Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


89. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: I. trieda: Zbyňov - Závodie 0:1, Kotrč. Lúčka - Hlboké 3:0, Zádubnie - Rašov 3:1, Belá - Bytčica 3:1, Dlhé Pole - Rajec 3:0, Raj.Teplice-Konská - Kotešová 2:1, Nezb. Lúčka - Višňové 2:0 II. trieda: Divinka - Súľov 2:0, Horný Hričov - Pov. Chlmec 3:2, Hrabové - Stránske 1:2, Petrovice - Lietava 2:1, Terchová - Podhorie 1:0, Nededza - Turie 5:1, Štiavnik - Kamenná Poruba 2:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Zádubnie B 6:0, Zástranie - Ovčiarsko 10:1, Kunerad - Bitarová 2:2, Veľká Čierna - Mojš 0:2, Fačkov - Stráža 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Svederník 3:0, Divina - Hôrky 1:3, Hrič.Podhradie - Hliník 4:1, Jablonové - Kolárovice 3:0.
90. ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie FK Kolárovice z dôvodu neskorého začiatku stretnutia 8. kola Jablonové - Kolárovice.
91. ŠTK upozorňuje FK Dlhé Pole na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom disciplinárnych opatrení.
92. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. triedy Nededza - Lietava 22.10.2005 v ÚHČ.
93. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 22. - 23. 10. 2005.
94. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko zabezpečiť súvislé ohradenie HP. Termín - do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 11/2005
156. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406,
2 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/a.
157. Zmena trestu resp. odpustenie trestu: URÍK Milan, Zbyňov, 760531, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, ČAKÁNEK Martin, Hliník, 831223, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006:
158. TOMAŠČÍK Peter, Bitarová, 820905,
3 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 3/b.
159. ĎURANA Marian, Stráža, 821027, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
160. HRUŠKA Rastislav, Zástranie, 861007,
1 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 5/a.
161. DK opravuje bod 146, zápisnice DK č. 11 nové znenie 2 MFS N od 7. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
162. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská - dorast peňažnou pokutou 8 000 Sk (odhlásenie zo súťaže), podľa RS čl. VIII. Disciplinárne konanie 3/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
163. ADAMÍK Ján, Petrovice, DK trestá pokarhaním (za NS v MFS), DP čl. 8. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
164. KUZMA Martin, Terchová - dorast, 871122, 1 MFS N od 14.10. 2005, DP príl. 1 5/a.
165. GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
166. MIKURDA Jozef, R, 1 mesiac P od 14. 10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
167. ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/b.
168. HUDEK Ivan, Súľov, 820912, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1, 3/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
169. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 10. 2005: KUŤKA Vladimír, Kotrč. Lúčka, 771115, MATUŠ Michal, Pov. Chlmec , 831025, HOLBOJ Róbert, Pov.Chlmec, 740424 zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠKORVÁNEK Juraj, Podhorie, 840827,
170. BAČÍK Michal, Predmier, 3 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže s prerušením do 31. 5. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
171. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 15.30 h. zo stretnutia Krasňany - Rosina SŽ R Paňák Tomáš, AR 1 Hazda Peter, hlavný usporiadateľ Pavol Trnka a vedúci FK Rosina Anton Zemiak.
172. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 16.00 h. zo stretnutia Hôrky - Veľké Rovné - dorast R Hanakovič Jozef, AR 1 Martinec J. ml. hl usporiadateľ Jozef Drábik, vedúci FK Veľké Rovné Marian Komada.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 12. 10. 2005, zápisnica č. 13
123. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: Dorast I. trieda: Mojš - Dolná Tižina 1:8, Teplička - Trnové 1:0, Hrabové - Dlhé Pole 3:0, Veľké Rovné - Bytčica 3:1, Terchová - Hôrky 2:1, Varín - Višňové 4:0. II. trieda: Krasňany - Súľov 1:0, Horný Hričov - Pov.Chlmec 2:0, Zádubnie - Petrovice 2:4, Zástranie - Nededza 2:1, Kunerad - Hliník - chýba zápis, Liet. Lúčka - Gbeľany 4:2, Rašov - Ďurčiná 0:4 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Rosina 10:3 a 2:0, Predmier - Stráňavy 4:1 a 8:1, Kamenná
Poruba - Strečno 3:1 a 1:1, Teplička - Bytčica 3:0 a 6:0, Terchová - Štiavnik 4:3 a 4:0, Raj. Teplice-Konská - Zbyňov 4:1 a 9:0, Varín - Višňové 3:4 a 2:1. II. tr. sk. A: Vlčince - Stránske 8:0,
Ovčiarsko - Lietava 7:1, Babkov - Hôrky 3:0, Ďurčiná - Bitarová 21:0, Liet. Lúčka - Turie 0:7,
Liet. Svinná - Jasenové 6:2 II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Brodno 4:2, Dolná Tižina - Trnové 2:8, Belá - Kotrč. Lúčka 4:1, MŠK Žilina - Gbeľany 2:0, Nededza - Mojš chýba zápis, II. tr. sk. C: Divinka - Súľov 1:1, Hrabové - Hlboké 1:0, Dlhé Pole - Rašov 7:1, Petrovice - Dolný Hričov 1:2, Jablonové - Kotešová 1:5. Súťaž prípraviek: MŠK Žilina - Belá 3:3, Štiavnik - Juventus Závodie 1:7, Belá - Juventus Závodie 0:1, MŠK Žilina - Štiavnik 1:2, Štiavnik - Belá 1:4, Juventus Žilina - MŠK Žilina 5:0.
124. KM akceptuje list FK Rajecké Teplice-Konská - dorast o odstúpení zo súťaže I. triedy dorastu.
125. KM anuluje všetky výsledky MFS dorastu Raj. Teplice-Konská
126. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí z MFS žiakov Nededza - Mojš.
127.KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku z MFS Nededza - Mojš.
128. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.00 h. R Wojčik Tomáš, Hôrecký Ján, za FK Kunerad Dominik Baránek 880831, Veselovský Štefan, Kunerad 160. za FK Hliník Gašperec Juraj, 890414, Janešík Jaroslav Hliník 40.
129.KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2005o 16,20 h. R Kudelka Tibor (Belá - Kotrč.Lúčka), Paňák Tomáš (Krasňany - Rosina), Kuba Rastislav (Ďurčiná - Bitarová, Teplička - Bytčica), Hazda Peter (Krasňany - Rosina), Wojčik Tomáš (Kamenná Poruba- Strečno).
130. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za odhlásenie zo súťaže.
131. KM berie na vedomie list FK Mojš - dorast.
132. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.40 h. R Ivana Bariaka, Rogoňa Ladislava, za FK Mojš Ing. Štefan Svetko, Behúľ Michal, 881122, Rastislav Filo 900520.
133. KM žiada DK o prešetrenie udalostí po MFS SŽ Krasňany - Rosina.
134. KM schvaľuje výsledky súťaže prípraviek.
135. Ďalší turnaj prípraviek sa koná 23.10. 2005 od 8.00 h.
136. KM prešetrila podnet FK Veľké Rovné - dorast. Na základe zistených skutočností sa nedokázali tvrdenia uvedené v liste FK Veľké Rovné.
137. KM žiada DK o potrestanie R Jozefa Mikurdu za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.
138. KM upravuje ÚHČ dorastu II. tr. 11., 12. a 13. kolo na 11,30 h.
4. Sekretariát ObFZ
- dovoľujeme si upozorniť funkcionárov FK, že Krajské športové centrum v Žiline a Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja n. o., usporiada konferenciu o podpore športu prostredníctvom projektov s názvom "Perspektívy regionálneho športu v Žilinskom samosprávnom kraji", ktorá sa uskutoční 24. októbra 2005 o 16,00 h. v stravovacom zariadení Žilinskej univerzity (nová menza) Veľký Diel v Žiline (za Carrefourom). Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 4. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 5. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 9. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 2. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 3. Budúcnosť M&A v Európe
 4. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 5. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 6. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 7. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 10. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 591
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 330
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 653
 4. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 142
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 042
 6. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 727
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 545
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 501
 9. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 427
 10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 341
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Vlci zvíťazili v nových dresoch: Podobnosť s finalistom NHL!

Žilinskí hokejisti vyhrali v Považskej Bystrici 9:0.

Tréner Vlkov Dušan Gregor počas prípravného zápasu s Košicami.

Gonov výrazný rukopis pri žilinských góloch

Po víťazstve nad Trenčínom si Žilina upevnila tretie miesto v tabuľke.

Miroslav Gono (vľavo) patril medzi najlepších hráčov na ihrisku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vianočné trhy v Martine budú

Druhá vlna koronavírusu slabne, no ťažko povedať, akú silu bude mať v predvianočnom období. Mesto napriek tomu pripraví vianočné trhy. Budú mať ale svoje epidemiologické pravidlá.

Na rýchlostnej ceste R1 sa dnes stala ďalšia nehoda, vodič je popálený

Po prvej nehode zomrela žena, po druhej bojuje o život muž.

Polícia vyšetruje masívne podozrenia z tunelovania Agrokomplexu

Rezort hovorí o závažných zisteniach v štátnom podniku. V minulosti ho riadili nominanti SNS.

Už ste čítali?