Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZSŠ odievania a služieb v Bytčici

Za poldruha roka, kedy sme naposledy navštívili Združenú strednú školu odievania a služieb sa v živote školy toho dosť zmenilo. Dnes sa tu učí v 34 triedach 878 žiakov, v dvanástich študijných, učebných a nadstavbových odboroch. O ich výchovu a vzdelávani

e sa stará 34 pedagógov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, 16 učiteľov odborných predmetov, 6 vyučujúcich praxe a 18 majstrov odbornej výchovy. V kresle riaditeľky školy sedí stále Štefánia Hmírová.Dobrá spolupráca nepozná hranice


Pani riaditeľka, čo teda máte nového?
V prvom rade by som chcela spomenúť ďalších kolegov, ktorí sa spolu so mnou podieľajú na vedení školy. Mojou zástupkyňou pre všeobecnovzdelávacie predmety je Ľudmila Chodelková, zástupcom pre odborné predmety je Tomáš Stolárik, o praktické vyučovanie sa stará Václav Dostálek a o hospodársko-ekonomickú činnosť školy Antónia Soukupová.
Najhorúcejšou novinkou je, že sme sa presťahovali do nových priestorov, z Hlín do Bytčice, do priestorov bývalého stavebného učilišťa. Okrem toho sa 1. septembra zrušilo Stredné odborné učilište odevné a textilné, ktoré bolo na Kysuckej ceste a jeho žiaci, rovnako i pedagógovia boli včlenení do našej združenej školy. Donedávna sme boli čiste teoretickou školu, teraz zabezpečujeme v niektorých odboroch teoretické i praktické vyučovanie. Od 1. septembra však budeme komplexnou školou, budeme mať priestory aj pre žiakov, ktorí teraz chodia na odborný výcvik do SOU pre telesne postihnutú mládež na Fatranskej ulici.
Hovorí sa aj o medzinárodnej spolupráci vašej školy.
Nadviazali sme kontakt so školami odevníckeho zamerania v poľských Katoviciach a v Ostrave-Porube a tento mesiac sme prihlásili spoločný projekt s názvom Národný odev v európskom priestore do národnej kancelárie programu Leonardo da Vinci. Ak bude úspešný, pôjde na jeseň skupina našich študentov na trojtýždňovú stáž do Poľska a na jar ďalšieho roku zasa do Ostravy. Výsledkom by mala byť spoločná kolekcia modelov, v ktorej by sa odrazili národné prvky jednotlivých krajín.
V nadväzovaní zahraničných kontaktov však pokračujeme i naďalej. Našim novým potencionálnym partnerom by mala byť škola v poľskom Tešíne, kde hľadáme nové možnosti nielen pre odevníctvo, ale aj pre kaderníčky a kozmetičky.
A čo úspechy na domácej pôde?
Tu by som v prvom rade spomenula súťaž Zlatá Fatima Junior, ktorá býva každý rok v Trenčíne. Zúčastňujeme sa jej pravidelne každý rok, súťažíme v kategórii Voľná odevná tvorba, jeden z našich modelov získal aj ocenenie časopisu Eva.
Kam vlastne smeruje vaša škola?
Chceme, aby sa stala centrom odevníctva a služieb v Žilinskom kraji, aby sa naši absolventi dokázali presadiť na trhu práce, nielen na Slovensku, ale i v ďalších krajinách Európskej únie. Snažíme sa im dať také vedomosti, aby bez problémov zvládli aj štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania, ale v prvom rade takého, ktoré vychádza z ich štúdia na strednej škole.
Počítate s otvorením nových odborov?
Na budúci školský rok ešte nie. Chceme však reagovať na dopyt verejnosti i verejného záujmu a rozšíriť ponuku hlavne v oblasti služieb.


Certifikáty v rukách študentov


Koncom novembra a začiatkom decembra absolvovalo v Združenej strednej škole odievania a služieb v Žiline-Bytčici trojtýždňovú stáž päť žiačok
3. ročníka Integrovanej strednej školy odevnej, služieb a podnikania z Ostravy-Poruby. „Uskutočnila sa v rámci programu Leonardo da Vinci - Mobility,“ informoval nás zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety Tomáš Stolárik. Cieľom stáže budúcich operátoriek odevnej výroby bolo porovnanie obsahu učebných osnov teoretického vyučovania odborných odevníckych predmetov, zoznámenie sa s výrobným procesom priemyselného spracovania odevných výrobkov v odevných firmách. „Zaujímavé boli aj vzájomné informácie žiakov a učiteľov o novinkách v oblasti odevného softvéru, ktoré sa používajú vo vyučovaní partnerských škôl,“ dodal Tomáš Stolárik. Na záver stáže dostali žiačky certifikát projektu. Odovzdali im ho riaditeľka ZSŠ odievania a služieb v Žiline Štefánia Hmírová a riaditeľ ISŠ odevnej, služieb a podnikania z Ostravy Pavel Chrenka.


Fórum pedagogiky 2004


„Ešte v októbri sme aj my mali svoj podiel na úspešnej prezentácii Žilinského samosprávneho kraja v stánku na výstave Fórum pedagogiky 2004, ktorú usporiadalo Metodicko-pedagogické centrum v bratislavskom Parku kultúry a oddychu,“ prezentoval ďalej Združenú strednú školu odievania a služieb v Žiline-Bytčici zástupca riaditeľky pre odborné predmety Tomáš Stolárik. Spomínaná výstava bola prezentáciou súčasného stavu školskej výchovy a vzdelávania na Slovensku. Bolo to zároveň aj sprievodné podujatie celoštátnej konferencie učiteľov o vplyve školskej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka s akcentom na život v európskom spoločenstve, ktorej sa zúčastnil aj minister školstva Martin Fronc. „Odbornú i laickú verejnosť zaujali výsledky našich školských aktivít, ktoré sme na výstave prezentovali,“ pochválil svojich kolegov i žiakov Tomáš Stolárik. Žilinčanov zasa v Bratislave zaujala priateľská atmosféra podujatia, nové kontakty a predpoklady novej spolupráce pre rozvoj tvorivých schopností žiakov pri adaptácii na život v európskom spoločenstve.Úspešná prezentácia


Na prezentácii stredných škôl žilinského regiónu, ktorá sa uskutočnila od 23. do 25. novembra minulého roku v Dome techniky, bola aj Združená stredná škola odievania a služieb v Žiline-Bytčici. Žiakom základných škôl, ale aj výchovným poradcom, rodičom a ostatnej verejnosti, poskytli pedagógovia i žiaci strednej školy v prvom rade informácie o možnostiach štúdia v študijných i učebných odboroch. Ale nezabudli ani na záujmovú činnosť, pripravované projekty, súťaže a iné aktivity školy.


Ponuka pre školský rok 2005/06
4-ročné študijné odbory s maturitou
3125 6 - odevníctvo
Po skončení školy môžu absolventi pracovať v oblasti technickej a technologickej prípravy výroby odevov, dokážu riadiť výrobu odevov vo veľkých i malých firmách na rôznych pozíciách - od modelárov až po pracovníkov technickej kontroly.
3137 4 - operátor odevnej výroby
Po získaní výučného listu a vykonaní maturitnej skúšky sú operároti pripravení uplatniť sa v rôznych pracovných činnostiach v odevnej výrobe, bezohľadu na to, či má priemyselný alebo zákazkový charakter, vrátane marketingu.
6446 4 - kozmetička
Tento študijný odbor pripravuje dievčatá na prácu v kozmeti-
ckých salónoch či v štúdiách krásy. Bez problémov si vedia poradiť s komplexným ošetrením, pestovaním a líčením pleti.
8237 6 - modelárstvo a návrhárstvo odevov
Absolventi tohto odboru majú široké pole pôsobenia v odevnej výrobe priemyselného i remeselného charakteru. Môžu nájsť uplatnenie ako stredne-technickí pracovníci v oblasti navrhovania a modelovania odevov, ale aj scénických kostýmov.


3-ročné učebné odbory
3152 2 - krajčír dámske odevy
Samostatne zhotoviť dámsku sukňu, blúzku, dámske šaty, nohavice, vestu, sako či zvrchník, to všetko sú zručnosti, ktoré počas učebnej doby nadobudnú žiaci z tohto odboru.
6456 2 - kaderník
Učebný odbor pripravuje žiakov v oblasti odborného poradenstva komplexnej starostlivosti o vlasy a stylingu v kaderníckych salónoch.


2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou
6403 2 - vlasová kozmetika
Toto denné štúdium je určené pre absolventov SOU v odbore kaderník. Tu získajú vedomosti potrebné na podnikanie v oblasti služieb so zameraním na kadernícke salóny.
6403 4 - podnikanie v remeslách a službách
Rovnako v dennom štúdiu sa môžu na svoje podnikateľské aktivity pripravovať aj dámski a pánski krajčíri. Ich príprava sa zameriava na podnikanie v oblasti služieb so zameraním na odevnú výrobu.


Raz budeme majstri
Združená stredná škola odievania a služieb v Žiline-Bytčici má takmer 900 žiakov. Len mizivé percento z nich tvoria chlapci. Všetci však do školy chodia radi a tešia sa na čas, keď už budú naozajstnými majstrami svojho remesla.
Vladimír POVALAČ, Divina
3. ročník, odevníctvo
Na tento odbor chodil aj môj bratranec. Mám rodinu, ktorá vlastní odevnú firmu a ešte predtým, ako som sa prihlásil na túto školu, som tam pomáhal. Páčilo sa mi to. Najviac ma baví rezanie materiálov a zakladanie. Návrhárstvo ma veľmi neťahá. Už si trúfam robiť dvorného krajčíra mojej mame.
Zuzana CUDRÁKOVÁ, Kotešová
2. ročník, zlatník - klenotník
Keď som končila základnú školu, hľadali sme zameranie umeleckého smeru. Mám rada výtvarnú výchovu a táto škola bola najbližšie môjmu bydlisku. To isté by som si vybrala aj teraz. Rada si robím drobné šperky, pokračujem v tom, čo ma baví.
Lenka NAHÁLKOVÁ, Martin
4. ročník, odevníctvo
Baví ma móda, baví ma práca s látkou, šitie. Prvé dva roky sme mali aj kreslenie, odevné výtvarníctvo, to bolo super. Čakala som ho aj vo vyšších ročníkoch, ale nevadí, že ho nemáme. Máme zasa maturity po novom. Teraz sa však rozhodujem, na ktorú vysokú školu si dám prihlášku.
Soňa VRANČÍKOVÁ, Žilina
2. ročník, modelárstvo
a návrhárstvo odevov
Túto školu som si vybrala preto, lebo od malička ma zaujímalo všetko, čo súviselo s módou. Šila som pre bábiky, rada som sa dívala na módne prehliadky. Škola splnila všetky moje očakávania. Myslela som si, že bude viac kreslenia a menej praxe, ale uvedomila som si, že ak chcem vedieť navrhovať šaty, musím sa ich najprv naučiť zhotoviť.
Miriama POLLÁKOVÁ, Trnové
2. ročník, modelárstvo
a návrhárstvo odevov
Som Sonina spolužiačka, a tak budem hovoriť o niečom inom. Nepáči sa mi, že máme veľa hodín, zavčasu začíname a neskoro končíme. Nevyhovuje to najmä žiakom, ktorí dochádzajú zďaleka. Veľa sa od nás vyžaduje a keď prídeme neskoro domov, ešte sa musíme učiť. Myslím si, že máme predmety, ktoré sú zbytočné, napríklad strojníctvo. Ale veľmi sa mi páči to, že tvoríme, že svoje pocity a myšlienky môžeme prenášať prostredníctvom rúk do modelov, ktoré vytvoríme.
Linda PÁNKOVÁ, Žilina
2. ročník, kozmetička
Tento odbor som si vybrala sama, pretože sa o kozmetiku zaujímam. Baví ma
kombinovanie farieb. Keď líčim ľudí, rada sa starám o ich pleť. V škole ma najviac zaujíma estetická výchova, kde kreslíme oči a podrobné detaily tváre. Na praxi teraz preberáme základné ošetrovanie pleti. Už sa veľmi teším, keď začneme s líčením. Všetko skúšam doma na mame a na kamarátkach.Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 2. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 6. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 7. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 8. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 9. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 10. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 705
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 8 085
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 770
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 329
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 409
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 981
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 732
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 302
 9. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 823
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 637
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V novej generácii predajní Lidl už dávno nejde len o pohodlné nákupy.


17. sep

Oddelnie bude mať kapacitu 42 lôžok.


14 h
Rastislav Chovanec je sklamaný z rozhodnutia SZĽH ohľadom baráže.

Veľký rozhovor s predsedom predstavenstva klubu HK Vlci Žilina pred začiatkom nového súťažného ročníka.


18. sep

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a mesto Bytča pripravili zaujímavé podujatie.


Milan Kosec 18. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obchody si môžu vybrať režim.


18. sep

Ako informoval portál Noviny.sk, osobné auto vletelo pod kamión, ktorý stál v odstavnom pruhu.


SITA 18. sep

Rodáčka z Dubnice nad Váhom sa vo svojich fotografiách snaží zachytiť inakosť.


18. sep

Hlavný cestný ťah je v obidvoch smeroch uzavretý.


12 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu