Utorok, 11. august, 2020 | Meniny má ZuzanaKrížovkyKrížovky
KOMERČNÝ ČLÁNOK

Všetko, čo vytvárame, vytvárame pre ľudí

Na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) sa dejú významné aktivity na fakultách, vedeckovýskumných pracoviskách, i na Univerzite tretieho veku

V spoločnosti a zvlášť na univerzitách sa dejú úžasné veci. Dobrovoľné crowdfundingové kampane, 3D tlačiari produkujú zdravotnícke pomôcky, učebne sa pretvárajú na dielne, šijú sa ochranné rúška, zavádzajú sa dištančné formy vzdelávania, youtube kanál, webináre a online výuka pre študentov. Aj riešenie krízových situácii prostredníctvom krízového manažmentu, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia sú v súčasnej mimoriadnej situácii žiadanými a efektívnymi prostriedkami v boji proti COVID-19.

Skryť Vypnúť reklamu

Na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) sa dejú tieto významné aktivity na fakultách, vedeckovýskumných pracoviskách, na Univerzite tretieho veku (U3V) a majú hlboký dosah na spoločnosť. UNIZA neprestajne pomáha, vyrába, tvorí a stále vzdeláva.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) mala vždy významné postavenie vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky. Krízový manažment, záchranné služby, bezpečnostný manažment, bezpečnosť priemyslu a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry sú študijné programy, ktoré fakulta v súčasnosti ponúka a každý z nich priamo alebo nepriamo súvisí so súčasnou mimoriadnou situáciou. V súvislosti s opatreniami proti nákaze COVID 19 bola fakulta oslovená z viacerých úrovní krízového riadenia na spoluprácu a podporu pri zabezpečovaní činností rôzneho charakteru. FBI prijala hneď niekoľko výziev.

Skryť Vypnúť reklamu

Študenti dobrovoľníci v spolupráci so Sekciou krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR (MV SR) pracujú v karanténnych centrách pre repatriantov. Ďalší poskytujú informácie širokej verejnosti v call centrách (informácie podľa manuálov, koho kontaktovať v prípade podozrenia z nákazy, kedy ísť na vyšetrenie a kam a mnohé ďalšie). Na základe požiadavky Ústredného krízového štábu SR boli študenti v študijnom programe záchranné služby, ale aj ostatných študijných programov, zapojení do skupín vykonávajúcich prospešné činnosti v prípade sprísnenia obmedzení pohybu osôb v SR s cieľom minimalizácie možnosti šírenia koronavírusu COVID19 a to vzhľadom na ich vedomosti a zručnosti potrebné na organizovanie menších skupín dobrovoľníkov.

Študenti FBI sú členmi Slovenského Červeného kríža (SČK), Územného spolku Žilina. Vytvorili miestny spolok SČK pri FBI, prostredníctvom ktorého sa v súvislosti s ochorením COVID – 19 venujú nielen šitiu rúšok ale i triedeniu pacientov pred nemocnicami, meraniu telesnej teploty pri vstupoch v rôznych okresoch , distribúcii potravinovej pomoci sociálne slabším občanom a mnohým ďalším činnostiam. Študenti dobrovoľníci šijú rúška pre najviac ohrozené skupiny. Jedná sa napríklad o deti vo FNsP Žilina, ZZS Falck, zariadenia pre seniorov alebo ľudí bez domova. Z učebne Územného spolku SČK v Žiline (ÚS SČK), kde sa doposiaľ vyučoval výcvik poskytovania prvej pomoci sa zo dňa na deň stala krajčírska dielňa, z ktorej na pomoc zdravotníkom, lekárom, ošetrovateľom a ostatným ľuďom, vyšlo už tisíce ochranných rúšok. Za pomoci dobrovoľníkov, zapožičaných i svojich šijacích strojov, darovaných látok, nití a šijacích pomôcok, tak ušili dvojvrstvové anatomické ochranné rúška rôznych veľkostí, ktoré rozdali mnohým ľuďom, vrátane zamestnancov UNIZA.

Skryť Vypnúť reklamu

Pri zvládnutí súčasnej mimoriadnej situácie študenti a zamestnanci FBI UNIZA pomáhali aj v procese plánovaného vysťahovania sa všetkých študentov univerzity z internátov. Na ubytovacích zariadeniach UNIZA zriadili kontrolné stanoviská, kde sa pomocou termokamery a digitálnych teplomerov merala telesná teplota a zároveň bol týmto spôsobom kontrolovaný vstup osôb do areálu. Študenti fakulty zaisťovali aj bezpečnosť osôb, ktoré sa v areáli ubytovacích zariadení pohybujú. FBI je nápomocná aj na riešení iných krízových javov a hlavne tam, kde sú záchranné zložky vyťažené ako napríklad pri likvidácii lesného požiaru nad Považským Chlmcom.

Mimoriadne opatrenia zavedené kvôli šíreniu koronavírusu majú dopad na pracovný i osobný život zamestnancov inštitúcií a organizácii. Dištančné vzdelávanie si predovšetkým pri mladších žiakoch vyžaduje nemalú mieru participácie či kontroly zo strany rodičov.

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (FHV UNIZA) v súvislosti so zmenenými podmienkami vyučovania na všetkých typoch škôl vytvorila dobrovoľnícky projekt, ktorého hlavným cieľom je pomoc rodičom pri vzdelávaní ich detí – žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Viacerí rodičia sa nemôžu z rôznych dôvodov dostatočne venovať svojim deťom pri vypracovaní, kontrole alebo zadaní úloh svojich detí. Práve z tohto dôvodu FHV UNIZA prostredníctvom riaditeľov 19 Cvičných škôl FHV UNIZA v Žilinskom kraji ponúkla rodičom pomoc – záujemcovia môžu osloviť približne 20 vybraných dobrovoľníkov - študentov učiteľských programov FHV UNIZA, ktorí radi pomôžu s úlohami, môžu prekonzultovať projekty a iné zadania, ktoré boli ich deťom prostredníctvom učiteľov zadané. Rovnako môžu v prípade záujmu pomôcť aj maturantom v ich príprave na maturitnú skúšku.

Ponuka FHV UNIZA sa stretla s pozitívnou odozvou zo strany Cvičných škôl FHV UNIZA a najmä zo strany rodičov. I keď projekt reálne odštartoval len pred týždňom, už sa ozvalo niekoľko nadšených rodičov, ktorí pomoc študentov FHV UNIZA radi využijú.

FHV pomáha nielen učiteľskými programami, ale aj neučiteľským programom Mediamatika a kultúrne dedičstvo, ktorý zdokonaľuje mediálnu gramotnosť a rovnako aj kritické myslenie študentov. V študentskom projekte Hoaxová inkvizícia, ktorý je aktívny na facebooku, by sa chceli primárne zamerať na fake news, hoaxy a podozrivé správy, ktoré sú v spravodajstve na Slovensku venované práve šíreniu vírusu COVID-19. Dôsledným výskumom a dokázateľnými faktami tak môžu študenti prezentovať objektívne fakty a poukazovať na dezinformácie v spravodajstve.

Študent Fakulty riadenia a informatiky v spolupráci s Technologickým inkubátorom v rámci Centra pre transfer technológií pripravuje online vzdelávanie zamerané na prípravu maturantov na maturitu v online priestore. Je dôkazom súčasného trendu, keď internet „všetkého“ urýchľuje globalizáciu života lokálnymi prostriedkami.

Aj Univerzita tretieho veku (U3V) udržuje v pozornosti svojich študentov, využíva moderné technológie a vytvára zaujímavý obsah. U3V spustila youtube kanál U3V DOMA a rozšírila tak ponúkané „cesty poznávania“ aj touto formou vzdelávania a poznávania zároveň. Ponúka rôzne aktivity, súťaže a zaujímavé rozhovory s cieľom aktivizovať a inšpirovať k tvorivej činnosti. Jednou z kľúčových úloh univerzity je aj v mimoriadnych situáciách napĺňať prostredníctvom seniorského vzdelávania svoje poslanie spoločensky zodpovednej inštitúcie.

Intergeneračné spolužitie na U3V otvára nové možnosti pre spoluprácu a rozvojové projekty. Aktivity projektu NEWS, ktorého partnerom je Ústav celoživotného vzdelávania (UCV), sú zamerané na posilňovanie kritického myslenia u ľudí starších ako 45 rokov. UCV bude lídrom v tvorbe metodiky podporujúcej aplikáciu nástrojov posilňujúcich kritické myslenie vo výučbe informačno-komunikačných technológií, cudzích jazykov a mediálnej výchove.

UNIZA sa podieľa aj pri organizovaní vybraných webinárov v rámci realizácie národného rozvojového projektu AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech, ktorý prepája teóriu s praxou. Koordinátorka projektu Ing. Lenka Černá, PhD. oslovuje kolegov zo zahraničných univerzít, zaujímavé slávne osobnosti a spíkrov z praxe.

Zažiť akademický svet Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom odborníkov, kvalitných učiteľov, zamestnancov a talentovaných študentov je iný level vzdelávania a spracovania informácií. Dáta a informácie, prax a skúsenosti, nesmierne bohatý obsah rôznych nových moderných odborov, start up-ov, projektov a komunít dáva účastníkom tejto inštitúcie možnosti a príležitosti.

„Teším sa a veľmi si vážim študentov a zamestnancov UNIZA, ktorí dokazujú vysokú mieru empatie a schopnosti pomáhať iným aj popri plnení si svojich študijných a pracovných povinností,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, Phd

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso
 2. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
 3. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť
 4. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony?
 5. Najväčší karibský ostrov ukrýva výnimočné investície
 6. Severný Spiš s Pieninami zachutí aj vašim deťom. Doslova
 7. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy
 8. Už 20 rokov ponúka Kaufland široký sortiment za výhodné ceny
 9. Moderná športová hala vďaka PEM Buildings
 10. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete
 1. Aj v dm rozkvitli žlté narcisy
 2. Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso
 3. Uľahčujeme ľuďom s hendikepom nastupovanie do automobilu
 4. Modesta Real Estate helps acquire a 13-ha development site
 5. Pre spoločnosť Faurecia je prioritou zdravie zamestnancov
 6. Spoznajte nepoznané zákutia Košického kraja
 7. Absolventi modernej fakulty sa na trhu práce nestratia
 8. Zdravie cirkvi
 9. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
 10. Iniciatíva Middlecap Help pomáha v boji proti koronavírusu
 1. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť 30 086
 2. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov 21 502
 3. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony? 21 103
 4. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete 14 449
 5. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy 14 095
 6. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 9 873
 7. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 9 843
 8. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 9 838
 9. Gaderská dolina poteší celú rodinu 9 774
 10. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 9 749
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Žilinská univerzita v Žiline

Prečítajte si aj ďalšie články k téme

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Prvý domáci zápas sezóny bez bodu, Nitra zaskočila Žilinu

Záverečný tlak žltozelených vyrovnanie nepriniesol.

Futbalisti MŠK Žilina. Ilustračné foto.
Továreň spoločnosti Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom.

Benson Anang počas korona krízy trénoval s africkým tímom MŠK Žilina

Keď prišiel do Žiliny, mal problém s jedlom a so slovenčinou.

Benson Anang (vľavo), hráč MŠK Žilina

Oblastný futbal: V Petroviciach a v Bitarovej padol poltucet gólov

V prvej triede sú bez prehry už len tri mužstvá.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?