Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz Žilina - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 3. 5. 2007, zápisnica č. 26:


465. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 28. 4. , 29. 4. a 1. 5. 2007:
Muži I. trieda 14. kolo: Kotešová – Zádubnie 2:3, Nezbud. Lúčka – Trnové 1:0, Divinka – Belá 2:4, Dlhé Pole – R. Teplice-Konská 4:0, Višňové – Hlboké 1:1, Rašov – Bytčica chýba zápis, Rajec – Terchová chýba zápis. II. trieda 14. kolo: Lietava – Kam. Poruba 3:0, Zástranie – Súľov 1:0, Horný Hričov – Hrabové 1:1, Pov. Chlmec – Divina 3:0, Dolná Tižina – Štiavnik 2:1, Stránske – Zbyňov 2:1,
Nededza – Turie 3:0. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 5:1, Rašov – Dlhé Pole 1:0, Rajec – Divinka 4:1, Terchová – Nezbud. Lúčka 3:1, Bytčica – Zádubnie 3:0, Hlboké – Trnové 1:0, R. Teplice-Konská – Belá 2:1. II. trieda 19. kolo: Dolná Tižina – Lietava 1:0, Stránske – Pov. Chlmec 1:2, Nededza – Horný Hričov 0:4, Turie – Zástranie 4:3, Zbyňov – Kam. Poruba 0:0, Štiavnik – Súľov 2:1, Divina – Hrabové v riešení.
III. tr. sk. A 11. kolo: Mojšová Lúčka – Mojš v riešení, Podhorie – Bitarová 2:1, Fačkov – Zádubnie B 10:0, Kunerad – Brodno 1:0. III. tr. sk. B 11. kolo: Veľké Rovné – Hliník 2:1, Svederník – Kolárovice 2:3, Hôrky – Divina-Lúky 1:1, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Hričov. Podhradie – Petrovice 2:2.
Dorast I. trieda 14. kolo: Kotešová – Kam. Poruba 0:2, Teplička – Trnové 2:2, Liet. Lúčka – Hrabové 4:0, Dlhé Pole – Divina 2:3, Višňové – Varín 1:1,
Veľké Rovné – Bytčica 2:0, Podhorie – Terchová 0:1. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 2:2, Veľké Rovné – Dlhé Pole 1:1, Podhorie – Liet. Lúčka 3:2, Terchová – Teplička 2:1, Bytčica – Kamenná Poruba 1:4, Varín – Trnové 4:2, Divina – Hrabové 0:8. II.tr. sk. A 16. kolo: Hliník – Krasňany chýba zápis, Gbeľany – Horný Hričov 1:2, Nededza – Mojš 3:7, Svederník – Súľov 4:1. II. tr. sk. B 16. kolo: Turie – Zbyňov 2:4, Nezbud. Lúčka – Ďurčiná 2:8, Kunerad – Pov. Chlmec 3:0, Zástranie – Zádubnie 2:1.
II. tr. sk. A 21. kolo: Krasňany – Gbeľany 4:3, Nededza – Hliník 2:1, Svederník – Horný Hričov 0:2, Súľov – Mojš
0:1. II. tr. sk. B 21. kolo: Zbyňov – Nezbud. Lúčka 7:0, Kunerad – Turie 7:0, Zástranie – Ďurčiná 1:0, Pov. Chlmec – Zádubnie 1:0
Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 15.kolo: Kam. Poruba – Višňové 0:3 a 0:6, Terchová – Zbyňov 9:0 a 1:3, Štiavnik – Teplička 0:0 a 7:0, Varín – Predmier 0:4 a 1:1,
Liet. Lúčka – Bytčica 10:0 a 7:0,
Strečno – Stráňavy 3:2 a 2:1. II. tr. sk. A 15. kolo: Bitarová – Lietava 5:0, Stránske – Ďurčiná 1:4, Turie – Rosina 2:2, Liet. Svinná – Ovčiarsko 16:0,
Jasenové – Babkov 2:2. II. tr. sk. B 15. kolo: Gbeľany – Zádubnie 3:4,
Nededza – Dolná Tižina 1:1, Trnové – Brodno 2:3, Stráža – Krasňany
0:4, Belá – Kotrč. Lúčka 8:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Petrovice – Kotešová 1:4, Rašov – Dlhé Pole 2:0, Dolný Hričov – Divinka 6:0, Hlboké – Hrabové 2:0, Jablonové – Súľov 4:1.
KR pozýva R Dingová, Juríček, Kuba, Mitúch, Mackovčin a Hazda na zasadnutie komisie dňa 9. 5.2007 o 16.00 h z dôvodu účasti uvedených R na školení.
KR na svojom zasadnutí prejednala písomnú sťažnosť TJ Tatran Krasňany s R Hanakovičom.
Upozorňujeme všetkých R, aby rešpektovali predvolania ŠDK, nakoľko ich stanoviská sú potrebné pre objektívne doriešenie situácií na stretnutiach. V prípade, že R nebudú rešpektovať predvolanie, bude im s okamžitou platnosťou pozastavené delegovanie.
466. ŠDK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS
I. trieda muži Rašov – Bytčica, Rajec – Terchová a II. tr. sk. A dorast Hliník – Krasňany.
467. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2007 a/ o 16.45 h vedúceho družstva FK Hliník – Miroslava Barčáka (menovaný predloží RP) a rozhodcu J. Hôreckého, b/ o 17.00 h: Miloš Zelník 900412 , Bitarová, menovaný predloží RP a povolenie pre štart vo vyššej vekovej kategórii, c/ o 17.10 h: Tomáš Funtík - Mojšova Lúčka, Filo Peter – Mojš, d/ o 17.30 h z MFS Lietava – Ovčiarsko – žiaci rozhodca Marek Koleno hlavný usporiadateľ Belan Peter, Lietava, za Ovčiarsko Tomáš Milec, Sládek Adrián, Vršanský Ján, Vršanský Rastislav e/ o 17.50 h: z MFS Trnové – Divina (dorast), rozhodca Ján Martinec st., Vladimír Tavač – Trnové a Štefan Šenkár – Divina, menovaný predloží kópiu zápisu o stretnutí, f/ o 18.15 h z MFS Divina – Hrabové (muži) rozhodcovia M. Ondrušík a M. Capko, za FK Divina V. Krško, Roman Hroš, a Štefan Šenkár, za FK Hrabové Vojtech Hrabovský a Ľubomír Hrobárik.
g/ o 18.45 h – z MFS Divinka – Belá rozhodcovia A. Mihálik, R. Forbak, za FK Divinka Milan Behúň, a pozorovateľ stretnutia Daniel Taraba st.
468. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Lietavská Lúčka.
469. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie FK Strečno.
470. GAJDOŠÍK Peter, 760910, Terchová 2 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
471. KUBA Ľuboš, 740520, Nezbudská Lúčka, 4 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
472. BIELIK Pavol, 800827, Trnové, 3 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 4/a
473. VALÍČEK Branislav, 740701, Turie, 5 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/b.
474. ŠPAGĽA Ján, 750322, Turie, 7 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
475. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hričov, 1 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 5/a
476. SEDLIAK Juraj, 810531, Hrabové, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
477. HRABOVSKÝ Tomáš, 880428, Hrabové, 4 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
478. JANEC Roman, 820222, Hliník, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
479. DANÍŠEK Jozef, 871109, Jablonové, 1 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
480. PIECKA Roman, 900930, Lietavská Lúčka, 6 MFS N od 4.5. 2007, DP príl. 1 3/(b.
481. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽKod 30. 4. 2007 Filo Rastislav, 900520, Mojš, od 4. 5. 2007: HODAS Tomáš, 890117, Kamenná Poruba, HORKÝ Lukáš, 901220, Višnové, zaplatiť 200 + 200.- Sk, MIČKY Martin, 800625, Turie, PANÁK Lukáš, 880602, Horný Hričov, ŠKORVÁNEK Juraj, 840803, Zástranie, GAŠPEREC Juraj, 890414, Kotešová, KUBÁŇ Daniel, 790413, Divinka, SUCHOMEL Miloš, 870223, Veľké Rovné.
Zastavenie činnosti na 2 MFS N od 4. 5. 2007 za 8 ŽK: POLAK Peter, 781015, Kotešová, PEŤKO Radim, 830413, Nededza.
482. ŠDK trestá FK Divinka finančnou pokutou 500 Sk za neskoré vypisovanie zápisu o stretnutí. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
483. ŠDK trestá FK Dolná Tižina finančnou pokutou 500 SK za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
484. ŠDK trestá FK Zástranie finančnou pokutou 500 Sk za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
2. RMK ObFZ – Jozef Hreus, zasadnutie 3. 5. 2007:
Žiadame nižšie uvedené FK o doručenie RP na sekretariát ObFZ: Kotrč.Lúčka - Juraj Hreus, 820222, Dolná Tižina - Jozef Cingel, 871227, Kotešová – Lukáš Novosad, 790606, Hliník – Marián Vrbka, 800506.
3. Sekretariát ObFZ:
VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 27. 4. 2007 schválil rozdelenie lôpt NIKE 90 určených pre mládežnícke družstvá (1 kus pre družstvo) hrajúce v súťažiach ObFZ. Družstvám, ktoré sa v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 dopustili závažných disciplinárnych previnení, nebudú lopty pridelené. Jedná sa o tieto FK: dorast – Podhorie, Višňové, Súľov, Nededza, Kunerad, Zádubnie, Hrabové, Veľké Rovné, žiaci – Strečno, Lietava, Divinka, Zádubnie, Kotešová, Predmier (MŽ), Ovčiarsko, Višňové. Súčasne VV ObFZ schválil zakúpenie reflexných viest pre usporiadateľov v počte 1 kus pre FK. Lopty a vesty si môžete osobne vyzdvihnúť proti podpisu na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 293
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 434
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 198
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 719
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 491
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 427
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 539
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 494
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 265
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 062
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Koronavírus Žilinský kraj: Odberový tím otestovali už včera (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Ilustračné foto.

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Už ste čítali?