Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 OBFZ ŽILINA

2. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 21. 10. 2004, zápisnica č. 13 93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj

2. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 13
93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj. Teplice-Konská 3:1, Hlboké – Zádubnie 6:1,
Nezb. Lúčka - Bytčica 1:0, Rašov – Turie 6:1. II. trieda: Podhorie – Divinka 1:2,
Lietava – Kotrč. Lúčka 1:1, Krasňany – Pov. Chlmec 0:0, Fačkov – Stránske 7:1, Hrič. Podhradie – Terchová 0:1, Horný Hričov – Súľov 1:3, Kam. Poruba – Štiavnik 1:0. III. tr. sk. A: Brodno – Dolná Tižina 1:0, Bitarová – Veľká Čierna 3:1, Gbeľany – Mojš 1:2, Rajec B – Zástranie 3:4, Kunerad – Nededza 2:4. III. tr. sk. B : Petrovice – Veľké Rovné 2:0, Divina – Hliník 2:1, Ovčiarsko – Kolárovice 2:3, Svederník – Hôrky
4:7. 94. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Divina pre porušenie RS, časť Športovo-technické zásady pre účinkovanie FK , časť III, bod 4 (predaj nápojov vo fľašiach, napriek upozorneniu DZ). 95. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 30. a 31. 10. 2004. 96. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. Štiavnik – Súľov dňa 30. 10. 2004 v ÚHČ.
3. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 12
153. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 1 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1, 5/a. 154. GARTNER Ján, Hliník, 800702, 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 3/a. 155. BREŽNÝ Martin, Terchová – dorast 880803, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 156. KRIŠTOFÍK Štefan, Terchová – dorast, 860427, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 157. ZBYTEK Maroš, Podhorie – dorast, 891122, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 1/b. 158. MIČEK Martin, Teplička n/V. – dorast, 871229, 3 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 159. JEŽÍK Michal, Veľké Rovné – dorast, 880924, 4 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 160. VANTUCH Juraj, Terchová – žiak, 920605, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 161. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 22. 10. 2004: LAŠ Jakub, Višňové – dorast 900823, zaplatiť 200 + 200 Sk, DUGOVIČ Peter, Nezb. Lúčka, 841218, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUDLA Marian, Bytčica, 820824, zaplatiť 200 + 200 Sk, FULJER Peter, Dlhé Pole, 750308, DOLNÍK Marian, Zbyňov 780819. 162. Žiadosť o zmenu resp. odpustenie trestu: VRÁBEL Ľuboš, Rašov, 860828 – zamieta sa, LACKO Stanislav, Rašov 760615 – zamieta sa, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 830318 – zamieta sa. 163. DK trestá FK Dolná Tižina peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 22. 10. 2004 (hrubé nešportové správanie divákov v MFS). DK nariaďuje FK Dolná Tižina nahlásiť náhradnú hraciu plochu na MFS
10. kola Dolná Tižina – Nededza na sekretariát ObFZ do 22. 10. 2004 do 12.00 h. MFS odohrať minimálne 15 km od vlastného štadióna DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 164. DK trestá FK Divina pokarhaním, podľa DP príl. 2 bod 6 (predávanie nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 165. CINKO Anton R, DK na návrh KR trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 3, bod 2. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 166. ROGOŇ Ladislav, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie R na 6 mesiacov N od 22. 10. 2004. DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
4. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 20. 10. 2004 zápisnica č. 15
109. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 16. a 17. 10. 2004: Dorast I. trieda: Podhorie – Mojš 6:2,
Dlhé Pole – Terchová 2:4, Hrabové – Kotešová 11:0, Trnové – Hôrky 2:0,
Višňové – Raj. Teplice-Konská 1:1, Teplička – Veľké Rovné 1:1. Dorast II. trieda: Nededza – Dolná Tižina 0:0,
Rašov – Krasňany 8:0, Gbeľany – Zádubnie 6:1, Horný Hričov – Zástranie 2:4. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Raj. Teplice-Konská 5:1 a 5:1, Rosina – Bytčica 3:1 a 4:0, Višňové – MŠK Žilina D 8:1 a 2:2, Liet. Lúčka – Bánová 1:1 a 2:2, Zbyňov – Kamenná Poruba chýba zápis, 0:8. I.tr. SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Belá B 16:2 a 13:0, Predmier – Dlhé Pole 4:3 a 4:0, Štiavnik – Krasňany 7:0 a 3:0. Žiaci II. tr. sk. A: Lietava – Turie 2:1, Liet. Svinná – Fačkov 3:1, Dolný Hričov – Stránske 3:0 kont., Jasenové –Ďurčiná 0:4, Hôrky – Babkov 3:0. II. tr. sk. B: Brezany – Trnové 0:0, Kotrč. Lúčka – Brodno 8:0,
Gbeľany – Nededza 2:1, Nezb. Lúčka – Zádubnie chýba zápis, Dolná Tižina – Mojš 4:0. II. tr. sk. C: Hrabové – Súľov chýba zápis, Hlboké – Petrovice 0:8, Bitarová – Kotešová 1:6, Hrič. Podhradie – Divinka 1:3, Rašov – Jablonové 4:1.
110. KM akceptuje ospravedlnenie TJ Stránske. 111. KM kontumuje MFS 9. kola žiaci II. tr.sk. A Dolný Hričov – Stránske na 3:0 a priznáva 3 body v prospech ŠK Dolný Hričov, podľa SP čl. 100, bod b/. 112. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola žiakov II. tr. sk. A medzi TJ Stránske a TJ Liet. Svinná dňa 24. 10. 2004 o 10.00 h. 113. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 114. KM predvoláva na zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16. 15 h. p. Dušana Papíka. 115. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Hrabové – Súľov (II. tr. sk. C), Nezb. Lúčka – Zádubnie (II.tr.sk.B), Zbyňov – Kam. Poruba (I. tr. SŽ sk. A). 116. KM upozorňuje TJ Zádubnie na včasné pripravenie hracej plochy na MFS (žiaci ). 117. KM upozorňuje TJ Babkov na skorý príchod na MFS (žiaci).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Zápisnica KR pri ObFZ Žilina
č. 13 zo dňa 20. 10. 2004
60. KR prijala ospravedlnenia: P.Bugala (neskoré), Ľ. Sklenár, A. Mihálik, M. Krupík. 61. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16.00 pre závažné nedostatky v zápisoch o stretnutí a ďalšie nedostatky nasledovných rozhodcov: M. Kristlbauer, K. Červená, T. Wojčík, J. Martinec ml., P. Bačinský, A. Gábriš, I. Hruboš, P. Hazda (podací lístok – Zbyňov – K. Poruba-SŽ a MŽ), I. Krajíček (podací lístok – N. Lúčka – Zádubnie – Ž), M. Krupík (podací lístok – Podhorie – Divinka – D), I. Melo (Krasňany – P. Chlmec – D). Účasť menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 62. KR oznamuje I. Hrubošovi, že dovolenkový lístok nie je ospravedlnením neúčasti na stretnutí. V prípade nepredloženia ďalšieho vysvetlenia na zasadnutie KR dňa 27. 10. 2004 komisia navrhne jeho potrestanie za neúčasť na stretnutí. 63. KR navrhne Vv ObFZ vyradenie P. Beniača z NL rozhodcov ObFZ Žilina na vlastnú žiadosť. 64. KR berie na vedomie list R. Sedliačka a považuje záležitosť za uzavretú. Ďalšie prípadné vysvetlenie poskytne KR osobne. 65. KR navrhne DK na potrestanie rozhodcu A. Cinka, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 199
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 158
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 925
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 13 515
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 746
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 10 023
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 618
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 607
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 359
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 148
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilina hlási 80 prípadov. Ako je na tom žilinský región?

V nemocniciach je hospitalizovaných 844 pacientov.

Testovanie na nový koronavírus.

Žilinská nemocnica otvorila Pandemický pavilón. Už má v ňom piatich pacientov

Aktuálne je pozitívnych už 57 zamestnancov žilinskej nemocnice.

Pandemický pavilón FNSP Žilina.

BYTČA: Lúpež, vyhrážanie i poškodzovanie majetku. Mladík si poriadne zavaril

Na obvineného muža policajti spracovali podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.

V III. lige kraľuje nezastaviteľný Hundák, v I. a II. triede na čele pätnásťgóloví strelci

Zápasy regionálnych či oblastných futbalových súťaží tento rok už pravdepodobne neuvidíme, väčšina duelov z jesennej porcie je však už za nami. Preto sme sa pozreli, ako vyzerajú poradie strelcov v jednotlivých súťažiach.

Daniel Hundák (druhý zľava) a Peter Jasenovský (tretí zľava) patria nielen medzi najlepších strelcov Bánovej, ale aj celej III. ligy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Aktuálne: Dopravná nehoda na Balkáne

Vodič má zrejme ťažké zranenie.

Už ste čítali?