Piatok, 28. január, 2022 | Meniny má Alfonz

ČO JE TELEWORKING?

MÁRIA PREKOPOVÁ RIADI Institute of Next Generation Networks. Má rada tri P: pokoj, pohodu a presnosť. Ctí si rodinu, kvety a hory. Keď má čas, vymýšľa, objavuje nepoznané miesta, počúva hudbu, leňoší alebo číta.Najradšej o večne spievajúcich lesoch, excentrikovi Yossarianovi, fyzikovi Feynmanovi, zločine a treste, prostých veciach ako chlieb a voda. Hovorí, že podobne ako v Dobšinského rozprávkach, má ona a jej tri sestry múdrych a statočných rodičov. Teší ju Samkov úsmev. Jej obľúbené technológie sú rádiokomunikačné. V Nadácii 21. storočia prezentovala projekt podporujúci teleworking.

Keď na rôznych fórach vysvetľujete princípy teleworkingu, vedia všetci ľudia hneď, o čo ide? Lebo viackrát som čítal aj Dobšinského, všetky tri diely, ale také voľačo, ako teleworking, zvaný tiež homeworking alebo telecommuting, som tam nenašiel?
- Pohybujem sa v prostredí informačných a komunikačných technológií a tam mi ľudia väčšinou rozumejú. Vedia, že teleworking je možnosť pracovať z miesta, ktoré sa nachádza mimo priestorov zamestnávateľa, že je to práca na diaľku, napríklad z pohodlia domova,
s využitím informačných a komunikačných technológií.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo ľudia v zahraničí tak často teleworkujú?
- Chcú lepšie využiť možnosť pružného pracovného času, mať prácu lepšie zorganizovanú, chcú mať menej stresu, šetriť čas a náklady. Je to prostriedok na lepšie skĺbenie práce a požiadaviek rodiny, zvýšenie spokojnosti a kvality života. Pre mamu na materskej príležitosť udržať si kontakt s pracovným prostredím, zníženie rizika izolácie vyplývajúce z celodennej starostlivosti o dieťa a možnosť vylepšiť rodinný rozpočet.

Je to aj priestor pre väčšiu slobodu?
- Áno, ale aj pre silnú sebadisciplínu, aby sa človek dokázal koncentrovať na pracovnú úlohu v prostredí, kde môžu byť rôzne rušivé vplyvy.

Čo najviac oceňujú zamestnávatelia teleworkerov?
- Podľa mojich skúseností najmä stabilizáciu pracovníkov, na ktorých im záleží. Rovnako však oceňujú možnosť získania kvalifikovaných pracovníkov z celého sveta, zvýšenie konkurencieschopnosti firmy či zníženie režijných nákladov vyplývajúce zo zmenšených nárokov na priestory a kancelárske vybavenie.

Skryť Vypnúť reklamu

Každý deň má aj svoju noc. Aká je odvrátená strana práce na diaľku?
Ak nefunguje dôvera zamestnávateľa k zamestnancovi a zodpovednosť samotného zamestnanca, neviem si dosť dobre predstaviť takúto formu práce. Teleworking pre zamestnávateľa predstavuje tiež zvýšené nároky z pohľadu bezpečnosti firemných informácií či merateľnosti výkonu zamestnancov. Istým rizikom v prípade dlhodobého teleworkingu môže byť aj strata kontaktov zamestnanca s pracovným prostredím či splynutie súkromného a pracovného života. V súčasnosti nie sú u nás uspokojivo preskúmané ani možnosti poistného krytia v prípade vzniku poistných udalostí pri práci na diaľku či otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ako často môže homo sapiens teleworking, po našom človek premýšľavý diaľkovopracujúci, vykonávať svoju prácu doma?
- V zásade je možné teleworking rozdeliť na pravidelný, kedy teleworker pracuje na diaľku určitý počet dní v týždni alebo v roku stanovený v pracovnej zmluve, a nepravidelný, ktorý je ovplyvnený aktuálnymi podmienkami na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa – ochorenie dieťaťa, materská dovolenka, snehová kalamita a pod.

Skryť Vypnúť reklamu

Kto sú najčastejší príslušníci kmeňa teleworkerov?
- Ide o pomerne rôznorodý kmeň, tvoria ho prekladatelia, programátori, konzultanti, účtovníci, finanční analytici, projektanti, architekti, grafici, vedecko-výskumní pracovníci, vývojári, obchodní zástupcovia, marketingoví pracovníci, novinári, umelci, ale za určitých podmienok, napríklad, aj manažéri.

Aké technické vybavenie je potrebné pre takúto domácu prácu? Je nutné mať nejaké špeciálne zariadenia? Hrnček var? Vtáka ohniváka? Sedemmíľové čižmy? Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete? Čiapku nevidimku? A čo fundži palica, cepy von z vreca?
- Úplne postačí osobný počítač alebo notebook, pripojenie do internetu a aktivovaná služba prenosu hlasu, najlepšie prostredníctvom mobilnej siete.

I keď ani taký stolček prestri sa alebo Aladinova čarovná lampa by neboli na zahodenie. Veď toto, v dobách rozprávok Dobšinského ešte nebol internet, hoci boli iné technológie. Nechať zhavranieť troch bratov, alebo naučiť koňa rozprávať, to nedokážu ani niektorí súčasní špičkoví IT špecialisti. Pracujete aj vy prostredníctvom teleworkingu?
- Áno, niektoré činnosti, vzhľadom na vyťaženosť v práci, vykonávam po pracovnej dobe
a doma – vybavovanie pracovnej korešpondencie, príprava projektových zámerov, plánovanie, spracovávanie administratívnej agendy a pod. Myslím, že mnoho ľudí využíva túto formu práce.

Ako pomáha rozvoju teleworkingu Institute of Next Generation Networks, po našom INGN, kde ste pani riaditeľkou?
- INGN podporuje praktické využitie informačných a komunikačných technológií, po vašom IKT. Teleworking je možné považovať za službu elektronických komunikácií, ktorej využívanie je možné iba vďaka IKT.

Kto je INGN?
- Inštitúcia založená na princípoch partnerstva. Spájame súkromný sektor, akademickú sféru a štát. Vytvárame priestor pre výmenu informácií, tvorbu a realizáciu nových myšlienok v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Povedané v jazyku vášho kmeňa?
- Povedané po našom: transfer informácií a technológií medzi akademickou sférou a biznis sektorom predstavuje najmä vzdelávanie špecialistov v oblasti najmodernejších IKT (siete budúcich generácií, optické siete, rádiové siete, spojovacie technológie, transportné siete, multimédiá a multimediálne aplikácie, komunikačné protokoly, elektronické služby založené na kvalitnom digitálnom obsahu atď.) a obojsmerné odovzdávanie si vedomostí medzi univerzitami a odborníkmi z praxe, hlavne z prostredia telekomunikačných operátorov, ale aj dodávateľov technológií, systémových integrátorov či úradníkov. V našom laboratóriu sa testujú rôzne komunikačné platformy a softvérové aplikácie. Sprostredkúvame komunikáciu medzi vedecko-výskumnými inštitúciami a potenciálnymi odberateľmi výsledkov výskumu a vývoja za účelom dosiahnutia čo najvyššej efektivity výskumu a vývoja. Naši členovia a partneri priamo participujú na vedecko-výskumných úlohách. Napomáhame sieťovaniu inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti IKT s cieľom podpory vzájomnej výmeny skúseností a najlepších praktík vedúcej k zvýšeniu inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti sektora IKT. Okrem toho realizujeme aktivity smerujúce k popularizácii využívania IKT ako nástroja na zefektívnenie činností a zvýšenia kvality života medzi študentmi a širokou verejnosťou.

Tu už musím zacitovať klasika: „A čo dávate do klobás?“ Alebo inak. Ako toto všetko pomôže Žilinčanom a obyvateľom našej malebnej a relatívne vzdelanej krajiny?
- Hlavným cieľom našich aktivít je rozvoj informačnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky na Slovensku. Chceli by sme, aby sa u nás zaviedli nové elektronické služby, napríklad elektronické asistenčné a zdravotnícke služby, služby inteligentnej dopravy, služby elektronickej kultúry. Chceme pomôcť žilinskému regiónu stať sa lídrom v oblasti informačných a komunikačných technológií v rámci strednej Európy. Žilinčanom poskytujeme možnosť celoživotného vzdelávania prostredníctvom školení a kurzov.

Kto sú najbližší partneri INGN? Ako spolupracujú?
- Partnerov máme viacero, najmä z oblasti výrobcov a dodávateľov informačno-komunikačných platforiem, ale najbližšími partnermi sú Žilinská univerzita a Slovak Telekom, a.s., ktorí sú zároveň zakladajúcimi členmi INGN. Žilinská univerzita sa aktívne podieľa na všetkých aktivitách INGN. Vytvorila vzdelávacie obsahy, realizuje tréningy a školenia, výskum i vývoj. Slovak Telekom, a.s. disponuje výbornou vedomostnou bázou v oblasti IKT, konkurenčnou výhodou v podobe praktických skúseností s plošnou implementáciou IP siete do reálnej telekomunikačnej siete a záujmom podporiť inovatívne metódy vzdelávania.

V Dobšinského zväzkoch nájdeme budzogáň, peračinu, pamodajšťastia lavičku, ale nie sú tam klastre. Čo sú to klastre? Aký majú význam?
- Vidíte, ja napríklad na rozdiel od vás, neviem presne, čo je peračina, hoci Dobšinského som čítala. O klastroch však nejakú predstavu už mám. Podporou odvetvových klastrov sa môže zlepšiť dlhodobá konkurencieschopnosť regiónu. Klaster je geografická koncentrácia vzájomne prepojených spoločností, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných priemyselných odvetviach a prepojených inštitúcií (univerzity, obchodné komory a pod.), ktoré si na konkrétnom území navzájom konkurujú, ale zároveň tiež spolupracujú. Organizácie a inštitúcie združené v klastri riešia celý rad rovnakých problémov, napríklad vzdelávanie zamestnancov, prístup k rovnakým dodávateľom, spolupráca s výskumnými a vývojovými kapacitami, nedostatočné zdroje na samostatný výskum a podobne. Spolupráca v spomenutých, ale aj iných oblastiach, prináša možnosť prekonať množstvo obmedzení, ktoré by jednotliví členovia samostatne riešili len ťažko.

Denník SME nedávno informoval, že do troch rokov by malo v Žilinskom kraji vzniknúť 500 nových kvalifikovaných pracovných miest v oblasti informačných technológií (po našom IT). Pričiniť by sa mal o to info-komunikačný klaster s rozprávkovým názvom Z@ict, ktorý vznikol v Žilinskom kraji a združuje 12 zakladajúcich členov zo súkromného, akademického a verejného sektora. Čo to je za klastrík?
- V rokoch 2005 – 2008 sa realizoval projekt Žilinská inovačná politika. Jeho súčasťou bola Rámcová stratégia žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, v ktorej projektový tím pod vedením profesora Milana Dada identifikoval potenciál pre rozvoj odvetvových klastrov.

V súčasnosti sa dvanásť inštitúcií dohodlo na spoločných cieľoch a bola podpísaná zakladateľská zmluva. K hlavným plánovaným aktivitám klastra Z@ict patrí vypracovanie plánu a obsahovej náplne celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich technické predmety, zvýšenie počtu študentov prihlásených na stredné a vysoké školy v regióne, realizácia pravidelných seminárov medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, zabezpečenie atraktív-nych podmienok na vytvorenie až 500 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v sektore IKT, realizácia pracovného portálu či zvýšenie produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Na Oddelení klinickej biochémie vykonali cez 900-tisíc vyšetrení
 2. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 6. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 9. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 12 289
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 3 921
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 628
 4. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 3 472
 5. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 3 414
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 413
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 216
 8. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 3 033
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 173
 10. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 1 928

Blogy SME

 1. Katarína Harvanová: ...a vaša ulica sa ako volá ?
 2. Roman Kebísek: Identifikovali portrét Margaret Lemonovej od barokového maliara A. van Dycka
 3. Štefan Bukovan: Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-02) –11.1. – 20.1.2022
 4. Iveta Bakitová: Peru - pupok sveta Cusco a Machu Picchu
 5. Marek Mačuha: O rovnosti
 6. Anna Milanová: Perspektíva?... 2022
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Nech smrť Agnieszky nie je „len“ ďalšou správou z Poľska
 8. Ján Šeďo: Excelentné 3 dni v takmer vyľudnených Tatrách a niečo navrch.
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 14 332
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 230
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 5 998
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 830
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 659
 6. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 4 529
 7. Matúš Lazúr: Kam nám uletia ceny nehnuteľností 4 285
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 2 994
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Nominácia zástupcov II. triedy ObFZ Žilina na najlepšieho brankára, obrancu, záložníka, útočníka a trénera.


27. jan
Ilustračné foto

Stav má na svedomí šérenie variantu omikron.


TASR 27. jan

Rehabilitácia je pre Jozefa Fabiana jediným prostriedkom, ako sa udržať vo forme.


27. jan

Obyvatelia rodinných domov majú povinnosť prevziať si kompostér.


26. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Orava patrí medzi regióny s najväčším rastom cien nehnuteľností na Slovensku.


27. jan

V porote bude aj otec Jána Kuciaka a brat Martiny Kušnírovej.


13 h

Rehabilitácia je pre Jozefa Fabiana jediným prostriedkom, ako sa udržať vo forme.


27. jan

Muža už obvinili z drogovej trestnej činnosti.


ROS 26. jan

Blogy SME

 1. Katarína Harvanová: ...a vaša ulica sa ako volá ?
 2. Roman Kebísek: Identifikovali portrét Margaret Lemonovej od barokového maliara A. van Dycka
 3. Štefan Bukovan: Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-02) –11.1. – 20.1.2022
 4. Iveta Bakitová: Peru - pupok sveta Cusco a Machu Picchu
 5. Marek Mačuha: O rovnosti
 6. Anna Milanová: Perspektíva?... 2022
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Nech smrť Agnieszky nie je „len“ ďalšou správou z Poľska
 8. Ján Šeďo: Excelentné 3 dni v takmer vyľudnených Tatrách a niečo navrch.
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 14 332
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 230
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 5 998
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 830
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 659
 6. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 4 529
 7. Matúš Lazúr: Kam nám uletia ceny nehnuteľností 4 285
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 2 994
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu