Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Skončilo sa ŠAFÁRENIE s našimi peniazmi!

V roku 2004 sa rozhodol bývalý župan Jozef Tarčák vydávať vlastné noviny, ktoré mali informovať o aktivitách samosprávneho kraja všetkých obyvateľov Žilinského kraja.

Prvé číslo týždenníka, ktorý nazvali Región Žurnál, vyšlo 9. júna 2004. Posledné minulý týždeň 30. marca. Za dva roky stál tento rozšafný projekt daňových poplatníkov neuveriteľných 15 miliónov korún. Úradujúci župan Juraj Blanár zastavil ďalšie šafárenie, ktoré nás každý mesiac stálo pol milióna korún.


Pred minuloročnými voľbami do VÚC redakcia odmietla inzerciu nielen od politických, ale aj nezávislých kandidátov na post županov a poslancov. V jednotlivých číslach sa prezentovali poslanci prevažne za HZDS a so železnou pravidelnosťou a zvýšenou intenzitou sa v ňom objavoval hlavne Jozef Tarčák. Bývalý župan mal dokonca na titulnej strane veľkú plošnú inzerciu a ďalšie dva články agitujúce v jeho prospech, čo nesvedčí o nestraníckosti  média. Bývalý predseda predstavenstva Región žurnál, a. s.,
Ján Dreisig je presvedčený, že noviny boli apolitické. Skutočnosť, že spoločnosť viedli sympatizanti a členovia HZDS, ako aj odmietnutie politickej inzercie od iných kandidátov, tomu nenasvedčuje.


ZA „CUDZIE“ SA DOBRE PODNIKÁ
Rovnako ako noviny sa volá aj akciová spoločnosť, ktorá regionálny týždenník vydávala a jej stopercentným akcionárom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Vtedajšie zastupiteľstvo schválilo Tarčákovi na projekt finančné prostriedky vo výške 3 milióny korún do konca roka 2004. Už v tom roku vykázala akciová spoločnosť stratu vo výške 1,2 milióna korún, čo je viac ako základné imanie a rezervný fond. Na rok 2005 to už bolo 6 miliónov korún a rovnakú sumu schválilo bývalé zastupiteľstvo aj na tento rok. Predbežná účtovná strata akciovej spoločnosti Región žurnál na rok 2005 sa odhaduje na 255 000 korún. Podľa predbežnej bilancie za mesiace január a február 2006 vychádza strata spoločnosti 350 000 korún. Ešte pred začatím vydávania týždenníka bol do akciovej spoločnosti zakúpený kancelársky nábytok za necelých 100-tisíc korún. Výpočtovú techniku v hodnote jeden milión korún zakúpila spoločnosť Región žurnál už zo schváleného rozpočtu. Na  zlom hospodárskom výsledku spoločnosti sa podieľalo viacero faktorov, či už nevýhodné zmluvy, nedostatočné marketingové opatrenia a nezvládnutie distribúcie novín, ako aj prezamestnanosť.


DRAMATICKÁ VÝMENA STRÁŽÍ
Predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti bol bývalý riaditeľ Úradu ŽSK Ján Dreisig a členmi predstavenstva Ján Farský a Marika Gajdošíková. Farský bol riaditeľom týždenníka Región Žurnál a Gajdošíková jeho zástupkyňou, ktorá bola zároveň Tarčákovou hovorkyňou. V dozornej rade bola Marta Mangová, šéfka finančného na Úrade ŽSK, bratislavská právnička Marta Bernáthová a bývalý, ale aj súčasný poslanec ŽSK Ján Ondrejka. Bývalého predsedu predstavenstva Jána Dreisiga sme sa spýtali, či mu neprekážalo byť na čele spoločnosti, ktorá za peniaze daňových poplatníkov produkovala stratu. Jednoznačnú odpoveď sme nedostali. „Slúžia na prezentáciu ŽSK ako celku a sú apolitické. Som presvedčený, že vydávanie novín bude pokračovať, lebo v krátkej budúcnosti územná správa má byť „regionálnou vládou“ a je obvyklé vo vyspelých krajinách, že regionálne vlády takéto noviny majú. Čo je na tom neobvyklé?“ pýta sa Dreisig. Na otázku, či robil niečo preto, aby znížil nepriaznivý stav spoločnosti, odpovedal: „Nikdy som nepredpokladal, že sa dosiahne rovnovážny stav a noviny budú ziskové. Bol som presvedčený, že svoju „prezentáciu a reklamu“ musíme platiť a dotovať. Vždy však len so súhlasom zástupcov občanov – poslancov. Nebol som ten, kto vyprojektoval vydávanie novín, som však presvedčený, že ich vydávanie je opodstatnené.“ V roku 2004 bola všetkým členom predstavenstva vyplatená odmena vo výške 88 000 korún. Minulý rok to už bolo 189 000
korún. Dozorná rada nemala vyplácané odmeny.
Úradujúci župan Juraj Blanár odvolal 21. februára 2006 predstavenstvo a dozornú radu akciovej spoločnosti Región žurnál potom, čo na niekoľko výziev mu riaditeľ spoločnosti a člen predstavenstva Ján Farský nepredložil správu o stave firmy. Novým predsedom sa stal jeho hovorca Peter Kubica a členmi súčasný riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak a šéfredaktor Región Žurnálu Dušan Mikolaj. V dozornej rade sú poslanec ŽSK Ján Ondrejka, právnička Úradu ŽSK Mária Hikkerová a manažér pre vzťahy s verejnosťou Jozef Bednár. K dnešnému dňu neboli novému predstavenstvu a dozornej rade vyplatené žiadne peniaze.
Ján Farský odmietol sprístupniť priestory redakcie na Rosinskej ceste novým členom predstavenstva. Nereagoval ani na výzvy, a tak dvere otvorili násilím. Nenašli však žiadne dokumenty spoločnosti, potrebné zmluvy, dokonca ani hard disk od počítača, v ktorom sa viedlo účtovníctvo spoločnosti. Jediné, čo im Farský zanechal, boli neuhradené dlhy voči externým spoločnostiam vo výške viac ako 210-tisíc korún a na účte zostatok sotva 25 000 korún. Pripomeňme len, že akciová spoločnosť Región žurnál dostávala pravidelnú dotáciu od ŽSK vo výške 500-tisíc korún mesačne. Ján Farský a Marika Gajdošíková mali podpísané manažérske zmluvy, v ktorých je zakotvené odstupné pre Farského vo výške 400-tisíc a pre Gajdošíkovú 250-tisíc. Obidvaja podpísali so ŽSK aj licenčnú zmluvu na používanie názvu logá a formátu Región Žurnál vo výške 198 000 korún za jeden kalendárny rok. V roku 2005 im tieto peniaze vyplatila „akciovka“ a tiež v roku 2006 polovicu z tejto sumy.  Ako sa k niekoľkým zjavne nevýhodným zmluvám, ale aj neštandardným krokom bývalého vedenia akciovej spoločnosti postaví jej súčasne vedenie? „Peniaze, s ktorými hospodárila a hospodári táto akciová spoločnosť, sú verejné. Je prinajmenšom čudné, ako s nimi nakladali Ján Dreisig, Ján Farský a Marika Gajdošíková,“ reagoval na našu otázku nový predseda predstavenstva Peter Kubica. „Niektoré zmluvy sme už vypovedali, iné sú však uzavreté doslova ako nepriateľské voči akciovej spoločnosti, takže sa dajú vypovedať iba zaplatením státisicového odstupného. Tu treba dohodu z oboch strán. Zvažujeme aj vymáhanie pravdepodobne nezákonne vyplatených prostriedkov,“ dodal Kubica.


NEUVERITEĽNÉ KOMBINÁCIE
V redakcii týždenníka Región Žurnál pracovalo spolu 15 ľudí. Štyria z nich ako zamestnanci akciovej spoločnosti a jedenásti na živnosť, alebo bola s nimi uzatvorená zmluva o dielo. V roku 2004 títo ľudia spolu zarobili 1 716 121 korún. V roku 2005 to už bolo 3 207 099 korún. Okrem toho boli medzi uvedenými redakčnými pracovníkmi aj šiesti zamestnanci jednotlivých regionálnych osvetových stredísk v Žilinskom kraji, ktoré ich platili. Traja ďalší ľudia spolupracovali s redakciou a zároveň pracujú ako zamestnanci Úradu ŽSK, kde poberajú hlavný plat. Strata spoločnosti Región žurnál by bola v obidvoch rokoch podstatne vyššia, keby bývalé vedenie ŽSK netolerovalo vyplácanie miezd „kombinovaných pracovníkov.“ Podľa predbežných odhadov ide o ďalšie 2 milióny korún ročne. Do skrytých nákladov, ktoré predstavujú ďalších 400-tisíc korún, patria aj energie, prenájom a telekomunikačné poplatky, ktoré vznikli Úradu ŽSK a regionálnym osvetovým strediskám. Minulý štvrtok si z rúk nového predsedu predstavenstva Región žurnál, a. s.,
prevzali výpoveď 13 redakční pracovníci, vrátane jazykového korektora, predajcu novín a grafika. S Jánom Farským bol rozviazaný pracovný pomer dva týždne predtým a s Marikou Gajdošíkovu sa novému predstavenstvu doteraz nepodarilo stretnúť. 
 
NAJABSURDNEJŠIA SKUTOČNOSŤ
V roku 2004 bolo vytlačených 165-tisíc kusov. Týždenník Región Žurnál nebol zapojený ani do žiadneho overovania výtlačkov predaja novín, čo je vo väčšine periodík bežnou praxou. V roku 2005 bolo vytlačených 251 000 kusov, z toho 71 626 predaných. Remitenda sa pohybovala vo výške 72 %. (Pozn. red.: zdravá remitenda novín sa pohybuje okolo 15%, čo znamená, že noviny na trhu nechýbajú a zároveň zbytočne nezvyšujú.) Týždenne sa priemerne vytlačilo 5 000 kusov výtlačkov. Pri remitende 72% sa predalo iba 1 400 kusov. Ak počítame, že jedny noviny zakúpené do domácnosti čítajú minimálne traja jej členovia, tak v celom Žilinskom kraji čítalo noviny 4 200 ľudí. Od januára tohto roku sa týždenník Región Žurnál tlačil v náklade už iba 3000 kusov a predalo sa v celom kraji sotva 900 kusov. Mesačne je to 3 600 kusov, ktoré obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja vyšli na rovného pol milióna!
Akciová spoločnosť Región žurnál zaplatila za tlač každého čísla vo februári viac ako 32-tisíc korún, čo mesačné predstavovalo sumu 128-tisíc korún. Z príjmu reklamy uverejnenej v novinách v januári získala iba 37-tisíc korún. A vo februári ešte o tri tisícky menej. Riadkovú inzerciu uverejňovali noviny bezplatne, ale aj napriek tomu jej mali veľmi málo.


župan Tarčák?


Jozef Tarčák bol otcom myšlienky založiť samosprávne noviny. Položili sme mu tri otázky.
 Čo si myslíte o tom, že súčasný župan zastavil ich vydávanie?
Rozhodnutie súčasného župana Juraja Blanára ma neprekvapilo. Myslím si, že tým vyšiel v ústrety primátorovi Slotovi, ktorý má v meste svoje noviny. Ich kvalitu nech posúdia čitatelia.
Vedeli ste, že spoločnosť Región žurnál je stratová?
Ukážte mi regionálne noviny, ktoré sú ziskové! Samozrejme sú také, ale to musia žiť z reklamy. Rozhodli sme sa, že budeme objektívne informovať o celom území ŽSK a nechceli sme, aby sa vedľa informácií objavovala reklama na toaletný papier alebo iná spotrebná reklama. Musím zdôrazniť, že to bolo rozhodnutie zastupiteľstva a nie moje.
Myslíte si, že pri predajnosti sotva 2 000 kusov išlo o dostatočne prezentovanie ŽSK?
Odborníci hovoria, že na to, aby sa regionálny týždenník na trhu etabloval, je niekoľko možností. Prvá z nich je masívna reklama. Na to však treba veľa peňazí a touto cestou sme nechceli ísť. Druhá je, že bude postupne získavať svojich čitateľov.


 


Názor Wienk z Aliancie Fair-play


Aliancia Fair-play je neziskové a nestranícke občianske združenie, ktoré pôsobí na Slovensku a dalo si za cieľ prispievať k rozvoju zodpovednej, otvorenej a profesionálnej politickej elity. Aliancia verí, že stanovený cieľ sa dá dosiahnuť tlakom na zvýšenie etických štandardov v politike, ako aj tlakom na vytvorenie transparentného finančného prostredia, v ktorom politické strany pôsobia. Jeho predsedníčka Zuzana Wienk nám ku kauze Región Žurnál poskytla takéto stanovisko:
„Údaje, ktoré zverejňujete, znejú tak alarmujúco, že by mali byť predmetom vnútorných kontrol a možno aj vyšetrovania. Myslím si, že zodpovedné osoby ho nemôžu prejsť bez podrobného preverenia a vyvodenia dôsledkov. Rovnako si myslím, že samosprávy nepotrebujú plnohodnotné noviny. Ak by vydávali tlač, ktorá by bola naozaj informačným prínosom pre občanov, (napríklad: informácie o úradných hodinách, kompetenciách úradníkov, vypísaných verejných súťažiach, podrobnostiach rozpočtu a hodnotení hospodárenia....), vedela by som si predstaviť, jej zmysluplnosť.“


  

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 493
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 547
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 9 041
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 838
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 751
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 808
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 557
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 444
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 330
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 954
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

SHMÚ: Na severe Slovenska môže byť v nedeľu v noci až mínus 25 stupňov Celzia

Výstraha druhého stupňa platí pre celý Žilinský kraj.

Ilustračné foto

FOTO: Pozrite si výhľady z rozhľadne v Divinke a neskutočnú zimnú idylku

Rozhľadna ponúka výhľady na Divinku, Žilinu i Hričovskú priehradu.

Cíti sa slabý, ale jeho stav sa zlepšuje. Biskupa Tomáša Galisa prepustili z nemocnice

Biskup oceňuje prácu celého zdravotníckeho personálu za ochotnú 24-hodinovú službu.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Žilinskí cestári najazdili za dva dni 24-tisíc kilometrov

Cestárov preverila prvá výraznejšia várka snehu počas tejto zimy.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?