Utorok, 6. jún, 2023 | Meniny má Norbert

Oblastný futbalový zväz Žilina - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 16. 5. 2007, zápisnica č. 28: 516. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 12. 5. a 13. 5. 2007:

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 16. 5. 2007, zápisnica č. 28:
516. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 12. 5. a 13. 5. 2007:
Muži: I. trieda 21. kolo: Dlhé Pole – Kotešová 4:2, Rašov – Nezbud. Lúčka 3:0, Rajec – Zádubnie 4:2, Terchová – Trnové 4:1, Bytčica – Belá 3:3, Hlboké – R. Teplice-Konská 1:2, Višňové – Divinka 0:0. II. trieda 21. kolo: Nededza – Kam. Poruba 3:2, Pov. Chlmec – Lietava 2:1, Dolná Tižina – Horný Hričov 3:0, Stránske – Zástranie 2:3, Turie – Súľov 2:4, Zbyňov – Hrabové 1:0, Štiavnik – Divina 2:0. III. tr. sk. A 13. kolo: Bitarová – Mojš 3:0, Mojš. Lúčka – Brodno 3:0, Podhorie – Stráža 6:0, Kunerad – Zádubnie B 5:0. III. tr. sk. B 13. kolo: Kolárovice – Hliník 3:3, Veľké Rovné – Lúky 1:2, Svederník – Ovčiarsko 1:5, Hôrky – Petrovice 7:0, Jablonové – Hrič. Podhradie 4:1.
Dorast: I. trieda 21. kolo: Dlhé Pole – Kotešová 4:2, Višňové – Liet. Lúčka 1:1 , Veľké Rovné – Teplička 2:1, Podhorie – Kam. Poruba 0:3, Terchová – Trnové 2:1, Bytčica – Hrabové 2:4, Varín – Divina 6:2. II. tr. sk. A 23. kolo: Krasňany – Hliník 7:0, Horný Hričov – Gbeľany 3:1, Mojš – Nededza 4:2, Súľov – Svederník 2:1. II. tr. sk. B 23. kolo: Zbyňov – Turie 4:2, Ďurčiná – Nezb. Lúčka 8:1, Pov. Chlmec – Kunerad 3:3, Zádubnie – Zástranie 1:2.
Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 17. kolo: Zbyňov – Višňové 1:6 a 0:6, Kam. Poruba – Teplička 4:2 a 0:4, Terchová – Predmier 2:1 a 1:5, Štiavnik – Bytčica 5:1 a 7:0, Varín – Strečno 3:2 a 6:0, Liet. Lúčka – Stráňavy 6:0 a 12:0. II. tr. sk. A 17. kolo: Ďurčiná – Lietava 10:0, Bitarová – Rosina 0:12, Stránske – Ovčiarsko 3:4, Liet. Svinná – Babkov 3:1, Závodie – Jasenové 7:1. II. tr. sk. B 17. kolo: Brodno – Zádubnie 8:3, Dolná Tižina – Stráža 19:0, Gbeľany – Nezbud. Lúčka 5:5, Nededza – Kotrč. Lúčka 9:0, Trnové – Belá
2:3. II. tr. sk. C 17. kolo: Dlhé Pole – Kotešová
2:4, Petrovice – Divinka 4:4, Rašov – Hrabové 3:1, Dolný Hričov – Súľov 8:0, Hlboké – Jablonové 0:3.
1. KR na základe nedostatkov v zápisoch a neplnenia povinností pristúpila k potrestaniu nasledovných R – Ondrušik pozastavenie delegácie do konca súťažného ročníka /neuvedená karta v zápise/, J.Martinec st. pozastavenie delegácie na 1 stretnutie /neospravedlnená neúčasť na jednaní ŠDK/, Oravec, Skotnický,Mihálik, Mintál odstúpení na potrestanie ŠDK /neúčasť na žiackom stretnutí/, Gašpierik odstúpený na potrestanie ŠDK /ČK zapísaná v kolónke ŽK/, Papík odstúpený na potrestanie ŠDK /vykázanie z lavičky nepodpísal kapitán v zápise/, Chvíľa odstúpený na potrestanie ŠDK /nedoručený zápis/.
2. KR predvoláva na zasadnutie dňa 23.05.2007 o 16.00 hod. R Valacha /závažné nedostatky v evidencii OT v zápise Hlboké-R.T.Konská/.
3. Opätovne upozorňujeme všetkých R, aby rešpektovali predvolania ŠDK, nakoľko ich stanoviská sú potrebné pre objektívne doriešenie situácií na stretnutiach. V prípade, že R nebudú rešpektovať predvolanie, bude im s okamžitou platnosťou pozastavené delegovanie.
517. ŠDK dodatočne schvaľuje výsledok MFS dorastu I. triedy 26. kolo Hrabové – Dlhé Pole 1:2.
518. ŠDK kontumuje MFS III. triedy sk. A Kunerad – Zádubnie B na 0:3 a priznáva
3 body v prospech FK Zádubnie B, podľa SP č. 100, písm. i/. (Remenec Juraj 4 ŽK).
519. ŠDK kontumuje MFS III. triedy sk. B Hôrky – Petrovice (výsledok 7:0 ostáva v platnosti) a priznáva 3 body v prospech FK Hôrky, podľa SP č.100, písm. i/. (Klandúch Peter 4 ŽK).
520. ŠDK schvaľuje žiadosť FK Višňové a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 19. kolo Teplička – Višňové dňa 25. 5. 2007 o 15.00 a 17.00 h RS 5.5
521. ŠDK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS žiakov II. tr. sk. A Závodie – Jasenové.
522. ŠDK nariaďuje FK Višňové zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov na dorast aj dospelých do 31. 12. 2007.
523. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23. 5. 2007 o 17.00 h R Pavla Peťku, Daniela Kuba, za FK Varín vedúceho družstva dorastu Ivana Šeligu, za FK Višňové vedúceho družstva dorastu Milana Peška, kapitánov Pavla Mikulu 890302 a Lukáša Tarabiaka 900921. Vedúci družstiev predložia kópie zápisov z MFS dorastu 14. kolo Višňové – Varín. Účasť predvolaných je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.
524. ŠDK nariaďuje FK Kunerad pokosiť a riadne upraviť hraciu plochu do 19. 5. 2007.
525. VESELÝ Peter, 770718, Raj. Teplice-Konská, 1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
526. PAVLÍK Milan, 791005, Hlboké,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk, trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
527. LAŠ Jakub, 900823, Višňové, 5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 6/b
528. STROMČEK Michal, 810404, Višňové, 4 mesiace N s prerušením od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
529. MARGEN Peter, 710403, Višňové,
5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
530. GAJDOŠÍK Peter, 760910, Terchová, 1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
531. HEISER Milan, 820727, Zádubnie B,
3 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
532. NINÍK Marian, 740223, Brodno,
2 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 1/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
533. LASIČKA Marian, 810915, Hrič. Podhradie, 2 MFS N od 10. 5. 2007, DP príl.
1 1/a.
534. VEVERIČÍK Daniel, 880721, Dlhé Pole, 1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
535. LULÁK Michal, 880802, Kotešová,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
536. DANAJ Jordán, 890208, Trnové,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
537. HORKÝ Lukáš, 901220, Višňové,
4 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
538. URBÁNEK Radoslav, 890217, Svederník, 4 MFS N od 17. 5. 2007, trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
539. ŠELIGA Matej, 920909, Teplička n/V. 2 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
540. BREZÁNI Stanislav, 940702, Lietava, 5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 6/b.
541. GAŇA Ladislav, 920630, Hrabové,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
542. KLANDÚCH Peter, 730622, Petrovice, 1 mesiac N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 9-1/b, zaplatiť 200 Sk
543. REMENEC Juraj, 851210, Kunerad,
1 mesiac N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 9-1/b, zaplatiť 200 Sk.
544. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 17. 5. 2007: PAVLÍK Milan, 790718, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 Sk, MINTÁL Róbert, 750327, Rajec, zaplatiť 200 Sk, ŠUŠLÍK Roman, 860927, Dlhé Pole, BEREŠÍK Martin, 801216, Nezbud. Lúčka, HAZDA Miroslav, 700408, Dolná Tižina, GAŠPIERIK Vladimír, 841222, Zástranie, VEVERIČÍK Daniel 880721, Dlhé Pole, SVORNÍK Marek, 88041, Divina, LULÁK Michal, 880802, Kotešová, CUNÍK Martin, 880916, Kotešová, URBÁNEK Radoslav, 890217, Svederník,, KALUŽA Štefan, 920123, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 Sk.
545. TICHÝ Ján, Kotešová, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK od 17.5 do 18. 6. 2007, za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
546. BLAHUŠIAK Michal, Raj. Teplice-Konská, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK od 17. 5. do 18. 6. 2007, za prejednanie zaplatiť 200 Sk
547. MITRINGA Ľubomír, Višňové, zákaz výkonu funkcie HU na 2 mesiace N od
17. 5. 2007 s prerušením, za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
548. HUSÁRIK Martin, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK na 4 mesiace N od 17. 5. 2007 s prerušením, DP príl. 1 3/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
549. ŠDK trestá FK Višňové – dorast uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 17. 5. 2007, za HNS funkcionárov. Domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 15 km od vlastného ihriska. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk .
550. SOPKO Miloš, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK na 2 mesiace od 17. 5. 2007 s prerušením, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
551. ŠDK trestá FK Višňové – muži uzatvorením ihriska na 2 MFS N od 17. 5. 2007 za HNS divákov. Domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 15 km od vlastného ihriska a finančnou pokutou 1 000 Sk. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
552. ONDRUŠÍK Miroslav R – ŠDK na návrh KR trestá zastavením činnosti na 5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl.3, 4/c. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
553. MARTINEC Ján st. – ŠDK trestá na návrh KR pokarhaním za nesprávne vypísaný zápis o stretnutí. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
554. ŠDK na návrh KR trestá R Oravca Ľubomíra, Skotnického Ľubomíra, Mihálika Antona a Mintála Jána pokarhaním za nedostavenie sa na MFS žiakov. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
555. ŠDK na návrh KR trestá R J. Gašpierika pokutou 300.-Sk, za zle zapísanú ČK. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
556. ŠDK na návrh KR trestá R Ing. D.Chvíľu pokarhaním za nedoručenie zápisu z MFS. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
2. Sekretariát ObFZ - upozorňujeme funkcionárov v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ Banská Bystrica (všetky FK, okrem FK republikových súťaží dorast, dospelí), aby podklady, potrebné k vyhotoveniu registračného preukazu hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2007/2008 čo najskôr zaslali na SsFZ. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rodného čísla (kópia rod. listu, preukaz poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5 x 3,5cm), nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade registračného poplatku 100 Sk za jedného hráča, pričom sa platba môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov. Žiacke preukazy žiadateľov, ktorých podklady posielate na vybavenie registračného preukazu pošlete po skončení súťažného ročníka na adresu SsFZ Banská Bystrica.
- opätovne upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, že Prihlášky do súťažného ročníka 2007/2008, ktoré ste obdržali v uplynulých dňoch je potrebné doručiť na ObFZ do 22. júna 2007, spolu s dokladom uhradení súťažného vkladu. Termín je bezpodmienečne potrebné dodržať!
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Myslite na zdravie močových ciest!
 5. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 8. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 1. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 2. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 3. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 5. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
 6. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 7. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 8. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 767
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 716
 3. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 10 437
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 530
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 523
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 581
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 924
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 516

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Svätý Peter
 2. Post Bellum SK: Keď som si počas ústupu ľahol na moste, tak som si prial, aby som sa už nezobudil
 3. Ivan Mlynár: Čo bude ťažiskovou témou volieb
 4. Júlia Piraňa Mikolášiková: Sú kajúcnici v ohrození? Albáncom ukradli 10 kilogramov kokaínu
 5. Marián Viskupič: Hrozí nám, že prídeme o hotovosť. Pomôže jej ukotvenie do našej Ústavy?
 6. Anna Miľanová: Foto - hádanky...
 7. Martin Borecky: Peter a Skiathos
 8. Ján Valchár: Ukraine strikes back (nedospelá ofenzíva)
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 106 440
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 14 156
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 13 766
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 942
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 570
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 720
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 993
 8. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 505
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Futbalisti Predmiera (v zelenom) dostali v Radôstke vysoký debakel.

Komentáre k zápasom 24. kola VI. ligy.


18 h
DPMŽ nemá dostatok vodičov.

DPMŽ núka náborový príspevok vo výške 3-tisíc eur


19 h
Prvý gól Tepličky v Závažnej Porube strelil Vojtech Oberta.

Komentáre k zápasom 24. kola V. ligy.


5. jún
Snímka po zápase Teplička nad Váhom B – Horný Hričov, v ktorom domáci futbalisti spečatili zisk majstrovského titulu.

Cez víkend sa odohralo 24. kolo I. a II. triedy ObFZ Žilina a 20. kolo III. triedy ObFZ Žilina.


5. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Svätý Peter
 2. Post Bellum SK: Keď som si počas ústupu ľahol na moste, tak som si prial, aby som sa už nezobudil
 3. Ivan Mlynár: Čo bude ťažiskovou témou volieb
 4. Júlia Piraňa Mikolášiková: Sú kajúcnici v ohrození? Albáncom ukradli 10 kilogramov kokaínu
 5. Marián Viskupič: Hrozí nám, že prídeme o hotovosť. Pomôže jej ukotvenie do našej Ústavy?
 6. Anna Miľanová: Foto - hádanky...
 7. Martin Borecky: Peter a Skiathos
 8. Ján Valchár: Ukraine strikes back (nedospelá ofenzíva)
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 106 440
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 14 156
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 13 766
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 942
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 570
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 720
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 993
 8. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 505
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu