Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz Žilina - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26

1. ŠDK ObFZ – Ing. Jozef Hrivík, zasadnutie 3. 5. 2007, zápisnica č. 26:


465. ŠDK schvaľuje výsledky MFS hraných 28. 4. , 29. 4. a 1. 5. 2007:
Muži I. trieda 14. kolo: Kotešová – Zádubnie 2:3, Nezbud. Lúčka – Trnové 1:0, Divinka – Belá 2:4, Dlhé Pole – R. Teplice-Konská 4:0, Višňové – Hlboké 1:1, Rašov – Bytčica chýba zápis, Rajec – Terchová chýba zápis. II. trieda 14. kolo: Lietava – Kam. Poruba 3:0, Zástranie – Súľov 1:0, Horný Hričov – Hrabové 1:1, Pov. Chlmec – Divina 3:0, Dolná Tižina – Štiavnik 2:1, Stránske – Zbyňov 2:1,
Nededza – Turie 3:0. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 5:1, Rašov – Dlhé Pole 1:0, Rajec – Divinka 4:1, Terchová – Nezbud. Lúčka 3:1, Bytčica – Zádubnie 3:0, Hlboké – Trnové 1:0, R. Teplice-Konská – Belá 2:1. II. trieda 19. kolo: Dolná Tižina – Lietava 1:0, Stránske – Pov. Chlmec 1:2, Nededza – Horný Hričov 0:4, Turie – Zástranie 4:3, Zbyňov – Kam. Poruba 0:0, Štiavnik – Súľov 2:1, Divina – Hrabové v riešení.
III. tr. sk. A 11. kolo: Mojšová Lúčka – Mojš v riešení, Podhorie – Bitarová 2:1, Fačkov – Zádubnie B 10:0, Kunerad – Brodno 1:0. III. tr. sk. B 11. kolo: Veľké Rovné – Hliník 2:1, Svederník – Kolárovice 2:3, Hôrky – Divina-Lúky 1:1, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Hričov. Podhradie – Petrovice 2:2.
Dorast I. trieda 14. kolo: Kotešová – Kam. Poruba 0:2, Teplička – Trnové 2:2, Liet. Lúčka – Hrabové 4:0, Dlhé Pole – Divina 2:3, Višňové – Varín 1:1,
Veľké Rovné – Bytčica 2:0, Podhorie – Terchová 0:1. I. trieda 19. kolo: Višňové – Kotešová 2:2, Veľké Rovné – Dlhé Pole 1:1, Podhorie – Liet. Lúčka 3:2, Terchová – Teplička 2:1, Bytčica – Kamenná Poruba 1:4, Varín – Trnové 4:2, Divina – Hrabové 0:8. II.tr. sk. A 16. kolo: Hliník – Krasňany chýba zápis, Gbeľany – Horný Hričov 1:2, Nededza – Mojš 3:7, Svederník – Súľov 4:1. II. tr. sk. B 16. kolo: Turie – Zbyňov 2:4, Nezbud. Lúčka – Ďurčiná 2:8, Kunerad – Pov. Chlmec 3:0, Zástranie – Zádubnie 2:1.
II. tr. sk. A 21. kolo: Krasňany – Gbeľany 4:3, Nededza – Hliník 2:1, Svederník – Horný Hričov 0:2, Súľov – Mojš
0:1. II. tr. sk. B 21. kolo: Zbyňov – Nezbud. Lúčka 7:0, Kunerad – Turie 7:0, Zástranie – Ďurčiná 1:0, Pov. Chlmec – Zádubnie 1:0
Žiaci: I. tr. SŽ a MŽ 15.kolo: Kam. Poruba – Višňové 0:3 a 0:6, Terchová – Zbyňov 9:0 a 1:3, Štiavnik – Teplička 0:0 a 7:0, Varín – Predmier 0:4 a 1:1,
Liet. Lúčka – Bytčica 10:0 a 7:0,
Strečno – Stráňavy 3:2 a 2:1. II. tr. sk. A 15. kolo: Bitarová – Lietava 5:0, Stránske – Ďurčiná 1:4, Turie – Rosina 2:2, Liet. Svinná – Ovčiarsko 16:0,
Jasenové – Babkov 2:2. II. tr. sk. B 15. kolo: Gbeľany – Zádubnie 3:4,
Nededza – Dolná Tižina 1:1, Trnové – Brodno 2:3, Stráža – Krasňany
0:4, Belá – Kotrč. Lúčka 8:1. II. tr. sk. C 15. kolo: Petrovice – Kotešová 1:4, Rašov – Dlhé Pole 2:0, Dolný Hričov – Divinka 6:0, Hlboké – Hrabové 2:0, Jablonové – Súľov 4:1.
KR pozýva R Dingová, Juríček, Kuba, Mitúch, Mackovčin a Hazda na zasadnutie komisie dňa 9. 5.2007 o 16.00 h z dôvodu účasti uvedených R na školení.
KR na svojom zasadnutí prejednala písomnú sťažnosť TJ Tatran Krasňany s R Hanakovičom.
Upozorňujeme všetkých R, aby rešpektovali predvolania ŠDK, nakoľko ich stanoviská sú potrebné pre objektívne doriešenie situácií na stretnutiach. V prípade, že R nebudú rešpektovať predvolanie, bude im s okamžitou platnosťou pozastavené delegovanie.
466. ŠDK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS
I. trieda muži Rašov – Bytčica, Rajec – Terchová a II. tr. sk. A dorast Hliník – Krasňany.
467. ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2007 a/ o 16.45 h vedúceho družstva FK Hliník – Miroslava Barčáka (menovaný predloží RP) a rozhodcu J. Hôreckého, b/ o 17.00 h: Miloš Zelník 900412 , Bitarová, menovaný predloží RP a povolenie pre štart vo vyššej vekovej kategórii, c/ o 17.10 h: Tomáš Funtík - Mojšova Lúčka, Filo Peter – Mojš, d/ o 17.30 h z MFS Lietava – Ovčiarsko – žiaci rozhodca Marek Koleno hlavný usporiadateľ Belan Peter, Lietava, za Ovčiarsko Tomáš Milec, Sládek Adrián, Vršanský Ján, Vršanský Rastislav e/ o 17.50 h: z MFS Trnové – Divina (dorast), rozhodca Ján Martinec st., Vladimír Tavač – Trnové a Štefan Šenkár – Divina, menovaný predloží kópiu zápisu o stretnutí, f/ o 18.15 h z MFS Divina – Hrabové (muži) rozhodcovia M. Ondrušík a M. Capko, za FK Divina V. Krško, Roman Hroš, a Štefan Šenkár, za FK Hrabové Vojtech Hrabovský a Ľubomír Hrobárik.
g/ o 18.45 h – z MFS Divinka – Belá rozhodcovia A. Mihálik, R. Forbak, za FK Divinka Milan Behúň, a pozorovateľ stretnutia Daniel Taraba st.
468. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Lietavská Lúčka.
469. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie FK Strečno.
470. GAJDOŠÍK Peter, 760910, Terchová 2 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
471. KUBA Ľuboš, 740520, Nezbudská Lúčka, 4 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/a.
472. BIELIK Pavol, 800827, Trnové, 3 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 4/a
473. VALÍČEK Branislav, 740701, Turie, 5 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 6/b.
474. ŠPAGĽA Ján, 750322, Turie, 7 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 3/b.
475. KYŠKA Stanislav, 890121, Horný Hričov, 1 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 5/a
476. SEDLIAK Juraj, 810531, Hrabové, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
477. HRABOVSKÝ Tomáš, 880428, Hrabové, 4 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
478. JANEC Roman, 820222, Hliník, 3 MFS N od 4.5.2007, DP príl. 1 3/b
479. DANÍŠEK Jozef, 871109, Jablonové, 1 MFS N od 4. 5. 2007, DP príl. 1 5/a.
480. PIECKA Roman, 900930, Lietavská Lúčka, 6 MFS N od 4.5. 2007, DP príl. 1 3/(b.
481. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽKod 30. 4. 2007 Filo Rastislav, 900520, Mojš, od 4. 5. 2007: HODAS Tomáš, 890117, Kamenná Poruba, HORKÝ Lukáš, 901220, Višnové, zaplatiť 200 + 200.- Sk, MIČKY Martin, 800625, Turie, PANÁK Lukáš, 880602, Horný Hričov, ŠKORVÁNEK Juraj, 840803, Zástranie, GAŠPEREC Juraj, 890414, Kotešová, KUBÁŇ Daniel, 790413, Divinka, SUCHOMEL Miloš, 870223, Veľké Rovné.
Zastavenie činnosti na 2 MFS N od 4. 5. 2007 za 8 ŽK: POLAK Peter, 781015, Kotešová, PEŤKO Radim, 830413, Nededza.
482. ŠDK trestá FK Divinka finančnou pokutou 500 Sk za neskoré vypisovanie zápisu o stretnutí. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
483. ŠDK trestá FK Dolná Tižina finančnou pokutou 500 SK za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
484. ŠDK trestá FK Zástranie finančnou pokutou 500 Sk za HNS divákov na MFS, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk
2. RMK ObFZ – Jozef Hreus, zasadnutie 3. 5. 2007:
Žiadame nižšie uvedené FK o doručenie RP na sekretariát ObFZ: Kotrč.Lúčka - Juraj Hreus, 820222, Dolná Tižina - Jozef Cingel, 871227, Kotešová – Lukáš Novosad, 790606, Hliník – Marián Vrbka, 800506.
3. Sekretariát ObFZ:
VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 27. 4. 2007 schválil rozdelenie lôpt NIKE 90 určených pre mládežnícke družstvá (1 kus pre družstvo) hrajúce v súťažiach ObFZ. Družstvám, ktoré sa v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 dopustili závažných disciplinárnych previnení, nebudú lopty pridelené. Jedná sa o tieto FK: dorast – Podhorie, Višňové, Súľov, Nededza, Kunerad, Zádubnie, Hrabové, Veľké Rovné, žiaci – Strečno, Lietava, Divinka, Zádubnie, Kotešová, Predmier (MŽ), Ovčiarsko, Višňové. Súčasne VV ObFZ schválil zakúpenie reflexných viest pre usporiadateľov v počte 1 kus pre FK. Lopty a vesty si môžete osobne vyzdvihnúť proti podpisu na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 830
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 824
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 860
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 191
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 156
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 578
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 915
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 633
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 588
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 606
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa mestský úrad opäť otvorí 1. februára.

7 h
Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

Testovanie v Kii bude pokračovať aj zajtra a po víkende.

12 h

Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

13 h

Otestovať sa môžu aj neobjednaní záujemcovia.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

16 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

14 h

Muža našli už bez známok života.

21 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?