Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 20. 10. 2005, zápisnica č. 13/2005


95. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 15. a 16. 10. 2005. I. trieda: Višňové - Zbyňov 5:1, Kotešová - Nezb. Lúčka 2:0, Rajec - Raj. Teplice-Konská 2:2, Bytčica - Dlhé Pole 2:1, Belá - Rašov 1:2, Hlboké - Zádubnie 2:1, Závodie - Kotrč. Lúčka 0:2 II. trieda: Kamenná Poruba - Divinka 2:1, Turie - Štiavnik 2:1, Podhorie - Nededza 2:1, Lietava - Terchová 1:2, Stránske - Petrovice 2:0, Pov. Chlmec - Hrabové 6:1, Súľov - Horný Hričov 3:0 III. tr. sk. A: Bitarová - Veľká Čierna 4:1, Ovčiarsko - Kunerad 3:2, Mojš - Fačkov 2:2, Zádubnie B - Zástranie 2:0, Brodno . Dolná Tižina 0:3 III. tr. sk. B: Hliník - Jablonové 1:7, Hôrky - Hrič. Podhradie 1:0, Svederník - Divina 2:5, Lúky - Veľké Rovné 4:3. 96. ŠTK upozorňuje FK Svederník na čistotu v kabíne rozhodcov pod následkom disciplinárnych opatrení. 97. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 13. kola II. triedy Stránske - Nededza 29. 10. 2005 v ÚHČ. Súčasne žiada KR o delegovanie R na toto MFS (nesplnenie počtu R podľa RS). 98. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 29. - 30. 10. 2005. 99. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 14. a 15. kola I. a II. triedy jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 v dňoch 5., 6. 11 a 12. a 13. 11. 2005. V prípade nepriaznivého počasia včas kontaktujte sekretára ObFZ p. Gaškovú tel. 7232955, alebo 0908 903 264, resp. predsedu ŠTK ObFZ p. Kolibáča tel. 0903 620 054.


2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 20. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


173. MILO Miroslav, Kotrčina Lúčka, 871013, 2 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. DP príl. 1 5/a. 174. PECKO Roman, Kotrčina Lúčka, 720917, 3 MFS N od 21.10. 2005, DP príl.1 3/b. 175. BUŇO Bohuš, Rašov, 830618, 1 MFS N od 21.10. 2005, DP príl. 1 5/a. 176. ŠPÁNIK Peter, Hôrky, 831003, 4 MFS N od 21.10. 2005, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 177. GAJDOŚÍK Jozef, Hrabové, 681122, 5 MFS N od 21.10.2005, DP príl. 1 5/a + 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 178. KUBÁŇ Daniel, Divinka, 790413, 2 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. 179. ROLINČIN Tomáš, Ďurčiná, 910625 - žiak, 2 MFS N od 21.10.2005, DP príl. 1 4/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 180. BLAHÁT Štefan, ŠKF Ža-Vlčince, 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006. DP príl 1 1/a. 181. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 21.10. 2005: SEDLIAČEK Miroslav, Závodie, 780707, HLADKÝ Peter, Petrovice, 821208, zaplatiť 200 + 200 Sk, SLÚČIK Ján, Kotrč.Lúčka, 810131, MARTINČEK Rastislav, Kotrč. Lúčka, 790120, ONDREJKA Peter, Kamenná Poruba, 810820, KUBÁŇ Daniel, Divinka, 790414, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUBO Ľuboš, Nezb. Lúčka, 740520, zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠPAGĽA Ján, Turie, 750322, zaplatiť 200 + 200 Sk, BARIAK Martin, Zbyňov, 871014, GAJDOŠÍK Peter, Terchová, 760910, GAJDOŠÍK Michal, Terchová, 861215, KOŠTEK Ľuboš, Horný Hričov, 841209, MARČIŠ Dušan, Horný Hričov, 720803, ŠKERO Miroslav, Veľké Rovné, 740905, zaplatiť 200 + 200 Sk. 182. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: BALEJA Martin, Bytčica, 810913, zmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406, zžmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, zmena trestu na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2. 183. DK trestá FK Zádubnie - žiaci peňažnou pokutou 300 Sk (nenastúpenie na MFS). DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 184. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk 185. HODAS Jozef, Kunerad, 890801, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva na 6 mesiacov N od 21. 10. 2005, DP príl. 1 9-2/b. za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 186. VESELOVSKÝ Štefan, Kunerad - zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 6 mesiacov N od 21. 10. 2005, DP príl. 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 187. DK trestá FK Krasňany - žiaci peňažnou pokutou 9 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 21.10. 2005 do 30.4. 2005, DP príl. 2 1/c, za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 188. DK trestá FK Veľké Rovné - dorast peňažnou pokutou 11 000 Sk, a uzatvorením ihriska na 1 MFS N. DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 189. KORČEK Ladislav, Veľké Rovné, zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže na 4 mesiace s prerušením od 21.10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 1 čl. 10 . 190. DK odstupuje na doriešenie KR rozhodcu Jaroslava Tarača zo stretnutia Zádubnie B - Zástranie, nerešpektovanie RS. 3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 19. 10. 2005, zápisnica č. 14 139. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15. a 16. 10. 2005: Dorast I. trieda: Višňové - Mojš 9:0, Kotešová - Varín - chýba zápis, Bytčica - Terchová doposiaľ neodohrané, Dlhé Pole - Veľké Rovné 1:7, Trnové - Hrabové 3:4, Dolná Tižina - Teplička 2:3, II. trieda: Ďurčiná - Krasňany 5:1, Gbeľany - Rašov 1:0, Hliník - Liet.Lúčka 0:11, Nededza - Kunerad 7:0, Petrovice - Zástranie 3:1, Pov. Chlmec - Zádubnie 4:3, Súľov - Horný Hričov 1:3 I. trieda SŽ a MŽ: Višňové - Krasňany chýba zápis, Zbyňov - Varín 4:1 a 0:10, Štiavnik - Raj. Teplice-Konská 1:5 a 2:1, Bytčica - Terchová 1:0 a 4:4, Strečno - Teplička 2:0 a 3:2, Stráňavy - Kamenná Poruba 5:4 a chýba zápis, Rosina - Predmier 0:2 a 2:1. II. tr. sk. A: Jasenové - Vlčince 1:2, Turie - Liet. Svinná 1:3, Bitarová - Liet. Lúčka 4:2, Hôrky - Ďurčiná 4:1, Lietava -Babkov 0:2, Stránske - Ovčiarsko 0:1. II. tr. sk. B: Mojš - Nezb.Lúčka 1:1, Gbeľany - Nededza 1:6, Kotrč. Lúčka -MŠK Žilina 2:2, Trnové - Zádubnie 3:0 kont., Brodno - Dolná Tižina 2:2 II. tr. sk. C: Kotešová - Divinka 7:0, Dolný Hričov - Jablonové 3:1, Rašov - Petrovice 6:4, Hlboké - Dlhé Pole 0:4, Súľov - Hrabové 0:0. 140. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Višňové - Krasňany (SŽ a MŽ), Stráňavy - Kamenná Poruba (MŽ). 141. KM žiada DK o potrestanie FK Kunerad za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP. Vedúci družstva Štefan Veselovský, Kunerad 160, kapitán družstva Jozef Hodás 890801. FK Kunerad uhradí cestovné náklady Jánovi Hôreckému, Kolárovice 751 vo výške 98 Sk 142. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti. Kunerad - Hliník 7:0. 143. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Trnové - Zádubnie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Trnové, podľa SP čl. 100, písm. b/. 144. KM žiada DK o potrestanie FK Zádubnie za nenastúpenie na MFS. 145. KM berie na vedomie list FK Mojš, ale tvrdenie p. Svetku sa nepreukázalo. 146. KM upozorňuje FK Mojš - dorast na SP, čl. 52, písm. a/. 147. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10. 2005 o 16.15 h. R Petra Vachana (MFS Dlhé Pole - Veľké Rovné).


4. Sekretariát ObFZ


Oznamujeme funkcionárom FK, že v týchto dňoch obdržali poverenie pre delegáta konferencie ObFZ Žilina s návratkou. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h. v priestoroch SOU - stavebného na Bôriku. Žiadame Vás, aby ste vyplnenú návratku poslali do 4. novembra 2005 na adresu ObFZ. Súčasne Vás žiadame o bezpodmienečné dodržanie termínu. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 27 309
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 852
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 204
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 686
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 400
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 867
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 835
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 983
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 768
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 382
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Tu sú výsledky víkendového testovania na Orave. Prečo ste boli vy?

Za tri dni otestovali odberové tímy 91 505 ľudí. Do karantény poslali 3 904 infikovaných.

Už ste čítali?