Pondelok, 25. október, 2021 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ - ÚRADNÁ SPRÁVA . 32

VV ObFZ – Ing. Igor Krško, mimoriadne zasadnutie da 8. 6. 2007, zápisnica . 19
VV ObFZ sa zaoberal odvolaním FK Zbyov voi rozhodnutiu ŠDK zo da 30. 5. 2007,

1 . ÚS . 30, zápisnica ŠDK, bod 595. Predseda ObFZ oboznámil lenov VV ObFZ s obsahom odvolania. Na základe výsledkov hlasovania prijal V ObFZ uznesenie, ktorým vyhovuje odvolaniu FK Zbyov a kontumuje MFS II. tr. sk. B dorast Zástranie – Zbyov na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyov, poda SP l. 100, písm. b/. V prípade uplatnenia požiadaviek FK Zbyov na cestovné a FK Zástranie na prípravu ihriska, toto bude uhradené z prostriedkov ObFZ, poda RS, as XI. Hospodárske zásady, bod 70.
2. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 13. 6. 2007, zápisnica . 32
646. ŠDK schvauje výsledky MFS hraných 9. 6.a 10. 6. 2007: Muži: I. trieda 25. kolo: Nezbud. Lúka - Kotešová 4:1, Divinka - Zádubnie 1:4, Dlhé Pole - Trnové 4:1, Višové - Belá 2:5, Rašov - R. Teplice-Konská 2:1, Rajec - Hlboké 5:0, Terchová - Bytica 5:1. II. trieda 25. kolo: Zástranie - Lietava 0:4, Horný Hriov – Kam. Poruba 2:2, Pov. Chlmec - Súov 1:5, Dolná Tižina - Hrabové 2:0, Stránske - Divina 3:1, Nededza - Štiavnik 4:1, Turie - Zbyov 1:2. III. tr. sk. A 17. kolo: Stráža - Mojš 2:1, Brodno - Zádubnie B 1:0, Bitarová - Fakov 3:0, Podhorie –Kunerad 4:0. III. tr. sk. B 17. kolo: Oviarsko - Hliník 1:1, Lúky – Petrovice 4:4, Kolárovice – Hri. Podhradie 7:3, Veké Rovné - Jablonové 1:3, Svederník - Hôrky 1:21. Dorast: I. trieda 25. kolo: Teplika - Kotešová 7:1, Liet. Lúka – Kam. Poruba 2:4, Dlhé Pole - Trnové 3:3, Višové - Hrabové 1:4, Veké Rovné - Divina 3:0, Podhorie – Varín 1:1, Terchová - Bytica 4:1. II. tr. sk. A 27. kolo: Krasany - Mojš 1:2, Súov - Horný Hriov 1:2, Svederník - Hliník 2:0, Nededza - Gbeany 0:4. II. tr. sk. B 27. kolo: Zástranie - Turie 5:0, Kunerad – Nezbud. Lúka 6:5, Zbyov – Pov. Chlmec 8:1, uriná – Zádubnie 13:0. Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 21. kolo: Predmier - Višové 8:1 a 3:1, Teplika - Bytica 16:0 a 7:1, Zbyov - Streno 1:8 a 1:3, Kam. Poruba - Stráavy 6:0 a 0:5, Terchová – Liet. Lúka 1:4 a 0:7, Štiavnik - Varín 1:1 a 3:3. II. tr. sk. A 21. kolo: Oviarsko - Lietava 9:0, uriná - Babkov 2:1, Bitarová - Jasenové 2:3, Stránske - Závodie 1:7, Turie – Liet. Svinná 1:5. II. tr. sk. B 21. kolo: Nezbud. Lúka - Zádubnie 4:1, Stráža – Kotr. Lúka 6:1, Brodno - Belá 2:10, Gbeany - Krasany 3:5, Nededza - Trnové 5:0.
647. ŠDK kontumuje MFS dorast II. tr. sk. A 27. kolo Nededza – Gbeany, ponecháva v platnosti výsledok 0:4 a priznáva 3 body v prospech FK Gbeany, poda SP l. 100, písm. e/.
648. ŠDK kontumuje MFS dorastu II. tr. sk. B, 27. kolo uriná – Zádubnie, výsledok 13:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK uriná, poda SP l. 100, písm. e/.
649. ŠDK kontumuje MFS III. tr. sk. A muži 17. kolo Podhorie – Kunerad, výsledok 4:0 ponecháva v platnosti a priznáva 3 body v prospech FK Podhorie, poda SP l. 100, písm. e/.
650. ŠDK trestá p. Štefan Svetko, Mojš zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 6 MFS N od 13. 6. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk
651. ŠDK upozoruje FK Bitarová na dodržanie RS, bod 63 a 58.
652. ŠDK upozoruje FK Svederník na dodržanie RS, bod 58 a 63.
653. ŠDK trestá FK Oviarsko – žiaci pokarhaním za nepripravenú hraciu plochu. Za prejednanie zaplati 300 Sk
654. ŠDK trestá FK uriná – dorast, pokutou 1 000 Sk, poda DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplati 300 Sk
655. ŠDK nariauje FK uriná upravi hraciu plochu (pokosi trávu) do 16. 6. 2007.
656. ŠDK trestá FK Horný Hriov – dorast za nedostatonú usporiadateskú službu pokutou 1 000 Sk a nariauje zvýši poet lenov usporiadateskej služby na 10 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
657. ŠDK uzatvára hraciu plochu pre dorast FK Horný Hriov na 2 MFS N. MFS odohrajú 15 km od Horného Hriova. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
658. ŠDK trestá p. Rastislava Valka zákazom výkonu funkcie hlavného usporiadatea od 14. 6. 2007 do 31. 12. 2007. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
659. BISTIAK Peter, 890529, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a. Za prejednanie zaplati 200 Sk.
660. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hriov, zastavenie innosti na 5 mesiacov N s prerušením, DP príl. 1 6-2/a . Za prejednanie zaplati 200 Sk.
661. TURANEC Peter, 881214, Horný Hriov, ŠDK uvouje innos od 14. 6. 2007.
662. ŠDK trestá FK Horný Hriov peažnou pokutou 3 000 Sk, a zastavením innosti na 1 MFS N, poda DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
663. ŠDK trestá FK Mojš za porušenie SP l. 52/b a l. 94/c peažnou pokutou 1 000 Sk, poda DP Tretia hlava, lánok 7/3 a RS bod 90.1. Za prejednanie zaplati 300 Sk.
664. GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
665. ZATRAK Ján, 890212, Varín, 1 MFS N od 7. 6. 2007, DP príl. 1 5/a.
666. TERCHOVAN Juraj, 920224, Krasany, 1 MFS N od 14. 6. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
667. Zastavenie innosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 6. 2007: KONENÝ Daniel, 820722, Hlboké, ŠTAFFEN Roman, 810207, Bytica, GAŠPEREC Peter, 860324, Štiavnik, zaplati 200 + 200 Sk, TOMAŠÍK Peter, 820905, Bitarová, zaplati 200 + 200 Sk, KOŠIALIK Jozef, 860903, Oviarsko, zaplati 200 + 200.- Sk, MICHAL Pavel, 910227, Nededza, MRAVEC Vladimír, 930216, Nededza,
3. Hospodárska komisia ObFZ – Zuzana Baríková, zasadnutie 14. 6. 2007:
Pri kontrole uhrádzania stanovených pokút a poplatkov sme zistili, že niektoré FK si túto povinnos do stanoveného termínu nesplnili. Ide o tieto FK a rozhodcov:
ÚS 27/512 – Mojšova Lúka 300 Sk, ÚS 28/546 Rajecké Teplice-Konská 200 Sk, ÚS 29/561 Lietava 1 000 Sk, ÚS 25/452 Nededza – doplati 300 Sk. ÚS 25/450 J. Tara 200 Sk, ÚS 25/451 I. Krajíek 200 Sk, ÚS 28/554 , Oravec, . Skotnický, J. Mintál, A. Mihálik po 200 Sk, ÚS 28/556 D. Chvía 200 Sk, ÚS 29/566 P. Peko 200 Sk.
HK upozoruje funkcionárov FK, že všetky pokuty, poplatky, ako aj medzi oddielové pohadávky je potrebné uhradi najneskôr do 22. 6. 2007. V opanom prípade nebudú prihlášky FK do nového roníka akceptované, prípadne voi dlžníkom bude zavedené disciplinárne konanie. alej žiadame funkcionárov FK, aby pokuty za previnenia z MFS, poda RS as XVI. Disciplinárne konanie, bod 89 uhrádzali tak, aby doklad o zaplatení bol k dispozícii ŠDK do 12.00 h da prerokovania priestupku (streda). Ak túto povinnos nesplníte, priestupok sa prerokuje aj s udelením pokuty vo výške 100 percent poplatku za prejednanie. Doklad môžete posla aj faxom na . tel. 041 5622 633. alej upozorujeme na uvádzanie úelu platby na poštovej poukážke. V prípade, že úel neuvediete, nebude úhrada akceptovaná.
4. Sekretariát ObFZ
Aktív ŠDK pred zaiatkom nového súažného roníka 2007/2008 sa uskutoní da 4. júla (streda) 2007 o 16.00 h. v jedálni SOU stavebného v Žiline na Bôriku. Na aktíve bude vyhodnotený uplynulý roník 2006/2007 a vyžrebované súaže roníka 2007/2008. Úas zástupcu každého FK je nutná! Súaže ObFZ Žilina roníka 2007/2008 zaínajú 5. augusta 2007. Turnaj Teodora Zvaru sa uskutoní da 23. júna (sobota) 2007 žiaci v Nededzi a dorast v Mojši.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 26. júna 2007! Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 22. 6. 2007

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 3. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 4. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 5. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 6. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 7. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku
 8. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 9. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 10. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 1. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 2. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 3. Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii
 4. Profesor Alexy: S plastmi sa musíme naučiť zaobchádzať
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 6. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 9. Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %
 10. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 15 005
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 089
 3. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 326
 4. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 4 456
 5. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 635
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 623
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 279
 8. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 798
 9. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor 2 548
 10. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 2 431

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Je legitímna zmena volieb zmenou ústavy?
 2. Michael Achberger: Najväčšie chyby pri vážení sa: na toto si dajte pozor
 3. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes čtvrté, "trip pěti mostů".
 4. Pavol Jakubov: "Reformy" ministerky spravodlivosti
 5. Anton Kaiser: Florencia II.
 6. Soňa Fröhlichová: Švajčiarsky Pilatus (2132 m) – tajomná Dračia hora, opradená legendami a ako bonus slovenský personál
 7. Radoslav Medzihradský: Nádherné vyhliadky nad Hrhovom
 8. Jaroslav Polaček: Odstránili sme už 15 billboardov, na ich mieste budú rásť stromy
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 632
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 16 520
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 11 735
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 877
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 349
 6. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 6 057
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 047
 8. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 828
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mladí podnikatelia pestujú konopu uprostred liptovskej prírody. Vytvorili originálny projekt a s ním aj zdraviu prospešné produkty, ktoré teraz môžete vyhrať.


14. okt

Nezamestnanosť v Žilinskom kraji klesla v septembri o 0,27 percenta


TASR 24. okt

Na obvineného muža vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.


SITA 23. okt

Po dokončení výstavby novej väznice sa práce presunú na staručké objekty.


22. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V nákupnom vozíku sa nachádzalo viac ako 150 položiek v hodnote takmer 500 eur.


SITA 23. okt

Ľuďom sa nepáčia najmä zjednosmernené ulice.


23. okt

Naháňačka a skrývačka po hornooravskom regióne trvala takmer týždeň. Viacerí chlapi si pri nej museli vyhrnúť rukávy.


23. okt

V bordových okresoch sú povinné respirátory a vonku rúška.


MOJ 20. okt

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Je legitímna zmena volieb zmenou ústavy?
 2. Michael Achberger: Najväčšie chyby pri vážení sa: na toto si dajte pozor
 3. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes čtvrté, "trip pěti mostů".
 4. Pavol Jakubov: "Reformy" ministerky spravodlivosti
 5. Anton Kaiser: Florencia II.
 6. Soňa Fröhlichová: Švajčiarsky Pilatus (2132 m) – tajomná Dračia hora, opradená legendami a ako bonus slovenský personál
 7. Radoslav Medzihradský: Nádherné vyhliadky nad Hrhovom
 8. Jaroslav Polaček: Odstránili sme už 15 billboardov, na ich mieste budú rásť stromy
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 632
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 16 520
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 11 735
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 877
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 349
 6. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 6 057
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 047
 8. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 828
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu