Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ na Lichardovej ulici v Žiline

Humanizmus žije v deťoch Múdre, hlboké slová. Slová, ktoré je treba premieňať na skutky. Vtedy sú živým príkladom, živým odkazom pre tých, v ktorých iskra humanizmu ešte nerozhorela...

(Zdroj: autorka)

Humanizmus žije v deťoch
Múdre, hlboké slová. Slová, ktoré je treba premieňať na skutky. Vtedy sú živým príkladom, živým odkazom pre tých, v ktorých iskra humanizmu ešte nerozhorela alebo ju jednoducho uhasili, mysliac egoisticky iba na seba. Priviesť deti k humánnym myšlienkam a činom je úloha nie ľahká, nie jednoduchá. Detské srdcia však bijú i pre ostatných. Inak by sme sa ani na našej škole nestretávali s odozvou pri rôznych aktivitách, akými bol napr. Deň narcisov či Modrý gombík. Deti s pripnutým narcisom či gombíkom demonštrovali svoju solidaritu. Dokázali i symbolickou sumou prispieť na pomoc v boji proti rakovine či na zlepšenie životných podmienok detí v Afrike. Aktivít tohto zamerania je počas školského roka veľa. Na pomoc našich žiakov nezabudnú deti z detského domova neďaleko Martina. Problematika pomoci druhým sa premieta i v tohtoročnom vydaní zborníka VMR (výchova k manželstvu a rodičovstvu) Quo vadis, homo... Anketa o problematike bezdomovectva, návšteva v centre ľudí bez domova – Štart, to sú len niektoré z príspevkov zahrnutých v zborníku. Nič skutočne hodnotné sa nedá robiť bez srdca. Spolu s F. M. Dostojevským zanechávame odkaz pre všetkých. „Kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá priateľov, je chudobnejší, kto nemá srdce, je najchudobnejší na svete.“ Deti zo Základnej školy na Lichardovej ulici však majú srdce na pravom mieste.

Skryť Vypnúť reklamu

Knižnica inšpiruje aj učí
Počítače, videá, DVD prehrávače, televízia. Moderné komunikačné prostriedky, ktoré dnes ovládli svet. Pasívny spôsob prijímania informácií, zábavy, hltač času a požierač tvorivosti mladých ľudí. No čo je zo všetkého najsmutnejšie, všetky tieto výdobytky modernej doby kradnú deťom základnú ľudskú zručnosť, ktorou je schopnosť prečítať si akýkoľvek text a hlavne mu porozumieť. Myslíme, že nehovoríme nič svetoborné, všetko sú to známe fakty.
Keďže škola je vzdelávacou inštitúciou, jej prvoradým cieľom je vychovať z detí vzdelaných a rozhľadených mladých ľudí, prijali v ZŠ na Lichardovej ulici spoločenskú výzvu. Obyčajnú, prázdnu, fádnu bývalú triedu prečarovali na nádhernú, farebnú a veselú školskú knižnicu. Nakúpili nový nábytok, zem prikryli krásnymi kobercami, zo starých kníh postŕhali zožltnuté obaly a div sa svete, stal sa zázrak. Rodičia boli tiež veľkorysí a zo svojho účtu darovali 50-tisíc korún, ktoré pomohli oživiť a omladiť knižničný fond.
Dnes nielen slnko rado navštevuje tieto priestory. Deti všetkých vekových kategórií dajú rady prednosť prestávkam stráveným s knihou či spoločenskou hrou pred iným spôsobom využitia voľného času. Hodiny literatúry alebo čítania sa stali v týchto nádherných priestoroch oveľa príťažlivejšími. Týždenný rozvrh využitia knižnice naozaj praská vo švíkoch. A to je, okrem vyučovania, prístupná žiakom denne do 16.00 h. Viac ako 1 200 vypožičaných titulov od jej otvorenia podnes je úctyhodné číslo, ktoré hovorí samo za seba. Kolektívne výpožičky mimočítankového čítania nerátajúc.
„Máme z toho ozaj veľkú radosť, ktorá nás motivuje k organizovaniu podujatí, kde sa nielen číta. Beseda s členmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s Ingrid Ráczovou, rómskou aktivistkou, rozhovory s mladým misionárom, beseda so spisovateľom Ondrejom Nagajom, rôzne súťaže v prednese, rétorike, olympiáda v slovenskom jazyku, súťaže v práci so slovom, to je len stručný výpočet našich aktivít,“ neskrýva radosť riaditeľka školy Soňa Sklenárová. Zo všetkých najviac však asi oslovila deti tá, kde boli samy aktívnymi účastníkmi tvorby literárneho textu. Mladé spisovateľské talenty pomáhali odhaliť odborníci naslovovzatí. Spisovateľ Ján Lenčo a Janka Kuzmová. Že rozumejú tvorivej detskej duši, preukázali v jeden celkom obyčajný deň, ktorý takmer celý venovali deťom. Spolu čítali, tvorili, radili, usmerňovali, hrali sa, počúvali a chválili. A naozaj bolo čo. Výsledkom tohto nádherného stretnutia boli a sú „naštartovaní“ malí spisovatelia. Chuť štylizovať sa odrazila aj v zapojení do rôznych súťaží s vlastnou literárnou tvorbou a popredné umiestnenia žiakov školy sú odmenou za snahu pedagógov. Tí dnes vedia z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že knihy všetkým naozaj dávajú krídla.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola vo faktoch
Pedagogická koncepcia školy – Škola pre život – je orientovaná na rozvoj žiaka, pričom preferuje také hodnoty, akými sú sloboda a zodpovednosť, spolupráca, dôvera, osobný a osbnostný rast, uznanie individuálnych rozdielov, hodnotenie seba samého, podporujúce učenie, rozvoj poznávacích funkcií, integrácia, rozvoj nonkognitívnych funkcií, chyba nie je vina.
Výchovno-vzdelávací proces
•svojím zameraním kopíruje pedagogickú koncepciu, dáva priestor všetkým deťom na kvalitné vzdelanie, zmysluplné využitie voľného času,
•rozvoj talentu, odbornú pedagogickú, špeciálnopedagogickú pomoc,
•od 1. ročníka vyučovanie cudzieho jazyka, výber z viacerých cudzích jazykov – nemecký, anglický, francúzsky, ruský,
•od 5. ročníka rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, technickej výchovy so zameraním na informatiku,
•bodové hodnotenie matematiky na 2. stupni,
•špeciálne triedy pre deti s vývinovými poruchami učenia v 3., 4. a v 5. ročníku (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia),
•možnosť získania počítačovej gramotnosti v dvoch odborných učebniach,
•rozvoj čitateľských zručností, literárneho a dramatického talentu detí v priestoroch školskej knižnice,
•rozsiahla ponuka záujmovej činnosti v 30 krúžkoch,
•činnosť školského klubu v šiestich oddeleniach so zameraním na zmysluplné vyplnenie času mimo vyučovania,
•mliečny program,
•aktívne a úspešné zapájanie sa do množstva súťaží s rôznym zameraním.
Perly zo žiackych písomiek

Skryť Vypnúť reklamu

Aký je význam rýb?
Že žerú viac ako človek.
Aký je rozdiel medzi ČR a SR z geologického hľadiska?
Slovensko má menej hôr a je tu všetko drahšie.
Z akých druhov zubov sa skladá chrup človeka?
Stoly, lopaty.
Aký je význam plynového mechúra?
Väčšinou ho majú rybári.
Vysvetli pojem vonkajšie dýchanie.
... keď za nás dýchajú prístroje.
Ako sa nazýva súbor vrstiev, ktoré vznikli podobným spôsobom, sú rovnakého zloženia a veku?
... súložie
Vymenuj príklady minerálnych vôd:
Bonakôa, Demänovka...
Aký je to amorfný (beztvarý) minerál?
...nie že by nemal tvár, ale nemá.
Čo je to pŕchnutie?
...pŕchnutie benzínu (benzín z fľašky)
Aké choroby kože poznáš?
Termity...
Vysvetli pojem kamenné more.
Išla by som skútrom.
Vysvetli pojem producent a uveď príklady.
Producent = tvorič. K producentom patrí boh alebo anakonda.
Napíš niečo k 22. marcu – Svetový deň vody.
Pite vodu, pite vodu a nepite rum.
Čo je dráždivosť organizmu?
...keď mám, napríklad alergiu, alebo ma niekto vyprovokuje,
...mňa dráždi, keď mi niekto nadáva a robí mi zle.
Vymenuj škodlivé druhy hmyzu.
Mravec – žerie kapustu.
Napíš, z ktorých dvoch častí sa skladá tyčinka kvetu.
... z čokolády a orieškov.

Na učiteľskú nôtu
Učiteľka slovenčiny: Čo sa týka slovenčiny, nevieš ani do troch narátať.
Triedna učiteľka: Dúfam, že máte dosť vitamínov I a Q!
Na hodine zemepisu: Učiteľ: „Hlavné mesto Macedónska je?“ Žiak: „Na Sk...“ Učiteľ: „Nó? Sk...“ Žiak: „Sk..., Sk..., Scotland Yard!“
Učiteľ dejepisu: Frak je taký pretiahnutý (sprosté slovo), predĺžený kabát. A ty, Barborka, ak sa nebudeš učiť, pôjdeš zbierať lekvár do Kambodže.
Učiteľka matematiky: Dohodneme sa na ľubovoľnom polomere, povedzme 3 cm.
Ešte jeden zemepisný: Učiteľ: „A teraz mi povedz, aký je v Rumunsku priemysel?“ Žiak: „Nó, pestuje sa tam hovädzí dobytok.“

Naše úspechy
Matematická olympiáda - okresné kolo –3. m. Andrej Sýkora (9. r.), 3. m. Andrej Mores (8. r.).
Pytagoriáda – z ročníkov 3. – 8. postúpilo do okresného kola 18 žiakov, úspešní: Martin Baránek (4. r.), Terézia Singerová (8. r.).
GVOBOJ – súťaž družstiev 3. miesto
KLOKAN, MAKS – zapojenie do korešpondenčného seminára.
Detská literárna Žilina - vlastná literárna tvorba - 3. m. Soňa Papšová
(4. A), Marek Žilinčík, čestné uznanie Michal Kopas (7. B), Martina Mendrejová (4. A).
Šaliansky Maťko – okresné kolo - 1.m. Ivan Budai (1. kat.), Martina Mendrejová (2. kat.), 2. m. Andrej Žiačik (3. kat.). Krajské kolo 2. m. Ivan Budai.
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo - 2. m. Barbora Kosecová (2. kat., próza), 1. m. Miroslava Miklošová (3. kat., poézia), 1. m. Ivan Budai (1. kat., próza). Krajské kolo - 2. m. Ivan Budai, 3. m. Miroslava Miklošová.
Rozprávkové vretienko – okresné kolo - 1. m. Veronika Haverová (1. kat.), Barbora Kosecová (2. kat.). Celoslov. kolo - 5. m. Veronika Haverová.
Tvoríme vlastnú knihu – slovenské kolo – vlastná literárna a ilustračná tvorba - 1. kat.: 1. m. Kristína Kianičková, Tamara Trojáková, 2. m. Sára Seidlová, 3. m. Soňa Papšová. 2. kat.: 2. m. Peter Blaško, Natália Kaisová,
3. m. Michal Ďurák, Vladana Večeríková. Jedenásť žiakov so svojimi prácami postúpilo do medzinárodného kola, ktoré vyhodnotili 23. mája vo Frýdku Místku. I. kategória: 3. m. Soňa Papšová, II. kategória: 2. m. Michal Ďurák, Vladana Večeríková, 3. m. Peter Blaško, Natália Kaisová.
Nemecký jazyk – olympiáda – okresné kolo – 5. m. Andrej Šišila (7. r.).
Anglický jazyk – okresné kolo - 1. m. Andrej Sýkora (9. r.).Krajské kolo - 2. m. Andrej Sýkora.
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – úspešní riešitelia Adam Stromček
(9. r.), Lenka Urbanová (8. r.).
FYZ IQ – korešpondenčný seminár - úspešný riešiteľ Rastislav Budaj
(7. r.).
Geografická olympiáda – okresné kolo – úspešní riešitelia Marek Kirner (5. r.), Martin Haver (8. r.), Andrej Sýkora (9. r.). Krajské kolo - 2. m. Andrej Sýkora (postúpil do celoslovenského kola).
XXI. ročník Zátopkova desiatka - 5. m. Dominika Kullmanová.
Volejbal - Dievčatá - majstrovstvá okresu - 2.m. Chlapci - majstrovstvá okresu – 4. m.
Futbal - Dievčatá – majstrovstvá okresu – 4. m.
Školské turnaje - Vianočný turnaj – zapojilo sa 292 žiakov 2. stupňa, súťažilo sa v minifutbale, vybíjanej, basketbale, volejbale.

Počítač je dnes pomocníkom učiteľa
Ovládanie počítača a práca s ním sa v dnešnej dobe stáva druhou gramotnosťou. Žiaci prostredníctvom kvalitných výučbových programov získavajú zručnosti nielen v jeho ovládaní, ale môžu si tiež preveriť svoje vedomosti v rôznych vyučovacích predmetoch. Mimoriadne pozitívnu úlohu zohráva jeho využívanie najmä u žiakov, ktorí majú diagnostikovanú niektorú z vývinových porúch učenia, predovšetkým dysgrafiu. Počítač je totiž taký učiteľ, ktorý im neopravuje tvary písmen. Je zaujímavé sledovať, ako sa do tajov slovenčiny, cez správne nastavený program, vnárajú aj žiaci, ktorí ju nemajú príliš v láske. Aj matematika, zemepis, angličtina a iné predmety sa stanú zábavnejšími a príťažlivejšími cez rôzne tvorivé programy. Okrem toho si takéhoto učiteľa môže žiak zobrať aj domov. Jeho nespornou príťažlivosťou pre deti je, že im chyby síce vyčísli, ale pritom „nefrfle“. Dnes, keď každá základná škola disponuje aspoň základným počtom počítačov, nie je problém využiť ich nielen na prezeranie webových stránok.
Oveľa väčší problém je, aspoň v ZŠ na Lichardovej ulici, zabezpečiť si vyučovací čas v počítačovej učebni, hoci ich máme dve. V žiadnom prípade to však neznamená, že tento spôsob vyučovania má nahradiť hovorené slovo. Sila učiteľovej osobnosti je aj v tejto „pretechnizovanej“ dobe pre správny citový vývin každého dieťaťa predsa len dôležitejšia.
A čo na to v miniankete
odpovedali žiaci?
Počas ktorých vyučovacích predmetov využívate počítačovú miestnosť?
SAMKO, 5. A: Cez informatiku, na matematike, niekedy aj na angline. Aj cez veľkú prestávku tam občas zájdem.
NATÁLKA, 2. A: Chodíme tam na matematiku, na čítanie a prvouku.
HEŇA, 7. B: Na technickej výchove, na slovenčine a niektorí spolužiaci chodia do počítačového krúžku.
LACKO, 8. C: Na matike, etike, na slovenčine, no a samozrejme na informatike.
Myslíš si, že si sa tu veľa naučil?
Samko: Naučil som sa pracovať vo Worde a v Exceli, robili sme tabuľky v skicári.
Natálka: Skúšali sme, ako sa dá v počítači rysovať. Naučili sme sa správne odpovedať na otázky z prvouky, lebo niektoré boli aj nesprávne.
Heňa: Sťahovať obrázky z internetu, pracovať v Exceli a v Power Pointe.
Lacko: Konečne som sa naučil robiť tabuľky.
Čo sa ti najviac páči pri práci v počítačovej miestnosti?
Samko: Že nám dovolia ísť na internet.
Natálka: Najviac sa mi páči, keď si pustíme Alíka. Sedíme na takých srandovných otáčacích stoličkách.
Heňa: Že je hodina taká voľnejšia, môžeme si robiť aj veci, ktoré nás zaujímajú.
Lacko: To, že sa učíme získavať nové informácie z internetu. Zaujímavé pre mňa je, keď si robím vlastné prezentácie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 31 029
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 297
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 475
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 9 715
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 281
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 879
 7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 753
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 452
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 187
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 961
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Michaela Zakuťanská: Vyhodila som smartpohone, lebo chcel o mne veľa vedieť

Autorka hry Sám sebe sám Michaela Zakuťanská o nástrahách doby.

Michaela Zakuťanská
Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Nad Pribylinou zhorela drevenica

Drevenica zhorela do tla.

Už ste čítali?