Sobota, 18. september, 2021 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

Snažia sa zmeniť myslenie v prospech kvalitnejšieho vzdelávania

V súčasnosti sa tvorcovia politiky zjednotenej Európy sústreďujú na skvalitnenie vyučovacieho procesu, ale aj na pomoc študentom a pedagógom...

„Budúci rozvoj našej krajiny je postavený na múdrych, vzdelaných a tvorivých ľuďoch, ktorí budú ovládať najnovšie technológie, no pritom zostanú vždy ľuďmi s emóciami, nápadmi, jedinečnosťou a odvahou prinášať niečo nové a objavovať nepoznané,” tvrdia svo„Budúci rozvoj našej krajiny je postavený na múdrych, vzdelaných a tvorivých ľuďoch, ktorí budú ovládať najnovšie technológie, no pritom zostanú vždy ľuďmi s emóciami, nápadmi, jedinečnosťou a odvahou prinášať niečo nové a objavovať nepoznané,” tvrdia svo (Zdroj: autorka)

V súčasnosti sa tvorcovia politiky zjednotenej Európy sústreďujú na skvalitnenie vyučovacieho procesu, ale aj na pomoc študentom a pedagógom pri získavaní kvalitného vzdelávania. Tému o inovatívnom vyučovaní pripravuje na 6. marca aj Nadácia 21. storočia v rámci cyklu 100 farieb života Žiliny. Hosťami tohto podujatia budú aj charizmatické dámy, ktoré výraznou mierou prispievajú ku kvalitnému vzdelávaniu študentov a žiakov formou moderných technológií. Docentka Matilda Drozdová je vysokoškolskou učiteľkou na Katedre informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Je riešiteľkou mnohých projektov, ktorých cieľom je zavedenie elektronických a komunikačných sietí do reálneho života. Inžinierka Ľubica Sokolíková je zasa líderkou projektu e-Twinning, v ktorom sa spájajú dve školy z dvoch rôznych európskych krajín a využívajú výhody informačných a komunikačných technológií s cieľom spolupracovať a dosiahnuť úspechy v pedagogickej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Zatiaľ čo Matilda Drozdová pracuje na elektronickom vzdelávaní pre študentov univerzity, tak Ľubica Sokolíková sa venuje nižším ročníkom. Za svoju prácu a prínos vo vzdelávaní mladých ľudí si obidve doteraz získali široké uznanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo majú obidva projekty spoločné?
Matilda DROZDOVÁ: Spoločné je využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní. V našich projektoch sa venujeme zmene formy vzdelávania na univerzite tým, že sme vytvorili systém elektronickej podpory vzdelávacieho procesu a vytvárame elektronické študijné materiály. To umožňuje študentom získať informácie o organizácii vyučovania a informačné zdroje potrebné k štúdiu. Klasický spôsob prednášok a cvičení podľa rozvrhu sme však zatiaľ neopustili. Dôvod je ten, že sme elektronickú podporu vytvorili pre starý vzdelávací proces. Systémový prístup, ktorý sme pri návrhu elektronickej podpory vzdelávania použili, sme realizačne nedotiahli do konca. Potrebujeme zmeniť technológiu vzdelávania a to je zložitá a dlhodobá úloha. Je to technicko-sociálny problém a my sme zatiaľ len v rovine riešenia technického problému. A aj tu máme vyriešenú len možnosť získavania informácií. Zostáva ešte vytvoriť motivujúce prostredie, ktoré bude pomáhať študentom získavať zručnosti a zmeny postojov. Až potom je možné zmeniť vzdelávací systém ako celok tak, aby sa prešlo od memorovania k tvorivej práci a lepšej príprave na uplatnenie v praxi. A v tomto smere je potrebné ešte veľa vyskúmať a vytvoriť a potom uviesť do praxe. Nie je to len problém našej univerzity alebo Slovenska. Je to problém celoeurópsky, ba dokonca aj svetový.
Ľubica SOKOLÍKOVÁ: V súčasnosti sa stretávame s počítačom a internetom ako fenoménom 21. storočia a nemôžeme od toho naše deti izolovať. Už tri roky robíme s deťmi na tomto projekte a aj vidíme rozdiel. Z niektorých sú už vysokoškoláci, ktorí to, čo sa naučili, využívajú pri svojom ďalšom štúdiu a výborne prosperujú. Traja chlapci, ktorí robili na istej obchodnej akadémii webovú stránku, začali študovať oblasť manažmentu a počítačov. Ich pedagóg na univerzite ich pochválil, že sú šikovní a je vidieť, že sa už niekde s projektovým vyučovaním stretli. My sa s programom e-Twinning snažíme s malými deťmi pozrieť cez videokonferenciu aj do inej triedy v inom štáte, keďže e-Twinning je elektornické partnerstvo škôl. Deti sa môžu konfrontovať s inými zvykmi v cudzích kajinách. Táto skúsenosť formuje ich názor, pohľad na inú kultúru a jej pochopenie. Dosah tohto projektu si uvedomila aj Európska komisia, ktorá rozhodla o pokračovaní projektu v rokoch 2007 až 2013. Pán riaditeľ zo Základnej školy v Divine, ktorá je zapojená do nášho projektu, spomínal, že keď prvýkrát robil videokonferenciu s druhákmi, tak sa pred kamerou predvádzali. Upozornil ich však, že rôzne gestá môžu v inej krajine znamenať iné výrazy, často aj urážlivé. Deti si to uvedomili a pri ďalšej príležitosti sa správali veľmi milo a zdvorilo. Pracujeme s malými deťmi a pani docentka Drozdová potom naväzuje na ich vedomosti na vysokej škole. Ak by sme podobné aktivity na základných a stredných školách neuskutočňovali, tak naše deti by počítač využívali len na hry a mali by len obmedzené zručnosti pri práci na internete. Snažíme sa hlavne vyhľadávať informácie a pracovať s rozvojom kreatívneho myslenia.
Do akej miery sú programy rozvinuté?
Matilda DROZDOVÁ: Výskum a vývoj elektronickej podpory vzdelávania sme robili na univerzite v rámci projektu štátneho programu Budovanie informačnej spoločnosti s názvom Využitie informačno-komunikačných technológií a sieťových platforiem vo vzdelávaní. Vedúcim bol profesor Milan Dado a zapojilo sa doň šesť slovenských univerzít. Každá univerzita si v rámci projektu budovala svoj vlastný systém e-vzdelávania. Žilinská univerzita bola hodnotená najlepšie na Slovensku, pretože vyvinutý systém podporuje všetky časti vzdelávacieho procesu a je prístupný všetkým učiteľom a študentom Žilinskej univerzity. Iné zúčastnené univerzity realizovali systémy len na úrovni katedry riešiteľov a niektorí realizované systémy neuviedli do reálnej prevádzky. Nemôžeme sa však s týmto stavom uspokojiť. Máme síce technický systém, ale ten umožňuje len podporovať existujúci vzdelávací proces. Rozdiel oproti minulosti je v tom, že si študent môže moje elektronické prípravy na prednášku stiahnuť z internetu kdekoľvek a kedykoľvek. V počítačovej učebni už nepíšem klasicky na tabuľu, pretože zadanie cvičenia je v systéme a každý študent si individuálne píše do počítača. Počítač kontroluje a vyhodnocuje vedomosti jednotlivých študentov formou testu. Môžem s určitosťou povedať, že náš systém je najlepší na Slovensku. Pred dvomi týždňami sme na Žilinskej univerzite organizovali šiesty ročník slovensko-českého seminára eLearn a zistila som, že nás už mnohí dobiehajú. Mnoho účastníkov seminára uvádzalo negatívne postoje vedenia univerzít k e-vzdelávaniu. Mali sme šťastie, že sa iniciatívy ujal prorektor pre rozvoj a vzdelávanie. Získali sme štátny program a s ním spojené aj finančné prostriedky. Urobili sme veľa práce, ale v súčasnosti je dôležité, nestagnovať a pokračovať v tejto práci ďalej.
Ľubica SOKOLÍKOVÁ: Náš e-Twinning začal v roku 2004. V súčasnosti je v Európe zapojených približne 23 500 a na Slovensku 680 škôl. Zúčastňujeme sa porád v Bruseli a každoročne sa hodnotia jednotlivé zložky projektu. Slovensko je úspešné, pohybuje sa niekde v prvej tretine. Sú však krajiny, ktoré sú zapojené masovo, napríklad Poliaci, Taliani, ale aj Angličania sa snažia, Francúzi a Nemci. Z desiatich postkomunistických krajín, ktoré vstúpili spoločne do Európskej únie, sme popri Poliakoch a Čechoch zapojení najmasovejšie. Máme väčšinu pozitívnych reakcií od škôl, ale mali sme aj zopár negatívnych ohlasov, pretože všetko závisí od vedenia škôl. Riaditeľ je hybnou pákou, alebo aj brzdou pokroku. Niektorí riaditelia nechcú upustiť od zabehnutých praktík. Robili sme aj konferenciu pre riaditeľov pod názvom Moderný riaditeľ školy v 21. storočí, kde sa zúčastnilo 150 riaditeľov. Prišiel aj vtedy už bývalý minister Martin Fronc. Za Infovek prednášala dekanka Prírodovedeckej fakulty UK Beáta Brestenská a niektorí riaditelia prezentovali túto myšlienku v školách. Pán riaditeľ zo Základnej školy v Omšení ju posunul do praxe. Do projektu sa zapojila pani učiteľka s druhákmi z jeho školy s projektom Medovníkový domček a teraz bude o pár dní ako jediná odmenená za svoju veľmi úspešnú prácu na konferencii v Bruseli. Slovensko má veľmi dobrú pozíciu a zapojené školy získavajú veľmi pekné ocenenia. Žilina sa výraznejšie neprezentuje, aktívny je najmä východ Slovenska, ale mohla by som spomenúť Základnú školu v Divine, Základnú školu Martinská na Vlčincoch, ale aj školu v Zádubní. Viac sa zapájajú školy z menších miest, napríklad Obchodná akadémia v Leviciach vyhrala minulý rok našu súťaž v spolupráci s Rakúskom s projektom Ľudské práva.
Mohli by ste konkrétnejšie opísať celé fungovanie projektov v praxi?
Matilda DROZDOVÁ: Nemôžem hovoriť za všetky vyučované predmety, ale na poslednej rade pre informatiku mal pán inžinier Mužík štatistiku, že je zapojených okolo dvesto učiteľov na univerzite z celkového počtu päťsto a asi päťsto predmetov z dvetisíc využíva elektronickú podporu. V praxi to znamená, že ak učiteľ použije „learning managment system“, pre každý týždeň naplánuje vyučovanú tému a k nej zverejní elektronické študijné materiály. Mám v predmete, ktorý učím v prvom ročníku, rozdelené materiály do troch častí. V prvej poskytnem informácie, ku každej téme je asi desať textových strán, ktoré študent mal predtým v skriptách, ale teraz ich má v elektronickej podobe. Môžu si ich vytlačiť, alebo iba doplniť o nejaké poznámky. Okrem toho sú pre študentov k dispozícii slajdy, podľa ktorých prednášam. V časti nazvanej získavanie zručností sa zameriavame na cvičenia. Ak je cvičenie zadané interaktívne, vypracováva ho študent individuálne cez počítač. Niekedy tiež zadávame cvičenia, ktoré sú individuálne hodnotené a tiež dávame študentom testy. Potom nasleduje hodnotenie vedomostí, kde zadávame testové otázky, aby si študenti overili svoje poznatky. Každý týždeň je jeden test s určitým počtom bodov a motivujeme ich tak, že na získanie zápočtu potrebuje získať 65% bodov z testu. Ak sa chce študent prihlásiť na skúšku, vypíšem termíny a on sa z akéhokoľvek miesta môže prihlásiť. Týmto im zlepšujeme podmienky, aby sa nemuseli chodiť zapisovať priamo na univerzitu. Skúšku už vykonáva priamo, ústne a rovnako aj test. Interaktívne cvičenia vypracovávajú v počítačových učebniach a nesmierne ich zaujímajú. V súčasnosti máme dokončenú asi štvrtinu a stáva sa, že študenti niekedy prídu a urobia cvičenie, ktoré je stanovené na hodinu, za pomerne kratší čas. Veľmi ich to zaujíma a snažia sa byť pripravení, pretože im cvičenia pripomínajú počítačové hry, kde vás nepustí program do ďalšieho levelu, kým nezvládnete prvý. Pôsobí to na nich stimulujúco. Týmto spôsobom pracujeme s nižšími ročníkmi na bakalárskom stupni, pretože máme veľký počet prvákov. V minulosti počas skúškového obdobia to bolo namáhavé opravovať všetky práce, ale teraz si iba pozriem známky v databáze a nikto sa so mnou neháda, že som ho nespravodlivo ohodnotila. Všetci rešpektujú počítač, pretože stroje sú presné a nikto sa nechodí sťažovať. Veľmi sa mi pri prvákoch uvoľnili ruky a aj im sa tento systém páči.
Ľubica SOKOLÍKOVÁ: Na našich webových stránkach si každý návštevník môže pozrieť informácie o e-Twinningu. Proces zapojenia nie je pre užívateľov internetu zložitý. Moje kolegyne chodia do škôl v jednotlivých krajoch a ukazujú učiteľom spôsob, ako sa možu zapojiť. Na našich stránkach sa nachádza registrácia, kde vyplnia meno školy, učiteľa a tiež jazyk, v ktorom budú projekt robiť. Môžu byť partneri s Čechmi, ale aj Ukrajincami, Angličanmi či Francúzmi. Uvedú tiež názov projektu, ktorý nemusí byť komplikovaný. Môžu sa zaregistrovať aj do európskeho registra a tam si ich môžu partnerské školy vybrať. Keď sa už dve školy spoja a dohodnú sa na konkrétnom projekte, môžu začať pracovať. Pamätám si na projekt, ktorého témou bola kuchárska kniha. Deti z jednej krajiny zbierali recepty starých mám, prekladali ich do angličtiny, skúšali ich realizovať, fotili obrázky, posielali e-mailom a to isté robili aj deti v druhej krajine a vznikla z toho jedna zaujímavá kuchárska kniha. Keď sú už školy zaregistrované, tak dostanú z Bruselu certifikát. Projekt potom rozvíjajú, ale počítač je stále iba stroj a ľudský kontakt je dôležitejší. Preto aj väčšina počítačových stretnutí vyvrcholí osobnými stretnutiami. Tieto stretnutia nie sú finančne náročné, pretože deti bývajú v rodine svojho zahraničného kamaráta. Zúčastnili sme sa konferencie v Maďarsku, kde učiteľka prednášala o ich projekte týkajucom sa termálnych vôd a spolupracovali na ňom s Islandom. Maďarské deti šli na Island, kam by sa za normálnych okolností asi nikdy nedostali. E-Twinning síce začína počítačom, ktorý nemôžeme v 21. storočí obísť, ale končí sa ľudským kontaktom. Pre pokročilých užívateľov počítačov je možné vytvoriť si aj vlastnú stránku pre školu, niektorí dokážu vytvoriť aj podcasing na prehrávanie videa, chatovanie a podobné aktivity.
Aký je váš sen alebo prianie do budúcnosti?
Matilda DROZDOVÁ: Na mojom sne pracujem v rámci nášho ďalšieho projektu, v ktorom riešime, ako premeniť študijné materiály do formy, aby učiteľ bol iba poradca a študenti by sa učili sami. Vyučovanie by sa úplne zmenilo. Malo by byť povinnosťou pozrieť si a prečítať, čo je napísané v materiáloch, sám sa otestovať a prísť do školy robiť povinnú úlohu, ktorú kontroluje učiteľ. Ak študent nebude vedieť, nech potom je učiteľ v pozícii prednášajúceho. Na klasických prednáškach nestíhajú študenti sledovať do takej miery, aby mali ešte aj otázky. Ešte netušia, čo nevedia, pretože na prednášku prídu bez nejakých znalostí o danom probléme. Tiež sa ľahšie spýtajú počítača, ako mňa. Učiteľa sa študenti boja, pretože počítač im k odpovedi nepovie žiadny komentár, ktorého sa obávajú pri učiteľovi. Mojím snom je zmeniť vyučovací proces týmto spôsobom, lebo študenti by sa viac naučili. Stačí iba naznačiť výhody nových postupov a oni sa veľmi ľahko prispôsobia, ale ťažšie je zmeniť prístup učiteľov. Študentom sa tento nápad páči a kolegovia, ktorých mám na katedre, mi v tejto práci veľmi účinne pomáhajú. Myslím si, že k takejto zmene v budúcnosti dôjde, pretože je dôležitejšie študenta naučiť, ako len ho prinútiť, aby si odsedel prednášku. A pracovať s každým individuálne tiež nie je možné. Ak však dáme zadania do počítača a ten usmerňuje študenta, môže to veľmi pomôcť k získaniu znalostí. Možno je to teraz trochu ako fantázia, ale bez toho, aby sme to skúsili, nemôžeme povedať, že učiť cez počítače sa nedá. A prvé výsledky nám dávajú za pravdu.
Ľubica SOKOLÍKOVÁ: Mojím snom je okrem množstva zapojených študentov zmeniť prístup niektorých vyučujúcich. Na Slovensku prevláda fenomén, že ak niekto niečo vie a dokáže, kolektív ho často zatratí a neposúva vpred. Dokonca aj na víťaznej škole má momentálne pani učiteľka problémy, pretože dokázala niečo viac a ide do Bruselu. Je to smutné, ale na Slovensku sa stáva, že aktívnych a entuziastických ľudí sa nesnažíme povzbudiť a nasledovať, ale práve obmedziť ich aktivitu. Veľa učiteľov nevie pracovať na počítači, ale nemajú problém a snažia sa, pýtajú sa aj detí. Naopak u niektorých učiteľov stále platí, že cítia komplex, ak niečo nevedia. Mojím snom by bolo zmeniť prístup a myslenie, aby sa učitelia učili od toho, kto niečo lepšie vie a podporili ho a zapojili sa tiež.

Skryť Vypnúť reklamu


Nik sa nerodí pre seba,
všetci sa rodia pre ľuskú spoločnosť
a kto jej podľa svojich síl nepomáha,
ukazuje sa byť nehodným toho,
aby mu iní v niečom pomáhali.
J. A. Komenský

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 022
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 921
 3. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 4 393
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 262
 5. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 3 818
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 520
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 360
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 072
 9. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 818
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 817
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a mesto Bytča pripravili zaujímavé podujatie.


Milan Kosec 3 h

V novej generácii predajní Lidl už dávno nejde len o pohodlné nákupy.


15 h

V smere do Žiliny sa tvoria kolóny.


18 h

V dome sa nikto nenachádzal.


17. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z hospitalizovaných pacientov má potvrdené ochorenie 275 ľudí.


SITA 22 h

Do akcie sa zapojili stovky ľudí.


16. sep

Napriek daždivému počasiu je Považskobystrický jarmok úspešný. Po ročnej pauze si ho prišli užiť stovky návštevníkov.


18 h

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 16. sep

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu