Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

Kto nás bude zastupovať v krajskom parlamente?

Poslancom, ktorí budú v krajskom parlamente zastupovať žilinský, bytčiansky región a volebný obvod Kysucké Nové Mesto sme položili dve otázky.


1. Keďže je väčšina zastupiteľstva pravicová, ako si predstavujete spoluprácu so županom Jurajom Blanárom zo strany SMER-SD?
2. Čo bude pre vás ako poslanca prioritou, čo sa budete snažiť urobiť pre svoj región?


Ľubomír BAŽÍK, 54 rokov, rodák z Trebišova, ortopéd, ženatý:
1. Myslím si, že ak bude z oboch strán konštruktívny prístup, spolupráca bude dobrá.
2. Pre región a mesto Žilina je to predovšetkým otázka zdravotníctva. Budem sa snažiť aj o vytvorenie vzdelávacích inštitúcií a štátnej vedeckej knižnice.
Peter BELINSKÝ, 38 rokov, rodák z Vranova nad Topľou, riaditeľ spoločnosti, ženatý:
1. Nie je to otázka o tom, ako sa on postaví k spolupráci. Je to o tom, aby sa odkomunikovali problémové veci. Keď sa nájde riešenie, tak potom bude dobrá spolupráca.
2. Určite to bude snaha, aby Žilinský kraj v maximálne možnej miere vyčerpal všetky prostriedky, ktoré môže dostať z európskych fondov, aby sme túto jedinečnú príležitosť využili na sto percent.
Peter DOBEŠ, 48 rokov, rodák zo Žiliny, primátor Rajeckých Teplíc, ženatý:
1. Po slávnostnom zasadnutí a zložení sľubu je treba vytvoriť priestor na širokú diskusiu, aby sme sa vždy vedeli dohodnúť bezohľadu na to, aký bol volebný výsledok. Sľubujem si od toho, že budeme veci riešiť v prospech občanov tohto kraja.
2. Keďže som primátor Rajeckých Teplíc, dominantná pre mňa bude oblasť rozvoja cestovného ruchu, kúpeľníctva, cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja a práve v tomto by som chcel byť nápomocný aj v rámci celého kraja.
Mária GAŠICOVÁ, 54 rokov, rodáčka z Višňového, štátna zamestnankyňa na úseku sociálnych vecí, vydatá:
1. Podľa môjho názoru to nie je o straníckej príslušnosti, o pravici, či o ľavici. Je to o vnútornom presvedčení každého, či chce slúžiť ľuďom alebo svojim osobným záujmom.
2. Prioritnou je pre mňa sociálna sféra a budem sa konštruktívne a komplexne zaoberať problémami z tejto oblasti a zmapované individuálne problémy riešiť komplexne v spolupráci so všetkými zainteresovanými a dotknutými inštitúciami a organizáciami. Zlepšiť informovanosť občanov a podporovať všetky aktivity, ktoré budú slúžiť ľuďom.
Ivan CHABAN, 55 rokov, rodák zo Zádubnia, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, ženatý:
1. Každá spolupráca záleží na dohode. Aj v súčasnej dobe prebieha množstvo rozhovorov, aby sa dospelo k nejakej generálnej dohode. Myslím si, že v Žiline by nemali byť bojové modely ako v Nitre.
2. Roky som pracoval ako riaditeľ žilinskej nemocnice, čiže mojou prioritou je zdravotníctvo. Náväznosť nemocníc samosprávneho kraja smerom ku koncovým nemocniciam v Martine a v Žiline tak, aby mali pacienti garantovanú starostlivosť v plnom rozsahu. Samozrejme aj sociálne veci, pretože robím v profesii s drogami, čo je na pomedzí zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
Juraj MARKO, 47 rokov, rodák z Malaciek, prednosta KÚ v Žiline, ženatý:
1. Na spoluprácu musia byť dvaja, takže je zbytočné dávať dopredu jednostranné vyhlásenia. Za seba ale môžem povedať, že mám dobrú vôľu spolupracovať so všetkými, vrátane predsedu.
2. V rámci poslaneckého klubu KDH máme jasnú predstavu a stanovené priority pre všetky jednotlivé obvody. Podľa toho budeme ďalej postupovať.
Tibor MINTÁL, 58 rokov, rodák z Tepličky nad Váhom, starosta obce Teplička nad Váhom, ženatý:
1. Bude treba hľadať spoločné riešenia. Nič iné nezostáva nám, ani županovi.
2. V mojom regióne je sociálny ústav a treba ho napojiť na kanalizáciu, ktorá je už
10 rokov vybudovaná, len ju treba dokončiť. V úplnom začiatku to bude moja priorita.
Milan OČKO, 42 rokov, rodák z Kysuckého Nového Mesta, primátor KNM, ženatý
1. Verím, že predseda VÚC bude podporovať všetky dobré myšlienky a budú to vidieť a cítiť aj občania okresu KNM. Ak áno, tak nevidím dôvod na nespoluprácu.
2. Jedná z mojich hlavných úloh bude riešenie celkovej dopravnej situácie na dolných Kysuciach. Hlavne vybudovanie vstupnej križovatky KNM - Radoľa, ktorá má veľký význam pre mesto a všetky obce dolných Kysúc. Tiež budem podporovať pokračťovanie výstavby diaľnice na úseku Žilina - KNM - Čadca. V spolupráci s VÚC Žilina a ministerstvom školstva chceme dobudovať areál gymnázia.
Pavel PAVLÁSEK, 54 rokov, rodák zo Žabokriek nad Nitrou, vysokoškolský pedagóg, ženatý:
1. Nerozdeľoval by som to na prácu župana a na prácu zastupiteľstva. V tejto chvíli by bolo vhodné nájsť spoločný priestor pre občanov ŽSK.
2. Prioritou bude vytvoriť adresné podmienky pre občana, čo sa týka jednotlivých služieb dopravy, zdravotníctva a sociálnych služieb. Predstavujem si to tak, že dotácie zo ŽSK by mali plynúť pre občana a nie pre poskytovateľa služieb.
Ján POKRIVKA, 58 rokov, rodák zo Snežnice, starosta obce Snežnica, ženatý:
1. Myslím si, že v tomto mám dobré skúsenosti, pretože som starostom obce Snežnica. Všetkých poslancov som mal z HZDS a ja som bol z KDH. Nebál som sa toho a spolupráca záleží na tom, akí sme ľudia.
2. Zamerať sa chcem hlavne na Kysuce. Na rozvoj cestovného ruchu, prepojenie jednotlivých oblastí a budovanie cyklotrás.
Štefan PUCKO, 44 rokov, rodák zo Štiavnika, starosta obce Štiavnik, ženatý:
1. Myslím si, že vždy zvíťazí zdravý sedliacky rozum a budeme robiť v prospech ľudí. Osobne už dlhé roky pracujem v samospráve a viem, ako sa pracuje, keď zastupiteľstvo nie je jednoliate. Vždy sme však hľadali riešenia, aby výsledok bol v prospech občanov.
2. Pre región Bytčianska je nutné, aby sme v maximálnej miere využili peniaze z európskych fondov. To bude aj moja priorita, a preto by som chcel pracovať v komisii regionálneho rozvoja.
Ján SÁGA, 36 rokov, rodák zo Žiliny, prednosta Obvodného úradu Žilina, ženatý:
1. Bude na županovi, ako pristúpi k našej koalícii a na základe dohôd bude závisieť na ňom, či sa dohodneme.
2. Už ako prednosta Obvodného úradu som sa vždy snažil o rozvoj jednotlivých mikroregiónov v rámci žilinského okresu. Mojou parketou je regionálny rozvoj.
Ján SLOTA, 52 rokov, rodák zo Žiliny, primátor mesta Žiliny, ženatý:
1. Osobne si myslím, že pri regionálnych záujmoch sa rozdelenie na pravicu a ľavicu stráca. Ide totiž o záležitosti, ktorá sa týkajú občanov v praktickej rovine, napríklad vybudovanie kanalizácie, oprava chodníkov, ciest. Nevidím v tom nič pravicové, ani ľavicové. Mal by tu byť jeden záujem v prospech občanov.
2. Myslím si, že v najbližších rokoch bude gro výstavba dialníc v Žilinskom kraji. Na túto oblasť sa chceme zamerať a mala by to byť priorita pre každého poslanca i župana.
Andrej SOČUVKA, 57 rokov, rodák zo Železníka, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne, ženatý:
1. Program prvého slávnostného zastupiteľstva svedčí o tom, že chceme hľadať spoločnú reč a uvedomujeme si, že sme tu predovšetkým pre občanov. Našou snahou je urobiť všetky kroky pre to, aby ŽSK nabral nový dych a nový trend.
2. Budem robiť všetko pre to, aby bol zabezpečený rovnomerný rozvoj celého nášho regiónu. Aby aj všetky podregióny cítili, že sme tu pre všetkých. Chceme byť spravodliví, čestní a zároveň chceme dávať nové impulzy pre rozvoj celého kraja.
Jana SVRČKOVÁ, 50 rokov, rodáčka z Kysuckého Nového Mesta, ekonómka, vdova:
1. Aj keď je väčšina poslancov pravicová a župan je od stredu naľavo, myslím si, že riešenie problémov spojí pravú aj ľavú stranu spektra. Verím poslancom, dúfam, že boli zvolení preto, aby pomáhali riešiť problémy a nie pre svoje osobné záujmy.
2. Túto prácu poznám už z minulého volebného obdobia, som v komisii školstva a v komisii sociálnej pomoci, preto si priority kladiem práve v týchto dvoch oblastiach. Chcela by som sa zapojiť do reformy stredného školstva, aby školy nevypúšťali študentov na úrad práce, ale aby produkovali kvalitných absolventov, ktorí si nájdu uplatnenie buď na vysokej škole alebo v praxi.
Viktor VALLO, 52 rokov, rodák z Terchovej, starosta obce Terchová, ženatý:
1. Všetko záleží na politickom konsenze, a keďže nám spoločne ide o to, aby tento parlament a Žilinský samosprávny kraj fungoval, musí jedna aj druhá strana robiť všetko pre to, aby sa nám to spoločne podarilo.
2. Hlavne presvedčiť občanov ŽSK, že ich nezáujem vyplývajúci z neúčasti na voľbách nie je o tom, že všetci poslanci sú lumpi, ale že skutočne seriózna politika sa dá robiť aj poctivo.
Peter WEBER, 29 rokov, rodák z Bytče, prednosta Krajského školského úradu v Žiline, ženatý:
1. Všetkým nám pôjde predovšetkým o to, aby sa tento región rozvíjal a rovnako aj všetky jeho subregióny. Osobne budem presadzovať, aby spolupráca zastupiteľstva so županom bola dobrá, v prospech regiónu. V súčasnosti prebehajú rozhovory, v ktorých sa vzájomná spolupráca dolaďuje.
2. Budem sa usilovať, aby sa do regiónu dostalo čo najviac finančných prostriedkov a čo najviac práce, aby boli ľudia spokojní.
Štefan ZELNÍK, 50 rokov, rodák z Dolného Hričova, riaditeľ polikliniky, ženatý:
1. Vôbec v tom nevidím problém. Musíme rešpektovať zákony a rozpočet. Podporíme každý jeden rozumný návrh. Podľa mňa pokiaľ nebudú rozhodovať skúsení ľudia, bude to prehra každého z nás. Schovávať sa pritom za politiku je absolútne nesprávne.
2. Venujem sa organizácii zdravotníctva, mám bohaté skúsenosti nielen zo štátnej, ale aj súkromnej sféry. Budem sa snažiť uplatniť svoje skúsenosti v prospech zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen v Žiline. 

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 2. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 3. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 5. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 6. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 9. Pomáhajte čítaním
 10. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 1. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 2. Budúcnosť M&A v Európe
 3. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 4. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 5. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 6. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 7. Pomáhajte čítaním
 8. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 9. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 10. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 446
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 209
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 475
 4. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 296
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 080
 6. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 848
 7. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 590
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 587
 9. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 532
 10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 303
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Vlci zvíťazili v nových dresoch: Podobnosť s finalistom NHL!

Žilinskí hokejisti vyhrali v Považskej Bystrici 9:0.

Tréner Vlkov Dušan Gregor počas prípravného zápasu s Košicami.

Gonov výrazný rukopis pri žilinských góloch

Po víťazstve nad Trenčínom si Žilina upevnila tretie miesto v tabuľke.

Miroslav Gono (vľavo) patril medzi najlepších hráčov na ihrisku.

Dušan Maňák pred 31 rokmi asistoval pri porážke totality

Pred štrnástimi bol pri tom, keď sa v Žiline skončila Slotalita.

Dušan Maňák.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vianočné trhy v Martine budú

Druhá vlna koronavírusu slabne, no ťažko povedať, akú silu bude mať v predvianočnom období. Mesto napriek tomu pripraví vianočné trhy. Budú mať ale svoje epidemiologické pravidlá.

Polícia vyšetruje masívne podozrenia z tunelovania Agrokomplexu

Rezort hovorí o závažných zisteniach v štátnom podniku. V minulosti ho riadili nominanti SNS.

Na rýchlostnej ceste R1 sa dnes stala ďalšia nehoda, vodič je popálený

Po prvej nehode zomrela žena, po druhej bojuje o život muž.

Pod úmrtie dlhoročného čadčianskeho kňaza sa podpísal koronavírus

Kysučania s veľkým smútkom prijali správu, že bývalý dlhoročný správca farnosti v Čadci Milan Kavor odišiel do večnosti vo veku 76 rokov. V októbri údajne ochorel na koronavírus.

Už ste čítali?