Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Neúspechom sa nedáme odradiť

Ďurčiná je mlá obec neďaleko Rajca. Dnes sme zavítali práve do tejto obce.

O zmenách, novinkách i plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali so starostkou Annou Bielikovou.


Čo sa vo vašej obci v poslednom čase zmenilo?
Myslím si, že keď niekto prejde cez našu obec a poobzerá sa okolo seba, uvidia, čo všetko sa pre obec robí. Domáci by najlepšie vedeli porozprávať, čo sa u nás deje. Ako to vyzeralo pred štyrmi rokmi a ako je to teraz. Či smerujeme k tomu lepšiemu, alebo ideme späť. Za štyri roky sme urobili veľa, hlavne, čo sa týka infraštruktúry. Uskutočnili sme veľa takých väčších prác. Vyasfaltovali sme cesty, hlavnú cestu aj bočné ulice. Tento rok sme zrekonštruovali celý obecný úrad. Plánujeme pred budovou vybudovať parkovisko a vchod na obecný úrad z čela budovy, pretože sa k nám chodí zozadu a to je nevyhovujúci stav. Na obecnom zastupiteľstve sme sa dohodli, že keďže v našej obci chýbajú služby, nemáme tu podnikateľov, ktorí by poskytovali drobné služby ako krajčírstvo, kaderníctvo a holičstvo, mohli by sme v prednej časti vybudovať polyfunkčný dom, kde by sme vybudovali trhovisko a dva sociálne byty.
Vo svojej pôsobnosti máte aj materskú a základnú školu.
Zriaďovateľom základnej aj materskej školy je obec, takže ich máme na starosti. V našej obci pribúda počet obyvateľov. Deti nám neodbúdajú, takže nám záleží na tom, aby naše deti trávili čas v škole v príjemnom a zdravom prostredí. Urobili sme rekonštrukciu vnútorných zariadení, položili sme nové podlahy, povymieňali sme nábytok, máme nové lavice. Vymenili sme zariadenie v kuchyni, vybudovali sme novú plynovú kotolňu, vymenili okná na telocvični. Pre škôlku sme vybudovali ihrisko. Zarovnali sme terén, zasiali trávu, opravili a natreli hojdačky a preliezačky. Pri obecnom úrade sme vytvorili priestory, aby sa mohli presťahovať dobrovoľní požiarnici, ktorí pracujú pod obcou.
Aké máte ďalšie plány do budúcnosti?
Chceli by sme vybudovať penzión pre dôchodcov, aby naši starkí nemuseli odchádzať z obce. Sami by sme si ich doopatrovali. Mladí odchádzajú za prácou a o starších ľudí sa nemá kto postarať. Chceli by sme prestavať bytovku, ktorú máme v obci. Kameň úrazu je, že tam bývajú dve rodiny a momentálne ich nemáme kde umiestniť. Preto chceme postaviť polyfunkčný dom, aby sme tam zriadili dva sociálne byty. Tam by sme premiestnili dve rodiny a bytovku by sme prestavali na penzión pre dôchodcov. To je taká moja srdcová záležitosť, ktorú by som chcela dotiahnuť dokonca. Vidím, že je potrebné takéto niečo zriadiť. Bola by to taká istota, že človek na starobu nebude musieť odtiaľto odísť, že ho niekto opatrí medzi svojimi. Myslím, že toto by mala byť priorita aj pre budúce vedenie, pretože tak, ako sa snažíme podporovať mladé rodiny, treba sa postarať aj o zostarnutých rodičov, aby mohli slušne dožiť svoj život.
Aké ďalšie aktivity vyvíja obec?
Vlastníci obhospodarujeme 418 hektárov lesa, takže oproti niektorým obciam máme ďalšiu starosť. Máme aj lesníka, lesného hospodára a musíme sa starať o lesné cesty. Pretože na konci budúceho roka sa plánuje budovanie kanalizácie, peniaze do opravy ciest už nebudeme dávať, pretože je to zbytočné. V obci sme vybudovali kanály na dažďovú vodu. Na začiatku roka si urobím zoznam prác a postupne sa ich snažím splniť. S niečím som spokojná, niečo nie je podľa mojich predstáv, niekedy si myslím, že som mohla stihnúť aj viac.
Snažíte sa získať dotácie z eurofondov?
Hovorí sa, že obce nevyužívajú štrukturálne fondy, ale podľa môjho názoru to nie je pravda. Ja sama som podala niekoľko projektov a odozva nebola žiadna. Na začiatku roka som podala projekt rekonštrukcie výstavby lesnej cesty Kuneš. Keďže obhospodarujeme les, musíme podľa lesného zákona robiť ťažbu, údržbu, obnovu, ochranu lesa. U nás sú strmé kopce a nie je vybudovaná lesná cesta, máme obrovské náklady na ťažbu, približovanie dreva aj na prístup do lesa. Preto sme podali tento projekt. Termín jeho posúdenia sa stále odsúva a stále nič nevieme. Verím, že do konca roku sa to vyrieši. Touto lesnou cestou by sme mohli prepojiť les aj z druhej strany, kde sa nachádza Rajecká Lesná. Máme víziu, že cesta by sa dala využiť aj na cestovný ruch, turistiku a rôzne iné účely. Cesta znamená život, a preto je dôležitá. Keď sa to nepodarí, nájdeme iné riešenie. Nemôžeme zostať stáť, musíme ísť stále dopredu a ja sa neúspechom nedám odradiť.
Ako funguje u vás šport a kultúra?
V obci máme dve futbalové družstvá, žiaci a dorastenci, na ktorých sme pyšní a robia nám radosť. Výbor sa stará o nich vzorne a my im môžeme za to len poďakovať, pretože sa im venujú vo svojom voľnom čase. Kultúra pramení predovšetkým v škole a škôlke. Máme aktívne a usilovné učiteľky, ktoré s deťmi pripravujú kultúrne po-
dujatia pri rôznych oslavách. Či už deň matiek, jasličkovú pobožnosť na Vianoce, mikulášske posedenie, športové hry. Kultúru sa snažíme zabezpečovať spoločnými silami a celkom sa nám to darí. Mali sme hody, ktoré organizovali športovci. Niekedy robíme aj spoločne akcie. V kostole nám spievajú detské zbory. Máme nový kultúrny dom, ktorý je situovaný nad kanceláriami a garážami obecného úradu. Obec má tri družstvá požiarnikov. Vedie ich Štefan Linet veľmi zanietený človek, ktorý sa stará, aby všetko fungovalo perfektne, či v požiarnej zbrojnici alebo, aby sa dodržiavali zákony. Prichádza za ním čoraz viac detí, pretože ich to zaujíma. Som spokojná, že máme takého človeka na čele dobrovoľného požiarneho zboru.
Rozvíja sa vo vašej obci cestovný ruch a turistika?
Chceli by sme pritiahnuť turistov. Máme tu jedinú kultúrnu pamiatku kaštieľ, ale ten je v súkromnom vlastníctve. Viem si predstaviť, že by sme tam mohli zriadiť dobovú reštauráciu, malé múzeum, niečo, čo by pritiahlo turistov. I keď k nám zavítajú hostia, nemajú sa kde najesť. Už sa začína rozšírovať ubytovanie na súkromí, ale potrebovali by sme takéto doplnkové služby, aby tu bolo niečo viac, ako len krásna príroda. Každý turista má predsa iný cieľ. Niekoho zaujíma príroda, niekoho kultúrne pamiatky a niekoho novodobá kultúra. Bolo by vhodné zviditeľniť našu obec. Napríklad aj perfektnou reštauráciou na začiatku dediny. Verím, že naša obec nezaspí na vavrínoch a bude sa rozvíjať ďalej.
Priestor a miesto pre každého
Priestor a miesto pre každého je primárnou víziou Základnej školy (ZŠ) Ďurčiná. „Poslaním našej školy je, že musí zabezpečiť zaujímavou formou rozumovú, mravnú a estetickú výchovu a vzdelávanie vo všetkých smeroch s využitím regionálnych ľudových zvykov a tradícií,“ hovorí riaditeľka ZŠ Zuzana Melová. Školu navštevuje 61 detí v ročníkoch jedna až štyri. Päť pedagógov sa zameriava na kvalitný edukačný program, výchovu k tvorivosti, základné jazykové znalosti, integráciu žiakov so špeciálnymi výchovnými požiadavkami, športové vyžitie a uplatňovanie regionálnych prvkov. „Kladieme dôraz na kvalitne vybavenú školu a každoročne sa snažíme investovať peniaze do nákupu učebných pomôcok a materiálu,“ zdôrazňuje riaditeľka školy. „Ešte sa chystáme maľovať a zostáva nám už len udržať školu v stave, ktorý sme dosiahli,“ skonštatovala riaditeľka Zuzana Melová. Žiaci si môžu v škole vybrať z piatich záujmových krúžkov. Deti si obohacujú svoje vedomosti v krúžku ľudových zvykov a tradícií, prírodovednom, počítačovom, fantáziu rozvíjajú v krúžku tvorivosti a pohybové aktivity sú náplňou športového krúžku, ktorý sa skladá z dvoch častí: kolektívne športy a mažoretky. „Snažíme sa dať našim deťom maximum a pripraviť ich, aby bez problémov zvládli nástup na druhý stupeň ZŠ,“ prízvukuje riaditeľka. Za všetko najlepšie hovoria úspechy žiakov v mimoškolskej činnosti. V kolektívnych súťažiach získali školáci diplom v okresnej súťaži Vianoce očami detí, prvé miesto za zhotovenie fašiangovej masky v okresnom kole, postúpili do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Prvé miesto v okresnom kole detskej improligy získali Alžbeta Jasenovská a Petra Zmrhalová, v okresnom kole prednesu duchovnej poézie si zaslúžene odniesla druhé miesto Petra Zmrhalová a tretie miesto Lenka Súkeníková. Okrem toho sa deti prezentujú na rôznych školských a obecných podujatiach. Medzi najobľúbenejšie patria Deň matiek, karneval so živou hudbou a vianočné vystúpenie v kostole. Škola organizuje pre svojich žiakov náučné exkurzie, vedie ku kultúre návštevou predstavení Bábkového a Mestského divadla v Žiline. „Ľubica Škutová, Katarína Hlaváčová, Elena Žideková a vychovávateľka Mária Mihalcová sme tím pedagógov, neustále sa vzdelávame a našu školu si chceme udržať aj v budúcnosti,“ zhrnula na záver Zuzana Melová.


Oslavujú ovocnými hostinkami


„V každodenných aktivitách našich detí sa snažíme o vytvorenie optimálnych podmienok pre posilňovanie mravných hodnôt a úcty k človeku pri zachovaní princípov humanizácie a akceptovaní základných práv dieťaťa,“ hovorí riaditeľka MŠ Anna Beňová. Koncepcia rozvoja MŠ je orientovaná na pripravenosť detí na vstup do ZŠ, zdravý životný štýl a regionálnu výchovu s dôrazom na ľudové tradície. Deti sa prezentujú na podujatiach spoločenského, športového a kultúrneho charakteru v spolupráci so ZŠ a obecným úradom. Škôlkari si pripravujú vystúpenia pri najrôznejších príležitostiach. Medzi najobľúbenejšie patrí Deň matiek, besiedka pri vianočnom stromčeku, Deň detí, ktorý býva pravidelne spojený so športovými hrami. Ľudové tradície si pripomínajú počas fašiangov, ku ktorým neodmysliteľne patrí spoločný maškarný ples so školákmi. Na Vianoce si deti nacvičujú program pri jasličkách, s ktorým vystupujú v miestnom kostole a medzi tie najveselšie patrí určite stavanie mája v krojoch a s harmonikou, kde si deti dosýta zatancujú a zaspievajú. Cieľom spoločných zápisov do školy a vzájomné návštevy škôlkarov a školákov je, aby sa deti oboznámili so školou. V Ďurčinej to nie je žiadny problém, pretože školáci sú hneď na susednej chodbe. Vychádzky do prírody spojené s opekačkami alebo návšteva výchovného koncertu v Rajci sú ďalšími spestreniami činnosti škôlky. MŠ sa môže pochváliť aj jednou raritou. Dva razy do roka si vydávajú vlastný časopis s názvom Škôlkarik, v ktorom nájdeme všetko zo života škôlky. A na záver malá perlička. V tejto škôlke deti meniny a narodeniny neoslavujú cukríkmi a sladkosťami, ale ovocnými hostinkami.


Míľniky histórie
•Obec sa rozkladá v nadmorskej výške 513 metrov a leží 3,5 kilometra juhovýchodne od mesta Rajec. Prvá zmienka o osídlení pochádza z mladšej doby bronzovej a bola sídlom lužickej kultúry, čo dosvedčujú vykopávky nájdené na kamennom diele uložené v Budatínskom múzeu.
•Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393 pod názvom Posesio Georklehataya a patrila panstvu rajeckého hradu. Hlavným zamestnaním usadeného obyvateľstva bol chov oviec a poľnohospodárstvo.
•Počas panovania cisárovnej Márie Terézie patrila pod Lietavské panstvo.
•V roku 1720 bolo v obci obývaných 17 poddanských usadlostí. Pri prvom sčítaní ľudu v roku 1787 sa tu nachádzalo 89 domov so 784 obyvateľmi, v roku 1828 97 domov a 920 obyvateľov. V roku 1910 v obci žilo 819 ľudí. V súčasnosti tu žije 1074 obyvateľov, čo oproti roku 1990 predstavuje nárast o 104 ľudí.
•V polovici 18. storočia bola postavená kúria, ktorá je jedinou zachovanou stavebnou historickou pamiatkou obce, ktorá bola sídlom miestnej honorácie. Do tohto obdobia je datovaná aj pečať obce, podľa ktorej je zhotovený erb, pečať a vlajka, ktoré predstavujú trojicu základných symbolov obce.
•Od roku 1990 začala obec písať históriu svojej samostatnosti. Tento rok je aj začiatkom výstavby kostola, ktorý bol dokončený a vysvätený 29. novembra 1993. Ďalším významným medzníkom bol rok 1996, kedy bolo dokončené oplotenie kostola a vysvätené symboly obce Ďurčiná.


Symboly obce
V modrom poli na zelenej pažiti stojí žena v strieborných šatách so zlatou zásterou v striebornom čepci a zlatých topánkach, ktorá vo vystretej pravici drží strieborný kosák so zlatou rukoväťou. Podkladom pre tento erb bola obecná pečať pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Námet symbolizuje jednu z najdôležitejších pracovných činností obyvateľov v minulosti. Ľudská postava znamená, že obec mala výsostné postavenie a farby zlatá a strieborná napovedá, že Ďurčiná patrila medzi bohaté obce. Vlajka je zhotovená podľa farieb erbu a tvorí ju sedem pozdĺžnych pruhov v poradí farieb modrá, zelená, biela, čierna a biela, zelená, modrá. Obecná pečať nadväzuje na pečatný symbol z minulosti, ktorým sa uzatvárali a potvrdzovali vydané písomnosti. Vlastné pečatidlo obce poukazuje, že obec dosiahla určitý stupeň vývoja samosprávy, spoločenských a hospodárskych vzťahov.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 669
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 16 232
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 513
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 511
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 097
 6. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 928
 7. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 426
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 284
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 167
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 914
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

KUNERAD: Nielen zámok, ale aj park. Noví majitelia chystajú údržbu zelene

Plánujú tiež vytvoriť architektonickú štúdiu parku.

Zámok Kunerád po zakonzervovaní

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

FOTO: Otužilci vysekali ľad a ponorili sa do rieky v Trenčíne

Pozrite sa na fotky pri ktorých behá po chrbte mráz.

Už ste čítali?