Utorok, 18. január, 2022 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Stará fara bola pamiatka

Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš v rozhovore pre MY Žilinské noviny hovoril o tom prečo si myslí, že zbúranie starej fary bolo nelegálne.

Miloš DudášMiloš Dudáš (Zdroj: LADISLAV KAVECKÝ)

Vystupoval proti zbúraniu Starej fary v Žiline. Tvrdí, že jej „úplná prestavba" na ktorú dostala povolenie od stavebného úradu v Žiline, nie je možná. Stavbu totiž považoval za kultúrnu pamiatku, hoci rozhodnutie ešte nebolo právoplatné. Svoje tvrdenia opiera o pamiatkový zákon. Myslí si, že stavebný úrad nedodržal zákon. Preto dal podnet na prešetrenie jeho postupu. Riaditeľ Krajského pamiatkové úradu v Žiline, Miloš Dudáš, si často pripadá ako Don Quichot.

Čím bola Stará fara z vášho pohľadu výnimočná?

Skryť Vypnúť reklamu

Z nášho pohľadu to bola významná pamiatka a to z dôvodu historického, architektonického a urbanistického. Bola súčasťou areálu farského kostola. Dlhé roky dotvárala kolorit a siluetu Žiliny. Postavená bola v roku 1777, ale na mieste a základoch staršej farskej budovy, ktorá vyhorela v roku 1678. Z odborného hľadiska si myslíme, že časť pôvodnej fary, možno ešte stredovekej, bola včlenená a bola súčasťou súčasnej fary. Z tej najstaršej podľa náš určite zostala jedna miestnosť, ktorá sa naposledy využívala ako palacinkáreň. Podľa jej architektúry a typu klenby to bola stará architektúra, možno ešte zo stredoveku. Preto sme faru považovali za dôležitú aj z hľadiska architektonického. Niesla v sebe totiž tú najstaršiu faru na území Žiliny. Ďalším dôvodom je ten, že bola významným objektom dejín cirkvi a mesta ako takého. Niekoľko storočí to bol významný farský objekt a nie je podstatné, či vyhorel. Takto vyhorelo takmer celé námestie a kostol. Aj fara. Určite bola hodnotným a cenným objektom na to, aby bola kultúrnou pamiatkou.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako mala byť podľa vás využitá?

Objekt začiatkom 20. storočia prešiel obnovou fasád a bol v dobrom stave. Bola prístupná verejnosti a bola dedičstvom mesta a cirkvi. Myslím si, že bolo možné opraviť podkrovie a využívať ho ako spoločenskú sálu. Keby sa hľadalo optimálne riešenie, mohlo tu vzniknúť mestské múzeum. Na prízemí mohli byť vystavené archeologické nálezy, na poschodí dôležité dokumenty a exponáty z dejín mesta a cirkvi. Fara bola svedkom dejín, náboženských sporov a konfliktov na území mesta. Riešenie, ako ju využiť, by sa určite našlo.

Vyčítajú vám, že návrh na vyhlásenie fary za kultúrnu pamiatku bol šitý horúcou ihlou. Je to tak?

Nie. Návrh sme robili veľmi dôsledne a pedantne. Začali sme v septembri 2007. Keby ste sa ma spýtali pred rokom, či je stará fara kultúrnou pamiatkou, tak by som povedal, že určite je. Nevedela to ani väčšina kolegov. Nepoznáme totiž všetky zapísané objekty. Človek to zistí, až keď sa okolo objektu začne niečo diať. Našli sme potom zásady pamiatkovej rezervácie v Žiline z roku 1987, ktoré hovoria, že starú faru treba vyhlásiť za pamiatku. Prečo sa tak nestalo už skôr, neviem. Teraz sme zistili, že to nie je pamiatka, tak sme v septembri začali pripravovať návrh. Pripravili sme ho dôkladne, bol doplnený aj o architektonicko-historický prieskum objektu.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyčítajú vám v ňom nepresnoti...

Tie sa objavili až v rozhodnutí ministerstva kultúry. Neboli v našom materiály. Podľa môjho názoru vznikli pri prepisovaní a nie celkom precíznom prenášaní odborných podkladov z návrhu do rozhodnutia ministerstva kultúry.

Mohol stavebný úrad vydať stavebné povolenie. Bola už fara zapísaná v zozname pamiatok?

Ja si myslím, že bola. Je fakt, že to rozhodnutie ešte nebolo právoplatné, lebo bolo podané odvolanie účastníka konania.

Mohli ju teda zbúrať?

Nie som právnik. V pamiatkovom zákone sa však v paragrafe 2 hovorí, že za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky. Konanie o objekte starej fary sa začalo a dokonca bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Konanie ešte neskončilo, ale bolo začaté. Dôležitý je aj paragraf 15, ktorý hovorí, že vlastník veci vyhlásenej za kultúrnu pamiatku je povinný od doručenia oznámenia o začatí konania brániť veci pred poškodením, zničením, alebo odcudzením.

Pracovníci stavebného úradu tvrdia, že stará fara ešte nemala evidenčné číslo pamiatky, takže stále nebola pamiatkou. Je to tak?

Rozhodnutie o zápise sa musí odzrkadliť do listu vlastníctva v správe katastra. Musí sa zriadiť bremeno, že objekt je kultúrnou pamiatkou. Polemika je, či sa pamiatka stáva pamiatkou až od tohto momentu, alebo skôr. Ja to chápem ale tak, že dôležitý je pamiatkový zákon a ten hovorí jasne, že za pamiatku sa považuje aj vec, o ktorej vyhlásení sa začalo konanie.

Stavebný úrad dal povolenie na úplnú prestavbu starej fary. Ten ju mal rozobrať a potom nanovo postaviť. Je vôbec niečo také možné a prípustné?

V odôvodnených prípadoch je možné aj objekt takejto historickej ceny rozobrať, premiestniť a znova poskladať. A to vtedy, keď hrozí jeho zánik. Stalo sa tak napríklad s kostolíkom sv. Anny pri Liptovskej Mare. Bol na mieste, kde kolísala vodná hladina a bol ohrozený vodou. Hrozil mu zánik. Premiestnili ho do skanzenu v Pribyline. Premiestnili sa najdôležitejšie stredoveké časti kostola, v skanzene sa postavila presná kópia podľa precíznej dokumentácie a do toho vložili tieto najdôležitejšie prvky. Bol to výnimočný prípad, lebo mu hrozil zánik. V prípade starej fary však nič také nehrozilo. Navyše na to treba podrobný, hĺbkový výskum a dokumentáciu. To sa nedá urobiť za týždeň.

Čo sa teda udialo tu?

To nie je spôsob ochrany pamiatky a spôsob, ako pristupovať k jej obnove. Dôležitá nie je len vonkajšia fasáda, ale aj jej vnútro, hmota, duch pamiatky. Keď rozoberie a znova postaví, stráca veľkú podstatu zo seba. Keď je nanovo postavená, stráca všetko, čo za ňou vidíte - dejiny, ľudí, trápenia, históriu. Všetko je stratené. To, čo sa stalo, považujem za veľmi nešťastné, neprofesionálne a v konečnom dôsledku my sme sa k tomu ani nevyjadrovali.

Ako je to možné?
Stavebný úrad mesta Žilina nás opomenul vyzvať, ako dotknutý orgán štátnej správy, aby sme sa vyjadrili. Aj keby objekt nebol kultúrnou pamiatkou, fara sa nachádzala v pamiatkovom území. Podľa zákona sa musí KPÚ vyjadriť ku každému zámeru úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území a aj ku každej dokumentácii. Až na základe toho môže stavebný úrad konať. Stavebný úrad a mesto nemajú pravdu keď tvrdia, že nás nemuseli zavolať, pretože sme neboli účastníkmi konania. My nikdy nie sme účastníkmi konania. My sme predsa dotknutý orgán a podľa paragrafu 32 pamiatkového zákona stavebný úrad v konaní o pamiatke v ochrannom pásme rozhoduje na základe záväzného stanoviska KPÚ. Stavebný úrad však od nás nemal žiadne stanovisko k úplnej prestavbe starej fary.

Ale niečo vraj predsa mali...

V marci nás požiadala cirkev o záväzné stanovisko k asanácii. My sme sa vyjadrili, že nie je možná, lebo prebieha konanie o jej zápise. Na vedomie sme to poslali aj stavebnému úradu. Teraz on použil toto naše stanovisko k asanácii ako podklad k inej veci. Zrazu si niekto vymyslel, že sme to nevydali k asanácii, ale k totálnej prestavbe, či ako to tam oni nazvali. O tom sme ani netušili. Zrazu nám len prišlo na vedomie stavebné povolenie.

Porušil tým podľa vás stavebný úrad zákon?

Myslím si, že nepostupoval v zmysle zákona a porušil pamiatkový zákon.

Vyvodili ste voči nemu nejaké sankcie?
Keď sme sa to dozvedeli, dali sme podnet na stavebný úrad, aby hneď zastavil práce, ktoré tam začali prebiehať. Dali sme podnet na Krajský stavebný úrad, aby prešetril, ako postupoval tento stavebný úrad. Dali sme podnet na pamiatkovú inšpekciu ministerstva kultúry. Každý deň sme na stavbe dokumentovali daný stav a fotili.

Bol tam predsa aj nejaký stavebný dozor a pamiatkový dohľad.

To ma veľmi prekvapilo. Nie je mi totiž celkom jasné, ako ho môže vykonávať niekto iný, ako my. KPÚ je totiž ten úrad, ktorý má na starosti ochranu pamiatkového fondu, vrátanie pamiatkových dohľadov. Na to predsa treba mať osvedčenie. V tomto prípade ho robila fyzická osoba, ktorá nemá nič spoločné s KPÚ. Určil ho vraj realizátor prác. Považujem to za niečo, čo nie je v súlade so zákonom.

Vraj ho robil váš predchodca.

Áno. Pán Pavol Valkovič bol riaditeľom pamiatkového ústavu. Nikdy nebol ale riaditeľom Krajského pamiatkového úradu. To je diametrálny rozdiel. KPÚ je špecializovaný úrad štátnej správy. Pamiatkový ústav bola poradná organizácia, ktorá vydávala stanoviská bez právnej sily. S nami tento pán nemá nič spoločné, nie je to náš zamestnanec.

Ste takmer jediný, ktorý za pamiatku bojoval. Prečo?
Niekedy mi to skutočne tak pripadá, že vedieme donquichotský boj. Čudoval som sa, kde sú občania. Kde je napríklad združenie Za krajšiu Žilinu a iné občianske iniciatívy. Počúval som ľudí okolo a pre Žilinčanov je to veľká udalosť. Ich komentáre boli vo všeobecnosti veľmi negatívne.

Vaši oponenti hovoria, že na vaše miesto ste nastúpili ešte za bývalej vlády a preto teraz robíte týmto ľuďom napriek. Iní zase hovoria, že ako luterán robíte napriek katolíckej cirkvi. Je to tak?

Nie je nič ľahšie, ako dať tomu politický podtext. Ťažko proti tomu niečo urobím. Ja to však vnímam ako odborný problém. Neviem sa k tomu vyjadriť. Je to hlúposť. A čo s tým mám spoločné moje vierovyznanie? Veď ja obhajujem rovnako aj rímsko-katolícke pamiatky. To sú iracionálne argumetny, ktoré vyťahujú zákerní ľudia.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 2. Mecom ide na zelenú
 3. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 4. Marrákeš je červená perla Maroka
 5. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 6. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 7. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 8. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
 9. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení
 10. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny
 1. Mecom ide na zelenú
 2. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 3. Marrákeš je červená perla Maroka
 4. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života
 5. Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc
 6. Projekt nórskych grantov „Decent work – dôstojná práca“
 7. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 8. PODCAST: Nárok pacienta na invalidný dôchodok a ŤZP
 9. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 10. Skleróza multiplex u detí: Kedy navštíviť lekára?
 1. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 5 705
 2. Marrákeš je červená perla Maroka 4 238
 3. Predplatné SME.sk len za 29 eur 3 546
 4. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 3 205
 5. Cukrovkári a covid-19 2 763
 6. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 506
 7. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 315
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu 1 419
 9. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení 1 218
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 869

Blogy SME

 1. Júlia Piraňa Mikolášiková: Dodo vynášal sýkorovcom, tvrdí prokurátor. Stopnutá kauza ide na súd
 2. Jozef Sitko: Je dôvodná zmena Ústavy pre zmenu výsledku volieb?
 3. Linda Ágoštonová: Rozprávka o tvrdohlavej princeznej
 4. Radovan Kazda: Plnia svet solárnymi panelmi, ale nie zelenými
 5. Vlasta Žampová: 25.február deň víťazstva komunistov a oslobodenia Mučeníkov Fica .
 6. Irena Šimuneková: Tatranský ľadový dóm - katedrála sv. Jakuba v Santiagu de Compostela.
 7. Anna Milanová: Ošetrenie?
 8. Miroslav Lukáč: Prokurátorská mafia kryje sudcovskú, tá policajnú a všetkých kryje politická...
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 240
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 9 892
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 637
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 878
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 791
 6. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 723
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 558
 8. Linda Ágoštonová: S láskou Tvoja Žofia 2 420
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vo Varíne stavajú na vlastných odchovancoch. Prioritou je udržanie sa v piatej lige.

Jesennú časť hodnotíme s hrajúcim kapitánom Miroslavom Repáňom.


9 h
Žilinská Fakultná nemocnica s poliklinikou sa pripravuje na ďalšiu vlnu. Dopĺňa materiálno-technické vybavenie.

V okrese Žilina sa dalo treťou dávkou zaočkovať 23,45 percent obyvateľov, v okrese Bytča 18,27 percent záujemcov.


16 h

Závislosti Slovákov je názov nového seriálu regionálnych novín MY, ktorého cieľom je nazrieť zblízka na zvyky a návyky Slovákov v súvislosti s konzumáciou alkoholu, fajčením, užívaním drog či prílišným trávením času s mobilom v ruke.


16. jan
Nástup mužstiev ZVL Žilina a VSŽ Košice na zápas II. futbalovej ligy v  roku 1981. Miroslav Gerhát (vpravo vpredu) vedie mužstvo Žiliny ako kapitán.

Medzi Čechmi a Slovákmi prevládala zdravá športová rivalita, spomína.


16. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V okrese Žilina sa dalo treťou dávkou zaočkovať 23,45 percent obyvateľov, v okrese Bytča 18,27 percent záujemcov.


16 h

Po tragédii dali vodohospodári zmapovať stav stoviek stromov.


16. jan

Podľa odhadov sa v priebehu niekoľkých dní začne štvrtá vlna, ktorá je nepredvídateľná, hovorí regionálna hygienička Katarína Tináková.


15. jan

Železnice už poslali samospráve zmluvu na Koniarekovu.


18 h

Blogy SME

 1. Júlia Piraňa Mikolášiková: Dodo vynášal sýkorovcom, tvrdí prokurátor. Stopnutá kauza ide na súd
 2. Jozef Sitko: Je dôvodná zmena Ústavy pre zmenu výsledku volieb?
 3. Linda Ágoštonová: Rozprávka o tvrdohlavej princeznej
 4. Radovan Kazda: Plnia svet solárnymi panelmi, ale nie zelenými
 5. Vlasta Žampová: 25.február deň víťazstva komunistov a oslobodenia Mučeníkov Fica .
 6. Irena Šimuneková: Tatranský ľadový dóm - katedrála sv. Jakuba v Santiagu de Compostela.
 7. Anna Milanová: Ošetrenie?
 8. Miroslav Lukáč: Prokurátorská mafia kryje sudcovskú, tá policajnú a všetkých kryje politická...
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 240
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 9 892
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 637
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 878
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 791
 6. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 723
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 558
 8. Linda Ágoštonová: S láskou Tvoja Žofia 2 420
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu