Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Pomoc na dobrej ceste života

Výchova je najťažšia, ale pritom najkrajšia činnosť na svete, pretože pripravuje dnešné deti, aby sa stali ľuďmi zajtrajška. Ako to však môžeme dosiahnuť, ak sa nestaráme o to, aký


Pomoc na dobrej ceste životaVýchova je najťažšia, ale pritom najkrajšia činnosť na svete, pretože pripravuje dnešné deti, aby sa stali ľuďmi zajtrajška. Ako to však môžeme dosiahnuť, ak sa nestaráme o to, aký bude zajtrajší svet? Je mi smutno vždy, keď sa stretnem s vysoko vzdelaným človekom, ktorý je súčasne vysoko nevzdelaný po stránke ľudskej, duchovnej, mravnej a morálnej. Som rád, že naše Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka nielen vzdeláva, ale i vychováva. Všíma si človeka ako celku a snaží sa vychovávať harmonickú osobu. Puberta a mladistvý vek je obdobie pozoruhodne dramatické, ale aj pozoruhodne krásne. Je to obdobie, keď mladý človek môže po prvý raz na sebe pracovať a vedome tvoriť sám seba. Prvý raz na vlastnej koži zažíva tvorivú činnosť života. Je architektom vlastnej osobnosti. Môže byť dobrým staviteľom, ale môže tiež všetko poriadne pokaziť. A to by nemal! Zaslúži si, aby sme mu na dobre ceste pomáhali. Ďakujem tým, ktorí sa rozhodli pomáhať a prajem všetkým, aby z tejto školy vychádzali ľudia harmonickí a krásni, tak odborne a intelektuálne, ako aj vnútorne.Mgr. Jozef Sarnecký, SDB riaditeľ SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Skryť Vypnúť reklamuKolektív pracovníkov SOU sv. Jozefa Robotníka. Od horného radu zľava: Ľubomír Piták, Marek Kajaba, Jozef Sarnecký, Igor Pecha, Marián Kvasnica, Stanislav Čelko, Anton Marec, Peter Pilko, Ján Katrena, Jozef Michňák, Viliam Riško, Koloman Pitron, Július Buchel, Roman Synak, Marián Lisko, Jozef Olbert, Jozef Šimčík, Viktor Franek, Ján Šuška, Jaromír Blendovský, Juraj Malý, Jozef Sivek, Mária Hrúzová, Martin Korenčiak, Valéria Kasmanová, Anna Šušková, Jarmila Šišilová, Ján Hanzel, Marián Troskovič, Jana Sarnecká, Dáša Mešková, Mária Boráková, Anna Papánová, Natália Hrtusová, Tatiana Stoláriková, Anna Troskovičová, Iveta Fedorčíková, Eva Horníková, Emília Bušíková. Na snímke chýbajú: Anton Belanec, Juraj Sedláček, Pavel Tichý.Priestor na komplexnú výchovu

Skryť Vypnúť reklamu


Stredné odborné učilište sv. Jozefa Robotníka v Žiline je škola, kde sa chlapci môžu odborne i duchovne pripraviť na svoju budúcnosť. Stredné odborné vzdelanie poskytuje v tomto školskom roku v šiestich 3-ročných učebných odboroch a v troch odboroch 2-ročného nadstavbového štúdia s maturitou. „Udržiavame priateľské kontakty aj s našimi absolventmi, ktorým chceme pomôcť zaradiť sa do sveta práce u nás i v zahraničí. Základnými podmienkami prijatia na našu školu je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotná spôsobilosť,“ hovorí riaditeľ SOU sv. Jozefa Robotníka Jozef Sarnecký, SDB. Kvalitnú výuku zabezpečujú učitelia teoretického vyučovania. Dôraz kladú nielen na odborné teoretické vedomosti a kvalitnú prípravu so všeobecno-vzdelávacím základom, ale aj na jazykovú prípravu. Po získaní výučného listu a úspešných prijímacích skúškach, môžu absolventi 3-ročných učebných odborov pokračovať v štúdiu v dvojročnom dennom maturitnom štúdiu. Na praktickom vyučovaní chlapci získavajú prax vo svojom odbore pod vedením majstrov odborného výcviku. Miestom odbornej praxe je firma Saldiel, ktorá vznikla na podporu výuky a výchovy robotníckej mládeže. Prax dopĺňa a skvalitňuje aj firma AMC, kde žiaci učilišťa získavajú teoretické a praktické poznatky na autách značky Fiat a Alfa Romeo. Súčasťou školy je aj domov mládeže, kde výchovnú starostlivosť v čase mimo vyučovania zabezpečujú saleziáni v duchu dona Bosca. „Deň v domove mládeže sa riadi denným programom, v ktorom je priestor na modlitbu, udržiavanie poriadku, vychádzky, záujmovú činnosť, štúdium, svätú omšu i osobné voľno,“ dozvedeli sme sa od Viliama Rišku, jedného z mladých saleziánov, ktorý sa venuje výchove mladých chlapcov v tomto učilišti.

Skryť Vypnúť reklamu


Voľný čas zaujímavo a zmysluplneZáber mimoškolských, voľnočasových aktivít pre žiakov SOU sv. Jozefa Robotníka je naozaj široký. Sedem záujmových krúžkov pracuje v samotnej škole, ďalšie dva sú pri odbornom výcviku a ostatných šesť pracuje v domove mládeže. Skúsme ich vymenovať. Klasická a digitálna fotografia (vedúci Ján Hanzel), diskusný krúžok v anglickom jazyku (Iveta Fedorčíková), diskusný krúžok v nemeckom jazyku (Anna Papánová), volejbalový krúžok (Július Buchel), stolársky krúžok (Marián Kvasnica), zdokonaľujeme sa v pravopise (Anna Troskovičová), počítačový krúžok (Koloman Pitron), skautský krúžok (Peter Pilko), elektrotechnický krúžok, gitarový krúžok (Pavol Kalata a Bohuš Levko, SDB), krúžok sebaobrany (Pavel Shcharbitski a Grišo Shved, SDB), hokejový krúžok (Igor Pecha a Jozef Sivek, SDB), futbalový krúžok (Peter Poliak a Marek Poláček), rádioamatérsky krúžok (Jozef Michňák, SDB), stolnotenisový krúžok (Viliam Riško, SDB). K tomu treba pripočítať ďalšie aktivity, ktoré nie sú vedené ako záujmové krúžky, napríklad už spomínaný chlapčenský spevokol, či kurz spoločenského tanca, ktorý sa skončil úspešným venčekom vo štvrtok, 27. januára večer. Hodno spomenúť aj oratórium s priľahlým ihriskom, kde saleziáni dona Bosca pripravujú najrôznejšie podujatia a ďalšie mimoškolské aktivity aj pre deti a mladých ľudí z farnosti. Ale to už je iná kapitola.Ponuka vzdelávacieho programu na školský rok 2005/2006Trojročné učebné odbory 3355 2 - stolár: Tu sa študenti naučia technologické postupy výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, ale vedia aj čítať technické výkresy, získajú vedomosti o stavbe dreva, jeho vlastnostiach, použití a technických možnostiach spracovania dreva. Absolvent tohto odboru môže potom pracovať v sériovej alebo aj individuálnej stolárskej výrobe.3661 2 - murár: Tento učebný odbor pripravuje chlapcov na povolanie murár, ale aj stavebný montážnik, ktorý dokáže vykonávať aj činnosti ako dlaždenie, obkladanie, betónovanie a omietanie.3675 2 - maliar: Absolvent tohto odboru sa dokáže po absolvovaní učilišťa uplatniť v stavebných organizáciách, službách i v remeselnej výrobe. V súčasnosti sa odbor maliar integruje s odborom murár, keď žiaci v prvom ročníku absolvujú spoločnú prípravu a od druhého ročníka sa špecializujú vo svojich odboroch.2466 2 09 - mechanik opravár - cestné motorové vozidlá: Po vyučení sú absolventi kvalifikovanými odbornými pracovníkmi, schopnými samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel.2678 2 - autoelektrikár: So základnými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami sa absolventi môžu smelo pustiť do štandardných opráv cestných motorových vozidiel, pri ktorých sú schopní použiť aj štandardnú meraciu a diagnostickú techniku. 2439 2 - lakovník: V žilinskom regióne profesia budúcnosti, ktorá sa v SOU sv. Jozefa Robotníka integruje s ďalšími činnosťami, ktoré súvisia s opravami auta. Napríklad s klampiarskymi prácami, mechanickými prácami či základmi elektrikárstva. Autolakovník dnes pracuje s ekologickými materiálmi a najmodernejšími ochrannými pomôckami. Dvojročné nadstavbové štúdium s maturitou3757 4 01 - dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava: Z tohto študijného odboru vychádzajú kvalifikovaní pracovníci, ktorí ovládajú dopravnú geografiu, poznajú základné úlohy v dopravnej a prepravnej činnosti. Vedia sa orientovať aj v obchodnej činnosti, poznajú základy a zásady dopravnej politiky pre činnosť vnútroštátnej dopravy.3659 4 01 - stavebníctvo - výroba stavieb: Absolventi sa dokážu uplatniť ako vysoko kvalifikovaní robotníci a technickí zamestnanci pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe. Ovládajú ekonomiku, ale aj princípy racionalizácie technických a technologických procesov. 3347 4 01 - drevárska a nábytkárska výroba - drevárstvo a nábytkárstvo: Uplatnenie v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby, priemyselného i individuálneho charakteru, to sú hlavné prednosti absolventov tohto odboru. K tomu treba pripočítať práce súvisiace s prípravou výroby, odbytom, skladovým hospodárstvom a zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.Saleziáni v Žiline •7. septembra 1924 - príchod saleziánov na Slovensko •20. novembra 1938 - príchod saleziánov do Žiliny •14. apríla 1950 - násilné prerušenie činnosti saleziánov •25. novembra 1989 - znovu otvorenie Saleziánskeho domu •1. mája 1991 - vznik SOU sv. Jozefa Robotníka •1. mája 1991 - v Žiline sa začínajú stavať priestory oratória •1. septembra 1991 - otvorenie SOU sv. Jozefa Robotníka, prvého cirkevného učilišťa na Slovensku •1. mája 1991 - prvým riaditeľom školy sa stal František Kubík, SDB •30. júna 1994 - školu opustili prví absolventi učebných odborov •1. septembra 1994 - na riaditeľské miesto nastúpil Štefan Wallner, SDB •1. septembra 1998 - ďalším riaditeľom sa stal Marián Bielik, SDB •1. septembra 2001 - škola oslavuje 10. výročie vzniku •1. septembra 2003 - za riaditeľa školy je vymenovaný Jozef Sarnecký, SDBŽivot študentský, život veselý Aj vtedy, keď sa žije na cirkevnom učilišti. O jeho slastiach i strastiach sme sa porozprávali s troma zástupcami školy. Prvý z nich je pedagóg a vychovávateľ, ostatní dvaja študenti. Viliam RIŠKO, SDB Vždy som cítil, že saleziáni, s ktorými som sa stretol v mladosti, mi veľmi pomohli práve v mojom dospievaní a zohrali dôležitú úlohu v mojom návrate k normálnemu životu i k Bohu. Takouto pomocou som chcel pre mladých byť aj ja. V domove mládeže je teraz ubytovaných asi 86 chlapcov. Je to zariadenie, ktoré má zabezpečiť stravu, ubytovanie, prípravu na vyučovanie a voľnočasové aktivity. Práve v poslednej oblasti máme pre chlapcov rôzne možnosti. Či už športové - volejbal, futbal, hokejbal, chceli by sme floorbal, máme aj krúžok sebaobrany. Niektoré krúžky majú náboženský charakter. Pripravujeme aj spoločenské akcie, mali sme imatrikulácie, za nami je aj venček tanečného krúžku, ktorý navštevovalo asi 13 odvážlivcov. Tam sme ich učili aj základy spoločenského správania. Robíme aj rôzne turnaje v rámci celého okruhu nášho pôsobenia v tomto regióne. Na internáte máme aj spevácky zbor, ktorý je akýmsi pozostatkom zmiešaného zboru Prameň, teraz je to čisto chlapčenská záležitosť. Spievajú pre radosť, nielen na liturgických obradoch.Martin PŇAČEK, Rabčice 1. NDŠ, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava Na škole som už štvrtý rok. Chodil tu aj môj starší brat, ktorý mi ju poradil. Vyučil som sa za autoelektrikára. Život na internáte je asi taký ako na iných internátoch. Až na to, že každé ráno máme vyhradený čas aj na modlitbu. Vlani sme zorganizovali spevokol s chalanmi, ktorí majú záujem o spev a stretávame raz do týždňa. Niektorí hrávajú aj na hudobných nástrojoch.Lukáš RATULOVSKÝ, Liptovský Mikuláš 3. r., mechanik opravár - cestné motorové vozidlá Páči sa mi tu najmä prístup saleziánov ku žiakom. Takto mám možnosť vzdelávať sa aj po tej duchovnej stránke. Škola mi dala dosť veľa, z praktickej aj teoretickej stránky. Sú tu aj veľmi dobrí učitelia. Keď som sa rozprával s inými chlapcami, povedali mi, že oni veru také možnosti na prax nemajú. Čo by som tu zmenil? Asi nič. Ja som tu veľmi rád.


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 3. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 7. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 8. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 770
 2. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 4 992
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 710
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 379
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 921
 6. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 700
 7. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 390
 8. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 3 389
 9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 845
 10. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca 2 410
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Cestu k zvýšeniu zaočkovanosti v kraji vidí župa u VakciZuzky.


TASR 3 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj aký historický úspech dosiahli hokejisti, že Zlaté Moravce majú legionárskou posilou a legenda Nitry otvorene hovorí na adresu FC.


12 h
Ján Bernát s Pavlom Staňom po víťazstve na Cypre.

Pár viet redakcie MY Žilinských novín k odchodu Jána Bernáta do Belgicka.


24 h

Práce by mali byť ukončené do konca augusta.


3. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Stavebné povolenie nikto nenapadol. Susedia hovoria, že sa o ňom dozvedeli, až keď bolo právoplatné.


21 h

Najhoršie sú piatky a nedele, autá sa posúvajú slimačím tempom.


3. aug

Stojí na okraji lesa, hrozilo rozšírenie požiaru do lesného porastu.


3. aug