Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005 VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií.

1.Výkonný výbor ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík - zasadnutie 26. septembra 2005
VV ObFZ zobral na vedomie informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia VV SsFZ, informácie predsedov odborných komisií. KM v spolupráci s MŠK Žilina rozbieha súťaž prípraviek, ktorá sa bude hrať turnajovým spôsobom. P. Holáčik, predseda komisie na prípravu konferencie ObFZ informoval o činnosti komisie. Konferencia ObFZ sa uskutoční 26. novembra 2005 o 9.00 h v zasadačke SOU-stavebného na Bôriku. Súčasťou konferencie budú aj voľby do orgánov ObFZ. Konferencie sa zúčastní z každého FK 1 delegát. VV zrušil bod 47, zápisnice KR č. 8. Otázka videozáznamu bude riešená na najbližšom zasadnutí VV ObFZ.
2. Športovo technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
29. septembra 2005, zápisnica č. 10/2005
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III.tr.sk.A a III. tr.sk.B, odohraných v dňoch 24. a 25. septembra 2005: I.trieda: Zbyňov - Hlboké 0:3, Závodie - Rašov 4:1, Kotrč.Lúčka - Bytčica 4:0, Zádubnie - Rajec 2:1, Belá - Kotešová 0:3, Dlhé Pole - Višňové 3:1, Raj.Teplice-Konská - Nezbud.Lúčka 3:0. II. trieda: Divinka -Pov. Chlmec 2:1, Súľov - Stránske 4:1, Horný Hričov - Lietava 2:2, Hrabové - Podhorie 0:0, Petrovice - Turie 1:0, Terchová - Kamenná Poruba 4:1,
Nededza - Štiavnik 1:1. III. tr. sk. A: Brodno - Ovčiarsko 6:1, Dolná Tižina - Bitarová 2:1, Zástranie - Mojš 5:1, Kunerad - Stráža 3:1, Veľká Čierna - Fačkov 0:2. III. tr. sk. B: Lúky - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Hliník 4:1,
Divina - Kolárovice 6:0, Hrič. Podhradie - Jablonové 4:0.
78.ŠTK žiada FK Divinka o odstránenie konárov stromov, zasahujúcich do hracej plochy, termín do 20. októbra 2005.
79. ŠTK žiada FK Horný Hričov zabezpečiť vybavenie kabíny pre R, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Žilina (Športovo-technické zásady pre účinkovanie klubov/ II, čl. 5 - do 20. októbra 2005.
80. ŠTK nariaďuje FK Nededza oddeliť občerstvovací stánok od kabíny R prenosným zábradlím (zabezpečiť odchod R z ihriska bez kontaktu s divákmi).
81.ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 8. a 9. októbra 2005.
82. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. 10. kola Petrovice - Lietava dňa 8. októbra 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R podľa RS).
3. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 29. septembra 2005, zápisnica č. 9/2005
126. Martin STRHÁR, Rajec, 841226, 3 MFS N od 30. 9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 korún.
127. Roman JANEC, Kotešová, 820222, 3 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
128. Róbert HOLBOJ, Pov. Chlmec, 740424, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a.
129. František PAPALA, Stráža, 630603, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
130. Juraj REMENEC, Kunerad, 851210, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
131. Vladimír HUDEC, Hliník, 770315, 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 1/b.
132. Lukáš TOMÁŇ, Stráňavy, 910302, 2 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl. 1 6-1/a.
133. Dušan ZEMIAK, Rosina, 920228, DK upúšťa od potrestania menovaného, DP čl. 18/1.
134. Michal LULÁK, Kotešová - dorast, 880802 1 MFS N od 30. 9. 2005, DP príl.1 5/a.
135. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. septembra 2005, Slavomír KONEČNÝ, 790430, Hlboké, zaplatiť 200 + 200 korún.
136. DK na návrh KM trestá FK Višňové - dorast peňažnou pokutou 500.- Sk (neospravedlnená neúčasť na MFS), DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 korún.
137. DK trestá FK Nededza peňažnou pokutou 7 000 korún a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 30. septembra 2005. DK nariaďuje zvýšiť poriadateľskú službu na 10 členov. DK nariaďuje FK Nededza nahlásiť náhradnú hraciu plochu na domáci MFS hraný dňa 9. októbra 2005 Nededza - Turie do 6. októbra 2005 do 12.00 h. MFS odohrať vo vzdialenosti 5km od areálu domáceho ihriska. Za prejednanie zaplatiť 300 korún, DP príl. 2 1/c.
138. Pavol TRNOVEC, Nededza, 660119, 5 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
139. Michal FRNIAK, Nededza, 791002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva od 30. septembra 2005 do 30. apríla 2006, DP čl. 11, bod 1. Za prejednanie zaplatiť 200 korún.
4. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa
28. septembra 2005, zápisnica č. 11
99. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dńoch 24. a 25. septembra 2005: dorast I. trieda: Mojš - Trnové 1:1, Dolná Tižina - Dlhé Pole 3:0, Teplička - Bytčica 5:3,
Hrabové - Hôrky 4:0, Veľké Rovné - Kotešová 3:0, Terchová - Višňové 3:0 kont., Raj. Teplice-Konská - Varín 0:3. II. trieda: Krasňany - Pov. Chlmec 3:0, Súľov -Petrovice 1:2, Horný Hričov - Nededza 0:3, Zádubnie - Hliník 3:0, Zádubnie - Hliník 3:0, Zástranie - Gbeľany 2:4, Kunerad - Ďurčiná 2:4, Liet. Lúčka - Rašov 6:1, I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany - Stráňavy 1:5 a 0:2, Rosina - Strečno 0:4 a 0:2, Predmier - Bytčica 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba - Štiavnik 1:0 a 0:2, Teplička - Zbyňov 3:9 a chýba zápis, Terchová - Višňové 1:2 a 0:0, Raj. Teplice-Konská - Varín 6:0 a 7:0. II.tr.sk.A: Vlčince - Lietava 11:0, Stránske - Hôrky chýba zápis, Ovčiarsko - Bitarová - chýba zápis, Babkov - Turie 2:3, Ďurčiná - Jasenové 2:2, Liet. Lúčka - Liet. Svinná 0:6. II. tr. sk. B: Nezb. Lúčka - Trnové 0:12, Brodno - voľno, Dolná Tižina - Kotrč.Lúčka 6:2, Zádubnie - Gbeľany 0:20, Belá - Mojš 7:0, MŠK Žilina - Nededza 0:5. II. tr. sk. C: Divinka- Hlboké 2:0, Súľov - Rašov 2:5, Hrabové - Dolný Hričov 0:5, Dlhé Pole - Kotešová 2:3, Petrovice - Jablonové 2:1 100. KM kontumuje MFS 8. kola I. tr. dorastu Terchová - Višňové na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Terchová. podľa SP čl. 100, bod b/.
101. KM schvaľuje výseldok MFS žiakov II: tr. Babkov -Liet.Svinná 2:2.
102. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS žiakov Stránske - Hôrky, Ovčiarsko - Bitarová, ml. žiaci Teplička - Zbyňov.
103. KM žiada DK o potrestanie FK Višňové za neospravedlnenú neúčasť na MFS.
104.KM opakovane zverejňuje rozpis a stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj - 1. októbra (sobota), 2. turnaj - 23. októbra (nedeľa), 3. turnaj - 12. novembra (sobota), 4. turnaj - 26. novembra (sobota). Turnaje budú trvať od 8.00 do 14.00 h.
Vyžrebovanie: skupina A: Varín - Štiavnik, Bánová - Kamenná Poruba, Štiavnik - Bánová, MŠK Žilina - Varín, Bánová - MŠK Žilina, Kamenná Poruba - Štiavnik, MŠK Žilina - Kamenná Poruba, Varín - Bánová, Kamenná Poruba - Varín, Štiavnik - MŠK Žilina. Skupina B: Belá - Stráňavy, Bytča - Rajec, Stráňavy - Bytča, Závodie - Belá, Bytča - Závodie, Rajec - Stráňavy, Závodie - Rajec, Belá - Bytča, Rajec - Belá, Stráňavy - Závodie.
5. Sekretariát ObFZ
Žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia 11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30. septembra 2005.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 2. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 5. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 9. Pomáhajte čítaním
 10. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 1. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 2. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 3. Budúcnosť M&A v Európe
 4. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 5. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 6. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 7. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 10. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 807
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 508
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 868
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 091
 5. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 041
 6. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 645
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 606
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 501
 9. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 406
 10. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 400
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Vlci zvíťazili v nových dresoch: Podobnosť s finalistom NHL!

Žilinskí hokejisti vyhrali v Považskej Bystrici 9:0.

Tréner Vlkov Dušan Gregor počas prípravného zápasu s Košicami.

Gonov výrazný rukopis pri žilinských góloch

Po víťazstve nad Trenčínom si Žilina upevnila tretie miesto v tabuľke.

Miroslav Gono (vľavo) patril medzi najlepších hráčov na ihrisku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na rýchlostnej ceste R1 sa dnes stala ďalšia nehoda, vodič je popálený

Po prvej nehode zomrela žena, po druhej bojuje o život muž.

Vianočné trhy v Martine budú

Druhá vlna koronavírusu slabne, no ťažko povedať, akú silu bude mať v predvianočnom období. Mesto napriek tomu pripraví vianočné trhy. Budú mať ale svoje epidemiologické pravidlá.

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

Už ste čítali?