Utorok, 13. apríl, 2021 | Meniny má AlešKrížovkyKrížovky

Mesto Bytča

Súčasťou reformy slovenskej verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) je aj jej nové organizačné a kompetenčné usporiadanie. Kvôli častým zmenám v posledných rokoch strácajú občania prehľad a nevedia, na ktorom úrade si môžu svoje požiadavky vybaviť.


Mesto Bytča
Mesto, ktoré myslí na obyvateľov


So samosprávnymi orgánmi sa občania stretávajú denne vo svojich obciach a mestách. Túto stránku venujeme orgánom samosprávy v meste Bytča.


„Máme za sebou polovicu volebného obdobia,“ hovorí primátor mesta Peter Korec a rekapituluje, čo sa z volebného programu doteraz podarilo urobiť:
Mesto úspešne zrekonštruovalo kúpalisko na Dužstevnej ulici, kde preinvestovalo čiastku 7,5 milióna korún. Ukončila sa plynofikácia mesta, okrem mestskej časti Mikšová. I tam je však plynofikácia projekčne pripravená a začne podľa záujmu občanov. Rovnako je dokončená plynofikácia materských škôl a kultúrnych domov. Mesto podporilo výstavbu 16 bytových jednotiek na Sakalovej ulici a výstavbu nadzemných garáží. Ukončili sa aj dostavby domov obradov v mestských častiach Mikšová a Hliník nad Váhom. Za úspech treba považovať aj ukončenie druhej etapy výstavby pešej zóny, ktorá zahŕňala aj rekonštrukciu chodníkov na Moyzesovej ulici a ďalšie rozsiahle opravy a rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.
„A čo nové sa v Bytči pripravuje?“ chceli sme sa dozvedieť od primátora Petra Korca.
Je pripravená projektová dokumentácia prístavby polyfunkčného objektu na Treskoňovej ulici, kde bude v časti pod sociálnymi bytmi nové kultúrno - spoločenské centrum. Bude tam viacúčelová sála s 258 miestami, kde sa budú dať alternatívne organizovať rôzne kultúrne a spoločenské akcie (koncerty, plesy, stretnutia občanov, divadelné predstavenia, semináre). Bude tu aj moderná kinosála so 108 miestami, ďalej priestory pre kluby, výstavy a klubovňa s internetom. Predpokladám, že to dokončíme do konca roku 2005. Na mestskom zastupiteľstve sme schválili aj vypracovanie štúdie na prestrešenia hádzanárskeho ihriska, čím by vznikla aj viacúčelová športová hala. V programe Európska infraštruktúra sme predložili projekt, ktorého predmetom je zvýšenie energetickej efektívnosti budov v areáli Základnej školy na Mierovej ulici v hodnote približne 50 miliónov korún.
„To všetko sú veľké projekty, ale život v meste sa skladá najmä z maličkostí, ktoré občanom spríjemňujú alebo znepríjemňujú život,“ bola tento mesiac naša posledná otázka pre Petra Korca.
Je to pravda. Môžem spomenúť, že úspešne pokračujeme v udržiavaní čistoty a poriadku v meste, k čomu rozhodne prispieva aj jarné a jesenné rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov. Stále poskytujeme finančný príspevok na prípravu a rozvoz obedov pre dôchodcov. Momentálne sa pripravujeme na revitalizáciu priestorov nádvoria areálu Zámku, ale aj námestia a ostatných zelených plôch mesta. Pri bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka by mala vzniknúť oddychová zóna. Čím skôr by sme chceli kúpiť mestský informačný systém, ktorý by priniesol zefektívnenie práce mestského úradu, ale umožnil aj lepšie informovanie občanov prostredníctvom internetu. V budúcnosti by sme chceli zaviesť vybavovanie niektorých druhov podaní elektronickou formou.


Mesto informuje
Od začiatku roka 2002 Mesto zastrešuje aj matriku, školstvo a stavebný úrad. Tu sa vykonáva aj overovanie podpisov a listín prostredníctvom pracovníka Mestského úradu. Do konca októbra 2004 tu overili 345 listín a 7552 podpisov, pričom poplatok za overenie podpisu je 30 korún a za jednu stranu listiny 50 korún. Stavebný úrad vydáva pre občanov mesta územné, stavebné, kolaudačné a asanačné rozhodnutia, ďalej rozhodnutia k výstavbe a vykonáva obhliadky na tvári miesta. Jeho nadriadeným orgánom je Krajský stavebný úrad v Žiline, ktorý je zároveň aj odvolacím orgánom. Do augusta tohto roku vydal 30 územných rozhodnutí, 155 stavebných povolení, 85 kolaudačných a 15 asanačných rozhodnutí pre fyzické i právnicke osoby.


Za prvých desať mesiacov roku 2004 sa v Bytči narodilo 106 detí, zomrelo 108 občanov, sobáš uzavrelo 83 párov a na trvalý pobyt sa prihlásilo 110 ľudí.


Mesto Bytča v roku 1992 zriadilo Mestskú políciu, ktorá má v súčasnosti 8 členov.


Štátny fond
rozvoja bývania
Žiadatelia, budúci stavebníci z celého okresu Bytča môžu predložiť svoje žiadosti na získanie úveru na výstavbu rodinného somu na MsÚ. Príslušný pracovník overí žiadosť a priebežne kontroluje čerpanie podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.

Školstvo
Mesto Bytča spravuje:
• dve základné školy (ZŠ na Lániho ul. má 631 žiakov, na Mierovej 878 žiakov),
• Základnú umeleckú školu (511 žiakov),
• Centrum voľného času (navštevuje ho 740 žiakov),
• materské školy (Dostojevského - 147 detí, Hurbanova - 128 detí a v mestských častiach Hrabové, Hliník, Pšurnovice a Malá Bytča - dovedna 113 detí).


Orgány mesta
Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Ing. Peter Korec.


Mestské zastupiteľstvo (MZ)
• má 17 poslancov. V tomto volebnom období sa prvýkrát volili poslanci v jednom volebnom obvode pre celé katastrálne územie Veľká Bytča. Po jednom poslancovi si volili obyvatelia v katastrálnych územiach Hrabové, Hliník nad Váhom, Pšurnovice, Malá Bytča a Mikšová. To znamená, že občania sa so svojimi požiadavkami môžu obrátiť na každého poslanca.
• Vladislav Bachorík (zástupca primátora mesta), Ing. Peter Bologa, Ing. Štefan Bučo, Michal Filek, Ing. Ladislav Gajdošík, JUDr. Miloš Gero, Milan Hajdúch, Ing. Jaroslav Janešík, Ing. Milan Kalaš, JUDr. Róbert Mendel, Ing. Anna Pániková, Pavol Placek, Jozef Raždík, Ing. Peter Sakala, Ladislav Sojčák, JUDr. Anton Školek, MUDr. Vladimír Tvrdý.


Činnosť MZ
• rozhoduje o základných otázkach života mesta,
• určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
• schvaľuje rozpočet mesta a kontroluje jeho čerpanie,
• schvaľuje územný plán mesta,
• rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho
• poplatku,
• rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
• uznáša sa na nariadeniach,
• udeľuje čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
• ustanovuje erb mesta, jeho vlajku a pečať.


Primátor mesta
• je najvyšším výkonným a predstaveným mesta,
• je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta
• a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
• v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom,
• zvoláva a vedie zasadanie Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady,
• podpisuje ich uznesenia.


Poradné orgány
Mestská rada: Vladislav Bachorík, JUDr. Róbert Mendel, Jozef Raždík, JUDr. Anton Školek, MUDr. Vladimír Tvrdý.
Finančná komisia: Jozef Raždík (predseda), Ing. Štefan Bučo, Ing. Jaroslav Janešík, Zdenka Janišová, Ing. Milan Ovseník (členovia).
Komisia správy majetku a podnikateľských činností: Vladislav Bachorík (predseda), JUDr. Róbert Mendel, Ing. Anna Pániková,
Ing. Jaromír Janiš, Rastislav Martinický (členovia).
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia: JUDr. Anton Školek (predseda), Ing. Ladislav Gajdošík, Pavol Placek, Ing. Peter Sakala, Ing. Dušan Urban, Ing. Jozef Magerčiak, Miroslav Minarčík (členovia).
Komisia sociálna, bytová, verejného poriadku a vnútornej správy: MUDr. Vladimír Tvrdý (predseda), JUDr. Miloš Gero, Milan Hajdúch, Ladislav Sojčák, Jozef Kolkus, Ing. Ľubomír Raši, Ing. Peter Homolík (členovia).
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu: Ing. Peter Bologa (predseda), Michal Filek, Ing. Milan Kalaš, Mgr. Gabriela Uhliariková, Pavol Matejčík (členovia).


Mestský úrad
• je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
• jeho činnosť zabezpečujú zamestnanci mesta,
• zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta,
• zabezpečuje odborné podklady na rokovanie MZ, mestskej rady
• a komisií,
• vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí primátora vydaných
• v správnom konaní,
• vykonáva nariadenia, uznesenia MZ a rozhodnutia primátora,
• na jeho čele stojí a prácu MsÚ organizuje prednosta úradu
• Ing. Ľubor Guniš.


Oddelenia MsÚ
• finančné (referát učtovníctva, referát daní a poplatkov,
• referát miezd a personalistiky, referát pokladne),
• organizačno-správne, školstva a kultúry (referát evidencie
• obyvateľov a matriky, referát sociálnych služieb, referát kultúry,
• referát CO, PO a OBP, referát dopravy, referát školstva,
• archív Mestského úradu, Mestská kižnica),
• správy majetku a regionálneho rozvoja (referát podnikateľskej
• činnosti, referát správy majetku, referát regionálneho rozvoja,
• referát štatného fondu rozvoja bývania),
• výstavby a životného prostredia (referát územného plánovania,
• referát stavebného poriadku, referát výstavby, referát
• životného prostredia).
Jednotlivé referáty vytvárajú originálne kompetencie, to sú tie, ktoré mesto vykonáva samostatne a vo vlastnom mene, ale aj takzvané prenesené kompetencie, kde mesto plní zákonom zverené úlohy štátnej správy.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 2. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 3. Poznáme finalistov Office roka 2020
 4. Vlastný zlatý poklad môže byť dobrou ochranou pred infláciou
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 7. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 8. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 9. Prešovská spoločnosť MAXECO sa presadila na medzinárodnom trhu
 10. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
 1. Goji: bobule šťastia pomáhajú proti depresii
 2. Poznáme finalistov Office roka 2020
 3. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 4. Jar je vo vzduchu. Alergie tiež
 5. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 6. SodaStream na Slovensku predstavuje príchute nápojov od PEPSI
 7. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 8. Bratia Žampovci majú za sebou veľmi úspešnú lyžiarsku sezónu
 9. Biobavlnu nahradila viskóza
 10. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 53 531
 2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 25 447
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 21 763
 4. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 18 489
 5. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 15 930
 6. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 13 255
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 10 290
 8. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 10 204
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 9 229
 10. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 625
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Vlci hrali výborne počas celého stretnutia.

16 h

Diskusiu vysielame v stredu 14. apríla od 10. hodiny.

9. apr
Marek Hovorka v žilinskom drese.

Rodák z Dubnice bol najproduktívnejším hráčom Vlkov v bronzovej sezóne 2016/2017 (74 bodov - 28 gólov plus 46 asistencií).

12. apr

Opäť máte možnosť vyhrať 1000 eur.

12. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Žilinčanom bude k dispozícii už len 12 mobilných odberných miest.

11. apr

Prinášame prehľad výsledkov z jednotlivých obcí na hornej Nitre. Viaceré z nich opäť nezaznamenali žiadnych pozitívnych.

22 h

Za frontom k nám začne prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, pričom bude aj veterno a veľmi chladno, ojedinele až rekordne.

11. apr

Zaistili tisícky dávok marihuany.

22 h

Už ste čítali?