Utorok, 13. apríl, 2021 | Meniny má AlešKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 OBFZ ŽILINA

. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 2. 9. 2004, zápisnica č. 6 38. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 28. a 29. 8. 2004: I. trieda: Zbyňov – Hlboké – 4:1, Višňové – Hrabové 1:1, Nezb. Lúčka – Bánová B-Brezany 5:0,

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 2. 9. 2004, zápisnica č. 6
38. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 28. a 29. 8. 2004: I. trieda: Zbyňov – Hlboké – 4:1, Višňové – Hrabové 1:1, Nezb. Lúčka – Bánová B-Brezany 5:0,
Rašov – Závodie 7:0, Turie – Dlhé Pole 3:0, Bytčica – Kotešová 3:0, Raj. Teplice-Konská – Zádubnie 3:2. II. trieda: Divinka – Fačkov 4:1, Hrič. Podhradie – Krasňany 3:0 kont., Horný Hričov – Lietava 0:1, Kamenná Poruba – Podhorie 4:1, Štiavnik – Kotrč. Lúčka 2:1, Súľov – Pov. Chlmec 1:0, Terchová – Stránske 1:0. III. tr. sk. A: Dolná Tižina – Bitarová 2:0, Gbeľany – Zádubnie B 5:2, Rajec B – Brodno 0:4,
Nededza – Veľká Čierna 2:1, Zástranie – Mojš 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné – Divina 1:1, Ovčiarsko – Petrovice 1:2,
Svederník – Hliník 0:5, Jablonové – Hôrky 2:3. 39. ŠTK dodatočne schvaľuje výsledok MFS 3.kola II. triedy Lietava – Hrič. Podhradie 2:2. 40. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 6. kola I. triedy Nezb. Lúčka – Hlboké a 6. kola II. triedy Štiavnik – Lietava a Stránske – Pov. Chlmec dňa 11. 9. 2004 (sobota) v ÚHČ. 41. ŠTK žiada FK Svederník zabezpečiť osvetlenie v kabíne rozhodcov do 10. 9. 2004. 42. ŠTK kontumuje MFS II. triedy 4. kola Hrič. Podhradie. Krasňany na 3:0, podľa SP, čl. 100, bod e/. 43. ŠTK upozorňuje FK Krasňany na neskorý príchod na MFS. 44. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 9. 9. 2004 o 15.45 h. HR Jána Gašpierika , DZ Jána Hrubošku, a Juraja Rujbra. 45. ŠTK kontumuje MFS 1.kola III. tr. sk. A Zádubnie B – Bitarová na 0:3 v prospech TJ Bitarová, podľa SP čl. 100, bod i/. 46. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 11. a 12. 9. 2004. 47. ŠTK žiada DK o potrestanie, ŠK Dolný Hričov, ŠK Gbeľany, Tatran Hrabové, Považan Nezb. Lúčka, Považský Chlmec, Rosina, Štart Veľké Rovné, ŠK Juventus Závodie, za neúčasť na aktíve ŠTK a KM ObFZ. 48. ŠTK nariaďuje ŠK Rašov vykonať upevnenie sietí na bránkach, podľa Pravidiel futbalu do 12. 9. 2004.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie 2. 9. 2004, zápisnica č. 5
41. UKROP Michal, Hôrky, 840830, DK upúšťa od potrestania, DP čl. 18/1. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 42. Caránek Štefan, Petrovice, 800118, 1 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 5/a. 43. ČERNEK Marcel, Petrovice, 821119, 3 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 44. KONEČNÝ Slavomír, Hlboké, 790430, 2 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 2/b 45. DK nariaďuje FK Zbyňov zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. 46. PAPÁNEK Miloš, Hlboké, DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 47. DK na základe šetrenia opravuje bod číslo 20, zápisnice DK číslo 3 – nové znenie: ...., DP príl. 1 4/a. 48. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: SVETKO Štefan, Mojš – dorast 850327, zmena trestu na 2 MFS P od 3. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. GALIA Rastislav, Fačkov, 750908, zmena trestu na 1 MFS P od 3. 9 do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690 406, zamieta sa. 49. KOSTELNÝ Filip, Mojš – žiak, 930507, 2 MFS P od 3.9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 2/b. 50. ZIMEN Ján, Varín – žiak, 920319, 2 MFS P OD 30. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/a. 51. KUBÍK Pavol, Kotrč. Lúčka – žiak, 900402, 3 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 52. KUBOŠEK Michal, Dlhé Pole, 860112, 2 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 53. DK trestá FK Hlboké – dospelí peňažnou pokutou 1 000 Sk /HNS fanúšikov v MFS Zbyňov – Hlboké/, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 54. STÁREK Roman, Zádubnie B 700214, 4 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 9-1/b. za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 55. DK trestá FK Zádubnie B – dospelí peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII, Disciplinárne konanie bod 3/d. 56. HOŠTÁK Miroslav, Zádubnie B, 770202, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 3. 9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 57. SÝKORA Peter, Zádubnie B, DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 58. DK na návrh KM trestá FK Kunerad – dorast peňažnou 500 Sk (zavinenie oneskoreného začiatku MFS), DP, príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 59. DK na návrh KM trestá FK Zádubnie B – žiaci pokarhaním (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM), DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 60. DK na návrh KM trestá FK Belá – žiaci pokarhaním podľa DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 61. DK na návrh ŠTK a KM trestá FK Dolný Hričov, Gbeľany, Hrabové, Nezbudská Lúčka, Považský Chlmec, Rosina, Veľké Rovné, Závodie pokarhaním za neospravedlnenú neúčasť na aktíve ŠTK a KM. DP príloha 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 2. 9. 2004 zápisnica č. 8
30. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 28. a 29. 8. 2004: Dorast I. trieda: Mojš – Trnové 3:1, Višňové – Hrabové 5:1, Teplička –Dlhé Pole 4:0, Kunerad – Podhorie 1:12, Turie – Terchová 1:5, Veľké Rovné – Kotešová 5:2, Raj. Teplice-Konská – Hôrky 4:4. Dorast II. trieda: Gbeľany – Rašov 4:0, Horný Hričov – Nededza 3:0, Petrovice – Pov. Chlmec 3:1, Zástranie – Zádubnie 0:0. I. trieda SŽ a MŽ skupina A: Stráňavy – Zbyňov 7:2 a 16:0, Liet. Lúčka – Kamenná Poruba 0:3 a 0:7, Višňové – Bánová 5:2 a 2:5, Rosina – MŠK Žilina D 3:4
a 1:4, Raj. Teplice-Konská Bytčica 1:4 a 6:0.
I. trieda SŽ a MŽ, skupina B: Predmier – Krasňany 1:1 a 2:3, Teplička – Varín 3:3 a 2:5,Terchová – Belá B 3:0 kont. a 3:0 kont. II. trieda skupina A: Turie –Liet.Svinná 4:1, Dolný Hričov – Lietava 9:0, Jasenové – Fačkov 7:0 kont., Hôrky – Stránske 9:0, Babkov – Ďurčiná 0:1. II. trieda skupina B: Trnové – Kotrč. Lúčka 3:2, Gbeľany – Brezany 1:1,
Nezb. Lúčka – Brodno 7:2, Dolná Tižina – Nededza 4:3, Mojš – Zádubnie 3:0. II. trieda skupina C: Súľov – Hlboké 5:2, Bitarová – Hrabové 4:0, Hrič. Podhradie – Petrovice 1:5,
Rašov – Kotešová 2:0, Jablonové – Divinka 1:0. 31. KM súhlasí s dohodou MŠK Žilina D a Cementáreň L. Lúčka o výmene poradia vzájomných MFS. 32. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 4.kolo I. tr. sk. B Terchová – Belá B na 3:0 kont. a priznáva 3 body v prospech TJ Terchová , podľa SP čl. 100, bod i/. 33. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 4. kolo I. tr. sk. B Belá B – Teplička na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Teplička, podľa SP čl. 100, bod i/. 34. KM žiada DK o potrestanie vedúceho mužstva ŠK Belá, za nedodržanie SP čl. 40, bod 1/b. 35. KM žiada ŠK Belá o dodržiavanie SP čl. 40, bod 1/b. 36. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B 2. kolo Mojš – Zádubnie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Mojš, podľa SP čl. 100, bod e. 37. KM upozorňuje FK Zádubnie na včasný príchod na MFS. 38. KM žiada DK o potrestanie TJ Zádubnie – žiaci za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM. 39. KM žiada DK o potrestanie TJ Kunerad (dorast) za neskorý nástup na MFS (Kunerad – Podhorie). 40. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk.A Jasenové – Fačkov, výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti, podľa SP, čl. 100, bod e/. 41. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS žiakov Mojš – Trnové 1:5, Brodno – Gbeľany 0:12, Dlhé Pole – Predmier 0:5 ml. žiaci. 42. KM predvoláva na zasadnutie 8.9.2004 o 15,30 h. zástupcu TJ Zádubnie. Predloží súpisku žiakov (2x) a žiacke preukazy. V dňoch 6. – 13. 9. 2004 je na sekretariáte ObFZ dovolenka.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)
Zápisnica Komisie Rozhodcov
26. KR na základe úspešného absolvovania testov a súhlasu Vv ObFZ zaradila na NL rozhodcov ObFZ Žilina pre súťažný ročník 2004/2005 pre II. triedu rozhodcu I. Hruboša. 27. KR oznamuje, že k 2. 9. 2004 nespĺňajú podmienku RS o počte rozhodcov nasledovné FK: Stránske, Súľov (30. 9.), Štiavnik, Petrovice, Lietava, N. Lúčka, P. Chlmec, Rašov, Brodno, Divina (30. 9.), Hlboké, Krasňany. Pozn. 30. 9. znamená, že uvedené kluby majú do uvedeného dátumu výnimku z podmienky RS. 28. KR oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje mimoriadne školenie rozhodcov predovšetkým pre FK uvedené v bode 26, ale aj pre ostatných záujemcov v mesiaci septembri 2004. Vyzývame predovšetkým FK v okolí Bytče, aby prihlásili na školenie svojich kandidátov vzhľadom na nedostatočný počet rozhodocv z tejto oblasti. 29. KR prijala ospravedlnenie rozhodcu P. Beniača. Zároveň ho žiada o predloženie kópie dokladu od lekára. 30. KR udeľuje pokarhanie za neodoslanie zápisu listom I. triedy nasledovným rozhodcom: I. Krajíček, V. Dubovec, P. Beniač. Zároveň ich upozorňuje, že v prípade opakovania nedostatku bude im zastavená činnosť a budú navrhnutí DK na potrestanie. 31. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade neodoslania zápisu o stretnutí listom I. triedy, ale iba doporučeným listom, budú vyzvaní, aby finančný rozdiel medzi medzi účtovaným poštovným a skutočným poštovným vrátili na účet FK. Okrem toho budú navrhnutí DK na potrestanie. 32. KR predvolává na svoje zasadnutie dňa 8. 9. 2004 o 16.00 nasledovných rozhodcov: J. Tarač (nesprávne udelenie osobných trestov), I. Melo (neodôvodnené zníženie hodnotenia správania divákov a usporiadateľov), P. Peťko (neodôvodnené zníženie hodnotenia správania obecenstva). Účast menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 33. KR žiada rozhodcov A. Cinka (klubová príslušnosť FK Rajec), J. Vanáka (klubová príslušnosť FK H. Hričov), aby sa vyjadrili k svojmu ďalšiemu pôsobeniu na NL v termíne do 14. 9. 2004 . V opačnom prípade KR navrhne Vv ObFZ ich vyradenie z NL rozhodcov ObFZ Žilina. 34. KR oznamuje rozhodcom, že na sekretariáte ObFZ si môžu prevziať aktualizovaný telefónny zoznam rozhodcov ObFZ Žilina.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 2. Vlastný zlatý poklad môže byť dobrou ochranou pred infláciou
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Poznáme finalistov Office roka 2020
 5. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 6. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 7. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 8. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 9. Prešovská spoločnosť MAXECO sa presadila na medzinárodnom trhu
 10. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
 1. Goji: bobule šťastia pomáhajú proti depresii
 2. Poznáme finalistov Office roka 2020
 3. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 4. Jar je vo vzduchu. Alergie tiež
 5. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 6. SodaStream na Slovensku predstavuje príchute nápojov od PEPSI
 7. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 8. Bratia Žampovci majú za sebou veľmi úspešnú lyžiarsku sezónu
 9. Biobavlnu nahradila viskóza
 10. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 53 531
 2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 25 447
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 21 763
 4. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 18 489
 5. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 15 930
 6. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 13 255
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 10 290
 8. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 10 204
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 9 229
 10. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 625
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Vlci hrali výborne počas celého stretnutia.

16 h

Diskusiu vysielame v stredu 14. apríla od 10. hodiny.

9. apr
Marek Hovorka v žilinskom drese.

Rodák z Dubnice bol najproduktívnejším hráčom Vlkov v bronzovej sezóne 2016/2017 (74 bodov - 28 gólov plus 46 asistencií).

12. apr

Opäť máte možnosť vyhrať 1000 eur.

12. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Žilinčanom bude k dispozícii už len 12 mobilných odberných miest.

11. apr

Prinášame prehľad výsledkov z jednotlivých obcí na hornej Nitre. Viaceré z nich opäť nezaznamenali žiadnych pozitívnych.

22 h

Za frontom k nám začne prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, pričom bude aj veterno a veľmi chladno, ojedinele až rekordne.

11. apr

Zaistili tisícky dávok marihuany.

22 h

Už ste čítali?