Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - ÚRADNÁ SPRÁVA . 32

VV ObFZ – Ing. Igor Krško, mimoriadne zasadnutie da 8. 6. 2007, zápisnica . 19
VV ObFZ sa zaoberal odvolaním FK Zbyov voi rozhodnutiu ŠDK zo da 30. 5. 2007,

1 . ÚS . 30, zápisnica ŠDK, bod 595. Predseda ObFZ oboznámil lenov VV ObFZ s obsahom odvolania. Na základe výsledkov hlasovania prijal V ObFZ uznesenie, ktorým vyhovuje odvolaniu FK Zbyov a kontumuje MFS II. tr. sk. B dorast Zástranie – Zbyov na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyov, poda SP l. 100, písm. b/. V prípade uplatnenia požiadaviek FK Zbyov na cestovné a FK Zástranie na prípravu ihriska, toto bude uhradené z prostriedkov ObFZ, poda RS, as XI. Hospodárske zásady, bod 70.
2. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 13. 6. 2007, zápisnica . 32
646. ŠDK schvauje výsledky MFS hraných 9. 6.a 10. 6. 2007: Muži: I. trieda 25. kolo: Nezbud. Lúka - Kotešová 4:1, Divinka - Zádubnie 1:4, Dlhé Pole - Trnové 4:1, Višové - Belá 2:5, Rašov - R. Teplice-Konská 2:1, Rajec - Hlboké 5:0, Terchová - Bytica 5:1. II. trieda 25. kolo: Zástranie - Lietava 0:4, Horný Hriov – Kam. Poruba 2:2, Pov. Chlmec - Súov 1:5, Dolná Tižina - Hrabové 2:0, Stránske - Divina 3:1, Nededza - Štiavnik 4:1, Turie - Zbyov 1:2. III. tr. sk. A 17. kolo: Stráža - Mojš 2:1, Brodno - Zádubnie B 1:0, Bitarová - Fakov 3:0, Podhorie –Kunerad 4:0. III. tr. sk. B 17. kolo: Oviarsko - Hliník 1:1, Lúky – Petrovice 4:4, Kolárovice – Hri. Podhradie 7:3, Veké Rovné - Jablonové 1:3, Svederník - Hôrky 1:21. Dorast: I. trieda 25. kolo: Teplika - Kotešová 7:1, Liet. Lúka – Kam. Poruba 2:4, Dlhé Pole - Trnové 3:3, Višové - Hrabové 1:4, Veké Rovné - Divina 3:0, Podhorie – Varín 1:1, Terchová - Bytica 4:1. II. tr. sk. A 27. kolo: Krasany - Mojš 1:2, Súov - Horný Hriov 1:2, Svederník - Hliník 2:0, Nededza - Gbeany 0:4. II. tr. sk. B 27. kolo: Zástranie - Turie 5:0, Kunerad – Nezbud. Lúka 6:5, Zbyov – Pov. Chlmec 8:1, uriná – Zádubnie 13:0. Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 21. kolo: Predmier - Višové 8:1 a 3:1, Teplika - Bytica 16:0 a 7:1, Zbyov - Streno 1:8 a 1:3, Kam. Poruba - Stráavy 6:0 a 0:5, Terchová – Liet. Lúka 1:4 a 0:7, Štiavnik - Varín 1:1 a 3:3. II. tr. sk. A 21. kolo: Oviarsko - Lietava 9:0, uriná - Babkov 2:1, Bitarová - Jasenové 2:3, Stránske - Závodie 1:7, Turie – Liet. Svinná 1:5. II. tr. sk. B 21. kolo: Nezbud. Lúka - Zádubnie 4:1, Stráža – Kotr. Lúka 6:1, Brodno - Belá 2:10, Gbeany - Krasany 3:5, Nededza - Trnové 5:0.
647. ŠDK kontumuje MFS dorast II. tr. sk. A 27. kolo Nededza – Gbeany, ponecháva v platnosti výsledok 0:4 a priznáva 3 body v prospech FK Gbeany, poda SP l. 100, písm. e/.
648. ŠDK kontumuje MFS dorastu II. tr. sk. B, 27. kolo uriná – Zádubnie, výsledok 13:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK uriná, poda SP l. 100, písm. e/.
649. ŠDK kontumuje MFS III. tr. sk. A muži 17. kolo Podhorie – Kunerad, výsledok 4:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK Podhorie, poda SP l. 100, písm. e/.
650. ŠDK trestá p. Štefan Svetko, Mojš zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 6 MFS N od 13. 6. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk
651. ŠDK upozoruje FK Bitarová na dodržanie RS, bod 63 a 58.
652. ŠDK upozoruje FK Svederník na dodržanie RS, bod 58 a 63.
653. ŠDK trestá FK Oviarsko – žiaci pokarhaním za nepripravenú hraciu plochu. Za prejednanie zaplati 300 Sk
654. ŠDK trestá FK uriná – dorast, pokutou 1 000 Sk, poda DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplati 300 Sk
655. ŠDK nariauje FK uriná upravi hraciu plochu (pokosi trávu) do 16. 6. 2007.
656. ŠDK trestá FK Horný Hriov – dorast za nedostatonú usporiadateskú službu pokutou 1 000 Sk a nariauje zvýši poet lenov usporiadateskej služby na 10 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
657. ŠDK uzatvára hraciu plochu pre dorast FK Horný Hriov na 2 MFS N. MFS odohrajú 15 km od Horného Hriova. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
658. ŠDK trestá p. Rastislava Valka zákazom výkonu funkcie hlavného usporiadatea od 14. 6. 2007 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
659. BISTIAK Peter, 890529, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a. Za prejednanie zaplati 200 Sk.
660. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a . Za prejednanie zaplati 200 Sk.
661. TURANEC Peter, 881214, Horný Hriov, ŠDK uvouje innos od 14. 6. 2007.
662. ŠDK trestá FK Horný Hriov peažnou pokutou 3 000 Sk, a zastavením innosti na 1 MFS N, poda DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
663. ŠDK trestá FK Mojš za porušenie SP l. 52/b a l. 94/c peažnou pokutou 1 000 Sk, poda DP Tretia hlava, lánok 7/3 a RS bod 90.1. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
664. GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
665. ZATRAK Ján, 890212, Varín, 1 MFS N od 7. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
666. TERCHOVAN Juraj, 920224, Krasany, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
667. Zastavenie innosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 6. 2007: KONENÝ Daniel, 820722, Hlboké, ŠTAFFEN Roman, 810207, Bytica, GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, zaplati 200 + 200 Sk, TOMAŠÍK Peter, 820905, Bitarová, zaplati 200 + 200 Sk, KOŠIALIK Jozef, 860903, Oviarsko, zaplati 200 + 200.- Sk, MICHAL Pavel, 910227, Nededza, MRAVEC Vladimír, 930216, Nededza,
3. Hospodárska komisia ObFZ – Zuzana Baríková, zasadnutie 14. 6. 2007:
Pri kontrole uhrádzania stanovených pokút a poplatkov sme zistili, že niektoré FK si túto povinnos do stanoveného termínu nesplnili. Ide o tieto FK a rozhodcov:
ÚS 27/512 – Mojšova Lúka 300 Sk, ÚS 28/546 Rajecké Teplice-Konská 200 Sk, ÚS 29/561 Lietava 1 000 Sk, ÚS 25/452 Nededza – doplati 300 Sk. ÚS 25/450 J. Tara 200 Sk, ÚS 25/451 I. Krajíek 200 Sk, ÚS 28/554 , Oravec, . Skotnický, J. Mintál, A. Mihálik po 200 Sk, ÚS 28/556 D. Chvía 200 Sk, ÚS 29/566 P. Peko 200 Sk.
HK upozoruje funkcionárov FK, že všetky pokuty, poplatky, ako aj medzi oddielové pohadávky je potrebné uhradi najneskôr do 22. 6. 2007. V opanom prípade nebudú prihlášky FK do nového roníka akceptované, prípadne voi dlžníkom bude zavedené disciplinárne konanie. alej žiadame funkcionárov FK, aby pokuty za previnenia z MFS, poda RS as XVI. Disciplinárne konanie, bod 89 uhrádzali tak, aby doklad o zaplatení bol k dispozícii ŠDK do 12.00 h da prerokovania priestupku (streda). Ak túto povinnos nesplníte, priestupok sa prerokuje aj s udelením pokuty vo výške 100 percent poplatku za prejednanie. Doklad môžete posla aj faxom na . tel. 041 5622 633. alej upozorujeme na uvádzanie úelu platby na poštovej poukážke. V prípade, že úel neuvediete, nebude úhrada akceptovaná.
4. Sekretariát ObFZ
Aktív ŠDK pred zaiatkom nového súažného roníka 2007/2008 sa uskutoní da 4. júla (streda) 2007 o 16.00 h. v jedálni SOU stavebného v Žiline na Bôriku. Na aktíve bude vyhodnotený uplynulý roník 2006/2007 a vyžrebované súaže roníka 2007/2008. Úas zástupcu každého FK je nutná! Súaže ObFZ Žilina roníka 2007/2008 zaínajú 5. augusta 2007. Turnaj Teodora Zvaru sa uskutoní da 23. júna (sobota) 2007 žiaci v Nededzi a dorast v Mojši.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 26. júna 2007! Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 22. 6. 2007

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 2. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 3. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 4. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 7. Hygge ako životný štýl
 8. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 40 886
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 40 438
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 14 129
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 356
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 910
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 841
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 293
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 180
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 040
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 918
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Odberové tímy vykonali spolu 29 165 testov.

3 h
Škola ponúka množstvo benefitov. Okrem vlastnej autoškoly a autocvičiska, kde môžu žiaci získať za zaujímavých finančných podmienok vodičské oprávnenie skupiny B, majú možnosť získať aj ďalšie certifikáty.

Patrí medzi tie väčšie stredné školy v regióne. Vo všetkých formách štúdia ju navštevuje okolo 500 žiakov s naozaj pestrým študentským životom. Reč je o Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline.

20. jan
Futbalisti Hričovského Podhradia v dresoch, ktoré im daroval hráč Herthy Berlín Peter Pekarík. Pre klub ich vybavil jeho brat Jozef.

Futbalisti malej obce inkasovali druhý najnižší počet gólov v súťaži (17).

15 h
Ilustračné foto.

Eva K. je obvinená pre prijímanie úplatku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

11 h

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

23. jan

Pozitivita je zatiaľ nízka.

23. jan

Na Kysuciach pokračuje celoplošné testovanie.

23. jan

Už ste čítali?