Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Dolnom Hričove

Dolný Hričov, jedna z najstarších obcí nášho regiónu. Už o dva roky si jej obyvatelia pripomenú osemstoročnicu od prvej písomnej zmienky o obci. Do jej katastra zasahuje aj Chránená krajinná oblasť Súľovské skaly. Najstaršou zachovanou stavbou v Dolnom Hr

ičove je rímsko-katolícky kostol sv. Michala z prelomu 13. a 14. storočia, kde vnútorné kresby na stenách obnovil akademický maliar Vincent Hložník.
Dnes je Dolný Hričov na ceste do sveta. Jeho súčasťou je totiž aj medzinárodné letisko, ktoré sa pomaly ale iste rozširuje. Aj o tom sme sa rozprávali so starostom Vladimírom Sadloňom.Keď sa história spája s modernou dobou


Aký bol rok 2005?    
Bol to rok veľkého pracovného tempa. Medzi najvážnejšie úlohy patrilo dokončenie výstavby obecnej bytovky, spracovanie Doplnku územného plánu obce, projektovej dokumentácie na vodovod a kanalizáciu a predloženie žiadosti na dotácie zo ŠFEÚ. Rozpočet obce sme splnili, čiastočne sa nám podarilo znížiť obecný dlh. Niečo sa podarilo, niečo prinieslo problémy a starosti. Pri výstavbe bytovky nám veľké problémy spôsobila firma, ktorá vyhrala výberové konanie. Museli sme odstúpiť od zmluvy a urobiť nové výberové konanie. Keby sme do konca minulého roku nevyčerpali úver 5,5 milióna korún museli by sme celú sumu vrátiť štátnemu fondu rozvoja bývania. Vypracovali sme Doplnok územného plánu, ktorý po pripomienkovaní občanov a orgánov štátnej správy schválilo obecné zastupiteľstvo. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu na ďalšie etapy výstavby kanalizácie a vodovodu. Tieto sa začali realizovať v kultúrnom dome a dome služieb. Tento rok budeme pokračovať na Športovej, Májovej a Rovniankovej ulici.
Zdá sa, že je teda všetko v poriadku.
Ani nie. Riešili sme a riešime i ďalšie závažné problémy. Na základe kontroly Daňového úradu Žilina za roky 2000 – 2002 sme museli zaplatiť dodatočne daň 458 481 korún a  sankčný úrok vo výške 131 235 korún. Mali sme aj kontrolu z Úradu pre verejné obstarávanie SR na výstavbe bytovky a s poľutovaním musím skonštatovať, že sme dostali vysokú pokutu. Rokovaniami so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti sme výrazne zvýšili cenu pozemkov pod diaľnicu, riešime i problémy, ktoré spôsobuje obci jej výstavba. Ľady sa pohli pri riešení problémov s odpredanými pozemkami v lokalite LAZY. Darí sa nám aj v sociálnej oblasti. Starší ľudia, odkázaní na pomoc, boli umiestnení v domoch sociálnych služieb a dôchodcov.
Čo vás ešte čaká?
Predovšetkým veľmi veľa práce. Naše zámery však brzdí nedostatok financií. Veríme, že ak získame dotácie zo ŠFEÚ, podarí sa nám realizovať zámery Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2006. Očakávame, že aj fiškálna politika zo strany štátu prinesie obciam oveľa vyššie finančné prostriedky, ako tomu bolo doteraz.
Blíži sa aj koniec vášho volebného obdobia. Ako ho chcete využiť?
Okrem práce, ktorú som už spomínal, nás čaká predovšetkým veľa kultúrnych podujatí. Tento mesiac budú „maturovať“ naši predškoláci v materskej škole, základná škola pripravila štvrtú Školskú akadémiu, ktorej cieľom je opäť pomoc pri záchrane našej telocvične. V rímsko–katolíckom kostole budeme mať svätú omšu pri príležitosti 60. výročia kňazskej služby vdp. Štefana Račeka, čestného občana našej obce. Na júl je pripravená Nočná požiarna súťaž o putovný pohár starostu obce, na ktorú príde viac ako 15 súťažiacich družstiev DHZ. Ďalšou júlovou aktivitou je 3. ročník volejbalového turnaja, ktorého sa zúčastnia družstvá z celého okolia. V auguste by som rád pozval občanov z okolia Žiliny na 2. ročník Hričovských pastorálií. Okrem strihania oviec, gulášu z diviny, bryndzových halušiek a iných špecialít čaká všetkých návštevníkov zábava až do neskorých ranných hodín. Do konca roka pripravíme aj ďalšie tradičné akcie. Posedenie s najstaršími občanmi obce, uvítanie nových občiankov do života, kde každému dieťaťu odovzdáme vkladnú knižku s vkladom tisíc korún. No a samozrejme v decembri príde Mikuláš s darčekmi pre deti, pre dospelých je pripravený Vianočný  koncert a Silvestrovská zábava.


Diaľnica v Dolnom Hričove
Aj katastrálne územie Dolného Hričova zasiahla výstavba diaľnice D3 na úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov). Jej výstavbu, tak ako každú stavbu,  sprevádzajú aj určité problémy. Občania však chápu celospoločenský význam výstavby diaľnice a tešia sa na jej otvorenie. „Cez našu obec prechádza cesta III. triedy, po ktorej prešlo denne asi 500 ťažkých motorových vozidiel. Po jednaniach s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) nastalo čiastočné zlepšenie. Napriek tomu, že vozidlá dostali zákaz prejazdu obcou, niektorí vodiči tento zákaz stále porušujú. Cesta je prašná, nepolieva sa, nedodržiava sa stanovená rýchlosť 40 kilometrov za hodinu. Ťažkou prepravou a nekvalitným povrchom cesty sa poškodzujú domy, narúša sa stabilita a znečisťujú sa fasády. Pri rokovaní s NDS sme riešili otázky negatívnych vplyvov na životné prostredie v obci nielen počas samotnej výstavby diaľnice, ale aj po ukončení celej výstavby,“ vysvetlil problém starosta Vladimír Sadloň. Vzhľadom na závažnosť i rozsah uvedenej problematiky pri značnej investičnej výstavbe a budúcej prevádzke veľkých dopravných systémov i priemyselných parkov v bezprostrednom okolí obce, sa rozmýšľa o vytvorení neziskovej organizácie obce – EKOPARTNER, ktorá by komplexne riešila otázky ekologickej stability a odstraňovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.  Očakávania, radosti i starosti
V novej bytovke už malo takmer rok bývať 16 mladých, šťastných rodín. Jej odovzdanie sa však trochu oneskorilo, čo rozhodne nepotešilo starostu, poslancov a rozhodne nie potencionálnych nájomníkov. Skôr to prinieslo problémy a starosti. „Dnes je ťažko hľadať výhovorky, je však isté, že nešťastný bol už výber dodávateľa. Ten neplnil termíny ani svoje záväzky k subdodávateľovi a termín dokončenia sa stále odďaľoval. Napokon sme v novembri museli odstúpiť od zmluvy a uzavrieť ďalšiu s novým dodávateľom,“ vysvetľuje príčiny starosta Vladimír Sadloň. Časovo náročné bolo aj zabezpečenie prípojky plynu a elektriny do bytovky, kde náklady hradila obec. Táto zabezpečovala aj niektoré doplnky vybavenia a vnútorné úpravy. Nuž a k tomu treba pripočítať dlhú a tuhú zimu, ktorá spôsobila ďalšie problémy s  dokončením stavby. V bytoch sa zvýšila vlhkosť, nemohla sa dokončiť fasáda, ani položiť podlahová krytina. „Napriek pravidelným kontrolným dňom na stavbe a mimoriadnemu úsiliu vedenia obce je stavba prvej obecnej nájomnej bytovky pred dokončením. Priestorovo i vybavením sú to byty s vysokým štandardom a všetci veríme, že mladí nájomníci a ich rodiny tu nájdu spokojné a kvalitné bývanie. Rozšíri sa aj bytový fond obce a svojím umiestnením a vzhľadom bude bytovka dôstojnou súčasťou Dolného Hričova,“ skonštatoval na záver starosta Vladimír Sadloň.


Čo je nové v našej škole?


Knihy sú zdrojom poučenia, zábavy, oddychu i napätia. To sa snažili deťom zo ZŠ v Dolnom Hričove vštepiť učitelia v akcii Marcové knihoviny. Bol to mesiac literárnych prekvapiek. Súťaž o „triedneho knihomoľa“ najviac zaujala tretiakov, ktorí za mesiac zdolali až 85 titulov. Triednym knihomoľom sa stala Romanka Ďurajková, ktorá prečítala 13 knižiek. Starší i mladší žiaci tvorili aj návrhy na obaly svojich obľúbených kníh, tretiaci boli úspešní aj v súťaži, ktorú vyhlásil Diecézny katechetický úrad v Žiline na tému Kniha kníh – Biblia očami detí. Že dobrá kniha zaujme, dokázali aj účastníci čitateľskéhom maratónu. Víťaz Miroslav Gašper z 5. triedy dokázal čítať bez prestávky neuveriteľných 5 hodín a 23 minút.
Žiaci ZŠ P. M. Rovnianka však dosiahli aj ďalšie úspechy. Do matematického korešpondenčného seminára MAKS sa zapojilo 27 žiakov. Na okresnom kole Matematickej olympiády bolo z Dolného Hričova 7 žiakov, najúspešnejší bol siedmak Tomáš Martinček. Treba spomenúť aj ďalšie matematické súťaže – Pytagoriádu, Matematického klokana a ďalších úspešných riešiteľov. Martina Deckého (4. B), Žanetu Krkoškovú (2.), Renátu Ďurajkovú (3.), Lenku Družkovskú (4. A),
Veroniku Kovačicovú (4. B) a Miroslava Gašpera. Do okresného kola Geografickej olympiády postúpili 4 Dolnohričovčania, úspešní boli Mária Pospíšilová a Miroslav Gašper. Päťčlenná hliadka mladých zdravotníkov bola na okresnom kole tretia, dievčatá v dekanátnom kole Biblickej olympiády štvrté. Veľkú slávu zaznamenal aj tanečný country súbor Tara pod vedením Renáty Barčíkovej. V okresnej súťaži Rozprávkové vretienko si 2. miesto vybojovala druháčka Simonka Ďuriníková. Už tradične skvelé výsledky dosahujú v celoslovenskej súťaži školských časopisov Proslavis časopisy žiakov z Dolného  Hričova. Nebolo tomu ionak ani v tomto školskom roku. Prvácky časopis Čiky-miky noviny získal 2. miesto, školský časopis Pramienok zasa krásne 3. miesto.  Ako sa žije v Slniečku


Materskú školu Slniečko v Dolnom Hričove navštevuje v tomto školskom roku 54 detí. „Naša škôlka žije čulým spoločenským životom. V spolupráci s rodičmi organizujeme rôzne besiedky, posedenia, výlety, súťaže. Niektoré sa už stali tradíciou,“ dozvedeli sme sa od zástupkyne riaditeľa pre MŠ Janky Hanusovej. Začali s Tekvičkovým dňom a lampiónovým sprievodom. Obľúbeným podujatím je Šarkaniáda, ktorá sa končí spoločnou opekačkou. V októbri sa škôlkari zmenili na cestovateľov a navštívili Tropikárium a Vidámpark v Budapešti. Tradične prišiel do škôlky aj Mikuláš a nezabudli ani na fašiangový karneval s chutnými koláčikmi a šiškami. „Spolupráca s rodičmi je naozaj veľmi dobrá. Počas Dňa otvorených dverí sme im umožnili podrobnejšie sa zoznámiť s našou prácou,“ vyslovila poďakovanie rodičom Janka Hanusová. V škôlke v Dolnom Hričove nezabúdajú ani na ľudové tradície, aj preto sa tu každá jar víta vynášaním Moreny. Medzi najobľúbenejšie sviatky tu patrí Deň matiek a Medzinárodný deň detí. Trochu smutná býva Maturita, ktorou sa končí školský rok a učiteľky i deti sa lúčia s nastávajúcimi prvákmi. Ale ešte pred ňou tu stihli aj výlet rodičov a detí do ZOO v Lešnej. „Celý rok mali deti možnosť pracovať v tanečnom, dramatickom a výtvarnom krúžku, či v krúžku zdravej výživy alebo šikovných rúk. Okrem toho sa mohli pomaly zoznamovať aj s angličtinou,“ skončila výpočet aktivít MŠ Janka Hanusová.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Aká je chémia vôní
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 6. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 7. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 8. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 9. Aká je chémia vôní
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 30 392
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 528
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 14 879
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 487
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 744
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 8 594
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 268
 8. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 194
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 989
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 755
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Michaela Zakuťanská: Vyhodila som smartpohone, lebo chcel o mne veľa vedieť

Autorka hry Sám sebe sám Michaela Zakuťanská o nástrahách doby.

Michaela Zakuťanská
Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Obnažená a dobitá žena ležala pred bytovkou v Holíči

Pred incidentom v meste popíjala s dvoma mužmi.

Už ste čítali?