Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 10

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 22. 9. 2005,
zápisnica č. 9/2005.
72. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr.sk. A a III. tr.sk. B, odohraných v dňoch
17. a 18. 9.2005. I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Zbyňov 4:0, Nezb.Lúčka - Dlhé Pole 2:0, Višňové - Belá 2:0, Kotešová - Zádubnie 2:0, Rajec - Kotrč.Lúčka 1:0, Bytčica - Závodie 2:3, Rašov - Hlboké 5:0. II. trieda: Nededza - Divinka 2:2, Štiavnik - Terchová 1:0, Kamenná Poruba - Petrovice 7:0, Turie - Hrabové 4:1, Podhorie - Horný Hričov 3:1, Lietava - Súľov 1:1, Stránske - Pov.Chlmec 2:1. III.tr. sk. A: Fačkov - Kunerad 8:0, Ovčiarsko - Zádubnie B 0:1, Mojš - Dolná Tižina 0:2, Bitarová - Brodno 2:2, Stráža - Zástranie 2:3.
III.tr.sk.B: Hliník - AK Lúky 1:1, Jablonové - Divina 1:3, Hôrky - Svederník
3:2, Kolárovice - Veľké Rovné 5:1. 73. ŠTK upozorňuje FK Petrovice na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárnych opatrení. 74. ŠTK prerokovala protest ŠK Štiavnik z MFS Petrovice - Štiavnik 1:1. Protest zamieta z dôvodu nesplnenia SP
čl. 123, bod c, a výsledok ponecháva v platnosti. 75. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 1. a 2. 10. 2005. 76. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 9. kola II. triedy Stránske - Horný Hričov dňa 1.10.
2005 v ÚHČ.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš,
zasadnutie 22.9.2005, zápisnica č. 8/2005.
103. VANTÚCH Ján, Terchová, 841124, 2 MFS P od 23. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 5/a. 104. PODEŠVA Ľubomír, Nededza, 780715, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
105. Pavol TRNOVEC, 660119 , DK hráčovi dňom 23. 9. 2005 zastavuje činnosť do vyriešenia. 106. GABČÍK Ľubomír, Stránske, 760124, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 107. VAŇOVIČ Milan, Pov.Chlmec, 691112, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 4/a.
108. DK predvoláva na svoje zasadnutie 29. 9. 2005 o 15.30 h HR Antona Mihálika,
AR Mariana Červeného, vedúceho mužstva Ján Drábik, kapitána mužstva FK Nededza
Michala Frniaka, reg. 791002, hl. usporiadateľa Štefana Remeka. 109. PRIELOŽNÝ Jozef, Kunerad, 680105, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. GALIA Pavol, Fačkov, 671018, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 111. GAŠPIERIK Milan, Zástranie, 760428, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/a.
112. PURÁŠ Marek, Divina, 840310,
1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 113. KADAŠI Štefan, Strečno - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. 114. PAVELKA Martin, Stráňavy - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 115. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: MIČICA Ľubomír, Kotrčina Lúčka - žiak
910902, zmena trestu na 2 MFS P od 23. 9. do 31. 12. 2005, DP čl. 31/2. 116. STRHÁR Marek, Raj.Teplice-Konská - dorast, 890817, 3 mesiace N od 23. 9. 2005 s prerušením do 30. 4. 2006, DP príl. 1 9-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 117. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 118. ZEMKO Vladimír, Raj.Teplice-Konská - dorast , DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve dorastu od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 119. TOMANÍK Tomáš, Raj.Teplice-Konská - dorast, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DK trestá FK Rosina peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII., Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 121. ĎURIŠ František, FK Rosina - žiaci DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 122. POKRIEVKA Martin, FK Rosina - st.žiaci DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 123. Zastavenie činnosti na
1 MFS N za 4 ŽK od 23. 9. 2005: SÁDECKÝ Miloš, Kamenná Poruba, 790127, VOZÁR Tomáš, Liet.Lúčka, 900720.
124. VANÁK Jozef, R, DK trestá zastavením činnosti na 1 mesiac N od 26. 9. 2005 DP príloha 3, bod 5 (oneskorené odoslanie zápisu o stretnutí, neospravedlnené neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 125. KRUPÍK Maroš, R, DK trestá zastavením činnosti na 2 MFS P od 23. 9. do 30. 6. 2006 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 21. 9. 2005, zápisnica č.10.
82. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS MŠK Žilina - Zádubnie 12:0, Terchová - Dolná Tižina 0:2, Varín - Dlhé Pole
4:0. 83. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15., 17. a 18. 9. 2005: Dorast I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Mojš 0:3 kont., Varín - Terchová 1:1, Višňové - Veľké Rovné 0:1, Kotešová - Hrabové 0:5, Hôrky - Teplička 1:0, Bytčica - Dolná Tižina 1:3, Dlhé Pole - Trnové 3:4. II. trieda: Liet.Lúčka - Krasňany 5:0, Rašov - Kunerad 2:4, Ďurčiná - Zástranie 1:2, Gbeľany - Zádubnie 2:1, Hliník - Horný Hričov 1:1, Nededza - Súľov 3:1, Petrovice - Pov.Chlmec 3:0 kont. I. trieda SŽ a MŽ: Raj.Teplice-Konská - Krasňany 8:1 a 3:0, Varín - Terchová 1:12 a 2:0, Višňové - Teplička neodohrané, Zbyňov - Kamenná Poruba 1:2 a 2:3, Štiavnik - Predmier 4:2 a 0:2, Bytčica - Rosina 0:1 a 3:1, Strečno - Stráňavy 1:2 a 3:1. I. trieda SŽ a MŽ - dohrávka: Krasňany - Štiavnik 1:0 a 1:5, Bytčica - Zbyňov 1:1 a 5:1, Strečno - Višňové 5:0 a 1:3, Stráňavy - Varín 6:0 a 1:1, Rosina - Raj.Teplice-Konská 1:7 a 2:3, Predmier - Terchová 3:0 a 6:0, Kamenná Poruba - Teplička 2:2 a 1:1. II.tr.sk.A: Liet.Lúčka - Vlčince 4:4, Liet.Svinná - Ďurčiná 5:0, Jasenové - Babjov 5:1, Turie - Ovčiarsko 11:1, Bitarová - Stránske 0:1, Hôrky - Lietava 11:0. II.tr.sk.B: MŠK Žilina - Nezb.Lúčka 6:1, Nededza - Belá 2:7, Mojš - Zádubnie 3:0 kont. Gbeľany - Dolná Tižina 2:4, Kotrč.Lúčka - Brodno 1:2,
II.tr.sk.C: Petrovice - Divinka 5:1, Jablonové - Dlhé Pole 1:0, Kotešová - Hrabové 9:0, Dolný Hričov - Súľov 12:0, Rašov - Hlboké 0:1. 84. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Višňové - Teplička dňa 29. 9. 2005 o 14.00 a 16.00 h (štvrtok) na ihrisku vo Višňovom.
85. KM žiada KR o delegovanie R. 86. KM kontumuje MFS dorastu I. tr. Raj.Teplice-Konská - Mojš na 0:3 kont. a priznáva 3 body v prospech FK Mojš, podľa SP
čl. 100, bod i.
87. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za neoprávnený štart
hráča Mareka Strhára, 890817 na RP Ľubomíra Masára, 880306. 88.Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Mojš. 89. KM kontumuje MFS dorastu II. tr. Petrovice - Pov.Chlmec na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Petrovice, podľa SP čl. 100, bod b. 90. List FK Považský Chlmec berieme na vedomie. 91. KM kontumuje MFS žiakov II. tr.sk. B Mojš - Zádubnie na 3:0 a priznáva
3 body v prospech FK Mojš, podľa SP čl. 100, bod b. 92. KM žiada DK o potrestanie hráča Tomáša Vozára, 900720, Liet.Lúčka za 4 ŽK. 93. KM upozorňuje FK Krasňany na skorý príchod na MFS. 94. KM kontumuje MFS SŽ Zbyňov - Rosina na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyňov, podľa SP čl. 100, bod i - neoprávnený štart hráča na cudzí RP. 95. KM žiada DK o potrestanie OŠK Rosina SŽ za neoprávnený štart hráča, vedúci družstva František Ďuriš, kapitán Martin Pokrievka, 910808. 96. Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Zbyňov. 97. OŠK uhradí cestovné náklady Ľ.Oravcovi Rajec, Lipová 4 - 64 Sk, V. Moskalovej, Zbyňov 205 - 50 Sk a M. Baránkovi , Zbyňov 229 - 50 Sk. 98.Priebežný stav súťaže o najlepšieho strelca po 7. kole: 1. Bela Michal 11 gólov, 2. Bačinský Lukáš - 10 gólov, Beňo Lukáš a Zákopčan Ján po 8 gólov.
5. Sekretariát ObFZ - žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia
11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30.9.2005.

Skryť Vypnúť reklamu
Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 2. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 3. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 4. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 2. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
 3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 4. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
 5. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 6. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 7. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 8. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 9. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 10. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 386
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 4 980
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 895
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 581
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 488
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 404
 7. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 353
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 253
 9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 2 698
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 522
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Prvé kolo bolo v oblastných súťažiach bohaté na góly.


Maxim Mičúch 3 h

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


17 h

Záverečným galaprogramom vyvrcholil v nedeľu popoludní v Terchovej 59. ročník Jánošíkových dní.


TASR 6 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa viac aj o víťazoch na olympijských hrách, pozrieme sa na futbalové výsledky z víkendu a prezradíme, ktorá legenda sa vracia do slovenského klubu.


5 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Po ťažko zraneného Milana priletel záchranársky vrtuľník, zdravotníci bojovali o jeho život viac ako hodinu.


21 h

Rozsudok nie je právoplatný.


18 h

O udalosti informovali hasiči.


1. aug

Slovenskom sa ženú búrky.


1. aug

Už ste čítali?