Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ Ondreja Štefka vo Varíne

Nie je tomu dávno, čo žiaci i pedagógovia Základnej školy vo Varíne oslávili 50. výročie jej vzniku.

V roku 2005 sa stala súčasťou školy aj Materská škola. Pribudli ďalší žiaci a pedagógovia. Pre riaditeľku Alžbetu Paučinovú je varínska škola osudom. Tu začínala ako žiačka základnej školy, škola a jej pedagógovia ju doviedli až ku skúške dospelosti, po skončení vysokej školy a 17-ročnej učiteľskej praxi sa sem vrátila.


Škola je štartom do života


Aká je varínska škola dnes?
Je to škola náročná na vedomosti i správanie žiakov, aby si s odstupom času mohli povedať, že sme im zabezpečili dobrý štart do života. Dnes našu školu navštevuje 510 žiakov, vyučovanie v 19 triedach pre nich zabezpečuje 27 pedagogických pracovníkov. K tomu treba ešte pripočítať štyri triedy s 96 škôlkármi a ďalších osem učiteliek.  
Je k tomu prispôsobená aj vzdelávacia činnosť?
Som presvedčená, že áno. Učíme podľa rôznych učebných plánov. Deväť rokov učíme jazykový variant s rozšíreným vyučovaním jazykov v 3. – 9. ročníku. Tento variant zabezpečuje vyučovanie dvoch cudzích jazykov od 7. triedy. Vyhovuje najmä žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu na stredných školách. Tretí rok vyučujeme aj technický variant v 5. – 9. ročníku. Jeho zavedenie bolo podmienené vybudovaním počítačovej učebne. Minulý školský rok sme začali s výučbou cudzích jazykov od prvého ročníka.
Čo vás najviac trápi?
Tak, ako všetky ostatné školy – financie. Nesedíme však so založenými rukami. Pomaly sa nám darí napĺňať všetko, čo sme si predsavzali. Zrekonštruovala sa telocvičňa, urobili sme generálnu opravu sociálnych zariadení v celej škole, máme dve počítačové učebne, zrealizovala sa prístavba školy, kde je teraz jedáleň. Šatne sme presťahovali do pivničných priestorov. Potrebovali by sme vymeniť okná, pripravujeme sa na rekonštrukciu športového areálu.
Akí sú vaši žiaci.
Ako na všetkých slovenských školách. Múdri i menej nadaní, usilovní i leniví, veselí, slušní, ale nájdu sa i darebáci. Vo všeobecnosti z nich však máme veľkú radosť. Moje poďakovanie patrí predovšetkým kolektívu pedagógov, ktorý je primerane náročný na vedomostnú úroveň žiakov a dôsledný v overovaní nadobudnutých vedomostí. Zvyšuje sa počítačová gramotnosť žiakov aj učiteľov, organizujeme predmetové exkurzie, školské výlety a množstvo rôznych, zaujímavých podujatí pre naše deti.Majú vlastnú zbierku


Nepoznáme inú takú školu, ktorá by sa mohla pochváliť vlastnou básnickou zbierkou. V roku 2004 sa to podarilo ZŠ Ondreja Štefku vo Varíne. V útlej knižke s názvom A môžeme ďalej rásť ponúkajú kyticu veršov z vlastnej tvorby žiakov. Najväčšiu zásluhu na tom má učiteľka Jozefa Galčíková, ktorá už trinásť rokov vedie na škole literárny krúžok. „Chcela som podnietiť vlastnú literárnu tvorbu žiakov. Začínali sme jednoduchými veršíkmi, z ktorých pomaličky vznikali básne. Hovorili sme o dare, ktorý každý z nás dostal do kolísky. Tým darom je materinská reč, jej krása a ľúbozvučnosť,“ vyznáva sa z lásky k slovu, básni i svojim žiakom Jozefa Galčíková. Mladí autori sa zapájali i do mnohých súťaží – Škultétyho Rečňovanky, Cena Andreja Chudobu, Cesta, Dúha, Kukučínova literárna Revúca, O PENiažtek víly PENtelky, Tvoríme s energiou. Verše mladých Varínčanov sa čítali vo Veľkom Krtíši, v Pukanci, v Kežmarku, v Starej Ľubovni, v Žiline, v Bratislave i inde. Je celkom možné, že s menami Lucia Hrušková, Mária Mikulová, Monika Nováková, Veronika Záhorcová, Anna Bielková, Dominika Holešová, Marek Peknuša či ďalšími, sa raz stretneme i na iných miestach, samozrejme, v spojitosti s literatúrou. „Oceňujem tvorivú prácu Jozefy Galčíkovej. Nie je ľahké zaujať krehkú detskú dušu. Treba na to veľa trpezlivosti, láskavosti, ale i náročnosti. Vyburcovať v deťoch to, čo je uložené kdesi na samom dne ich bytia, je nesmierne ťažké,“ hodnotí s úctou prácu svojej kolegyne riaditeľka Alžbeta Paučinová.Od triviálnej školy
Prvá dostupná zmienka o škole vo Varíne je z 19. augusta 1568. Bola to škola cirkevná, triviálna, kde sa učilo čítať, písať a spievať. Po zriadení cechov sa obsah učiva rozšíril o rátanie. Vzdelávanie i školstvo prešli za dlhé obdobie do súčasnosti mnohými reformami. Vo Varíne bola v 19. storočí aj samostatná škola židovská, tá zanikla v roku 1926. Okrem toho bola v obci aj jedna rímsko-katolícka škola štvortriedna a jedna štvortriedna ľudová škola. Otázkou výstavby a prestavby školy sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo od roku 1919. Chýbali však financie. Tí najstarší Varínčania si možno ešte pamätajú gazdovskú i učňovskú školu. V školskom roku 1933/34 tu vznikla pobočka žilinskej štátnej meštianky s dvoma triedami. Dávna túžba Varínčanov sa naplnila 1. januára 1937. Obec dostala samostatnú Štátnu meštiansku školu. Po oslobodení v roku 1945 sa začalo vážne uvažovať o stavbe novej školy. Priestory v prenajatých budovách boli nevyhovujúce a počet žiakov sa stále zvyšoval. Školský rok 1951/52 sa začal v novej budove, ktorá varínskym školákom slúži dodnes.Ako sa zviditeľňujeme
Napríklad aj tak, že sa niektorý žiak zapojí do I. ročníka súťaže o najlepší enviromentálny projekt organizovaný školou Pro Enviro 2005 a uspeje. Presne to sa stalo v prípade Martina Hýlla (na snímke), žiaka 8. A triedy ZŠ a MŠ Ondreja Štefku vo Varíne. Martinov riešiteľský tím tvorili jeho rodičia a učiteľky Eva Andelová a Magdaléna Tavačová. Projekt Ekologické vodíkové vykurovanie zaujal aj odbornú porotu a na vyhodnotení súťaže, do ktorej sa zapojilo 93 základných škôl z celého Slovenska, prebral Martin diplom a ceny za 3. miesto. „Cieľom tejto súťaže je zvýšiť záujem žiakov i pedagógov o enviromentálnu výchovu na školách i počet enviromentálnych aktivít. Sme na Martina veľmi hrdí,“ prezradila nám riaditeľka školy Alžbeta Paučinová.„Jazdy“ parlamentu
Školský parlament v ZŠ vo Varíne vedie Zuzka Gáborová. „Pripravujeme veľa akcií a žiaci na ne chodia radi,“ prezradila nám. Koncom minulého roka dievčatá zaujalo stretnutie s Adrianou Cvečkovou, ktorá im odpovedala na zvedavé otázky o problémoch dospievajúcich dievčat. Chlapcov zasa zaujalo popoludnie v znamení polície. O sebaobrane, práci polície a s dobrými radami pre dospievajúcich chlapcov, prišiel porozprávať Peter Molnár z Mestskej polície v Žiline.Kamera D má tradíciu
Aktivity Základnej školy vo Varíne sú rozmanité. Jedným z najobľúbenejších, a už tradičných školských podujatí, je Kamera D. Pre svojich rodičov, súrodencov, kamarátov a spolužiakom si varínski školáci pripravia najrozmanitejší program. Nacvičia scénky, hrajú na rôzne hudobné nástroje, spievajú, recitujú. „Dáme im možnosť ukázať všetko, čo vedia,“ hovorí riaditeľka školy Alžbeta Paučinová. A keď pred začiatkom leta postavia na námestí vo Varíne javisko, prichádza veľká chvíľa školákov. V ostatnom čase ku Kamere D neodmysliteľne patria aj mažoretky.Za žiadny krúžok sa neplatí
Už dva roky existujú vzdelávacie poukazy, na základe ktorých sa žiaci základných a stredných škôl zapájajú do rôznych záujmových a mimoškolských aktivít. Preukazy predstavujú štátne financie.
„V tomto školskom roku sme vydali 510 vzdelávacích preukazov, späť sa ich vrátilo 507, jeden bol z inej školy. Hoci väčšina škôl v okrese to rieši, že pokiaľ chce žiak navštevovať viac záujmových útvarov, musí si za každý ďalší priplatiť, u nás môžu žiaci navštevovať všetky krúžky bezplatne,“ prezradila nám zástupkyňa riaditeľky Eva Andelová. Vo varínskej škole je v tomto školskom roku až 38 záujmových útvarov. Najväčší záujem je o počítače a internet, z tejto oblasti je krúžkov až jedenásť. Najlepší sú geológovia
Prírodovedné predmety patria vo varínskej škole medzi tie obľúbenejšie. „Každý rok organizujeme v škole biologickú aj chemickú olympiádu. Biologická sa robí v troch odboroch - botanika, zoológia a geológia,“ chváli svojich žiakov i kolegov riaditeľka Alžbeta Paučinová. Najlepšie úspechy zatiaľ dosiahli v geológii. Žiaci sa takmer každý rok dostanú až do celoslovenského kola. Vlani na ňom deviatačka Veronika Barčíková získala krásne 2. miesto. „Našim žiakom sa darí aj v chemickej olympiáde, tá sa však končí krajským kolom,“ podotkla riaditeľka. V škole sa zapojili aj do Enviro projektu, deti absolvovali už aj prvé  enviromentálne súťaže. Tie sa však ešte len rozbiehajú, majú za sebou len prvé ročníky.
Vo Varíne vyhráva futbal
„Veľmi dobre spolupracujeme s TJ vo Varíne. Tréner Marián Kákoš vedie v našej škole dva futbalové oddiely, mladších a starších žiakov,“ začala rozhovor o športe pre deti riaditeľka školy Alžbeta Paučinová. S výkonmi futbalistov je spokojná. Deti z varínskej školy však navštevujú aj ďalšie športové krúžky. Obľúbený je napríklad basketbal, chlapcov však v poslednom čase fascinuje futsal. Začala s ním nová učiteľka telesnej výchovy. „Chlapci sú z futsalu celkom nadšení, hrajú futsalovú ligu a ide im to celkom dobre,“ chváli výkony svojich žiakov Alžbeta Paučinová. Dobre pracuje aj turistický krúžok. Cez vzdelávacie preukazy sa im dajú preplatiť aj cesty autobusom, a tak v rámci krúžku môžu spoznávať aj vzdialenejšie prírodné krásy Slovenska. Mimoriadnu obľubu v ostatnom čase získal stolný tenis. Na jednej chodbe inštalovalo vedenie školy stôl a chlapci i dievčatá trávia pri ňom všetky prestávky. 

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 3. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 4. Neberieme štúdium športovo, ale športujeme
 5. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 7. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 8. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 9. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 10. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 640
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 876
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 370
 4. Aká je chémia vôní 11 596
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 296
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 788
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 636
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 265
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 721
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 859
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mesto čistí Žilinu od bilboardov a nelegálnych reklamných zariadení

V minulých dňoch mesto odstránilo ďalších deväť bilboardov.

#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Kde sa učia študenti programovať a hrať? V novovzniknutom GAMElab v Žiline

Študenti majú kontakt s najnovšími technológiami.

Novovzniknutý GAMElab.

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Už ste čítali?