Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 10

1. ŠTK ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 22. 9. 2005,
zápisnica č. 9/2005.
72. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III. tr.sk. A a III. tr.sk. B, odohraných v dňoch
17. a 18. 9.2005. I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Zbyňov 4:0, Nezb.Lúčka - Dlhé Pole 2:0, Višňové - Belá 2:0, Kotešová - Zádubnie 2:0, Rajec - Kotrč.Lúčka 1:0, Bytčica - Závodie 2:3, Rašov - Hlboké 5:0. II. trieda: Nededza - Divinka 2:2, Štiavnik - Terchová 1:0, Kamenná Poruba - Petrovice 7:0, Turie - Hrabové 4:1, Podhorie - Horný Hričov 3:1, Lietava - Súľov 1:1, Stránske - Pov.Chlmec 2:1. III.tr. sk. A: Fačkov - Kunerad 8:0, Ovčiarsko - Zádubnie B 0:1, Mojš - Dolná Tižina 0:2, Bitarová - Brodno 2:2, Stráža - Zástranie 2:3.
III.tr.sk.B: Hliník - AK Lúky 1:1, Jablonové - Divina 1:3, Hôrky - Svederník
3:2, Kolárovice - Veľké Rovné 5:1. 73. ŠTK upozorňuje FK Petrovice na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárnych opatrení. 74. ŠTK prerokovala protest ŠK Štiavnik z MFS Petrovice - Štiavnik 1:1. Protest zamieta z dôvodu nesplnenia SP
čl. 123, bod c, a výsledok ponecháva v platnosti. 75. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 1. a 2. 10. 2005. 76. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 9. kola II. triedy Stránske - Horný Hričov dňa 1.10.
2005 v ÚHČ.
2. DK ObFZ - predseda Milan Meliš,
zasadnutie 22.9.2005, zápisnica č. 8/2005.
103. VANTÚCH Ján, Terchová, 841124, 2 MFS P od 23. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 5/a. 104. PODEŠVA Ľubomír, Nededza, 780715, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b.
105. Pavol TRNOVEC, 660119 , DK hráčovi dňom 23. 9. 2005 zastavuje činnosť do vyriešenia. 106. GABČÍK Ľubomír, Stránske, 760124, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 107. VAŇOVIČ Milan, Pov.Chlmec, 691112, 1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 4/a.
108. DK predvoláva na svoje zasadnutie 29. 9. 2005 o 15.30 h HR Antona Mihálika,
AR Mariana Červeného, vedúceho mužstva Ján Drábik, kapitána mužstva FK Nededza
Michala Frniaka, reg. 791002, hl. usporiadateľa Štefana Remeka. 109. PRIELOŽNÝ Jozef, Kunerad, 680105, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. GALIA Pavol, Fačkov, 671018, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 6- 1/b. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 111. GAŠPIERIK Milan, Zástranie, 760428, 3 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/a.
112. PURÁŠ Marek, Divina, 840310,
1 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 113. KADAŠI Štefan, Strečno - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. 114. PAVELKA Martin, Stráňavy - žiak, 920424, 4 MFS N od 23. 9. 2005, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 115. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: MIČICA Ľubomír, Kotrčina Lúčka - žiak
910902, zmena trestu na 2 MFS P od 23. 9. do 31. 12. 2005, DP čl. 31/2. 116. STRHÁR Marek, Raj.Teplice-Konská - dorast, 890817, 3 mesiace N od 23. 9. 2005 s prerušením do 30. 4. 2006, DP príl. 1 9-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 117. DK trestá FK Raj.Teplice-Konská peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 118. ZEMKO Vladimír, Raj.Teplice-Konská - dorast , DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve dorastu od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 119. TOMANÍK Tomáš, Raj.Teplice-Konská - dorast, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DK trestá FK Rosina peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS, časť VIII., Disciplinárne konanie, bod 3/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 121. ĎURIŠ František, FK Rosina - žiaci DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 122. POKRIEVKA Martin, FK Rosina - st.žiaci DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 23. 9. 2005 na 6 mesiacov N s prerušením do 30. 6. 2006, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 123. Zastavenie činnosti na
1 MFS N za 4 ŽK od 23. 9. 2005: SÁDECKÝ Miloš, Kamenná Poruba, 790127, VOZÁR Tomáš, Liet.Lúčka, 900720.
124. VANÁK Jozef, R, DK trestá zastavením činnosti na 1 mesiac N od 26. 9. 2005 DP príloha 3, bod 5 (oneskorené odoslanie zápisu o stretnutí, neospravedlnené neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk 125. KRUPÍK Maroš, R, DK trestá zastavením činnosti na 2 MFS P od 23. 9. do 30. 6. 2006 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KR). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 21. 9. 2005, zápisnica č.10.
82. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS MŠK Žilina - Zádubnie 12:0, Terchová - Dolná Tižina 0:2, Varín - Dlhé Pole
4:0. 83. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 15., 17. a 18. 9. 2005: Dorast I. trieda: Raj.Teplice-Konská - Mojš 0:3 kont., Varín - Terchová 1:1, Višňové - Veľké Rovné 0:1, Kotešová - Hrabové 0:5, Hôrky - Teplička 1:0, Bytčica - Dolná Tižina 1:3, Dlhé Pole - Trnové 3:4. II. trieda: Liet.Lúčka - Krasňany 5:0, Rašov - Kunerad 2:4, Ďurčiná - Zástranie 1:2, Gbeľany - Zádubnie 2:1, Hliník - Horný Hričov 1:1, Nededza - Súľov 3:1, Petrovice - Pov.Chlmec 3:0 kont. I. trieda SŽ a MŽ: Raj.Teplice-Konská - Krasňany 8:1 a 3:0, Varín - Terchová 1:12 a 2:0, Višňové - Teplička neodohrané, Zbyňov - Kamenná Poruba 1:2 a 2:3, Štiavnik - Predmier 4:2 a 0:2, Bytčica - Rosina 0:1 a 3:1, Strečno - Stráňavy 1:2 a 3:1. I. trieda SŽ a MŽ - dohrávka: Krasňany - Štiavnik 1:0 a 1:5, Bytčica - Zbyňov 1:1 a 5:1, Strečno - Višňové 5:0 a 1:3, Stráňavy - Varín 6:0 a 1:1, Rosina - Raj.Teplice-Konská 1:7 a 2:3, Predmier - Terchová 3:0 a 6:0, Kamenná Poruba - Teplička 2:2 a 1:1. II.tr.sk.A: Liet.Lúčka - Vlčince 4:4, Liet.Svinná - Ďurčiná 5:0, Jasenové - Babjov 5:1, Turie - Ovčiarsko 11:1, Bitarová - Stránske 0:1, Hôrky - Lietava 11:0. II.tr.sk.B: MŠK Žilina - Nezb.Lúčka 6:1, Nededza - Belá 2:7, Mojš - Zádubnie 3:0 kont. Gbeľany - Dolná Tižina 2:4, Kotrč.Lúčka - Brodno 1:2,
II.tr.sk.C: Petrovice - Divinka 5:1, Jablonové - Dlhé Pole 1:0, Kotešová - Hrabové 9:0, Dolný Hričov - Súľov 12:0, Rašov - Hlboké 0:1. 84. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Višňové - Teplička dňa 29. 9. 2005 o 14.00 a 16.00 h (štvrtok) na ihrisku vo Višňovom.
85. KM žiada KR o delegovanie R. 86. KM kontumuje MFS dorastu I. tr. Raj.Teplice-Konská - Mojš na 0:3 kont. a priznáva 3 body v prospech FK Mojš, podľa SP
čl. 100, bod i.
87. KM žiada DK o potrestanie FK Raj.Teplice-Konská - dorast za neoprávnený štart
hráča Mareka Strhára, 890817 na RP Ľubomíra Masára, 880306. 88.Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Mojš. 89. KM kontumuje MFS dorastu II. tr. Petrovice - Pov.Chlmec na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Petrovice, podľa SP čl. 100, bod b. 90. List FK Považský Chlmec berieme na vedomie. 91. KM kontumuje MFS žiakov II. tr.sk. B Mojš - Zádubnie na 3:0 a priznáva
3 body v prospech FK Mojš, podľa SP čl. 100, bod b. 92. KM žiada DK o potrestanie hráča Tomáša Vozára, 900720, Liet.Lúčka za 4 ŽK. 93. KM upozorňuje FK Krasňany na skorý príchod na MFS. 94. KM kontumuje MFS SŽ Zbyňov - Rosina na 3:0 a priznáva 3 body v prospech FK Zbyňov, podľa SP čl. 100, bod i - neoprávnený štart hráča na cudzí RP. 95. KM žiada DK o potrestanie OŠK Rosina SŽ za neoprávnený štart hráča, vedúci družstva František Ďuriš, kapitán Martin Pokrievka, 910808. 96. Námietkový vklad 200 Sk sa vracia FK Zbyňov. 97. OŠK uhradí cestovné náklady Ľ.Oravcovi Rajec, Lipová 4 - 64 Sk, V. Moskalovej, Zbyňov 205 - 50 Sk a M. Baránkovi , Zbyňov 229 - 50 Sk. 98.Priebežný stav súťaže o najlepšieho strelca po 7. kole: 1. Bela Michal 11 gólov, 2. Bačinský Lukáš - 10 gólov, Beňo Lukáš a Zákopčan Ján po 8 gólov.
5. Sekretariát ObFZ - žiadame funkcionárov FK hrajúcich v I. triede, resp. tých , ktorí hrali v uplynulom ročníku v I. triede ObFZ, že v najbližších dňoch obdržia list s návratkou, týkajúci sa vyhodnotenia
11-tky roka 2004/2005. Termín na zaslanie návratky je 30.9.2005.

Skryť Vypnúť reklamu
Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 31 576
 2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 999
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 828
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 10 973
 5. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 230
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 000
 7. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 791
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 542
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 320
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 086
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Hviezdou proti Pohroniu bol fantastický brankár Petráš

Žilina bola v efektivite stopercentná, hostia si na gólmanovi MŠK vylámali zuby.

Samuel Petráš podržal svojich spoluhráčov fantastickými zákrokmi.

Starostka Kuneradu čelila odvolávaniu. Referendum nebolo platné

Kavecká podala oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a poškodzovania cudzích práv.

Monika Kavecká je vo funkcii starostky Kuneradu šesť rokov.

Michaela Zakuťanská: Vyhodila som smartpohone, lebo chcel o mne veľa vedieť

Autorka hry Sám sebe sám Michaela Zakuťanská o nástrahách doby.

Michaela Zakuťanská
Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Starostka Kuneradu čelila odvolávaniu. Referendum nebolo platné

Kavecká podala oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a poškodzovania cudzích práv.

Nad Pribylinou zhorela drevenica

Drevenica zhorela do tla.

Už ste čítali?