Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 OBFZ ŽILINA

ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 16. 9. 2004, zápisnica č. 8 57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,

ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 8
57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,
Bytčica - Závodie 0:3, Raj. Teplice-Konská - Dlhé Pole 5:0, Zádubnie - Kotešová 4:3. II. trieda: Divinka - Hrič. Podhradie 5:2, Horný Hričov - Fačkov 3:0, Kam. Poruba - Krasňany 5:0, Štiavnik - Lietava 2:0, Súľov - Podhorie 2:3, Terchová - Kotrč. Lúčka 1:3, Stránske - Pov. Chlmec 4:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Gbeľany 8:0, Rajec B - Bitarová 0:0, Kunerad - Zádubnie B 3:2, Nededza - Brodno 2:1, Mojš - Veľká Čierna 4:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Ovčiarsko 1:2, Svederník - Divina 0:3 kont., Jablonové - Hliník 1:2, Hôrky - Kolárovice v riešení. 58. MFS III. tr. sk. B Hôrky - Kolárovice v riešení. 59. ŠTK kontumuje MFS III. tr. sk. B Svederník - Divina na 0:3 v prospech TJ Svederník, podľa SP, čl. 100, bod d. Prípad postupujeme na doriešenie DK ObFZ. 60. ŠTK námietku TJ Zádubnie B postupuje na DK ObFZ. 61. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik doplniť súvislú ohradu medzi striedačkami. 62. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 23. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS III. tr .sk. B Hôrky - Kolárovice HR Stanislava Pršeka, za Hôrky kapitána Tibora Drdáka, RP 691225, hráča Mária Kováčika, 780913, HU Jozefa Chobota, Hôrky č. 2, za Kolárovice kapitána Richarda Kubáňa 740124, vedúceho mužstva Jozefa Kaštana, Kolárovice 146. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania. 63. TJ Rajec B, odohrá svoje domáce MFS v sobotu v ÚHČ, počnúc 7. kolom. 64. ŠTK žiada DK o potrestanie kapitána TJ Bytčica Michala Mintála, RP 791013, za nepodpísanie zápisu o stretnutí po MFS. 65. ŠTK nariaďuje TJ Svederník zabezpečiť súvislú ohradu okolo ihriska, v termíne do 16.10. 2004 a umyváreň do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005. 66. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Zádubnie, pod následkom disciplinárneho konania, na zabezpečenie súvislej ohrady okolo hracej plochy v termíne do 24. 9. 2004 a vyrovnanie nerovností na hracej ploche. 67. ŠTK postupuje KR na doriešenie R Pavla Bugáňa, za nedodržanie záväzných pokynov a PF v stretnutí Dlhé Pole - Bytčica. 68. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 25. a 26. 9. 2004.
DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 7
77. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 17. 9. 2004 HUSÁRIK Roman, Višňové - dorast, 860222, HUDEC Michal, Bánová B-Brezany, 830821, zaplatiť 200 + 200 Sk. 78. BUKOVÝ Tomáš, Podhorie 830924, 2 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 79. RAJČAN Jozef, Fačkov, 781129, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 4/a. 80. LAŠ Jakub, Višňové - dorast, 900823, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 5/a. 81. CHABADA Róbert, Kotrč. Lúčka - žiak, 900309, 2 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/b. 82. MICHALEC Milan, Divina, 840103, 8 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b. 83. KOVÁČIK Mário, Hôrky, 780913, 4 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 84. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: MAZÚR Peter, Podhorie, 761015, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2, KUBÍK Pavol, Kotrč. Lúčka - žiak, 900402, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. 85. DIETRICH Jozef, Bytčica, 760619, 3 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 86. DK trestá FK Terchová peňažnou pokutou 7 000Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/c. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 87. DK trestá FK Štiavnik peňažnou pokutou 700Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 88. ČIŽMÁRIK Igor, Hliník, 831208, DK upúšťa od potrestania, DP čl. 18/1. 89. DUBOVEC Marian, Bytčica, 810406, 3 MFS N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 90. DUBOVEC Miroslav, Bytčica, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 1 mesiac N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 91. DK trestá FK Nezb. Lúčka peňažnou pokutou 500Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 92. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 1 000Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov, DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 93. DK trestá FK Divina peňažnou pokutou 9 000Sk a zastavením činnosti na
1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 94. SOTOLÁR Jozef, Terchová, hl. usporiadateľ. DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 12 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl.
1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 95. DK na návrh ŠTK trestá Michala Mintála, Bytčica, zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva na
3 mesiace N od 17. 9. 2004, DP príl. 1, čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 16. 9. 2004 zápisnica č. 10
51. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 11. a 12. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš - Višňové 1:4, Teplička - Trnové 4:1, Kunerad - Hrabové 1:7, Turie - Dlhé Pole 0:4,
Veľké Rovné -Podhorie 1:1, Raj. Teplice-Konská - Terchová 0:6, Hôrky - Kotešová 2:4. Dorast II. trieda: Dolná Tižina - Gbeľany 6:1, Petrovice - Nededza 5:3, Zástranie - Krasňany 5:2, Zádubnie - Pov. Chlmec 2:1. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy - Liet. Lúčka 4:0 a 8:1, Višňové - Zbyňov 11:1 a 13:0, Rosina - Kam. Poruba 1:2 a 3:1, Raj. Teplice-Konská - Bánová 1:2 a 1:0, Bytčica - MŠK Žilina D 3:2 a 0:15.
I. tr. SŽ a MŽ skupina B: 6.kolo: Teplička - Krasňany 10:0 a 3:1, Terchová - Dlhé Pole 4:1 a 6:0, Belá B -Varín doposiaľ neodohrané, 10. kolo Predmier - Belá B 4:0 a 3:2, Štiavnik - Varín 7:0 a 1:2, Krasňany - Dlhé Pole 4:1 a 4:0. Žiaci II. tr. sk. A: Turie - Dolný Hričov 3:5,
Jasenové - Liet. Svinná 0:5, Hôrky - Lietava 3:1, Babkov - Fačkov 3:1, Ďurčiná - Stránske 4:3. II. tr. sk. B: Trnové - Gbeľany 4:0, Nezb. Lúčka - Kotrč. Lúčka 1:1, Dolná Tižina - Brezany 4:0, Mojš - Brodno 3:3, Zádubnie - Nededza 5:1. II. tr. sk. C: Súľov - Bitarová 2:0, Hrič. Podhradie - Hlboké 3:3, Rašov - Hrabové 0:0, Jablonové - Petrovice 2:2, Divinka - Kotešová 3:1. 52. KM na základe vyjadrenia rozhodcu považuje námietku vedúceho OFK Kotešová (MFS Divinka - Kotešová) za bezpredmetnú. 53. KM prešetrila námietku vedúceho TJ Zbyňov. Protestný vklad sa vracia TJ Zbyňov a výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti (MŠK Žilina D - Zbyňov 15:0). 54. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS dorastu I. tr. 6.kolo Veľké Rovné - Podhorie. 55. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B - Varín dňa 7. 10. 2004 o 14.00 a 16.00 h. 56. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 57. KM oznamuje, že na základe záujmu klubov a mladých hráčov (ročník narodenia 1996 - 1998) sa organizuje samostatná súťaž pre prípravky. Hrať sa bude turnajovým spôsobom na ihrisku MŠK Žilina - umelá tráva. V prípade záujmu o túto súťaž, prihláste sa na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej, do 30. 9. 2004. Bližšie informácie poskytnú p. Krajčí a p. Majsniar.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 6. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 7. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 8. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 9. Nie je to len chlapská záležitosť
 10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 2. Prvá akumulátorová 2-stupňová snehová fréza na trhu
 3. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 4. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 5. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 6. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 7. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 8. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 9. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 705
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 602
 3. Aká je chémia vôní 13 348
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 661
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 544
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 078
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 663
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 265
 9. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 7 918
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 886
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

Peter Fiabáne

Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

Podľa kapitána Martina Minarčíka (vľavo) nastal zlom v zápase s Liptovským Mikulášom.

E- športový turnaj HernaZona.sk UNIZA Masters začína už tento piatok

Každý, komu je blízky herný svet, môže súťažiť online.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Mladá vodička tvrdí, že policajt jej nadával

Správanie hliadky mestskej polície po dopravnej nehode vyvoláva pochybnosti.

V Okoličnom zhorel človek

Tragédia sa stala v stredu popoludní.

Už ste čítali?