Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz, Hálkova 24, 010 78 Žilina - Úradná správa č. 5

1. Športovo-technická komisia ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 4/2005


25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 2. kola I. a II. triedy. I. trieda: Zbyňov - Rajec, 2:2,
Bytčica - Kotešová 5:1, Višňové - Rašov 0:1, Hlboké - Nezb. Lúčka 1:0, Závodie - Raj. Teplice-Konská 5:0, Kotrč.Lúčka - Dlhé Pole 2:2, Zádubnie - Belá 4:2. II. trieda: Divinka - Podhorie 4:1, Lietava - Turie 1:1, Stránske - Kamenná Poruba 3:2, Pov. Chlmec - Štiavnik 2:2, Súľov - Nededza 3:1,
Horný Hričov - Terchová 0:0, Hrabové - Petrovice 0:1.
26. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy Kotrč. Lúčka - Nezb. Lúčka dňa 27. augusta 2005 v ÚHČ.
27. ŠTK ruší bod 24, ÚS č. 4 a na základe uhradenia pokuty ponecháva družstvo Bitarovej v súťaži.
28. ŠTK schvaľuje delegovanie DZ na stretnutia hrané v dňoch 27. - 28. 8. 2005.
29. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 4. kola Rašov - Rajec na ihrisku v Predmieri, dňa 28. 8.2005 v ÚHČ. R a súper sa dostavia na ihrisko v Predmieri.
30. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 7. kolo Rašov - Hlboké dňa 18. 9.2005 v ÚHČ na ihrisku v Súľove. R a súper sa dostavia na ihrisko v Súľove
31. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 9. kolo Rašov - Kotrč.Lúčka dňa 2. 10.2005 v ÚHČ, na ihrisku v Súľove. R a DZ sa dostavia na ihrisko v Súľove.
2. Disciplinárna komisia ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. augusta 2005, zápisnica č. 3/2005
11. Jozef Gajdošík, 681122, Hrabové, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
12. Ján Špagľa, 750322, Turie, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 4/a. Zaplatiť 200 + 200 korún.
13. DK trestá R Milana Šedíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM, zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005. DP príl. 3, bod 5. Zaplatiť 200 korún.
14. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: Pavol Sedliak, 760630, Lietava, zmena trestu na 1 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP čl. 31/2.
15. Anton Bajza, 830201, Rašov, 3 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 4/a.
16. Stanislav Lacko, 760615, Rašov, 2 MFS P od 19. augusta do 31. decembra 2005, DP príl. 1 5/a.
17. DK trestá trénera FK Belá, Františka Vrábela zastavením činnosti na 4 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/b. Zaplatiť 200 korún.
18. Viktor Daubrava, R, DK trestá pokarhaním, DP príl. 3 4/a (nedodržanie Záväzných pokynov). Zaplatiť 200 korún.
19. DK trestá R Ladislava Ondruša zastavením činnosti na 1 mesiac P od 19. augusta do 31. decembra 2005 (nedostatočné vyplnenie Zápisu o stretnutí a neospravedlnená neúčasť na zasadnutí DK). Zaplatiť 200 korún.
20. Stanislav Klobucký, 880608, Kotešová - dorast, 2 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 3/a.
21. Michal Lulák, 880802. Kotešová - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
22. Jakub Bučo, 870410, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
23. Erik Haľama, 900526, Rašov - dorast, 1 MFS N od 19. augusta 2005, DP príl. 1 5/a.
3. Komisia mládeže ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. augusta 2005, zápisnica č. 5.
18. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných 14. augusta 2005. Dorast I. trieda: Mojš - Hôrky 0:2, Bytčica - Kotešová 13:1, Dlhé Pole - Višňové 0:1, Trnové - Varín 3:2, Dolná Tižina - Raj. Teplice-Konská 14:0, Teplička - Terchová 2:4,
Hrabové - Veľké Rovné 2:1. II. trieda: Krasňany - Hliník 9:0, Nededza - Gbeľany 1:3, Petrovice -Ďurčiná 1:2, Pov. Chlmec - Rašov 2:1, Súľov - Liet. Lúčka 3:4,
Horný Hričov - Kunerad neodohrané, Zádubnie - Zástranie 0:1.
19. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - dorast a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ:
3. kolo Rašov - Súľov, 5. kolo Rašov - Zádubnie, 7. kolo Rašov - Kunerad, 9. kolo Rašov - Krasňany, 10. kolo Rašov - Ďurčiná, 12. kolo Rašov - Hliník.
20. KM schvaľuje žiadosť FK Rašov - žiaci a nariaďuje odohrať tieto MFS na ihrisku v Jablonovom v ÚHČ: 2. kolo Rašov - Kotešová (nedeľa), 5. kolo Rašov - Hlboké (sobota), 7. kolo Rašov - Hrabové (sobota), 9. kolo Rašov - Petrovice (nedeľa).
21. KM žiada KR o delegovanie R na tieto MFS.
22. FK Družstevník Rašov uhradí poplatok 150 + 100 korún na účet ObFZ.
23. KM schvaľuje žiadosť TJ Mojš (dorast) a nariaďuje odohrať MFS Mojš - Hôrky v opačnom poradí.
24. TJ Mojš uhradí poplatok 150 korún na účet ObFZ.
25. KM schvaľuje výsledok MFS Rašov - Petrovice 0:6.
26. KM nariaďuje neodohrané MFS dorastu I. triedy Varín - Dlhé Pole dňa 15. septembra 2005 v ÚHČ, podľa SP, čl. 70, bod 1.
27. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.
28. KM žiada TJ Varín o predloženie vyúčtovania cestovných nákladov uhradených R a vyúčtovanie prípravy ihriska zo dňa 7. augusta 2005.
29. Výnimky hracích dní a ÚHČ družstiev mládeže v súťažiach ObFZ: dorast: Varín - sobota o 14. 00 h., Hôrky - ihrisko Podhorie, žiaci: ŠKF Vlčince - ihrisko v Považskom Chlmci o 11.00 h., MŠK Žilina -umelá tráva 8.30 h.
30. KM upozorňuje FK Rajecké Teplice-Konská (dorast) na SP čl. 52, bod a/.
31. KM žiada DK o potrestanie R Milana Šedíka za neospravedlnenú naúčasť na zasadnutí KM.
32. KM žiada DK o potrestanie TJ Trnové - dorast, Hliník (dorast), Pov. Chlmec (dorast) za nerešpektovanie ÚS č. 4 KM bod 17.
33. KM žiada FK Hrabové., Hlboké, Súľov, Divinka, Turie, Hôrky, Ovčiarsko, Vlčince, Zádubnie, Belá, MŠK Žilina, Gbeľany, Trnové, Kamenná Poruba, Terchová, Bytčica (žiaci) o predloženie súpisiek dňa 24. augusta 2005 od 15.00 do 17.00 h. na zasadnutie KM.
4. Hracia komisia ObFZ - predseda Gustav Noga, zasadnutie 15. augusta 2005.
- HK prejednala neuhradené pokuty a poplatky k 15. augustu 2005 a stanovuje dvojnásobné pokuty FK: Divinka ÚS 2/1 300 + 300 korún, Hričovské Podhradie ÚS 2/1 300+ 300 korún, Kunerad 300 + 300 korún, Petrovice 300 + 300 korún, Svederník 300 + 300 korún.
Neuhradené pokuty za rozhodcov: ÚS 2/2 - Belá 3 000 + 3 000 korún, Brodno
2 000 + 2 000 korún, Horný Hričov 3 000 + 3 000 korún, Kotrčina Lúčka 3 000 +
3 000 korún, Nezbudská Lúčka 3 000 + 3 000 korún, Predmier 3 000 + 3 000 korún, Petrovice 6 000 + 6 000 korún, Svederník 2 000 + 2 000 korún.
- HK upozorňuje FK Rosina, aby vyrovnali podĺžnosť s rozhodcami R. Martincom a J. Martincom ml. z MFS I. tr. SŽ a MŽ Terchová - Rosina (náležitosti R).
- HK žiada FK Horný Hričov o uhradenie faktúry FK Fačkov za neodohrané MFS Fačkov - Horný Hričov dňa 1. mája 2005.
- HK žiada FK Terchová o uhradenie faktúry FK Podhorie za neodohrané MFS Terchová - Podhorie zo dňa 8. mája 2005.
Náležitosti R a faktúry je potrebné uhradiť ihneď. V prípade neuhradenia uvedených náležitostí a faktúr sa vystavujete trestu zastavenia činnosti.
4. Rozhodcovsko-metodická komisia ObFZ - predseda Alexander Panáček
Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne
1. - 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 korún.
Sekretariát ObFZ - upozorňujeme FK že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2005/2006 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia! Zápisnica Komisie rozhodcov pri ObFZ Žilina č. 4 zo dňa 17. augusta 2005
Predseda : Mgr. Ján Majsniar
24. KR prijala ospravedlnenia: Š. Mitúch (neskoré), P. Vachan (PN), R. Ilčík (neskoré).
25. KR prijala list P. Martinku a nemôže ho pokladať za stanovisko FK H. Hričov
26. KR navrhne na potrestanie DK pokarhaním rozhodcu M. Mila za neskoré odoslanie zápisu o stretnutí Belá - K. Lúčka.
27. KR žiada rozhodcov a futbalové kluby, aby sa na členov KR obracali telefonicky len v stredu v čase zasadnutia KR od 15.00 do 18.00 h (delegovanie, ospravedlnenie...).
So záležitosťami týkajúcimi sa ospravedlnenia je potrebné obracať sa len písomne cestou sekretára ObFZ. Mimo stredy sa môžu telefonicky kontaktovať s členmi KR len v nevyhnutných prípadoch.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 952
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 743
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 637
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 382
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 240
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 190
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 062
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 639
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 387
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 925

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 4. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 5. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 6. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Marian Baran: Bol som na hubách
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 5. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 6. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 7. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 8. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 866
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 9 087
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 778
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 903
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 522
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 979
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 861
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 574
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Najväčším prekvapením bol nález z praveku.


3 h

Jeho materský klub HC Motor České Budějovice informoval o úmrtí na oficiálnej stránke.


TASR 10 h

Mesto po prvýkrát vyčlenilo investície do debarierizácie verejných priestorov a budov.


10 h

Vstup do regionálneho inovačného centra schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.


TASR 11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Múzeum čakajú organizačné zmeny.


TASR 20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 4. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 5. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 6. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Marian Baran: Bol som na hubách
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 5. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 6. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 7. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 8. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 866
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 9 087
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 778
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 903
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 522
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 979
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 861
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 574

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu