Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz Žilina - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 3. 5. 2007, zápisnica č. 26:


465. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 28. 4. , 29. 4. a 1. 5. 2007:
Muži I. trieda 14. kolo: Kotešová – Zádubnie 2:3, Nezbud. Lúčka – Trnové 1:0, Divinka – Belá 2:4, Dlhé Pole – R. Teplice-Konská 4:0, Višňové – Hlboké 1:1, Rašov – Bytčica chýba zápis, Rajec – Terchová chýba zápis. II. trieda 14. kolo: Lietava – Kam. Poruba 3:0, Zástranie – Súľov 1:0, Horný Hričov – Hrabové 1:1, Pov. Chlmec – Divina 3:0, Dolná Tižina – Štiavnik 2:1, Stránske – Zbyňov 2:1,
Nededza – Turie 3:0. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 5:1, Rašov – Dlhé Pole 1:0, Rajec – Divinka 4:1, Terchová – Nezbud. Lúčka 3:1, Bytčica – Zádubnie 3:0, Hlboké – Trnové 1:0, R. Teplice-Konská – Belá 2:1. II. trieda 19. kolo: Dolná Tižina – Lietava 1:0, Stránske – Pov. Chlmec 1:2, Nededza – Horný Hričov 0:4, Turie – Zástranie 4:3, Zbyňov – Kam. Poruba 0:0, Štiavnik – Súľov 2:1, Divina – Hrabové v riešení.
III. tr. sk. A 11. kolo: Mojšová Lúčka – Mojš v riešení, Podhorie – Bitarová 2:1, Fačkov – Zádubnie B 10:0, Kunerad – Brodno 1:0. III. tr. sk. B 11. kolo: Veľké Rovné – Hliník 2:1, Svederník – Kolárovice 2:3, Hôrky – Divina-Lúky 1:1, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Hričov. Podhradie – Petrovice 2:2.
Dorast I. trieda 14. kolo: Kotešová – Kam. Poruba 0:2, Teplička – Trnové 2:2, Liet. Lúčka – Hrabové 4:0, Dlhé Pole – Divina 2:3, Višňové – Varín 1:1,
Veľké Rovné – Bytčica 2:0, Podhorie – Terchová 0:1. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 2:2, Veľké Rovné – Dlhé Pole 1:1, Podhorie – Liet. Lúčka 3:2, Terchová – Teplička 2:1, Bytčica – Kamenná Poruba 1:4, Varín – Trnové 4:2, Divina – Hrabové 0:8. II.tr. sk. A 16. kolo: Hliník – Krasňany chýba zápis, Gbeľany – Horný Hričov 1:2, Nededza – Mojš 3:7, Svederník – Súľov 4:1. II. tr. sk. B 16. kolo: Turie – Zbyňov 2:4, Nezbud. Lúčka – Ďurčiná 2:8, Kunerad – Pov. Chlmec 3:0, Zástranie – Zádubnie 2:1.
II. tr. sk. A 21. kolo: Krasňany – Gbeľany 4:3, Nededza – Hliník 2:1, Svederník – Horný Hričov 0:2, Súľov – Mojš
0:1. II. tr. sk. B 21. kolo: Zbyňov – Nezbud. Lúčka 7:0, Kunerad – Turie 7:0, Zástranie – Ďurčiná 1:0, Pov. Chlmec – Zádubnie 1:0
Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 15.kolo: Kam. Poruba – Višňové 0:3 a 0:6, Terchová – Zbyňov 9:0 a 1:3, Štiavnik – Teplička 0:0 a 7:0, Varín – Predmier 0:4 a 1:1,
Liet. Lúčka – Bytčica 10:0 a 7:0,
Strečno – Stráňavy 3:2 a 2:1. II. tr. sk. A 15. kolo: Bitarová – Lietava 5:0, Stránske – Ďurčiná 1:4, Turie – Rosina 2:2, Liet. Svinná – Ovčiarsko 16:0,
Jasenové – Babkov 2:2. II. tr. sk. B 15. kolo: Gbeľany – Zádubnie 3:4,
Nededza – Dolná Tižina 1:1, Trnové – Brodno 2:3, Stráža – Krasňany
0:4, Belá – Kotrč. Lúčka 8:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Petrovice – Kotešová 1:4, Rašov – Dlhé Pole 2:0, Dolný Hričov – Divinka 6:0, Hlboké – Hrabové 2:0, Jablonové – Súľov 4:1.
KR pozýva R Dingová, Juríček, Kuba, Mitúch, Mackovčin a Hazda na zasadnutie komisie dňa 9. 5.2007 o 16.00 h z dôvodu účasti uvedených R na školení.
KR na svojom zasadnutí prejednala písomnú sťažnosť TJ Tatran Krasňany s R Hanakovičom.
Upozorňujeme všetkých R, aby rešpektovali predvolania ŠDK, nakoľko ich stanoviská sú potrebné pre objektívne doriešenie situácií na stretnutiach. V prípade, že R nebudú rešpektovať predvolanie, bude im s okamžitou platnosťou pozastavené delegovanie.
466. ŠDK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS
I. trieda muži Rašov – Bytčica, Rajec – Terchová a II. tr. sk. A dorast Hliník – Krasňany.
467. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2007 a/ o 16.45 h vedúceho družstva FK Hliník – Miroslava Barčáka (menovaný predloží RP) a rozhodcu J. Hôreckého, b/ o 17.00 h: Miloš Zelník 900412 , Bitarová, menovaný predloží RP a povolenie pre štart vo vyššej vekovej kategórii, c/ o 17.10 h: Tomáš Funtík - Mojšova Lúčka, Filo Peter – Mojš, d/ o 17.30 h z MFS Lietava – Ovčiarsko – žiaci rozhodca Marek Koleno hlavný usporiadateľ Belan Peter, Lietava, za Ovčiarsko Tomáš Milec, Sládek Adrián, Vršanský Ján, Vršanský Rastislav e/ o 17.50 h: z MFS Trnové – Divina (dorast), rozhodca Ján Martinec st., Vladimír Tavač – Trnové a Štefan Šenkár – Divina, menovaný predloží kópiu zápisu o stretnutí, f/ o 18.15 h z MFS Divina – Hrabové (muži) rozhodcovia M. Ondrušík a M. Capko, za FK Divina V. Krško, Roman Hroš, a Štefan Šenkár, za FK Hrabové Vojtech Hrabovský a Ľubomír Hrobárik.
g/ o 18.45 h – z MFS Divinka – Belá rozhodcovia A. Mihálik, R. Forbak, za FK Divinka Milan Behúň, a pozorovateľ stretnutia Daniel Taraba st.
468. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Lietavská Lúčka.
469. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie FK Strečno.
470. GAJDOŠÍK Peter, 760910, Terchová 2 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
471. KUBA Ľuboš, 740520, Nezbudská Lúčka, 4 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
472. BIELIK Pavol, 800827, Trnové, 3 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 4/a
473. VALÍČEK Branislav, 740701, Turie, 5 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/b.
474. ŠPAGĽA Ján, 750322, Turie, 7 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
475. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hričov, 1 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 5/a
476. SEDLIAK Juraj, 810531, Hrabové, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
477. HRABOVSKÝ Tomáš, 880428, Hrabové, 4 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
478. JANEC Roman, 820222, Hliník, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
479. DANÍŠEK Jozef, 871109, Jablonové, 1 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
480. PIECKA Roman, 900930, Lietavská Lúčka, 6 MFS N od 4.5. 2007, DP príl. 1 3/(b.
481. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽKod 30. 4. 2007 Filo Rastislav, 900520, Mojš, od 4. 5. 2007: HODAS Tomáš, 890117, Kamenná Poruba, HORKÝ Lukáš, 901220, Višnové, zaplatiť 200 + 200.- Sk, MIČKY Martin, 800625, Turie, PANÁK Lukáš, 880602, Horný Hričov, ŠKORVÁNEK Juraj, 840803, Zástranie, GAŠPEREC Juraj, 890414, Kotešová, KUBÁŇ Daniel, 790413, Divinka, SUCHOMEL Miloš, 870223, Veľké Rovné.
Zastavenie činnosti na 2 MFS N od 4. 5. 2007 za 8 ŽK: POLAK Peter, 781015, Kotešová, PEŤKO Radim, 830413, Nededza.
482. ŠDK trestá FK Divinka finančnou pokutou 500 Sk za neskoré vypisovanie zápisu o stretnutí. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
483. ŠDK trestá FK Dolná Tižina finančnou pokutou 500 SK za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
484. ŠDK trestá FK Zástranie finančnou pokutou 500 Sk za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
2. RMK ObFZ – Jozef Hreus, zasadnutie 3. 5. 2007:
Žiadame nižšie uvedené FK o doručenie RP na sekretariát ObFZ: Kotrč.Lúčka - Juraj Hreus, 820222, Dolná Tižina - Jozef Cingel, 871227, Kotešová – Lukáš Novosad, 790606, Hliník – Marián Vrbka, 800506.
3. Sekretariát ObFZ:
VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 27. 4. 2007 schválil rozdelenie lôpt NIKE 90 určených pre mládežnícke družstvá (1 kus pre družstvo) hrajúce v súťažiach ObFZ. Družstvám, ktoré sa v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 dopustili závažných disciplinárnych previnení, nebudú lopty pridelené. Jedná sa o tieto FK: dorast – Podhorie, Višňové, Súľov, Nededza, Kunerad, Zádubnie, Hrabové, Veľké Rovné, žiaci – Strečno, Lietava, Divinka, Zádubnie, Kotešová, Predmier (MŽ), Ovčiarsko, Višňové. Súčasne VV ObFZ schválil zakúpenie reflexných viest pre usporiadateľov v počte 1 kus pre FK. Lopty a vesty si môžete osobne vyzdvihnúť proti podpisu na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 2. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 3. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 4. Odpady nad zlato
 5. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 6. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 7. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 8. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 1. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 3. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 4. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 5. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 6. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 7. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 8. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 9. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 10. Odpady nad zlato
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 179
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 990
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 366
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 169
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 558
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 068
 7. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 2 587
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 402
 9. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 344
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 272

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Vladimír Bohm: Podporovať migráciu a utečencov? - Áno, ale inak ako doteraz
 2. Jozef Sitko: Dilema dnes: Zákonnosť či spravodlivosť?
 3. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #16 - Prvý beh vonku a mnoho iného
 4. Vladimír Troják: Trojdňový cyklovýlet na Moravu
 5. Robert Škerko: Moja cesta na vidiek
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope
 7. Roland Vizner: Krach Evergrande je vážny, dlhy dosahujú 3-násobok HDP Slovenska. No nie je to Lehman. Pripomína skôr Arca či Váhostav po Čínsky, teda krát 300 :)
 8. Človek v ohrození: Libanon: láska na prvý pohľad?
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 217
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 248
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 924
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 652
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 053
 6. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 476
 7. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 4 499
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 739
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Momentka zo zápasu Mária Brezovského (vľavo) proti Grékovi Georgiosovi Theodoropoulosovi.

Rodák z Nededze prednedávnom súťažil na Svetovom pohári v Prahe.


12 h
Covid automat

Nové rozdelenie okresov platí od pondelka 27. septembra.


19 h

Na Martina Škrtela si posvietili tréneri. V akom zmysle, to sa dozviete v našom videopodcaste.


22. sep

Výkop stretnutia 2. kola Slovnaft Cupu je o 15:30 hod.


21. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Situácia sa zhoršuje, v nemocnici sú zakázané návštevy, výnimkou sú ťažko chorí pacienti.


17 h

Takýchto objavov je v regióne len minimum.


21. sep

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


13 h

Červených okresov pribúda, zelený bude už len jeden, v bordovej farbe bude päť okresov.


19 h

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Vladimír Bohm: Podporovať migráciu a utečencov? - Áno, ale inak ako doteraz
 2. Jozef Sitko: Dilema dnes: Zákonnosť či spravodlivosť?
 3. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #16 - Prvý beh vonku a mnoho iného
 4. Vladimír Troják: Trojdňový cyklovýlet na Moravu
 5. Robert Škerko: Moja cesta na vidiek
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope
 7. Roland Vizner: Krach Evergrande je vážny, dlhy dosahujú 3-násobok HDP Slovenska. No nie je to Lehman. Pripomína skôr Arca či Váhostav po Čínsky, teda krát 300 :)
 8. Človek v ohrození: Libanon: láska na prvý pohľad?
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 217
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 248
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 924
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 652
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 053
 6. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 476
 7. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 4 499
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 739

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu