Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

AD: Naozaj vyrastú v Žiline americké dvojičky?

Aký je projekt výškovej budovy? Projekt výškovej budovy postavený na mieste bývalého amfiteátra sa volá Amfiteár. Potvrdil nám to zástupca primátora Marián Janušek.


Aký je projekt výškovej budovy?
Projekt výškovej budovy postavený na mieste bývalého amfiteátra sa volá Amfiteár. Potvrdil nám to zástupca primátora Marián Janušek. „Momentálne disponujeme štúdiou k tomuto projektu,“ hovorí Marián Janušek. „Z nej vyplýva, že budova bude mať výšku 80 - 90 metrov a 26 - 27 poschodí.“ V celej budove budú byty, ktorých bude 160 - 200, rovnako aj v dvoch priľahlých nižších budovách, ktoré budú asi 6-podlažné. „Na nižších poschodiach budú štyri byty, na vyšších poschodiach dva. Naspodu bude umiestnené vybavenie ako fitnescentrum,“ hovorí Janušek. Investorom, ktorý už predstavil vizualizácie projektu, je Noavista, s. r. o. Architektom investora s 300-miliónovou investíciou je Amir Mann. Projekt budovy má podobu lodného trupu, fasáda je navrhnutá z kombinácie kovu a skla, postupne sa vysúvajúce terasy navrhol architekt Mann z dreva. Pre Bôričanov sa vynárajú mnohé otázky. „Projekt rieši aj garážovanie, ktoré sa má nachádzať v podzemí,“ konštatuje M. Janušek. „Keďže sa ku mne dostali hlasy Bôričanov, ktorí sa obávajú likvidácie parku na Bôriku, chcem ich ubezpečiť, že k tej isto nepríde. Park chceme zachovať a naopak doň plánujeme investovať 11 miliónov korún.“ Štúdia výškovej budovy by sa mala skompletizovať do konca mája, približný horizont začatia výstavby je september až október. V súčasnosti sa podľa architektov z Mestského úradu v Žiline pripravujú podklady pre posúdenie vplyvu na životné prostredie. Projekt stojí pred schvaľovaním, odobriť ho musí Stavebný úrad v Žiline. Zodpovednosť za výstavbu by mala patriť hlavnému architektovi mesta. Ten však v Žiline napriek opakovaným kritikám už niekoľko rokov chýba.


Zmení sa dopravná záťaž na Bôriku?
Otázku dopravného zaťaženia v súvislosti s výstavbou výškovej budovy analyzovali ohľadom tejto stavby na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity. Dekan Stavebnej fakulty Ján Čelko hovorí, že z hľadiska dopravnej záťaže budova neprinesie radikálny nárast: „Pri 300 potencionálnych bytoch počítame s hybnosťou 2,5 denne. To značí, že každý občan podnikne autom denne dva a pol cesty. Toto číslo zahŕňa aj to, že v domácnosti môžu mať dve autá.“ Na získavanie údajov o dopravnej záťaži existuje podľa Čelka niekoľko metód: situácia sa posudzuje podľa výsledkov a analýz z porovnateľných miest. Čo sa týka hybnosti, majú dostatok prieskumov z minulosti. Zohľadňuje sa aj stupeň automobilizácie - ten v Žiline činí 1:6, čo značí, že na
6 obyvateľov pripadá jedno vozidlo. Pre porovnanie napríklad v Bratislave je tento stupeň 1:3,5. Do úvahy sa berie aj vývojový stupeň automobilizácie, prognózy však hovoria, že dopravná záťaž v meste bude čoraz horšia. Svoju úlohu na tom zohráva aj nedostatočné vyťaženie mestskej hromadnej dopravy na úkor automobilovej dopravy. „Intenzita premávky na Tajovského ulici poklesla podľa našich prieskumov asi o 20 percent po vybudovaní spojnice medzi Solinkami a Vlčincami. Dnes tu jazdí asi 6500 vozidiel za 24 hodín. Takže nárast o povedzme 500 ďalších áut nebude až taký dramatický.“ Iná je však situácia ohľadom Bôrickej cesty, určenej ako príjazdová komunikácia. „Táto cesta kritériám jednoznačne parametricky nevyhovuje, navyše je jednosmerná. Bude tu isto musieť dôjsť k zmenám.“ Okolité komunikácie zaťaží aj premávka áut pri výstavbe, ale táto záťaž sa nezohľadňuje, keďže je časovo obmedzená. „Dá sa však povedať, že premávku týchto áut pocítia Bôričania viac než následnú premávku áut obyvateľov stavby.“ Ohľadom umiestnenia budovy na Bôrik hovorí dekan Čelko: „Existujú dva rozdielne pohľady: či stavať budovy vzhľadom na existujúcu infraštruktúru alebo prispôsobiť infraštruktúru výstavbe nových budov. Niekedy nie je ľahké nájsť jednoznačnú odpoveď. Faktom však je, že pokiaľ je možné prispôsobiť lokalizáciu budovy súčasnej infraštruktúre, je to lepšia cesta.“ Vozidlá z budúcej stavby teda dopravu v okolí výraznejšie nezaťažia. Inou otázkou je, že dopravná situácia v Žiline je už v súčasnosti zlá.


Predávali poslanci pod cenu?
Vo firme Global ZA je predsedom predstavenstva Michael Joseph Karban, ktorý je súčasne konateľom investora Noavista, s. r. o.. Global ZA kúpila pozemok letného kina od firmy Global s. r. o. za 9 874 800 Sk. Tá ich pôvodne kúpila od mesta za účelom výstavby hotela za 8 200 000 Sk. Podľa oficiálneho stanoviska firmy Global s. r. o. po neúspešnom rokovaní so zahraničným investorom „sa naša spoločnosť rozhodla pozemok odpredať spoločnosti, ktorá o kúpu prejavila záujem.“ Pri uvedenej cene 8 200 000 Sk, za ktorú firma dostala pozemok od mesta a rozlohe 8-tisíc metrov štvorcových, sa cena pohybuje okolo tisíc korún za meter štvorcový - za toľko teda mesto predalo pozemok pod letným kinom. Informovali sme sa v žilinských realitných kanceláriách. Na otázku, za koľko sa predávajú pozemky na Bôriku, sme dostali odpoveď: „Asi dvetisíc korún za meter. To najmenej. Väčšinou od dvetisíc korún vyššie.“ Cena odráža lokalitu, ale na Bôriku je o pozemky núdza: „Už dosť dlho sme žiadne pozemky na predaj nemali, málokedy sa objaví ponuka v tejto lokalite.“ Cena za meter je teda prinajmenšom dvojnásobne vyššia, ako tisíc korún za meter, za ktorú predávali žilinskí poslanci. Firma Global ZA asi pred mesiacom skúpila aj okolité pozemky pri letnom kine. V tomto prípade dokonca len za cenu 500 korún za štvorcový meter, čo je len štvrtina z ceny žilinských realitiek. Parcely, o ktoré ide, sú podľa uznesenia zo zastupiteľstva „okrajovými časťami bývalého amfiteátra na Bôrickej ceste... a budú slúžiť ako prístupové komunikácie.“ Prvá má výmeru 2187 a druhá 2756 metrov štvorcových - pri cene 500 korún za meter je ich hodnota 2 471 500 korún. Spolu teda zatiaľ firma Global ZA zaplatila za pozemky 12 346 300 korún.


Umiestnenie by nemalo byť náhodné
Návrh architekta Amira Manna je podľa architektov z Mestského úradu v Žiline inšpiráciou pre ostatných investorov. Nezávislí žilinskí architekti prezentujú alternatívny pohľad. Oslovili sme Martina Paveleka (držiteľ titulu Stavba roka 2003, ceny Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR a nominácie na Cenu EÚ za architektúru „Mies Van der Rohe“ za stavbu Pešia zóna Martin II. etapa), Ladislava Rožánka (autor projektov žilinských budov - Stavebnej priemyselnej školy, Jazykovej školy, budovy Polície, ako spoluautor víťaz celoštátnej súťaže na centrum Ostrava) a Vieru Meckovú (odborná posudzovateľka v oblasti architektúry, držiteľka prestížnej ceny Emila Belluša za celoživotné dielo za rok 2003). „Niektorým rozhodnutiam volených predstaviteľov mesta chýba akákoľvek koncepcia,“ hovorí V. Mecková. „Týmto rozhodnutiam má pritom predchádzať rozsiahla odborná príprava, každá stavba musí korešpondovať s prostredím, do ktorého má byť zasadená.“ Problém nie je v samotnej budove, ale v tom, kde bude umiestnená. Mesto argumentuje, že Žilina je v kotline a má málo možností ďalšej výstavby, preto chcú teraz stavať skôr do výšky. Pavelek oponuje: „Práve umiestnenie výškových stavieb nemôže byť náhodné, ale dôkladne premyslené. Obytná zóna je najcitlivejšia, všetky ostatné by jej mali byť podriadené.“ V Žiline chýba územný plán (ÚP). „Pôvodný ÚP plánoval situáciu do roku 2000. Kto je zodpovedný, že neobjednal nový v dostatočnom predstihu? V poslednom čase niekomu vyhovuje pasovať sa za hlavného architekta mesta s odbornosťou banského inžiniera,“ naráža architekt Rožánek na konanie radnice a dodáva, že sám je obyvateľom Bôrika a stavba sa ho preto dotýka aj osobne. „Nedá sa postupovať tak, že kdekoľvek postavíme to, čo chce investor. Pokiaľ si toto neuvedomia špičky v Žiline, zničia koncepciu celého mesta,“ dodáva Mecková. Architekta podľa nich nerobí to, či o ňom niekto prehlási, že je dobrý, ale jeho práca. „Každý architekt spraví ako prvé, že navštívi miesto budúcej stavby. Neviem, či tu bol pán Mann. Medializovaná vizualizácia však naznačuje, že ide len o všeobecný model, ktorý nie je začlenený do konkrétnej oblasti na Bôriku,“ komentuje Pavelek. Projekt potrebuje kladné stanoviská od štátnych orgánov v oblasti dopravy, životného prostredia, požiarnej aj civilnej ochrany, rovnako sa budú musieť vyjadriť aj hygienici. Stavba pri svojej výške bude mať určite vplyv na zatienenie priľahlých štvrtí. Účastníkmi územného a stavebného konania sú podľa zákona všetci dotknutí, „aj právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám...“ „...môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.“ Pod pojmom „susedná stavba“ vymedzuje pritom zákon „stavbu na takom pozemku, ktorý síce nemá spoločnú hranicu s pozemkom,“ „...ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté.“ O budúcnosti stavby teda môžu rozhodovať aj samotní Bôričania.


Informácie sme zatiaľ nedostali


O informácie ohľadom pozemkov na mieste letného kina sme na základe zákona o slobode informácií žiadali Mestský úrad v Žiline. Chceli sme odpovede na otázaky: za akú cenu bol predaný pozemok a na základe čoho sa cena určila. Zákonná lehota na poskytnutie informácií je desať kalendárnych dní. Avšak odpoveď sme nedostali. Prišlo len oznámenie o predĺžení lehoty na 20 dní. Zdôvodnením bola „potreba vyhľadať požadované informácie za účelom ich sprístupnenia,“ uvádza list podpísaný vedúcou oddelenia majetko-právneho a podnikateľskej činnosti Vierou Urdzíkovou. Advokát a spoluautor zákona o slobode informácií Vladimír Pirošík sa s takouto situáciou bežne nestretáva: „Možnosť predĺžiť lehotu v zákone existuje, využíva sa však výnimočne. Najčastejšie vtedy, ak je požadovaný údaj zložitý alebo ak sa preukázateľne nachádza mimo úradu. Predĺženie musí navyše mesto vždy riadne odôvodniť. Ani jedno ani druhé sa podľa mňa v tomto prípade nestalo,“ komentuje Pirošík.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 186
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 849
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 036
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 020
 5. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 879
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 10 946
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 426
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 691
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 588
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 555
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 10 pacientov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Dobre poskladané varínske puzzle

Futbalisti TJ Fatran Varín obsadili v minulej, nedokončenej sezóne v V. lige štrnáste miesto. Následne prišli zmeny a aktuálne po jedenástich zápasoch jesene okupujú siedmu priečku.

Mužstvo Varína si na svoje konto počas jesene pripísalo päť výhier.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Ľudia stoja v radoch pred odbernými miestami

Odberové miestnosti sa otvorili o ôsmej hodine ráno.

Už ste čítali?