Sobota, 5. december, 2020 | Meniny má OtoKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 30. 9. 2004, zápisnica č. 10 77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0, Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Ra

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 10
77. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 25. a 26. 9. 2004: I. trieda: Zbyňov – Nezb. Lúčka 1:2, Rašov – Višňové 2:0,
Turie – Hlboké 2:1, Bytčica – Hrabové 2:1, Raj. Teplice-Konská – Bánová B-Brezany 5:2,
Zádubnie - Závodie 0:1, Kotešová – Dlhé Pole 1:1. II. trieda: Divinka – Horný Hričov 4:2, Kam. Poruba – Hrič. Podhradie 9:1, Štiavnik – Fačkov 5:1, Súľov – Krasňany 3:1, Terchová – Lietava 1:1, Stránske – Podhorie 1:2, Pov. Chlmec – Kotrč. Lúčka 0:0. III. trieda sk. A: Dolná Tižina – Rajec B 2:0, Kunerad – Gbeľany 5:0, Nededza – Bitarová 2:0, Zástranie – Zádubnie B 5:1, Mojš – Brodno 2:4. III. trieda sk. B: Veľké Rovné –Svederník 3:0, Jablonové – Divina 1:0, Hôrky – Petrovice 0:0, Kolárovice – Hliník 1:2. 78. ŠTK nariaďuje TJ Divinka zabezpečiť počas domácich MFS ihrisko podľa SP (pokosená tráva). 79. ŠTK upozorňuje TJ Závodie na skorý príchod na MFS. 80. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 9. a 10. 10. 2004. 81. ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. trieda 10. kolo, Stránske – Krasňany, Pov. Chlmec – Lietava dňa 9. 10. 2004 v ÚHČ.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
30. 9. 2004, zápisnica č. 9
108. JANÍČEK Ján, Gbeľany 830604, 4 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 109. ŠUMICHRAST Ivan, Horný Hričov, 750809, 1 MFS N od 1. 10. 2004, DP príl. 1 1/a. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 110. DK trestá FK Stránske peňažnou pokutou 1 000 Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 111. TOMANÍK Ladislav, Stránske DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 112. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK: od 1. 10. 2004 – GAMBOŠ Marian, Závodie, 730727, KRAJČÍ Stanislav, Bitarová, 830623, zaplatiť poplatok 200 + 200 Sk, HLAVOŇ Ivan, Dlhé Pole, 671105, zaplatiť 200 + 200 Sk. 113. RYBÁR Michal, Terchová – dorast, 870421, 6 mesiacov N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 114. DK trestá FK Terchová – dorast peňažnou pokutou 7 000 Sk, zastavením činnosti na 1 MFS N a podmienečným uzatvorením ihriska na 2 MFS do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/d. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na
8 členov. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 115. LÚČAN Ján, Terchová, DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže do 30. 6. 2005, DP príl. 1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 116. DK na žiadosť KM ruší bod 58 zápisnice DK č. 5. 117. DK na návrh KM trestá FK Závodie – mládež peňažnou pokutou 8 000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/c. 118. DK na návrh KM trestá FK Horný Hričov – dorast pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6, za prejednanie zaplatiť 30 Sk. 119. SEDLIAČEK Roman, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 120. DUBOVEC Vladimír R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 12 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie 200 Sk. 121. PUČEK Ivan, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 6 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl., 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 122. CHABADA Miroslav, R, DK na návrh KR trestá zákazom výkonu funkcie na 9 mesiacov N od 1. 10. 2004, DP príl. 3, bod 5. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie
29. 9. 2004 zápisnica č. 12
70. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 25. a 26. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš – Teplička 0:3, Kunerad – Višňové 1:4, Veľké Rovné – Hrabové 3:1, Raj. Teplice-Konská – Dlhé Pole 1:5, Hôrky – Podhorie 1:3, Kotešová – Terchová 4:2. Dorast II. trieda: Dolná Tižina – Horný Hričov 2:1, Zástranie – Rašov 2:0, Zádubnie – Nededza 1:5, Pov. Chlmec – Krasňany 4:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy – Višňové 2:4 a 1:2, Rosina – Liet. Lúčka 2:3 a 2:1, Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 5:0 a 4:0, Bytčica – Kam. Poruba 4:2 a
1:11, MŠK Žilina D - Bánová 1:3 a 2:0. I. trieda SŽ a MŽ skupina B: Teplička – Predmier 10:0 a 2:1, Terchová – Štiavnik neodohrané, Belá B – Krasňany – 11:1 a 2:4, Varín – Dlhé Pole 1:0
a 7:0. Žiaci II. trieda sk. A: Turie – Jasenové
8:0, Hôrky – Dolný Hričov 0:10, Babkov – Liet. Svinná 0:0, Ďurčiná – Lietava 6:1, Stránske – Fačkov 1:0. II. trieda sk. B: Trnové – Nezb. Lúčka 11:0, Dolná Tižina – Gbeľany 2:1, Mojš - Kotrč. Lúčka 1:12, Zádubnie – Brezany 3:2, Nededza – Brodno 6:1. II. trieda sk. C: Súľov – Hrič. Podhradie 1:0, Rašov – Bitarová 4:1, Jablonové – Hlboké 2:1, Divinka – Hrabové 1:3, Kotešová – Petrovice 2:2. 71. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B – Varín na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Varín, podľa SP čl. 100, bod b. 72. KM ruší bod 55 zápisnice KM č. 10. 73. KM žiada DK o potrestanie ŠK Juventus Žilina - Závodie za odhlásenie družstva SŽ a MŽ zo súťaže. 74. KM zamieta žiadosť OŠK Baník Stráňavy SŽ a MŽ. 75. KM žiada DK o potrestanie družstva dorastu TJ Horný Hričov za neskorý príchod na MFS. 76. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS 11. kola I. trieda dorastu Višňové – Raj. Teplice-Konská dňa 15. 10. 2004 (piatok) o 15.00 h. 77. KM schvaľuje žiadosť TJ Višňové a nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 12. kola Višňové – MŠK Žilina D dňa 13. 10. 2004 o 14.00 a 15.45 h. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 78. KM považuje námietku TJ Bánová za bezpredmetnú. 79. Po predložení zápisu o stretnutí Kunerad – Podhorie (dorast) KM ruší bod č. 39 zápisnice KM č. 8. 80. KM žiada DK o zrušenie bodu č. 58, zápisnice DK č. 5. 81. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ Terchová – Štiavnik dňa 7. 10. 2004 o 10.00 a 12.00 h. KM žiada KR o delegovanie R.
4. HK ObFZ
*predseda Gustav Noga, zasadnutie
27. 9. 2004:
- HK prerokovala žiadosť FK Lietava vo veci úhrady faktúry za nedostavenie sa FK Krasňany na MFS a nariaďuje TJ Fatran Krasňany uhradiť faktúru č. 18/08/2004 v sume 2 206 Sk ŠK Lietava, v termíne do 20. 10. 2004. Doklad o úhrade doručiť na sekretariát ObFZ.
- HK prejednala neuhradené pokuty k 27. 9. 2004 a stanovila dvojnásobné pokuty takto: Úradná správa č. 6 – 6/7 Závodie 300 + 300 , Fačkov 6/21 - 200 + 200, 6/22 – 200 + 200, 6/23 – 200 + 200, 6/24 – 200 + 200, 6/25 – 3 000 + 3 000. 6/26 Bitarová – 8 000. Úradná správa č. 7: 7/28 – Fačkov 400 + 400, Bytčica – žiaci 400 + 400. Úradná správa č. 8: 8/41 Hôrky 400 + 400, 8/58 Kunerad 800 + 800, 8/60 – Belá – žiaci 300 + 300, 8/61 – Dolný Hričov 300 + 300, Gbeľany 300 + 300, Hrabové 300 + 300, Nezb. Lúčka 300 + 300, Veľké Rovné 300 + 300, Závodie 300 + 300.
Opätovne upozorňujeme FK na povinnosť v správe pre prijímateľa uvádzať účel platby.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 3. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 6. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 7. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 8. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Väčšina fajčiarov dala deťom cigarety, ak si vypýtali
 3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 829
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 12 307
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 764
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 671
 5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 362
 6. Aká je chémia vôní 9 115
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 8 809
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 733
 9. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 680
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 177
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Momentka zo zápasu Žilina - Topoľčany (3:2).

Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

Peter Fiabáne

Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

Podľa kapitána Martina Minarčíka (vľavo) nastal zlom v zápase s Liptovským Mikulášom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na stanici v Nitre napadli muža po tom, ako upozornil na rúško

Incident sa stal v čakárni na autobusovej stanici.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

V Jasnej spustia lyžovačku už v sobotu

Do strediska pustia len obmedzený počet lyžiarov.

AKTUÁLNE: V Čadci našli ďalších utečencov

Ich strastiplná cesta sa skončila na Kysuciach.

Už ste čítali?