Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - ÚRADNÁ SPRÁVA . 32

VV ObFZ – Ing. Igor Krško, mimoriadne zasadnutie da 8. 6. 2007, zápisnica . 19
VV ObFZ sa zaoberal odvolaním FK Zbyov voi rozhodnutiu ŠDK zo da 30. 5. 2007,

1 . ÚS . 30, zápisnica ŠDK, bod 595. Predseda ObFZ oboznámil lenov VV ObFZ s obsahom odvolania. Na základe výsledkov hlasovania prijal V ObFZ uznesenie, ktorým vyhovuje odvolaniu FK Zbyov a kontumuje MFS II. tr. sk. B dorast Zástranie – Zbyov na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyov, poda SP l. 100, písm. b/. V prípade uplatnenia požiadaviek FK Zbyov na cestovné a FK Zástranie na prípravu ihriska, toto bude uhradené z prostriedkov ObFZ, poda RS, as XI. Hospodárske zásady, bod 70.
2. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 13. 6. 2007, zápisnica . 32
646. ŠDK schvauje výsledky MFS hraných 9. 6.a 10. 6. 2007: Muži: I. trieda 25. kolo: Nezbud. Lúka - Kotešová 4:1, Divinka - Zádubnie 1:4, Dlhé Pole - Trnové 4:1, Višové - Belá 2:5, Rašov - R. Teplice-Konská 2:1, Rajec - Hlboké 5:0, Terchová - Bytica 5:1. II. trieda 25. kolo: Zástranie - Lietava 0:4, Horný Hriov – Kam. Poruba 2:2, Pov. Chlmec - Súov 1:5, Dolná Tižina - Hrabové 2:0, Stránske - Divina 3:1, Nededza - Štiavnik 4:1, Turie - Zbyov 1:2. III. tr. sk. A 17. kolo: Stráža - Mojš 2:1, Brodno - Zádubnie B 1:0, Bitarová - Fakov 3:0, Podhorie –Kunerad 4:0. III. tr. sk. B 17. kolo: Oviarsko - Hliník 1:1, Lúky – Petrovice 4:4, Kolárovice – Hri. Podhradie 7:3, Veké Rovné - Jablonové 1:3, Svederník - Hôrky 1:21. Dorast: I. trieda 25. kolo: Teplika - Kotešová 7:1, Liet. Lúka – Kam. Poruba 2:4, Dlhé Pole - Trnové 3:3, Višové - Hrabové 1:4, Veké Rovné - Divina 3:0, Podhorie – Varín 1:1, Terchová - Bytica 4:1. II. tr. sk. A 27. kolo: Krasany - Mojš 1:2, Súov - Horný Hriov 1:2, Svederník - Hliník 2:0, Nededza - Gbeany 0:4. II. tr. sk. B 27. kolo: Zástranie - Turie 5:0, Kunerad – Nezbud. Lúka 6:5, Zbyov – Pov. Chlmec 8:1, uriná – Zádubnie 13:0. Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 21. kolo: Predmier - Višové 8:1 a 3:1, Teplika - Bytica 16:0 a 7:1, Zbyov - Streno 1:8 a 1:3, Kam. Poruba - Stráavy 6:0 a 0:5, Terchová – Liet. Lúka 1:4 a 0:7, Štiavnik - Varín 1:1 a 3:3. II. tr. sk. A 21. kolo: Oviarsko - Lietava 9:0, uriná - Babkov 2:1, Bitarová - Jasenové 2:3, Stránske - Závodie 1:7, Turie – Liet. Svinná 1:5. II. tr. sk. B 21. kolo: Nezbud. Lúka - Zádubnie 4:1, Stráža – Kotr. Lúka 6:1, Brodno - Belá 2:10, Gbeany - Krasany 3:5, Nededza - Trnové 5:0.
647. ŠDK kontumuje MFS dorast II. tr. sk. A 27. kolo Nededza – Gbeany, ponecháva v platnosti výsledok 0:4 a priznáva 3 body v prospech FK Gbeany, poda SP l. 100, písm. e/.
648. ŠDK kontumuje MFS dorastu II. tr. sk. B, 27. kolo uriná – Zádubnie, výsledok 13:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK uriná, poda SP l. 100, písm. e/.
649. ŠDK kontumuje MFS III. tr. sk. A muži 17. kolo Podhorie – Kunerad, výsledok 4:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK Podhorie, poda SP l. 100, písm. e/.
650. ŠDK trestá p. Štefan Svetko, Mojš zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 6 MFS N od 13. 6. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk
651. ŠDK upozoruje FK Bitarová na dodržanie RS, bod 63 a 58.
652. ŠDK upozoruje FK Svederník na dodržanie RS, bod 58 a 63.
653. ŠDK trestá FK Oviarsko – žiaci pokarhaním za nepripravenú hraciu plochu. Za prejednanie zaplati 300 Sk
654. ŠDK trestá FK uriná – dorast, pokutou 1 000 Sk, poda DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplati 300 Sk
655. ŠDK nariauje FK uriná upravi hraciu plochu (pokosi trávu) do 16. 6. 2007.
656. ŠDK trestá FK Horný Hriov – dorast za nedostatonú usporiadateskú službu pokutou 1 000 Sk a nariauje zvýši poet lenov usporiadateskej služby na 10 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
657. ŠDK uzatvára hraciu plochu pre dorast FK Horný Hriov na 2 MFS N. MFS odohrajú 15 km od Horného Hriova. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
658. ŠDK trestá p. Rastislava Valka zákazom výkonu funkcie hlavného usporiadatea od 14. 6. 2007 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
659. BISTIAK Peter, 890529, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a. Za prejednanie zaplati 200 Sk.
660. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a . Za prejednanie zaplati 200 Sk.
661. TURANEC Peter, 881214, Horný Hriov, ŠDK uvouje innos od 14. 6. 2007.
662. ŠDK trestá FK Horný Hriov peažnou pokutou 3 000 Sk, a zastavením innosti na 1 MFS N, poda DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
663. ŠDK trestá FK Mojš za porušenie SP l. 52/b a l. 94/c peažnou pokutou 1 000 Sk, poda DP Tretia hlava, lánok 7/3 a RS bod 90.1. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
664. GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
665. ZATRAK Ján, 890212, Varín, 1 MFS N od 7. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
666. TERCHOVAN Juraj, 920224, Krasany, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
667. Zastavenie innosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 6. 2007: KONENÝ Daniel, 820722, Hlboké, ŠTAFFEN Roman, 810207, Bytica, GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, zaplati 200 + 200 Sk, TOMAŠÍK Peter, 820905, Bitarová, zaplati 200 + 200 Sk, KOŠIALIK Jozef, 860903, Oviarsko, zaplati 200 + 200.- Sk, MICHAL Pavel, 910227, Nededza, MRAVEC Vladimír, 930216, Nededza,
3. Hospodárska komisia ObFZ – Zuzana Baríková, zasadnutie 14. 6. 2007:
Pri kontrole uhrádzania stanovených pokút a poplatkov sme zistili, že niektoré FK si túto povinnos do stanoveného termínu nesplnili. Ide o tieto FK a rozhodcov:
ÚS 27/512 – Mojšova Lúka 300 Sk, ÚS 28/546 Rajecké Teplice-Konská 200 Sk, ÚS 29/561 Lietava 1 000 Sk, ÚS 25/452 Nededza – doplati 300 Sk. ÚS 25/450 J. Tara 200 Sk, ÚS 25/451 I. Krajíek 200 Sk, ÚS 28/554 , Oravec, . Skotnický, J. Mintál, A. Mihálik po 200 Sk, ÚS 28/556 D. Chvía 200 Sk, ÚS 29/566 P. Peko 200 Sk.
HK upozoruje funkcionárov FK, že všetky pokuty, poplatky, ako aj medzi oddielové pohadávky je potrebné uhradi najneskôr do 22. 6. 2007. V opanom prípade nebudú prihlášky FK do nového roníka akceptované, prípadne voi dlžníkom bude zavedené disciplinárne konanie. alej žiadame funkcionárov FK, aby pokuty za previnenia z MFS, poda RS as XVI. Disciplinárne konanie, bod 89 uhrádzali tak, aby doklad o zaplatení bol k dispozícii ŠDK do 12.00 h da prerokovania priestupku (streda). Ak túto povinnos nesplníte, priestupok sa prerokuje aj s udelením pokuty vo výške 100 percent poplatku za prejednanie. Doklad môžete posla aj faxom na . tel. 041 5622 633. alej upozorujeme na uvádzanie úelu platby na poštovej poukážke. V prípade, že úel neuvediete, nebude úhrada akceptovaná.
4. Sekretariát ObFZ
Aktív ŠDK pred zaiatkom nového súažného roníka 2007/2008 sa uskutoní da 4. júla (streda) 2007 o 16.00 h. v jedálni SOU stavebného v Žiline na Bôriku. Na aktíve bude vyhodnotený uplynulý roník 2006/2007 a vyžrebované súaže roníka 2007/2008. Úas zástupcu každého FK je nutná! Súaže ObFZ Žilina roníka 2007/2008 zaínajú 5. augusta 2007. Turnaj Teodora Zvaru sa uskutoní da 23. júna (sobota) 2007 žiaci v Nededzi a dorast v Mojši.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 26. júna 2007! Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 22. 6. 2007

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 2. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 3. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 4. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 5. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. Výnimočný zákrok ortopédov Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 2. Zmeniť kuchynský odpad na substrát do kvetináča už dokáže každý
 3. Plasty sú čoraz viac out. Pri pive od Prazdroja čoskoro zmiznú
 4. METLIFE SLOVENSKO získala certifikát Zodpovedná organizácia
 5. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 8. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 9. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 10. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 11 769
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 652
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 7 480
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 7 228
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 323
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 4 978
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 727
 8. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 668
 9. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 2 665
 10. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 542

Blogy SME

 1. Peter Slamenik: Turistické okienko III. – Veľký Choč
 2. Ida Tittelová: Bella Venezia
 3. Richard Gajarský: Slovensko znovu prehráva.
 4. Peter Slivovic: Kmitočet
 5. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 6. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 7. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 8. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 099
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 7 686
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 044
 4. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 5 803
 5. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 562
 6. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 5 016
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 504
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 315
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ján Holúbek nebol ďaleko od toho, aby klub ŠK Belá doviedol do 5. kola Slovenského pohára.

Vo 4. kole Slovenského pohára prehrala Belá s Vranovom nad Topľou 0:1.


4 h
Kapitán Belej Marek Ševčík hral vynikajúco, ale ani jemu nebolo súdené skórovať.

ŠK Belá - MFK Vranov nad Topľou 0:1 vo 4. kole Slovnaft Cupu.


16 h

Rekordman v počte odohratých zápasov v drese hokejového Slovana Michal Sersen, bol hosťom Roba Kmeťa v pravidelnej štvrtkovej relácii MY Športujeme.


17 h

Všetky doposiaľ vykonané antigénové samotestovania zamestnancov boli negatívne.


TASR 18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


27. okt

Útok vyšetruje polícia, má kamerový záznam.


27. okt

Nechcú zakazovať ani prikazovať, radšej vysvetľujú.


26. okt

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


27. okt

Blogy SME

 1. Peter Slamenik: Turistické okienko III. – Veľký Choč
 2. Ida Tittelová: Bella Venezia
 3. Richard Gajarský: Slovensko znovu prehráva.
 4. Peter Slivovic: Kmitočet
 5. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 6. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 7. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 8. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 099
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 7 686
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 044
 4. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 5 803
 5. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 562
 6. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 5 016
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 504
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 315
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu