Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Patria medzi najstaršie učilišťa

Stredné odborné učilište energetické (SOUE) v Žiline, ktorého pôsobenie v oblasti vzdelávania trvá už 59 rokov, patrí v súčasnom období k najstarším školám v Žilinskom regióne.

(Zdroj: archív školy)

Svoju činnosť začalo v Rajci, z ktorého sa neskoršie presťahovalo do nových priestorov v Žiline na Komenského ulici č. 50. Škola má v súčasnosti celkove 678 žiakov. Štúdium je zabezpečované predovšetkým v dennej forme, popri zamestnaní vo večernej forme, respektíve v externej forme pre tých dospelých občanov, ktorí chcú získať výučný list. Ďalši informácie nám poskytol riaditeľ školy Štefan Domanický.

V akých učebných odboroch možno na SOUE študovať?
V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia SOUE zabezpečovalo vzdelávanie mladej generácie pre potreby všetkých energetických podnikov v rámci celého Slovenska. V súčasnosti vo svojom hlavnom poslaní zabezpečuje v regióne Žilina ucelenú elektrotechnickú výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijných a učebných odboroch výpočtovej, automatizačnej a silnoprúdovej elektrotechniky s tým, že v školskom roku 2008/2009 sa zamerania niektorých študijných odborov rozšíria aj do oblasti telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky. Naši absolventi v uvedených odboroch štúdia podľa prieskumu na trhu práce nachádzajú široké uplatnenie v rôznych organizáciách zaoberajúcimi sa elektrotechnickou výrobou, montážami, prípadne servisom zariadení v rôznych oblastiach národného hospodárstva najmä energetiky, elektrotechniky, automatizačnej techniky, výpočtovej techniky a počítačových sietí v rámci celého Slovenska.
Absolventi vašej školy získavajú rôzne odborné znalosti.
Tým, že naša škola je špecializovaná v príprave žiakov do oblastí výpočtovej, automatizačnej a silnoprúdovej techniky, naša doterajšia spolupráca sa orientovala na firmy, ktoré v uvedených technických oblastiach zastávajú popredné postavenie. Škola v roku 2002 podpísala zmluvu s firmou CISCO SYSTEMS a tým sa stala lokálnou akadémiou (LCNA) s možnosťou pripravovať študentov nielen našej školy na certifikované skúšky v rámci programu CNAP (CISCO Network Academy Program). Postupne sme pridali aj program IT Essentials I. a II. pod patronátom firmy Hawlett-Packard a pripravujeme zaradenie programov Fundamentals of Wireless LANs a Network Security (Základy bezdrôtovej LAN siete WiFi a sieťového zabezpečenia). Naša škola v rokoch 2005-2006 bolo jednou z organizácií, ktorá pripravovala správcov počítačových sietí na školách. V rámci špecializovaných kurzov PVSPU pod záštitou MŠ SR a Infoveku sme pripravili vyše 100 správcov. V tomto smere sme boli vyhodnotení medzi 10-timi najúspešnejšími školiacimi centrami. Niektorí z pedagógov potom ďalej pokračovali v štúdiu programu CNAP.
Je vaša škola vybavená špecializovanými učebňami?
Škola je vybavená na veľmi dobrej úrovni pre zabezpečenie výuky z oblasti pneumatiky a hydrauliky už od roku 1996, keď bola zriadená špecializovaná učebňa so zriaďovacími nákladmi 1,2 milióna korún. Učebňa je vybavená technológiou firmy FESTO (dodávateľ technológie závodu KIA pri Žiline), ktorá sa zaraďuje medzi špičky v oblasti pneumatiky vo svete. Učebňa umožňuje uskutočňovať výuku na pracoviskách pre nácvik pneumatických a hydraulických úloh a nácvik polohovej a tlakovej proporcionálnej pneumatiky. Žiaci na týchto pracoviskách získavajú základné vedomosti a zručnosti pri návrhu a realizácií logických a pneumatických obvodov používaných v praxi. Dielňa riadiacich systémov, ktorú má škola k dispozícii, slúži hlavne pre výučbu žiakov z oblasti automatizácie. Je vybavená programovateľnými automatmi, PLC (Programmable Logic Controller) TC 600 a PLC Simatic S7-300 od firmy Siemens. Žiaci sa zaoberajú výukou logiky programovateľných automatov a automatizačnej techniky.
Oboznámite nás s víziou rozvoja školy do budúcnosti?
V rámci vzdelávania elektrotechnikov škola pravidelne zabezpečuje skúšky odbornej spôsobilosti pre žiakov končiacich ročníkov podľa § 21 Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. s tým, že do ďalšieho obdobia chceme rozšíriť organizovanie týchto skúšok aj na § 22 a 23 citovanej vyhlášky pre firmy a širokú verejnosť. Pochopiteľne kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch, ktorých výučbu zabezpečujeme, sú najdynamickejšie sa vyvíjajúcou oblasťou techniky a technológií, je podmienená moderným materiálno-technickým zabezpečením a modernými výukovými metódami (ako e-learning, blended learning) v spojitosti s novým obsahom odborných poznatkov a technologických postupov. Moderná technika spolu s modernými vzdelávacími metódami umožní rýchlejšie vniknúť do problému, pochopiť jeho riešenie a prakticky si ho aj vyskúšať. Škola má predpoklady a ambície stať sa v budúcnosti vo svojom regióne akýmsi centrom zameraným na celoživotné vzdelávanie žiakov respektíve občanov v rámci tzv. Otvorenej školy vo výpočtovej technike a širokého spektra špecializovaných odborov elektrotechniky.
SOU energetické predstavuje odbory do ktorých bude prijímať žiakov ZŠ pre škol. rok 2007/2008.

Skryť Vypnúť reklamu

Odbory, študijné alebo učebné, sú určené pre chlapcov a dievčatá so záujmom o elektrotechniku. V študijných odboroch absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, po ukončení môže pokračovať na vysokej škole alebo pomaturitnom štúdiu. V učebnom odbore absolvent získa výučný list, po ukončení môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennom alebo večernom na získanie maturitného vysvedčenia.
SOU otvára pre školský rok 2007/2008
tieto študijné odbory:
•mechanik počítačových sietí 2682 4,
•mechanik elektrotechnik 2697 4
•učebný odbor elektromechanik rozvodných zariadení 2683 2 03.

Jednotlivé odbory môžeme charakterizovať nasledovne:
Mechanik počítačových sietí 2682 4. Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie samostatných počítačov a počítačových sietí. Pracovné uplatnenie absolventa je v oblasti informačných technológií a počítačových sietí.
Mechanik elektrotechnik 2697 4. Ide o nový integrovaný elektrotechnický odbor, ktorý nahrádza všetky bývalé elektrotechnické odbory slaboprúdového a silnoprúdového zamerania. Žiaci si môžu po absolvovaní druhého ročníka zvoliť zamerania, na našom SOU predpokladáme otvoriť tieto zamerania :
• informačné technológie,
• telekomunikačná a zabezpečova-
• cia technika,
• automatizačná technika,
• silnoprúdová elektrotechnika.
Štúdium sa podľa zvoleného zamerania orientuje do všetkých technických oblastí od slaboprúdu až po silnoprúd, t. j. od oblastí konštrukcie a využívania výpočtovej techniky v informačných a automatizovaných systémoch až po oblasť výroby, rozvodu a použitia silnoprúdových zariadení. Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch národného hospodárstva.
Elektromechanik rozvodných zariadení 2683 2 03. Štúdium je zamerané na získanie komplexných vedomostí a zručností z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, energetiky a rozvodných zariadení. Všetci absolventi študijných odborov a učebného odboru môžu u nás získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa Vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. § 21.
Počas štúdia môžu absolvovať doplnkové vzdelávanie v oblasti počítačov a počítačových sietí. SOU je akreditovanou LCNA (Local Cisco Neetwork Academy) pre počítačové siete (štyri semestre sieťových technológií s možnosťou získania certifikátu CCNA, dva semestre Wi-Fi sieti), zabezpečujeme školenia na hardware PC (certifikát IT Essential I. a II. pod záštitou firmy HP).
Tešíme sa na Váš záujem o naše SOU a spoluprácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 041/7002800 alebo nainternetovej stránke www.soseza.sk.
Riaditeľ SOUE Ing. Štefan Domanický

Skryť Vypnúť reklamu

Dosahované úspechy školy na rôznych súťažiach
Kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu školy možno posudzovať aj na základe dosiahnutých umiestnení na rôznych súťažiach.
V medzinárodnej súťaži odborných vedomostí a zručností, ktorá sa konala v predošlom školskom roku v Plzni za účasti dvanástich súťažiacich družstiev, z toho deväť českých a troch slovenských, sa umiestnili na nasledovných miestach:
V odbore slaboprúd družstvo z SOUE v Žiline sa umiestnilo na piatom mieste a v odbore silnoprúd na siedmom mieste. „V obidvoch súťažiach sa naše družstvá umiestnili najlepšie zo zúčastnených slovenských družstiev,“ zdôrazňuje riaditeľ školy Štefan Domanický. Najbližšie meranie síl v medzinárodnej súťaži žiakov sa v tomto roku uskutoční 12. až 14. marca 2007 v Chomutove v Českej republike pod záštitou Českého zväzu zamestnávateľov v energetike a Asociácie energetického a elektrotechnického vzdelávania, kde by chceli svoje pozície minimálne obhájiť.
V obdobnej celoslovenskej súťaži organizovanej Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v odborných vedomostiach a zručnostiach žiakov v odbore mechanik elektronik, ktorá sa uskutočnila 16. januára v SOU v Kysuckom Novom Meste, sa družstvo školy umiestnilo na prvom mieste a v súťaži jednotlivcov taktiež získali prvé miesto.
V rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v uplynulom školskom roku sa žiaci SOUE v rámci školského kola prezentovali sedemnástimi prácami, z ktorých do okresného kola postúpilo v rôznych kategóriách deväť žiackych prác, ktoré získali jedno druhé miesto a štyri tretie miesta. Svoju šikovnosť žiaci dokázali aj v krajskom kole, kde získali dve štvrté miesta.

Skryť Vypnúť reklamu

Vážení rodičia, príbuzní a známi žiakov SOUE. Nadišiel čas podávania daňových priznaní za rok 2006 a Vy máte možnosť rozhodnúť, komu poukážete časť Vašich daní. Príjemcom 2% sa môže stať občianske združenie s názvom Rodičovské združenie pri SOU energetickom v Žiline.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 2. Škola môže vyzerať aj inak!
 3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 271
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 277
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 816
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 041
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 669
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 378
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 917
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 515
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 497
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 415
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Na týchto miestach sa bude testovať v Žiline

V Žiline bude počas celoplošného testovania vytvorených 71 odberných miest

Ilustračná fotografia.

Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 20 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

Vizualizácia vstupu do Elektrární.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Už ste čítali?