Sobota, 17. apríl, 2021 | Meniny má RudolfKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v SPoŠ Žilina

Vitajte u nás!

V piatok 12. novembra od 10.00 do 15.00 h budú dvere Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline otvorené dokorán pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať túto školu bližšie. Zvlášť sr


Vitajte u nás!

V piatok 12. novembra od 10.00 do 15.00 h budú dvere Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline otvorené dokorán pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať túto školu bližšie. Zvlášť srdečne privítajú výchovných poradcov, žiakov základných škôl a ich rodičov, ktorým chcú ukázať, aké perspektívy a možnosti sebarealizácie ponúka štúdium na tejto škole. Súčasťou Dňa otvorených dverí bude výstava ovocia a zeleniny, výstava psov a drobných hospodárskych zvierat, ukážky aranžovania kvetín a drezúry jazdeckých koní. Vitajte a cíťte sa dobre!

Skryť Vypnúť reklamu


Stredná poľnohospodárska škola v Žiline je v súčasnosti jedinou školou v žilinskom regióne, ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie ekonomicko-záhradnícko-poľnohospodárskeho zamerania. Všetky odbory sú štvorročné a končia maturitnou skúškou. O minulosti, súčasnosti a budúcnosti školy sme sa rozprávali s jej riaditeľom, Ľubomírom Schvarcom (na snímke). Škola, ktorá má budúcnosť Stredná poľnohospodárska škola v Žiline vznikla v roku 1960 a prešla určitým vývojom. Na začiatku tu boli len poľnohospodárske odbory. Prelom nastal v roku 1990, keď sme otvorili študijný odbor agropodnikanie so zameraním na poľnohospodárske služby, manažment a poľnohospodársku prevádzku. Škola sa ďalej profilovala, pribudol ďalší študijný odbor, ekonomika pôdohospodárstva a výživy, ktorý je na 90 percent totožný s obchodnou akadémiou. To znamená, že jeho absolvent je po všetkých stránkach pripravený aj na vysokú školu ekonomickú. Ponuku sme rozšírili a v súčasnosti veľký boom prežíva záhradnícka výroba, ktorú na budúci september otvoríme už druhýkrát. Je to veľmi dobrý odbor, pretože absolvent môže pracovať ako živnostník, súkromník, môže podnikať v záhradníctve, prípadne aj ďalej študovať na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre záhradnícku výrobu či iné odbory. Ale môžu si vybrať aj ďalšie vysoké školy, pretože napríklad biológiu a chémiu vyučujeme na úrovni gymnázia, dostatočne máme zabezpečenú aj výuku angličtiny a nemčiny.

Skryť Vypnúť reklamu


Aký je dnes záujem mladých ľudí o štúdium na vašej škole? Naša škola vždy bola pre žiakov dostatočne atraktívna. V deväťdesiatych rokov záujem trochu upadol, potom sa opäť zvýšil a stabilizoval. Teraz máme na škole 13 tried a 342 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 30 kvalifikovaných pedagógov. Máme 13 klasických tried a 10 odborných učební. Tie sú vybavené audiovizuálnou technikou, učebnými pomôckami, modernou výpočtovou technikou s internetom. Kvalita výuky je na takej úrovni, že každý absolvent môže pokojne pokračovať v ďalšom štúdiu, buď na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu, ale aj pracovať vo firmách rôzneho zamerania, prípadne sa sám pustiť do podnikania. Veríme, že po vstupe do Európskej únie sa aj podmienky pre poľnohospodárstvo na Slovensku stabilizujú a zlepšia a odrazí sa to ešte viac na záujme žiakov.

Skryť Vypnúť reklamu


 Máte každý rok dostatočný počet záujemcov o štúdium na vašej škole? Iste, aj záujemcov nad plánovaný počet, ako môžeme prijať. Aspoň po minulé roky to tak bolo. Neviem, ako to bude teraz, lebo mnohé gymnázia rozšírili svoje možnosti štúdia, ale myslíme si, že to pôjde skôr na úkor kvality.Od vašich žiakov sme počuli, že na škole pracujú aj rôzne záujmové krúžky. Je ich skutočne dosť. Či už je to skupina športových krúžkov, ako je volejbal, basketbal, futbal, futsal. Máme telocvičňu aj dobre vybavené posilňovne. V rámci krúžkovej činnosti sa robí aj aranžovanie, máme krúžky kreativity, jazykov, ekonomické, internetové. Každý si nájde to svoje.Majú žiaci, ktorí bývajú ďaleko od Žiliny a každodenné dochádzanie im nevyhovuje, aj možnosť ubytovania? S tým nie je problém. V spolupráci so Strednou zdravotnou školou v Žiline, ktorá je hneď vedľa, im môžeme poskytnúť ubytovanie v domove mládeže, kde je aj možnosť celodenného stravovania. Žiaci, ktorí denne dochádzajú, sa môžu stravovať v našej jedálni, kde sa varí klasicky i podľa zásad racionálnej výživy. Varíme vo vlastnej kuchyni.Práca v poľnohospodárstve, to je predovšetkým prax. Ako a kde ju zabezpečujete? Prax tento školský rok prvýkrát organizujeme inak. Donedávna sme ju robili na školskom majetku. Ten však bol vyradený zo siete školských zariadení, a tak žiaci vykonávajú prax priamo vo firmách, ktoré sú progresívne, a kde nám dokázali vytvoriť adekvátne podmienky. Napríklad v Hyze, v poľnohospodárskom družstve Krasňany, v Zástraní na bývalom školskom majetku, kde je chov oviec. Je to veľmi dobré.A čo zahraničné praxe? V júni začneme v spolupráci s poľskou školou v Miedzyswieciu recipročnú, týždňovú prax. S touto školou to bude prvý raz, doteraz sme robili výmeny s inými školami v zahraničí a v takejto praxi sa dokážeme orientovať. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov máme tie najlepšie, boli prospešné pre žiakov i učiteľov.Na záver možno ešte niekoľko slov o budúcnosti. Už na budúci školský rok by sme chceli zaradiť do ponuky pre maturantov vyššie odborné pomaturitné štúdium vidiecka turistika v rozsahu troch rokov. Aj jeho súčasťou bude zahraničná prax. Bude to denné štúdium a jeho absolvent by mal získať titul diplomovaný špecialista a malo by to byť na úrovni nižšieho vysokoškolského vzdelania.Umožňuje vaša škola aj štúdium popri zamestnaní? Zatiaľ nie. Ale keď otvoríme vyššie odborné štúdium vidiecka turistika, tak, pokiaľ budú záujemci, budeme uvažovať aj o štúdiu popri zamestnaní.Študijný odbor agropodnikanie4210 6 Tento študijný odbor má tri odborné zamerania, ktoré sa dajú študovať na Strednej poľnohospodárskej škole v Žiline. Podmienky prijatia sú podobné ako pri študijnom odbore ekonomika poľnohospodárstva, väčší dôraz sa však kladie na zdravotný stav žiaka. Ten by nemal trpieť poruchami pohybového ústrojenstva, alergiami kože, dýchacích ciest či chorobami srdca. Spoločnou črtou vzdelávania a prípravy vo všetkých troch zameraniach je odborná príprava pre jednotlivé druhy činnosti technicko-hospodárskych a riadiacich pracovníkov, ktorí sa po maturitnej skúške môžu venovať vedeniu malých a stredných podnikov, samostatnému podnikaniu alebo štúdiu na vysokej škole.02 poľnohospodárske služby Absolvent tohto odborného zamerania spozná počas štúdia problematiku spracovateľských poľnohospodárskych produktov, základy marketingu, podstatu a spôsoby využívania informatiky, rozvíjania podnikateľských aktivít a riadenia služieb pre poľnohospodárstvo, agropodnikanie, záhradkárstvo. Počas štúdia získajú žiaci vodičské oprávnenie na osobné auto, naučia sa jednoduché a podvojné účtovníctvo, angličtinu či nemčinu a osvoja si aj techniku administratívy.08 poľnohospodársky manažment Aj poľnohospodárstvo potrebuje dobrých manažérov, ktorí dokážu vykonávať príslušné činnosti, používať výpočtovú techniku v riadení výroby, v účtovníctve, pri vedení a využívaní štatistiky a v technike administratívy. Nuž a k dobrému manažérovi neodmysliteľne patrí ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka a vodičský preukaz na osobné auto.09 záhradnícka výroba Záhradnícka výroba, to je v prvom rade ovládanie odborných záhradníckych prác pri pestovaní, ochrane a zbere záhradníckych plodín. Absolvent získa poznatky o tom, ako dopestovať, spracovávať, upravovať, skladovať, expedovať a predávať záhradnícke výpestky a produkty. Okrem toho sa vie orientovať aj v marketingu a v manažérskych činnostiach. Neposlednou záležitosťou je schopnosť pripravovať materiál a pomôcky pre viazacie aranžérske práce, umenie ovládať rôzne techniky a spôsoby viazacích a aranžérskych prác. Aj tu sú samozrejmosťou základy ekonomiky, účtovníctva, marketingu, techniky administratívy a cudzí jazyk.Ekonomika pôdospodárstva4236 6 00 Tento 4-ročný študijný odbor je určený pre dievčatá i chlapcov, absolventov základných škôl. Predpokladom prijatia je úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, biológie a matematiky a zdravotná spôsobilosť žiaka. Absolvent tohto odboru vie samostatne ekonomicky myslieť a získané vedomosti dokáže uplatniť v ekonomických funkciách. Žiaci sa naučia riadiť a vykonávať technicko-hospodárske činnosti, účtovné, zásobovacie a odbytové operácie v podniku, budú vedieť vypracovať a viesť agendu malého a stredného podnikateľského subjektu, naučiť sa orientovať v základných právnych normách, ovládať písanie na stroji a počítači. Nezanedbateľná je aj komunikácia s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi a znalosť dvoch cudzích jazykov.Prečo sme tu!Iveta Pratáková, Strečno III. ročník ekonomika pôdohospodárstva Tento odbor som si vybrala najmä preto, že ma zaujíma manažment. Chcela by som sa tu zdokonaliť v ekonomike a v účtovníctve. Vedomosti, ktoré na tejto škole získam, určite dokážem využiť aj ako sekretárka, ale aj na vyšších postoch, trebárs v manažmente firmy.Marián Kadaši, Strečno III. ročník agropodnikanie - poľnohospodárske služby Na túto školu som sa prihlásil najmä kvôli zvieratám, ktoré mám veľmi rád. Poznatky zo školy viem uviesť aj do praxe v jednotlivých činnostiach. Práca so zvieratami ma naozaj veľmi baví, najradšej mám psov a kone. Vo voľnom čase chodievam ku krstnému otcovi, ktorý chová bernské salašnícke psy.Ivana Lacková, Lutiše I. ročník agropodnikanie - záhradnícka výroba Na školu som prišla preto, lebo mám veľmi rada kvety a baví ma práca s nimi. Pestujem ich aj doma. Už som si vyskúšala aj aranžovanie kytíc. Najradšej robím so suchými kvetmi. Preto študujem záhradníctvo.Tomáš Bezdeda, Žilina IV. ročník agropodnikanie - poľnohospodársky manažment Doviedla ma sem láska k prírode a záujem o ekonomiku. Je to jediná škola, kde sa tieto dve veci dajú úspešne skĺbiť. Okrem poľnohospodárskej výroby som získal dosť vedomostí aj z účtovníctva a z ekonomických predmetov, ktoré môžem v budúcnosti využiť. A nielen v poľnohospodárstve.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 3. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 4. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 5. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 6. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 7. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
 8. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 9. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 10. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 2. Podcasty zdravotnej poisťovne Union sú najpočúvanejšie
 3. AURES Holdings sa vydáva na západ
 4. Výčínanie počasia spôsobuje najviac škôd v júni
 5. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 6. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 7. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 8. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 9. Reverzné inžinierstvo na FVT
 10. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 50 097
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 19 198
 3. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 12 829
 4. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 11 495
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 10 185
 6. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 684
 7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 8 069
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 713
 9. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 5 994
 10. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 894
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Dušan Gregor.

Rozhovor s hlavným koučom po skončení sezóny.

4 h

Mesto hľadá alternatívne možnosti obnovenia prevádzky.

6 h

Celkovo už napiekli a rozdali 13 500 veterníkov.

16. apr
Ilustračné foto.

Sťažnosti z Bytčice začali prichádzať po tom, čo zhotoviteľ prác začal s vývozom zeminy cez ulice Antona Bielka a Chalupkova.

16. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nešťastie si tento rok spomenuli aj niektorí Turčania. Od požiaru uplynulo už 39 rokov.

17 h

Ak bude počasie priaznivé, väčšinu prepravy budeme realizovať zadnou cestou, sľubuje investor.

15. apr

Auto zišlo z cesty a prevrátilo sa na strechu.

16 h

Prepúšťanie sa týka desiatok ľudí.

18 h