Sobota, 8. máj, 2021 | Meniny má IngridaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 30. 9. 2004, zápisnica č. 10 77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0, Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Ra

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 10
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0,
Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Raj. Teplice-Konská – Bánová B-Brezany 5:2,
Zádubnie - Závodie 0:1, Kotešová – Dlhé Pole 1:1. II. trieda: Divinka – Horný Hričov 4:2, Kam. Poruba – Hrič. Podhradie 9:1, Štiavnik – Fačkov 5:1, Súľov – Krasňany 3:1, Terchová – Lietava 1:1, Stránske – Podhorie 1:2, Pov. Chlmec – Kotrč. Lúčka 0:0. III. trieda sk. A: Dolná Tižina – Rajec B 2:0, Kunerad – Gbeľany 5:0, Nededza – Bitarová 2:0, Zástranie – Zádubnie B 5:1, Mojš – Brodno 2:4. III. trieda sk. B: Veľké Rovné –Svederník 3:0, Jablonové – Divina 1:0, Hôrky – Petrovice 0:0, Kolárovice – Hliník 1:2. 78. ŠTK nariaďuje TJ Divinka zabezpečiť počas domácich MFS ihrisko podľa SP (pokosená tráva). 79. ŠTK upozorňuje TJ Závodie na skorý príchod na MFS. 80. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 9. a 10. 10. 2004. 81. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. trieda 10. kolo, Stránske – Krasňany, Pov. Chlmec – Lietava dňa 9. 10. 2004 v ÚHČ.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 9
108. JANÍČEK Ján, Gbeľany 830604, 4 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 109. ŠUMICHRAST Ivan, Horný Hričov, 750809, 1 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 1/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. DK trestá FK Stránske peňažnou pokutou 1 000 Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 111. TOMANÍK Ladislav, Stránske DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 112. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK: od 1. 10. 2004 – GAMBOŠ Marian, Závodie, 730727, KRAJČÍ Stanislav, Bitarová, 830623, zaplatiť poplatok 200 + 200 Sk, HLAVOŇ Ivan, Dlhé Pole, 671105, zaplatiť 200 + 200 Sk. 113. RYBÁR Michal, Terchová – dorast, 870421, 6 mesiacov N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 114. DK trestá FK Terchová – dorast peňažnou pokutou 7 000 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a podmienečným uzatvorením ihriska na 2 MFS do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/d. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na
8 členov. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 115. LÚČAN Ján, Terchová, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 116. DK na žiadosť KM ruší bod 58 zápisnice DK č. 5. 117. DK na návrh KM trestá FK Závodie – mládež peňažnou pokutou 8 000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/c. 118. DK na návrh KM trestá FK Horný Hričov – dorast pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6, za prejednanie zaplatiť 30 Sk. 119. SEDLIAČEK Roman, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DUBOVEC Vladimír R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie 200 Sk. 121. PUČEK Ivan, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 6 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl., 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 122. CHABADA Miroslav, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 9 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie
29. 9. 2004 zápisnica č. 12
70. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 25. a 26. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš – Teplička 0:3, Kunerad – Višňové 1:4, Veľké Rovné – Hrabové 3:1, Raj. Teplice-Konská – Dlhé Pole 1:5, Hôrky – Podhorie 1:3, Kotešová – Terchová 4:2. Dorast II. trieda: Dolná Tižina – Horný Hričov 2:1, Zástranie – Rašov 2:0, Zádubnie – Nededza 1:5, Pov. Chlmec – Krasňany 4:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Višňové 2:4 a 1:2, Rosina – Liet. Lúčka 2:3 a 2:1, Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 5:0 a 4:0, Bytčica – Kam. Poruba 4:2 a
1:11, MŠK Žilina D - Bánová 1:3 a 2:0. I. trieda SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Predmier 10:0 a 2:1, Terchová – Štiavnik neodohrané, Belá B – Krasňany – 11:1 a 2:4, Varín – Dlhé Pole 1:0
a 7:0. Žiaci II. trieda sk. A: Turie – Jasenové
8:0, Hôrky – Dolný Hričov 0:10, Babkov – Liet. Svinná 0:0, Ďurčiná – Lietava 6:1, Stránske – Fačkov 1:0. II. trieda sk. B: Trnové – Nezb. Lúčka 11:0, Dolná Tižina – Gbeľany 2:1, Mojš - Kotrč. Lúčka 1:12, Zádubnie – Brezany 3:2, Nededza – Brodno 6:1. II. trieda sk. C: Súľov – Hrič. Podhradie 1:0, Rašov – Bitarová 4:1, Jablonové – Hlboké 2:1, Divinka – Hrabové 1:3, Kotešová – Petrovice 2:2. 71. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B – Varín na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Varín, podľa SP čl. 100, bod b. 72. KM ruší bod 55 zápisnice KM č. 10. 73. KM žiada DK o potrestanie ŠK Juventus Žilina - Závodie za odhlásenie družstva SŽ a MŽ zo súťaže. 74. KM zamieta žiadosť OŠK Baník Stráňavy SŽ a MŽ. 75. KM žiada DK o potrestanie družstva dorastu TJ Horný Hričov za neskorý príchod na MFS. 76. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS 11. kola I. trieda dorastu Višňové – Raj. Teplice-Konská dňa 15. 10. 2004 (piatok) o 15.00 h. 77. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 12. kola Višňové – MŠK Žilina D dňa 13. 10. 2004 o 14.00 a 15.45 h. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 78. KM považuje námietku TJ Bánová za bezpredmetnú. 79. Po predložení zápisu o stretnutí Kunerad – Podhorie (dorast) KM ruší bod č. 39 zápisnice KM č. 8. 80. KM žiada DK o zrušenie bodu č. 58, zápisnice DK č. 5. 81. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Terchová – Štiavnik dňa 7. 10. 2004 o 10.00 a 12.00 h. KM žiada KR o delegovanie R.
4. HK ObFZ
*predseda Gustav Noga, zasadnutie
27. 9. 2004:
- HK prerokovala žiadosť FK Lietava vo veci úhrady faktúry za nedostavenie sa FK Krasňany na MFS a nariaďuje TJ Fatran Krasňany uhradiť faktúru č. 18/08/2004 v sume 2 206 Sk ŠK Lietava, v termíne do 20. 10. 2004. Doklad o úhrade doručiť na sekretariát ObFZ.
- HK prejednala neuhradené pokuty k 27. 9. 2004 a stanovila dvojnásobné pokuty takto: Úradná správa č. 6 – 6/7 Závodie 300 + 300 , Fačkov 6/21 - 200 + 200, 6/22 – 200 + 200, 6/23 – 200 + 200, 6/24 – 200 + 200, 6/25 – 3 000 + 3 000. 6/26 Bitarová – 8 000. Úradná správa č. 7: 7/28 – Fačkov 400 + 400, Bytčica – žiaci 400 + 400. Úradná správa č. 8: 8/41 Hôrky 400 + 400, 8/58 Kunerad 800 + 800, 8/60 – Belá – žiaci 300 + 300, 8/61 – Dolný Hričov 300 + 300, Gbeľany 300 + 300, Hrabové 300 + 300, Nezb. Lúčka 300 + 300, Veľké Rovné 300 + 300, Závodie 300 + 300.
Opätovne upozorňujeme FK na povinnosť v správe pre prijímateľa uvádzať účel platby.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 2. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 4. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 5. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 6. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 7. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 8. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 9. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál
 10. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd?
 1. Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú
 2. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 3. Jarná očista organizmu – ako sa do nej pustiť naplno?
 4. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 5. Kancelársky trh ožíva, potvrdzuje to aj najväčší developer
 6. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 7. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 8. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 9. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 10. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 1. Zaočkovaní dostávajú pivo zdarma alebo 350 eur 23 182
 2. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 19 367
 3. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 15 780
 4. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 14 871
 5. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 8 998
 6. Čo ľuďom chýba počas práce z domu najviac? Káva to nie je 8 122
 7. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 7 721
 8. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 6 875
 9. Investuje od dvanástich. Najväčší rast dosiahol o 1 600 percent 6 639
 10. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 6 200
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na prelome mesiacov máj a jún pribudnú aj kvetinové veže.

18 h

Aktuálne je povolený vstup do kabínovej lanovky maximálne jednej osobe.

18 h
Predseda predstavenstva Rastislav Chovanec.

Veľký rozhovor s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina.

7. máj

Po absolvovaní kurzu môžu študenti pomáhať pri aktivitách SČK, alebo si ďalej rozširovať vzdelanie v tejto oblasti a zúčastňovať sa praktických tréningov.

7. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Policajný zbor v Trnave žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po piatich odsúdených osobách.

7. máj

Muži, ktorí útočili pred nitrianskym barom, dostali tresty vo výške 4,5 a 4 roky. Na vyhlásenie rozsudku neprišli.

7. máj

Jedným z benefitov je práca v jednozmennej prevádzke. V automotive krajine je to podľa riaditeľa možné pokladať za malý zázrak.

7. máj

Muž je obvinený zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

14 h

Už ste čítali?