Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - ÚRADNÁ SPRÁVA . 32

VV ObFZ – Ing. Igor Krško, mimoriadne zasadnutie da 8. 6. 2007, zápisnica . 19
VV ObFZ sa zaoberal odvolaním FK Zbyov voi rozhodnutiu ŠDK zo da 30. 5. 2007,

1 . ÚS . 30, zápisnica ŠDK, bod 595. Predseda ObFZ oboznámil lenov VV ObFZ s obsahom odvolania. Na základe výsledkov hlasovania prijal V ObFZ uznesenie, ktorým vyhovuje odvolaniu FK Zbyov a kontumuje MFS II. tr. sk. B dorast Zástranie – Zbyov na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyov, poda SP l. 100, písm. b/. V prípade uplatnenia požiadaviek FK Zbyov na cestovné a FK Zástranie na prípravu ihriska, toto bude uhradené z prostriedkov ObFZ, poda RS, as XI. Hospodárske zásady, bod 70.
2. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 13. 6. 2007, zápisnica . 32
646. ŠDK schvauje výsledky MFS hraných 9. 6.a 10. 6. 2007: Muži: I. trieda 25. kolo: Nezbud. Lúka - Kotešová 4:1, Divinka - Zádubnie 1:4, Dlhé Pole - Trnové 4:1, Višové - Belá 2:5, Rašov - R. Teplice-Konská 2:1, Rajec - Hlboké 5:0, Terchová - Bytica 5:1. II. trieda 25. kolo: Zástranie - Lietava 0:4, Horný Hriov – Kam. Poruba 2:2, Pov. Chlmec - Súov 1:5, Dolná Tižina - Hrabové 2:0, Stránske - Divina 3:1, Nededza - Štiavnik 4:1, Turie - Zbyov 1:2. III. tr. sk. A 17. kolo: Stráža - Mojš 2:1, Brodno - Zádubnie B 1:0, Bitarová - Fakov 3:0, Podhorie –Kunerad 4:0. III. tr. sk. B 17. kolo: Oviarsko - Hliník 1:1, Lúky – Petrovice 4:4, Kolárovice – Hri. Podhradie 7:3, Veké Rovné - Jablonové 1:3, Svederník - Hôrky 1:21. Dorast: I. trieda 25. kolo: Teplika - Kotešová 7:1, Liet. Lúka – Kam. Poruba 2:4, Dlhé Pole - Trnové 3:3, Višové - Hrabové 1:4, Veké Rovné - Divina 3:0, Podhorie – Varín 1:1, Terchová - Bytica 4:1. II. tr. sk. A 27. kolo: Krasany - Mojš 1:2, Súov - Horný Hriov 1:2, Svederník - Hliník 2:0, Nededza - Gbeany 0:4. II. tr. sk. B 27. kolo: Zástranie - Turie 5:0, Kunerad – Nezbud. Lúka 6:5, Zbyov – Pov. Chlmec 8:1, uriná – Zádubnie 13:0. Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 21. kolo: Predmier - Višové 8:1 a 3:1, Teplika - Bytica 16:0 a 7:1, Zbyov - Streno 1:8 a 1:3, Kam. Poruba - Stráavy 6:0 a 0:5, Terchová – Liet. Lúka 1:4 a 0:7, Štiavnik - Varín 1:1 a 3:3. II. tr. sk. A 21. kolo: Oviarsko - Lietava 9:0, uriná - Babkov 2:1, Bitarová - Jasenové 2:3, Stránske - Závodie 1:7, Turie – Liet. Svinná 1:5. II. tr. sk. B 21. kolo: Nezbud. Lúka - Zádubnie 4:1, Stráža – Kotr. Lúka 6:1, Brodno - Belá 2:10, Gbeany - Krasany 3:5, Nededza - Trnové 5:0.
647. ŠDK kontumuje MFS dorast II. tr. sk. A 27. kolo Nededza – Gbeany, ponecháva v platnosti výsledok 0:4 a priznáva 3 body v prospech FK Gbeany, poda SP l. 100, písm. e/.
648. ŠDK kontumuje MFS dorastu II. tr. sk. B, 27. kolo uriná – Zádubnie, výsledok 13:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK uriná, poda SP l. 100, písm. e/.
649. ŠDK kontumuje MFS III. tr. sk. A muži 17. kolo Podhorie – Kunerad, výsledok 4:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK Podhorie, poda SP l. 100, písm. e/.
650. ŠDK trestá p. Štefan Svetko, Mojš zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 6 MFS N od 13. 6. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk
651. ŠDK upozoruje FK Bitarová na dodržanie RS, bod 63 a 58.
652. ŠDK upozoruje FK Svederník na dodržanie RS, bod 58 a 63.
653. ŠDK trestá FK Oviarsko – žiaci pokarhaním za nepripravenú hraciu plochu. Za prejednanie zaplati 300 Sk
654. ŠDK trestá FK uriná – dorast, pokutou 1 000 Sk, poda DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplati 300 Sk
655. ŠDK nariauje FK uriná upravi hraciu plochu (pokosi trávu) do 16. 6. 2007.
656. ŠDK trestá FK Horný Hriov – dorast za nedostatonú usporiadateskú službu pokutou 1 000 Sk a nariauje zvýši poet lenov usporiadateskej služby na 10 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
657. ŠDK uzatvára hraciu plochu pre dorast FK Horný Hriov na 2 MFS N. MFS odohrajú 15 km od Horného Hriova. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
658. ŠDK trestá p. Rastislava Valka zákazom výkonu funkcie hlavného usporiadatea od 14. 6. 2007 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
659. BISTIAK Peter, 890529, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a. Za prejednanie zaplati 200 Sk.
660. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a . Za prejednanie zaplati 200 Sk.
661. TURANEC Peter, 881214, Horný Hriov, ŠDK uvouje innos od 14. 6. 2007.
662. ŠDK trestá FK Horný Hriov peažnou pokutou 3 000 Sk, a zastavením innosti na 1 MFS N, poda DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
663. ŠDK trestá FK Mojš za porušenie SP l. 52/b a l. 94/c peažnou pokutou 1 000 Sk, poda DP Tretia hlava, lánok 7/3 a RS bod 90.1. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
664. GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
665. ZATRAK Ján, 890212, Varín, 1 MFS N od 7. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
666. TERCHOVAN Juraj, 920224, Krasany, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
667. Zastavenie innosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 6. 2007: KONENÝ Daniel, 820722, Hlboké, ŠTAFFEN Roman, 810207, Bytica, GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, zaplati 200 + 200 Sk, TOMAŠÍK Peter, 820905, Bitarová, zaplati 200 + 200 Sk, KOŠIALIK Jozef, 860903, Oviarsko, zaplati 200 + 200.- Sk, MICHAL Pavel, 910227, Nededza, MRAVEC Vladimír, 930216, Nededza,
3. Hospodárska komisia ObFZ – Zuzana Baríková, zasadnutie 14. 6. 2007:
Pri kontrole uhrádzania stanovených pokút a poplatkov sme zistili, že niektoré FK si túto povinnos do stanoveného termínu nesplnili. Ide o tieto FK a rozhodcov:
ÚS 27/512 – Mojšova Lúka 300 Sk, ÚS 28/546 Rajecké Teplice-Konská 200 Sk, ÚS 29/561 Lietava 1 000 Sk, ÚS 25/452 Nededza – doplati 300 Sk. ÚS 25/450 J. Tara 200 Sk, ÚS 25/451 I. Krajíek 200 Sk, ÚS 28/554 , Oravec, . Skotnický, J. Mintál, A. Mihálik po 200 Sk, ÚS 28/556 D. Chvía 200 Sk, ÚS 29/566 P. Peko 200 Sk.
HK upozoruje funkcionárov FK, že všetky pokuty, poplatky, ako aj medzi oddielové pohadávky je potrebné uhradi najneskôr do 22. 6. 2007. V opanom prípade nebudú prihlášky FK do nového roníka akceptované, prípadne voi dlžníkom bude zavedené disciplinárne konanie. alej žiadame funkcionárov FK, aby pokuty za previnenia z MFS, poda RS as XVI. Disciplinárne konanie, bod 89 uhrádzali tak, aby doklad o zaplatení bol k dispozícii ŠDK do 12.00 h da prerokovania priestupku (streda). Ak túto povinnos nesplníte, priestupok sa prerokuje aj s udelením pokuty vo výške 100 percent poplatku za prejednanie. Doklad môžete posla aj faxom na . tel. 041 5622 633. alej upozorujeme na uvádzanie úelu platby na poštovej poukážke. V prípade, že úel neuvediete, nebude úhrada akceptovaná.
4. Sekretariát ObFZ
Aktív ŠDK pred zaiatkom nového súažného roníka 2007/2008 sa uskutoní da 4. júla (streda) 2007 o 16.00 h. v jedálni SOU stavebného v Žiline na Bôriku. Na aktíve bude vyhodnotený uplynulý roník 2006/2007 a vyžrebované súaže roníka 2007/2008. Úas zástupcu každého FK je nutná! Súaže ObFZ Žilina roníka 2007/2008 zaínajú 5. augusta 2007. Turnaj Teodora Zvaru sa uskutoní da 23. júna (sobota) 2007 žiaci v Nededzi a dorast v Mojši.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 26. júna 2007! Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 22. 6. 2007

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Pomáhajte čítaním
 6. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 9. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 10. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 1. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 2. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 3. Pomáhajte čítaním
 4. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 5. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 7. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 8. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 9. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 10. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 28 861
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 427
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 333
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 939
 5. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 852
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 743
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 002
 8. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 10 825
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 807
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 9 725
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Už ste čítali?