Štvrtok, 5. august, 2021 | Meniny má HortenziaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 6. októbra 2005, zápisnica č. 11/2005


83. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 1. a 2. 10. 2005: I. trieda: Nezb. Lúčka - Zbyňov 4:0, Višňové - Raj. Teplice-Konská 3:0, Kotešová - Dlhé Pole 6:0, Rajec - Belá 2:1, Bytčica - Zádubnie 4:0, Rašov - Kotrč.Lúčka 2:2, Hlboké - Závodie 0:2. II. trieda: Štiavnik - Divinka 2:1, Kamenná Poruba - Nededza 2:2, Turie - Terchová 0:1, Podhorie - Petrovice1:2, Lietava - Hrabové 4:0, Stránske - Horný Hričov 4:1, Pov. Chlmec - Súľov 4:1. III. tr. sk. A: Zádubnie A - Brodno 4:3, Bitarová - Zástranie 2:1, Stráža - Veľká Čierna 4:1, Ovčiarsko - Dolná Tižina 0:6, Mojš - Kunerad 2:2. III. tr. sk. B: Kolárovice - Hrič. Podhradie 1:8, Hôrky - Veľké Rovné 2:0, Hliník - Divina 3:2, Svederník - AK Lúky 2:6. 84. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko do 16. októbra 2005 zabezpečiť plynulé osvetlenie v kabíne R počas MFS. 85. ŠTK akceptuje ospravedlnenie FK Divinka za neskorý príchod na MFS. 86. ŠTK na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFS I. triedy 11.kolo Rašov - Belá v opačnom poradí. DZ a R sa dostavia na ihrisko ŠK Belá. Odvetné stretnutie 24. kolo nariaďuje odohrať dňa 4. júna 2006 na ihrisku TJ Rašov v ÚHČ. 87.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 16. októbra 2005. 88.ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. triedy-11. kolo Stránske - Petrovice dňa 15. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS ObFZ).


2. Disciplinárna komisia - predseda Milan Meliš, zasadnutie 6. októbra 2005, zápisnica č. 10/2005


139. Milan URÍK, Zbyňov, 760531, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 4/a. 140. Martin BALEJA, Bytčica, 810913, 3 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 6-1/a. Zaplatiť 200 + 200 korún. 141. Pavol PECHOČIAK, Zádubnie, 850615, 1 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 1/b. 142. Martin ZAVALIDROGA, Belá, 880114, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 4/a. 143. Peter MAZÚR, Podhorie, 761015, 1 MFS P od 7. októbra do 30. apríla 2006, DP príl. 1 6-1/a. 144. Peter HLADKÝ, Petrovice, 821208, 3 MFS P od 7. októbra do 30. apríla 2006, DP príl. 1 6-1/a. 145. Michal MEŠKO, Terchová, 760930, 1 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún. 146. Juraj ŠKORVÁNEK, Zástranie, 840803, 3 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 6-1/b. 147. Martin ČAKÁNEK, Hliník, 831223, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 3/a. 148. DK trestá FK Zástranie peňažnou pokutou 700 korún (hrubé nešportové správanie divákov po MFS Bitarová - Zástranie), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 149. Vladimír GALBAVÝ, Ovčiarsko, 781111, 2 MFS N od 7. októbra 2005, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. júna 2006, DP príl. 1 3/a. 150. DK trestá FK Ovčiarsko peňažnou pokutou 500 korún (hrubé nešportové správanie po MFS Ovčiarsko - Dolná Tižina), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 151. Anton CHOBOT, Podhorie, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 3 mesiace N s prerušením do 31. mája 2006. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 152. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 23. septembra 2005 Rudolf BOHÁČ, Belá, 861213, zaplatiť 200 + 200 korún. Od 7. októbra 2005: Tomáš GAŇA, Bitarová, 790914, Vladimír PUCHOŇ, Hlboké - žiak, 910531, zaplatiť 200 + 200 korún. 153. Martin HUSÁRIK, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže na 3 mesiace N, s prerušením do 31. mája 2006. DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 154. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13. októbra 2005 o 15,30 h R Daniela Kuba. 155. DK s platnosťou od 7. októbra 2005 uzatvára ihrisko Veľké Rovné - dorast do vyriešenia prípadu. MFS Veľké Rovné - Bytčica odohrať vo vzdialenosti 10 km od domáceho ihriska. Náhradnú hraciu plochu nahlásiť na sekretariát ObFZ do 12.00 h 7. októbra 2005.


3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 5. októbra 2005, zápisnica č. 12


105. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 1. a 2. 2005: Dorast I. trieda: Varín - Mojš 1:2, Višňové - Raj. Teplice-Konská 4:0, Kotešová - Terchová 3:5. Hôrky - Veľké Rovné 2:2, Bytčica - Hrabové 0:2, Dlhé Pole - Teplička 0:4, Trnové - Dolná Tižina 1:3. II. trieda: Rašov - Krasňany 3:2, Ďurčiná - Liet. Lúčka 1:3, Gbeľany - Kunerad 8:1, Hliník - Zástranie 0:4, Nededza - Zádubnie 3:2, Petrovice - Horný Hričov 0:2, Pov. Chlmec - Súľov 2:2. I. trieda SŽ a MŽ: Varín - Krasňany 2:2 a 6:2, Višňové - Raj. Teplice-Konská 2:5 a 1:2, Zbyňov - Terchová 2:3 a 0:6, Štiavnik - Teplička 0:1 a 3:0, Bytčica - Kamenná Poruba 0:5 a 1:3, Strečno - Predmier 0:0 a 0:1, Stráňavy - Rosina 5:0 a 1:2. II. tr. sk. A: Liet. Svinná - Vlčince 3:1, Jasenové - Liet.Lúčka 3:0, Turie - Ďurčiná 2:2, Bitarová - Babkov 0:3, Hôrky - Ovčiarsko 10:1, Lietava - Stránske 2:6. II. tr. sk. B: Nededza - Nezb. Lúčka chýba zápis, Mojš - MŠK Žilina 1:0, Gbeľany - Belá 2:7, Kotrč.Lúčka - Zádubnie 5:0 kont., Trnové - Brodno 4:0. II. tr. sk. C: Jablonové - Divinka 3:0, Kotešová - Petrovice 3:0, Dolný Hričov - Dlhé Pole 3:1, Rašov - Hrabové 1:2, Hlboké - Súľov 1:1. 106. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS Stránske - Hôrky 1:6, Višňové - Teplička 7:1 (MŽ), Ovčiarsko - Bitarová 3:2, Višňové - Teplička 0:0 /SŽ/. Teplička - Zbyňov 6:2 (MŽ). 107. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B 7.kolo Kotrč. Lúčka - Zádubnie a výsledok ponecháva v platnosti, podľa SP čl. 100, písm.i/. (Belanek Miki 900104 - dorast). 108. KM žiada DK o potrestanie FK Zádubnie za štart hráča Miki Belanek, reg. 900104 na neplatný RP. 109. KM predvoláva na zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.30 h zástupcu FK Zádubnie, menovaný predloží všetky žiacke preukazy. 110. KM žiada DK o potrestanie hráča Vladimíra Puchoňa, reg. 910531 - žiak FK Hlboké za 4 ŽK. 111. KM odstupuje na doriešenie DK HNS vedúceho družstva FK Višňové (SŽ a MŽ) v MFS Višňové - Raj. Teplice-Konská. 112. KM odstupuje na doriešenie DK HNS trénera FK Predmier (SŽ) v MFS Strečno - Predmier. 113. KM námietku kapitána FK Strečno považuje za bezpredmetnú. 114. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.45 h R Jozefa Mikurdu (Višňové - Raj. Teplice-Konská). 115. KM schvaľuje žiadosť TJ Terchová - dorast a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 11. kolo Bytčica - Terchová dňa 28. októbra 2005 o 14.30 h. 116. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 117. KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku MFS žiakov Nededza - Nezb. Lúčka. 118. KM upozorňuje FK na článok 52, písmeno a/. SP. 119. KM upozorňuje FK Hliník - dorast na skoré vypísanie zápisu. 120. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov II. tr. sk. B Dolná Tižina - MŠK Žilina dňa 28. októbra 2005 o 10.00 h. 121. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 122. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.00 h. R Jozefa Hanakoviča, AR 1 Jána Martinca ml., hl usporiadateľa Jozefa Drábika, Podhorie 40, vedúceho družstva Jozefa Masného a Mariana Komadu Veľké Rovné 337.


4. Sekretariát ObFZ


Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. októbra 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 2. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 3. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 778
 2. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 5 712
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 967
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 628
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 899
 6. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 3 795
 7. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 409
 8. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 162
 9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 964
 10. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca 2 625
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.


7 h

Cestu k zvýšeniu zaočkovanosti v kraji vidí župa u VakciZuzky.


TASR 10 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj aký historický úspech dosiahli hokejisti, že Zlaté Moravce majú legionárskou posilou a legenda Nitry otvorene hovorí na adresu FC.


19 h
Ján Bernát s Pavlom Staňom po víťazstve na Cypre.

Pár viet redakcie MY Žilinských novín k odchodu Jána Bernáta do Belgicka.


3. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Stavebné povolenie nikto nenapadol. Susedia hovoria, že sa o ňom dozvedeli, až keď bolo právoplatné.


3. aug

Stojí na okraji lesa, hrozilo rozšírenie požiaru do lesného porastu.


3. aug

Rodina chalupárov v obci Čavoj sa už takmer rok trápi so zosunom pôdy. Najnovšie spadla ďalšia časť svahu a majitelia chaty sa boja, čo príde ďalej.


20 h

Už ste čítali?