Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 OBFZ ŽILINA

2. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 21. 10. 2004, zápisnica č. 13 93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj

2. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 13
93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj. Teplice-Konská 3:1, Hlboké – Zádubnie 6:1,
Nezb. Lúčka - Bytčica 1:0, Rašov – Turie 6:1. II. trieda: Podhorie – Divinka 1:2,
Lietava – Kotrč. Lúčka 1:1, Krasňany – Pov. Chlmec 0:0, Fačkov – Stránske 7:1, Hrič. Podhradie – Terchová 0:1, Horný Hričov – Súľov 1:3, Kam. Poruba – Štiavnik 1:0. III. tr. sk. A: Brodno – Dolná Tižina 1:0, Bitarová – Veľká Čierna 3:1, Gbeľany – Mojš 1:2, Rajec B – Zástranie 3:4, Kunerad – Nededza 2:4. III. tr. sk. B : Petrovice – Veľké Rovné 2:0, Divina – Hliník 2:1, Ovčiarsko – Kolárovice 2:3, Svederník – Hôrky
4:7. 94. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Divina pre porušenie RS, časť Športovo-technické zásady pre účinkovanie FK , časť III, bod 4 (predaj nápojov vo fľašiach, napriek upozorneniu DZ). 95. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 30. a 31. 10. 2004. 96. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. Štiavnik – Súľov dňa 30. 10. 2004 v ÚHČ.
3. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 12
153. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 1 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1, 5/a. 154. GARTNER Ján, Hliník, 800702, 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 3/a. 155. BREŽNÝ Martin, Terchová – dorast 880803, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 156. KRIŠTOFÍK Štefan, Terchová – dorast, 860427, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 157. ZBYTEK Maroš, Podhorie – dorast, 891122, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 1/b. 158. MIČEK Martin, Teplička n/V. – dorast, 871229, 3 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 159. JEŽÍK Michal, Veľké Rovné – dorast, 880924, 4 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 160. VANTUCH Juraj, Terchová – žiak, 920605, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 161. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 22. 10. 2004: LAŠ Jakub, Višňové – dorast 900823, zaplatiť 200 + 200 Sk, DUGOVIČ Peter, Nezb. Lúčka, 841218, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUDLA Marian, Bytčica, 820824, zaplatiť 200 + 200 Sk, FULJER Peter, Dlhé Pole, 750308, DOLNÍK Marian, Zbyňov 780819. 162. Žiadosť o zmenu resp. odpustenie trestu: VRÁBEL Ľuboš, Rašov, 860828 – zamieta sa, LACKO Stanislav, Rašov 760615 – zamieta sa, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 830318 – zamieta sa. 163. DK trestá FK Dolná Tižina peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 22. 10. 2004 (hrubé nešportové správanie divákov v MFS). DK nariaďuje FK Dolná Tižina nahlásiť náhradnú hraciu plochu na MFS
10. kola Dolná Tižina – Nededza na sekretariát ObFZ do 22. 10. 2004 do 12.00 h. MFS odohrať minimálne 15 km od vlastného štadióna DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 164. DK trestá FK Divina pokarhaním, podľa DP príl. 2 bod 6 (predávanie nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 165. CINKO Anton R, DK na návrh KR trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 3, bod 2. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 166. ROGOŇ Ladislav, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie R na 6 mesiacov N od 22. 10. 2004. DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
4. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 20. 10. 2004 zápisnica č. 15
109. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 16. a 17. 10. 2004: Dorast I. trieda: Podhorie – Mojš 6:2,
Dlhé Pole – Terchová 2:4, Hrabové – Kotešová 11:0, Trnové – Hôrky 2:0,
Višňové – Raj. Teplice-Konská 1:1, Teplička – Veľké Rovné 1:1. Dorast II. trieda: Nededza – Dolná Tižina 0:0,
Rašov – Krasňany 8:0, Gbeľany – Zádubnie 6:1, Horný Hričov – Zástranie 2:4. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Raj. Teplice-Konská 5:1 a 5:1, Rosina – Bytčica 3:1 a 4:0, Višňové – MŠK Žilina D 8:1 a 2:2, Liet. Lúčka – Bánová 1:1 a 2:2, Zbyňov – Kamenná Poruba chýba zápis, 0:8. I.tr. SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Belá B 16:2 a 13:0, Predmier – Dlhé Pole 4:3 a 4:0, Štiavnik – Krasňany 7:0 a 3:0. Žiaci II. tr. sk. A: Lietava – Turie 2:1, Liet. Svinná – Fačkov 3:1, Dolný Hričov – Stránske 3:0 kont., Jasenové –Ďurčiná 0:4, Hôrky – Babkov 3:0. II. tr. sk. B: Brezany – Trnové 0:0, Kotrč. Lúčka – Brodno 8:0,
Gbeľany – Nededza 2:1, Nezb. Lúčka – Zádubnie chýba zápis, Dolná Tižina – Mojš 4:0. II. tr. sk. C: Hrabové – Súľov chýba zápis, Hlboké – Petrovice 0:8, Bitarová – Kotešová 1:6, Hrič. Podhradie – Divinka 1:3, Rašov – Jablonové 4:1.
110. KM akceptuje ospravedlnenie TJ Stránske. 111. KM kontumuje MFS 9. kola žiaci II. tr.sk. A Dolný Hričov – Stránske na 3:0 a priznáva 3 body v prospech ŠK Dolný Hričov, podľa SP čl. 100, bod b/. 112. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola žiakov II. tr. sk. A medzi TJ Stránske a TJ Liet. Svinná dňa 24. 10. 2004 o 10.00 h. 113. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 114. KM predvoláva na zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16. 15 h. p. Dušana Papíka. 115. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Hrabové – Súľov (II. tr. sk. C), Nezb. Lúčka – Zádubnie (II.tr.sk.B), Zbyňov – Kam. Poruba (I. tr. SŽ sk. A). 116. KM upozorňuje TJ Zádubnie na včasné pripravenie hracej plochy na MFS (žiaci ). 117. KM upozorňuje TJ Babkov na skorý príchod na MFS (žiaci).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Zápisnica KR pri ObFZ Žilina
č. 13 zo dňa 20. 10. 2004
60. KR prijala ospravedlnenia: P.Bugala (neskoré), Ľ. Sklenár, A. Mihálik, M. Krupík. 61. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16.00 pre závažné nedostatky v zápisoch o stretnutí a ďalšie nedostatky nasledovných rozhodcov: M. Kristlbauer, K. Červená, T. Wojčík, J. Martinec ml., P. Bačinský, A. Gábriš, I. Hruboš, P. Hazda (podací lístok – Zbyňov – K. Poruba-SŽ a MŽ), I. Krajíček (podací lístok – N. Lúčka – Zádubnie – Ž), M. Krupík (podací lístok – Podhorie – Divinka – D), I. Melo (Krasňany – P. Chlmec – D). Účasť menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 62. KR oznamuje I. Hrubošovi, že dovolenkový lístok nie je ospravedlnením neúčasti na stretnutí. V prípade nepredloženia ďalšieho vysvetlenia na zasadnutie KR dňa 27. 10. 2004 komisia navrhne jeho potrestanie za neúčasť na stretnutí. 63. KR navrhne Vv ObFZ vyradenie P. Beniača z NL rozhodcov ObFZ Žilina na vlastnú žiadosť. 64. KR berie na vedomie list R. Sedliačka a považuje záležitosť za uzavretú. Ďalšie prípadné vysvetlenie poskytne KR osobne. 65. KR navrhne DK na potrestanie rozhodcu A. Cinka, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 475
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 516
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 9 180
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 844
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 780
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 848
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 559
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 447
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 342
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 897
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

SHMÚ: Na severe Slovenska môže byť v nedeľu v noci až mínus 25 stupňov Celzia

Výstraha druhého stupňa platí pre celý Žilinský kraj.

Ilustračné foto

FOTO: Pozrite si výhľady z rozhľadne v Divinke a neskutočnú zimnú idylku

Rozhľadna ponúka výhľady na Divinku, Žilinu i Hričovskú priehradu.

Cíti sa slabý, ale jeho stav sa zlepšuje. Biskupa Tomáša Galisa prepustili z nemocnice

Biskup oceňuje prácu celého zdravotníckeho personálu za ochotnú 24-hodinovú službu.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Žilinskí cestári najazdili za dva dni 24-tisíc kilometrov

Cestárov preverila prvá výraznejšia várka snehu počas tejto zimy.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Martinčanov je zas o čosi menej

Martin: Viac ľudí zomrelo ako sa narodilo

Už ste čítali?