Sobota, 15. máj, 2021 | Meniny má ŽofiaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 OBFZ ŽILINA

ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 16. 9. 2004, zápisnica č. 8 57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,

ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 8
57. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 11. a 12. 9. 2004: I.trieda: Zbyňov - Višňové 1:0, Nezb. Lúčka - Hlboké 6:0, Rašov - Hrabové 5:1, Turie - Bánová B-Brezany 4:1,
Bytčica - Závodie 0:3, Raj. Teplice-Konská - Dlhé Pole 5:0, Zádubnie - Kotešová 4:3. II. trieda: Divinka - Hrič. Podhradie 5:2, Horný Hričov - Fačkov 3:0, Kam. Poruba - Krasňany 5:0, Štiavnik - Lietava 2:0, Súľov - Podhorie 2:3, Terchová - Kotrč. Lúčka 1:3, Stránske - Pov. Chlmec 4:1. III. tr. sk. A: Dolná Tižina - Gbeľany 8:0, Rajec B - Bitarová 0:0, Kunerad - Zádubnie B 3:2, Nededza - Brodno 2:1, Mojš - Veľká Čierna 4:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné - Ovčiarsko 1:2, Svederník - Divina 0:3 kont., Jablonové - Hliník 1:2, Hôrky - Kolárovice v riešení. 58. MFS III. tr. sk. B Hôrky - Kolárovice v riešení. 59. ŠTK kontumuje MFS III. tr. sk. B Svederník - Divina na 0:3 v prospech TJ Svederník, podľa SP, čl. 100, bod d. Prípad postupujeme na doriešenie DK ObFZ. 60. ŠTK námietku TJ Zádubnie B postupuje na DK ObFZ. 61. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik doplniť súvislú ohradu medzi striedačkami. 62. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 23. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS III. tr .sk. B Hôrky - Kolárovice HR Stanislava Pršeka, za Hôrky kapitána Tibora Drdáka, RP 691225, hráča Mária Kováčika, 780913, HU Jozefa Chobota, Hôrky č. 2, za Kolárovice kapitána Richarda Kubáňa 740124, vedúceho mužstva Jozefa Kaštana, Kolárovice 146. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania. 63. TJ Rajec B, odohrá svoje domáce MFS v sobotu v ÚHČ, počnúc 7. kolom. 64. ŠTK žiada DK o potrestanie kapitána TJ Bytčica Michala Mintála, RP 791013, za nepodpísanie zápisu o stretnutí po MFS. 65. ŠTK nariaďuje TJ Svederník zabezpečiť súvislú ohradu okolo ihriska, v termíne do 16.10. 2004 a umyváreň do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005. 66. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Zádubnie, pod následkom disciplinárneho konania, na zabezpečenie súvislej ohrady okolo hracej plochy v termíne do 24. 9. 2004 a vyrovnanie nerovností na hracej ploche. 67. ŠTK postupuje KR na doriešenie R Pavla Bugáňa, za nedodržanie záväzných pokynov a PF v stretnutí Dlhé Pole - Bytčica. 68. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 25. a 26. 9. 2004.
DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
16. 9. 2004, zápisnica č. 7
77. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 17. 9. 2004 HUSÁRIK Roman, Višňové - dorast, 860222, HUDEC Michal, Bánová B-Brezany, 830821, zaplatiť 200 + 200 Sk. 78. BUKOVÝ Tomáš, Podhorie 830924, 2 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 79. RAJČAN Jozef, Fačkov, 781129, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 4/a. 80. LAŠ Jakub, Višňové - dorast, 900823, 1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 5/a. 81. CHABADA Róbert, Kotrč. Lúčka - žiak, 900309, 2 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/b. 82. MICHALEC Milan, Divina, 840103, 8 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-3/b. 83. KOVÁČIK Mário, Hôrky, 780913, 4 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 84. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: MAZÚR Peter, Podhorie, 761015, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2, KUBÍK Pavol, Kotrč. Lúčka - žiak, 900402, zmena trestu na 1 MFS P od 17. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. 85. DIETRICH Jozef, Bytčica, 760619, 3 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 86. DK trestá FK Terchová peňažnou pokutou 7 000Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS P od 17. 9. 2004 do 30. 6. 2005, DP príl. 2 1/c. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 87. DK trestá FK Štiavnik peňažnou pokutou 700Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 88. ČIŽMÁRIK Igor, Hliník, 831208, DK upúšťa od potrestania, DP čl. 18/1. 89. DUBOVEC Marian, Bytčica, 810406, 3 MFS N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 90. DUBOVEC Miroslav, Bytčica, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 1 mesiac N od 10. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 91. DK trestá FK Nezb. Lúčka peňažnou pokutou 500Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov, DP príl. 2 1/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 92. DK trestá FK Kunerad peňažnou pokutou 1 000Sk a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov, DP príl. 2 1/c. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 93. DK trestá FK Divina peňažnou pokutou 9 000Sk a zastavením činnosti na
1 MFS N od 17. 9. 2004, DP príl. 2 1/d. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 94. SOTOLÁR Jozef, Terchová, hl. usporiadateľ. DK trestá zákazom výkonu všetkých funkcií pri mužstve dospelých na 12 mesiacov N od 17. 9. 2004, DP príl.
1 čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 95. DK na návrh ŠTK trestá Michala Mintála, Bytčica, zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva na
3 mesiace N od 17. 9. 2004, DP príl. 1, čl. 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.
KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 16. 9. 2004 zápisnica č. 10
51. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 11. a 12. 9. 2004: Dorast I. trieda: Mojš - Višňové 1:4, Teplička - Trnové 4:1, Kunerad - Hrabové 1:7, Turie - Dlhé Pole 0:4,
Veľké Rovné -Podhorie 1:1, Raj. Teplice-Konská - Terchová 0:6, Hôrky - Kotešová 2:4. Dorast II. trieda: Dolná Tižina - Gbeľany 6:1, Petrovice - Nededza 5:3, Zástranie - Krasňany 5:2, Zádubnie - Pov. Chlmec 2:1. I.tr. SŽ a MŽ, skupina A: Stráňavy - Liet. Lúčka 4:0 a 8:1, Višňové - Zbyňov 11:1 a 13:0, Rosina - Kam. Poruba 1:2 a 3:1, Raj. Teplice-Konská - Bánová 1:2 a 1:0, Bytčica - MŠK Žilina D 3:2 a 0:15.
I. tr. SŽ a MŽ skupina B: 6.kolo: Teplička - Krasňany 10:0 a 3:1, Terchová - Dlhé Pole 4:1 a 6:0, Belá B -Varín doposiaľ neodohrané, 10. kolo Predmier - Belá B 4:0 a 3:2, Štiavnik - Varín 7:0 a 1:2, Krasňany - Dlhé Pole 4:1 a 4:0. Žiaci II. tr. sk. A: Turie - Dolný Hričov 3:5,
Jasenové - Liet. Svinná 0:5, Hôrky - Lietava 3:1, Babkov - Fačkov 3:1, Ďurčiná - Stránske 4:3. II. tr. sk. B: Trnové - Gbeľany 4:0, Nezb. Lúčka - Kotrč. Lúčka 1:1, Dolná Tižina - Brezany 4:0, Mojš - Brodno 3:3, Zádubnie - Nededza 5:1. II. tr. sk. C: Súľov - Bitarová 2:0, Hrič. Podhradie - Hlboké 3:3, Rašov - Hrabové 0:0, Jablonové - Petrovice 2:2, Divinka - Kotešová 3:1. 52. KM na základe vyjadrenia rozhodcu považuje námietku vedúceho OFK Kotešová (MFS Divinka - Kotešová) za bezpredmetnú. 53. KM prešetrila námietku vedúceho TJ Zbyňov. Protestný vklad sa vracia TJ Zbyňov a výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti (MŠK Žilina D - Zbyňov 15:0). 54. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS dorastu I. tr. 6.kolo Veľké Rovné - Podhorie. 55. KM nariaďuje odohrať MFS SŽ a MŽ 6. kolo Belá B - Varín dňa 7. 10. 2004 o 14.00 a 16.00 h. 56. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 57. KM oznamuje, že na základe záujmu klubov a mladých hráčov (ročník narodenia 1996 - 1998) sa organizuje samostatná súťaž pre prípravky. Hrať sa bude turnajovým spôsobom na ihrisku MŠK Žilina - umelá tráva. V prípade záujmu o túto súťaž, prihláste sa na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej, do 30. 9. 2004. Bližšie informácie poskytnú p. Krajčí a p. Majsniar.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Inzercia - Tlačové správy

 1. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 2. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 3. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 4. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 5. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
 6. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 7. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 8. Prečo Slováci nemajú rezervy?
 9. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 10. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 1. Ľudia vymieňajú autá za elektrobicykle. Záujem v Trenčíne rastie
 2. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
 3. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
 4. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
 5. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
 6. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
 7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
 8. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
 9. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
 10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
 1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 16 104
 2. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 12 209
 3. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 9 888
 4. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 8 514
 5. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 8 261
 6. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 7 340
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 6 953
 8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 292
 9. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov 5 858
 10. Hľadáte firmu na predaj? Poradíme vám, ako ju nájsť 5 636
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mesto Žilina poslalo vyjadrenie k nočnému požiaru na Bratislavskej ulici.

2 h

V štvrti horelo aj pred piatimi rokmi.

8 h

Pri udalosti sa nikto nezranil.

9 h

Fotografie zverejnila žilinská župa.

18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nad mestom sa šíri čierny dym. Oheň hasia hasiči z Levíc a Vrábeľ.

14. máj

Miloš Jeseňák, primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice Martin, tvrdí, že očkovanie je jediná cesta k zlepšeniu situácie. Bez neho môžeme rátať s ďalšou vlnou.

13. máj

Počas domovej prehliadky zaistili listinné dôkazy a elektronické zariadenia.

23 h

Medvedica s dvomi malými prechádzala cez pole.

13. máj

Už ste čítali?