Piatok, 17. september, 2021 | Meniny má OlympiaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz Žilina - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 16. 5. 2007, zápisnica č. 28: 516. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 12. 5. a 13. 5. 2007:

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 16. 5. 2007, zápisnica č. 28:
516. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 12. 5. a 13. 5. 2007:
Muži: I. trieda 21. kolo: Dlhé Pole – Kotešová 4:2, Rašov – Nezbud. Lúčka 3:0, Rajec – Zádubnie 4:2, Terchová – Trnové 4:1, Bytčica – Belá 3:3, Hlboké – R. Teplice-Konská 1:2, Višňové – Divinka 0:0. II. trieda 21. kolo: Nededza – Kam. Poruba 3:2, Pov. Chlmec – Lietava 2:1, Dolná Tižina – Horný Hričov 3:0, Stránske – Zástranie 2:3, Turie – Súľov 2:4, Zbyňov – Hrabové 1:0, Štiavnik – Divina 2:0. III. tr. sk. A 13. kolo: Bitarová – Mojš 3:0, Mojš. Lúčka – Brodno 3:0, Podhorie – Stráža 6:0, Kunerad – Zádubnie B 5:0. III. tr. sk. B 13. kolo: Kolárovice – Hliník 3:3, Veľké Rovné – Lúky 1:2, Svederník – Ovčiarsko 1:5, Hôrky – Petrovice 7:0, Jablonové – Hrič. Podhradie 4:1.
Dorast: I. trieda 21. kolo: Dlhé Pole – Kotešová 4:2, Višňové – Liet. Lúčka 1:1 , Veľké Rovné – Teplička 2:1, Podhorie – Kam. Poruba 0:3, Terchová – Trnové 2:1, Bytčica – Hrabové 2:4, Varín – Divina 6:2. II. tr. sk. A 23. kolo: Krasňany – Hliník 7:0, Horný Hričov – Gbeľany 3:1, Mojš – Nededza 4:2, Súľov – Svederník 2:1. II. tr. sk. B 23. kolo: Zbyňov – Turie 4:2, Ďurčiná – Nezb. Lúčka 8:1, Pov. Chlmec – Kunerad 3:3, Zádubnie – Zástranie 1:2.
Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 17. kolo: Zbyňov – Višňové 1:6 a 0:6, Kam. Poruba – Teplička 4:2 a 0:4, Terchová – Predmier 2:1 a 1:5, Štiavnik – Bytčica 5:1 a 7:0, Varín – Strečno 3:2 a 6:0, Liet. Lúčka – Stráňavy 6:0 a 12:0. II. tr. sk. A 17. kolo: Ďurčiná – Lietava 10:0, Bitarová – Rosina 0:12, Stránske – Ovčiarsko 3:4, Liet. Svinná – Babkov 3:1, Závodie – Jasenové 7:1. II. tr. sk. B 17. kolo: Brodno – Zádubnie 8:3, Dolná Tižina – Stráža 19:0, Gbeľany – Nezbud. Lúčka 5:5, Nededza – Kotrč. Lúčka 9:0, Trnové – Belá
2:3. II. tr. sk. C 17. kolo: Dlhé Pole – Kotešová
2:4, Petrovice – Divinka 4:4, Rašov – Hrabové 3:1, Dolný Hričov – Súľov 8:0, Hlboké – Jablonové 0:3.
1. KR na základe nedostatkov v zápisoch a neplnenia povinností pristúpila k potrestaniu nasledovných R – Ondrušik pozastavenie delegácie do konca súťažného ročníka /neuvedená karta v zápise/, J.Martinec st. pozastavenie delegácie na 1 stretnutie /neospravedlnená neúčasť na jednaní ŠDK/, Oravec, Skotnický,Mihálik, Mintál odstúpení na potrestanie ŠDK /neúčasť na žiackom stretnutí/, Gašpierik odstúpený na potrestanie ŠDK /ČK zapísaná v kolónke ŽK/, Papík odstúpený na potrestanie ŠDK /vykázanie z lavičky nepodpísal kapitán v zápise/, Chvíľa odstúpený na potrestanie ŠDK /nedoručený zápis/.
2. KR predvoláva na zasadnutie dňa 23.05.2007 o 16.00 hod. R Valacha /závažné nedostatky v evidencii OT v zápise Hlboké-R.T.Konská/.
3. Opätovne upozorňujeme všetkých R, aby rešpektovali predvolania ŠDK, nakoľko ich stanoviská sú potrebné pre objektívne doriešenie situácií na stretnutiach. V prípade, že R nebudú rešpektovať predvolanie, bude im s okamžitou platnosťou pozastavené delegovanie.
517. ŠDK dodatočne schvaľuje výsledok MFS dorastu I. triedy 26. kolo Hrabové – Dlhé Pole 1:2.
518. ŠDK kontumuje MFS III. triedy sk. A Kunerad – Zádubnie B na 0:3 a priznáva
3 body v prospech FK Zádubnie B, podľa SP č. 100, písm. i/. (Remenec Juraj 4 ŽK).
519. ŠDK kontumuje MFS III. triedy sk. B Hôrky – Petrovice (výsledok 7:0 ostáva v platnosti) a priznáva 3 body v prospech FK Hôrky, podľa SP č.100, písm. i/. (Klandúch Peter 4 ŽK).
520. ŠDK schvaľuje žiadosť FK Višňové a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 19. kolo Teplička – Višňové dňa 25. 5. 2007 o 15.00 a 17.00 h RS 5.5
521. ŠDK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS žiakov II. tr. sk. A Závodie – Jasenové.
522. ŠDK nariaďuje FK Višňové zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov na dorast aj dospelých do 31. 12. 2007.
523. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23. 5. 2007 o 17.00 h R Pavla Peťku, Daniela Kuba, za FK Varín vedúceho družstva dorastu Ivana Šeligu, za FK Višňové vedúceho družstva dorastu Milana Peška, kapitánov Pavla Mikulu 890302 a Lukáša Tarabiaka 900921. Vedúci družstiev predložia kópie zápisov z MFS dorastu 14. kolo Višňové – Varín. Účasť predvolaných je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.
524. ŠDK nariaďuje FK Kunerad pokosiť a riadne upraviť hraciu plochu do 19. 5. 2007.
525. VESELÝ Peter, 770718, Raj. Teplice-Konská, 1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
526. PAVLÍK Milan, 791005, Hlboké,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk, trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
527. LAŠ Jakub, 900823, Višňové, 5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 6/b
528. STROMČEK Michal, 810404, Višňové, 4 mesiace N s prerušením od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
529. MARGEN Peter, 710403, Višňové,
5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
530. GAJDOŠÍK Peter, 760910, Terchová, 1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
531. HEISER Milan, 820727, Zádubnie B,
3 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
532. NINÍK Marian, 740223, Brodno,
2 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 1/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
533. LASIČKA Marian, 810915, Hrič. Podhradie, 2 MFS N od 10. 5. 2007, DP príl.
1 1/a.
534. VEVERIČÍK Daniel, 880721, Dlhé Pole, 1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
535. LULÁK Michal, 880802, Kotešová,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a. Trest odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
536. DANAJ Jordán, 890208, Trnové,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
537. HORKÝ Lukáš, 901220, Višňové,
4 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
538. URBÁNEK Radoslav, 890217, Svederník, 4 MFS N od 17. 5. 2007, trest si odpyká po uplynutí trestu za 4 ŽK.
539. ŠELIGA Matej, 920909, Teplička n/V. 2 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
540. BREZÁNI Stanislav, 940702, Lietava, 5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 6/b.
541. GAŇA Ladislav, 920630, Hrabové,
1 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
542. KLANDÚCH Peter, 730622, Petrovice, 1 mesiac N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 9-1/b, zaplatiť 200 Sk
543. REMENEC Juraj, 851210, Kunerad,
1 mesiac N od 17. 5. 2007, DP príl. 1 9-1/b, zaplatiť 200 Sk.
544. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 17. 5. 2007: PAVLÍK Milan, 790718, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 Sk, MINTÁL Róbert, 750327, Rajec, zaplatiť 200 Sk, ŠUŠLÍK Roman, 860927, Dlhé Pole, BEREŠÍK Martin, 801216, Nezbud. Lúčka, HAZDA Miroslav, 700408, Dolná Tižina, GAŠPIERIK Vladimír, 841222, Zástranie, VEVERIČÍK Daniel 880721, Dlhé Pole, SVORNÍK Marek, 88041, Divina, LULÁK Michal, 880802, Kotešová, CUNÍK Martin, 880916, Kotešová, URBÁNEK Radoslav, 890217, Svederník,, KALUŽA Štefan, 920123, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 Sk.
545. TICHÝ Ján, Kotešová, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK od 17.5 do 18. 6. 2007, za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
546. BLAHUŠIAK Michal, Raj. Teplice-Konská, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK od 17. 5. do 18. 6. 2007, za prejednanie zaplatiť 200 Sk
547. MITRINGA Ľubomír, Višňové, zákaz výkonu funkcie HU na 2 mesiace N od
17. 5. 2007 s prerušením, za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
548. HUSÁRIK Martin, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK na 4 mesiace N od 17. 5. 2007 s prerušením, DP príl. 1 3/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
549. ŠDK trestá FK Višňové – dorast uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 17. 5. 2007, za HNS funkcionárov. Domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 15 km od vlastného ihriska. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk .
550. SOPKO Miloš, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií v FK na 2 mesiace od 17. 5. 2007 s prerušením, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
551. ŠDK trestá FK Višňové – muži uzatvorením ihriska na 2 MFS N od 17. 5. 2007 za HNS divákov. Domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 15 km od vlastného ihriska a finančnou pokutou 1 000 Sk. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
552. ONDRUŠÍK Miroslav R – ŠDK na návrh KR trestá zastavením činnosti na 5 MFS N od 17. 5. 2007, DP príl.3, 4/c. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
553. MARTINEC Ján st. – ŠDK trestá na návrh KR pokarhaním za nesprávne vypísaný zápis o stretnutí. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
554. ŠDK na návrh KR trestá R Oravca Ľubomíra, Skotnického Ľubomíra, Mihálika Antona a Mintála Jána pokarhaním za nedostavenie sa na MFS žiakov. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
555. ŠDK na návrh KR trestá R J. Gašpierika pokutou 300.-Sk, za zle zapísanú ČK. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
556. ŠDK na návrh KR trestá R Ing. D.Chvíľu pokarhaním za nedoručenie zápisu z MFS. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
2. Sekretariát ObFZ - upozorňujeme funkcionárov v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ Banská Bystrica (všetky FK, okrem FK republikových súťaží dorast, dospelí), aby podklady, potrebné k vyhotoveniu registračného preukazu hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2007/2008 čo najskôr zaslali na SsFZ. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii, doklad na overenie rodného čísla (kópia rod. listu, preukaz poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5 x 3,5cm), nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade registračného poplatku 100 Sk za jedného hráča, pričom sa platba môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov. Žiacke preukazy žiadateľov, ktorých podklady posielate na vybavenie registračného preukazu pošlete po skončení súťažného ročníka na adresu SsFZ Banská Bystrica.
- opätovne upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, že Prihlášky do súťažného ročníka 2007/2008, ktoré ste obdržali v uplynulých dňoch je potrebné doručiť na ObFZ do 22. júna 2007, spolu s dokladom uhradení súťažného vkladu. Termín je bezpodmienečne potrebné dodržať!
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 2. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 5. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 6. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 7. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 8. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 10. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 1. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 2. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 3. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 4. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 5. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 8. Pápež František požehnal základný kameň novej nemocnice
 9. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 7 067
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 465
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 889
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 194
 5. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 2 137
 6. Mayo Galuška praží extra kávu, oligarcha Hodorovský je Mr. Krach 2 100
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 1 974
 8. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 813
 9. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 1 732
 10. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 1 608
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V dome sa nikto nenachádzal.


2 h

Aké typy vložiek do bežeckých a športových topánok poznáme a v čom je rozdiel? Aj o tom nám povie viac odborník na behanie a bežecké doplnky Rastislav Magna z Intersportu.


5 h

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


23 h

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR v spolupráci s Asociáciou pre podporu rozvoja ICM v Českej republike vytvorili inovatívnu mapu príležitostí zameranú na sebarozvoj mladých.


(PR) 16. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Do akcie sa zapojili stovky ľudí.


20 h

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 16. sep

(+Aké opatrenia budú platiť v praxi). Susedná Krupina bude bordová.


24 h

V oboch smeroch sa tvoria kolóny.


22 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu