Sobota, 31. júl, 2021 | Meniny má IgnácKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4 ObFZ Žilina

1. ŠTK ObFZ – predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 3/2005


I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Belá – Zbyňov, Dlhé Pole – Zádubnie, Raj.Teplice – Kotrč. Lúčka, Nezb.Lúčka – Závodie, Višňová – Hlboké, Kotešová – Rašov, Rajec – Bytčica. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Zbyňov – Bytčica, Rašov – Rajec, Hlboké – Kotešová, Závodie - Višňové, Kotrč. Lúčka – Nezb. Lúčka, Zádubnie – Raj. Teplice-Konská, Belá – Dlhé Pole. II. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h:
Petrovice – Divinka, Terchová – Hrabové, Nededza – Horný Hričov, Štiavnik – Súľov, Kamenná Poruba – Považský Chlmec, Turie – Stránske, Podhorie – Lietava. 4. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Divinka – Lietava, Stránske – Podhorie, Považský Chlmec – Turie, Súľov – Kamenná Poruba, Horný Hričov - Štiavnik, Hrabové – Nededza, Petrovice – Terchová. III. trieda sk. A 1. kolo, 21. 8. 2005 o 16.00 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Dolná Tižina, Veľká Čierna – Brodno, Fačkov – Zádubnie B, Stráža – Ovčiarsko, Mojš – Bitarová 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Krasňany – Bitarová, Ovčiarsko – Mojš, Zádubnie B – Stráža, Brodno – Fačkov, Dolná Tižina – Veľká Čierna, Zástranie - Kunerad III. trieda sk. B: 1. kolo 21. 8. 2005 o 16.00 h: Veľké Rovné – voľno, Divina – Lúky, Hrič.Podhradie – Svederník, Jablonové – Hôrky, Kolárovice – Hliník. 2. kolo 28. 8. 2005 o 16.00 h: Hliník – voľno, Hôrky – Kolárovice, Svederník – Jablonové, Lúky – Hrič.Podhradie, Veľké Rovné – Divina. 17. ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola I. a II. triedy odohraných dňa 6. a 7. 8. 2005: I. trieda: Zádubnie – Zbyňov 2:1, Belá – Kotrč.Lúčka 0:3, Dlhé Pole – Závodie 1:2, Raj.Teplice-Konská – Hlboké 2:0, Nezb. Lúčka – Rašov 3:1, Višňové – Bytčica 0:2, Kotešová – Rajec 2:0. II. trieda: Hrabové – Divinka 3:2, Štiavnik – Stránske 4:2, Nededza – Pov.Chlmec 3:6, Kamenná Poruba – Lietava 2:2, Turie – Podhorie 3:2, Petrovice – Horný Hričov 3:0 kont. 18. ŠTK kontumuje výsledok MFS 1. kola II. triedy Petrovice – Horný Hričov, 3:0 kont. podľa SP čl. 100, e/. 19. ŠTK nariaďuje odohrať MFS III. tr. sk. B družstvi ŠKF AK Divina –Lúky v sobotu v ÚHČ na ihrisku v Divinke. 20. ŠTK zamieta žiadosť FK Fačkov a nariaďuje nahlásiť na ObFZ miesto konania stretnutia I. kola III. tr. sk. A Fačkov – Zádubnie B do 17. 8. 2005 (streda). 21. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola Nededza – Horný Hričov dňa 20. 8. 2005 v ÚHČ (nesplnenie počtu R – podmienky RS). 22. Seminár delegátov ObFZ Žilina sa uskutoční dňa 18. 8. 2005 o 14.00 h v zasadačke ObFZ. Účasť je podmienkou na ďalšie účinkovanie DZ v súťažiach ObFZ. 23. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 20. a 21. 8. 2005. 24. ŠTK na základe neuhradenia poplatkov, resp. pokút neprijíma družstvo TJ Bitarová do súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2005/2006. Súperi TJ Bitarová budú mať vo vyžrebovanom vzájomnom zápase v súťažnom ročníku 2005/2006 voľno.
2. DK ObFZ – predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 8. 2005, zápisnica č. 2.
4. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 2 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP príl. 1 3/a. 5. HRABOVSKÝ Vojtech, Hrabové, 811104, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 6. SEDLIAK Pavol, Lietava, 760630, 2 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. 7. LAŠÚT Dušan, Divinka, 680304, 1 MFS N od 12. 8. 2005, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200.- Sk. 8. SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, 1 MFS N od 12. 8. 2005 DP príl. 1 5/a. 9. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: BUJNÝ Milan, Kotešová, 800815, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 8. do 31.12. 2005, DP čl. 31/2. 10. DK prtedvoláva na deň 18. 8. 2005 o 15.30 h 5R Viktora Daubravu, Ladislava Ondruša. Účasť nutná, pod následným disciplinárnym trestom. 3. KM ObFZ – predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 8. 2005, zápisnica č. 4 Dorast I. trieda: 3. kolo 21. 8. 2005 o 13.30 h: Veľké Rovné – Mojš, Terchová – Hrabové, Raj. Teplice - Konská – Teplička, Varín – Dolná Tižina (sobota 14.00 h), Višňové – Trnové, Kotešová – Dlhé Pole, Hôrky – Bytčica 4. kolo: 28. 8. 2005 o 13.30 h: Mojš – Bytčica, Dlhé Pole – Hôrky, Trnové – Kotešová, Dolná Tižina – Višňové, Teplička – Varín, Hrabové – Raj.Teplice-Konská, Veľké Rovné – Terchová. Dorast II. trieda 3. kolo, 21. 8. 2005 o 13.30 h: Zástranie – Krasňany, Kunerad – Zádubnie, Liet.Lúčka – Horný Hričov, Rašov – Súľov, Ďurčiná – Pov.Chlmec, Gbeľany – Petrovice, Hliník – Nededza. 4. kolo, 28. 8. 2005 o 13.30 h:
Krasňany – Nededza, Petrovice – Hliník, Pov.Chlmec – Gbeľany, Súľov – Ďurčiná, Horný Hričov – Rašov, Zádubnie – Liet.Lúčka, Zástranie – Kunerad. I. trieda SŽ a MŽ 3. kolo, 20. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Teplička – Krasňany, Terchová – Kamenná Poruba, Raj.Teplice-Konská – Predmier, Varín – Rosina, Višňové – Stráňavy, Zbyňov – Strečno, Štiavnik – Bytčica. 4. kolo 27. 8. 2005 o 10.00 a 12.00 h: Krasňany – Bytčica, Strečno – Štiavnik, Stráňavy – Zbyňov, Rosina – Višňové, Predmier – Varín, Kamenná Poruba – Raj.Teplice-Konská Teplička –Terchová. Žiaci II. tr. sk. A: 1. kolo 21. 8. 2005 o 10.00 h: Babkov – Vlčince, Ďurčiná – Ovčiarsko, Liet-Lúčka – Stránske, Liet.Svinná – Lietava, Jasenové – Hôrky, Turie – Bitarová. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h:
Vlčince – Bitarová /v Pov.Chlmci/, Hôrky – Turie, Lietava - Jasenové, Stránske – Liet. Svinná, Ovčiarsko – Liet.Lúčka, Babkov – Ďurčiná II. trieda sk. B 1. kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Zádubnie – Nezb.Lúčka, Belá – Dolná Tižina, Brodno – voľno, Nededza – Trnové, Mojš – voľno, Gbeľany – Kotrč.Lúčka 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Nezb.Lúčka – Kotrč.Lúčka, Gbeľany – voľno, Trnové – Mojš, Brodno – Nededza, Dolná Tižina – voľno, Zádubnie – Belá. II. tr. sk.C 1.kolo, 21. 8. 2005 o 10.00 h: Hrabové – Divinka, Dlhé Pole – Súľov, Petrovice – Hlboké, Jablonové - Rašov, Kotešová – Dolný Hričov. 2. kolo 28. 8. 2005 o 10.00 h: Divinka – Dolný Hričov, Rašov – Kotešová, Hlboké – Jablonové, Súľov – Petrovice, Hrabové – Dlhé Pole. 11. KM schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 6. a 7. 8. 2005: Dorast I. trieda: Hrabové – Mojš 9:3, Veľké Rovné – Teplička 1:2, Terchová – Dolná Tižina – nehralo sa, Raj.Teplice-Konská – Trnové 1:8, Varín – Dlhé Pole – nehralo sa, Višňové – Bytčica 4:1, Kotešová – Hôrky 4:3. II. trieda: Zádubnie – Krasňany 4:1, Zástranie – Horný Hričov 6:1, Kunerad – Súľov 4:1, Liet.Lúčka - Pov.Chlmec 5:3, Rašov – Petrovice – nehralo sa, Ďurčiná – Nededza 3:1, Gbeľany – Hliník 5:1. 12. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS dorastu Raj.Teplice-Konská - Trnové a Zástranie – Horný Hričov. 13. MFS dorastu I. triedy Varín – Dlhé Pole je v riešení. 14. MFS dorastu II. triedy Petrovice – Rašov je v riešení. 15. KM predvoláva na zasadnutie dňa 17. 8. 2005 o 16.30 h rozhodcu Milana Šedíka a vedúceho družstva Veľké Rovné Mariana Komadu. 16. KM žiada FK Rajecké Teplice-Konská a Zástranie o nahlásenie výsledku z MFS. 17. KM žiada FK Hliník, Nededza, Pov.Chlmec, Hôrky, Bytčica a Trnové – dorast o predloženie súpisiek dňa 17. 8. 2005 od 15.00 do 17.00 h pod následkom disciplinárnych opatrení. 4. RMK ObFZ – predseda Alexander Panáček. Upozorňujeme funkcionárov FK, že hráči rok narodenia 1987 (posledný rok dorast) môžu v prestupovom termíne 1.- 6. septembra 2005 podať len prestup za 300 Sk
Sekretariát ObFZ – upozorňujeme FK, že rozpis súťaží pre súťažný ročník
2005/2006 bude na sekretariáte ObFZ od 17. 8. 2005. Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 2. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 4. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 3. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 6. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 7. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 8. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 5 350
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 717
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 910
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 442
 5. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 3 386
 6. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 336
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 255
 8. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 167
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 993
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 931
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Igor Krško počas futbalového turnaja vo Veľkom Rovnom.

Rozhovor s predsedom ObFZ Žilina pred štartom sezóny 2021/2022.


4m
Na začiatku letnej prípravy sa spolu zvítali aj Jakub Cíger so Stanislavom Škorvánkom.

Druhý najlepší strelec z minulého ročníka zostáva pod Dubňom.


24 h
Ján Bernát (druhý sprava) strelil nádherný vyrovnávajúci gól na 1:1.

Štvrtkový večer pod Dubňom priniesol nádherné futbalové predstavenie.


30. júl

Pomôcť môže aj plastová fľaša od minerálky. Rozhovor s Dr. Igorom Baranom, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsaťročné skúsenosti.


30. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mesto hygienikov o konaní hromadnej akcie neinformovalo.


30. júl

Na mieste zasahoval aj vrtuľník.


30. júl

Najmenej zaočkovaná je Radôstka, najviac Snežnica.


a 1 ďalší 30. júl

Pri dopravnej nehode sa zranili štyria ľudia, z toho dve deti.


30. júl

Už ste čítali?