Štvrtok, 2. február, 2023 | Meniny má Erik, Erika

Skončilo sa ŠAFÁRENIE s našimi peniazmi!

V roku 2004 sa rozhodol bývalý župan Jozef Tarčák vydávať vlastné noviny, ktoré mali informovať o aktivitách samosprávneho kraja všetkých obyvateľov Žilinského kraja.

Prvé číslo týždenníka, ktorý nazvali Región Žurnál, vyšlo 9. júna 2004. Posledné minulý týždeň 30. marca. Za dva roky stál tento rozšafný projekt daňových poplatníkov neuveriteľných 15 miliónov korún. Úradujúci župan Juraj Blanár zastavil ďalšie šafárenie, ktoré nás každý mesiac stálo pol milióna korún.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Pred minuloročnými voľbami do VÚC redakcia odmietla inzerciu nielen od politických, ale aj nezávislých kandidátov na post županov a poslancov. V jednotlivých číslach sa prezentovali poslanci prevažne za HZDS a so železnou pravidelnosťou a zvýšenou intenzitou sa v ňom objavoval hlavne Jozef Tarčák. Bývalý župan mal dokonca na titulnej strane veľkú plošnú inzerciu a ďalšie dva články agitujúce v jeho prospech, čo nesvedčí o nestraníckosti  média. Bývalý predseda predstavenstva Región žurnál, a. s.,
Ján Dreisig je presvedčený, že noviny boli apolitické. Skutočnosť, že spoločnosť viedli sympatizanti a členovia HZDS, ako aj odmietnutie politickej inzercie od iných kandidátov, tomu nenasvedčuje.


ZA „CUDZIE“ SA DOBRE PODNIKÁ
Rovnako ako noviny sa volá aj akciová spoločnosť, ktorá regionálny týždenník vydávala a jej stopercentným akcionárom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Vtedajšie zastupiteľstvo schválilo Tarčákovi na projekt finančné prostriedky vo výške 3 milióny korún do konca roka 2004. Už v tom roku vykázala akciová spoločnosť stratu vo výške 1,2 milióna korún, čo je viac ako základné imanie a rezervný fond. Na rok 2005 to už bolo 6 miliónov korún a rovnakú sumu schválilo bývalé zastupiteľstvo aj na tento rok. Predbežná účtovná strata akciovej spoločnosti Región žurnál na rok 2005 sa odhaduje na 255 000 korún. Podľa predbežnej bilancie za mesiace január a február 2006 vychádza strata spoločnosti 350 000 korún. Ešte pred začatím vydávania týždenníka bol do akciovej spoločnosti zakúpený kancelársky nábytok za necelých 100-tisíc korún. Výpočtovú techniku v hodnote jeden milión korún zakúpila spoločnosť Región žurnál už zo schváleného rozpočtu. Na  zlom hospodárskom výsledku spoločnosti sa podieľalo viacero faktorov, či už nevýhodné zmluvy, nedostatočné marketingové opatrenia a nezvládnutie distribúcie novín, ako aj prezamestnanosť.


DRAMATICKÁ VÝMENA STRÁŽÍ
Predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti bol bývalý riaditeľ Úradu ŽSK Ján Dreisig a členmi predstavenstva Ján Farský a Marika Gajdošíková. Farský bol riaditeľom týždenníka Región Žurnál a Gajdošíková jeho zástupkyňou, ktorá bola zároveň Tarčákovou hovorkyňou. V dozornej rade bola Marta Mangová, šéfka finančného na Úrade ŽSK, bratislavská právnička Marta Bernáthová a bývalý, ale aj súčasný poslanec ŽSK Ján Ondrejka. Bývalého predsedu predstavenstva Jána Dreisiga sme sa spýtali, či mu neprekážalo byť na čele spoločnosti, ktorá za peniaze daňových poplatníkov produkovala stratu. Jednoznačnú odpoveď sme nedostali. „Slúžia na prezentáciu ŽSK ako celku a sú apolitické. Som presvedčený, že vydávanie novín bude pokračovať, lebo v krátkej budúcnosti územná správa má byť „regionálnou vládou“ a je obvyklé vo vyspelých krajinách, že regionálne vlády takéto noviny majú. Čo je na tom neobvyklé?“ pýta sa Dreisig. Na otázku, či robil niečo preto, aby znížil nepriaznivý stav spoločnosti, odpovedal: „Nikdy som nepredpokladal, že sa dosiahne rovnovážny stav a noviny budú ziskové. Bol som presvedčený, že svoju „prezentáciu a reklamu“ musíme platiť a dotovať. Vždy však len so súhlasom zástupcov občanov – poslancov. Nebol som ten, kto vyprojektoval vydávanie novín, som však presvedčený, že ich vydávanie je opodstatnené.“ V roku 2004 bola všetkým členom predstavenstva vyplatená odmena vo výške 88 000 korún. Minulý rok to už bolo 189 000
korún. Dozorná rada nemala vyplácané odmeny.
Úradujúci župan Juraj Blanár odvolal 21. februára 2006 predstavenstvo a dozornú radu akciovej spoločnosti Región žurnál potom, čo na niekoľko výziev mu riaditeľ spoločnosti a člen predstavenstva Ján Farský nepredložil správu o stave firmy. Novým predsedom sa stal jeho hovorca Peter Kubica a členmi súčasný riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak a šéfredaktor Región Žurnálu Dušan Mikolaj. V dozornej rade sú poslanec ŽSK Ján Ondrejka, právnička Úradu ŽSK Mária Hikkerová a manažér pre vzťahy s verejnosťou Jozef Bednár. K dnešnému dňu neboli novému predstavenstvu a dozornej rade vyplatené žiadne peniaze.
Ján Farský odmietol sprístupniť priestory redakcie na Rosinskej ceste novým členom predstavenstva. Nereagoval ani na výzvy, a tak dvere otvorili násilím. Nenašli však žiadne dokumenty spoločnosti, potrebné zmluvy, dokonca ani hard disk od počítača, v ktorom sa viedlo účtovníctvo spoločnosti. Jediné, čo im Farský zanechal, boli neuhradené dlhy voči externým spoločnostiam vo výške viac ako 210-tisíc korún a na účte zostatok sotva 25 000 korún. Pripomeňme len, že akciová spoločnosť Región žurnál dostávala pravidelnú dotáciu od ŽSK vo výške 500-tisíc korún mesačne. Ján Farský a Marika Gajdošíková mali podpísané manažérske zmluvy, v ktorých je zakotvené odstupné pre Farského vo výške 400-tisíc a pre Gajdošíkovú 250-tisíc. Obidvaja podpísali so ŽSK aj licenčnú zmluvu na používanie názvu logá a formátu Región Žurnál vo výške 198 000 korún za jeden kalendárny rok. V roku 2005 im tieto peniaze vyplatila „akciovka“ a tiež v roku 2006 polovicu z tejto sumy.  Ako sa k niekoľkým zjavne nevýhodným zmluvám, ale aj neštandardným krokom bývalého vedenia akciovej spoločnosti postaví jej súčasne vedenie? „Peniaze, s ktorými hospodárila a hospodári táto akciová spoločnosť, sú verejné. Je prinajmenšom čudné, ako s nimi nakladali Ján Dreisig, Ján Farský a Marika Gajdošíková,“ reagoval na našu otázku nový predseda predstavenstva Peter Kubica. „Niektoré zmluvy sme už vypovedali, iné sú však uzavreté doslova ako nepriateľské voči akciovej spoločnosti, takže sa dajú vypovedať iba zaplatením státisicového odstupného. Tu treba dohodu z oboch strán. Zvažujeme aj vymáhanie pravdepodobne nezákonne vyplatených prostriedkov,“ dodal Kubica.


NEUVERITEĽNÉ KOMBINÁCIE
V redakcii týždenníka Región Žurnál pracovalo spolu 15 ľudí. Štyria z nich ako zamestnanci akciovej spoločnosti a jedenásti na živnosť, alebo bola s nimi uzatvorená zmluva o dielo. V roku 2004 títo ľudia spolu zarobili 1 716 121 korún. V roku 2005 to už bolo 3 207 099 korún. Okrem toho boli medzi uvedenými redakčnými pracovníkmi aj šiesti zamestnanci jednotlivých regionálnych osvetových stredísk v Žilinskom kraji, ktoré ich platili. Traja ďalší ľudia spolupracovali s redakciou a zároveň pracujú ako zamestnanci Úradu ŽSK, kde poberajú hlavný plat. Strata spoločnosti Región žurnál by bola v obidvoch rokoch podstatne vyššia, keby bývalé vedenie ŽSK netolerovalo vyplácanie miezd „kombinovaných pracovníkov.“ Podľa predbežných odhadov ide o ďalšie 2 milióny korún ročne. Do skrytých nákladov, ktoré predstavujú ďalších 400-tisíc korún, patria aj energie, prenájom a telekomunikačné poplatky, ktoré vznikli Úradu ŽSK a regionálnym osvetovým strediskám. Minulý štvrtok si z rúk nového predsedu predstavenstva Región žurnál, a. s.,
prevzali výpoveď 13 redakční pracovníci, vrátane jazykového korektora, predajcu novín a grafika. S Jánom Farským bol rozviazaný pracovný pomer dva týždne predtým a s Marikou Gajdošíkovu sa novému predstavenstvu doteraz nepodarilo stretnúť. 
 
NAJABSURDNEJŠIA SKUTOČNOSŤ
V roku 2004 bolo vytlačených 165-tisíc kusov. Týždenník Región Žurnál nebol zapojený ani do žiadneho overovania výtlačkov predaja novín, čo je vo väčšine periodík bežnou praxou. V roku 2005 bolo vytlačených 251 000 kusov, z toho 71 626 predaných. Remitenda sa pohybovala vo výške 72 %. (Pozn. red.: zdravá remitenda novín sa pohybuje okolo 15%, čo znamená, že noviny na trhu nechýbajú a zároveň zbytočne nezvyšujú.) Týždenne sa priemerne vytlačilo 5 000 kusov výtlačkov. Pri remitende 72% sa predalo iba 1 400 kusov. Ak počítame, že jedny noviny zakúpené do domácnosti čítajú minimálne traja jej členovia, tak v celom Žilinskom kraji čítalo noviny 4 200 ľudí. Od januára tohto roku sa týždenník Región Žurnál tlačil v náklade už iba 3000 kusov a predalo sa v celom kraji sotva 900 kusov. Mesačne je to 3 600 kusov, ktoré obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja vyšli na rovného pol milióna!
Akciová spoločnosť Región žurnál zaplatila za tlač každého čísla vo februári viac ako 32-tisíc korún, čo mesačné predstavovalo sumu 128-tisíc korún. Z príjmu reklamy uverejnenej v novinách v januári získala iba 37-tisíc korún. A vo februári ešte o tri tisícky menej. Riadkovú inzerciu uverejňovali noviny bezplatne, ale aj napriek tomu jej mali veľmi málo.


župan Tarčák?


Jozef Tarčák bol otcom myšlienky založiť samosprávne noviny. Položili sme mu tri otázky.
 Čo si myslíte o tom, že súčasný župan zastavil ich vydávanie?
Rozhodnutie súčasného župana Juraja Blanára ma neprekvapilo. Myslím si, že tým vyšiel v ústrety primátorovi Slotovi, ktorý má v meste svoje noviny. Ich kvalitu nech posúdia čitatelia.
Vedeli ste, že spoločnosť Región žurnál je stratová?
Ukážte mi regionálne noviny, ktoré sú ziskové! Samozrejme sú také, ale to musia žiť z reklamy. Rozhodli sme sa, že budeme objektívne informovať o celom území ŽSK a nechceli sme, aby sa vedľa informácií objavovala reklama na toaletný papier alebo iná spotrebná reklama. Musím zdôrazniť, že to bolo rozhodnutie zastupiteľstva a nie moje.
Myslíte si, že pri predajnosti sotva 2 000 kusov išlo o dostatočne prezentovanie ŽSK?
Odborníci hovoria, že na to, aby sa regionálny týždenník na trhu etabloval, je niekoľko možností. Prvá z nich je masívna reklama. Na to však treba veľa peňazí a touto cestou sme nechceli ísť. Druhá je, že bude postupne získavať svojich čitateľov.


 


Názor Wienk z Aliancie Fair-play


Aliancia Fair-play je neziskové a nestranícke občianske združenie, ktoré pôsobí na Slovensku a dalo si za cieľ prispievať k rozvoju zodpovednej, otvorenej a profesionálnej politickej elity. Aliancia verí, že stanovený cieľ sa dá dosiahnuť tlakom na zvýšenie etických štandardov v politike, ako aj tlakom na vytvorenie transparentného finančného prostredia, v ktorom politické strany pôsobia. Jeho predsedníčka Zuzana Wienk nám ku kauze Región Žurnál poskytla takéto stanovisko:
„Údaje, ktoré zverejňujete, znejú tak alarmujúco, že by mali byť predmetom vnútorných kontrol a možno aj vyšetrovania. Myslím si, že zodpovedné osoby ho nemôžu prejsť bez podrobného preverenia a vyvodenia dôsledkov. Rovnako si myslím, že samosprávy nepotrebujú plnohodnotné noviny. Ak by vydávali tlač, ktorá by bola naozaj informačným prínosom pre občanov, (napríklad: informácie o úradných hodinách, kompetenciách úradníkov, vypísaných verejných súťažiach, podrobnostiach rozpočtu a hodnotení hospodárenia....), vedela by som si predstaviť, jej zmysluplnosť.“


  

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dodajte vašej pokožke šťavu
 2. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 3. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 4. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 5. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 6. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu
 4. Trh s nehnuteľnosťami praje prenájmom
 5. Wüstenrot rástol v segmente životného aj neživotného poistenia
 6. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 7. O najlepšie komunikujúcich značkách rozhodne aj verejnosť
 8. Ako možno získať prídavky na dieťa v Nemecku?
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 11 943
 2. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 9 840
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 5 417
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 213
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 2 133
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 496
 7. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 1 285
 8. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 1 206

Blogy SME

 1. Jozef Bakša: Zabráňte vzniku policajnej šľachty pán Mikulec
 2. Elena Antalová: "Gusto mal skvelú hlavu, ale nemal srdce", povedala dr.Magda Husáková". Pochodil by politicky vyhranený intelektuál v našej dnešnej politike?
 3. Michal Pavlík: Výroba hliníka na Slovensku končí
 4. Maroš Hrnčiar: Striptérka
 5. Otilia Horrocks: Druhý dych pre bezbariérové ihrisko na Markušovej ulici v Košiciach
 6. Ján Šeďo: 30. september mal navrhnúť Fico, volili by sme v lete.
 7. Internátny život UK: Ako sa zbaviť stresu?
 8. Jozef Purdeš: Tisíc dní bežcom
 1. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 6 034
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 479
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 720
 4. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 705
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 621
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 727
 7. Ján Valchár: When the Leopards broke free (jubilejný stý blog) 2 706
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 2 580
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 3. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 6. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 7. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Pred políciou vyrukovali s verziou o srnke, ktorá im skočila do cesty.


10 h
Najlepším záložníkom jesene v II. triede ObFZ Žilina podľa hlasujúcich sa stal Roman Mikoláš z Hrabového.

Rozhovor s najlepším záložníkom jesene II. triedy ObFZ Žilina.


31. jan
Ján Kožuško, zakladateľ projektu Programko.sk

Na samotných kurzoch sa lektori nevenujú len tematike, na ktorý je workshop zameraný, ale poslucháčov upozorňujú aj na nástrahy internetu. Veď pojem kyberšikana sa v našom slovníku natrvalo usadil. V internetových vodách číhajú na deti rôzne nástrahy.


31. jan

S ohňom bojovalo 22 profesionálnych hasičov.


30. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Premostenie Váhu zjednoduší ľuďom cestu do práce.


31. jan

Spor dvoch rodín vypukol pre deti, vyšetrovala ho polícia.


19 h

Akciovka ponúka samosprávam náhradné riešenia.


20 h

Na niektorých miestach pribudli desiatky centimetrov snehu.


13 h

Blogy SME

 1. Jozef Bakša: Zabráňte vzniku policajnej šľachty pán Mikulec
 2. Elena Antalová: "Gusto mal skvelú hlavu, ale nemal srdce", povedala dr.Magda Husáková". Pochodil by politicky vyhranený intelektuál v našej dnešnej politike?
 3. Michal Pavlík: Výroba hliníka na Slovensku končí
 4. Maroš Hrnčiar: Striptérka
 5. Otilia Horrocks: Druhý dych pre bezbariérové ihrisko na Markušovej ulici v Košiciach
 6. Ján Šeďo: 30. september mal navrhnúť Fico, volili by sme v lete.
 7. Internátny život UK: Ako sa zbaviť stresu?
 8. Jozef Purdeš: Tisíc dní bežcom
 1. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 6 034
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 479
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 720
 4. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 705
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 621
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 727
 7. Ján Valchár: When the Leopards broke free (jubilejný stý blog) 2 706
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 2 580
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 3. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 6. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 7. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu