Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

Záleží mi na ľuďoch i na obci

Stopy po osídlení priestoru v dolnej časti rozšírenej doliny potoka Štiavnik siahajú až do praveku. Hvozdnica oslávila pred piatimi rokmi 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

Záleží mi na ľuďoch i na obci


Stopy po osídlení priestoru v dolnej časti rozšírenej doliny potoka Štiavnik siahajú až do praveku. Hvozdnica oslávila pred piatimi rokmi 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Bolo to v roku 1250. Hvozdnica vystúpila z anonymity dejín, keď túto zem daroval panovník Belo IV. bánovi Filipovi, ktorého majetky boli spustošené po tatárskom vpáde v rokoch 1241-1242. Vtedy to ešte bola Hoznucha. Jej história, ale i súčasnosť sú nemenej zaujímavé. Tvrdí to aj starosta obce Miroslav Minárik.


Pred piatimi rokmi ste oslávili 750. výročie prvej písomnej zmienky o Hvozdnici. Čím žije vaša obec dnes? Pokúsim sa v skratke zhrnúť všetky nedostatky aj pozitíva. Už v čase osláv stál bytový dom, kde teraz sídli aj Obecný úrad. Ďalší, s 24 bytmi, sme odovzdali do užívania v roku 2002. Na poslednú chvíľu nás ešte napadlo urobiť z jednej garáže a časti pivničných priestorov ambulanciu pre lekára. Dvakrát týždenne tu ordinuje doktor Roman Pinter. Je to veľká poľahoba najmä pre starších občanov, ktorí si väčšinou potrebujú dať len predpísať lieky. Nemusia cestovať do Štiavnika a lieky im hocikto ochotne donesie z Bytče. Stálo nás to skoro pol milióna korún, ale neľutujeme. To sú veci, ktoré život našich občanov podstatne uľahčujú.


A čo tie ostatné? Zo všetkého najradšej som, že sa teraz urobila cesta. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať Slovenskej správe ciest a investorovi, Žilinskému samosprávnemu kraju. A samozrejme aj mojim spoluobčanom, ktorí si toľko pre zlé cesty vytrpeli. Trvalo to skoro desať rokov. Najskôr sa robila kanalizácia, následne išiel plyn a potom ešte voda. Takže trikrát sa cesta rozkopala a zahádzala. Kým sa neurobila nová, dovolím si tvrdiť, že sme mali najhoršiu cestu v strednej Európe. Popri novej ceste sme urobili aj nejaké bočné uličky na Prašniciach, v strede obce pri kaplnke a v časti Záhumnie.


Iste máte plány aj na ďalšie obdobie. Nie jeden, ani dva. Ale všetko sa bude odvíjať od financií. A od toho, ako rýchlo sa budú posudzovať projekty na čerpanie grantov z eurofondov. Mrzí ma, že to všetko trvá veľmi dlho. Podali sme projekt na rekonštrukciu KD v objeme 9 mil. korún. Je to už skoro rok a nič sa nedeje. Sú to v podstate mrtvé peniaze, ktoré sa mohli využiť na niečo iné. Máme už pripravené ďalšie tri. Prvým je cesta v časti Záhumnie, potom cesta pri cintoríne, smerom k rieke, kde sme vykúpili nejaké pozemky a chceli by sme tam urobiť parkovisko, ďalej by sme chceli dať do poriadku cestu v časti Klenové. Projekty len na stavebné povolenie budú stáť ďalších 200-tisíc korún.


 


Škola, v ktorej nepotrebujú zvonček


S riaditeľom Základnej školy s Materskou školou vo Hvozdnici Antonom Gabrielom sme sa rozprávali dobré tri hodiny. A za celý ten čas nás ani raz nevyrušil zvuk školského zvončeka, ktorý by oznamoval začiatok či koniec vyučovacej hodiny. "Je to tak už niekoľko rokov a všetci sme si už zvykli," so smiechom odpovedal na naše nechápavé pohľady riaditeľ. Ale vraj ak sa všetko podarí, už od budúceho školského roku bude cez prestávky vyhrávať v školskom rozhlase muzika. A tak sme sa Antona Gabriela pýtali ďalej.


Aká je súčasnosť vašej školy? Boli sme jednou z tých škôl, ktoré zasiahla racionalizácia siete základných škôl, a tak sme sa v roku 2000 zlúčili so ZŠ v Štiavniku. Cieľom bolo zrušenie spojených ročníkov, ktoré sme vtedy mali na našej škole vzhľadom na malý počet detí a v konečnom dôsledku aj úspora financií. Dva roky sme fungovali pod riaditeľstvom ZŠ v Štiavniku. Keď sa začalo uvažovať o financovaní ZŠ na základe normatívneho príspevku na žiaka, obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici sa rozhodlo požiadať o zaradenie našej školy do siete ZŠ a opäť ju osamostatniť. Rozhodnutie z ministerstva prišlo 2. septembra 2003 a vtedy sa, z večera na ráno, začala nová éra samostatnej Základnej školy vo Hvozdnici. Jej súčasťou sa stala aj materská škola, ktorá je v tej istej budove.


Máte aj školský klub detí? Nie, ale ten v podstate nahrádza vysunuté pracovisko Centra voľného času (CVČ) z Bytče. V tomto školskom roku má už aj svoje vlastné priestory, ktoré sme získali presťahovaním kabinetu do suterénu. Anna Mináriková z CVČ vedie krúžok anglického jazyka, turistický a divadelný krúžok a popoludní zabezpečuje aj činnosť detí v rámci zóny voľného času. Máme aj ďalšie krúžky. Ja vediem počítačový krúžok, o ktorý je medzi deťmi obrovský záujem, tanečný krúžok vedie Renáta Golierová a liturgický Daniela Trulíková.


A čo vaši škôlkari? Tým sa naozaj darí dobre. Poznať to aj podľa toho, akí prváci prichádzajú do školy. Musím povedať, že sú veľmi dobre pripravení. Vedia pracovať s pastelkami, nožnicami, ani lepidlo nie je pre nich neznámy pojem. Majú osvojené základné hygienické návyky. A čo je hlavné, neboja sa školy, pretože denne s ňou prichádzajú do kontaktu. Poznajú mňa aj učiteľky, vedia, ako vyzerajú triedy, vidia, ako sa správajú školáci počas prestávok. Toto všetko im do značnej miery uľahčuje ich vstup do prvej triedy. Poďakovanie patrí obom učiteľkám, ktoré sa im celý rok venujú.


Na nedostatok financií sa nesťažujete? V podstate ani nie. Vlani sa nám podarilo v jednej časti budovy prerobiť klasické kúrenie na plynové a vymenili sme tam aj staré okná za plastové. Tento rok sme pred prázdninami zvažovali, či zrekonštruujeme kúrenie a vymeníme radiátory, alebo či splynofikujeme aj zvyšnú časť školy. Keď sme všetko prepočítali, vyšlo nám, že druhý variant bude výhodnejší. Navyše sme celú školu rozdelili na tri vykurovacie sektory, je to oveľa efektívnejšie a ekonomickejšie. Museli sme však zrušiť miesto kuriča, čo je mne osobne veľmi ľúto, pretože Jozef Kolek bol jediným chlapom, ktorého som v škole stretával. Bol veľmi ústretový, šikovný, zručný remeselník, pracoval tu osem rokov. Ale škole je verný stále. Bol tu aj nedávno, keď vymieňal žiarivky v počítačovej učebni. Za všetko, čo pre školu urobil a čo stále robí, mu patrí naša veľká vďaka.


 


Miesto piety a pokoja


V júli 1994 sa splnil sen veriacich Hvozdničanov. Vtedajší kardinál Ján Chryzostom Korec im posvätil kostol sv. Svorada a sv. Benedikta. Hneď vedľa je aj Dom smútku a miestny cintorín a spolu tvoria ucelený komplex. "Obnovili sme omietku na oboch objektoch, oplotili sme celý cintorín a teraz sme urobili jeho stredom aj chodníček. Myslím, že teraz táto časť pôsobí veľmi estetickým dojmom a páči sa všetkým. Za cestou by ešte malo pribudnúť malé parkovisko," rozvíja ďalšie plány starosta Hvozdnice Miroslav Minárik. Pozemky na parkovisko už odkúpili.


 


Pýchou obce je Javorníček


Folklór má svoje miesto v živote takmer každej dediny. Nie je tomu inak ani vo Hvozdnici. Najväčšiu zásluhu na tom momentálne má Juraj Jakubík s manželkou Annou, ktorí od roku 1997 vedú detský folklórny súbor Javorníček. "Vznikol z detí, ktoré pôsobili v dedinskej folklórnej skupine," prezradila nám Anna Jakubíková. Vedúci i členovia súboru čerpajú zo zvykov štiavnickej doliny a sú v ňom deti z Hvozdnice i zo Štiavnika. Hoci je to mladý kolektív, má na svojom konte celý rad úspechov. "Viackrát sme boli na krajských prehliadkach, trikrát sme postúpili na celoslovenskú. Tam sa vlani naši sólisti, speváci stali laureátmi a získali hlavnú cenu," popýšila sa úspechmi svojich malých zverencov. Momentálne má Javorníček asi 20 členov, muzikantov, spevákov i tanečníkov. Robia však aj scénické pásma, v ktorých prezentujú ľudové zvyky zo svojho regiónu. S tými vystupujú aj na rôznych folklórnych festivaloch, ale videli ich aj v Krakove, Bratislave či v Prahe. "V Krakove sme boli vlani pred Vianocami a reprezentovali sme tam Žilinský samosprávny kraj. Bratislavu a Prahu sme navštívili v rámci benefičných koncertov, ktoré sa konali pod záštitou eurokomisára Jána Fígeľa a vystupovali sme tam v programe Slovenský Betlehem," ukončila výpočet úspechov Anna Jakubíková. Folklór majú Jakubíkovci v krvi. Jurajov otec Otto bol zakladateľom dedinskej folklórnej skupiny v Štiavniku. Tam sa Anna zoznámila s Jurajom a dnes v Javorníčku vystupujú aj ich tri deti.


 


Deti rady robia samy pre seba


Život v ZŠ s MŠ vo Hvozdnici je zaujímavý. Aj keď je to len malá škola, majú tu zaužívané podujatia, ktoré sa v každom školskom roku opakujú. "Školský rok vždy začíname svätou omšou v kostole. Tým sme nadviazali na tradíciu, aká tu už kedysi bola. Pokračujeme v decembri Mikulášskym posedením. To organizujeme v kultúrnom dome, deti z CVČ pripravia krátky program, balíčky pre všetky deti z obce zabezpečuje úrad. Veľmi milá býva aj Vianočná besiedka, ktorá je vždy v posledný vyučovací deň v roku a deti na nej prezentujú rodičom, čo všetko sa v škole naučili. Stretávame sa v kostole, lebo v škole nemáme na takéto akcie dosť miesta a v kultúrnom dome je chladno," začal s výpočtom tradičných podujatí riaditeľ Anton Gabriel. Fašiangy v škole aj v škôlke patria karnevalu, nikdy nezabudnú ani na Deň matiek. Deti a učitelia sa každý rok tešia aj na oslavy Medzinárodného dňa detí. Učitelia preto, že s ním nemajú žiadnu robotu a deti preto, že si ho pripravujú samy. Organizačný štáb tvoria vždy štvrtáci. Tí si povymýšľajú súťaže, pripravia si na ne všetko potrebné, na ihrisku vyznačia stanovištia a sami sú rozhodcami i organizátormi. To sa im veľmi páči. A už je tu v podstate koniec školského roka. "Občas pre deti zabezpečíme aj nejaký kultúrny program či výchovný koncert. Predtým sme chodievali aj do divadla do Žiliny, ale je to stále drahšie a drahšie," posťažoval sa riaditeľ. A v kultúrnom dome zatiaľ na divadelné predstavenia profesionálnych súborov nemajú podmienky.


 


Chceli by sme sa poďakovať


Všetkým tým, ktorí škole pomáhali a pomáhajú. V prvom rade je to Obecný úrad vo Hvozdnici, starostom počnúc a pracovníčkami úradu končiac. Spoločne s riaditeľom školy sa vždy usilujú nájsť takú cestu, aby boli spokojní všetci, ktorých sa to týka. Treba spomenúť aj Urbár obce Hvozdnica. Predtým zásoboval školu drevom na kúrenie, teraz im daroval drevo, z ktorého postavia za školou altánok so stolmi a lavicami, ktorý budú v teplejšom období využívať aj na vyučovanie. Poďakovanie patrí aj Rade školy a všetkým rodičom, ktorí škole zverili svoje deti a podľa svojich možností participujú na riešení problémov, s ktorými škola zápasí. Mimoriadne dobré vzťahy ma hvozdnická škola so školou v Štiavniku. Spoločne organizujú plavecký výcvik pre štvrtákov, spolupracujú aj metodické združenia. Ďalšie slová vďaky patria mestu Bytča a jeho primátorovi Petrovi Korcovi. Nuž a napokon je to správca štiavnickej farnosti Ľubomír Dávidík, človek, ktorý je svetlom tejto doliny.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 2. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 3. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 4. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 5. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 6. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Hygge ako životný štýl
 10. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 43 636
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 605
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 666
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 258
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 808
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 733
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 542
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 453
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 432
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 298
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

4 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

7 h
Kapitán Strečna Jakub Beháň v zápase proti Višňovému (2:3). Trio bratov Beháňovcov nastrieľalo z dvadsiatich gólov FK Strečno v jesennej časti viac ako polovicu. Spomínaný Jakub ich dal päť, rovnako aj Marek. Tretí Patrik strelil jeden.

Futbalistom z obce na Váhu patrí až jedenáste miesto.

7 h

Uplynulý týždeň priniesol opäť zaujímavé udalosti.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

9 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

24. jan

Skríningové testovanie na Kysuciach prebehlo bez problémov.

24. jan

Už ste čítali?