Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 23. 9. 2004, zápisnica č. 9 69. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 18. a 19. 9. 2004: I. trieda: Kotešová – Zbyňov 4:2, Dlhé Pole – Zádubnie 5:0, Závodie – Raj. Teplice - Konská 1:1, Bánová B-Br

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
23. 9. 2004, zápisnica č. 9
69. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 18. a 19. 9. 2004: I. trieda: Kotešová – Zbyňov 4:2, Dlhé Pole – Zádubnie 5:0, Závodie – Raj. Teplice - Konská 1:1, Bánová B-Brezany – Bytčica 5:1, Hrabové – Turie 1:1, Hlboké – Rašov 0:4, Višňové – Nezb. Lúčka 0:1.
II. trieda: Pov. Chlmec – Divinka 0:1, Kotrč. Lúčka – Stránske 3:0, Podhorie – Terchová 1:1,
Lietava – Súľov 4:0, Krasňany – Štiavnik 1:2, Fačkov – Kamenná Poruba 1:2, Hrič. Podhradie – Horný Hričov 1:6. III. trieda sk. A: Veľká Čierna – Dolná Tižina 1:5, Brodno – Zástranie 3:1, Zádubnie B - Nededza 0:3, Bitarová – Kunerad 1:0, Gbeľany – Rajec B 3:0 kont. III. trieda sk. B: Kolárovice – Veľké Rovné 1:1, Hliník – Hôrky 3:1, Petrovice – Jablonové 3:1, Ovčiarsko – Svederník 3:0. 70. ŠTK vyhovuje žiadosti Bánová B-Brezany a nariaďuje MFS I. triedy 11. kola Bánová B-Brezany – Dlhé Pole odohrať 16. 10. 2004 o 12.30 h. Súčasne žiadame KR
o delegovanie R na uvedené MFS. 71. ŠTK žiada DK o potrestanie TJ Krasňany za pokus o štart hráča na cudzí RP v MFS Krasňany – Štiavnik. 72. ŠTK kontumuje MFS III. trieda sk. A 5.kola Gbeľany – Rajec B na 3:0, podľa SP čl. 100 písm. b. Ospravedlnenie FK Rajec B berieme na vedomie. 73. ŠTK upozorňuje FK Súľov a Hôrky na skorý príchod na MFS. 74. ŠTK nariaďuje opakovať nedohrané MFS III. triedy sk. B 4.kolo Hôrky – Kolárovice dňa 24. 10. 2004 o 14.00 h. na ihrisku vo Hôrkach. ŠTK žiada KR o delegovanie R na uvedené MFS. 75. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 2. a 3. 10. 2004. 76. ŠTK nariaďuje odohrať MFS I. triedy 9. kola Nezb. Lúčka – Rašov a II. triedy Lietava – Stránske dňa 2. 10. 2004 v ÚHČ.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
23. 9. 2004, zápisnica č. 8
96. ŠOŠKA Rastislav, 691031, Závodie,
2 MFS P od 24. 9. 2004 do 30. 6. 2005, DP príl. 1 6/a. 97. ŠTADÁNI Ján, 820406, Stránske, 3 MFS N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 98. VRÁBEĽ Lukáš, Rašov – dorast, 870109, 2 MFS N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. Zaplatiť 200 + 200 Sk. 99. DK na návrh KM trestá FK Turie peňažnou pokutou 8 000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/c. 100. RYBÁR Michal, Terchová – dorast, 870421, zastavenie činnosti do vyriešenia previnenia. 101. DK dňom 24. 9. 2004 uzatvára ihrisko FK Terchová – dorast nepodmienečne do vyriešenia previnenia nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 15 km od vlastného ihriska. DK nariaďuje FK Terchová – dorast nahlásiť náhradnú hraciu plochu na sekretariát ObFZ do 30. 9. 2004. 102. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: STÁREK Roman, Zádubnie B, 770214, zmena trestuna 2 MFS P od 24. 9. do 31.12. 2004, DP čl. 31/2. ČERNEK Marcel, Petrovice, 821119, zamieta sa. BUKOVÝ Tomáš, Podhorie, 830924, zmena trestu na
1 MFS P od 24. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. 103. DK trestá FK Krasňany peňažnou pokutou 700 Sk , DP príl. 2 1/a. Zaplatiť 300 Sk. 104. PRŠEK Stanislav R – DK trestá zákazom výkonu funkcie R na 3 mesiace N od 24. 9. 200č, DP príl. 3, bod 5. Zaplatiť 200 Sk. 105. DK trestá FK Krasňany – dospelí peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa RS ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII. Disciplinárne konanie, bod 3/d. 106. KOŠŤÁL Miroslav, Krasňany 761003, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva na 3 mesiace N od 24. 9. 2004, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 107. KRAJČÍK Adam, Krasňany, DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace nepodmienečne od 24. 9. 2004. DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 16. 9. 2004 zápisnica č. 11
58. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 18. a 19. 9. 2004 a 15. 9. 2004: Dorast I. trieda: Kotešová – Mojš 2:3, Terchová – Hôrky 0:3 kont., Podhorie – Raj. Teplice-Konská 4:1, Dlhé Pole – Veľké Rovné 3:4, Trnové – Kunerad 13:0, Višňové – Teplička 2:4.
Dorast II. trieda: Pov. Chlmec – Dolná Tižina 1:4, Krasňany – Zádubnie 2:1, Nededza – Zástranie 3:1, Rašov – Petrovice 3:1, Gbeľany – Horný Hričov 1:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina A: MŠK Žilina D – Stráňavy 2:2 a 4:0, Bánová – Bytčica 0:0 a 3:0, Kam. Poruba – Raj. Teplice-Konská 0:3 a 6:1, Zbyňov – Rosina 1:2 a 0:9,
Liet. Lúčka – Višňové 0:4 a 0:7. I. trieda SŽ a MŽ skupina B: Dlhé Pole – Belá B 5:5 a 1:3, Krasňany – Terchová 0:1 a 3:0, Štiavnik – Teplička 6:0 a 3:3. Žiaci II. trieda sk. A: Stránske – Turie 1:8, Fačkov – Ďurčiná 0:5, Lietava – Babkov 4:2, Liet. Svinná – Hôrky
4:0, Dolný Hričov – Jasenové 6:0. II. trieda sk. B: Nededza – Trnové 2:5, Brodno – Zádubnie 1:4, Brezany – Mojš 6:0, Kotrč. Lúčka – Dolná Tižina 1:0, Gbeľany – Nezb. Lúčka 5:1. II. trieda sk. C: Kotešová – Súľov 2:1, Petrovice – Divinka 8:0, Hrabové – Jablonové 1:1, Hlboké – Rašov 1:5, Bitarová – Hrič. Podhradie 1:3. 59. KM opravuje výsledok MFS Predmier – Belá B st. žiaci 4:8 a MŽ 1:0. 60. KM upozorňuje TJ, rozhodcov, že v Rozpise súťaží v časti II. trieda dorast je nesprávne uvedený ÚHČ. 61. KM nariaďuje odohrať MFS II. triede dorastu vždy 150 min. pred ÚHČ dospelých. 62. KM na základe listu TJ Turie oznamuje odhlásenie družstva TJ Turie zo súťaže I. trieda dorastu. 63. KM anuluje výsledky TJ Turie – dorast. 64. KM žiada DK o potrestanie TJ Turie – dorast. 65. KM predvoláva na zasadnutie dňa 29. 9. 2004 o 16.00 h. R Romana Sedliačka a Petra Hazdu a HP Ján Lúčan, Terchová a vedúci hostí D. Chvíľa. 66. KM kontumuje MFS dorastu I. trieda, 7. kola Terchová – Hôrky na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Hôrky, podľa SP čl. 100, bod d. 67. KM žiada DK o prešetrenie udalosti po skončení MFS 7. kola dorast I. trieda Terchová – Hôrky. 68. KM oznamuje, že na základe záujmu klubov a mladých hráčov (ročník narodenia 1996-1998), sa organizuje samostatná súťaž pre prípravky. Hrať sa bude turnajovým spôsobom na ihrisku MŠK Žilina – umelá tráva. V prípade záujmu o túto súťaž, prihláste sa na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej, do 30. 9. 2004. Bližšie informácie poskytnú p. Krajčí a p. Majsniar. 69. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kola I. trieda sk. B SŽ a MŽ Belá B – Krasňany dňa 25. 9. 2004 o 14.00 a 16.00 h. Súčasne žiada KR o delegovanie R na tieto stretnutia.
5. Informácie zo sekretariátu ObFZ:
- upozorňujeme R, že telefónny zoznam si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Súčasne oznamujeme zmenu čísla rozhodkyne Kataríny Červenej 0902 818 931.
- TMK žiada funkcionárov FK hrajúcich v I. triede dospelých, aby návratky – podklad pre vyhodnotenie 11-tky roka urýchlene odoslali na ObFZ.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!
Jubilant
Čas nezastavíš, roky bežia. V uplynulých dňoch sa v plnom zdraví dožil významného životného jubilea – 60 rokov – bývalý futbalista, dlhoročný futbalový rozhodca pán Jozef Papík z Predmiera, ktorý v súčasnej dobe pôsobí, ako delegát ObFZ. Jubilantovi želáme do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 351
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 489
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 261
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 727
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 400
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 395
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 622
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 497
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 260
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 061
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Koronavírus Žilinský kraj: Odberový tím otestovali už včera (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Ilustračné foto.

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Už ste čítali?