Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 OBFZ ŽILINA

2. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 21. 10. 2004, zápisnica č. 13 93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj

2. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 13
93. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 16. a 17. 10. 2004: I. trieda: Závodie – Zbyňov 2:0, Bánová B-Brezany – Dlhé Pole 3:2, Hrabové – Kotešová 1:1, Višňové – Raj. Teplice-Konská 3:1, Hlboké – Zádubnie 6:1,
Nezb. Lúčka - Bytčica 1:0, Rašov – Turie 6:1. II. trieda: Podhorie – Divinka 1:2,
Lietava – Kotrč. Lúčka 1:1, Krasňany – Pov. Chlmec 0:0, Fačkov – Stránske 7:1, Hrič. Podhradie – Terchová 0:1, Horný Hričov – Súľov 1:3, Kam. Poruba – Štiavnik 1:0. III. tr. sk. A: Brodno – Dolná Tižina 1:0, Bitarová – Veľká Čierna 3:1, Gbeľany – Mojš 1:2, Rajec B – Zástranie 3:4, Kunerad – Nededza 2:4. III. tr. sk. B : Petrovice – Veľké Rovné 2:0, Divina – Hliník 2:1, Ovčiarsko – Kolárovice 2:3, Svederník – Hôrky
4:7. 94. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Divina pre porušenie RS, časť Športovo-technické zásady pre účinkovanie FK , časť III, bod 4 (predaj nápojov vo fľašiach, napriek upozorneniu DZ). 95. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 30. a 31. 10. 2004. 96. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. Štiavnik – Súľov dňa 30. 10. 2004 v ÚHČ.
3. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
21. 10. 2004, zápisnica č. 12
153. JAHVODKA Jozef, Horný Hričov, 670308, 1 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1, 5/a. 154. GARTNER Ján, Hliník, 800702, 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 3/a. 155. BREŽNÝ Martin, Terchová – dorast 880803, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 156. KRIŠTOFÍK Štefan, Terchová – dorast, 860427, 2 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 157. ZBYTEK Maroš, Podhorie – dorast, 891122, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 1/b. 158. MIČEK Martin, Teplička n/V. – dorast, 871229, 3 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 159. JEŽÍK Michal, Veľké Rovné – dorast, 880924, 4 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 1 6-1/b. 160. VANTUCH Juraj, Terchová – žiak, 920605, 1 MFS P od 22. 10. 2004 do 30. 4. 2005, DP príl. 1 5/a, Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 161. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 22. 10. 2004: LAŠ Jakub, Višňové – dorast 900823, zaplatiť 200 + 200 Sk, DUGOVIČ Peter, Nezb. Lúčka, 841218, zaplatiť 200 + 200 Sk, KUDLA Marian, Bytčica, 820824, zaplatiť 200 + 200 Sk, FULJER Peter, Dlhé Pole, 750308, DOLNÍK Marian, Zbyňov 780819. 162. Žiadosť o zmenu resp. odpustenie trestu: VRÁBEL Ľuboš, Rašov, 860828 – zamieta sa, LACKO Stanislav, Rašov 760615 – zamieta sa, GAŠPIERIK Peter, Lietava, 830318 – zamieta sa. 163. DK trestá FK Dolná Tižina peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 22. 10. 2004 (hrubé nešportové správanie divákov v MFS). DK nariaďuje FK Dolná Tižina nahlásiť náhradnú hraciu plochu na MFS
10. kola Dolná Tižina – Nededza na sekretariát ObFZ do 22. 10. 2004 do 12.00 h. MFS odohrať minimálne 15 km od vlastného štadióna DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 164. DK trestá FK Divina pokarhaním, podľa DP príl. 2 bod 6 (predávanie nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 165. CINKO Anton R, DK na návrh KR trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 22. 10. 2004, DP príl. 3, bod 2. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 166. ROGOŇ Ladislav, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie R na 6 mesiacov N od 22. 10. 2004. DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
4. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 20. 10. 2004 zápisnica č. 15
109. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 16. a 17. 10. 2004: Dorast I. trieda: Podhorie – Mojš 6:2,
Dlhé Pole – Terchová 2:4, Hrabové – Kotešová 11:0, Trnové – Hôrky 2:0,
Višňové – Raj. Teplice-Konská 1:1, Teplička – Veľké Rovné 1:1. Dorast II. trieda: Nededza – Dolná Tižina 0:0,
Rašov – Krasňany 8:0, Gbeľany – Zádubnie 6:1, Horný Hričov – Zástranie 2:4. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Raj. Teplice-Konská 5:1 a 5:1, Rosina – Bytčica 3:1 a 4:0, Višňové – MŠK Žilina D 8:1 a 2:2, Liet. Lúčka – Bánová 1:1 a 2:2, Zbyňov – Kamenná Poruba chýba zápis, 0:8. I.tr. SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Belá B 16:2 a 13:0, Predmier – Dlhé Pole 4:3 a 4:0, Štiavnik – Krasňany 7:0 a 3:0. Žiaci II. tr. sk. A: Lietava – Turie 2:1, Liet. Svinná – Fačkov 3:1, Dolný Hričov – Stránske 3:0 kont., Jasenové –Ďurčiná 0:4, Hôrky – Babkov 3:0. II. tr. sk. B: Brezany – Trnové 0:0, Kotrč. Lúčka – Brodno 8:0,
Gbeľany – Nededza 2:1, Nezb. Lúčka – Zádubnie chýba zápis, Dolná Tižina – Mojš 4:0. II. tr. sk. C: Hrabové – Súľov chýba zápis, Hlboké – Petrovice 0:8, Bitarová – Kotešová 1:6, Hrič. Podhradie – Divinka 1:3, Rašov – Jablonové 4:1.
110. KM akceptuje ospravedlnenie TJ Stránske. 111. KM kontumuje MFS 9. kola žiaci II. tr.sk. A Dolný Hričov – Stránske na 3:0 a priznáva 3 body v prospech ŠK Dolný Hričov, podľa SP čl. 100, bod b/. 112. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola žiakov II. tr. sk. A medzi TJ Stránske a TJ Liet. Svinná dňa 24. 10. 2004 o 10.00 h. 113. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 114. KM predvoláva na zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16. 15 h. p. Dušana Papíka. 115. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Hrabové – Súľov (II. tr. sk. C), Nezb. Lúčka – Zádubnie (II.tr.sk.B), Zbyňov – Kam. Poruba (I. tr. SŽ sk. A). 116. KM upozorňuje TJ Zádubnie na včasné pripravenie hracej plochy na MFS (žiaci ). 117. KM upozorňuje TJ Babkov na skorý príchod na MFS (žiaci).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Zápisnica KR pri ObFZ Žilina
č. 13 zo dňa 20. 10. 2004
60. KR prijala ospravedlnenia: P.Bugala (neskoré), Ľ. Sklenár, A. Mihálik, M. Krupík. 61. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27. 10. 2004 o 16.00 pre závažné nedostatky v zápisoch o stretnutí a ďalšie nedostatky nasledovných rozhodcov: M. Kristlbauer, K. Červená, T. Wojčík, J. Martinec ml., P. Bačinský, A. Gábriš, I. Hruboš, P. Hazda (podací lístok – Zbyňov – K. Poruba-SŽ a MŽ), I. Krajíček (podací lístok – N. Lúčka – Zádubnie – Ž), M. Krupík (podací lístok – Podhorie – Divinka – D), I. Melo (Krasňany – P. Chlmec – D). Účasť menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 62. KR oznamuje I. Hrubošovi, že dovolenkový lístok nie je ospravedlnením neúčasti na stretnutí. V prípade nepredloženia ďalšieho vysvetlenia na zasadnutie KR dňa 27. 10. 2004 komisia navrhne jeho potrestanie za neúčasť na stretnutí. 63. KR navrhne Vv ObFZ vyradenie P. Beniača z NL rozhodcov ObFZ Žilina na vlastnú žiadosť. 64. KR berie na vedomie list R. Sedliačka a považuje záležitosť za uzavretú. Ďalšie prípadné vysvetlenie poskytne KR osobne. 65. KR navrhne DK na potrestanie rozhodcu A. Cinka, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 2. Ako sa mení dynamika firiem?
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 6. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 10. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 1. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Behind every successful business lies a set of skilled people
 5. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 6. Ako sa mení dynamika firiem?
 7. Hudbou proti holorubom.
 8. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 9. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 10. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 19 412
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 306
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 162
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 615
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 426
 6. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 9 361
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 284
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 144
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 620
 10. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 4 814
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vo viacerých zápasoch rozdali rozhodcovia červené karty.

Dedinský futbal je späť.


8 h
Diviaky.

Prispieť k zlepšeniu situácie môže podľa primátora súbor viacerých krokov.


TASR 13 h

Tretí ročník hudobného festivalu prinesie do Žilinského kraja osem koncertov klasickej hudby.


13 h
Ilustračná fotografia.

Uplynulý víkend dohrávali zápasy aj zástupcovia žilinského regiónu.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Bol by to prvý prípad na Slovensku, kedy medveď zabil človeka.


10 h

Jozef Morgoš taký úspech nečakal.


19 h

Polícia považuje križovatku za neuralgický bod. Župan nepodpísal kolaudačné rozhodnutie.


17 h

Sprievodný program má trvať štyri hodiny. Ľudia si budú môcť vlastnoručne vyrobiť odznak s logom.


13. jún

Už ste čítali?