Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz Žilina - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 3. 5. 2007, zápisnica č. 26:


465. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 28. 4. , 29. 4. a 1. 5. 2007:
Muži I. trieda 14. kolo: Kotešová – Zádubnie 2:3, Nezbud. Lúčka – Trnové 1:0, Divinka – Belá 2:4, Dlhé Pole – R. Teplice-Konská 4:0, Višňové – Hlboké 1:1, Rašov – Bytčica chýba zápis, Rajec – Terchová chýba zápis. II. trieda 14. kolo: Lietava – Kam. Poruba 3:0, Zástranie – Súľov 1:0, Horný Hričov – Hrabové 1:1, Pov. Chlmec – Divina 3:0, Dolná Tižina – Štiavnik 2:1, Stránske – Zbyňov 2:1,
Nededza – Turie 3:0. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 5:1, Rašov – Dlhé Pole 1:0, Rajec – Divinka 4:1, Terchová – Nezbud. Lúčka 3:1, Bytčica – Zádubnie 3:0, Hlboké – Trnové 1:0, R. Teplice-Konská – Belá 2:1. II. trieda 19. kolo: Dolná Tižina – Lietava 1:0, Stránske – Pov. Chlmec 1:2, Nededza – Horný Hričov 0:4, Turie – Zástranie 4:3, Zbyňov – Kam. Poruba 0:0, Štiavnik – Súľov 2:1, Divina – Hrabové v riešení.
III. tr. sk. A 11. kolo: Mojšová Lúčka – Mojš v riešení, Podhorie – Bitarová 2:1, Fačkov – Zádubnie B 10:0, Kunerad – Brodno 1:0. III. tr. sk. B 11. kolo: Veľké Rovné – Hliník 2:1, Svederník – Kolárovice 2:3, Hôrky – Divina-Lúky 1:1, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Hričov. Podhradie – Petrovice 2:2.
Dorast I. trieda 14. kolo: Kotešová – Kam. Poruba 0:2, Teplička – Trnové 2:2, Liet. Lúčka – Hrabové 4:0, Dlhé Pole – Divina 2:3, Višňové – Varín 1:1,
Veľké Rovné – Bytčica 2:0, Podhorie – Terchová 0:1. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 2:2, Veľké Rovné – Dlhé Pole 1:1, Podhorie – Liet. Lúčka 3:2, Terchová – Teplička 2:1, Bytčica – Kamenná Poruba 1:4, Varín – Trnové 4:2, Divina – Hrabové 0:8. II.tr. sk. A 16. kolo: Hliník – Krasňany chýba zápis, Gbeľany – Horný Hričov 1:2, Nededza – Mojš 3:7, Svederník – Súľov 4:1. II. tr. sk. B 16. kolo: Turie – Zbyňov 2:4, Nezbud. Lúčka – Ďurčiná 2:8, Kunerad – Pov. Chlmec 3:0, Zástranie – Zádubnie 2:1.
II. tr. sk. A 21. kolo: Krasňany – Gbeľany 4:3, Nededza – Hliník 2:1, Svederník – Horný Hričov 0:2, Súľov – Mojš
0:1. II. tr. sk. B 21. kolo: Zbyňov – Nezbud. Lúčka 7:0, Kunerad – Turie 7:0, Zástranie – Ďurčiná 1:0, Pov. Chlmec – Zádubnie 1:0
Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 15.kolo: Kam. Poruba – Višňové 0:3 a 0:6, Terchová – Zbyňov 9:0 a 1:3, Štiavnik – Teplička 0:0 a 7:0, Varín – Predmier 0:4 a 1:1,
Liet. Lúčka – Bytčica 10:0 a 7:0,
Strečno – Stráňavy 3:2 a 2:1. II. tr. sk. A 15. kolo: Bitarová – Lietava 5:0, Stránske – Ďurčiná 1:4, Turie – Rosina 2:2, Liet. Svinná – Ovčiarsko 16:0,
Jasenové – Babkov 2:2. II. tr. sk. B 15. kolo: Gbeľany – Zádubnie 3:4,
Nededza – Dolná Tižina 1:1, Trnové – Brodno 2:3, Stráža – Krasňany
0:4, Belá – Kotrč. Lúčka 8:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Petrovice – Kotešová 1:4, Rašov – Dlhé Pole 2:0, Dolný Hričov – Divinka 6:0, Hlboké – Hrabové 2:0, Jablonové – Súľov 4:1.
KR pozýva R Dingová, Juríček, Kuba, Mitúch, Mackovčin a Hazda na zasadnutie komisie dňa 9. 5.2007 o 16.00 h z dôvodu účasti uvedených R na školení.
KR na svojom zasadnutí prejednala písomnú sťažnosť TJ Tatran Krasňany s R Hanakovičom.
Upozorňujeme všetkých R, aby rešpektovali predvolania ŠDK, nakoľko ich stanoviská sú potrebné pre objektívne doriešenie situácií na stretnutiach. V prípade, že R nebudú rešpektovať predvolanie, bude im s okamžitou platnosťou pozastavené delegovanie.
466. ŠDK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS
I. trieda muži Rašov – Bytčica, Rajec – Terchová a II. tr. sk. A dorast Hliník – Krasňany.
467. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2007 a/ o 16.45 h vedúceho družstva FK Hliník – Miroslava Barčáka (menovaný predloží RP) a rozhodcu J. Hôreckého, b/ o 17.00 h: Miloš Zelník 900412 , Bitarová, menovaný predloží RP a povolenie pre štart vo vyššej vekovej kategórii, c/ o 17.10 h: Tomáš Funtík - Mojšova Lúčka, Filo Peter – Mojš, d/ o 17.30 h z MFS Lietava – Ovčiarsko – žiaci rozhodca Marek Koleno hlavný usporiadateľ Belan Peter, Lietava, za Ovčiarsko Tomáš Milec, Sládek Adrián, Vršanský Ján, Vršanský Rastislav e/ o 17.50 h: z MFS Trnové – Divina (dorast), rozhodca Ján Martinec st., Vladimír Tavač – Trnové a Štefan Šenkár – Divina, menovaný predloží kópiu zápisu o stretnutí, f/ o 18.15 h z MFS Divina – Hrabové (muži) rozhodcovia M. Ondrušík a M. Capko, za FK Divina V. Krško, Roman Hroš, a Štefan Šenkár, za FK Hrabové Vojtech Hrabovský a Ľubomír Hrobárik.
g/ o 18.45 h – z MFS Divinka – Belá rozhodcovia A. Mihálik, R. Forbak, za FK Divinka Milan Behúň, a pozorovateľ stretnutia Daniel Taraba st.
468. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Lietavská Lúčka.
469. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie FK Strečno.
470. GAJDOŠÍK Peter, 760910, Terchová 2 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
471. KUBA Ľuboš, 740520, Nezbudská Lúčka, 4 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
472. BIELIK Pavol, 800827, Trnové, 3 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 4/a
473. VALÍČEK Branislav, 740701, Turie, 5 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/b.
474. ŠPAGĽA Ján, 750322, Turie, 7 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
475. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hričov, 1 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 5/a
476. SEDLIAK Juraj, 810531, Hrabové, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
477. HRABOVSKÝ Tomáš, 880428, Hrabové, 4 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
478. JANEC Roman, 820222, Hliník, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
479. DANÍŠEK Jozef, 871109, Jablonové, 1 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
480. PIECKA Roman, 900930, Lietavská Lúčka, 6 MFS N od 4.5. 2007, DP príl. 1 3/(b.
481. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽKod 30. 4. 2007 Filo Rastislav, 900520, Mojš, od 4. 5. 2007: HODAS Tomáš, 890117, Kamenná Poruba, HORKÝ Lukáš, 901220, Višnové, zaplatiť 200 + 200.- Sk, MIČKY Martin, 800625, Turie, PANÁK Lukáš, 880602, Horný Hričov, ŠKORVÁNEK Juraj, 840803, Zástranie, GAŠPEREC Juraj, 890414, Kotešová, KUBÁŇ Daniel, 790413, Divinka, SUCHOMEL Miloš, 870223, Veľké Rovné.
Zastavenie činnosti na 2 MFS N od 4. 5. 2007 za 8 ŽK: POLAK Peter, 781015, Kotešová, PEŤKO Radim, 830413, Nededza.
482. ŠDK trestá FK Divinka finančnou pokutou 500 Sk za neskoré vypisovanie zápisu o stretnutí. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
483. ŠDK trestá FK Dolná Tižina finančnou pokutou 500 SK za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
484. ŠDK trestá FK Zástranie finančnou pokutou 500 Sk za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
2. RMK ObFZ – Jozef Hreus, zasadnutie 3. 5. 2007:
Žiadame nižšie uvedené FK o doručenie RP na sekretariát ObFZ: Kotrč.Lúčka - Juraj Hreus, 820222, Dolná Tižina - Jozef Cingel, 871227, Kotešová – Lukáš Novosad, 790606, Hliník – Marián Vrbka, 800506.
3. Sekretariát ObFZ:
VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 27. 4. 2007 schválil rozdelenie lôpt NIKE 90 určených pre mládežnícke družstvá (1 kus pre družstvo) hrajúce v súťažiach ObFZ. Družstvám, ktoré sa v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 dopustili závažných disciplinárnych previnení, nebudú lopty pridelené. Jedná sa o tieto FK: dorast – Podhorie, Višňové, Súľov, Nededza, Kunerad, Zádubnie, Hrabové, Veľké Rovné, žiaci – Strečno, Lietava, Divinka, Zádubnie, Kotešová, Predmier (MŽ), Ovčiarsko, Višňové. Súčasne VV ObFZ schválil zakúpenie reflexných viest pre usporiadateľov v počte 1 kus pre FK. Lopty a vesty si môžete osobne vyzdvihnúť proti podpisu na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 726
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 017
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 895
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 306
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 942
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 752
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 123
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 594
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 500
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 350
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na Slovensku bude zákaz vychádzania, zatvoria aj školy

Celoplošné testovanie sa bude konať.

Premiér Igor Matovič po stredajšom rokovaní vlády.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Už ste čítali?