Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky
KOMERČNÝ ČLÁNOK

Nemáš padák, keď ho potrebuješ? Nabudúce ti už bude zbytočný

Tie najčastejšie mýty o životnom poistení. Mysleli ste si ich tiež?

Najčastejšie mýty o životke. Možno ste si ich mysleli aj vy...Najčastejšie mýty o životke. Možno ste si ich mysleli aj vy... (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO: Oliver Filan)

Životné poistenie je ako padák, pokiaľ ho nemáte vtedy, keď ho potrebujete, druhýkrát ho už zrejme potrebovať nebudete.

Aj keď životné poistenie má dnes uzatvorené väčšina ľudí, nie každý ho má uzatvorené správne, aby spĺňalo potrebnú funkciu. „Životku“ si zakladáme za účelom zabezpečenia seba a rodiny v prípade neočakávaných udalostí, ako sú choroba, invalidita, úraz, smrť. Poistenie je prejavom zodpovednosti k sebe a svojej rodine. Slováci ho však často berú ako zbytočnosť.

Uzatvoreniu takejto zmluvy by malo predchádzať dôkladné preskúmanie klientových potrieb, príjmov a výdavkov. V tomto článku poukážeme na najčastejšie omyly, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri uzatváraní životnej poistky.

1. mýtus: Som ešte mladý, mne sa nič nestane.

Práve v tom, že je človek mladý, spočíva výhoda. Je tu však iný pohľad, na ktorý by sme sa mali pozerať. Mladý, aktívny človek, športovec, turista, ktorému sa môže stať nejaký vážny úraz. Po dlhodobej a finančne nákladnej liečbe, možno aj s trvalými následkami už nemôže vykonávať svoju prácu. Bude odkázaný iba na invalidný dôchodok. Jeho výška je však nepostačujúca na život v požadovanej úrovni.

Aj voči tomu sa dá chrániť uzatvorením pripoistenia - trvalé následky úrazu. Za niekoľko eur mesačne je možné zakúpiť dostatočné finančné krytie pred vážnym úrazom.

2. mýtus: Som zdravý - životné poistenie mi netreba.

Toto je jeden z najväčších mýtov. Prečo je dobré sa poistiť, keď sme zdraví? Pri uzatváraní zmluvy sa vypisuje zdravotný dotazník, keď ste zdravý, máte bezproblémový vstup do poistenia. Nemáte žiadne výluky poistenia, respektíve prirážky v cene. Životné poistenie je v mladom veku najlacnejšie. Problém nastáva, ak trpíte nejakou závažnou chorobou, alebo ste utrpeli úraz s trvalými následkami. Môžete byť pre poisťovňu nepoistiteľný, alebo vás poistia s niekoľko násobnou prirážkou.

Z mojej praxe uvediem príklad. Mám mladého 25 ročného klienta, ktorý prekonal vážnu chorobu s následkami do konca života. Chorobu mu diagnostikovali tesne po ukončení štúdia na strednej škole. V tom čase nemal životné poistenie. Liečba bola nákladná a zdĺhavá. Dnes sa opäť zaradil do bežného života. Pre poisťovne je následkami svojej choroby nepoistiteľný. Keby mal poistenie a v ňom poistené kritické/závažné ochorenia dostal by poistné plnenie na liečbu. Toto pripoistenie chráni klienta a pomáha mu aj s financovaním liečby.

3. mýtus: Výhodnejšie je uzatvoriť životné poistenie na kratšiu dobu, je to lacnejšie.

Takéto životné poistenie neodporúčam. Poďme sa pozrieť, čo sa môže stať, keď si uzatvoríte zmluvu na 10 rokov. Mesačne síce ušetríte pár eur na poistnom, doplatíte si ich, keď si neskôr uzatvoríte nové poistenie. Každým uzatváraním novej zmluvy platíte prvé dva roky poplatky – provízie, či už pre poisťovňu, poradcu, sprostredkovateľa. Zdravotný stav sa môže výrazne zhoršiť a nemusí sa stihnúť dojednať nová poistná zmluva. Nemôžeme zabúdať ani na čakacie doby, kedy môžete mať poistné plnenie v danom pripoistení. Tieto sa pohybujú od 3 – 6 mesiacov, pri niektorých rizikách až 18 mesiacov.

Uvediem príklad: zmluvu si uzatvoríte vo veku dvadsať rokov a poistíte sa do tridsiatky. V čase kedy bude poistenie končiť, teda v tridsiatke, vám diagnostikujú vážnu chorobu. Nie je to ojedinelý prípad v našej uponáhľanej dobe. S vekom stúpa riziko civilizačných chorôb, ako aj chorôb, ktoré prináša stres. Zmluva vám po uplynutí 10 rokov automaticky zaniká. Ochorenie spôsobí, že sa stanete pre poisťovňu vo veku tridsať rokov nepoistiteľný. V lepšom prípade budete v horšej rizikovej kategórii. Čo znamená, že budete platiť vyššie poistné. Nielen kvôli zdravotnému stavu, ale aj z dôvodu vyššieho veku, prípadne vás poistia s výlukami. Ak si už uzatvárate životné poistenie, ktoré vás má chrániť počas aktívneho života, ideálne je, uzatvoriť ho do dôchodkového veku spolu s oslobodením od platenia

4. mýtus: Životné poistenie je len pre bohatých...

Ľudia na Slovensku si stále radšej poistia svoje auto, dom, alebo iný majetok, ako seba.. Väčšina ľudí si myslí, že životné poistenie je pre nich drahá ochrana. Koho ovplyvní strata zamestnania, úraz, alebo závažné ochorenie viac? Človeka, ktorý má priemerný mesačný zárobok a len minimálnu finančnú rezervu, alebo človeka s nadštandardným príjmom a vytvorenými rezervami? Je životné poistenie skutočne len pre bohatých?

5. mýtus: Poistenie som si uzatvoril pred rokmi. Môj zdravotný stav sa zhoršil. Znamená to, že budem musieť poisťovni platiť viac?

Chválim klientov, ktorí sa zabezpečia v mladom veku a myslia na svoju budúcnosť. Práve pre takéto situácie sa poistenie uzatvára v mladšom veku, keď sme plní vitality. Pri poistení sa vždy vychádza z aktuálneho zdravotného stavu v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Čo sa stane keď sa výrazne zhorší zdravotný stav? Ak sa neskôr zdravotný stav zhorší, výška poistného ostane rovnaká, platiť budete stále rovnakú sumu. Avšak odporúčam poistnú zmluvu verifikovať. Dať si ju skontrolovať odborníkovi, či máte poistené všetky riziká a v dostatočnej poistnej sume. Poistenie vás má chrániť a pomôcť vám v prípade neočakávaných životných udalostí.

6. mýtus: Poisťovni zatajím svoj skutočný zdravotný stav, ušetrím tak na poistnom.

Poisťovňa si preveruje zdravotný stav poistencov pri vstupe do poistenia. Slúži na to zdravotný dotazník. Skladá sa z niekoľkých otázok týkajúcich sa vášho súčasného zdravotného stavu. Ako aj otázok v minulosti prekonaných chorôb alebo úrazov. Čo sa stane, keď klient zatají skutočný zdravotný stav? V prípade šetrenia poistnej udalosti si poisťovňa vyžiada záznam zo zdravotnej poisťovne, štandardne posledných 5 rokov. V záznamoch je vidieť zákroky a choroby, ktoré ste podstúpili. Poisťovňa si porovná dotazník, ktorý ste vyplnili pri vstupe do poistenia. Ak ste zatajili chorobu, lieky alebo akékoľvek iné zdravotné komplikácie, vtedy poisťovňa štandardne odmietne poistné plnenie. Môže ho krátiť alebo dokonca zmluvu zrušiť od počiatku, z dôvodu zatajenia dôležitých údajov o zdravotnom stave. Preto vyplňte pravdivo zdravotný dotazník v zmluve. Možno to nebude mať na výšku poistného žiadny vplyv. Keď nastane poistná udalosť, budete ju mať riadne vyplatenú.

7. mýtus: Na životné poistenie nesiaha exekútor.

Exekútor má právo zablokovať životnú poistku, resp. poistné plnenie z nej. Ak má klient exekúciu, poisťovňa je o tom oboznámená exekútorom. Poisťovňa je povinná mu vyhovieť, do výšky exekúčného príkazu. Exekútor si nemôže dať vyplatiť kapitál okamžite, ale môže si počkať, kým poistná zmluva bude končiť a v prípade dožitia sa konca poistnej doby si dá poslať kapitál zo zmluvy na svoj účet. Nemá nárok na poistné plnenie vyplácané oprávneným osobám v prípade smrti poisteného.

Tak ako som spomínala v začiatku tohto článku, poistenie ma dnes skoro každý. Nie každý ho má nastavené správne. Poistenie má slúžiť na krytie rizík, nie na sporenie. Verím, že po prečítaní tohto článku, poznávate aj vy výhody plynúce zo životného poistenia. Ak je nastavené tak, aby spĺňalo svoju funkciu ochrany.

Prečo sa oplatí mať finančného konzultanta?

V dnešnej dobe ja na trhu veľa finančných sprostredkovateľov. Nie každý je kvalitný a kvalifikovaný. Výsledkom je množstvo sprostredkovateľov, ktorí ako rýchlo začali, tak aj rýchlo skončili. Ostávajú po nich nespokojní klienti. Určite sa nájdu aj vo vašom okolí priatelia, ktorí sa stali rýchlymi finančnými expertmi, ktorí vám dokážu ušetriť desiatky eur mesačne. Dobrý finančný konzultant v prvom rade pracuje pre klienta. Hľadá čo najlepšie riešenie preňho, nie podľa výšky provízie za sprostredkovanie poistenia. Možno máte zlú skúsenosť s finančným sprostredkovateľom. Možno bol neskúsený, nezaujímal sa detailne o potreby, alebo nepracoval podľa vašich predstáv. Kvalitný poradca vám vie ušetriť nielen peniaze, ale predovšetkým čas, ktorý môžete venovať svojej rodine alebo záľubám. Pomôže vám aj s budovaním majetku.

Ako spoznáte kvalitného finančného odborníka?

V prvom rade netají svoju identitu a neskrýva sa za maklérskou spoločnosťou, pre ktorú pracuje. Máte možnosť si ho overiť v Národnej Banke Slovenska (NBS), ako dlho a pre akú spoločnosť pracuje. Dokonca v akých sektoroch poistenia je registrovaný. Zistite si, či sa svojej práci venuje naplno, alebo popri inej práci. Táto skutočnosť môže ovplyvniť kvalitu práce a následného servisu existujúcich zmlúv.

Profesionálny a kvalitný finančný odborník sa pozná podľa toho, že sprostredkovanie finančného produktu uskutoční až po spoznaní potrieb a znalostí klienta. Konzultant pracuje s finančnou analýzou, ktorú s vami detailne vypíše. Zaujíma sa o vašu aktuálnu situáciu, vaše príjmy, výdavky, rodinné potreby, zamestnanie, deti, vaše ciele, sny. Podľa finančnej situácie vám pripraví finančný plán, na dosiahnutie cieľov. Ten s vami prejde podľa vami zvolených priorít, ktoré jednoducho a zrozumiteľne odprezentuje. Je jedno či je vašim cieľom dovolenka, kúpa auta, alebo nový rodinný dom. Zaujíma sa nielen o to, čo chcete riešiť, ale čo skutočne potrebujete.

Odborník vám šetrí nielen peniaze, ale predovšetkým čas

Na porovnanie cien poistení, úrokových sadzieb, či preštudovanie poistných podmienok, môžete použiť internet. Obehať všetky inštitúcie a potom si vybrať vhodné riešenie. Zaberie vám to niekoľko dní dovolenky a chaos, čo sa oplatí viac. Alebo si môžete nechať všetko pripraviť svojim konzultantom, ktorý vám pripraví prehľad vo finančnom pláne. Odborník vám vie ušetriť peniaze rôznymi spôsobmi, keďže je s inštitúciami v pravidelnom kontakte a vodí im klientov. Vie vám častokrát vyjednať lepšie podmienky, tzv. podpultové ponuky :)

Inštitúcie neriešia finančné poradenstvo a neberú klienta ako celok. Keď prídete napríklad do banky, ťažko sa vám stane, že vám pracovníčka povie - choďte vedľa do banky majú pre vás výhodnejšie podmienky. No finančný konzultant to pre vás urobí. Pripraví vám podrobný prehľad, čo je pre vás najvýhodnejšie. Zdôvodni výber danej inštitúcie, alebo produktu.

Kvalitný konzultant s vami buduje dlhodobý vzťah. Poskytuje vám starostlivosť a servis existujúcich zmlúv. Jeho práca nekončí uzatvorením obchodu, práve naopak. V praxi to znamená, napríklad, že vám každý rok preverí cenu povinného zmluvného poistenia a o prípadných zmenách vás včas informuje. Neozve sa vám iba vtedy, keď treba uzatvoriť nejakú zmluvu. Pravidelne sa o vás zaujíma. Svojho konzultanta by ste mali kontaktovať vždy, keď niečo potrebujete. Napríklad pri riešení škodovej udalosti vám je nápomocný. Celú škodovú udalosť od nahlásenia poisťovni, cez dokladovanie a komunikáciu s poisťovňou vybaví za vás, čím vám opäť ušetrí čas a peniaze. Kvalifikovaný odborník pozná aj možnosti, ako mať životné poistenie zadarmo. Ak vás takáto možnosť zaujíma, neváhajte ma kontaktovať.

Najlepšou referenciou kvalitného finančného sprostredkovateľa sú spokojní klienti.

Mgr. Katarína Strnádlová

Manažér spoločnosti
SOPHISTIC Pro finance, a. s.

Horelica 478
022 01 Čadca
Tel: +421 915 815 434
E-mail: katarina.strnadlova@spfinance.sk
Web: www.spfinance.sk

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Crème de la crème po slovensky
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 28 809
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 051
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 812
 4. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 6 774
 5. Po Slovensku na motorke 6 492
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 6 158
 7. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 5 576
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 309
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 094
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 069
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Zdeno Štrba.

Rozhovor s bývalým hráčom MŠK Žilina a slovenský futbalovým reprezentantom.


3 h
Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


13 h

Z tohto vrchu budete mať Terchovú ako na dlani.


14 h
Dezinfikátor po vykládke diviakov nakazených africkým morom ošípaných.

Kafiléria v Mojšovej Lúčke pri Žiline je jediným zariadením na Slovensku.


18. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?