Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Stará fara bola pamiatka

Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš v rozhovore pre MY Žilinské noviny hovoril o tom prečo si myslí, že zbúranie starej fary bolo nelegálne.

Miloš DudášMiloš Dudáš (Zdroj: LADISLAV KAVECKÝ)

Vystupoval proti zbúraniu Starej fary v Žiline. Tvrdí, že jej „úplná prestavba" na ktorú dostala povolenie od stavebného úradu v Žiline, nie je možná. Stavbu totiž považoval za kultúrnu pamiatku, hoci rozhodnutie ešte nebolo právoplatné. Svoje tvrdenia opiera o pamiatkový zákon. Myslí si, že stavebný úrad nedodržal zákon. Preto dal podnet na prešetrenie jeho postupu. Riaditeľ Krajského pamiatkové úradu v Žiline, Miloš Dudáš, si často pripadá ako Don Quichot.

Čím bola Stará fara z vášho pohľadu výnimočná?

Skryť Vypnúť reklamu

Z nášho pohľadu to bola významná pamiatka a to z dôvodu historického, architektonického a urbanistického. Bola súčasťou areálu farského kostola. Dlhé roky dotvárala kolorit a siluetu Žiliny. Postavená bola v roku 1777, ale na mieste a základoch staršej farskej budovy, ktorá vyhorela v roku 1678. Z odborného hľadiska si myslíme, že časť pôvodnej fary, možno ešte stredovekej, bola včlenená a bola súčasťou súčasnej fary. Z tej najstaršej podľa náš určite zostala jedna miestnosť, ktorá sa naposledy využívala ako palacinkáreň. Podľa jej architektúry a typu klenby to bola stará architektúra, možno ešte zo stredoveku. Preto sme faru považovali za dôležitú aj z hľadiska architektonického. Niesla v sebe totiž tú najstaršiu faru na území Žiliny. Ďalším dôvodom je ten, že bola významným objektom dejín cirkvi a mesta ako takého. Niekoľko storočí to bol významný farský objekt a nie je podstatné, či vyhorel. Takto vyhorelo takmer celé námestie a kostol. Aj fara. Určite bola hodnotným a cenným objektom na to, aby bola kultúrnou pamiatkou.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako mala byť podľa vás využitá?

Objekt začiatkom 20. storočia prešiel obnovou fasád a bol v dobrom stave. Bola prístupná verejnosti a bola dedičstvom mesta a cirkvi. Myslím si, že bolo možné opraviť podkrovie a využívať ho ako spoločenskú sálu. Keby sa hľadalo optimálne riešenie, mohlo tu vzniknúť mestské múzeum. Na prízemí mohli byť vystavené archeologické nálezy, na poschodí dôležité dokumenty a exponáty z dejín mesta a cirkvi. Fara bola svedkom dejín, náboženských sporov a konfliktov na území mesta. Riešenie, ako ju využiť, by sa určite našlo.

Vyčítajú vám, že návrh na vyhlásenie fary za kultúrnu pamiatku bol šitý horúcou ihlou. Je to tak?

Nie. Návrh sme robili veľmi dôsledne a pedantne. Začali sme v septembri 2007. Keby ste sa ma spýtali pred rokom, či je stará fara kultúrnou pamiatkou, tak by som povedal, že určite je. Nevedela to ani väčšina kolegov. Nepoznáme totiž všetky zapísané objekty. Človek to zistí, až keď sa okolo objektu začne niečo diať. Našli sme potom zásady pamiatkovej rezervácie v Žiline z roku 1987, ktoré hovoria, že starú faru treba vyhlásiť za pamiatku. Prečo sa tak nestalo už skôr, neviem. Teraz sme zistili, že to nie je pamiatka, tak sme v septembri začali pripravovať návrh. Pripravili sme ho dôkladne, bol doplnený aj o architektonicko-historický prieskum objektu.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyčítajú vám v ňom nepresnoti...

Tie sa objavili až v rozhodnutí ministerstva kultúry. Neboli v našom materiály. Podľa môjho názoru vznikli pri prepisovaní a nie celkom precíznom prenášaní odborných podkladov z návrhu do rozhodnutia ministerstva kultúry.

Mohol stavebný úrad vydať stavebné povolenie. Bola už fara zapísaná v zozname pamiatok?

Ja si myslím, že bola. Je fakt, že to rozhodnutie ešte nebolo právoplatné, lebo bolo podané odvolanie účastníka konania.

Mohli ju teda zbúrať?

Nie som právnik. V pamiatkovom zákone sa však v paragrafe 2 hovorí, že za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky. Konanie o objekte starej fary sa začalo a dokonca bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Konanie ešte neskončilo, ale bolo začaté. Dôležitý je aj paragraf 15, ktorý hovorí, že vlastník veci vyhlásenej za kultúrnu pamiatku je povinný od doručenia oznámenia o začatí konania brániť veci pred poškodením, zničením, alebo odcudzením.

Pracovníci stavebného úradu tvrdia, že stará fara ešte nemala evidenčné číslo pamiatky, takže stále nebola pamiatkou. Je to tak?

Rozhodnutie o zápise sa musí odzrkadliť do listu vlastníctva v správe katastra. Musí sa zriadiť bremeno, že objekt je kultúrnou pamiatkou. Polemika je, či sa pamiatka stáva pamiatkou až od tohto momentu, alebo skôr. Ja to chápem ale tak, že dôležitý je pamiatkový zákon a ten hovorí jasne, že za pamiatku sa považuje aj vec, o ktorej vyhlásení sa začalo konanie.

Stavebný úrad dal povolenie na úplnú prestavbu starej fary. Ten ju mal rozobrať a potom nanovo postaviť. Je vôbec niečo také možné a prípustné?

V odôvodnených prípadoch je možné aj objekt takejto historickej ceny rozobrať, premiestniť a znova poskladať. A to vtedy, keď hrozí jeho zánik. Stalo sa tak napríklad s kostolíkom sv. Anny pri Liptovskej Mare. Bol na mieste, kde kolísala vodná hladina a bol ohrozený vodou. Hrozil mu zánik. Premiestnili ho do skanzenu v Pribyline. Premiestnili sa najdôležitejšie stredoveké časti kostola, v skanzene sa postavila presná kópia podľa precíznej dokumentácie a do toho vložili tieto najdôležitejšie prvky. Bol to výnimočný prípad, lebo mu hrozil zánik. V prípade starej fary však nič také nehrozilo. Navyše na to treba podrobný, hĺbkový výskum a dokumentáciu. To sa nedá urobiť za týždeň.

Čo sa teda udialo tu?

To nie je spôsob ochrany pamiatky a spôsob, ako pristupovať k jej obnove. Dôležitá nie je len vonkajšia fasáda, ale aj jej vnútro, hmota, duch pamiatky. Keď rozoberie a znova postaví, stráca veľkú podstatu zo seba. Keď je nanovo postavená, stráca všetko, čo za ňou vidíte - dejiny, ľudí, trápenia, históriu. Všetko je stratené. To, čo sa stalo, považujem za veľmi nešťastné, neprofesionálne a v konečnom dôsledku my sme sa k tomu ani nevyjadrovali.

Ako je to možné?
Stavebný úrad mesta Žilina nás opomenul vyzvať, ako dotknutý orgán štátnej správy, aby sme sa vyjadrili. Aj keby objekt nebol kultúrnou pamiatkou, fara sa nachádzala v pamiatkovom území. Podľa zákona sa musí KPÚ vyjadriť ku každému zámeru úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území a aj ku každej dokumentácii. Až na základe toho môže stavebný úrad konať. Stavebný úrad a mesto nemajú pravdu keď tvrdia, že nás nemuseli zavolať, pretože sme neboli účastníkmi konania. My nikdy nie sme účastníkmi konania. My sme predsa dotknutý orgán a podľa paragrafu 32 pamiatkového zákona stavebný úrad v konaní o pamiatke v ochrannom pásme rozhoduje na základe záväzného stanoviska KPÚ. Stavebný úrad však od nás nemal žiadne stanovisko k úplnej prestavbe starej fary.

Ale niečo vraj predsa mali...

V marci nás požiadala cirkev o záväzné stanovisko k asanácii. My sme sa vyjadrili, že nie je možná, lebo prebieha konanie o jej zápise. Na vedomie sme to poslali aj stavebnému úradu. Teraz on použil toto naše stanovisko k asanácii ako podklad k inej veci. Zrazu si niekto vymyslel, že sme to nevydali k asanácii, ale k totálnej prestavbe, či ako to tam oni nazvali. O tom sme ani netušili. Zrazu nám len prišlo na vedomie stavebné povolenie.

Porušil tým podľa vás stavebný úrad zákon?

Myslím si, že nepostupoval v zmysle zákona a porušil pamiatkový zákon.

Vyvodili ste voči nemu nejaké sankcie?
Keď sme sa to dozvedeli, dali sme podnet na stavebný úrad, aby hneď zastavil práce, ktoré tam začali prebiehať. Dali sme podnet na Krajský stavebný úrad, aby prešetril, ako postupoval tento stavebný úrad. Dali sme podnet na pamiatkovú inšpekciu ministerstva kultúry. Každý deň sme na stavbe dokumentovali daný stav a fotili.

Bol tam predsa aj nejaký stavebný dozor a pamiatkový dohľad.

To ma veľmi prekvapilo. Nie je mi totiž celkom jasné, ako ho môže vykonávať niekto iný, ako my. KPÚ je totiž ten úrad, ktorý má na starosti ochranu pamiatkového fondu, vrátanie pamiatkových dohľadov. Na to predsa treba mať osvedčenie. V tomto prípade ho robila fyzická osoba, ktorá nemá nič spoločné s KPÚ. Určil ho vraj realizátor prác. Považujem to za niečo, čo nie je v súlade so zákonom.

Vraj ho robil váš predchodca.

Áno. Pán Pavol Valkovič bol riaditeľom pamiatkového ústavu. Nikdy nebol ale riaditeľom Krajského pamiatkového úradu. To je diametrálny rozdiel. KPÚ je špecializovaný úrad štátnej správy. Pamiatkový ústav bola poradná organizácia, ktorá vydávala stanoviská bez právnej sily. S nami tento pán nemá nič spoločné, nie je to náš zamestnanec.

Ste takmer jediný, ktorý za pamiatku bojoval. Prečo?
Niekedy mi to skutočne tak pripadá, že vedieme donquichotský boj. Čudoval som sa, kde sú občania. Kde je napríklad združenie Za krajšiu Žilinu a iné občianske iniciatívy. Počúval som ľudí okolo a pre Žilinčanov je to veľká udalosť. Ich komentáre boli vo všeobecnosti veľmi negatívne.

Vaši oponenti hovoria, že na vaše miesto ste nastúpili ešte za bývalej vlády a preto teraz robíte týmto ľuďom napriek. Iní zase hovoria, že ako luterán robíte napriek katolíckej cirkvi. Je to tak?

Nie je nič ľahšie, ako dať tomu politický podtext. Ťažko proti tomu niečo urobím. Ja to však vnímam ako odborný problém. Neviem sa k tomu vyjadriť. Je to hlúposť. A čo s tým mám spoločné moje vierovyznanie? Veď ja obhajujem rovnako aj rímsko-katolícke pamiatky. To sú iracionálne argumetny, ktoré vyťahujú zákerní ľudia.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Magazín SME Ženy už v predaji
 2. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 5. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 6. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 416
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 708
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 705
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 293
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 241
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 330
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 284
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 304
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 300
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 481
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Putovanie plagátmi Jana Rajlicha ml

Výstava bude prístupná verejnosti aj v novembri.

Pätnásťgólový Jakub Baranovič ťahá Hôrky za postupom

Hoci počas jesene strelil takmer polovicu gólov svojho mužstva, za ťahúňa sa nepovažuje. Vyzdvihuje snahu a bojovnosť svojich spoluhráčov a prezrádza, že v kabíne občas zaznie aj slovíčko postup.

Jakub Baranovič (OFK Hôrky).

Prímestské autobusy budú jazdiť v obmedzenom režime

V krajských autobusoch nezaznamenali ani jeden prípad nákazy COVID-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie na Covid-19 v liptovských mestách.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Už ste čítali?