Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4 ObFZ Žilina

1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 3/2005


I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Belá – Zbyňov, Dlhé Pole – Zádubnie, Raj.Teplice – Kotrč. Lúčka, Nezb.Lúčka – Závodie, Višňová – Hlboké, Kotešová – Rašov, Rajec – Bytčica. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Zbyňov – Bytčica, Rašov – Rajec, Hlboké – Kotešová, Závodie - Višňové, Kotrč. Lúčka – Nezb. Lúčka, Zádubnie – Raj. Teplice-Konská, Belá – Dlhé Pole. II. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h:
Petrovice – Divinka, Terchová – Hrabové, Nededza – Horný Hričov, Štiavnik – Súľov, Kamenná Poruba – Považský Chlmec, Turie – Stránske, Podhorie – Lietava. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Divinka – Lietava, Stránske – Podhorie, Považský Chlmec – Turie, Súľov – Kamenná Poruba, Horný Hričov - Štiavnik, Hrabové – Nededza, Petrovice – Terchová. III. trieda sk. A 1. kolo, 21. 8. 2005 o 16.00 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Dolná Tižina, Veľká Čierna – Brodno, Fačkov – Zádubnie B, Stráža – Ovčiarsko, Mojš – Bitarová 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Krasňany – Bitarová, Ovčiarsko – Mojš, Zádubnie B – Stráža, Brodno – Fačkov, Dolná Tižina – Veľká Čierna, Zástranie - Kunerad III. trieda sk. B: 1. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Veľké Rovné – voľno, Divina – Lúky, Hrič.Podhradie – Svederník, Jablonové – Hôrky, Kolárovice – Hliník. 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Hliník – voľno, Hôrky – Kolárovice, Svederník – Jablonové, Lúky – Hrič.Podhradie, Veľké Rovné – Divina. 17. ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola I. a II. triedy odohraných dňa 6. a 7. 8. 2005: I. trieda: Zádubnie – Zbyňov 2:1, Belá – Kotrč.Lúčka 0:3, Dlhé Pole – Závodie 1:2, Raj.Teplice-Konská – Hlboké 2:0, Nezb. Lúčka – Rašov 3:1, Višňové – Bytčica 0:2, Kotešová – Rajec 2:0. II. trieda: Hrabové – Divinka 3:2, Štiavnik – Stránske 4:2, Nededza – Pov.Chlmec 3:6, Kamenná Poruba – Lietava 2:2, Turie – Podhorie 3:2, Petrovice – Horný Hričov 3:0 kont. 18. ŠTK kontumuje výsledok MFS 1. kola II. triedy Petrovice – Horný Hričov, 3:0 kont. podľa SP čl. 100, e/. 19. ŠTK nariaďuje odohrať MFS III. tr. sk. B družstvi ŠKF AK Divina –Lúky v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Divinke. 20. ŠTK zamieta žiadosť FK Fačkov a nariaďuje nahlásiť na ObFZ miesto konania stretnutia I. kola III. tr. sk. A Fačkov – Zádubnie B do 17. 8. 2005 (streda). 21. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola Nededza – Horný Hričov dňa 20. 8. 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R – podmienky RS). 22. Seminár delegátov ObFZ Žilina sa uskutoční dňa 18. 8. 2005 o 14.00 h v zasadačke ObFZ. Účasť je podmienkou na ďalšie účinkovanie DZ v súťažiach ObFZ. 23. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 20. a 21. 8. 2005. 24. ŠTK na základe neuhradenia poplatkov, resp. pokút neprijíma družstvo TJ Bitarová do súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2005/2006. Súperi TJ Bitarová budú mať vo vyžrebovanom vzájomnom zápase v súťažnom ročníku 2005/2006 voľno.
2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 2.
4. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 2 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP príl. 1 3/a. 5. HRABOVSKÝ Vojtech, Hrabové, 811104, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 6. SEDLIAK Pavol, Lietava, 760630, 2 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 7. LAŠÚT Dušan, Divinka, 680304, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200.- Sk. 8. SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, 1 MFS N od 12. 8. 2005 DP príl. 1 5/a. 9. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: BUJNÝ Milan, Kotešová, 800815, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP čl. 31/2. 10. DK prtedvoláva na deň 18. 8. 2005 o 15.30 h 5R Viktora Daubravu, Ladislava Ondruša. Účasť nutná, pod následným disciplinárnym trestom. 3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 8. 2005, zápisnica č. 4 Dorast I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 13.30 h: Veľké Rovné – Mojš, Terchová – Hrabové, Raj. Teplice - Konská – Teplička, Varín – Dolná Tižina (sobota 14.00 h), Višňové – Trnové, Kotešová – Dlhé Pole, Hôrky – Bytčica 4. kolo: 28. 8. 2005 o 13.30 h: Mojš – Bytčica, Dlhé Pole – Hôrky, Trnové – Kotešová, Dolná Tižina – Višňové, Teplička – Varín, Hrabové – Raj.Teplice-Konská, Veľké Rovné – Terchová. Dorast II. trieda 3. kolo, 21. 8. 2005 o 13.30 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Zádubnie, Liet.Lúčka – Horný Hričov, Rašov – Súľov, Ďurčiná – Pov.Chlmec, Gbeľany – Petrovice, Hliník – Nededza. 4. kolo, 28. 8. 2005 o 13.30 h:
Krasňany – Nededza, Petrovice – Hliník, Pov.Chlmec – Gbeľany, Súľov – Ďurčiná, Horný Hričov – Rašov, Zádubnie – Liet.Lúčka, Zástranie – Kunerad. I. trieda SŽ a MŽ 3. kolo, 20. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Teplička – Krasňany, Terchová – Kamenná Poruba, Raj.Teplice-Konská – Predmier, Varín – Rosina, Višňové – Stráňavy, Zbyňov – Strečno, Štiavnik – Bytčica. 4. kolo 27. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Krasňany – Bytčica, Strečno – Štiavnik, Stráňavy – Zbyňov, Rosina – Višňové, Predmier – Varín, Kamenná Poruba – Raj.Teplice-Konská Teplička –Terchová. Žiaci II. tr. sk. A: 1. kolo 21. 8. 2005 o 10.00 h: Babkov – Vlčince, Ďurčiná – Ovčiarsko, Liet-Lúčka – Stránske, Liet.Svinná – Lietava, Jasenové – Hôrky, Turie – Bitarová. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h:
Vlčince – Bitarová /v Pov.Chlmci/, Hôrky – Turie, Lietava - Jasenové, Stránske – Liet. Svinná, Ovčiarsko – Liet.Lúčka, Babkov – Ďurčiná II. trieda sk. B 1. kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Zádubnie – Nezb.Lúčka, Belá – Dolná Tižina, Brodno – voľno, Nededza – Trnové, Mojš – voľno, Gbeľany – Kotrč.Lúčka 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Nezb.Lúčka – Kotrč.Lúčka, Gbeľany – voľno, Trnové – Mojš, Brodno – Nededza, Dolná Tižina – voľno, Zádubnie – Belá. II. tr. sk.C 1.kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Hrabové – Divinka, Dlhé Pole – Súľov, Petrovice – Hlboké, Jablonové - Rašov, Kotešová – Dolný Hričov. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Divinka – Dolný Hričov, Rašov – Kotešová, Hlboké – Jablonové, Súľov – Petrovice, Hrabové – Dlhé Pole. 11. KM schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 6. a 7. 8. 2005: Dorast I. trieda: Hrabové – Mojš 9:3, Veľké Rovné – Teplička 1:2, Terchová – Dolná Tižina – nehralo sa, Raj.Teplice-Konská – Trnové 1:8, Varín – Dlhé Pole – nehralo sa, Višňové – Bytčica 4:1, Kotešová – Hôrky 4:3. II. trieda: Zádubnie – Krasňany 4:1, Zástranie – Horný Hričov 6:1, Kunerad – Súľov 4:1, Liet.Lúčka - Pov.Chlmec 5:3, Rašov – Petrovice – nehralo sa, Ďurčiná – Nededza 3:1, Gbeľany – Hliník 5:1. 12. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS dorastu Raj.Teplice-Konská - Trnové a Zástranie – Horný Hričov. 13. MFS dorastu I. triedy Varín – Dlhé Pole je v riešení. 14. MFS dorastu II. triedy Petrovice – Rašov je v riešení. 15. KM predvoláva na zasadnutie dňa 17. 8. 2005 o 16.30 h rozhodcu Milana Šedíka a vedúceho družstva Veľké Rovné Mariana Komadu. 16. KM žiada FK Rajecké Teplice-Konská a Zástranie o nahlásenie výsledku z MFS. 17. KM žiada FK Hliník, Nededza, Pov.Chlmec, Hôrky, Bytčica a Trnové – dorast o predloženie súpisiek dňa 17. 8. 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení. 4. RMK ObFZ – predseda Alexander Panáček. Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.- 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 Sk
Sekretariát ObFZ – upozorňujeme FK, že rozpis súťaží pre súťažný ročník
2005/2006 bude na sekretariáte ObFZ od 17. 8. 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 2. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Bývanie v meste predlžuje život
 5. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 8. Let s americkou astronautkou na ISS
 9. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 7. Let s americkou astronautkou na ISS
 8. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 9. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 10. Bývanie v meste predlžuje život
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 794
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 18 555
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 13 407
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 281
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 389
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 191
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 795
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 525
 9. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 481
 10. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 6 937
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

V Žiline sa rozsvieti dvadsať vianočných stromčekov

Novinkou je vianočný stromček v Parku Ľudovíta Štúra.

Vianočný stromček priviezli na Mariánske námestie.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Pri nehode v centre Zvolena vyhasol ľudský život

Nehoda sa stala v blízkosti Zvolenského zámku.

Už ste čítali?