Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 20. 10. 2005, zápisnica č. 13/2005


95. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 15. a 16. 10. 2005. I. trieda: Višňové - Zbyňov 5:1, Kotešová - Nezb. Lúčka 2:0, Rajec - Raj. Teplice-Konská 2:2, Bytčica - Dlhé Pole 2:1, Belá - Rašov 1:2, Hlboké - Zádubnie 2:1, Závodie - Kotrč. Lúčka 0:2 II. trieda: Kamenná Poruba - Divinka 2:1, Turie - Štiavnik 2:1, Podhorie - Nededza 2:1, Lietava - Terchová 1:2, Stránske - Petrovice 2:0, Pov. Chlmec - Hrabové 6:1, Súľov - Horný Hričov 3:0 III. tr. sk. A: Bitarová - Veľká Čierna 4:1, Ovčiarsko - Kunerad 3:2, Mojš - Fačkov 2:2, Zádubnie B - Zástranie 2:0, Brodno . Dolná Tižina 0:3 III. tr. sk. B: Hliník - Jablonové 1:7, Hôrky - Hrič. Podhradie 1:0, Svederník - Divina 2:5, Lúky - Veľké Rovné 4:3. 96. ŠTK upozorňuje FK Svederník na čistotu v kabíne rozhodcov pod následkom disciplinárnych opatrení. 97. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 13. kola II. triedy Stránske - Nededza 29. 10. 2005 v ÚHČ. Súčasne žiada KR o delegovanie R na toto MFS (nesplnenie počtu R podľa RS). 98. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 29. - 30. 10. 2005. 99. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 14. a 15. kola I. a II. triedy jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 v dňoch 5., 6. 11 a 12. a 13. 11. 2005. V prípade nepriaznivého počasia včas kontaktujte sekretára ObFZ p. Gaškovú tel. 7232955, alebo 0908 903 264, resp. predsedu ŠTK ObFZ p. Kolibáča tel. 0903 620 054.


2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 20. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


173. MILO Miroslav, Kotrčina Lúčka, 871013, 2 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. DP príl. 1 5/a. 174. PECKO Roman, Kotrčina Lúčka, 720917, 3 MFS N od 21.10. 2005, DP príl.1 3/b. 175. BUŇO Bohuš, Rašov, 830618, 1 MFS N od 21.10. 2005, DP príl. 1 5/a. 176. ŠPÁNIK Peter, Hôrky, 831003, 4 MFS N od 21.10. 2005, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 177. GAJDOŚÍK Jozef, Hrabové, 681122, 5 MFS N od 21.10.2005, DP príl. 1 5/a + 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 178. KUBÁŇ Daniel, Divinka, 790413, 2 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. 179. ROLINČIN Tomáš, Ďurčiná, 910625 - žiak, 2 MFS N od 21.10.2005, DP príl. 1 4/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 180. BLAHÁT Štefan, ŠKF Ža-Vlčince, 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. DP príl 1 1/a. 181. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 21.10. 2005: SEDLIAČEK Miroslav, Závodie, 780707, HLADKÝ Peter, Petrovice, 821208, zaplatiť 200 + 200 Sk, SLÚČIK Ján, Kotrč.Lúčka, 810131, MARTINČEK Rastislav, Kotrč. Lúčka, 790120, ONDREJKA Peter, Kamenná Poruba, 810820, KUBÁŇ Daniel, Divinka, 790414, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUBO Ľuboš, Nezb. Lúčka, 740520, zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠPAGĽA Ján, Turie, 750322, zaplatiť 200 + 200 Sk, BARIAK Martin, Zbyňov, 871014, GAJDOŠÍK Peter, Terchová, 760910, GAJDOŠÍK Michal, Terchová, 861215, KOŠTEK Ľuboš, Horný Hričov, 841209, MARČIŠ Dušan, Horný Hričov, 720803, ŠKERO Miroslav, Veľké Rovné, 740905, zaplatiť 200 + 200 Sk. 182. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: BALEJA Martin, Bytčica, 810913, zmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406, zžmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, zmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2. 183. DK trestá FK Zádubnie - žiaci peňažnou pokutou 300 Sk (nenastúpenie na MFS). DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 184. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk 185. HODAS Jozef, Kunerad, 890801, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva na 6 mesiacov N od 21. 10. 2005, DP príl. 1 9-2/b. za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 186. VESELOVSKÝ Štefan, Kunerad - zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 6 mesiacov N od 21. 10. 2005, DP príl. 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 187. DK trestá FK Krasňany - žiaci peňažnou pokutou 9 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30.4. 2005, DP príl. 2 1/c, za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 188. DK trestá FK Veľké Rovné - dorast peňažnou pokutou 11 000 Sk, a uzatvorením ihriska na 1 MFS N. DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 189. KORČEK Ladislav, Veľké Rovné, zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže na 4 mesiace s prerušením od 21.10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 1 čl. 10 . 190. DK odstupuje na doriešenie KR rozhodcu Jaroslava Tarača zo stretnutia Zádubnie B - Zástranie, nerešpektovanie RS. 3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 19. 10. 2005, zápisnica č. 14 139. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15. a 16. 10. 2005: Dorast I. trieda: Višňové - Mojš 9:0, Kotešová - Varín - chýba zápis, Bytčica - Terchová doposiaľ neodohrané, Dlhé Pole - Veľké Rovné 1:7, Trnové - Hrabové 3:4, Dolná Tižina - Teplička 2:3, II. trieda: Ďurčiná - Krasňany 5:1, Gbeľany - Rašov 1:0, Hliník - Liet.Lúčka 0:11, Nededza - Kunerad 7:0, Petrovice - Zástranie 3:1, Pov. Chlmec - Zádubnie 4:3, Súľov - Horný Hričov 1:3 I. trieda SŽ a MŽ: Višňové - Krasňany chýba zápis, Zbyňov - Varín 4:1 a 0:10, Štiavnik - Raj. Teplice-Konská 1:5 a 2:1, Bytčica - Terchová 1:0 a 4:4, Strečno - Teplička 2:0 a 3:2, Stráňavy - Kamenná Poruba 5:4 a chýba zápis, Rosina - Predmier 0:2 a 2:1. II. tr. sk. A: Jasenové - Vlčince 1:2, Turie - Liet. Svinná 1:3, Bitarová - Liet. Lúčka 4:2, Hôrky - Ďurčiná 4:1, Lietava -Babkov 0:2, Stránske - Ovčiarsko 0:1. II. tr. sk. B: Mojš - Nezb.Lúčka 1:1, Gbeľany - Nededza 1:6, Kotrč. Lúčka -MŠK Žilina 2:2, Trnové - Zádubnie 3:0 kont., Brodno - Dolná Tižina 2:2 II. tr. sk. C: Kotešová - Divinka 7:0, Dolný Hričov - Jablonové 3:1, Rašov - Petrovice 6:4, Hlboké - Dlhé Pole 0:4, Súľov - Hrabové 0:0. 140. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Višňové - Krasňany (SŽ a MŽ), Stráňavy - Kamenná Poruba (MŽ). 141. KM žiada DK o potrestanie FK Kunerad za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP. Vedúci družstva Štefan Veselovský, Kunerad 160, kapitán družstva Jozef Hodás 890801. FK Kunerad uhradí cestovné náklady Jánovi Hôreckému, Kolárovice 751 vo výške 98 Sk 142. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti. Kunerad - Hliník 7:0. 143. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Trnové - Zádubnie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Trnové, podľa SP čl. 100, písm. b/. 144. KM žiada DK o potrestanie FK Zádubnie za nenastúpenie na MFS. 145. KM berie na vedomie list FK Mojš, ale tvrdenie p. Svetku sa nepreukázalo. 146. KM upozorňuje FK Mojš - dorast na SP, čl. 52, písm. a/. 147. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10. 2005 o 16.15 h. R Petra Vachana (MFS Dlhé Pole - Veľké Rovné).


4. Sekretariát ObFZ


Oznamujeme funkcionárom FK, že v týchto dňoch obdržali poverenie pre delegáta konferencie ObFZ Žilina s návratkou. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h. v priestoroch SOU - stavebného na Bôriku. Žiadame Vás, aby ste vyplnenú návratku poslali do 4. novembra 2005 na adresu ObFZ. Súčasne Vás žiadame o bezpodmienečné dodržanie termínu. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 380
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 15 225
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 096
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 091
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 542
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 663
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 605
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 584
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 326
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 177
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Koronavírus: Odberné miesta v Rajci (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Rajci.

Testovanie v Rajci

Mesto Žilina bude počas víkendu testovať. Zdravotníci dostanú 15 eur za hodinu

V termíne od 18. do 26. januára sa bude na celom území Slovenska realizovať skríningové testovanie na ochorenie COVID-19.

Ilustračné foto.
Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?