Nedeľa, 18. apríl, 2021 | Meniny má ValérKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Divinke

Novodobý erb, ktorý obyvatelia Divinky a Lalinka dostali ako darček k 600. narodeninám obce, symbolizuje jednu aj druhú. Tvorí ho modrý štít so zelenou pažiťou, na ktorej je žltý monogram MARIA z pôvodnej pečate Divinky a po jeho oboch stranách vyrastajú

dva biele kvety, ktoré symbolizujú Lalinok.

S vodou a plynou sú už "za vodou"
Utorok 26. októbra bol pre Divinku výnimočný deň. Robila sa tam definitívna kolaudácia poslednej etapy plynovodu. Dočkali sa ho všetci, hoci pôvodne mal byť oveľa skôr. O tom nám už porozpráva starosta Divinky Ján Suran.

S realizáciou plynu sme začali už v roku 2000. Prvá etapa bola v Divinke ukončená už v roku 2001 a odvtedy sa postupne prirábali a odovzdávali ďalšie vetvy. Minulý utorok to bolo posledných 800 metrov. Nepoznám presný počet domových prípojok, ale môžem povedať, že plyn má určite viac ako 95 percent domácností. Splynofikované sú aj obecné budovy, okrem materskej školy, kde sa už tretí rok snažíme zohnať financie, aby sme plyn mohli zaviesť aj sem. Paradoxom je, že plynové vedenie ide hneď vedľa. Z obecného rozpočtu si to v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť, máme tam akurát toľko peňazí, že dokážeme zaplatiť prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, rozhlasu a ďalšie obecné záležitosti.
Z plynu má určite radosť celá obec. Čo bude nasledovať teraz?
Asi je to pravda, že jedna dobrá vec prináša aj jednu zlú. Po vlaňajšej výstavbe vodovodu a po dokončení plynu máme úplne rozbité cesty a miestne komunikácie. Väčšina z nich bola len penetrovaná. Keď sa aj vyspravia nejakým kamenivom či štrkom, stačí väčšia búrka a všetko sa to vyplaví, pretože celá obec leží v podstate v svahu. Dohodli sme sa s firmou, ktorá nám robila plyn, že peniaze, ktoré by mali dať na opravu ciest, nám poukážu, aby sme aspoň niektoré časti miestnych komunikácií vyasfaltovali. Aj napriek tomu, že ešte nie je urobená kanalizácia. To je však zatiaľ hudba budúcnosti.
Dlhé roky ste mali problémy aj s vodou. Aká je situácia dnes?
Vodovod sme začali robiť v roku 1997, skolaudovali sme ho v roku 2000. Odvtedy je v prevádzke, ale ešte aj teraz sa dorábali krátke vetvy, aby pitnú vodu mali všetci. Zobrali sme si na to polmiliónový úver, aby sme dokázali uspokojiť všetkých. Najmä ľudí v tých častiach, ktoré hlavne v letných mesiacoch pociťovali výrazný nedostatok vody. Situácia to bola veľmi zlá, museli sme si dokonca požičať cisternu, aby sme v čase krízy vedeli ľudí pitnou vodou zásobovať. Dokonca sme to museli robiť aj tento rok. Vodovod ešte treba dotiahnuť na Hôrku, ktorá je najvyššie položenou časťou v Lalinku, tak bude naň napojená celá obec a spokojní už budú naozaj všetci. Bude to náročné, či už na financie alebo na stavebné práce, vzhľadom na polohu tam bude treba inštalovať aj dotláčačky vody. Jednou stranou miestnych komunikácií ide plyn, druhou by mala ísť voda a už teraz sú tam cesty ako menší tankodrom. Ale ľudia musia ešte chvíľu vydržať. Dať všetko do pôvodného stavu nebude najľahšie ani najlacnejšie.
Koľko komunikácií by ste potrebovali opraviť a koľko peňazí by ste na to potrebovali?
Keby sme chceli všetko dať na poriadok, potrebovali by sme najmenej dva milióny, pretože tých miestnych komunikácií je dosť a teraz sú aj pomerne vysoké ceny asfaltu.

Skryť Vypnúť reklamu

Skôr ako kaštieľ nadobro spadne
Na okraji Divinky, tesne pri budove obecného úradu sa vo veľkej záhrade hrdo vypína renesančný kaštieľ zo 16. storočia. Vyznačuje sa nárožnými arkiermi na priečelí. I keď sa na prvý pohľad zdá v dobrom stave, je prázdny a pomaly chátra.
V roku 1976 kaštieľ prešiel bezodplatne do majetku Žilinskej knižnice, o desať rokov neskôr skončila jeho vnútorná rekonštrukcia a oprava strechy. Asi do roku 2000 využívala obec priestory kaštieľa na organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Vtedy dala obec podnet na Okresný súd v Žiline na vysporiadanie vlastníctva kaštieľa. Už dvakrát súdne pojednávanie skončilo v prospech Divinky, avšak s kaštieľom sa stále nedá nič robiť, pretože knižnica sa stále odvoláva. "Je ideálny čas získať na rekonštrukciu kaštieľa peniaze z európskych fondov, nemôžeme však robiť nič, len sa dívať, ako nám chátra pred očami. Dokázali by sme z neho urobiť pekný spoločenský a kultúrny stánok, nielen pre našich občanov. O pár mesiacov už môže byť neskoro," sťažuje sa starosta Ján Suran.

Skryť Vypnúť reklamu

Bývať chcú ostať doma
Na rozmedzí obcí Divinka a Divina vládne už niekoľko mesiacov čulý stavebný ruch. Z rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Divinke tu začali stavať nový bytový dom. "Pôvodne to mali byť nájomné byty. Záujem ľudí o bývanie bol enormný, ale pre nedostatok financií, ktoré sme mali dostať z ministerstva, sme na takúto stavbu nedostali stavebné povolenie," sťažuje sa starosta obce Ján Suran. Pretože však chceli vyhovieť ľuďom, ktorí chceli v tejto lokalite bývať, stavať začali. Všetky finančné náklady však znášajú budúci obyvatelia domu. Nezáleží na tom, či majú peniaze zo Štátneho fondu rozvoja bývania, stavebného sporenia či z hypotekárneho úveru. "Každý si finančnú otázku musel vyriešiť sám," dodáva starosta.
Už o necelý rok by sa mohlo všetkých 16 bytov (troj-, dvoj- i jednoizbových) zaplniť. "Už sme za vodou a všetko vyzerá tak, že postavíme aj ďalšiu bytovku. Ešte tam máme kus obecného pozemku, ktorý však na výstavbu rodinných domov nie je veľmi vhodný, pretože pôda je tam vlhká a musí sa stavať na pilotoch. Je tam ešte dosť miesta aj na garáže, tie sa však budú stavať individuálne," teší sa Ján Suran.
Starostu teší aj skutočnosť, že mladí ľudia majú záujem ostať bývať v rodnej obci, veľký záujem o túto lokalitu je však trebárs aj zo Žiliny. Títo stavebníci si však musia kúpiť pozemky od súkromníkov, pretože obec už ďalšie nemá. A veľmi sa s nimi nepočíta ani po spracovaní nového územného plánu obce, ktorý by mal rozšíriť intravilán. "Akonáhle sa uvoľní nejaká chalupa, hneď tu máme päť aj šesť záujemcov o kúpu," tvrdí starosta. Obyčajne to nie je jednoduché, pretože tieto domy a pozemky nie sú vysporiadané, a na každom je niekoľko vlastníkov. Niekedy aj dvadsať.

Skryť Vypnúť reklamu

Bude aj kanalizácia
Najväčším problémom, ktorý trápi Divinku i Lalinok, je aj absencia kanalizácie. "Povrchové i spodné vody sú znečistené splaškovými vodami," tvrdí starosta Divinky Ján Suran. Preto sa spojili s okolitými obcami Dlhé Pole, Svederník, Divina, založili združenie Javorníky - východ a už majú hotový projekt na umiestnenie stavby čističky odpadových vôd, ku ktorej sa teraz vyjadrujú ostatné orgány, ktoré majú k tomu čo povedať.
Minulý týždeň sa však uskutočnilo stretnutie zástupcov združenia s generálnym riaditeľom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Žilina Miroslavom Kundríkom, z ktorého vyplynulo, že ich spoločnosť zaradila odkanalizovanie týchto obcí do svojho projektu už na rok 2008, pričom s prípravnými prácami sa začne už v roku 2006. "Kanalizačný zberač bude viesť z Diviny do Divinky a Svederníka, kde sa spojí so zberačom, ktorý pôjde z Dlhého Poľa. Tento bude potom pokračovať a ústiť do centrálneho kanalizačného zberača v Hornom Hričove," dodal starosta Ján Suran.

Jednou vetou...
•I keď Divinka má oficiálne len niečo cez 600 rokov, jej história siaha ešte ďalej.
•Výskumy archeológov svedčia o tom, že pred dvoma či troma tisícročiami patrila Divinka k najdôležitejším lokalitám na Slovensku.
•Na Veľkom vrchu, ktorý domáci nazývajú aj Bučník, sa našlo viacero predmetov, ktoré prezentujú lužickú kultúru z mladšej doby bronzovej, ďalej púchovské sídlisko z doby rímskej i slovanské sídlisko z doby Veľkomoravskej.
•Jedným z najunikátnejších nálezov je neskorolaténska spona z bieleho kovu, zliatiny medi a cínu.
•Na bradle Všivák sa našiel zasa kúsok čepieľky z kremeňa, ktorá svedčí o osídlení už v staršej dobe kamennej.
•Súčasťou Divinky je i Lalinok a obe obce sa prvýkrát spomínajú v roku 1393.
•Divinka najskôr patrila lietavskému panstvu, neskôr prešla pod panstvo Budatín.
•Lalinok bol od prvopočiatku pod budatínskym panstvom, časť obce však patrila zemianskym rodinám.
•Je celkom možné, že kedysi dávno bol Lalinok väčší ako Divinka.
•V Divinke je dnes asi 130 trvale obývaných chalúp, o 30 menej je v Lalinku.
•V oboch častiach žije 851 obyvateľov, z toho 128 detí a 723 dospelých.
•Najstrašou obyvateľkou obce je Helena Pavlechová, ktorá tento mesiac oslávi 94. narodeniny, najmladšia Natálka Kubáňová nemá ešte ani dva mesiace.

Ďalej sa nedá
Už sme spomínali, že v rámci realizácie nového územného a rozvojového plánu obce sa bude rozširovať aj jej intravilán. "Pôvodný zámer bol, aby sa rozšíril až po záhradkársku osadu v Považskom Chlmci, ale...," hovorí starosta Divinky Ján Suran. Za tým "ale" sa skrýva objavené ložisko lešteného vápenca (zlepenca), ktorý má svoje využitie v stavebníctve. A tak sa hľadá niekto, kto by mal záujem odkúpiť ložisko od štátu a začať s ťažbou lešteného vápenca a jeho následným spracovaním.

Stále sú udržiavané
Víkendy a prázdniny sú dni, keď sa počet obyvateľov Divinky zvyšuje. Vtedy sem prichádzajú tráviť voľné dni tí, ktorí sú vlastníkmi chalúp a rodinných domov, ktoré využívajú len na rekreáciu. "Najviac takýchto domov je v Lalinku a nás teší, že sú stále udržiavané, nedevastujú sa a nechátrajú," vyjadril sa na margo trvale neobývaných domov v Divinke a Lalinku starosta obce Ján Suran.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 2. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 3. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 4. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 5. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
 6. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 7. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
 2. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
 3. Podcasty zdravotnej poisťovne Union sú najpočúvanejšie
 4. AURES Holdings sa vydáva na západ
 5. Výčínanie počasia spôsobuje najviac škôd v júni
 6. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 7. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 9. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 10. Reverzné inžinierstvo na FVT
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 51 872
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 899
 3. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 14 807
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 11 440
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 9 953
 6. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 683
 7. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 944
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 782
 9. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 6 115
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 5 390
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Smútok žilinských hokejistov bol veľký.

Napínavý zápas rozhodol v dvanástej sérii samostatných nájazdov Róbert Džugan.

11 h
Dušan Gregor.

Rozhovor s hlavným koučom po skončení sezóny.

21 h

Mesto hľadá alternatívne možnosti obnovenia prevádzky.

22 h

Celkovo už napiekli a rozdali 13 500 veterníkov.

16. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?