Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Kotešovej

rozložená obec Kotešová. Jej dominantou je rímskokatolícky kostol Panny Márie na návrší, od ktorého je pekný výhľad na dolinu Váhu, na Stolovú horu s Hričovským hradom i na hradbu Súľovských skál. Už druhé volebné obdobie sa o spokojný život svojich spolu

V Bytčianskej kotline, na oboch stranách derivačného kanála Vážskej kaskády je občanov stará Ján Eliáš.

Čaká nás boj o financie
Skúste zhodnotiť toto obdobie.
Po konsolidácii obecného úradu OÚ sa nám ku koncu môjho prvého volebného obdobia podarilo doplynofikovať obec v celkovej dĺžke asi 5 km. Ešte nám zostal nedoriešený Oblazov, kde býva asi 170 ľudí. Som veľmi rád, že sa nám túto záležitosť podarilo dotiahnuť do konca.
Aké boli priority vášho volebného programu pri druhej kandidátke?
V prvom rade vyriešiť zásobovanie pitnou vodou v miestnej časti Oblazov, dopracovať územný a rozvojový plán obce, napomôcť rozvoju podnikov, ktoré boli v tom čase v obci, prípadne pritiahnuť sem ďalších investorov, ktorí by boli ochotní investovať a zamestnať našich občanov.
A ako sa vám darí napĺňať ich?
Je druhý rok druhého volebného obdobia, v máji tohto roku sme úspešne skolaudovali vodovod v Oblazove, ktorý túto časť zásobuje vodou. Zbavili sme sa veľkého bremena, keď sme mohli prestať rozvážať pitnú vodu cisternami. Urobilo sa tam asi 50 domových prípojok a všetci, ktorí chceli mať pitnú vodu, ju aj majú.
Územný plán je pred schvaľovacím konaním v obecnom zastupiteľstve. Bude to už na budúci týždeň. Osobne si myslím, že je to veľmi dôležitý dokument pre ďalší rozvoj obce. Sú tam vymedzené zóny pre individuálnu bytovú výstavbu, zóny pre služby a verejnoprospešné stavby a rovnako aj pre ľahký priemysel. Je to vlastne posledná fáza, keď ešte poslanci môžu svojimi návrhmi tento plán vylepšiť.
Čo sa týka rozvoja podnikania, za posledné dva roky sa v obci etablovali, ale žiaľ aj skrachovali podnikateľské subjekty. V Kotešovej bola asi 35 rokov pobočka výrobného družstva Rajčanka Rajec, u nás sa vyrábali stolárske výrobky a puzdra na kružidlové súpravy pre Kinex Bytča. Táto sa dostala do konkurzu, a sme veľmi radi, že má nového vlastníka, ktorý môže zamestnávať aj našich obyvateľov. K stolárskej výrobe pribudla aj čalúnnická. Chcel by som spomenúť aj veľkú dopravnú firmu, ktorá sídli v areáli PD Kotešová a prevádzkuje tam kamiónovú autodopravu.
Čo vás ešte do konca volebného obdobia čaká?
Boj o finančné prostriedky. Súčasná finančná situácia samospráv je naozaj dosť zlá. Na chod obce dostávame málo peňazí, preto by sme chceli získať ďalšie prostriedky z európskych fondov. Po prvé na rekonštrukciu zemianskej kúrie z 15. storočia, na ktorú sa robí vykonávací projekt. Teraz je tam miestna knižnica a klubové priestory pre záujmové organizácie či politické strany v obci. Pre zlepšenie priechodnosti nášho projektu sme o spoluprácu požiadali aj riaditeľa Považského múzea v Žiline Mariána Mrvu. Máme predstavu, že by tam mohla byť expozitúra múzea, prípadne informačné centrum pre Bytčiansku kotlinu. Podobný projekt začíname pripravovať aj pre školu. V tom nám ide predovšetkým o úspory prevádzkových nákladov a skvalitnenie učebno-vzdelávacieho procesu. Pre lepšiu informovanosť obyvateľov sme zriadili aj webovú stránku www.obeckotesova.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Most, ktorý rozdeľuje i spája
Obec Kotešová vznikla zlúčením dvoch obcí, Zemianska a Veľká Kotešová. Dnes je však opäť rozdelená. Keď sa koncom 50. a začiatkom 60. rokov spustila prevádzka Vážskej kaskády (hričovská, mikšovská a beňovská priehrada), rozdelil Kotešovú Vážsky kanál, do ktorého spútali vody Váhu. Na jednej strane to bolo dobré riešenie, pretože Váh sa často vylieval a spôsoboval značné materiálne škody obyvateľom i obci, na druhej strane však rozdelil Kotešovú na dve časti. Na pravej (hornej) strane obce je kúria, škola i autobusová zastávka i kostol a býva tu aj väčšina obyvateľov Kotešovej. Na ľavej (dolnej) strane ostal obecný úrad a železničná stanica, ktorá sa bude čoskoro rušiť. Do tejto časti žiaden autobus nezachádza.
„I keď je to dosť nešťastné riešenie, nedá sa nič robiť. Podaktorí ľudia majú k autobusu či na nedeľnú bohoslužbu aj viac ako kilometer,“ tvrdí starosta.
Jednou vetou...
•Najstaršie osídlenie v chotári Kotešovej bolo už v mladom paleolite (asi 20-tisíc rokov pred n. l.), čo dokazujú nálezy kamenných nástrojov a jadier v častiach Za rybníkom a Nivy.
•V roku 1985 oslávili v obci 750. výročie prvej písomnej zmienky.
•Obec sa skladala z viacerých miestnych častí, najstaršou bola Veľká Kotešová (listinou doložená ako Terra Hotesou v roku 1234), o Zemianskej Kotešovej sa prvýkrát písalo v roku 1508 (Nemes Hothesso), miestna časť Malá Kotešová sa spomína v roku 1598 (Kiss Kotessowa) a Oblazov je historicky doložený v roku 1467.
•V roku 1892 sa včlenila Malá Kotešová do Zemianskej, v roku 1943 sa Zemianska a Veľká Kotešová zlúčili do jedinej obce, Kotešová.
•Súčasťou obce je dodnes Oblazov a osada Buková.
•Dokladmi o histórii obce sú aj obecné pečate, v roku 1854 sa používala tá, na ktorej sedliak orie na voloch s pluhom. Jedna z nedatovaných má v obraze pltníka na plti, na ďalšej z roku 1854 sú dve jablone na pažiti, medzi nimi vyskakuje kozorožec. Táto je aj podkladom najnovšieho erbu, doplnená je pluhom.
•Na pečati Oblazova z toho istého roku bol rybár so sieťou, ktorý kráča po brehu rieky vpravo, druhý chytá na udicu z člna na vode.
•Kotešová je dnes modernou obcou, ktorá má asi 1860 obyvateľov a približne 550 obývaných domov.
•Najstarším mužom v obci je Ondrej Hýll (6. mája 1912), posledný žijúci kováč, ktorý ešte aktívne robil na družstve, keď mal 80 rokov, najstaršou občiankou vôbec je Emília Ďurianová (5. januára 1908).
Škola po letnej údržbe
Od 1. júla 2003 vznikol v obci nový právny subjekt Základná škola s Materskou školou v Kotešovej. Riaditeľkou sa po výberovom konaní 1. júla tohto roku stala Mária Mihoková. Do školy chodí 196 detí z obce, škôlkarov je viac ako 50. Zástupkyňou pre MŠ je Kamila Gaňová. Škola i škôlka majú spoločnú kuchyňu, kde sa varí aj pre dôchodcov. Niektorí si chodia pre obedy priamo do školskej jedálne, ostatným ho dovážajú v obedároch. „Za obed platia dôchodcovia 52 korún, obec zatiaľ nedopláca nič,“ hovorí starosta. Táto aktivita v obci je nová, ešte len začínajú. Aj preto je záujem dôchodcov zatiaľ nižší, je predpoklad, že ich počet sa časom zvýši. Kapacity sú ešte voľné. Prázdninové obdobie bolo časom veľkej školskej údržby, riešili sa tu najnutnejšie havarijné stavy. „V škole sme zaznamenali veľké úniky vody, poruchu sme našťastie našli a opravili. Museli sme obnažiť a opraviť aj teplovodné potrubie v dĺžke asi 40 metrov medzi dvoma školskými budovami, kde zasa unikalo teplo. Nakoniec ostala kanalizácia. V areáli školy sme našli 40 rokov zabudnutý septík, ktorý sme museli otvoriť, vybagrovať, lebo inak sa nedal vyprázdniť a objednať firmu, ktorá nám zmonitoruje a prečistí kanalizačné rozvody, aby bol septík opäť funkčný,“ teší sa z dobrej práce starosta Ján Eliáš.
Voda bude hroziť menej

Skryť Vypnúť reklamu

Jednou z vecí, na ktoré sa tento rok zameral Obecný úrad v Kotešovej, bolo aj zabezpečenie niektorých častí obce pred prívalovými vodami. Na tých najohrozenejších, pri škole, kde steká voda z vrchu Beňov, nad kostolom a v časti Buková sa snažili urobiť opatrenia tak, aby sa znížila rýchlosť a unášacia sila prívalových vôd, a aby splaveniny, ktorými zanášajú mostíky občanov, ukladali v svojej hornej časti. „V súčasnosti nespôsobujú občanom škody na majetku toky Váhu a Rovňanky, ale vody, ktoré pri prudkých dažďoch stekajú z kopcov. Preto sme vybudovali záchytné odvodňovacie kanály, ktoré odvádzajú vodu na územie, kde nie sú domy a záhrady, urobili sa hate, časti potokov sa vydlaždili, a u niektorých, ktoré naberajú vodu len pri zrážkach, sa trochu prehĺbili aj korytá a vyčistili sa priepusty,“ vysvetlil nám starosta Ján Eliáš.

Skryť Vypnúť reklamu

Bude nové ihrisko
Zo svojich futbalistov majú v Kotešovej radosť. Muži hrajú I. triedu Oblastného futbalového zväzu Žilina a momentálne sú na 3. mieste. Dorastenci, ktorí rovnako hrajú I. triedu, musia trochu pridať, aby sa z 9. miesta posunuli trochu vyššie. Tretí sú i mladší žiaci v C skupine II. triedy. Takto sme vám predstavili všetky tri družstvá Obecného futbalového klubu Kotešová. Predsedom klubu je Ján Janec, trénerske posty zastávajú Jozef Lamlech (muži), Jozef Podkrivacký, Dušan Galovič (dorastenci) a Stanislav Klobucký s Jurajom Mičúchom (žiaci). „V súčasných finančných podmienkach dotujeme všetky tri mužstvá z obecného rozpočtu sumou asi 130-tisíc korún ročne,“ skonštatoval starosta Ján Eliáš. Je to bývalý futbalista a fanúšik, a tak ho teší, že vďaka súčasnému vedeniu klubu i obce má Kotešová jedno z najkrajších a najlepšie udržiavaných futbalových ihrísk v okrese. Aj preto chcú v čo najkratšom čase vyriešiť menšie problémy s tréningovou plochou. V rámci nového územného plánu by ju chceli realizovať buď vedľa existujúceho ihriska smerom k Hliníku, alebo na priestranstve medzi kanálom a štátnou cestou II/507.

Hasiči nemajú čas
O hasičoch počuli v Kotešovej už pred prvou svetovou vojnou, hoci ešte neboli organizovaní, už v roku 1913 mala obec ručnú, štvorkolesovú striekačku. Hasičský zbor tu založili až v roku 1924 a jeho prvým veliteľom sa stal notár Imrich Puškár. Hasičská ročenka uvádza, že v roku 1934 zbor viedol Juraj Hozák. V Oblazove, podľa knihy výcviku, vznikla hasičská organizácia 5. apríla 1953. Bolo to vlastne záložné družstvo hasičov z Kotešovej. Dnes má Dobrovoľný hasičský zbor v Kotešovej asi 30 členov. Ich veliteľom je Ján Hozák, predsedom Jozef Hariš. Veliteľom v Oblazove je Milan Kýčerka. Majú jedno družstvo, ktoré sa zúčastňuje okrskových súťaží. „Najväčší problém pri činnosti zboru je nedostatok ľudí. Väčšina obyvateľov produktívneho veku dochádza za prácou, a tak im neostáva veľa času, aby sa ešte zapájali do činnosti zboru. Momentálne však vedenie DHZ vyvíja veľkú snahu, aby k požiarnickému športu pritiahli aj deti zo školy a utvorili aj žiacke družstvo,“ zhodnotil prácu kotešovských hasičov starosta Ján Eliáš.
Kultúra nie
„Veľmi nás mrzí, že naši ľudia strácajú záujem o kultúru,“ poťažkal si starosta Kotešovej Ján Eliáš. Každý rok sa snažili zabezpečiť pre obyvateľov obce nejaké kultúrne podujatie, ale záujem bol mizivý, a tak sa napokon musela celá produkcia zaplatiť z obecného rozpočtu. Do sály neprišiel skoro nik. „Sme radi, že v tomto smere vidíme záujem aspoň u detí. Pokiaľ, podotýkam, že mimo školy, zabezpečíme predstavenie pre deti, je sála zaplnená a detský divák vie prejaviť svoju vďačnosť,“ teší sa starosta. A tak deti z Kotešovej poznajú nielen žilinské Bábkové divadlo, ale potešilo ich, keď do obce na vystúpenie prišli aj populárne televízne postavy Ela a Hop. „Deň matiek nerobíme celoplošne, to by sa ani nedalo. Pozývame len tie najstaršie mamky, ktoré majú viac ako 65 rokov. Program pripravujú deti z materskej a základnej školy,“ dodal starosta. Obec pre ne pripraví zasa drobné pohostenie i kvety. Je to pre ženy skvelá možnosť stretnúť sa, zaspomínať si, porozprávať sa o svojich radostiach i starostiach.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 488
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 682
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 966
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 981
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 103
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 618
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 741
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 710
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 584
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 093
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Mesto Žilina zháňa dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Záujemcovia by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov.

Ilustračné foto.

Nadšení pamiatkari. Známy komín z bytčianskeho kaštieľa existuje

V rámci komplexnej obnovy kaštieľa chcú komín vrátiť späť na jeho pôvodné miesto.

Stredoslovenská energetika, a.s., prijíma nové preventívne opatrenia

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania SSE, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Už ste čítali?