Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 6

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005

1. Športovo-technická komisia, predseda Libor Kolibá, zasadnutie
25. augusta 2005, zápisnica . 5/2005
32. ŠTK schvauje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy, 1. kola III. tr. sk A a B: I. trieda: Belá – Zbyov 7:2, Dlhé Pole – Zádubnie 1:0, Rajecké Teplice-Konská – Kotrina Lúka 1:1, Nezbudská Lúka – Závodie 0:2, Višové – Hlboké 2:0, Kotešová – Rašov 1:1, Rajec – Bytica 2:1. II. trieda: Petrovice – Divinka 1:1, Terchová – Hrabové 5:0, Nededza – Horný Hriov 2:1, Štiavnik – Súov 1:0, Kamenná Poruba – Považský Chlmec 2:3, Turie – Stránske 4:1, Podhorie – Lietava 1:2. III. tr. sk. A: Zástranie – Krasany 3:0 kont., Kunerad – Dolná Tižina 2:3, Veká ierna – Brodno 0:0, Fakov – Zádubnie B 5:0, Stráža – Oviarsko 1:1, Bitarová – Mojš v riešení. III. tr. sk. B: Jablonové – Hôrky 1:2, Kolárovice – Hliník 0:1, Hriovské Podhradie – Svederník 3:0 kont.
33. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5. kolo Nededza – Petrovice da 3. septembra 2005 v ÚH (nesplnenie potu R – RS).
34. ŠTK nariauje odohra MFS II. tr. 5.kolo Lietava – Stránske 3. septembra 2005 v ÚH. (nesplnenie potu R – RS).
35. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.00 h. predsedov, resp. tajomníkov FK Bitarová a Mojš.
36. ŠTK upozoruje FK Divinka na neskorý príchod na MFS a FK Nezbudská Lúka na neskoré vypisovanie Zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárnych opatrení.
37. ŠTK schvauje obsadenie DZ na stretnutia hrané v doch 3. a 4. septembra 2005.
38. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 15.30 h DZ Juraja Rujbra a o 15.45 h DZ Daniela Tarabu.
39. Zasadnutie ŠTK sa uskutoní da 31. augusta 2005 (streda) o 15.00 h.
2. Disciplinárna komisia ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 25. augusta 2005, zápisnica . 4/2005
24. Peter Remenec, Kunerad, 820331, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
25. Ladislav Papánek, Rašov – dorast, 880815, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 6 1/b.
26. Peter Hlavá, Zádubnie 890621, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
27. Daniel Knapec, Kunerad – dorast 890527, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a, zaplati 200 + 200 korún.
28. David Baláž, Hrabové – dorast, 880318, 3 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/b.
29. Jozef TONKA, Lietavská Lúka – dorast, 870305, 2 MFS P od 26. augusta do 31 decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
30. Michal Frniak, Nededza, 791002, 2 MFS P od 26. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
31. Vladimír Mraník, Štiavnik, 850 219, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
32. Štefan HLOŽNÝ, Divinka, 811114, 2 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
33. uboš Kubo, Nezbudská Lúka, 740520, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplati 200 + 200 korún.
34. Marián Dubovec, Bytica, 810406, 1 MFS N od 26. augusta 2005, DP príl. 1 5/a. Zaplati 200 + 200 korún.
35. DK na návrh ŠTK trestá FK Svederník peažnou pokutou 500 korún za neospravedlnenú neúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Zaplati 300 korún.
36. DK na návrh KR upúša od peažnej pokuty pre FK Považský Chlmec uvedenej v ÚS DK . 2, bod 2.
37. DK na návrh KM trestá FK Trnové , Hliník, Považský Chlmec – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 5. Za prejednanie zaplati 300 korún.
38. DK na návrh KM trestá FK Divinka a FK Zádubnie – žiaci peažnou pokutou 300 korún, za neospravedlnenú naúas na MFS, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplati 300 korún.
39. DK na návrh KM trestá FK Hliník a Považský Chlmec - dorast peažnou pokutou 300 korún, za nerešpektovanie ÚS . 4 KM, bod 17. Za prejednanie zaplati 300 korún.
3. Komisia mládeže ObFZ – predseda Vladimír Krají, zasadnutie 24. augusta 2005, zápisnica . 6.
34. KM schvauje výsledky MFS odohraných 20. a 21. augusta 2005: dorast I. trieda: Veké Rovné – Mojš 3:0 kont., Terchová – Hrabové 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Teplika 1:4, Varín – Dolná Tižina 1:5, Višové – Trnové 2:2, Kotešová – Dlhé Pole 2:1, Hôrky – Bytica 4:1. II. trieda: Zástranie – Krasany 12:0, Kunerad – Zádubnie 2:2, Lietavská Lúka – Horný Hriov chýba zápis, Rašov – Súov 0:3, uriná – Považský Chlmec 7:2, Gbeany – Petrovice 4:2, Hliník - Nededza 0:7. I. trieda SŽ a MŽ: Teplika – Krasany 10:3 a 6:0, Terchová – Kamenná Poruba 3:4 a 2:4, Rajecké Teplice-Konská – Predmier 1:1 a 1:0, Varín – Rosina 2:1 a 4:1, Višové – Stráavy 3:3 a 7:1, Zbyov – Streno 1:4 a 2:8, Štiavnik – Bytica 2:1 a 9:0. II. tr. sk. A: Babkov – Vlince 4:2, uriná – Oviarsko 5:0, Liet.Lúka – Stránske 1:6, Lietavská Svinná – Lietava 22:0, Jasenové – Hôrky 1:4, Turie – Bitarová 14:0. II. tr. sk. B: Zádubnie – Nezb.Lúka 0:3 kont., Belá – Dolná Tižina 11:0, MŠK Žilina – Brodno 2:8, Nededza – Trnové 2:7, Gbeany – Kotrina Lúka 1:2. II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka 3:0 kont., Dlhé Pole Súov 3:0, Petrovice – Hlboké 8:0, Jablonové – Rašov 3:3, Kotešová – Dolný Hriov 0:0.
35. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. C: Hrabové – Divinka na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Hrabové, poda SP l. 100, bod b.
36. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B Zádubnie – Nezb.Lúka na 0:3 a priznáva 3 body v prospech FK Nezb. Lúka, poda SP l. 100, bod b.
37. KM žiada DK o potrestanie FK Divinka – žiaci a FK Zádubnie - žiaci za neospravedlnenú neúas na MFS.
38. KM upozoruje FK Predmier – žiaci na SP l. 52, bod a.
39. KM predvoláva na svoje zasadnutie da 31. augusta 2005 o 16.15 h z MFS dorastu II. triedy Lietavska Lúka – Horný Hriov rozhodcu Petra Hazdu a AR A. Sobola st. za Liet.Lúku vedúceho družstva Petra Šeligu, Jozefa Tonku reg. 870305, Tomáš Hroza, 901208, za Horný Hriov vedúceho družstva Petra Brišša a Daniela Šošku, reg 871228.
40. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy Veké Rovné – Mojš. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti a 3 body priznáva v prospech FK Veké Rovné, poda SP, l. 100. bod e.
41. KM žiada DK o potrestanie FK Hliník a Považský Chlmec – dorast za nerešpektovanie ÚS . 4 KM bod 17.
42. KM žiada FK Kamenná Poruba – SŽ a MŽ, Hlboké žiaci, Súov – žiaci, Divinka – žiaci, Zádubnie – žiaci, Turie – žiaci, Vlince – žiaci o predloženie súpisiek da 31. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení.
4. Hracia komisia ObFZ – predseda Gustav Noga, zasadnutie
15. augusta 2005.
HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hriovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún korún. Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 – Belá 3 000 + 3 000, Brodno 2 000 + 2 000, Horný Hriov 3 000 + 3 000, Kotrina Lúka 3 000 + 3 000, Predmier 3 000 + 3 000, Petrovice 6 000 + 6 000, Svederník 2 000 + 2 000.
HK upozoruje FK Rosina, aby vyrovnali podžnos s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I.tr. SŽ a MŽ Terchová – Rosina (náležitosti R).
HK žiada FK Horný Hriov o uhradenie faktúry FK Fakov za neodohrané MFS Fakov – Horný Hriov da 1. mája 2005.
HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová – Podhorie zo da 8. mája 2005. Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradi ihne. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia innosti.
RMK ObFZ – predseda
Alexander Panáek
Upozorujeme funkcionárov FK, že hrái rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.-6. septembra 2005 poda len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ
Upozorujeme FK, že Rozpis súaží pre súažný roník 2005/2006 si môžu vyzdvihnú na sekretariáte ObFZ.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvola do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 4. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 5. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 6. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 272
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 486
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 993
 4. Aká je chémia vôní 10 758
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 486
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 852
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 846
 8. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 257
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 213
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 823
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Kde sa učia študenti programovať a hrať? V novovzniknutom GAMElab v Žiline

Študenti majú kontakt s najnovšími technológiami.

Novovzniknutý GAMElab.

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Gbeľany majú na piate miesto

S trénerom ŠK Gbeľany Petrom Raždíkom sme zhodnotili jesennú časť.

Futbalisti Gbelian v obrannom postavení v zápase prvého kola na ihrisku Čierneho, kde prehrali 1:0.
Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

Už ste čítali?