Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 6. októbra 2005, zápisnica č. 11/2005


83. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 1. a 2. 10. 2005: I. trieda: Nezb. Lúčka - Zbyňov 4:0, Višňové - Raj. Teplice-Konská 3:0, Kotešová - Dlhé Pole 6:0, Rajec - Belá 2:1, Bytčica - Zádubnie 4:0, Rašov - Kotrč.Lúčka 2:2, Hlboké - Závodie 0:2. II. trieda: Štiavnik - Divinka 2:1, Kamenná Poruba - Nededza 2:2, Turie - Terchová 0:1, Podhorie - Petrovice1:2, Lietava - Hrabové 4:0, Stránske - Horný Hričov 4:1, Pov. Chlmec - Súľov 4:1. III. tr. sk. A: Zádubnie A - Brodno 4:3, Bitarová - Zástranie 2:1, Stráža - Veľká Čierna 4:1, Ovčiarsko - Dolná Tižina 0:6, Mojš - Kunerad 2:2. III. tr. sk. B: Kolárovice - Hrič. Podhradie 1:8, Hôrky - Veľké Rovné 2:0, Hliník - Divina 3:2, Svederník - AK Lúky 2:6. 84. ŠTK nariaďuje FK Ovčiarsko do 16. októbra 2005 zabezpečiť plynulé osvetlenie v kabíne R počas MFS. 85. ŠTK akceptuje ospravedlnenie FK Divinka za neskorý príchod na MFS. 86. ŠTK na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFS I. triedy 11.kolo Rašov - Belá v opačnom poradí. DZ a R sa dostavia na ihrisko ŠK Belá. Odvetné stretnutie 24. kolo nariaďuje odohrať dňa 4. júna 2006 na ihrisku TJ Rašov v ÚHČ. 87.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 16. októbra 2005. 88.ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. triedy-11. kolo Stránske - Petrovice dňa 15. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS ObFZ).


2. Disciplinárna komisia - predseda Milan Meliš, zasadnutie 6. októbra 2005, zápisnica č. 10/2005


139. Milan URÍK, Zbyňov, 760531, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 4/a. 140. Martin BALEJA, Bytčica, 810913, 3 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 6-1/a. Zaplatiť 200 + 200 korún. 141. Pavol PECHOČIAK, Zádubnie, 850615, 1 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 1/b. 142. Martin ZAVALIDROGA, Belá, 880114, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 4/a. 143. Peter MAZÚR, Podhorie, 761015, 1 MFS P od 7. októbra do 30. apríla 2006, DP príl. 1 6-1/a. 144. Peter HLADKÝ, Petrovice, 821208, 3 MFS P od 7. októbra do 30. apríla 2006, DP príl. 1 6-1/a. 145. Michal MEŠKO, Terchová, 760930, 1 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún. 146. Juraj ŠKORVÁNEK, Zástranie, 840803, 3 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 6-1/b. 147. Martin ČAKÁNEK, Hliník, 831223, 2 MFS N od 7. októbra 2005, DP príl. 1 3/a. 148. DK trestá FK Zástranie peňažnou pokutou 700 korún (hrubé nešportové správanie divákov po MFS Bitarová - Zástranie), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 149. Vladimír GALBAVÝ, Ovčiarsko, 781111, 2 MFS N od 7. októbra 2005, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. júna 2006, DP príl. 1 3/a. 150. DK trestá FK Ovčiarsko peňažnou pokutou 500 korún (hrubé nešportové správanie po MFS Ovčiarsko - Dolná Tižina), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 korún. 151. Anton CHOBOT, Podhorie, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 3 mesiace N s prerušením do 31. mája 2006. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 152. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 23. septembra 2005 Rudolf BOHÁČ, Belá, 861213, zaplatiť 200 + 200 korún. Od 7. októbra 2005: Tomáš GAŇA, Bitarová, 790914, Vladimír PUCHOŇ, Hlboké - žiak, 910531, zaplatiť 200 + 200 korún. 153. Martin HUSÁRIK, Višňové, zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstvách mládeže na 3 mesiace N, s prerušením do 31. mája 2006. DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún. 154. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13. októbra 2005 o 15,30 h R Daniela Kuba. 155. DK s platnosťou od 7. októbra 2005 uzatvára ihrisko Veľké Rovné - dorast do vyriešenia prípadu. MFS Veľké Rovné - Bytčica odohrať vo vzdialenosti 10 km od domáceho ihriska. Náhradnú hraciu plochu nahlásiť na sekretariát ObFZ do 12.00 h 7. októbra 2005.


3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 5. októbra 2005, zápisnica č. 12


105. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 1. a 2. 2005: Dorast I. trieda: Varín - Mojš 1:2, Višňové - Raj. Teplice-Konská 4:0, Kotešová - Terchová 3:5. Hôrky - Veľké Rovné 2:2, Bytčica - Hrabové 0:2, Dlhé Pole - Teplička 0:4, Trnové - Dolná Tižina 1:3. II. trieda: Rašov - Krasňany 3:2, Ďurčiná - Liet. Lúčka 1:3, Gbeľany - Kunerad 8:1, Hliník - Zástranie 0:4, Nededza - Zádubnie 3:2, Petrovice - Horný Hričov 0:2, Pov. Chlmec - Súľov 2:2. I. trieda SŽ a MŽ: Varín - Krasňany 2:2 a 6:2, Višňové - Raj. Teplice-Konská 2:5 a 1:2, Zbyňov - Terchová 2:3 a 0:6, Štiavnik - Teplička 0:1 a 3:0, Bytčica - Kamenná Poruba 0:5 a 1:3, Strečno - Predmier 0:0 a 0:1, Stráňavy - Rosina 5:0 a 1:2. II. tr. sk. A: Liet. Svinná - Vlčince 3:1, Jasenové - Liet.Lúčka 3:0, Turie - Ďurčiná 2:2, Bitarová - Babkov 0:3, Hôrky - Ovčiarsko 10:1, Lietava - Stránske 2:6. II. tr. sk. B: Nededza - Nezb. Lúčka chýba zápis, Mojš - MŠK Žilina 1:0, Gbeľany - Belá 2:7, Kotrč.Lúčka - Zádubnie 5:0 kont., Trnové - Brodno 4:0. II. tr. sk. C: Jablonové - Divinka 3:0, Kotešová - Petrovice 3:0, Dolný Hričov - Dlhé Pole 3:1, Rašov - Hrabové 1:2, Hlboké - Súľov 1:1. 106. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS Stránske - Hôrky 1:6, Višňové - Teplička 7:1 (MŽ), Ovčiarsko - Bitarová 3:2, Višňové - Teplička 0:0 /SŽ/. Teplička - Zbyňov 6:2 (MŽ). 107. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B 7.kolo Kotrč. Lúčka - Zádubnie a výsledok ponecháva v platnosti, podľa SP čl. 100, písm.i/. (Belanek Miki 900104 - dorast). 108. KM žiada DK o potrestanie FK Zádubnie za štart hráča Miki Belanek, reg. 900104 na neplatný RP. 109. KM predvoláva na zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.30 h zástupcu FK Zádubnie, menovaný predloží všetky žiacke preukazy. 110. KM žiada DK o potrestanie hráča Vladimíra Puchoňa, reg. 910531 - žiak FK Hlboké za 4 ŽK. 111. KM odstupuje na doriešenie DK HNS vedúceho družstva FK Višňové (SŽ a MŽ) v MFS Višňové - Raj. Teplice-Konská. 112. KM odstupuje na doriešenie DK HNS trénera FK Predmier (SŽ) v MFS Strečno - Predmier. 113. KM námietku kapitána FK Strečno považuje za bezpredmetnú. 114. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.45 h R Jozefa Mikurdu (Višňové - Raj. Teplice-Konská). 115. KM schvaľuje žiadosť TJ Terchová - dorast a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 11. kolo Bytčica - Terchová dňa 28. októbra 2005 o 14.30 h. 116. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 117. KM žiada FK Nededza o nahlásenie výsledku MFS žiakov Nededza - Nezb. Lúčka. 118. KM upozorňuje FK na článok 52, písmeno a/. SP. 119. KM upozorňuje FK Hliník - dorast na skoré vypísanie zápisu. 120. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov II. tr. sk. B Dolná Tižina - MŠK Žilina dňa 28. októbra 2005 o 10.00 h. 121. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 122. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12. októbra 2005 o 16.00 h. R Jozefa Hanakoviča, AR 1 Jána Martinca ml., hl usporiadateľa Jozefa Drábika, Podhorie 40, vedúceho družstva Jozefa Masného a Mariana Komadu Veľké Rovné 337.


4. Sekretariát ObFZ


Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. októbra 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 4. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 5. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 6. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 7. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 8. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 9. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Budúcnosť M&A v Európe
 9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 941
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 23 066
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 600
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 136
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 618
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 601
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 191
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 955
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 893
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 757
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?