Streda, 8. február, 2023 | Meniny má Zoja

Martin Kapitulík: Je najvyšší čas „vysúkať si rukávy“ a začať riešiť problémy Žilinčanov a Žiliny

„Dopravná situácia v Žiline je dávno za hranicou únosnosti. Mesto potrebuje koncepčné riešenia.“

Martin Kapitulík. Martin Kapitulík. (Zdroj: ARCHÍV MARTIN KAPITULÍK )

Martin Kapitulík – mestský a krajský poslanec, ekonóm a bývalý poradca ministra dopravy. Ako nezávislý kandidát na primátora mesta plánuje vrátiť Žiline silu a opäť naštartovať jej rozvoj. V poslednom rozhovore sme sa spolu rozprávali o dôvodoch jeho kandidatúry. Teraz sa chceme zamerať na konkrétne riešenia problémov, ktoré už roky trápia Žilinčanov.

DOPRAVA

Žilina je dôležitým dopravným uzlom severného Slovenska. Vy ste v minulosti pôsobili aj ako poradca ministra dopravy, takže k doprave máte blízko. Ako je na tom Žilina?

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kvalitná doprava je kľúčová pre každé moderné mesto. Tak ako mnohé európske mestá, aj Žilina sa v tejto oblasti potýka s množstvom problémov. Čím je mesto vyspelejšie a rozvinutejšie, tým viac ľudia cestujú, presúvajú sa za prácou, rodinou, zábavou, či oddychom. Intenzita dopravy narastá. Súčasná dopravná infraštruktúra bola v minulosti dimenzovaná na podstatne menšiu záťaž. V dnešnej dobe už nepostačuje. Najmä v piatok poobede, počas „sťahovania národov“, si zrejme zanadáva nejeden Žilinčan. Aby sme to zlepšili, mesto aj kraj musia intenzívne komunikovať so štátom, ktorý má v kompetencii výstavbu diaľnic a ciest prvej triedy a aktívne sa zapájať do komplexného riešenia dopravnej situácie. Spoločne musíme tlačiť na urýchlenú dostavbu žilinských diaľnic. Aj vedenie mesta musí byť v tejto oblasti aktívnejšie.

SkryťVypnúť reklamu

Čiže všetko sa vyrieši dostavbou tunela Višňové?

Spustením diaľnice smerom na do Martin, sa vyrieši časť problému. Žilinské cesty sa odbremenia od áut, ktoré dnes cez Žilinu prechádzajú tranzitom. Stále nás však čakajú ďalšie výzvy. Cez mesto idú napríklad cesty prvej triedy, ktoré spravuje štát a ktoré sú dlhodobo v zanedbanom stave. Som rád, že aspoň časť z nich sa postupne darí opravovať. Určite ste si všimli nový povrch na vjazde od Bratislavy, pod starým cintorínom, či medzi estakádou a Ľavobrežnou. Viackrát som bol kvôli týmto investíciám rokovať na Slovenskej správe ciest a dlhodobo apelujem aj na intenzívnejšie čistenie týchto ciest. Úlohou nového vedenia mesta v tejto oblasti bude tlačiť na štát, aby postupne zrekonštruoval aj ďalšie mestské úseky v správe Slovenskej správy ciest. Ide najmä o Ľavobrežnú a Rondel. Na viacerých miestach treba dobudovať aj protihlukové zábrany, čo by ocenili napríklad obyvatelia bývajúci v okolí výjazdu na Martin, alebo obyvatelia Budatína.

SkryťVypnúť reklamu

A čo problematické žilinské križovatky? V tejto oblasti ste už predložili viacero návrhov a tlačíte na ich riešenie. Ako sa to vyvíja?

Dopravná situácia na Solinkách, Vlčincoch, Hájiku a v ďalších mest­ských častiach je dávno za hra­nicou únosnosti. Nebez­peč­né kolízie a dlhé kolóny ohrozujú Žilinčanov a komplikujú nám všetkým život. Z hľadiska koncepcie a rozvoja žilinskej dopravy je potrebné čo najskôr rozšíriť cestu na ulici Vysokoškolákov a vyriešiť kritické križovatky minimálne v Bánovej, pri obchodnom centre NAY a na Veľkom diely na Vlčin­coch, ako aj na Solinkách. Na poslednom krajskom zastupiteľstve sa mi podarilo zaradiť do investičného plánu Žilinského samosprávneho kraja stavebné úpravy križovatky pri „Fackárni“ medzi Závodím a Bánovou. Aktívne presadzujem aj úpravu križovatky pri Drevenej krave, kde už máme aj súhlas polície, čaká sa už len na prekládku trakčného vedenia trolejbusov. Onedlho sa začne upravovať aj ulica Vysokoškolákov. Čaká nás toho ale oveľa viac a som presvedčený, že v spolupráci so Žilinským samosprávnym kra­jom, Žilinskou univerzitou a Výskumným ústavom dopravným sa nám postupne podarí tieto problémy vyriešiť. Aj keď treba jasne povedať, že tieto problémy sa budú riešiť roky. Ale práve preto treba začať čo najskôr.

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA

Keď sme pri doprave, nedávno skončil Európsky týždeň mobility. Zapojili ste sa? Ako sme na tom z pohľadu udržateľnej mobility?

Do týždňa mobility sa zapájam každoročne a snažím sa vo väčšej miere jazdiť na bicykli, aj keď nie vždy mi to moje povinnosti dovoľujú. Veľmi dobre však poznám problémy žilinských chodcov a cyklistov. Jedným z mojich cieľov je preto bezpečná a kva­lit­ná pešia a cyklistická infraštruktúra v celom meste. Tu máme veľký dlh najmä voči prímestským častiam. Postupne musíme všetky mestské časti prepojiť s centrom mesta, lesoparkom, parkom na Bôriku, Budatínskym hradom a vodným dielom. Nové cyklotrasy a chodníky je potrebné budovať koncepčne a v súlade s ďal­ším rozvojom mesta a hlavne s rozvojom cyklodopravy, na ktorú vsádzajú všetky moderné a pokrokové mestá vo svete. Súčas­ťou našej stratégie je aj rozvoj bikesharingu, bezpečné stojany na bicykle a moderné servisné stanovištia. Udržateľná mobilita však nie je len o cyklotrasách a chodníkoch, ale aj o statickej doprave (parkovanie) a kvalitnej verejnej osobnej doprave.

PARKOVANIE

Parkovaniu sa podrobne venujete aj vo svojom programe Silná Žilina. Dlhodobo odmietate jeho plošné spoplatnenie. Čo teda navrhujete?

V minulosti som dvakrát prekazil plán súčasného vedenia mesta plošne spoplatniť parkovanie na sídliskách. To totiž nerieši problém, len vyťahuje z ľudí peniaze. Parkovanie treba riešiť koncepčne. Spolu s archi­tektmi sme vypracovali štúdiu zelených parkovacích domov s ih­ris­kom alebo parkom na streche. S odborníkmi z Výskumného ústavu dopravného v Žiline sme pripravili riadnu koncepciu parkovania pre žilinské sídliská. Založená je práve na zelených parkovacích domoch tak, aby ste mohli bezpečne zaparkovať vo vzdialenosti len pár krokov od svojho paneláku. A to na svojom mieste, pod dohľadom kamier mestskej polície. Vďaka tomuto riešeniu neprídeme ani o zeleň. Koncepčné riešenie parkovania však však úspešné iba vtedy, keď sa s jeho návrhom stotožnia tí, ktorých sa týka. Aj keď je podstata problému všade rovnaká - a to nedostatok parkovacích miest, na každom sídlisku je iná situácia a možnosti. Preto musí byť koncepcia rozvoja statickej dopravy predmetom rozsiahlej verejnej diskusie. Robíme to pre ľudí a fungovať to bude len vtedy, keď sa im to bude páčiť a sami takéto riešenia budú chcieť. Preto by o finálnej podobe parkovania mali rozhodnúť obyvatelia každého sídliska samostatne v „mini referendách“.

„Presadzujem vrátenie stopercentnej kontroly nad parkovaním do rúk mesta“

Martin Kapitulík

A čo parkovanie v centre mesta?

Súčasný systém parkovania v centre je starý pätnásť rokov a už vôbec nezodpovedá súčasným moderným štandardom. Ľudia majú pocit, že na nich „poľuje“ mestská polícia, pričom vôbec nedostávajú také služby ako obyvatelia iných miest a ich peniaze nejdú do mesta a na rozvoj parkovania. Vnímam to podobne a tiež chcem, aby šiel celý príjem z parkovania do mestskej kasy, pričom sa tieto financie budú používať adresne na rozvoj a zvyšovanie kvality parkovania. Preto budem presadzovať vrátenie stopercentnej kontroly nad parkovaním do rúk mesta. Zároveň chceme využiť potenciál Žilinskej univerzity a zaviesť moderný systém parkovania. Možnosť úhrady parkovného SMS-kou a platobnou kartou musí byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, k dispozícii sú aj rôzne mobilné aplikácie. A čo sa týka mestskej polície, tá má v prvom rade dozerať na bezpečnosť a poriadok v meste, na sídliskách a v prímestských častiach, nie zakladať papuče. Tie chcem, po vzore Trnavy a ďalších slovenských miest, zrušiť. Dnes nám legislatíva ponúka aj lepšie riešenia a policajti sa konečne budú môcť naplno venovať tomu, na čo sú určení.

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

Ďalším pilierom žilinskej dopravy je MHD. Čo máte v pláne v tejto oblasti?

V oblasti verejnej osobnej dopravy sa urobil za posledných dvanásť rokov kus dobrej roboty v obnove vozového parku, treba však ešte zmodernizovať autobusové zastávky a zaviesť preferenciu vozidiel MHD na križovatkách. Vozidlá tak budú chodiť načas aj počas dopravnej špičky. Kvalitná a spoľahlivá mestská hromadná doprava je vizitkou každého vyspelého mesta. Budeme pokračovať v obnove vozového parku a čaká nás aj otázka, čo zo zastaraným trolejovým vedením, ktoré už dnes spôsobuje problémy. Plne podporujem rozvoj žilinskej integrovanej dopravy. Vďaka integrácii budú na seba jednotlivé spoje mestskej, prímestskej, ale aj železničnej dopravy nadväzovať a cestujúcim bude stačiť jeden lístok. Žilina je dôležitý dopravný uzol ale aj cieľ mnohých pracujúcich z okolia. Tomu však vôbec nezodpovedá žalostný stav železničnej a autobusovej stanice.

ŽELEZNIČNÁ STANICA

Železničná stanica a autobusové nástupište však nie sú v správe mesta, nie?

Áno, ale mesto sa predsa nemôže tváriť, že sa ho to netýka. Jedná sa o kľúčové a strategické mestské územie. Intenzívne preto komunikujem s ministerstvom dopravy a prevádzkovateľmi železničnej stanice aj autobusového nástupišťa. Presadzujem ich zásadnú rekonštrukciu. Tak, aby sme sa viac nemuseli hanbiť. Žilinčania si zaslúžia moderné dopravné terminály, moderné zázemie a ak mi dajú ľudia vo voľbách svoju dôveru, verím, že sa mi to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Tak aby sa výrazne zvýšila pre ľudí kvalita služieb v doprave.

„Žilina potrebuje zásadnú rekonštrukciu železničnej stanice a autobusového nástupišťa.“

Martin Kapitulík

PRÍMESTSKÉ ČASTI

Prejdime k inej téme. Pochádzate z Brodna, preto zrejme poznáte problémy, s ktorými sa stretávajú obyvatelia prímestských častí. Ako ich chcete riešiť?

Áno, v Brodne som vyrastal a dodnes tam trávim takmer každý víkend. Žije tam moja mama, starí rodičia a veľmi rád tam trávim čas aj so svojim dvojročným synovcom Filipom. Detstvo som strávil na bicykli medzi Brodnom a Vraním, kde mám bratranca a sesternicu, s ktorými som vyrastal. Obyvatelia prímestských častí majú často oprávnený po­cit, že za svoje dane nedostávajú to, čo by si zaslúžili. Vo viacerých mestských častiach stále chýba základná občianska vybavenosť. Preto ich chceme priamo zapojiť do tvorby rozpočtu. Zriadime Fond pre prímestské časti určený práve na priame investície do rozvoja prímestských častí. Občania budú môcť takto transparentne ovplyvniť, do čoho sa majú v ich mestskej časti investovať finančné prostriedky. Takýmto spôsobom vieme postupne tento dlh voči obyvateľom prímestských častí dohnať.

Veľký investičný dlh je však vidieť aj v centre mesta. Minulý rok ste upozornili na žalostný stav farských schodov, vďaka čomu sa ich podarilo aspoň čiastočne opraviť. Čo plánujete v centre mesta?

Na Mariánskom námestí si dnes ideme „nohy vylámať“, Farské schody sa rozpadávajú a Hlinkovo námestie tiež dávno stratilo svoje čaro. Sedláčkov sad je plný bezdomovcov a opilcov, ktorí si z kedysi pekného parku s prepáčením „urobili toaletu“. Chcem, aby boli Žilinčania na svoje centrum opäť hrdí. Preto je našim cieľom postupne a koncepčne zrekonštruovať centrálnu mestskú zónu. Kamenná dlažba vhodná aj pre opätky, moderné lavičky, podzemné odpadkové koše, fungujúce fontány a množstvo zelene by mali byť v Žiline samozrejmosťou. A to sa netýka len Mariánskeho a Hlinkovho námestia a ich okolia, ale napríklad aj Bulváru. Ten bol v minulosti výkladnou skriňou mesta a sme odhodlaní mu túto slávu vrátiť. Verejný priestor – žilinské ulice, námestia a parky definujú naše mesto. Je veľmi dôležité, aby boli všetky zásahy, opravy a rekon­štruk­cie robené citlivo a brali sa do úvahy aj historické súvislosti nášho mesta. Zároveň potrebujeme Žilinu posunúť na úroveň vyspelých európskych miest. Chce­me, aby boli Žilinčania na svo­je mes­to opäť hrdí a cítili sa tu dobre.

ZELENÉ A ČISTÉ MESTO

Vo svojom programe spomínate aj mestského záhradníka?

Verejná zeleň je dnes zanedbaná, chýba jej pravidelná starostlivosť a údržba. Na mestskom úrade zria­di­me útvar mestského záhradníka, ktorý bude zodpovedať za stav a zdravie mestskej zelene, koordinovať jej výsadbu a údržbu. V meste vysadíme nové stromy, okrasné dreviny a kvetinové záhony. Žilina bude opäť estetické, pekné a zelené mesto.

Veľa ľudí sa sťažuje aj na znečistenie ulíc. Dokonca tvrdia, že Žilina nebola nikdy také špinavá ako dnes. Je to pravda?

Nezanedbáva sa iba údržba, ale aj čistenie ciest a chodníkov. Výsledkom sú niekoľkomesačné nánosy prachu, blata a špiny na uliciach, neustále znečistené autá a obydlia Žilinča­nov. Navyše sa tým zvyšuje prašnosť a my všetci potom dýchame menej kvalitný vzduch, čo má negatívny vplyv aj na naše zdravie. Najhoršie je to v jarných mesiacoch. Musíme to zmeniť a spraviť v meste poria­dok. Preto zvýšime frekvenciu čistenia, čím odstránime špinu a prach z našich ulíc. Sám som už viackrát sadol do čistiaceho auta a spolu s mojim tímom sme na vlastné náklady vyčistili aspoň najviac znečistené ulice.

A čo kosenie? Je podľa Vás dostatočné?

Tento rok sa nám s kolegami podarilo navýšiť rozpočet na kosenie a je vidieť zmenu k lepšiemu. Nepokosená tráva a burina nám kazia dobrý pocit z mesta a komplikujú život alergikom. Frekvenciu kosenia v Žiline chceme preto posilniť zakúpením mestských kosačiek. Kosiť sa bude vždy, keď to bude potrebné. Mulčovaním zároveň zbavíme naše mesto problémov s ko­pa­mi hnijúcej pokosenej trávy. Nevymysleli sme nič nové, vyspelé európske mestá to tak robia už dávno.

„Z lúky na Solinkách urobíme prírodný park s veľkým výbehom pre psov“

Martin Kapitulík

V súčasnosti prebieha intenzívna debata, čo bude s lúkou na Solinkách. Jeden z Vašich protikandidátov tam presadzuje výstavbu plavárne, čo si tam predstavujete Vy?

Lúka na Solinkách je prirodzeným prírodným prechodom medzi sídliskom a Lesoparkom. Keď už v minulosti poslanci rozhodli o jej kúpe za peniaze z daní Žilinčanov, musí tento priestor slúžiť ľuďom. Jedná sa o strategické územie, preto tam odmietam akúkoľvek výstavbu a dlhodobo podporujem v tomto smere aktivity kolegu poslanca Petra Cibulku proti jej zástavbe. Mesto by malo investovať do životného priestoru a kvality bývania svojich občanov a urobiť tam pekný prírodný park s príjemnou oddychovou zónou pre ľudí nielen zo Soliniek. Dôraz pritom treba klásť aj na revitalizáciu Lesoparku Chrasť. Som rád, že sa tam po vyše troch rokoch konečne podarilo vymeniť nefunkčné detské ihrisko. Zvyšok parku je však podľa mňa stále veľmi zanedbaný. Mesto musí zásadne zmeniť prístup k svojmu životnému prostrediu a rekreačno-športovým zónam slúžiacim na oddych a rekreáciu primárne občanom Žiliny.

RODINNÉ VNÚTROBLOKY

Väčšina Žilinčanov býva na sídliskách. Tie sú často zanedbané, chýba tam základné zázemie, ľudia nemajú moc kde tráviť voľný čas. Vy hovoríte o tzv. rodinných vnútroblokoch, ako si to máme predstaviť?

Chceme, aby mohli rodičia a starí rodičia tráviť spoločné chvíle so svojimi deťmi a vnúčatami v peknom prostredí priamo pri svojom byte. Preto pretvoríme vnútrobloky našich sídlisk na pekný a zelený rodinný priestor s lavičkami, preliezačkami a detskými ihriskami. Tento priestor zároveň upravíme tak, aby boli deti v bezpečí pred autami a inými nástrahami dnešného sveta. To sa týka aj ihrísk, z ktorých mnohé sú dlhodobo zanedbané. Je nutné ich obnoviť a zároveň postaviť nové v každej mestskej časti, kde doposiaľ nie sú. Priamo pri našich domovoch tak vytvoríme príjemný verejný priestor pre šport, oddych a rodinnú pohodu.

MODERNÉ ŠPORTOVISKÁ

V zastupiteľstve sa Vám už podarilo presadiť výmenu povrchu ihriska na Limbovej na Solinkách, kde ste poslancom. Budete v tom pokračovať?

Určite. Šport by mal byť prirodzenou sú­čas­ťou výchovy našich detí a mlá­deže. Ak sa nám podarí už v útlom veku prebudiť v deťoch chuť športovať, vytvoríme im predpoklady na kvalitnejší a zdravší život. Len ťažko sa nám to ale podarí na zarastených škvarových ihriskách, či v roky zanedbávaných telocvič­niach. Preto je potrebné vybudovať kvalitné a moderné športoviská pri každej žilinskej škole. Navyše, po skončení školy ich bude môcť konečne naplno využívať aj verej­nosť a žilinské športové kluby.

Ostaňme teda pri športe. Aká je Vaša predstava podpory športu v Žiline?

Ako som už spomenul, základom sú moderné a verejne prístupné telocvične a ihriská pri každej škole. Spolu s kolegami sa nám už podarilo v mestskom rozpočte presadiť aj historicky najvyššiu podporu pre žilinské športové kluby. Našim cieľom je opäť postaviť žilinský šport „na nohy“, preto v tejto finančnej ale aj materiálnej podpore budeme pokračovať. Športovcom však chýba najmä slušné zázemie. Preto dlhodobo pracujem na športovom areáli pri gymnáziu na Varšavskej a atletickom štadióne pri gymnáziu na Hlinskej, ktoré by mala žilinská župa robiť budúci rok. Peniaze v rozpočte sú už na tieto projekty schválené. Na Karpatskej ulici nám hrdzavie rozostavaný športový areál, ktorý už roky mohol slúžiť žilinským športovým klubom. Miesto toho väčšina z nich dnes „kočuje“ z jednej školskej telocvične do druhej. Naše deti a mládež každý deň trénujú v inom čase a priestore, čo im spôsobuje zbytočný stres a ich rodičom komplikuje život. Športové kluby nemajú svoje šatne, svoje klubové priestory a zázemie, v ktorom by si mohli vystaviť cenné trofeje. Chceme im poskytnúť stabilný domov a tréningový priestor. Preto dosta­viame Športové centrum na Karpatskej, na čom už dlhšie s mojim tímom intenzívne pracujeme. A je tu, samozrejme, Športová hala na Bôriku.

„Moderné športoviská pri každej škole, na každom sídlisku a v každej prímestskej časti“

Martin Kapitulík

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Z Korytnačky chcete vybudovať Národné športové centrum. Je to reálne?

Predaj športovej haly bola jedna z najväčších krívd, aké boli na Žilinčanoch spáchané. Nevieme vrátiť čas, ale vieme túto chybu z minulosti napraviť. Kým sa ostatní poslanci báli túto tému čo i len otvoriť, my sme vypracovali a presadili v mestskom zastupiteľstve návrh na jej záchranu. Naším cieľom je vybudovať v Žiline Národné športové centrum, ktoré bude slúžiť celému regiónu. Na ministerstve školstva, ktoré má podporu športu na starosti, sa nám podarilo presadiť pre „Korytnačku“, status verejného záujmu v oblasti športu. Náš zámer Národného športového centra podporuje okrem ministerstva školstva aj Slovenský olympijský výbor a väčšina národných športových zväzov. Dnes komunikujeme ohľadom možností financovania a snažíme sa, aby náklady na výstavbu znášal štát, nie mesto. Spoločne spravíme všetko pre to, aby sa Korytnačka vrátila Žilinčanom.

To zrejme súvisí aj s kultúrou, mohli by sa tam robiť koncerty a výstavy?

Presne tak, Žilina by tým získala aj unikátny priestor pre koncerty a výstavy, či iné veľké podujatia.

Cez leto ste v rámci svojej volebnej kampane pre ľudí organizovali rodinné pikniky a letné kiná. Do parku na Bôriku, na Straník, ale aj na ďalšie miesta ste pritiahli stovky až tisíce ľudí. Chcete v tom pokračovať?

Do mesta chceme vrátiť život a komunitu. Ľuďom vytvoríme priestor na stretávanie sa, spoznávanie a zmysluplné trávenie voľného času so svojimi blízkymi, susedmi a priateľmi. Tieto naše letné podujatia boli ukážkou toho, ako si to predstavujeme. Ak nám dajú ľudia vo voľbách svoju dôveru, mesto bude pravidelne organizovať rodinné víkendy, letné kiná, pikniky, koncerty, streetfood festivaly a množstvo ďalších podujatí. Takže áno, chceme v tom pokračovať. V pláne máme aj úplne nový koncept vianočných trhov. Žilina má na to, aby sme mali jedny z najkrajších vianočných trhov na Slovensku.

PODPORA MLADÝCH RODÍN

Veľa hovoríte o podpore mladých rodín. Ako si to predstavujete?

Už som spomínal rodinné vnútrobloky a slušné zázemie pre naše deti nielen na sídliskách, ale aj v prímestských častiach. Aby sa mohli naše mladé rodiny postaviť na vlastné nohy, musia mať k dispozícii, okrem slušného zázemia, aj dostupné bývanie. Našim cieľom je preto podpora výstavby dostupných nájomných bytov najmä pre mladé rodiny. Tu ste možno zaregistrovali, že sa nám podarilo ochrániť nájomcov mestských bytov pred likvidačnou zábezpekou. Som na to hrdý, lebo slušní ľudia, nesmú trpieť za hriechy neplatičov. Mesto musí mladé rodiny podporovať, nie ich zaťažovať zábezpekou, ktorá by mohla byť pre tieto rodiny likvidačná.

„Mesto musí naštartovať výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny“

Martin Kapitulík

V programe máte aj garanciu miesta v škôlke pre každé dieťa. Čo to obnáša?

Nie každá rodina má možnosť zveriť dieťa do starostlivosti starých rodičov. Pre podporu mladých rodín je veľmi dôležitý dostatok miest v materských školách. Naším cieľom je, aby bolo v škôlke miesto pre kaž­dé dieťa, ktorého rodičia o to prejavia záujem. Za týmto účelom budeme pokračovať v rozširovaní kapacít materských škôl a podporíme vznik nových škôlok a jaslí. Veľmi dôležitá je aj dostupnosť škôlok počas prázdnin, preto musia byť zberné škôlky s dostatočnou kapacitou otvorené počas celého leta, nie len mesiac ako to bolo tento rok.

AKTÍVNY ŽIVOT SENIOROV

Spomínate starých rodičov. Ako vnímate úlohu seniorov?

Seniori sú oporou rodiny a spoločnosti. Celé dejiny ľudstva bola staroba obdobím múdrosti a odovzdávania daru celoživotnej skúsenosti a múdrosti mladým ľuďom. Dnes, vplyvom rýchlo meniaceho sa sveta založeného na produktivite, často posúvame seniorov bokom. Zabúdame pritom, že práve oni svojou prácou a životným príbehom vybudovali naše mesto a umožnili nám ďalej sa rozvíjať a zalo­žiť si rodiny. Chceme to zmeniť a oprieť sa o ich životnú múdrosť v každodennom živote. Preto zabezpečíme medzigeneračnú výmenu skúseností a zavedieme pravidelné stretnutia seniorov so žiakmi a študentami našich škôl. Starí rodičia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj pri výchove detí a sú oporou pre celú rodinu a zaslúžia si kvalitné sociálne služby. Naším cieľom je, aby sa seniori mohli zapájať do spoločenského života, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou. Zároveň treba seniorom poskytnúť aj priestor na sebarealizáciu ale aj aktívne trávenie ich času.

Máte aj konkrétnu predstavu ako zlepšiť služby mesta seniorom?

Samozrejme. Zvýšime rozsah poskytovania domácej opatrovateľskej služby, čím pomôžeme nielen seniorom, ale aj ich blízkym a okoliu. Mnohí seniori museli vo svojom živote čeliť rôznym ranám osudu. Ťažká choroba ich pripravila o zdravie, partnerov, priateľov, v niektorých prípadoch aj o to najvzácnejšie – o deti. Vplyvom týchto okolností dnes vedú osamelý život, nemajú sa s kým podeliť o svoje životné skúsenosti a trápenie. Pre tých, ktorí budú mať záujem, zabezpečíme pravidelné návštevy pracovníkov sociálneho odboru, ktorí im poskytnú sociálny kontakt a základnú starostlivosť. Zároveň rozšírime a zlepšíme služby denných centier a stacionárov pre seniorov. Máme v pláne vybudovať aj nové mestské centrum sociálnych služieb, nakoľko tie na Vlčincoch a Solinkách nevedia pokryť potrebnú kapacitu. Chceme, aby sa naši seniori v mestských zariadeniach cítili dobre a mali priestor pre spoločné a aktívne trávenie voľného času. Samozrejmosťou je bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou. Práve naši starí rodičia svojou prácou vybudovali to, čo my všetci dnes užívame, zaslúžia si našu vďaku a podporu.

BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Práve seniori sa veľakrát necítia v meste bezpečne. Ako to chcete riešiť?

Povinnosťou mesta je zabez­pečiť poriadok a chrániť život, zdra­vie a majetok svojich obyvateľov. Preto po­sil­níme prí­tomnosť mestských policajtov v jednotlivých mestských čas­tiach – tzv. okrskoch. Sústredíme sa najmä na problémové miesta, ktoré sú predmetom pravidelných sťažností obyvateľov. V letných me­sia­coch posilníme cyklistickú zložku mestskej polície. Tiež máme v pláne pokryť celý verejný priestor moderným kamerovým systémom, ktorý má najmä preventívny charakter. Chceme, aby sa Žilinčania cítili bezpečne. A to aj pred divou zverou, o čom by vedeli rozprávať najmä obyvatelia Hájika, Závodia, či Bánovej.

Spolu s odborníkmi ste vypracovali plán opatrení proti diviakom, mám pravdu?

Presne tak. Diviaky ohrozujú obyvateľov Žili­ny. Táto dlhodobo neriešená situá­cia dávno prekročila mieru únosnosti. Preto sme spolu s po­ľov­níkmi, urbariátom a ďalšími odbor­níkmi vypracovali návrh opatrení, ktoré by mali pomôcť tento problém vyriešiť. Mestské zastupiteľ­stvo náš návrh schválilo a mesto by ho malo realizovať. Budeme tento problém ďalej aktívne riešiť a spoločnými silami zabezpečíme, aby sa výrazne zvýšila bezpečnosť v tejto oblasti. Súčasťou našich opatrení sú napríklad aj polopodzemné kontajnery, či výrub náletových krovín a ich nahradenie peknou sídliskovou zeleňou.

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE NAŠICH DETÍ

Pred mesiacom začal nový školský rok. Čo máte prichystané pre malých Žilinčanov?

Prostredie, v ktorom sa naše deti vzdelávajú, má veľký vplyv na ich budúcnosť. Chceme, aby sa deti učili v peknom, zdravom a kvalitne vybavenom prostredí. Preto budeme pokračovať v postupnej rekonštrukcii a vybavenosti našich škôl, škôlok a školských zariadení. Zameriame sa pritom na podporu a rozvoj moderných spôsobov vzdelávania a individuality každého dieťaťa. Naše deti musia vzdelávať kvalitní a dobre hodnotení učitelia. Dobrý učiteľ je pre dieťa vzorom, motivuje ho k lepším výsledkom a má veľký vplyv na ďalší rozvoj a správanie dieťaťa. Preto navýšime rozpočet školstva a budeme podporovať kvalitných pedagógov nielen na papieri, ale aj v skutočnosti. Aj týmto spôsobom zlepšíme našim deťom predpoklady na ďalší osobnostný rozvoj a kvalitnejší život. Rozhodne chceme nájsť riešenie, aby učitelia konečne po rokoch dostali osobné ohodnotenie.

Objednávateľ: Martin Kapitulík, Žilina

Dodávateľ: Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina, IČO: 46340483

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 3. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 7. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 8. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 1. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 2. Na bezpečnom internete záleží
 3. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 4. Podporujme imunitu aj vysokočistým beta glukánom
 5. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji
 6. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 10 209
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 3 626
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 260
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 053
 5. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 736
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 640
 7. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 592
 8. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 556

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Nitrianska Blatnica
 2. Benjamín Páterek: Divoký Island, 1. časť: Namiesto hurikánu ľadové kráľovstvo
 3. Olívia Lacenová: Spolupráca Elona Muska s Dogecoin priniesla zníženie uhlíkových emisií o 25 percent
 4. Juraj Gavora: Denník Postoj ako ufňukaná konzerváreň
 5. Tupou Ceruzou: Obedy zadarmo
 6. Jozef Stasík: Prečo nemôžeme byť Singapurom?
 7. Ján Škerko: Obedy zadarmo? Trochári! Aj raňajky.
 8. Martina Paulenová: Viróza
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 902
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 17 471
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 8 863
 4. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 8 465
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 605
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 509
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 499
 8. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov 2 469
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Predseda predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislav Chovanec.

Žilina má ešte na súpiske miesta pre dvoch zahraničných hráčov.


2m

Sú vyškolení na vyhľadávanie a záchranu osôb v ruinách v mestskom prostredí.


a 1 ďalší 2 h
Smútok žilinských hokejistov po záverečnom hvizde.

Žilinčania vyhrávali 46 minút najtesnejším rozdielom, no víťazstvo si nepostrážili.


3 h

Mal pri sebe neznámu rastlinu aj bielu kryštalickú látku.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

O incidente informovala mestská polícia Liptovského Hrádku.


7. feb

Skúsený jaskyniar hovorí, že tak veľké objavy nečakali.


22 h

Počas týždňa môžu situáciu zhoršiť mrazy.


7. feb

Signatárom petície sa podarilo vyzbierať stovky podpisov.


7. feb

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Nitrianska Blatnica
 2. Benjamín Páterek: Divoký Island, 1. časť: Namiesto hurikánu ľadové kráľovstvo
 3. Olívia Lacenová: Spolupráca Elona Muska s Dogecoin priniesla zníženie uhlíkových emisií o 25 percent
 4. Juraj Gavora: Denník Postoj ako ufňukaná konzerváreň
 5. Tupou Ceruzou: Obedy zadarmo
 6. Jozef Stasík: Prečo nemôžeme byť Singapurom?
 7. Ján Škerko: Obedy zadarmo? Trochári! Aj raňajky.
 8. Martina Paulenová: Viróza
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 29 902
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 17 471
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 8 863
 4. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 8 465
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 605
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 509
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 499
 8. Ján Valchár: Irán, F-16 a vrcholný výkon čečenských bojovníkov 2 469
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu