Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ na Hlinách VII v Žiline

Nároky na žiakov sú vysokéŠkola, ktorá v tomto roku jubiluje, je Základná škola na Jarnej ulici 20, na Hlinách VII v Žiline. A jej riaditeľ Juraj Čorej.


Predstavte našim čitateľom vašu školu.
Škola má v súčasnosti 591 žiakov, ktorí navštevujú osem tried ročníkov 1.-4. a 16 tried ročníkov 5.-9. V školskom klube je od 6.30 do 17.00 h otvorených šesť oddelení, chodí tam 165 detí. Máme 40 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 20 technicko-hospodárskych pracovníkov, vrátane kuchárok. Na budúci školský rok k nám nastúpi 49 nových prváčikov.
Módou sú rôzne projekty. Čo tie vaše?
Zapojili sme sa do rôznych projektov v rámci Slovenska. Veľmi zaujímavý projekt robíme tento mesiac, keď žiaci sledujú teplotu a počasie na našom sídlisku a zároveň pozorujú fenologický vývoj červeného smreka a brezy v areáli školy. To isté sledujú žiaci v našej družobnej škole v Prahe 15 v Horných Měcholupoch. Môže z toho vzniknúť zaujímavá porovnávacia štúdia. Máme pripravený aj ďalší spoločný projekt Pražáci v Žiline a Žilinčania v Prahe. Týka sa minulosti aj súčasnosti. Jeho cieľom je, aby deti pátrali po osobnostiach, ktoré sa narodili v Žiline a pôsobili v Prahe alebo aj naopak. Na záver projektu sa uskutočnia besedy so žijúcimi osobnosťami v oboch školách. Možno si tieto riadky prečíta niekto, kto takýchto ľudí pozná alebo poznal a trochu deťom pomôže. Veľmi by nás to potešilo.
Iste sú aj veci, ktoré vás trápia.
Samozrejme. V prvom rade sú to sprejeri, ktorí ničia budovy školy a je ťažké proti nim zakročiť. Potom sú to rôzni bezdomovci a asociálne živly. V areáli školy sme mali vybudovanú triedu na pestovateľské práce, bolo tam šesť drevených stolov s lavicami. Využívali ich aj deti zo školského klubu, letné víkendy tu zvykli tráviť rodiny zo sídliska. Za dva roky z nich neostalo takmer nič.


Z nutnosti životná láska a koníček


Keď sa Zlatica Lajčiaková (na snímke) rozhodovala pre štúdium na pedagogickej fakulte, jej prvoradým záujmom bol slovenský jazyk a literatúra. K tomu si však bolo treba vybrať ďalšiu aprobáciu. „Výtvarná výchova bola náhoda. Nehovorím, že som ju od začiatku milovala, ale už na vysokej škole som k nej získala vzťah a ten sa postupne stal koníčkom,“ spomína Zlatica Lajčiaková na časy minulé. V ZŠ na Jarnej ul. učí už desať rokov. Spomína aj na žiakov viac či menej talentovaných a je presvedčená o tom, že v každom dieťati drieme duša maliara. „Stáva sa, že aj rodičia si myslia, že ich dieťa nemá nadanie na výtvarnú výchovu a po polroku práce sa ukáže, že to vôbec nie je pravda,“ argumentuje Zlatica Lajčiaková. V škole na Jarnej ul. učia výtvarnú výchovu ako voliteľný predmet. Niektorým deťom však ani to nestačí a navštevujú aj výtvarný krúžok. V poslednom období si doniesli vavríny z medzinárodných súťaží v Česku, Maďarsku i Poľsku, ale bodovali aj v rámci výtvarných súťaží v Žiline a iných slovenských miest. Jedna z jej bývalých žiačok, Karolína Bašteková, študuje momentálne dizajn na vysokej škole v Brne.
Čo bude z tých ostatných?
Michaela Bednárová, 6. C
Do výtvarného krúžku chodím už šesť rokov. Najviac ma baví, keď môžeme robiť rôznymi technikami, vyrezávať do PVC, lepiť a odtláčať všelijaké materiály. Najradšej kreslím zvieratká a vymyslené, neexistujúce bytosti. Tento rok som vyhrala už tri súťaže. V Havířove som získala cenu primátora, v Snine súťaž na tému slovenské ľudové rozprávky a ešte aj v Banskej Bystrici.
Zuzka Veselá, 4. C
Najradšej kreslím zvieratká, psíkov, vtáčiky a kone. Do krúžku som začala chodiť v 2. triede. Vyhrala som už viac súťaží, za odmenu som bola aj v medzinárodnom výtvarníckom tábore.
Gabika Veselá, 2. B
Začala som do krúžku chodiť podľa mojej sestry Zuzky. Rada kreslím a ešte radšej vyhrávam, so sestrou sa predbiehame. Maľujeme aj doma. Moje obrázky boli aj v česko-poľsko-slovenskom kalendári.
Katarína Kaliská, 5. C
Maľujem od malička. Vzorom mi bola moja sestrenica Saša, ktorá veľmi pekne kreslí. Vyhrala som už veľakrát. Trikrát v Havířove, v Starej Ľubovni, v Kladne i v Žiline, v súťaži, ktorú organizovala VÚB a pre školu sme vyhrali 20-tisíc korún. Doteraz som získala 16 ocenení.
Natália Lajčiaková, 9. C
Ku kresleniu ma priviedla moja mama, učiteľka výtvarnej výchovy. Mala som vtedy asi 3 roky. Od prvej triedy chodím do výtvarného krúžku i do výtvarného odboru ZUŠ. Niekedy mi už kreslenie „lezie na nervy“, inokedy si zoberiem farby a robím len tak pre radosť. Myslím, že kresbou, maľbou sa dajú vyjadriť pocity, nálady a všetko naokolo. Chcela by som ísť na gymnázium a neskôr na vysokú školu so zameraním na bytovú architektúru.
Michaela Sedliačková, 9. C
Ja som sa ku kresleniu dostala vďaka Natálii, v 6. triede. Kreslenie ma ale bavilo od malička. Na prvé ocenenie som čakala asi rok. Práve teraz som dostala oznámenie, že som získala zvláštnu cenu na súťaži s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici Zelený svet.
Koľko jazykov vieš...
„Naša škola má od začiatku štatút školy, zameranej na cudzie jazyky. Angličtinu a nemčinu sa učia deti už od tretej triedy, v piatom ročníku im pribúda druhý cudzí jazyk,“ dozvedeli sme sa od Daniely Čabrákovej (na snímke), vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov. Nároky pedagógov na žiakov sú pri výučbe cudzieho jazyka vysoké, zaujímavé je, že to nikomu nevadí. Naopak. Nie je vôbec zvláštnosťou, keď do školy prichádzajú deti z tretích generácií prvých žiakov. „Tešia nás úspechy našich žiakov na jazykových olympiádach,“ priznáva otvorene Daniela Čabráková. Už o pár dní odídu skupiny detí na poznávací výlet do Paríže. Aj to je jeden zo spôsobov, ako zvyšovať záujem detí o cudzie jazyky. Navštívili už Londýn, boli vo Viedni i v Prahe.
Na 3. mieste v kategórii 1. C na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku skončila Hanach Jones z 5. C. Je to jej rodný jazyk, a tak sme skôr chceli vedieť, ako sa pasovala so slovenčinou. „Slovenčinu som sa začala učiť v škôlke. Keď som išla do prvej triedy, už som ju vedela. Ale aj teraz sa stáva, že niektorému slovu nerozumiem,“ rozhovorila sa peknou slovenčinou, bez zjavného cudzieho prízvuku Hanach.
V škole sme sa stretli aj s víťazom kategórie
1. B okresného ko-
la olympiády v ne-
meckom jazyku, Patrikom Walterom. „Bude to aj tým, že dosť veľa členov našej rodiny hovorí po nemecky, je to pre mňa blízky jazyk. Na krajskom kole som skončil na siedmom mieste. Cudzie jazyky ma až tak veľmi neťahajú, mám rád prírodopis a dejepis,“ prezradil nám Patrik, čo ho v škole najviac baví.


Najlepšia je Zuzka
Viera Mlynarčíková učí zemepis na ZŠ na Jarnej ulici už päť rokov. Na svojich žiakov je právom pyšná. „Od roku 2001 boli naši žiaci na všetkých ročníkoch zemepisnej olympiády a zakaždým obsadili niektoré z prvých troch miest. Výnimkou bol rok 2004, keď bola Zuzka Marčanová až štvrtá, ale aj napriek tomu si zabezpečila postup do krajského kola. Tento rok si to však vynahradila. Vyhrala okresné i krajské kolo a od 21. do 23. apríla bude našu školu reprezentovať na celoslovenskej zemepisnej olympiáde v Brezne,“ prezradila nám Viera Mlynarčíková. Ona i všetci žiaci budú Zuzke mocne držať palce. A určite aj my.


Úspešný monitorNie je tomu dávno, čo deviataci zo všetkých slovenských škôl absolvovali celoštátny Monitor 2005 z matematiky a materinského jazyka. Známe sú už jeho niektoré výsledky. Čaká sa už len na tabuľky, z ktorých sa bude dať zistiť, ako sa tá-ktorá škola umiestnila v rámci Slovenska. ZŠ na Jarnej ul. patrí rozhodne medzi najúspešnejšie v Žiline. „Z matematiky získali naši žiaci priemerne 30,9 bodov a dosiahli sme úspešnosť 85,80 percenta. Celoslovenský priemer bol 23,4 a 65,1 percenta. Zo slovenského jazyka to bolo 24,9 bodov - 83 percent (v rámci Slovenska 21,3 a 71,1 percenta). V rámci Žiliny boli naši deviataci z matematiky najlepší a za slovenský jazyk získali „bronz“,“ pochválil svojich žiakov i kolegov riaditeľ školy Juraj Čorej.
Dovoľte nám predstaviť sa
Motto: Vzdelanie je schopnosť rozumieť iným.
(J. W. Goethe)
Zameranie školy
•výučba anglického a nemeckého jazyka od 3. ročníka po psycholingvistických testoch,
•od 5. ročníka výučba cudzieho jazyka prostredníctvom výpočtovej techniky,
•od 1. ročníka výučba angličtiny v záujmovom krúžku,
rozvíjanie umeleckej tvorivosti na hodinách výtvarnej výchovy a v záujmových krúžkoch,
•výučba informatiky od 1. ročníka,
•už desaťročná kvalitná príprava žiakov na gymnáziá a stredné školy s maturitou,
•rozvoj pohybovej a tanečnej kultúry žiakov.
Úspechy školy
•každoročne úspešní riešitelia olympiád v anglickom a nemeckom jazyku na všetkých úrovniach,
•ocenenia malých výtvarníkov v celoslovenských, európskych a svetových súťažiach,
•úspešní riešitelia v geografickej olympiáde, úspechy v matematickej olympiáde a Pytagoriáde na všetkých úrovniach,
•výborné umiestnenie žiakov v Monitore 2005,
•veľa športových úspechov,
•už viac ako desať rokov vysoká úspešnosť pri prijímacích skúškach na stredné školy s maturitou - až 85-90 percent.
Spolupráca školy
•s ďalšími materskými, základnými a strednými školami, ale aj so školami v ČR, USA a Rakúsku,
•so športovými oddielmi Turistický oddiel Solinky, Karate klub, Klub džuda, Klub kanoe,
•je to škola, ktorá zastrešuje mimoriadne úspešný detský tanečný súbor Lentilky,
•dobrá je spolupráca s Montážami Žilina a rybárskym zväzom,
•pochváliť treba aj pomoc a podporu Združenia rodičov a priateľov školy a Rady školy..
Záujmové krúžky
•na ZŠ na Jarnej ulici pracuje aj množstvo záujmových krúžkov - grafický, Buď fit!, geografický, matematický, hudobný, počítačový, zdravotnícky, jazyk a literatúra, rybársky, esperanto, basketbal, praktická matematika, džudo, karate, kanoe klub, turistický, šikovné ruky, Lentilky.
•vedú ich nielen učitelia, ale aj rodičia a priatelia školy.
Vybavenie školy
•škola má vybudované tri učebne s kvalitnou výpočtovou technikou pre výučbu informatiky,
•osem odborných učební, ktoré sú veľmi dobre vybavené učebnými pomôckami,
•školský klub má samostatnú budovu s herňami,
• telocvičňa, posilňovňa, športový areál.
Integrované vzdelávanie
•škola zabezpečuje v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou vzdelávanie žiakov s poruchami učenia, s ktorými pedagógovia pracujú podľa upraveného učebného plánu,
•školu navštevujú aj telesne postihnutí žiaci, s ktorými učitelia pracujú individuálne.
VÍZIA ŠKOLY: Sme školou radosti, hier, nápadov, umeleckej i tanečnej tvorivosti a kvalitnej odbornej výučby.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 2. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 3. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 4. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 8. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 28 800
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 120
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 583
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 941
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 553
 6. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 530
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 474
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 272
 9. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 262
 10. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 163
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Aktuálne: Tragická nehoda na R1

Diaľnica je pre nehodu uzavretá.

Už ste čítali?