Utorok, 3. august, 2021 | Meniny má JergušKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 12/2005


89. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: I. trieda: Zbyňov - Závodie 0:1, Kotrč. Lúčka - Hlboké 3:0, Zádubnie - Rašov 3:1, Belá - Bytčica 3:1, Dlhé Pole - Rajec 3:0, Raj.Teplice-Konská - Kotešová 2:1, Nezb. Lúčka - Višňové 2:0 II. trieda: Divinka - Súľov 2:0, Horný Hričov - Pov. Chlmec 3:2, Hrabové - Stránske 1:2, Petrovice - Lietava 2:1, Terchová - Podhorie 1:0, Nededza - Turie 5:1, Štiavnik - Kamenná Poruba 2:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Zádubnie B 6:0, Zástranie - Ovčiarsko 10:1, Kunerad - Bitarová 2:2, Veľká Čierna - Mojš 0:2, Fačkov - Stráža 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Svederník 3:0, Divina - Hôrky 1:3, Hrič.Podhradie - Hliník 4:1, Jablonové - Kolárovice 3:0.
90. ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie FK Kolárovice z dôvodu neskorého začiatku stretnutia 8. kola Jablonové - Kolárovice.
91. ŠTK upozorňuje FK Dlhé Pole na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom disciplinárnych opatrení.
92. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. triedy Nededza - Lietava 22.10.2005 v ÚHČ.
93. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 22. - 23. 10. 2005.
94. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko zabezpečiť súvislé ohradenie HP. Termín - do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 13. 10. 2005, zápisnica č. 11/2005
156. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690406,
2 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/a.
157. Zmena trestu resp. odpustenie trestu: URÍK Milan, Zbyňov, 760531, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006, DP čl. 31/2, ČAKÁNEK Martin, Hliník, 831223, zmena trestu na 1 MFS P od 14. 10. 2005 do 30. 4. 2006:
158. TOMAŠČÍK Peter, Bitarová, 820905,
3 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 3/b.
159. ĎURANA Marian, Stráža, 821027, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
160. HRUŠKA Rastislav, Zástranie, 861007,
1 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 5/a.
161. DK opravuje bod 146, zápisnice DK č. 11 nové znenie 2 MFS N od 7. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
162. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská - dorast peňažnou pokutou 8 000 Sk (odhlásenie zo súťaže), podľa RS čl. VIII. Disciplinárne konanie 3/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
163. ADAMÍK Ján, Petrovice, DK trestá pokarhaním (za NS v MFS), DP čl. 8. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
164. KUZMA Martin, Terchová - dorast, 871122, 1 MFS N od 14.10. 2005, DP príl. 1 5/a.
165. GAŠPIERIK Peter, Lietava, 850116, 2 MFS N od 14. 10. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
166. MIKURDA Jozef, R, 1 mesiac P od 14. 10. 2005 do 30. 6. 2006, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk
167. ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1 3/b.
168. HUDEK Ivan, Súľov, 820912, 3 MFS N od 14.10.2005, DP príl. 1, 3/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk.
169. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 14. 10. 2005: KUŤKA Vladimír, Kotrč. Lúčka, 771115, MATUŠ Michal, Pov. Chlmec , 831025, HOLBOJ Róbert, Pov.Chlmec, 740424 zaplatiť 200 + 200 Sk, ŠKORVÁNEK Juraj, Podhorie, 840827,
170. BAČÍK Michal, Predmier, 3 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže s prerušením do 31. 5. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
171. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 15.30 h. zo stretnutia Krasňany - Rosina SŽ R Paňák Tomáš, AR 1 Hazda Peter, hlavný usporiadateľ Pavol Trnka a vedúci FK Rosina Anton Zemiak.
172. DK predvoláva na deň 20.10. 2005 o 16.00 h. zo stretnutia Hôrky - Veľké Rovné - dorast R Hanakovič Jozef, AR 1 Martinec J. ml. hl usporiadateľ Jozef Drábik, vedúci FK Veľké Rovné Marian Komada.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 12. 10. 2005, zápisnica č. 13
123. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 8. a 9. 10. 2005: Dorast I. trieda: Mojš - Dolná Tižina 1:8, Teplička - Trnové 1:0, Hrabové - Dlhé Pole 3:0, Veľké Rovné - Bytčica 3:1, Terchová - Hôrky 2:1, Varín - Višňové 4:0. II. trieda: Krasňany - Súľov 1:0, Horný Hričov - Pov.Chlmec 2:0, Zádubnie - Petrovice 2:4, Zástranie - Nededza 2:1, Kunerad - Hliník - chýba zápis, Liet. Lúčka - Gbeľany 4:2, Rašov - Ďurčiná 0:4 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Rosina 10:3 a 2:0, Predmier - Stráňavy 4:1 a 8:1, Kamenná
Poruba - Strečno 3:1 a 1:1, Teplička - Bytčica 3:0 a 6:0, Terchová - Štiavnik 4:3 a 4:0, Raj. Teplice-Konská - Zbyňov 4:1 a 9:0, Varín - Višňové 3:4 a 2:1. II. tr. sk. A: Vlčince - Stránske 8:0,
Ovčiarsko - Lietava 7:1, Babkov - Hôrky 3:0, Ďurčiná - Bitarová 21:0, Liet. Lúčka - Turie 0:7,
Liet. Svinná - Jasenové 6:2 II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Brodno 4:2, Dolná Tižina - Trnové 2:8, Belá - Kotrč. Lúčka 4:1, MŠK Žilina - Gbeľany 2:0, Nededza - Mojš chýba zápis, II. tr. sk. C: Divinka - Súľov 1:1, Hrabové - Hlboké 1:0, Dlhé Pole - Rašov 7:1, Petrovice - Dolný Hričov 1:2, Jablonové - Kotešová 1:5. Súťaž prípraviek: MŠK Žilina - Belá 3:3, Štiavnik - Juventus Závodie 1:7, Belá - Juventus Závodie 0:1, MŠK Žilina - Štiavnik 1:2, Štiavnik - Belá 1:4, Juventus Žilina - MŠK Žilina 5:0.
124. KM akceptuje list FK Rajecké Teplice-Konská - dorast o odstúpení zo súťaže I. triedy dorastu.
125. KM anuluje všetky výsledky MFS dorastu Raj. Teplice-Konská
126. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí z MFS žiakov Nededza - Mojš.
127.KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku z MFS Nededza - Mojš.
128. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.00 h. R Wojčik Tomáš, Hôrecký Ján, za FK Kunerad Dominik Baránek 880831, Veselovský Štefan, Kunerad 160. za FK Hliník Gašperec Juraj, 890414, Janešík Jaroslav Hliník 40.
129.KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2005o 16,20 h. R Kudelka Tibor (Belá - Kotrč.Lúčka), Paňák Tomáš (Krasňany - Rosina), Kuba Rastislav (Ďurčiná - Bitarová, Teplička - Bytčica), Hazda Peter (Krasňany - Rosina), Wojčik Tomáš (Kamenná Poruba- Strečno).
130. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za odhlásenie zo súťaže.
131. KM berie na vedomie list FK Mojš - dorast.
132. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2005 o 16.40 h. R Ivana Bariaka, Rogoňa Ladislava, za FK Mojš Ing. Štefan Svetko, Behúľ Michal, 881122, Rastislav Filo 900520.
133. KM žiada DK o prešetrenie udalostí po MFS SŽ Krasňany - Rosina.
134. KM schvaľuje výsledky súťaže prípraviek.
135. Ďalší turnaj prípraviek sa koná 23.10. 2005 od 8.00 h.
136. KM prešetrila podnet FK Veľké Rovné - dorast. Na základe zistených skutočností sa nedokázali tvrdenia uvedené v liste FK Veľké Rovné.
137. KM žiada DK o potrestanie R Jozefa Mikurdu za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.
138. KM upravuje ÚHČ dorastu II. tr. 11., 12. a 13. kolo na 11,30 h.
4. Sekretariát ObFZ
- dovoľujeme si upozorniť funkcionárov FK, že Krajské športové centrum v Žiline a Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja n. o., usporiada konferenciu o podpore športu prostredníctvom projektov s názvom "Perspektívy regionálneho športu v Žilinskom samosprávnom kraji", ktorá sa uskutoční 24. októbra 2005 o 16,00 h. v stravovacom zariadení Žilinskej univerzity (nová menza) Veľký Diel v Žiline (za Carrefourom). Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Skryť Vypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 2. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 3. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 4. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 5. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 6. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Môže pivo spojiť Prešov s Veľkým Šarišom?
 10. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 429
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 980
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 959
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 874
 5. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 3 640
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 614
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 210
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 798
 9. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 519
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 066
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Práce by mali byť ukončené do konca augusta.


4 h

Po daždi stúpla v nedeľu v Čičmanoch hladina vôd o jeden meter.


TASR 5 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj to, aký úspech dosiahla v Turecku mladá triatlonistka, bývalý hádzanársky reprezentant prezradil viac o stave našej hádzanej a pozrieme sa aj na ďalšie zaujímavé novinky zo sveta športu


7 h

Počas workshopu preskúmali odborníci ďalšiu časť kostrového nálezu.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?