Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Dve sviečky na torte 100 farieb života Žiliny

V Nadácii 21. storočia sa 29. novembra 2004 narodil projekt, ktorý dostal meno 100 farieb života Žiliny. Pri jeho zrode boli tri sudičky: Milena Prekopová – riaditeľka nadácie, Peter Ničík – dramaturg projektu a Milan Dado – garant projektu. Odvtedy takme

(Zdroj: archív)

r každý mesiac zaspievalo stofarebné dieťa Žilinčanom jednu svoju pieseň – farbu. V tomto čase sa projekt dožíva dvoch rokov, jeho tvorcovia listujú v albume doterajších 21 farieb života Žiliny (psychologický, vianočný, dopravný, športový, hudobný, kriminálny, grafologický, kultúrny, sídliskový, mediálny, fotografický, literárny, dopravno-regionálny, pastoračný, treťosektorový, ekologický, turistický, mediačný, inovačný – veda a technika, slovenčinársky, tanečný) a tešia sa na ďalšie farbičky a pastelky, ktorými chcú inšpirovať Žilinčanov.

Skryť Vypnúť reklamu

Milena PREKOPOVÁ
O poslaní a podstate
Zmyslom projektu je múdra diskusia o meste, v ktorom žijeme, o jeho rôznych farbách. Chceme ponúknuť Žilinčanom informácie od ľudí, ktorí dobre rozumejú svojej práci, predstaviť popri známych aj menej známe osobnosti Žiliny a prispieť k rozvoju komunitného života. Častokrát sú našimi hosťami ľudia, ktorí sú aj osobnostnými vzormi a tiež hostia z hlavného mesta, ktorých k Žiline niečo viaže a sú profesne úspešní. Keďže naše kapacity neumožňujú pozvať za hosťovský stôl všetkých, ktorí by si to zaslúžili, ďalší hostia svoj priestor zaujímajú v publiku, čím vzniká dobrý predpoklad na odbornú diskusiu. Je obohacujúce počuť zmysluplné dialógy odborníkov spoza hosťovského stola i z hľadiska a príjemné zažiť radosť zo stretnutí ľudí svojej profesnej komunity, ktorých niečo spája a ktorí si majú čo povedať. Do hľadiska prichádzajú zástupcovia rôznych vekových skupín - študenti, stredná generácia i dôchodcovia. Niektorí k nám chodia pravidelne a skladajú si mozaiku spoločenského, občianskeho a kultúrneho diania v meste. Toho, čo Žilina ponúka a s akými problémami zápasí. Diskusie projektu 100 farieb života Žiliny majú otvorený koniec. Ich zmyslom nie je kritika, ale dialóg, ktorý pomáha prekonávať komunikačné bariéry. Atmosféra u nás je neformálna a priateľská.
Kto práve prísť nemôže
má príležitosť vypočuť si rozhovory prostredníctvom Rádia Fajn, pre ktoré pripravujeme zo stretnutí rozhlasové nahrávky. Vysielané sú na pokračovanie vždy v sobotu večer o 20.00 h v premiére a v pondelok o 21.00 h v repríze a sú obohatené príjemnou hudbou.
O tvorcoch
Mám radosť z nášho tímu. Pracujeme v príjemnej atmosfére, rozprávame sa konštruktívne, otvorene a poctivo. Vieme sa počúvať, slobodne vyjadrujeme svoje názory, rešpektujeme sa a čo je dôležité, dôverujeme si. Neexistujú medzi nami komunikačné bariéry, ktoré by bránili spoločnému napredovaniu a ktoré sú bežné v dnešných pracovných vzťahoch. Každý z nás si plní povinnosti, v ktorých je najlepší. Je pre mňa radosťou spolupracovať s oboma pánmi a verím, že túto atmosféru dokážeme prenášať i do našich diskusných podvečerov.
O budúcnosti
Radi by sme v projekte pokračovali, pretože chceme predstaviť ešte veľa zaujímavých tém a osobností. Dosť bude závisieť aj od našich finančných možností. Podstatnou časťou nášho príjmu je 2% asignácia dane. Všetkým našim doterajším darcom, fyzickým i právnickým osobám, za podporu úprimne ďakujeme. Rada by som poďakovala aj správnej rade Nadácie 21. sto-
ročia, ktorá projekt schválila a prejavila mu tak dôveru, našim hosťom, mediálnym partnerom, partnerom a všetkým, ktorí sa na 100 farbách života Žiliny akýmkoľvek spôsobom podieľajú.
Peter NIČÍK
O vôni obývačky
Priestor, v ktorom sa dialóg odohráva, je naša veľká nadačná obývačka na Mariánskom námestí. Sme radi, keď miesto i samotné podujatia majú chuť trochu komorného otvoreného ľudského stretnutia, kde hostia rozprávajú to, čo si myslia, o veciach hlbokých aj zábavných, múdro a šarmantne. Mali sme veľa skvelých hostí. Aj po takýchto stretnutiach mám niekedy pocit, že Žilina je pekné miesto na život.
O číslach
Za tie dva roky sme mali viac ako stopäťdesiat hostí. To len potvrdzuje, že v Žiline žije veľa zaujímavých ľudí. A to sme iba na začiatku. Na naše stretnutia prišlo najmenej 9 divákov (to bol Hudobný život Žiliny, vtedy bol v televízií dôležitý futbalový zápas) a najviac vyše 150 ľudí (toľko ich bolo na Dopravnom živote Žiliny). Najkratšie stretnutie bolo dvojhodinové, najdlhšie štvorhodinové.
O ľuďoch
Priestoru dávajú chuť aj vôňu najmä ľudia – jednak hostia, potom publikum, no viem, že aj moji spolustofarebníci. Milenka Prekopová vždy tak poctivo žensky dotiahne všetky technické veci do konca, pripraví prostredie, aby bolo príjemné, do priestoru vloží aj trochu koláča a niekedy aj trochu vínka – ako na naozajstnej návšteve. Ona je ten človek, ktorý dôkladne skontroluje texty pozvánok a plagátov, dozerá na to, či sú zabezpečené reflektory, reproduktory, dataprojektory... Klobúk dolu - pre nás, ktorí lietame pol kilometra nad zemou, sú takíto ľudia dobrodením. Milan Dado je zase veľmi milý rečník - hostiteľ, striedame sa spolu v moderovaní programov, on je muž starej školy – vtipný, úctivý a gentlemanský.
O myšlienkach
Pre mňa je úžasné vypočuť si toľko múdrych ľudí, ktorí vedia rozprávať za seba, majú vlastný názor na život a majú radi ľudí a svoju prácu. Raz, keď sa čas naplní, plánujeme vydať knižku myšlienok našich najzaujímavejších hostí. V jednej Dobšinského rozprávke je postava, ktorá, keď prehovorila, z úst jej vypadla žaba. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorým z úst nevypadávajú žaby, ale myšlienky.
Milan DADO
O poslaní a podstate
Ostatných pár desiatok rokov možno charakterizovať obrovskými spoločenskými zmenami. Prostredníctvom informačných a komunikačných technológií sa vytvorili nové predpoklady pre výmenu informácií medzi ľuďmi. Ich vplyv je však často opačný, ako sa pôvodne predpokladalo. Paradoxne sa často viac navzájom uzatvárame. Ukazujeme sa možno iní, ako v skutočnosti sme. Otvorená nekonfliktná komunikácia, spoločné hľadanie východísk, často absentuje. Nachádzať spôsoby, ako preklenúť tieto nové bariéry, bolo pravdepodobne impulzom pre vznik myšlienky organizovať takéto otvorené diskusné fóra. Cieľom bolo a je hľadať východiská a riešenia na podporu pozitívnych zmien, s možnosťou uplatnenia sa tých, ktorí majú záujem hovoriť o veciach verejných.
O hosťoch a čo ďalej
V rámci cyklu „Sto farieb života Žiliny“ som stretol nových ľudí myšlienkovo bohatých, s ktorými som nemal možnosť hovoriť predtým. Nadácia 21. storočia sa stala miestom, kde sa naše cesty stretli. Verím, že aj to je jedna z pridaných hodnôt, ktorými tieto aktivity vstupujú do života Žilinčanov.
Komu poďakovať
Mojim najbližším kolegom, ktorí sa podieľajú na príprave, mediálnym partnerom, „Stanici“ a samozrejme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, prišli a odkryli svoje vnútro. Dali tým inšpiráciu ďalším, otvorili im možno nový priestor pre ich myslenie a videnie.
Hľadajme spolu cesty
Do budúcnosti je veľmi dôležité, aby sme pre jednotlivé diskusné stretnutia našli nové dobré témy, ktoré zaujmú, aby bol dostatok tých, ktorí prídu, majú a chcú Žilinčanom čo to povedať, ktorí nielen hovoria, ale aj počúvajú. Aj to je zmyslom týchto stretnutí. Život v súčasnosti je, ako sa zdá mnohým, dosť náročný. Každý úprimne myslený rozhovor nám uvoľňuje myseľ, dáva nám nové pozitívne zážitky. Možno, že to je to najdôležitejšie, prečo chceme, aby tieto „Farby Žiliny“ fungovali ďalej. Čas, ktorý aj v Žiline žijeme, to potrebuje - aspoň to tak cítim.

Skryť Vypnúť reklamu


Myslíte si, že podujatia 100 farieb Žiliny majú zmysel?

Juraj BLANÁR, predseda Žilinského samosprávneho kraja:
Je to skvelé podujatie, ktoré významne dopĺňa oblasť kultúrneho života v meste. Je širokospektrálne a uskutočňuje sa na všetkých úrovniach od výstav, cez semináre až po diskusie o otázkach z najrôznejších oblastí života. Propagáciu kultúry je potrebné robiť v oveľa väčšej miere, pretože v dnešnom uponáhľanom svete je potrebné urobiť si čas aj na oddych.

Soňa ŠTEFUNKOVÁ, zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Žiline:
Áno, samozrejme. Zúčastnila som sa na nich niekoľkokrát. Okrem toho, že sa prizývajú a stretávajú ľudia, ktorí poznajú problematiku danej oblasti a vedia o tom hovoriť, sa ich zúčastňuje mnoho mladých ľudí. Stretnutia sú veľmi aktívne a najväčší prínos vidím v obojstrannej komunikácii. Je úžasné, že vôbec niekto prišiel na túto myšlienku.

Skryť Vypnúť reklamu

Peter FIABÁNE, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline a športový manažér:
Tento projekt umožňuje pred žilinskou verejnosťou prezentovať odborníkov z rôznych oblastí života, vytvára priestor na riešenie všetkých dôležitých otázok, ktoré sa dotýkajú priamo Žilinčanov. Veľkým plusom je vzájomná komunikácia a možnosť si vypočuť aj opačný názor. Dialógy sa nesú v pozitívnej atmosfére a dúfam, že budú pokračovať naďalej.
Vladimír MATEČEK, projektant, člen správnej rady Nadácie 21. sto-
ročia:
Majú zmysel, pretože informujú občanov Žiliny o najrôznejších oblastiach života, ktoré majú priamo vplyv na ich život. Diskusie s odborníkmi ich vťahujú do diania a môžu sa pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú. Najviac ľudí sa zúčastnilo asi v januári 2005, kedy sa venovalo dopravnému životu Žiliny a občania boli veľmi aktívni.

Mária ZAGATOVÁ, učiteľka tan-
ca:
Zúčastnila som sa troch podujatí a všetky sa mi veľmi páčili, hodnotím ich veľmi kladne. Napríklad Tanečný život Žiliny, vypočula som si, čo sa deje nové a zaujalo ma to. Okrem toho sme naraz stretli všetci, ktorí sme za posledných päťdesiat rokov pre tanečný život v Žiline niečo urobili. Vymenili sme si svoje názory a skúsenosti, veď tanečný obzor je taký široký.

Alena MIČICOVÁ, riaditeľka SAIA:
Keď tu neboli jednotlivé spoločenské obce, nebol priestor na výmenu skúseností, názorov. Je to jediné miesto, kde sa stretávajú odborníci za prítomnosti publika a komunikujú. Až tam som si uvedomila, aký má Žilina intelektuálny potenciál. Nikde na Slovensku nemajú takéto podujatia a mnohí nám v dobrom slova zmysle závidia, že sa nám tu podarilo takéto niečo zrealizovať.
František SKOKAN, psychológ:
Majú veľký význam, pretože sú to akcie, ktoré propagujú, čo sa deje v Žiline. Priamo na podujatí odborníci vysvetlia aj veci, o ktorých sa bežne nehovorí. Dúfam, že neprestanú pokračovať a ľudia sa naďalej budú mať odkiaľ dozvedieť nové a čerstvé informácie o dianí. Zároveň je to miesto, kde sa občania môžu priamo pýtať a dostanú odpovede od fundovaných odborníkov.

Štefan MASSÁNYI, predseda Zboru Žilincov:
Takéto témy sa nikdy nekonzultovali a v tom je obrovský zmysel podujatí 100 farieb Žiliny. Na verejnosť sa dostanú veci, ktoré nie sú známe. Človek spoznáva nové nastupujúce generácie, ktoré zodpovedajú za veci v Žiline a rozhodujú o oblasti, ktorá je práve diskutovaná. Taktiež je to miesto, kde sa dajú nadobúdať nové kontakty.


Vladimír TAMÁŠI, podnikateľ, pastprezident Rotary clubu Žilina:
Predovšetkým majú zmysel v informovanosti ľudí. Na povrch sa dostávajú veci, ktoré vedenie mesta a magistrát odsúvajú. Podujatia suplujú veci, ktoré sú v niektorých oblastiach zanedbávané. Ľudia dostanú informácie o častiach života, ktoré bežne nedostávajú a majú možnosť rozšíriť si nový rozmer poznania v kultúre, doprave, športe.
Ladislav STROMČEK, dekan rímsko-katolíckej farnosti:
Na tieto podujatia som bol niekoľkokrát pozvaný. Vytvára sa na nich priestor pre dialóg a spoznávanie aktivít, ktoré bežia v živote Žiliny. Je možné spoznať oblasti života, ktoré ľudia bežne nemôžu spoznať. V dnešnej uponáhľanej dobe sme strhávaní povrchnosťou a plytkosťou a tu sa vytvára priestor pre hlbšie spoznanie spoločenskej reality a skutočností.

Ľubomír BECHNÝ, publicista a fotograf:
Farby Žiliny považujem za jeden z najlepších diskusných klubov v Žiline. Spája ľudí rôznych záujmových skupín, rozširuje obzor a prispieva k lepšej komunikácii v meste. Osobne ma tieto večery veľmi naplňujú.


Ďakujeme Milenke Prekopovej, Milanovi Dadovi a Petrovi Ničíkovi za množstvo krásnych podujatí, ktoré pripravili v rámci cyklu 100 farieb Žiliny. Za všetky tie múdre myšlienky, ktoré ich hostia povedali Žilinčanom počas všetkých životov. K milému výročiu im želáme veľa pozitívnej energie a množstvo podnetov pri príprave ďalších vzácnych stretnutí.
redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 2. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 6. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 10. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 532
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 405
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 177
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 856
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 559
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 270
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 773
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 114
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 907
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 598
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V III. lige kraľuje nezastaviteľný Hundák, v I. a II. triede na čele pätnásťgóloví strelci

Zápasy regionálnych či oblastných futbalových súťaží tento rok už pravdepodobne neuvidíme, väčšina duelov z jesennej porcie je však už za nami. Preto sme sa pozreli, ako vyzerajú poradie strelcov v jednotlivých súťažiach.

Daniel Hundák (druhý zľava) a Peter Jasenovský (tretí zľava) patria nielen medzi najlepších strelcov Bánovej, ale aj celej III. ligy.

Mesto Žilina požiada o návratnú finančnú pomoc vo výške viac ako 2 milióny eur

Radnica chce peniaze použiť na financovanie správy a údržby komunikácií a verejnej zelene.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Ilustračné foto.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii už v stredu o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?