Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ Rajecké Teplice

Nie je tomu dávno, čo si v Rajeckých Tepliciach pripomenuli 40. výročie otvorenia súčasnej budovy základnej školy. Vzdelanie tu, okrem detí z Rajeckých Teplíc a Poluvsia, získavajú aj staršie deti zo Stránskeho, Kuneradu a Konskej. O trápeniach i radostia

ch riaditeľského a školského života nám porozprával riaditeľ školy Branislav Babinec.


Keď neprší, aspoň kvapkáŽivot slovenského školstva dnes nie je jednoduchý. Ako je to v ZŠ v Rajeckých Tepliciach?
Finančné prostriedky na chod školy dostávame prostredníctvom normatívov z ministerstva školstva. Na základnú prevádzku a mzdy nám to vychádza len tak-tak. Akonáhle treba niečo opraviť, zmodernizovať či doplniť, finančné prostriedky sú nedostatočné. Hrozíme sa stavu, keď nám napríklad vypadne kotolňa, pretože na novú nemáme. Takisto môže odísť strecha, jej prípadnú rekonštrukciu nebudeme mať ako zaplatiť. Dva školské pavilóny majú skoro 50 rokov a z roka na rok si budú vyžadovať väčšie, a teda aj finančne náročnejšie opravy. Nevieme, kde tie peniaze zoberieme. Keď som na jeseň 2003 nastúpil do funkcie riaditeľa školy, urobili sme projekt rozvoja školstva v Rajeckých Tepliciach, ktorý obsahoval aj opravu, údržbu a materiálno-technické zabezpečenie celého školského areálu. Pri všetkej skromnosti nám vyšlo, že budeme potrebovať minimálne 30 miliónov na sanáciu súčasného stavu. To je taký balík peňazí, ktorý v žiadnom prípade nemôžeme dostať. Pokúšali sme sa spracovať aj projekt pre eurofondy. Tam je však podmienkou pre zaradenie do súťaže spolupodieľanie sa finančnými prostriedkami na realizácii, až vo výške 35 percent. Na to nemá ani škola, ani mesto.
Mesto je vlastne vašim zriaďovateľom. Ako spolupracujete?
Dobre. Primátor si je vedomý toho, že financií na školu je nedostatok, a tak spoločne hľadáme cesty a postupy, ako udržať školu v prevádzke pri čo najnižších nákladoch. Od 1. januára tohto roku, kedy obce financujú školstvo z vybratých daní, sa školská jedáleň odčlenila od školy a prevádzkuje ju mesto. To isté čaká v blízkej budúcnosti aj Školský klub detí. Príčinou je, že finančné prostriedky na originálne i prenesené kompetencie nie je možné miešať.
A čo rodičia? Majú záujem o spoluprácu so školou?
To je úplne samozrejmá vec. Máme Radu rodičov, ktorá sa pravidelne schádza, jej predsedníčka Alica Jančíková je v neustálom kontakte s vedením školy. Rada rodičov sa finančne podieľa na rôznych mimoškolských a mimovyučovacích akciách, napríklad prepláca žiakom cestovné na rôzne súťaže, prispieva na ceny a pod.. Za to im patrí mimoriadna vďaka. Je to pre nás veľká pomoc. Možno na tomto mieste by som sa mohol poďakovať aj všetkým našim sponzorom, ktorí našej škole nezištne pomáhajú. Či už materiálne, ale aj finančne. Aj prvé počítače sme do školy dostali z jednej žilinskej firmy, ktorá ich v podstate odpísala. Ale naše deti sa mali na čom učiť a zabávať sa.
Počuli sme aj o vašich podnikateľských aktivitách.
Snažíme sa, ako vieme. Cez letné prázdniny prenajímame budovu školy na ubytovanie pre rôzne súbory, krúžky, na športové sústredenia a podobne. Chodia sem aj deti z družobnej oblasti v Poľsku (Pisarzowice). Nie je z toho mimoriadny zisk, ale podarilo sa nám získať nejaké financie a tie sme opätovne vložili do majetku školy. Vybielili sme kuchyňu aj jedáleň, kúpili sme časť nového vybavenia do kuchyne, vymenili sme niekoľko okien za plastové. Verím, že i toto leto bude rovnako úspešné. Cez prázdniny, ale aj cez školský rok v mimovyučovacom čase prenajímame aj telocvičňu. Záujem o telocvičňu je dosť veľký. Pravidelne tu napríklad chodievajú bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, sústredenie tu mal Fredy Ayisi so svojou tanečnou skupinou, v lete zasa prídu dievčence z tanečného súboru Diana pri Centre voľného času Spektrum v Žiline.
Úspech sa rodí tvrdou prácou


Okrem vedomostných súťaží a olympiád sa žiaci zo ZŠ v Rajeckých Tepliciach s obľubou zúčastňujú aj športových súťaží. V školskej futsalovej Kinekus lige skončili v skupine C na 1. mieste a pripravujú sa na ďalší ročník. Miška Vyšňová a Katka Pialová úspešne reprezentovali školu v okresnom kole cezpoľného behu v žilinskom lesoparku Chrasť, Mirka obsadila 3. miesto, Katka bola šiesta.
Veľký záujem je aj o cyklistiku. V prvom rade je to zásluha Michala Vyšňu, rodiča, ktorý vedie cyklistický krúžok a sám je jeho zanieteným stúpencom. Vlani v júni sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo celoštátne finále 2. ročníka detskej Národnej cyklistickej súťaže pod záštitou olympijského víťaza Antona Tkáča. Preteky absolvovalo viac ako 150 detí z celého Slovenska, od škôlkárov až po stredoškolákov. Úspešné boli aj deti z Rajeckých Teplíc. Jakub Bučo bol v kategórii mladších žiakov tretí, medzi staršími žiakmi bola jeho sestra Patrícia štvrtá, 9. miesto obsadil Adam Čapek. Všetci sa potešili aj zo striebornej medaily Katky Pialovej v kategórii mladších dorastencov, kde 7. miesto obsadil aj Lukáš Plátek. „Teší nás, že na cyklistiku sme dostali v rámci projektu Otvorená škola od Slovenskej asociácie športu na školách finančnú dotáciu vo výške 50-tisíc korún. Nakúpili sme nejaké bicykle a tešíme sa na ďalšie cyklistické podujatia,“ vyjadril potešenie nad úspechmi svojich žiakov Branislav Babinec.
V prvom rade škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov z celého okolia, od 5. ročníka, ale v niektorých prípadoch aj skôr, tu chodia deti z Kuneradu, Stránskeho a Konskej, domáci to sú deti z Poluvsia a z Rajeckých Teplíc. „Do 1. ročníka máme zapísaných 23 detí, celkový počet 6-ročných detí v obvode je síce väčší, ale rodičia si ich zapisujú aj v iných obciach. Bol by som rád, keby sme mohli otvoriť dve prvé triedy, bolo by v nich menej žiakov a lepšie by sa učilo. Aj keď by to bolo po finančnej stránke nevýhodné,“ pripúšťa riaditeľ Branislav Babinec. Školu v Rajeckých Tepliciach v júni opustí 75 žiakov. Šesť štvrtákov sa chystá na osemročné gymnáziá, zo 66 deviatakov bude v prvom kole robiť štrnásť prijímacie pohovory na niektoré z gymnázií v regióne, osem sa hlási na obchodnú akadémiu, na stredné odborné učilištia pôjde od septembra 21 žiakov.
Prednedávnom sa hodnotili výsledky žiakov za prvý polrok. Prospelo 454 žiakov, našlo sa však aj 11 takých, ktorí neprospeli. Pedagogická rada odsúhlasila 59 pochvál triednym učiteľom, 33 pokarhaní triednym učiteľom a 3 pokarhania riaditeľom školy. „Trápi nás veľa zameškaných hodín. Za prvý polrok ich bolo dovedna 15 639, to je priemer skoro 34 hodín na žiaka. Príčinou je najmä chorobnosť, ale aj skutočnosť, že na 2-3 dni môže ospravedlniť žiaka aj rodič. A mám pocit, že mnohí to zneužívajú,“ je presvedčený Branislav Babinec.
V mimovyučovacom čase majú v ZŠ v Rajeckých Tepliciach aj bohatú ponuku záujmových krúžkov. Prím hrajú športové krúžky. Záujem je však aj o počítače a cudzie jazyky.
„Máme veľmi dobré pocity z tohtoročného lyžiarskeho kurzu, ktorý absolvovali naši siedmaci,“ chváli dobrú spoluprácu s táborom v Zbyňove riaditeľ školy. Veľkou výhodou bola blízkosť zariadenia, kde deti dochádzali peši, počasie im mimoriadne prialo, ceny za lyžiarske vleky boli únosné. Už teraz sa v škole pripravujú na plavecký kurz. V žilinskej plavárni ho tento rok absolvujú tretiaci, piataci a siedmaci, pokiaľ sa nestane nič mimoriadne, tak aj štvrtáci.
Čo treba vedieť o škole
Do septembra 1950 dochádzali deti z Rajeckých Teplíc za vzdelaním do okolitých miest a obcí. A až 10. decembra 1950 tu oficiálne založili Strednú školu.
Mala 214 žiakov a chodili tu žiaci z ľudových škôl v okolitých obciach. Učilo ich dovedna sedem učiteľov na čele s prvým riaditeľom Jánom Hollým.
Učební bolo málo, často sa improvizovalo, a tak 29. mája 1960 položili v Rajeckých Tepliciach základný kameň novej školy, kde sa v prvých dvoch pavilónoch začalo vyučovať už 1. septembra 1961. Škola mala vtedy 666 žiakov, 22 učiteľov, riaditeľom bol Jozef Cabala.
Komplex sa postupne rozrástol o dopravné ihrisko, učebňu v prírode, telocvičňu, kotolňu, novú školskú jedáleň, atletickú dráhu, futbalové a basketbalové ihrisko, tenisový kurt a ihrisko na volejbal.
Dnes chodí do ZŠ v Rajeckých Tepliciach 465 žiakov (z toho 117 do 1. - 4. ročníka a 348 do ročníkov 5. - 9.) Múdrosť do ich hlávok „nalieva“ 29 pedagógov, vedenie školy tvorí riaditeľ Branislav Babinec a jeho zástupcovia Marta Fialová a Martin Gutten. Kolektív zamestnancov dopĺňa šesť prevádzkových pracovníkov.
Do dvoch oddelení Školského klubu detí chodí 50 žiakov.


Sú pýchou našej školy
Pavol HUCÍK, 9. trieda, Rajecké Teplice,
6. miesto na okresnom kole geografickej olympiády
Geografia ma baví, najviac zo všetkého. Ale aj iné predmety, napríklad fyzika
(v stredu 23. marca bol aj na okresnom kole fyzikálnej olympiády, pozn. redakcie). O pár týždňov ma čakajú prijímačky na strednú školu. Dal som si prihlášku na Gymnázium do Rajca i na Gymnáziu na Hlinskej ulici v Žiline. Gymnázium som si vybral preto, aby som mohol ešte nejaký čas rozmýšľať o tom, čo chcem robiť ďalej. V našej škole sa mi páči, učitelia sú dobrí, v pohode.


Michal HULÍK, 8. trieda, Rajecké Teplice,
8. miesto na okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka
Prihlásil som sa preto, lebo som si chcel vyskúšať, čo z nemčiny viem. Na tom okresnom kole bolo najťažšia prvá, písomná časť, porozumenie textu a test. Najľahšia bola ústna časť. Nemčinu sa učím päť rokov, zatiaľ som si ju však ešte nemohol vyskúšať v praxi. Aj ja asi pôjdem na gymnázium. Stále by som sa chcel venovať jazykom, ale bavia ma aj prírodovedné predmety.


Zuzana PRIELOŽNÁ, 8. trieda, Kunerad,
6. miesto na okresnom a 34. na krajskom kole geografickej olympiády
Zemepis patrí medzi moje obľúbené predmety. Na olympiádu ma nahovorila pani učiteľka Jolana Suchoňová. V okresnom kole sa mi zdalo všetko dosť jednoduché. V krajskom kole bolo však veľa otázok o cestovateľoch a objaviteľoch, s tým som mala problémy. Možno aj preto by som si to chcela vyskúšať aj o rok. Čo ďalej? Tiež asi gymnázium.


Jakub BUČO, 6. trieda, Poluvsie, 3. miesto na Národnej cyklistickej súťaži
Cyklistike sa venujem asi rok a pol, baví ma na nej všetko, jazda v teréne aj rýchlosť na cestách. Cez zimu sme trénovali až päťkrát týždenne, v telocvični, cez víkend na bežkách, v lete trénujeme až
7-krát týždenne. Najďalej som bol na bicykli v Bojniciach, boli sme tam spolu s otcom. Ja som vyšliapal aj do Fačkovského sedla, tam som musel na ocina čakať, kým vytlačí bicykel. Trvalo nám to asi tri hodiny, aj s tým čakaním. Ale v pohode sme zvládli aj cestu späť. Tiež na bicykloch. Vlani v lete som sa stal v Rožňave majstrom Slovenska v cestnej cyklistike, v kategórii mladších žiakov. Preto trénujem tak poctivo, aby som ten titul obhájil aj tento rok.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 872
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 981
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 629
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 431
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 687
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 583
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 273
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 224
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 196
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 064
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mesto Žilina bude počas víkendu testovať. Zdravotníci dostanú 15 eur za hodinu

V termíne od 18. do 26. januára sa bude na celom území Slovenska realizovať skríningové testovanie na ochorenie COVID-19.

Ilustračné foto.
Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

KUNERAD: Nielen zámok, ale aj park. Noví majitelia chystajú údržbu zelene

Plánujú tiež vytvoriť architektonickú štúdiu parku.

Zámok Kunerád po zakonzervovaní

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Prievidza sa pripravuje na skríningové testovanie

Mesto počas víkendu predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. V článku nájdete ich zoznam.

Už ste čítali?