Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Naším cieľom je rozvoj turizmu

Na hlavnom dopravnom smere Žilina – Bratislava asi dvadsať kilometrov južne od Žiliny v objatí mohutných skál je pred ľudským zrakom ukrytá malebná obec Súľov-Hradná.

Nevšednou panorámou starobylej obce, ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1 193 pod menom Sulo, sú Súľovské skaly, ktoré akoby vyrastali z okolitej krajiny a sú unikátnou ukážkou geológie, fauny, flóry a histórie. Zo stavebných pamiatok sa zachovali zrúcaniny stredovekého hradu, dva kaštiele, dva kostoly v Súľove, jeden kaštieľ a zvonica v Hradnej. Obec Súľov – Hradná tvoria jeden celok od roku 1898, kedy sa administratívne zlúčili dve obce Súľov a Hradná. V obci sa však čas nezastavil a o tom, kam smeruje ďalej, sme sa porozprávali so starostom Jaroslavom Bušfym.


Vaša obec je pomerne malá. Koľko má dnes obyvateľov?
V roku 1951 stála v obci vápenka, ktorá ťažila z vápencového brala nad obcou Súľov. Zásahom ochranárov prírody bola jej činnosť zastavená, priestor bol veľmi dobre rekultivovaný a začalo sa s dôkladnou ochranou krajiny. Toto však až priveľmi zasiahlo do prirodzeného vývoja obce. Osemdesiate roky boli poznačené vyľudňovaním, rodiny sa sťahovali za prácou do miest. Pre porovnanie v roku 1978 sme mali 1 430 obyvateľov, v roku 2 000 to už bolo len 896. V súčasnosti zaznamenávame trend, že počet obyvateľov stúpa. Momentálne ich evidujeme 952. Začali sme budovať infraštruktúru a ľudia sa začali vracať. Zvýšila sa kvalita a pohodlie života. Máme vybudovaný vodovod, obec je plynofikovaná, prevádzkujeme materskú školu (MŠ), základnú školu (ZŠ), dva domy kultúry, obec je pokrytá signálom mobilných operátorov, televízie i rádia. Nezaplatiteľnou devízou je čistota životného prostredia.
Hovoríte, že vo vašej obci funguje základná i materská škola.
Obec je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Súľov-Hradná, pod ktorú patrí ZŠ a MŠ v Súľove, školská jedáleň, MŠ a školská jedáleň v Jablonovom, v čom veľmi dobre spolupracujeme s obcou Jablonové. Školu v Súľove navštevuje 213 žiakov v ročníkoch jedna až deväť. Pretože budova školy bola v havarijnom stave, museli sme začať s rekonštrukciou. Za krátke obdobie, v ktorom je zriaďovateľom školy obec, sa nám podarilo zrekonštruovať školskú jedáleň, ktorá je na úrovni a spĺňa všetky kritéria. Zrekonštruovali sme kompletne ústredné kúrenie. Vymenili sme radiátory za úspornejšie, zmodernizovali sme kotolňu, ktorá je plnoautomatizovaná a znížili sme znečisťovanie ovzdušia. Tento rok sme kompletne zrekonštruovali elektrické rozvody tak, ako sa patrí na modernú školu. Vybavili sme počítačovú učebňu, podarilo sa nám vymaľovať celú školu. Obec dodala väčšinu materiálu a ruku k dielu pridali rodičia a obyvatelia. Samozrejme, odborné práce sme museli zaplatiť. Plánujeme vybaviť jazykovú učebňu. Prostriedky sme získali z rôznych fondov a grantov a sčasti prispela aj obec. Máme nízku nezamestnanosť, takže nám funguje materská škola s plnoobsadenou jednou triedou, ktorá patrí pod základnú školu. Pod správu obce patrí ZŠ Súľov, ZŠ Jablonové a dve školské jedálne. Je to trochu komplikované, ale funguje to.
Ako funguje vo vašej obci kultúra a šport?
Hlavným nositeľom kultúry je spevácky súbor Súľovčanka, ktorá reprezentuje obec na rôznych podujatiach a pod vedením Oľgy Varhaníkovej šíri dobré meno nielen v obci, ale aj v okolí. O kultúru sa starajú pedagógovia zo ZŠ a MŠ, pripravujú s deťmi akadémie a kultúrne podujatia pri rôznych príležitostiach. Aj dôchodcovia sú veľmi aktívni. Pripravujú a nacvičujú si programy a estrádne vystúpenia, ktorými sa potom prezentujú v kultúrnom dome pred celou obcou a návštevníkmi. V časti Hradná pod vedením Tatiany Šefarovej veľmi dobre pôsobí Červený kríž. Máme detský spevácky súbor Súľovčatá, ktorý pôsobí v škole pod vedením Andrey Frniakovej. V obci trénujú tri futbalové družstvá v kategóriách žiaci, dorast a dospelí. Pričom dospelí hrajú druhú triedu vo futbalovej lige. O tom, že im naši obyvatelia držia palce, svedčí aj vysoká návštevnosť na futbalových zápasoch. V júli organizujeme futbalový turnaj. Organizácia telovýchovnej jednoty zastrešuje aj turistický oddiel, ktorý organizuje počas roka výstupy na okolité vrchy.
Máte krásnu prírodu. Organizujete nejaké podujatia?
Takým najznámejším je novoročný výstup na najvyšší vrch Žigrid. Z ročníka na ročník pribúda počet ľudí, ktorí tento výstup absolvujú. Okrem toho máme tento rok naplánovanú hrebeňovku, ale kvôli počasiu sme ju už niekoľkokrát odložili. Dúfame, že to ešte stihneme. V atraktívnom prostredí prírody v okolí našej obce máme vyznačené turistické a cykloturistické trasy. V júni sa konal už 8. ročník Bikemaratónu s medzinárodnou účasťou. Spoluorganizátorom podujatia bola aj naša obec. Prihlásených sme mali sedemstodvadsať účastníkov. Pred podujatím však pršalo, tak na štart sa postavilo päťstoštyridsať účastníkov, čo svedčí o náročnosti terénu. Ďalší ročník máme naplánovaný na 23 júna 2007. Tento rok sme v časti Hradná otvorili futbalové a volejbalové ihrisko, ktoré slúži nielen deťom, ale aj dospelým. Chystáme sa ešte dobudovať hojdačky a preliezačky. Chceme tak docieliť, aby sa deti netúlali a mali kde tráviť svoj voľný čas. V Súľove sme postavili pre deti Hrádok, kde ešte dostaviame vežičky a sedačky. Zatiaľ je tam šmýkačka. Keď idú deti zo školy alebo popoludní je vždy preplnená. Okrem toho sme postavili parkovisko pre bicykle, kde musíme ešte osadiť mrežu. Návštevníci si tu budú môcť odstaviť a uzamknúť svoje bicykle a vybrať sa na pešiu turistiku.
Čo plánujete v blízkej budúcnosti?
Momentálne robíme územný plán a plán sociálno-hospodárskeho rozvoja obce, ktorým chceme určiť vývoj a oriemtáciu obce na ďalšie obdobie. Určujeme rekreačné, ochranné a zástavbové časti. Hlavným zámerom v tomto období je vybudovanie domu smútku, odkanalizovanie splaškových vôd v súľovskej doline. Vodný zdroj pitnej vody máme vo svojej správe a chceme si ponechať nezávislosť pri hospodárení s vodou. Aj keď sú nároky veľké, verím, že to zvládneme. Chceme zachovať potok, ktorý preteká cez obec. Pustili sme sa do riešenia čistenia odpadových vôd vybudovaním individuálnych a uličných čističiek, kde počítame s nákladovou sumou 12 až 14 miliónov Sk, čo je podstatne menej, ako keby sme sa chceli napojiť na centrálnu kanaliáciu. Spracovávame projekt, ktorým chceme získať finančné prostriedky z enviromentálneho vodovodu. Rozvojom obce smerujeme k rozvoju cestovného ruchu a turizmu s kvalitnou infraštruktúrou a podmienkami života v obci. Musíme využiť danosti, ktoré máme a tými sú zaujímavá história a prekrásna príroda. V tom vidíme budúcnosť našej obce.


Naše školské úspechy
Základná škola v Súľove sa môže popýšiť šikovnými a usilovnými žiakmi. Pedagógovia venujú množstvo voľného času rozvoju talentov a príprave na rôzne súťaže, kde sa už tradične umiestňujú na popredných miestach. Počas minulého školského roku sa nedali zahanbiť chlapci ani dievčatá.


Deti v škôlke sa nenudia
Materská škola (MŠ) v Súľove sídli vo vlastnej budove. Keď sme navštívili škôlkarov, bol práve čas obeda. Veľmi nám chceli predviesť, čo všetko sa v škôlke učia, aké poznajú básničky a pesničky, že vedia aj tancovať, ale s plnými ústami sa rozprávať nedá. Zástupkyňa riaditeľky Eva Paišová nám však prezradila, že toto všetko už detičky vedia a okrem toho aj veľa iných vecí. Vedia kresliť a maľovať, pripravujú si kultúrne programy pre starých rodičov, pre mamičky ku Dňu matiek, nezabúdajú ani na Deň učiteľov. Pripravujú si vianočný večierok a dokonca tento rok stavali máj, pod ktorým si s chuťou zatancovali. Výstavky, poznávanie liečivých byliniek a lesných zvieratiek, to je pre deti maličkosť. Keď je krásne počasie, vyberú sa na maliny, alebo sa naháňajú v záhrade. Deťom sa najviac sa páčilo na výlete, keď navštívili neďalekú farmu. Boli sa pozrieť na koníky a kto sa nebál, mohol sa na nich aj povoziť. Dvadsaťjeden škôlkarov toho dokáže veru dosť. Všetci chceli naším prostredníctvom pozdraviť svoju mamičku, preto nám pri rozlúčke zapózovali, aby sme mohli urobiť takúto krásnu fotografiu.


Tip na výlet
Súľovské skaly sú skvostom Strážovských vrchov. Svojimi tajomnými tvarmi, zákutiami a vyčnievajúcimi skalami pripomínajú rôzne mystické postavy ľudí a zvierat. Nachádza sa tu množstvo turistických trás, ktoré nie sú príliš obtiažne a sú vhodné pre peších turistov i pre cykloturistiku. Priemerná dĺžka výletov je približne tri hodiny, prevýšenie 250 až 450 metrov. Náučný chodník Súľovské skaly oboznámi návštevníkov s geológiou, rastlinstvom, živočíchmi a zavedie i k ruinám Súľovského hradu, ku ktorému sa viaže množstvo povestí.


Povesť o hrade
Pred rokmi v jaskyni našli ľudia množstvo zvieracích kostí. Medzi nimi vraj aj ľudské. Kedysi tam žila vraj ozrutná opacha, trojhlavý drak, ktorý keď zacítil človečinu, hneď pocestného zhltol. Nelenilo sa mu ani prelietať ponad dediny a koho zazrel, tomu bolo beda - stal sa dračou potravou. Ľudia sa preto sťahovali preč, až kým neprišla skupina s náčelníkom Mocným Orlom. Keď si našli miesto na nocľah, vyrútil sa na nich drak a švihnutím chvosta zatarasil cestu do údolia. Zajatcov chcel po jednom zožrať, ale Mocný Orol ho uprosil, aby ich ušetril, pretože sú slabí a vychudnutí. Drak im dal istý čas pokoj, ale každý deň mu museli priniesť devu alebo mládenca, ktorí v tých časoch putovali po Považí. Keď sa stratila Milica, jej milý Sulo sa ju vybral hľadať. Tak našiel ľudí v skalnom meste. Pozoroval ich zobďaleč, keď začul smutný spev. Zbadal, že jeho milú chcú obetovať pažravej oblude. Spustil sa ju zachrániť. Rozrezal jej kožené remence a uniesol ju do skál. Po návrate k svojmu rodu staršinovia rozhodli, že s tým treba skoncovať. Nebojácny Sulo vyhľadal zaklínača a spolu navždy ľudí zbavili strachu. Sula si zvolili za knieža a vraj neďaleko dračej diery mu postavili hrad, ktorý odvtedy nesie jeho meno.
Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 5. Bývanie v meste predlžuje život
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 8. Let s americkou astronautkou na ISS
 9. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 7. Let s americkou astronautkou na ISS
 8. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 9. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 10. Bývanie v meste predlžuje život
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 794
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 18 555
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 13 407
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 281
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 389
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 191
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 795
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 525
 9. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 481
 10. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 6 937
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

V Žiline sa rozsvieti dvadsať vianočných stromčekov

Novinkou je vianočný stromček v Parku Ľudovíta Štúra.

Vianočný stromček priviezli na Mariánske námestie.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Pri nehode v centre Zvolena vyhasol ľudský život

Nehoda sa stala v blízkosti Zvolenského zámku.

Už ste čítali?