Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 5

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 4/2005


25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 2. kola I. a II. triedy. I. trieda: Zbyňov - Rajec, 2:2,
Bytčica - Kotešová 5:1, Višňové - Rašov 0:1, Hlboké - Nezb. Lúčka 1:0, Závodie - Raj. Teplice-Konská 5:0, Kotrč.Lúčka - Dlhé Pole 2:2, Zádubnie - Belá 4:2. II. trieda: Divinka - Podhorie 4:1, Lietava - Turie 1:1, Stránske - Kamenná Poruba 3:2, Pov. Chlmec - Štiavnik 2:2, Súľov - Nededza 3:1,
Horný Hričov - Terchová 0:0, Hrabové - Petrovice 0:1.
26. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy Kotrč. Lúčka - Nezb. Lúčka dňa 27. augusta 2005 v ÚHČ.
27. ŠTK ruší bod 24, ÚS č. 4 a na základe uhradenia pokuty ponecháva družstvo Bitarovej v súťaži.
28. ŠTK schvaľuje delegovanie DZ na stretnutia hrané v dňoch 27. - 28. 8. 2005.
29. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 4. kola Rašov - Rajec na ihrisku v Predmieri, dňa 28. 8.2005 v ÚHČ. R a súper sa dostavia na ihrisko v Predmieri.
30. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 7. kolo Rašov - Hlboké dňa 18. 9.2005 v ÚHČ na ihrisku v Súľove. R a súper sa dostavia na ihrisko v Súľove
31. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 9. kolo Rašov - Kotrč.Lúčka dňa 2. 10.2005 v ÚHČ, na ihrisku v Súľove. R a DZ sa dostavia na ihrisko v Súľove.
2. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 3/2005
11. Jozef Gajdošík, 681122, Hrabové, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
12. Ján Špagľa, 750322, Turie, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
13. DK trestá R Milana Šedíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM, zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005. DP príl. 3, bod 5. Zaplatiť 200 korún.
14. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: Pavol Sedliak, 760630, Lietava, zmena trestu na 1 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP čl. 31/2.
15. Anton Bajza, 830201, Rašov, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
16. Stanislav Lacko, 760615, Rašov, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
17. DK trestá trénera FK Belá, Františka Vrábela zastavením činnosti na 4 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/b. Zaplatiť 200 korún.
18. Viktor Daubrava, R, DK trestá pokarhaním, DP príl. 3 4/a (nedodržanie Záväzných pokynov). Zaplatiť 200 korún.
19. DK trestá R Ladislava Ondruša zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005 (nedostatočné vyplnenie Zápisu o stretnutí a neospravedlnená neúčasť na zasadnutí DK). Zaplatiť 200 korún.
20. Stanislav Klobucký, 880608, Kotešová - dorast, 2 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
21. Michal Lulák, 880802. Kotešová - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
22. Jakub Bučo, 870410, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
23. Erik Haľama, 900526, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. augusta 2005, zápisnica č. 5.
18. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných 14. augusta 2005. Dorast I. trieda: Mojš - Hôrky 0:2, Bytčica - Kotešová 13:1, Dlhé Pole - Višňové 0:1, Trnové - Varín 3:2, Dolná Tižina - Raj. Teplice-Konská 14:0, Teplička - Terchová 2:4,
Hrabové - Veľké Rovné 2:1. II. trieda: Krasňany - Hliník 9:0, Nededza - Gbeľany 1:3, Petrovice -Ďurčiná 1:2, Pov. Chlmec - Rašov 2:1, Súľov - Liet. Lúčka 3:4,
Horný Hričov - Kunerad neodohrané, Zádubnie - Zástranie 0:1.
19. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - dorast a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ:
3. kolo Rašov - Súľov, 5. kolo Rašov - Zádubnie, 7. kolo Rašov - Kunerad, 9. kolo Rašov - Krasňany, 10. kolo Rašov - Ďurčiná, 12. kolo Rašov - Hliník.
20. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - žiaci a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ: 2. kolo Rašov - Kotešová (nedeľa), 5. kolo Rašov - Hlboké (sobota), 7. kolo Rašov - Hrabové (sobota), 9. kolo Rašov - Petrovice (nedeľa).
21. KM žiada KR o delegovanie R na tieto MFS.
22. FK Družstevník Rašov uhradí poplatok 150 + 100 korún na účet ObFZ.
23. KM schvaľuje žiadosť TJ Mojš (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Mojš - Hôrky v opačnom poradí.
24. TJ Mojš uhradí poplatok 150 korún na účet ObFZ.
25. KM schvaľuje výsledok MFS Rašov - Petrovice 0:6.
26. KM nariaďuje neodohrané MFS dorastu I. triedy Varín - Dlhé Pole dňa 15. septembra 2005 v ÚHČ, podľa SP, čl. 70, bod 1.
27. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.
28. KM žiada TJ Varín o predloženie vyúčtovania cestovných nákladov uhradených R a vyúčtovanie prípravy ihriska zo dňa 7. augusta 2005.
29. Výnimky hracích dní a ÚHČ družstiev mládeže v súťažiach ObFZ: dorast: Varín - sobota o 14. 00 h., Hôrky - ihrisko Podhorie, žiaci: ŠKF Vlčince - ihrisko v Považskom Chlmci o 11.00 h., MŠK Žilina -umelá tráva 8.30 h.
30. KM upozorňuje FK Rajecké Teplice-Konská (dorast) na SP čl. 52, bod a/.
31. KM žiada DK o potrestanie R Milana Šedíka za neospravedlnenú naúčasť na zasadnutí KM.
32. KM žiada DK o potrestanie TJ Trnové - dorast, Hliník (dorast), Pov. Chlmec (dorast) za nerešpektovanie ÚS č. 4 KM bod 17.
33. KM žiada FK Hrabové., Hlboké, Súľov, Divinka, Turie, Hôrky, Ovčiarsko, Vlčince, Zádubnie, Belá, MŠK Žilina, Gbeľany, Trnové, Kamenná Poruba, Terchová, Bytčica (žiaci) o predloženie súpisiek dňa 24. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h. na zasadnutie KM.
4. Hracia komisia ObFZ - predseda Gustav Noga, zasadnutie 15. augusta 2005.
- HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hričovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún.
Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 - Belá 3 000 + 3 000 korún, Brodno
2 000 + 2 000 korún, Horný Hričov 3 000 + 3 000 korún, Kotrčina Lúčka 3 000 +
3 000 korún, Nezbudská Lúčka 3 000 + 3 000 korún, Predmier 3 000 + 3 000 korún, Petrovice 6 000 + 6 000 korún, Svederník 2 000 + 2 000 korún.
- HK upozorňuje FK Rosina, aby vyrovnali podĺžnosť s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I. tr. SŽ a MŽ Terchová - Rosina (náležitosti R).
- HK žiada FK Horný Hričov o uhradenie faktúry FK Fačkov za neodohrané MFS Fačkov - Horný Hričov dňa 1. mája 2005.
- HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová - Podhorie zo dňa 8. mája 2005.
Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradiť ihneď. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia činnosti.
4. Rozhodcovsko-metodická komisia ObFZ - predseda Alexander Panáček
Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne
1. - 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ - upozorňujeme FK že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2005/2006 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia! Zápisnica Komisie rozhodcov pri ObFZ Žilina č. 4 zo dňa 17. augusta 2005
Predseda : Mgr. Ján Majsniar
24. KR prijala ospravedlnenia: Š. Mitúch (neskoré), P. Vachan (PN), R. Ilčík (neskoré).
25. KR prijala list P. Martinku a nemôže ho pokladať za stanovisko FK H. Hričov
26. KR navrhne na potrestanie DK pokarhaním rozhodcu M. Mila za neskoré odoslanie zápisu o stretnutí Belá - K. Lúčka.
27. KR žiada rozhodcov a futbalové kluby, aby sa na členov KR obracali telefonicky len v stredu v čase zasadnutia KR od 15.00 do 18.00 h (delegovanie, ospravedlnenie...).
So záležitosťami týkajúcimi sa ospravedlnenia je potrebné obracať sa len písomne cestou sekretára ObFZ. Mimo stredy sa môžu telefonicky kontaktovať s členmi KR len v nevyhnutných prípadoch.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 10. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 230
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 557
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 636
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 081
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 15 609
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 12 899
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 235
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 529
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 378
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 548
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Putovanie plagátmi Jana Rajlicha ml

Výstava bude prístupná verejnosti aj v novembri.

Pätnásťgólový Jakub Baranovič ťahá Hôrky za postupom

Hoci počas jesene strelil takmer polovicu gólov svojho mužstva, za ťahúňa sa nepovažuje. Vyzdvihuje snahu a bojovnosť svojich spoluhráčov a prezrádza, že v kabíne občas zaznie aj slovíčko postup.

Jakub Baranovič (OFK Hôrky).

Prímestské autobusy budú jazdiť v obmedzenom režime

V krajských autobusoch nezaznamenali ani jeden prípad nákazy COVID-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

V Martine bude obyvateľov testovať 50 odberových tímov

Mesto Martin zverejnilo zoznam odberových miest.

Už ste čítali?