Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz

Úradná správa č. 9


1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie14. 9. 2005, zápisnica č. 8/2005


61. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III: tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 10. a 11.9.2005: I. trieda: Zbyňov – Rašov 2:2, Hlboké – Bytčica 5:1, Závodie – Rajec 2:3, Kotrč. Lúčka – Kotešová 2:1, Zádubnie – Višňové 4:0, Belá – Nezb.Lúčka 2:1, Dlhé Pole – Raj.Teplice -Konská 5:1. II. trieda: Divinka – Stránske 7:1, Pov.Chlmec – Lietava 1:0, Súľov – Podhorie 5:1, Horný Hričov – Turie 1:0, Hrabové – Kamenná Poruba 3:1, Petrovice – Štiavnik 1:1, Nededza – Terchová 1:2. III. tr. sk. A: Dolná Tižina – Stráža 3:0, Brodno – Mojš 2:2, Zádubnie B – Bitarová 0:4, Zástranie – Fačkov 4:1, Kunerad – Veľká Čierna 2:1. III. tr. sk. B: Veľké Rovné – Jablonové 2:1, Svederník – Hliník 1:2, Lúky – Kolárovice 3:1. 62. ŠTK vyhovuje žiadosti FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS 7.kola III. tr. sk. B dňa 1.10.2005 v ÚHČ (Hôrky – Veľké Rovné) na ihrisku vo Hôrkach. ŠTK žiada KR o delegovanie R na uvedené MFS. 63. ŠTK upozorňuje FK Dolná Tižina na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí (predloženie R), pod následkom disciplinárnych opatrení. 64. ŠTK kontumuje MFS 3. kola III. tr. sk. A Fačkov – Dolná Tižina na 0:3, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Fačkov berieme na vedomie. 65. ŠTK upozorňuje FK Kolárovice na skorý príchod a následné vypísanie zápisu o stretnutí (ŠTK nebolo doručené ospravedlnenie klubu) pod následkom disciplinárnych opatrení. 66. ŠTK nariaďuje FK Svederník vykonať súvislé ohradenie HP na ihrisku podľa RS ObFZ do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006. 67. ŠTK upozorňuje FK Kamenná Poruba na skorý príchod na MFS, pod následkom disciplinárnych opatrení. 68. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí MFS ¨ III. tr. sk. B 4. kolo Divina – Hrič. Podhradie. 69. ŠTK prerokovala námietky FK Veľké Rovné a FK Jablonové z MFS III. tr. sk. B 4. kola Veľké Rovné – Jablonové a obidve námietky postupuje na doriešenie DK. 70. ŠTK schvaľuje DZ na MFS hrané v dňoch 17. a 18. 9. 2005. 71. ŠTK nariaďuje FK Závodie zabezpečiť zástavky pre AR najneskôr do 25. 9. 2005. Najlepší strelci po 6. kole 8 gólov Jankula Slavomír (Zádubnie) a Šajnoha Michal (Závodie), 6 gólov Dzúrik Vladimír (Dlhé Pole), Beneš Ján (Dlhé Pole) a Heiser Ladislav (Zádubnie).


2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 14. 9. 2005, zápisnica č. 7/2005.


86. SEDLIAČEK Miroslav, 780707, Závodie, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 1/a. 87. KOŠŠA Ľubomír, 760308, Lietava, 2 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 2/b. 88. JASENOVSKÝ Peter, 651015, Kamenná Poruba, 3 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. 89. DK trestá FK Lietava peňažnou pokutou 700 Sk (nešportové správanie divákov), DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 90. DK nariaďuje FK Považský Chlmec zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. 91. KALUŽÁK Tomáš, 870914, Mojš, 24 mesiacov N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 92. ONDRÁŠ Ján, 880901, Krasňany, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 93. MICHALÁK Milan, 880222, Gbeľany, 4 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 94. KÁGER Pavol, 900313, Gbeľany, DK upúšťa od potrestanie menovaného, DP čl. 18/1. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 95. JAŠŠO Martin, 920422, Lietavská Lúčka, 1 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 96. PATAKY Patrik, 910809, Mojš, 2 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-1/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 97. SLOTTA Branislav, 910328, Zbyňov, 1 MFS P od 15. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 98. RYBÁR Emil, 910417, Zbyňov, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 99. DK predvoláva na deň 22. 9. 2005 o 15.30 h rozhodcu Jána Vaškoviča. Účasť nutná pod následkom disciplinárneho postihu. 100. DK trestá FK Mojš – dorast peňažnou pokutou 1 500 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a uzatvorením ihriska na 2 MFS podmienečne od 15. 9. do 30. 6. 2006. Nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 101. STÁREK Roman, Zádubnie – dorast, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 4 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 102. DK námietky kapitánov mužstva v stretnutí V. Rovné : Jablonové, berie na vedomie, na základe vyjadrenia R považuje za neopodstatnené.


3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 14. 9. 2005, zápisnica č. 9


73. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS žiakov Lietavská Svinná – Ovčiarsko 10:0, Višňové – Predmier 1:3 MŽ, Varín – Kamenná Poruba 1:2, SŽ, Ďurčiná – Horný Hričov 3:1 dorast, Kotešová – Dolná Tižina 2:7 dorast. 74. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 10. a 11. 9. 2005: Dorast I. trieda: Mojš – Dlhé Pole 1:3, Trnové – Bytčica 1:1, Dolná Tižina – Hôrky 4:2, Teplička – Kotešová 7:0, Hrabové – Višňové 4:1, Veľké Rovné – Varín 1:0, Terchová – Raj.Teplice-Konská 11:0. II. trieda: Krasňany – Petrovice 1:2, Pov.Chlmec – Nededza 1:3, Súľov – Hliník 4:0, Horný Hričov – Gbeľany 4:1, Zádubnie – Ďurčiná 3:0, Zástranie – Rašov 5:1, Kunerad – Liet. Lúčka 0:7 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany – Strečno 1:1 a 1:3, Stráňavy – Bytčica 5:0 a 1:0, Rosina – Štiavnik 1:0 a 0:0, Predmier – Zbyňov 5:1 a 9:0, Kamenná Poruba – Višňové 2:1, a 1:5, Teplička – Varín 12:1 a 3:4, Terchová – Raj. Teplice-Konská 0:7 a 0:0. II. tr. sk. A: Vlčince – Hôrky 1:5, Lietava – Bitarová 0:6, Stránske – Turie 0:7, Ovčiarsko – Jasenové 1:6, Babkov – Liet. Svinná – neodohrané, Ďurčiná – Liet.Lúčka 6:1. II. tr. sk. B: Trnové – Kotrč. Lúčka – neodohrané, Brodno – Gbeľany 0:6, Dolná Tižina – Mojš 6:0, Zádubnie – Nededza 0:12, Belá – MŠK Žilina 13:0. II. tr. sk. C: Divinka – Rašov 1:6, Hlboké – Dolný Hričov 0:7, Súľov – Kotešová 0:9, Hrabové – Jablonové 0:2, Dlhé Pole – Petrovice 1:1. 75. KM schvaľuje žiadosť FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 9. kolo Hôrky – Veľké Rovné dňa 30. 9. 2005 (piatok) o 16.00 h na ihrisku v Podhorí. 76. KM žiada KR o delegovanie R. 77. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov 4. kolo Babkov – Liet.Svinná dňa 23. 9. 2005 o 16.30 h. 78. KM žiada KR o delegovanie R. 79. KM predvoláva na zasadnutie dňa 21. 9. 2005 o 16.30 h R Zuzanu Dubovcovú, Ľubomíra Oravca, vedúceho družstva FK Zbyňov Veroniku Moskalovú a FK Rosina Františka Ďuriša, kapitána Michala Baránka (Zbyňov), 910303, Martina Pokrievku (Rosina), 910808 – menovaný predloží RP a ZP. 80. KM upozorňuje FK Kotešová na skorý príchod na MFS. 81. KM zverejňuje rozpis stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj 1. 10. 2005 (sobota), 2 turnaj 23. 10. 2005 (nedeľa), 3 turnaj 12. 11. 2005 (sobota) 4. turnaj 26. 11. 2005 (sobota). Turnaje budú trvať v dobe od 8.00 do 14.00 h. Vyžrebovanie – skupina A: Varín – Štiavnik, Bánová – Kamenná Poruba, Štiavnik – Bánová, MŠK Žilina – Varín, Bánová – MŠK Žilina, Kamenná Poruba – Štiavnik, MŠK Žilina – Kamenná Poruba, Varín – Bánová, Kamenná Poruba – Varín, Štiavnik – MŠK Žilina. Skupina B: Belá – Stráňavy , Bytča – Rajec, Stráňavy – Bytča, Závodie – Belá, Bytča Závodie, Rajec – Stráňavy, Závodie – Rajec, Belá – Bytča, Rajec – Belá, Stráňavy – Závodie.


4. Sekretariát ObFZ


Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26. 9. 2005 o 16.00 h v zasadačke ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 38 971
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 227
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 414
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 9 905
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 041
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 938
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 232
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 918
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 716
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 607
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Uzávierka bude realizovaná prenosným dopravným značením a náležite poučenými osobami.

3 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

9 h

Poliaci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín.

10 h
Testovanie na koronavírus.

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

9 h

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

7 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan
AKTUALIZOVANÉ 23. 1. o 21.24 o vyjadrenie prednostky OÚ

Zaočkovali aj 34-ročnú prednostku za OĽaNO v Nitre

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

22. jan

Už ste čítali?