Sobota, 18. september, 2021 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz

Úradná správa č. 9


1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie14. 9. 2005, zápisnica č. 8/2005


61. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I., II. III: tr. sk. A a III. tr. sk. B, odohraných v dňoch 10. a 11.9.2005: I. trieda: Zbyňov – Rašov 2:2, Hlboké – Bytčica 5:1, Závodie – Rajec 2:3, Kotrč. Lúčka – Kotešová 2:1, Zádubnie – Višňové 4:0, Belá – Nezb.Lúčka 2:1, Dlhé Pole – Raj.Teplice -Konská 5:1. II. trieda: Divinka – Stránske 7:1, Pov.Chlmec – Lietava 1:0, Súľov – Podhorie 5:1, Horný Hričov – Turie 1:0, Hrabové – Kamenná Poruba 3:1, Petrovice – Štiavnik 1:1, Nededza – Terchová 1:2. III. tr. sk. A: Dolná Tižina – Stráža 3:0, Brodno – Mojš 2:2, Zádubnie B – Bitarová 0:4, Zástranie – Fačkov 4:1, Kunerad – Veľká Čierna 2:1. III. tr. sk. B: Veľké Rovné – Jablonové 2:1, Svederník – Hliník 1:2, Lúky – Kolárovice 3:1. 62. ŠTK vyhovuje žiadosti FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS 7.kola III. tr. sk. B dňa 1.10.2005 v ÚHČ (Hôrky – Veľké Rovné) na ihrisku vo Hôrkach. ŠTK žiada KR o delegovanie R na uvedené MFS. 63. ŠTK upozorňuje FK Dolná Tižina na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí (predloženie R), pod následkom disciplinárnych opatrení. 64. ŠTK kontumuje MFS 3. kola III. tr. sk. A Fačkov – Dolná Tižina na 0:3, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Fačkov berieme na vedomie. 65. ŠTK upozorňuje FK Kolárovice na skorý príchod a následné vypísanie zápisu o stretnutí (ŠTK nebolo doručené ospravedlnenie klubu) pod následkom disciplinárnych opatrení. 66. ŠTK nariaďuje FK Svederník vykonať súvislé ohradenie HP na ihrisku podľa RS ObFZ do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006. 67. ŠTK upozorňuje FK Kamenná Poruba na skorý príchod na MFS, pod následkom disciplinárnych opatrení. 68. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu o stretnutí MFS ¨ III. tr. sk. B 4. kolo Divina – Hrič. Podhradie. 69. ŠTK prerokovala námietky FK Veľké Rovné a FK Jablonové z MFS III. tr. sk. B 4. kola Veľké Rovné – Jablonové a obidve námietky postupuje na doriešenie DK. 70. ŠTK schvaľuje DZ na MFS hrané v dňoch 17. a 18. 9. 2005. 71. ŠTK nariaďuje FK Závodie zabezpečiť zástavky pre AR najneskôr do 25. 9. 2005. Najlepší strelci po 6. kole 8 gólov Jankula Slavomír (Zádubnie) a Šajnoha Michal (Závodie), 6 gólov Dzúrik Vladimír (Dlhé Pole), Beneš Ján (Dlhé Pole) a Heiser Ladislav (Zádubnie).


2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 14. 9. 2005, zápisnica č. 7/2005.


86. SEDLIAČEK Miroslav, 780707, Závodie, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 1/a. 87. KOŠŠA Ľubomír, 760308, Lietava, 2 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 2/b. 88. JASENOVSKÝ Peter, 651015, Kamenná Poruba, 3 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. 89. DK trestá FK Lietava peňažnou pokutou 700 Sk (nešportové správanie divákov), DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 90. DK nariaďuje FK Považský Chlmec zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. 91. KALUŽÁK Tomáš, 870914, Mojš, 24 mesiacov N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 92. ONDRÁŠ Ján, 880901, Krasňany, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 93. MICHALÁK Milan, 880222, Gbeľany, 4 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 94. KÁGER Pavol, 900313, Gbeľany, DK upúšťa od potrestanie menovaného, DP čl. 18/1. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk 95. JAŠŠO Martin, 920422, Lietavská Lúčka, 1 MFS P od 15.9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 96. PATAKY Patrik, 910809, Mojš, 2 MFS N od 15.9.2005, DP príl. 1 6-1/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 97. SLOTTA Branislav, 910328, Zbyňov, 1 MFS P od 15. 9. do 31.12. 2005, DP príl. 1 1/a. 98. RYBÁR Emil, 910417, Zbyňov, 1 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 5/a. 99. DK predvoláva na deň 22. 9. 2005 o 15.30 h rozhodcu Jána Vaškoviča. Účasť nutná pod následkom disciplinárneho postihu. 100. DK trestá FK Mojš – dorast peňažnou pokutou 1 500 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a uzatvorením ihriska na 2 MFS podmienečne od 15. 9. do 30. 6. 2006. Nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 101. STÁREK Roman, Zádubnie – dorast, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže na 4 MFS N od 15. 9. 2005, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 102. DK námietky kapitánov mužstva v stretnutí V. Rovné : Jablonové, berie na vedomie, na základe vyjadrenia R považuje za neopodstatnené.


3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie dňa 14. 9. 2005, zápisnica č. 9


73. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS žiakov Lietavská Svinná – Ovčiarsko 10:0, Višňové – Predmier 1:3 MŽ, Varín – Kamenná Poruba 1:2, SŽ, Ďurčiná – Horný Hričov 3:1 dorast, Kotešová – Dolná Tižina 2:7 dorast. 74. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 10. a 11. 9. 2005: Dorast I. trieda: Mojš – Dlhé Pole 1:3, Trnové – Bytčica 1:1, Dolná Tižina – Hôrky 4:2, Teplička – Kotešová 7:0, Hrabové – Višňové 4:1, Veľké Rovné – Varín 1:0, Terchová – Raj.Teplice-Konská 11:0. II. trieda: Krasňany – Petrovice 1:2, Pov.Chlmec – Nededza 1:3, Súľov – Hliník 4:0, Horný Hričov – Gbeľany 4:1, Zádubnie – Ďurčiná 3:0, Zástranie – Rašov 5:1, Kunerad – Liet. Lúčka 0:7 I. trieda SŽ a MŽ: Krasňany – Strečno 1:1 a 1:3, Stráňavy – Bytčica 5:0 a 1:0, Rosina – Štiavnik 1:0 a 0:0, Predmier – Zbyňov 5:1 a 9:0, Kamenná Poruba – Višňové 2:1, a 1:5, Teplička – Varín 12:1 a 3:4, Terchová – Raj. Teplice-Konská 0:7 a 0:0. II. tr. sk. A: Vlčince – Hôrky 1:5, Lietava – Bitarová 0:6, Stránske – Turie 0:7, Ovčiarsko – Jasenové 1:6, Babkov – Liet. Svinná – neodohrané, Ďurčiná – Liet.Lúčka 6:1. II. tr. sk. B: Trnové – Kotrč. Lúčka – neodohrané, Brodno – Gbeľany 0:6, Dolná Tižina – Mojš 6:0, Zádubnie – Nededza 0:12, Belá – MŠK Žilina 13:0. II. tr. sk. C: Divinka – Rašov 1:6, Hlboké – Dolný Hričov 0:7, Súľov – Kotešová 0:9, Hrabové – Jablonové 0:2, Dlhé Pole – Petrovice 1:1. 75. KM schvaľuje žiadosť FK Veľké Rovné a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy 9. kolo Hôrky – Veľké Rovné dňa 30. 9. 2005 (piatok) o 16.00 h na ihrisku v Podhorí. 76. KM žiada KR o delegovanie R. 77. KM nariaďuje odohrať MFS žiakov 4. kolo Babkov – Liet.Svinná dňa 23. 9. 2005 o 16.30 h. 78. KM žiada KR o delegovanie R. 79. KM predvoláva na zasadnutie dňa 21. 9. 2005 o 16.30 h R Zuzanu Dubovcovú, Ľubomíra Oravca, vedúceho družstva FK Zbyňov Veroniku Moskalovú a FK Rosina Františka Ďuriša, kapitána Michala Baránka (Zbyňov), 910303, Martina Pokrievku (Rosina), 910808 – menovaný predloží RP a ZP. 80. KM upozorňuje FK Kotešová na skorý príchod na MFS. 81. KM zverejňuje rozpis stretnutí a termíny súťaže prípraviek: 1. turnaj 1. 10. 2005 (sobota), 2 turnaj 23. 10. 2005 (nedeľa), 3 turnaj 12. 11. 2005 (sobota) 4. turnaj 26. 11. 2005 (sobota). Turnaje budú trvať v dobe od 8.00 do 14.00 h. Vyžrebovanie – skupina A: Varín – Štiavnik, Bánová – Kamenná Poruba, Štiavnik – Bánová, MŠK Žilina – Varín, Bánová – MŠK Žilina, Kamenná Poruba – Štiavnik, MŠK Žilina – Kamenná Poruba, Varín – Bánová, Kamenná Poruba – Varín, Štiavnik – MŠK Žilina. Skupina B: Belá – Stráňavy , Bytča – Rajec, Stráňavy – Bytča, Závodie – Belá, Bytča Závodie, Rajec – Stráňavy, Závodie – Rajec, Belá – Bytča, Rajec – Belá, Stráňavy – Závodie.


4. Sekretariát ObFZ


Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 26. 9. 2005 o 16.00 h v zasadačke ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia ! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 2. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 2. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 3. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 4. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 5. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 6. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 9. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 10. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 900
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 650
 3. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 4 989
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 246
 5. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 3 072
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 335
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 164
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 1 971
 9. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 913
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 813
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V novej generácii predajní Lidl už dávno nejde len o pohodlné nákupy.


9 h

V smere do Žiliny sa tvoria kolóny.


12 h

V dome sa nikto nenachádzal.


18 h

Aké typy vložiek do bežeckých a športových topánok poznáme a v čom je rozdiel? Aj o tom nám povie viac odborník na behanie a bežecké doplnky Rastislav Magna z Intersportu.


21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Do akcie sa zapojili stovky ľudí.


16. sep

Z hospitalizovaných pacientov má potvrdené ochorenie 275 ľudí.


SITA 16 h

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 16. sep

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred dažďom.


16. sep

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu