Nedeľa, 4. jún, 2023 | Meniny má Lenka

Výrazná rekonštrukcia, moderné technické vybavenie a viac ako 10 miliónov vyšetrení

Poliklinika Žilpo, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 40-tisíc obyvateľmi, oslavuje 20. výročie. Za ten čas ju navštívilo už viac ako 5,6 milióna pacientov nie len zo Slovenska, ale aj zahraničia.

Budova polikliniky Žilpo v roku 2003 a v súčasnosti.Budova polikliniky Žilpo v roku 2003 a v súčasnosti.

V júni v roku 2002 spoločnosť ŽILPO, s.r.o. prevzala polikliniku na Vlčincoch so značne amortizovaným prístrojovým vybavením a budovu so zatekajúcimi strechami, zle tesniacimi oknami, nevhodnou elektroinštaláciou, praskajúcou kanalizáciou, atď. Polikliniku na Vlčincoch stavali približne osem rokov v 80. rokoch. Aj dĺžka výstavby či vtedajšie použité materiály sa podpísali na celkovom zlom stave budovy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Schátraná budova s množstvom konštrukčných chýb zastaranou zdravotníckou technikou bola obrovskou výzvou pre spoločnosť Žilpo. Od prevzatia polikliniky v roku 2002 bez prerušenia prevádzky sa postupne vykonali rekonštrukčné práce od suterénu až po strechy, súčasne sa začala obnovovať aj prístrojová technika.

To čo však môžu pacienti a návštevníci polikliniky vidieť na prvý pohľad je vzhľad polikliniky, ktorý sa významne zmenil nielen z vonkajšej strany ale najmä v interiéroch. Zrekonštruovali sme schodiská, spoločné priestory, čakárne pacientov, výťahy, vymenili sa všetky okná a dvere, budova bola zateplená a dostala nový imidž.

Investovali viac ako 18 miliónov eur

Počas 20. rokov investovala spoločnosť Žilpo do budov a prístrojovej techniky a zdravotníckych technológii už viac ako 18 miliónov eur. Poliklinika Žilpo poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 40 000 obyvateľmi, okrem toho poskytuje diagnostické a terapeutické výkony v rámci pre jednodňovej zdravotnej starostlivosti, magnetickej rezonancie, laboratórnych výkonov, výkonov v očnom centre Vikom pacientom nie len z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Za dvadsať rokov navštívilo našich lekárov viac ako 5,6 milióna pacientov a vykonalo sa viac ako 10 miliónov lekárskych vyšetrení.

Starostlivosť poskytujú v 50. ambulanciách

Zariadenie v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v 50 ambulanciách všeobecných lekárov, stomatológov i špecialistov. Okrem toho poliklinika disponuje pracoviskom dialýzy s nefrologickou ambulanciou, pracoviskom zubnej techniky, RTG a magnetickej rezonancie, fyzioterapeutickým a rehabilitačným pracoviskom komplexnými službami a centrálnym laboratóriom.

Je na mieste uviesť, že nie všetci lekári sú aj zamestnancami spoločnosti Žilpo, v našom zariadení je viacero samostatne pracujúcich lekárov a zdravotných sestier, ktorí sú už neodmysliteľnou súčasťou kolektívu polikliniky.

V poliklinike tiež vznikli nové zariadenia, ktoré slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako lekáreň – jediná robotizovaná lekáreň na severe Slovenska, výdajňa zdravotníckych pomôcok, očné centrum Vikom, nová budova pre magnetickú rezonanciu, rekonštrukcia priestorov rehabilitácie, očná optika.

Najmodernejšie liečebné postupy jednodňovej chirurgie

Samostatnou kapitolou bola rekonštrukcia výťahov a výstavba operačných sálov pre jednodňovú chirurgiu a nadstavba 7. poschodia, ktoré slúži administratívnym činnostiam polikliniky tak, aby všetky ostatné podlažia mohli byť využité pre zdravotnú starostlivosť.

Medzi najnáročnejšie investície počas tohto obdobia patrilo vybudovanie pracovísk jednodňovej chirurgie s celkovo piatimi operačnými sálami a lôžkovou časťou s 18. lôžkami pre pacientov. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v 9. odboroch (chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, otorinolaryngológia, urológia, pediatrická urológia, úrazová chirurgia a ortopédia).

Od roku 2006 tak môžu naši pacienti naplno využívať najmodernejšie liečebné postupy, ako napríklad laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, brušných prietrží, operácie kĺbov, laparoskopické gynekologické vyšetrenia v celkovej anestézii, endoskopické rozrušenie zrastov, endoskopické operácie prínosových dutín, endoskopické adenotómie a tonzilektómie.

Rehabilitácia pacientov po kovide

Žilpo vybudovalo aj pracovisko rádiológie s novou technológiou RTG a sonografickým prístrojmi či v roku 2007 prišlo s prvým pracoviskom magnetickej rezonancie na poliklinickom zariadení v rámci Slovenska. Dnes už v poradí tretí prístroj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou spĺňa nielen všetky požiadavky pre modernú rádiodiagnostiku, ale umožnil i rozvoj intervenčnej rádiológie a nových diagnostických pre pacienta vysoko šetrných metód.

Zriadenie centrálneho klinického laboratória so širokou škálou hematologických, biochemických, serologických vyšetrení bolo ako jedno z prvých poliklinických pracovísk doplnené o pracovisko pre vyšetrenia na báze molekulárnej biológie technikou polymerázovej reakcie (RT PCR).

Pracovisko rehabilitácie a fyzioterapie bolo prispôsobené nie len priestorovo, ale i technologickým požiadavkám pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v tomto odbore.

V súčasnosti poskytuje rehabilitáciu i pre pacientov s tzv „postkovidovým“ syndrómom alebo „dlhým kovidom“ a to vtrátane oxygenoterapie v hyperbarickej komore pod dohľadom lekára a erudovaného zdravotníckeho personálu.

Zdravé oči vďaka Vikomu

Neoddeliteľnou súčasťou polikliniky je i samostatné pracovisko 1.žilinského očného centra Vikom, ktoré od roku 2003 okrem komplexného vyšetrenia očí vykonáva operácie katarakty, glaukómu, laserové operácie dioptrických chýb najmodernejšími laserovými technológiami, plastické operácie okolia oka a iné. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú to hlavne operácie sivého zákalu, zeleného zákalu laserové refrakčné operácie a plastické operácie v okolí oka.

Pracovisko disponuje vlastným operačným traktom s dvomi operačnými sálami pre refrakčnú chirurgiu a pre laserové operácie, ktoré sú vybavené špičkovou technológiou spoločnosti Alcon. Posledným prírastkom bol nový femtosekundový excimerový prístroj najnovšej generácie, ktorý inštalovali v máji tohto roku.

Neoddeliteľnou súčasťou polikliniky zvyšujúcou komfort pacientov je lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok s príjemným prostredím so štyrmi výdajnými okienkami s robotickým výdajným systémom a najmä ústretovým profesionálnym personálom.

Inovatívna liečba bolesti chrbtice v Žiline

V dňoch 5.-7. mája sa rádiológ MUDr. Miroslav Gajan zúčastnil spoločne s diplomovanou rádiologickou asistentkou Annou Kadášovou (ako jediní zástupcovia zo Slovenska) 7. svetového kongresu ozónovej terapie v Bukurešti. „Nebola to naša prvá účasť na svetovom kongrese pre ozónovú terapiu, v minulosti sme sa spoločne zúčastnili i na podobných kongresoch napríklad v talianskej Brescii, španielskom Madride a čínskom Guangzhou,“ spomína MUDr. Gajan.

Kongres hostil najlepších rečníkov z Európy, Číny, USA, Turecka, Latinskej Ameriky ako veľkú rodinu vedcov, lekárov a expertov s obrovskými skúsenosťami v oblasti ozónovej terapie. „Bol som veľmi rád, keď som mohol prezentovať výsledky aplikácie medicínskeho ozónu pri bolestiach chrbtice pod kontrolou magnetickej rezonancie, ktorú sme zaviedli ako prvé pracovisko v Európe v Žilpe v januári 2021,“ hovorí lekár.

Táto metóda sa používa pri bolestiach chrbta pod kontrolou zobrazovacích metód – klasického RTG prístroja prípadne CT. Na pracovisku magnetickej rezonancie v Žilpe podávanie liečebnej zmesi medikamentov a medicínskeho ozónu do miesta vzniku bolestí pod kontrolou MR prístroja zaviedli z dvoch hlavných dôvodov – eliminovať škodlivé ionizujúce žiarenie najmä u mladých ľudí a hlavne u žien a presnejšie zameranie miesta aplikácie liečiv.

Vyklenutie medzistavcovej platničky je jedna z najčastejších indikácií podávania ozónu pri bolestiach chrbtice, využíva sa však i pri úzkom spinálnom kanáli, posunoch stavcových tiel, pri ich degeneratívnych zmenách či bolestiach svalov chrbta s vynikajúcu terapeutickou odozvou.

Bolesť chrbta má až 2/3 obyvateľov

Bolesti chrbta podľa štatistík postihuje minimálne 2/3 obyvateľstva aspoň raz za život. Ide o závažný problém medicínsky, spoločenský i ekonomický. Finančné náklady na liečbu nie sú zanedbateľné, práceneschopnosť obyvateľstva je väčšinou dlhodobá. Príčinou bolesti chrbta v 90% predstavuje vyklenutie medzistavcovej platničky do chrbticového kanála, čomu hovoríme „hernia disku“. Táto platnička zatlačí na odstupujúci nervový koreň v chrbticovom kanáli, ktorý opuchne, čo sa prejaví propagáciou bolesti do príslušnej dolnej končatiny.

Liečba bolesti chrbta má určitú hierarchiu. Na prvom mieste ide o liečbu konzervatívnu. Títo pacienti sú liečení cestou ambulantného neurológa, ťažší pacienti sú hospitalizovaní na neurologickom oddelení. 80% týchto pacientov sa uzdraví spontánne, 20% z nich sa nevyhne operačnému riešeniu – neurochirurgickému zákroku.

Alternatíva k operačnému riešeniu

Napriek tomu sa v dnešnej dobe čoraz viac ustupuje od neurochirurgického riešenia uvedených ťažkostí, nakoľko i táto operačná liečba nie je vždy úspešná. 50% z týchto operovaných pacientov má recidívy hernie diskov, často bývajú pooperačné zmeny ako úzky chrbticový kanál a zrasty. A práve na tejto úrovni vstupuje medzi neurológa a neurochirurga rádiológ, ktorý môže poskytnúť určitú alternatívu práve v riešení týchto bolestí a tou je ozónová terapia bolestí chrbta pod zobrazovacou kontrolou.

Do miesta vzniku bolesti tak aplikujeme malé množstvo dvoch dlhodobo pretrvávajúcich medikamentov - depotný kortikoid a depotné anestetikum. Uvedený výkon je v lokálnej anestéze, takže pacient necíti žiadnu bolesť. V dnešnej dobe sa požíva ešte v kombinácii s medicínskym ozónom, čo je zmes kyslíka a ozónu v presne stanovenej koncentrácii, čo nesmierne zvyšuje liečebný efekt.

Zmes uvedených plynov vyrábame v špeciálnom prístroji v tzv. generátore medicínskeho ozónu. Použitie ozónoterapie pod zobrazovacími metódami v rádiológii v určených indikáciách plne nahradí operačný zákrok. Svetové štatistiky hovoria o 80% úspešnosti tohto druhu výkonu. Vyšetrenie môže indikovať neurológ, pričom klinický nález musí byť v súlade s nálezom pri vyšetrení na magnetickej rezonancii.

„Máme vyše tridsaťročné skúsenosti s používaním ozónoterapie pod CT kontrolou. Vyšetrenie pod kontrolou počítačovej tomografie je však náročné na radiačnú záťaž obyvateľstva, nakoľko sa aplikácia liečiv nemôže v krátkom časovom intervale zopakovať, čo je jedným z dôvodov, prečo sme sa na našom pracovisku rozhodli vykonávať tieto vyšetrenia pod kontrolou magnetickej rezonancie, ktorá je z hľadiska radiačnej záťaže úplne neškodná,“ vysvetľuje MUDr Gajan.

Vykonávaním ozónovej terapie pod MR kontrolou sa tak Žilpo sa stalo prvým medicínskym európskym pracoviskom predstavujúcim alternatívu liečby bolesti chrbta najmodernejšími neurochirurgickými výkonmi. Podrobnejšie informácie ohľadom vykonávania ozónoterapie pod MR kontrolou vrátane objednania sa na výkon v poliklinike Žilpo nájdete na www.zilpo.sk/liecba-ozonom-pod-magnetickou-rezonanciou

Za vedenie polikliniky by som sa chcel poďakovať všetkým našim pacientom, ktorí nám dali svoju dôveru, ale najmä všetkým našim zamestnancom vo všetkých zariadeniach polikliniky, ako i samostatne pracujúcim lekárok a ich personálu, nielen za ich službu našej komunite, ale i za to, že sú stále s nami.

MUDr. Zelník Štefan PhD, riaditeľ Žilpo s.r.o.

Súvisiaci článok Európska novinka v Žiline. Bolesti chrbta liečia ozónom pod magnetickou rezonanciou ako prví na Slovensku Čítajte  Súvisiaci článok Nový röntgen už slúži pacientom Čítajte 

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Aj vaše dieťa sa môže veľmi jednoducho nakaziť parazitmi.
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 4. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 5. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 6. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 7. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 8. V Bratislave sa koná Globsec
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 670
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 8 374
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 147
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 937
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 518
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 4 504
 7. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 326
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 843

Blogy SME

 1. Adriana Boysová: Neviem, či voliť a koho voliť, ale viem, koho by som voliť chcela
 2. Roman Kebísek: Rubensov obraz neznámej dvornej dámy ako portrét jeho zosnulej 12-ročnej dcéry
 3. Ján Šeďo: Rusko ide produkovať vlastencov ako na linke. Vznikne aj nová Zoja ?
 4. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 5. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 6. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 7. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 8. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 135 530
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 991
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 14 004
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 268
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 345
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 844
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 594
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 956
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Adriana Boysová: Neviem, či voliť a koho voliť, ale viem, koho by som voliť chcela
 2. Roman Kebísek: Rubensov obraz neznámej dvornej dámy ako portrét jeho zosnulej 12-ročnej dcéry
 3. Ján Šeďo: Rusko ide produkovať vlastencov ako na linke. Vznikne aj nová Zoja ?
 4. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 5. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 6. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 7. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 8. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 135 530
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 991
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 14 004
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 268
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 345
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 844
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 594
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 956
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu