Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 OBFZ ŽILINA

. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 2. 9. 2004, zápisnica č. 6 38. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 28. a 29. 8. 2004: I. trieda: Zbyňov – Hlboké – 4:1, Višňové – Hrabové 1:1, Nezb. Lúčka – Bánová B-Brezany 5:0,

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 2. 9. 2004, zápisnica č. 6
38. ŠTK schvaľuje výsledky MFS hraných v dňoch 28. a 29. 8. 2004: I. trieda: Zbyňov – Hlboké – 4:1, Višňové – Hrabové 1:1, Nezb. Lúčka – Bánová B-Brezany 5:0,
Rašov – Závodie 7:0, Turie – Dlhé Pole 3:0, Bytčica – Kotešová 3:0, Raj. Teplice-Konská – Zádubnie 3:2. II. trieda: Divinka – Fačkov 4:1, Hrič. Podhradie – Krasňany 3:0 kont., Horný Hričov – Lietava 0:1, Kamenná Poruba – Podhorie 4:1, Štiavnik – Kotrč. Lúčka 2:1, Súľov – Pov. Chlmec 1:0, Terchová – Stránske 1:0. III. tr. sk. A: Dolná Tižina – Bitarová 2:0, Gbeľany – Zádubnie B 5:2, Rajec B – Brodno 0:4,
Nededza – Veľká Čierna 2:1, Zástranie – Mojš 1:0. III. tr. sk. B: Veľké Rovné – Divina 1:1, Ovčiarsko – Petrovice 1:2,
Svederník – Hliník 0:5, Jablonové – Hôrky 2:3. 39. ŠTK dodatočne schvaľuje výsledok MFS 3.kola II. triedy Lietava – Hrič. Podhradie 2:2. 40. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 6. kola I. triedy Nezb. Lúčka – Hlboké a 6. kola II. triedy Štiavnik – Lietava a Stránske – Pov. Chlmec dňa 11. 9. 2004 (sobota) v ÚHČ. 41. ŠTK žiada FK Svederník zabezpečiť osvetlenie v kabíne rozhodcov do 10. 9. 2004. 42. ŠTK kontumuje MFS II. triedy 4. kola Hrič. Podhradie. Krasňany na 3:0, podľa SP, čl. 100, bod e/. 43. ŠTK upozorňuje FK Krasňany na neskorý príchod na MFS. 44. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 9. 9. 2004 o 15.45 h. HR Jána Gašpierika , DZ Jána Hrubošku, a Juraja Rujbra. 45. ŠTK kontumuje MFS 1.kola III. tr. sk. A Zádubnie B – Bitarová na 0:3 v prospech TJ Bitarová, podľa SP čl. 100, bod i/. 46. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 11. a 12. 9. 2004. 47. ŠTK žiada DK o potrestanie, ŠK Dolný Hričov, ŠK Gbeľany, Tatran Hrabové, Považan Nezb. Lúčka, Považský Chlmec, Rosina, Štart Veľké Rovné, ŠK Juventus Závodie, za neúčasť na aktíve ŠTK a KM ObFZ. 48. ŠTK nariaďuje ŠK Rašov vykonať upevnenie sietí na bránkach, podľa Pravidiel futbalu do 12. 9. 2004.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie 2. 9. 2004, zápisnica č. 5
41. UKROP Michal, Hôrky, 840830, DK upúšťa od potrestania, DP čl. 18/1. Za prejednanie zaplatiť 200 + 200 Sk. 42. Caránek Štefan, Petrovice, 800118, 1 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 5/a. 43. ČERNEK Marcel, Petrovice, 821119, 3 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 44. KONEČNÝ Slavomír, Hlboké, 790430, 2 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 2/b 45. DK nariaďuje FK Zbyňov zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. 46. PAPÁNEK Miloš, Hlboké, DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 47. DK na základe šetrenia opravuje bod číslo 20, zápisnice DK číslo 3 – nové znenie: ...., DP príl. 1 4/a. 48. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: SVETKO Štefan, Mojš – dorast 850327, zmena trestu na 2 MFS P od 3. 9. do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. GALIA Rastislav, Fačkov, 750908, zmena trestu na 1 MFS P od 3. 9 do 31. 12. 2004, DP čl. 31/2. HOFERICA Vladimír, Hlboké, 690 406, zamieta sa. 49. KOSTELNÝ Filip, Mojš – žiak, 930507, 2 MFS P od 3.9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 2/b. 50. ZIMEN Ján, Varín – žiak, 920319, 2 MFS P OD 30. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/a. 51. KUBÍK Pavol, Kotrč. Lúčka – žiak, 900402, 3 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 3/b. 52. KUBOŠEK Michal, Dlhé Pole, 860112, 2 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 53. DK trestá FK Hlboké – dospelí peňažnou pokutou 1 000 Sk /HNS fanúšikov v MFS Zbyňov – Hlboké/, DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 54. STÁREK Roman, Zádubnie B 700214, 4 MFS N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 9-1/b. za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 55. DK trestá FK Zádubnie B – dospelí peňažnou pokutou 3 000 Sk, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Žilina, ročník 2004/2005, časť VIII, Disciplinárne konanie bod 3/d. 56. HOŠTÁK Miroslav, Zádubnie B, 770202, DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána mužstva od 3. 9. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 57. SÝKORA Peter, Zádubnie B, DK trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 3. 9. 2004, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 58. DK na návrh KM trestá FK Kunerad – dorast peňažnou 500 Sk (zavinenie oneskoreného začiatku MFS), DP, príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 59. DK na návrh KM trestá FK Zádubnie B – žiaci pokarhaním (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM), DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 60. DK na návrh KM trestá FK Belá – žiaci pokarhaním podľa DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 61. DK na návrh ŠTK a KM trestá FK Dolný Hričov, Gbeľany, Hrabové, Nezbudská Lúčka, Považský Chlmec, Rosina, Veľké Rovné, Závodie pokarhaním za neospravedlnenú neúčasť na aktíve ŠTK a KM. DP príloha 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 2. 9. 2004 zápisnica č. 8
30. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 28. a 29. 8. 2004: Dorast I. trieda: Mojš – Trnové 3:1, Višňové – Hrabové 5:1, Teplička –Dlhé Pole 4:0, Kunerad – Podhorie 1:12, Turie – Terchová 1:5, Veľké Rovné – Kotešová 5:2, Raj. Teplice-Konská – Hôrky 4:4. Dorast II. trieda: Gbeľany – Rašov 4:0, Horný Hričov – Nededza 3:0, Petrovice – Pov. Chlmec 3:1, Zástranie – Zádubnie 0:0. I. trieda SŽ a MŽ skupina A: Stráňavy – Zbyňov 7:2 a 16:0, Liet. Lúčka – Kamenná Poruba 0:3 a 0:7, Višňové – Bánová 5:2 a 2:5, Rosina – MŠK Žilina D 3:4
a 1:4, Raj. Teplice-Konská Bytčica 1:4 a 6:0.
I. trieda SŽ a MŽ, skupina B: Predmier – Krasňany 1:1 a 2:3, Teplička – Varín 3:3 a 2:5,Terchová – Belá B 3:0 kont. a 3:0 kont. II. trieda skupina A: Turie –Liet.Svinná 4:1, Dolný Hričov – Lietava 9:0, Jasenové – Fačkov 7:0 kont., Hôrky – Stránske 9:0, Babkov – Ďurčiná 0:1. II. trieda skupina B: Trnové – Kotrč. Lúčka 3:2, Gbeľany – Brezany 1:1,
Nezb. Lúčka – Brodno 7:2, Dolná Tižina – Nededza 4:3, Mojš – Zádubnie 3:0. II. trieda skupina C: Súľov – Hlboké 5:2, Bitarová – Hrabové 4:0, Hrič. Podhradie – Petrovice 1:5,
Rašov – Kotešová 2:0, Jablonové – Divinka 1:0. 31. KM súhlasí s dohodou MŠK Žilina D a Cementáreň L. Lúčka o výmene poradia vzájomných MFS. 32. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 4.kolo I. tr. sk. B Terchová – Belá B na 3:0 kont. a priznáva 3 body v prospech TJ Terchová , podľa SP čl. 100, bod i/. 33. KM kontumuje MFS SŽ a MŽ 4. kolo I. tr. sk. B Belá B – Teplička na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Teplička, podľa SP čl. 100, bod i/. 34. KM žiada DK o potrestanie vedúceho mužstva ŠK Belá, za nedodržanie SP čl. 40, bod 1/b. 35. KM žiada ŠK Belá o dodržiavanie SP čl. 40, bod 1/b. 36. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk. B 2. kolo Mojš – Zádubnie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Mojš, podľa SP čl. 100, bod e. 37. KM upozorňuje FK Zádubnie na včasný príchod na MFS. 38. KM žiada DK o potrestanie TJ Zádubnie – žiaci za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM. 39. KM žiada DK o potrestanie TJ Kunerad (dorast) za neskorý nástup na MFS (Kunerad – Podhorie). 40. KM kontumuje MFS žiakov II. tr. sk.A Jasenové – Fačkov, výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti, podľa SP, čl. 100, bod e/. 41. KM dodatočne schvaľuje výsledky MFS žiakov Mojš – Trnové 1:5, Brodno – Gbeľany 0:12, Dlhé Pole – Predmier 0:5 ml. žiaci. 42. KM predvoláva na zasadnutie 8.9.2004 o 15,30 h. zástupcu TJ Zádubnie. Predloží súpisku žiakov (2x) a žiacke preukazy. V dňoch 6. – 13. 9. 2004 je na sekretariáte ObFZ dovolenka.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)
Zápisnica Komisie Rozhodcov
26. KR na základe úspešného absolvovania testov a súhlasu Vv ObFZ zaradila na NL rozhodcov ObFZ Žilina pre súťažný ročník 2004/2005 pre II. triedu rozhodcu I. Hruboša. 27. KR oznamuje, že k 2. 9. 2004 nespĺňajú podmienku RS o počte rozhodcov nasledovné FK: Stránske, Súľov (30. 9.), Štiavnik, Petrovice, Lietava, N. Lúčka, P. Chlmec, Rašov, Brodno, Divina (30. 9.), Hlboké, Krasňany. Pozn. 30. 9. znamená, že uvedené kluby majú do uvedeného dátumu výnimku z podmienky RS. 28. KR oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje mimoriadne školenie rozhodcov predovšetkým pre FK uvedené v bode 26, ale aj pre ostatných záujemcov v mesiaci septembri 2004. Vyzývame predovšetkým FK v okolí Bytče, aby prihlásili na školenie svojich kandidátov vzhľadom na nedostatočný počet rozhodocv z tejto oblasti. 29. KR prijala ospravedlnenie rozhodcu P. Beniača. Zároveň ho žiada o predloženie kópie dokladu od lekára. 30. KR udeľuje pokarhanie za neodoslanie zápisu listom I. triedy nasledovným rozhodcom: I. Krajíček, V. Dubovec, P. Beniač. Zároveň ich upozorňuje, že v prípade opakovania nedostatku bude im zastavená činnosť a budú navrhnutí DK na potrestanie. 31. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade neodoslania zápisu o stretnutí listom I. triedy, ale iba doporučeným listom, budú vyzvaní, aby finančný rozdiel medzi medzi účtovaným poštovným a skutočným poštovným vrátili na účet FK. Okrem toho budú navrhnutí DK na potrestanie. 32. KR predvolává na svoje zasadnutie dňa 8. 9. 2004 o 16.00 nasledovných rozhodcov: J. Tarač (nesprávne udelenie osobných trestov), I. Melo (neodôvodnené zníženie hodnotenia správania divákov a usporiadateľov), P. Peťko (neodôvodnené zníženie hodnotenia správania obecenstva). Účast menovaných na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárneho postihu. 33. KR žiada rozhodcov A. Cinka (klubová príslušnosť FK Rajec), J. Vanáka (klubová príslušnosť FK H. Hričov), aby sa vyjadrili k svojmu ďalšiemu pôsobeniu na NL v termíne do 14. 9. 2004 . V opačnom prípade KR navrhne Vv ObFZ ich vyradenie z NL rozhodcov ObFZ Žilina. 34. KR oznamuje rozhodcom, že na sekretariáte ObFZ si môžu prevziať aktualizovaný telefónny zoznam rozhodcov ObFZ Žilina.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Aj matematika sa dá skrotiť
 7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 6. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 7. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 8. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 26 850
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 22 819
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 083
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 664
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 624
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 477
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 065
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 807
 9. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 776
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 717
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Záchranné zložky pomáhali pri dvoch vážnych dopravných nehodách v okrese Prievidza

Nehoda medzi obcou Nedožery-Brezany a Prievidzou skomplikovala dopravu v Prievidzi aj Bojniciach.

Už ste čítali?