Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

„Kde ostáva zákon, to nevie nikto“

Narodila sa pred štyridsiatimi ôsmimi rokmi v Liptovskom Mikuláši. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Sylvia Gancárová pomáha ženám a deťom, ale aj mužom. Poskytuje im nielen útočisko a starostlivosť, ale predovšetkým odbornú pomoc v ich neľahkej situácii.Sylvia Gancárová pomáha ženám a deťom, ale aj mužom. Poskytuje im nielen útočisko a starostlivosť, ale predovšetkým odbornú pomoc v ich neľahkej situácii. (Zdroj: Ľubo Bechný)


Do roku 1991 pracovala ako právnička vo výrobnom družstve Okrasa Čadca. Potom nastúpila na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci ako vyšetrovateľka
a od vzniku republiky začala pracovať na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Žiline. Po pätnástich rokoch odišla a rok pracuje pre poradensko-tréningové centrum Náruč
v Čadci, kde pomáha týraným ľuďom. Nedávno sa zúčastnila na diskusnom večere Nádácie 21. storočia o ľudských právach, kde verejnosť zaujala svojou nekompromisnou
kritikou do radov polície. Má syna Petra a čas najradšej trávi s manželom Irenejom. Žilinčanka Sylvia Gancárová.

Skryť Vypnúť reklamu

Pracovali ste ako vyšetrovateľka násilnych trestných činov a vrážd. Aké je to denno-denne sa stretávať s násilím?
Začiatky mojej praxe boli poznamenané poprevratovými náladami, keď sa kládol dôraz na postavenie obvineného. Zameriavali sme sa na dodržiavanie základných podmienok pri obvinených, či sa mu náhodou nekrivdí, či sú dodržané všetky ľudské podmienky a na poškodeného sme zabúdali. Ten bol akoby druhoradý. Až neskôr sa zákonodarcom podarilo zakotviť do zákona, aby mal poškodený rovaké postavenie ako obžalovaný. Vtedy som pracovala na problematike násilnej trestnej činnosti na ženách a deťoch a zákon mi neumožňoval viac, iba ich vypočuť. Snažila som sa čo najlepšie urobiť spisový materiál. Ale problémy v týchto rodinách pretrvávali ďalej a nijako sa to nevyriešilo. Ženu som vypočula ako poškodenú a manžela ako agresora, ale nemohla som nič iné urobiť, a tak odišli spolu domov.
Pokúsili ste sa zmeniť tento nerovnovážny stav?
Ale áno, na základe ponuky od Asociácie sudkýň Slovenska som participovala na úprave legislatívy, ktorá priniesla podstatné zmeny aj v postavení obete domáceho násilia. Teraz robím vedúcu poradne pre takýchto ľudí. Našimi klientami sú nielen ženy, ale aj muži. Poskytujeme im komplexné poradenstvo.
Čo presne je zahrnuté v takomto poradenstve?
Sú to zadarmo nielen sociálne, ale aj psychologické a právne rady. Prichádzajú k nám ženy, ktoré majú dlhú dobu nefunkčnú rodinu a často sú odkázané iba na financie, ktoré prinesie manžel, pravda, ak nejaké prinesie. Nemôžu sa rozviesť, pretože si nemôžu zaplatiť advokáta, nevedia kam sa majú obrátiť a kde majú ohlásiť domáce násilie. Nedokážu vystupovať na polícii, ani na súde. Rovnako aj ich okolité prostredie ich umelo udržiava v tom, že to nie je nič zvláštne a musia to vydržať.
Spomínali ste, že medzi vašich klientov patria aj muži?
Obeťami domáceho násilia sú muži, ženy a deti. Ak je obeťou dieťa, väčšinou príde druhý rodič. Napríklad, príde otec s dieťaťom, lebo manželka pije, bije dieťa alebo má hysterické záchvaty. Poprípade príde matka, že manžel netýra ju, ale vyvŕši sa na dieťati. Existujú prípady, keď sú obeťou matky a zároveň aj deti. Väčšinou, keď príde matka s dieťaťom, sú týraní obaja. Ak je dieťa svedkom v tresnom konaní a bolo doma tri roky týrané, musí s ním pracovať psychológ.
Akým spôsobom sú týraní muži?
Existujú prípady, keď žena vystupuje voči partnerovi agresívne, ale muži to väčšinou nenahlásia z princípu svojej mužskosti. Väčšinou zatvoria dvere a idú do krčmy, alebo to taja. Nevnímajú to ako tresný čin, pretože sa hanbia. Príčinou domáceho násilia je práve nerovnováha moci. Väčšinou sú muži silnejší, ale hysterické ženy sú agresívne voči manželovi. Muži nás teda vyhľadávajú v dvoch typoch prípadov, keď je žena alkoholička, nestará sa o deti, míňa peniaze na alkohol, alebo keď majú ženy prejavy hystérie a obviňujú muža z nevery, vulgárne sa o ňom vyjadrujú a robia scény pred deťmi. Niektorí muži sa rozvedú. Iní vidia, že žena je agresívna na deti, ale nechcú ich ponechať matke a tiež sa boja, že súd pridelí dieťa matke. Vtedy vyhľadajú našu pomoc, aby sme im niečo odporúčili, napríklad liečbu alebo psychologickú pomoc a čo má robiť ďalej, ako má postupovať.
Práca so ženami je ľahšia ako s mužmi? Sú vďačné, alebo trpia ešte viac, keď sa rozhodnú skoncovať s agresiou svojho partnera?
Je to individuálne. Mnohé ženy sú presvedčené, že v ich zložitej situácii im už nikto nepomôže a fakt, že ich niekto nevysmeje, ale vypočuje, pre nich veľa znamená. Pre nás je najdôležitejší výsledok, aby sa žena dokázala chrániť pred agresorom a rovnako dokázala ubrániť aj svoje deti. Tieto ženy sú veľmi vďačné. Sprevádzam ich na polícii a na súde, ale aj upokojujem. Keďže som pracovala ako vyšetrovateľka, viem, ako bude výsluch prebiehať, na čo sa bude vyšetrovateľ pýtať. Celý postup sa snažím žene vysvetliť, aby nebola stresovaná z toho, že ide na políciu, aby sa nehanbila o tom hovoriť.
Neohrozujú vás partneri vašich klientiek?
Áno, stalo sa, že nás vyhľadal jeden agresívny partner našej klienky, ktorú sme aj s jej piatimi deťmi umiestnili do nášho detského krízového centra. Došlo to až tak ďeleko, že som musela privolať políciu. Skončilo to tak, že sa pýtal, kde v okolí je takáto bezplatná poradňa pre mužov. Cítil sa hendikepovaný, že pre obete je poradňa, ale pre agresorov nie. Nastali aj situácie, keď muži vedeli, kam žena chodí, zdvihli telefón a chceli si s nami vybavovať účty. Nestáva sa to často, ale niekedy nájdu náš letáčik alebo lístok a vytýkajú nám, že od nás má takéto názory a postoje.
Prečo ste sa rozhodli odísť z polície?
Dôvody boli aj osobné, ale v prvom rade som nesúhlasila s fungovaním polície. Darilo sa mi a nad to sa niekedy nedokážu šéfovia preniesť. Podarilo sa im docieliť to, že vám to tak otrávia, že radšej odídete sami. Od polície som odišla presne na 15. výročie môjho pôsobenia v policajnom zbore. Medzi hlavné dôvody patrila moja nespokojnosť a také nešťastie z toho, kam sa celé vyšetrovanie posúva a smeruje. Éra, kedy bola “vyšetrovačka” samostatná zložka ministerstva vnútra a mala svoje nadriadené orgány a svoju sekciu vyšetrovania sa pominula. Vtedy to bola šťastná doba vyšetrovania.
Stretávali ste sa s nejakými tlakmi od nadriadených?
Stalo sa mi asi dvakrát, že vysoký policajný funkcionár zodvihol telefón a “informoval” sa o nejakej veci. Mal však smolu, bola som v tomto smere nekompromisná. O tom, že mi to na obľube nepridalo, tak nemusím ani rozprávať. Vyšetrovateľ musí byť vo svojej práci nestranný a samostatný. Nemôže byť podriadený priamemu veleniu a nemyslím si, že je správne, že jeho veliteľ je krajský riaditeľ. V takomto postavení sa zle pracuje a sama som sa v takejto situácii necítila dobre. V dobe, keď bola sekcia vyšetrovateľa samostatná, sa mi lepšie pracovalo a dýchalo. Nestotožnila som sa s reformou ani so systémom skráteného vyšetrovania, ktoré celú situáciu viac komplikuje, ako rieši. Stratila som motiváciu, lebo som mala pocit, že vyšetrovanie stagnuje.
Čo sa podľa vás musí zmeniť, aby kompetentní začali mať skutočný záujem o človeka?
Predovšetkým by sa mal zmeniť každý človek, ktorý symbolizuje určitý druh zákonnej moci, pretože je štátny úradník platený zo štátnych peňazí. Každý musí začať sám u seba a ak sa zákonné ustanovenia neplnia, tak sa ich musí domáhať. Osobne viem, že sťažovanie takmer nikdy k ničomu nevedie. Ľudia sa obávajú, že ak podajú sťažnosť na sudcu, prípad sa možno pohne, ale sudca rozhoduje aj o výsledku sporu, preto sa obávajú, že bude voči nim zaujatý. To, aby sa zmenil sudca, nedosiahnete tým, že budete argumentovať, že porušil zákon v môj neprospech, nevydal včas predbežné opatrenie, to nie je dôvod, aby on bol vylúčený ako zaujatý z celého konania. Toto všetko odrádza poškodených, aby sa sťažovali.
Spomínali ste predbežné opatrenia. V mnohých prípadoch bola porušená zákonná doba na ich vydanie, čím sa významne porušili ľudské práva.
Predbežné opatrenie sa stáva účinným teda vykonateľným, keď ho obdržia všetci účastníci. Ak ho jeden z účastníkov nerešpektuje, tak nastupuje policajná moc, pretože jeho nerešpektovaním sa marí úradné rozhodnutie a je na mieste trestné oznámenie pre marenie úradného rozhodnutia. Predbežné opatrenie aj keď nie je právoplatné a druhá strana využije právo odvolať sa, tak aj tak je účinné a vykonateľné. Policajti vedia málo o predbežných opatreniach. Súdy nerešpektujú lehoty, v ktorých ich majú vydávať. Každý má vo svojej funkcii povinnosť dodržiavať zákon, teda aj policajt, prokurátor a sudca. Ak nedodržiava zákon policajt, môžete sa sťažovať u dozorového prokurátora, ak ho nedodržiava prokurátor, môžete sa sťažovať na generálnej prokuratúre a ak ho nerešpektuje sudca, máte teoreticky právo sťažovať sa u predsedu okresného súdu na prieťahy v konaní.
To je síce pravda, ale v praxi to tak nefunguje...
Áno, realita je trochu iná. Ženu s dvomi deťmi doma bije muž, je začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie. Na civilnom súde je podaný návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu do domu. Zákonná lehota je sedem dní, ale neudeje sa nič. Žena čaká ďalších sedem dní a ak sa stále nič nedeje, tak sa začne informovať u asistentky sudcu, ktorá povie, že ešte nebolo vydané. Sudcovia väčšinou nekomunikujú s navrhovateľmi alebo odporcami. Žena čaká ďalej a nikoho nezaujíma, že zákon bol porušený. Má však ešte jednu možnosť, a to sťažovať sa písomne u predsedu súdu. Ak napíše sťažnosť, predseda má tridsaťdňovú zákonnú lehotu, aby túto sťažnosť vybavil. Sudca má teda zo zákona všetky právomoci a povinnosti jasne určené a napriek tomu nekoná. Vtedy je človek bezmocný a nemôže sa nikde sťažovať. Súd by mal rešpektovať sedemdňovú zákonnú lehotu. Ja som šťastná, ak nám vyjde predbežné opatrenie na zákaz vstupu do bytu o mesiac. Počas mojej praxe v poradni ani jeden sudca alebo sudkyňa sedemdňovú lehotu nestihol. Tí najrýchleší ju vybavili za 30 dní. Často sa stáva, že keď to chcú stihnúť, tak antidatujú termín o vydaní predbežného opatrenia. V praxi to vyzerá tak, že dátum vydania na predbežnom opatrení je, napríklad, v máji a poštovú zásielku navrhovateľka obdrží na konci júna. Kde ostáva zákon, to nevie nikto.
Myslíte si, že by pomohlo zvýšenie počtu sudcov?
Veľmi dobre sa k tomu vyjadril pán doktor Urban na diskusnom večere Nadácie 21. storočia o ľudských právach, keď povedal, že tento problém nespočíva vo zvýšení počtu sudcov, ale v každom jednom sudcovi. Poznám sudcov a sudkyne, s ktorými sa veľmi dobre spolupracuje a dokážu urobiť veľa práce, ale poznám aj takých, ktorí počas štyroch rokov nevytýčia pojednávanie.
Koľko ste mali klientov minulý rok?
V roku 2006 sme mali 119 klientov. Z toho boli dvaja muži a tento rok sme mali 15 klientov len do 5. februára a z toho boli traja muži. Ak sa bude počet vyvíjať týmto tempom, tak výrazne prekročíme ten minuloročný.
Pociťuje zadosťučinenie za to, čo robíte?
Áno, takéto pocity sa príležitostne dostavujú. Za všetky spomeniem posledný, keď sa nám do kancelárie prišla ukázať klientka s deťmi a porozprávala nám o tom, ako sa presťahovala a dobre sa jej darí. Keď môžem vidieť rozdiel medzi tou utrápenou ženou, ktorá k nám chodila a tou šťastnou, ktorá stojí pred nami. Alebo prídu klientky s deťmi a donesú nám obrázok. Pred Vianocami nám poslali pohľadnice a my sme cítili tú úžasnú spätnú väzbu.
Ako trávite voľný čas?
Veľmi rada čítam hitorické knihy, s manželom zbierame huby a rada relaxujem v prírode. Počas minulej zimy som splnila manželovi veľkú túžbu, pretože som opäť začala lyžovať. Vlastníme jednu drevenicu, kde si dobre oddýchneme. Rada tiež varím.

Skryť Vypnúť reklamuNajčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 2. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 5. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 6. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 7. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Spravte si zásoby zdravia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 191
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 299
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 343
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 666
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 616
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 110
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 672
 8. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 352
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 281
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 2 223

Blogy SME

 1. Lubo Repka: Zakladajúce štáty USA – Massachusetts
 2. Miriam Studeničová: Marazmus je výsledkom spoliehania na nižší druh inteligencie
 3. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 4. Alžbeta Szomolaiová: Hrad Divín
 5. Jozef Javurek: Ako sme našli Budzogáň
 6. Patrik Tulinský: § 353 TZ - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Z čoho boli obvinení Monika Tódová a Konštantín Čikovský
 7. Ján Valchár: Horúčka, s ktorou nič nerobíme, vedie...k článku Renáty Zelnej
 8. Inštitút strategických politík: Koniec iránskej izolácie vďaka pripojeniu Teheránu k Šanghajskej organizácii spolupráce
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 848
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 191
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 953
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 082
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 657
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 4 135
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 766
 8. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 704
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V ankete uspelo až päť žilinských lekárov.


3 h

Fyzická odolnosť, zdatnosť a celkovo fyzické zdravie sa postupne vyvíjajú už od útleho veku, preto je dôležité včasné podchytenie nesprávnych návykov a nastavenie správnej terapie, ktorá ich odstráni.


4 h

Erik prezradil aj to, ako si neoficiálne musel zabezpečiť účasť na olympiáde.


10 h
Momentka zo zápasu Mária Brezovského (vľavo) proti Grékovi Georgiosovi Theodoropoulosovi.

Rodák z Nededze prednedávnom súťažil na Svetovom pohári v Prahe.


22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


23 h

Situácia sa zhoršuje, v nemocnici sú zakázané návštevy, výnimkou sú ťažko chorí pacienti.


22. sep

Nové rozdelenie okresov platí od pondelka 27. septembra.


22. sep

Podľa nemocnice ide o jediný a zatiaľ najbezpečnejší spôsob následnej identifikácie pacienta.


TASR 22. sep

Blogy SME

 1. Lubo Repka: Zakladajúce štáty USA – Massachusetts
 2. Miriam Studeničová: Marazmus je výsledkom spoliehania na nižší druh inteligencie
 3. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 4. Alžbeta Szomolaiová: Hrad Divín
 5. Jozef Javurek: Ako sme našli Budzogáň
 6. Patrik Tulinský: § 353 TZ - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Z čoho boli obvinení Monika Tódová a Konštantín Čikovský
 7. Ján Valchár: Horúčka, s ktorou nič nerobíme, vedie...k článku Renáty Zelnej
 8. Inštitút strategických politík: Koniec iránskej izolácie vďaka pripojeniu Teheránu k Šanghajskej organizácii spolupráce
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 848
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 191
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 953
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 082
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 657
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 4 135
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 766
 8. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 704
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu