Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 OBFZ ŽILINA

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5 25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004:

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 26. 8. 2004, zápisnica č. 5
25. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 3. kola I. a II. triedy hrané dňa 21. a 22. 8.2004: I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Zbyňov 2:1, Zádubnie – Bytčica 3:3, Kotešová – Turie 3:2, Dlhé Pole – Rašov 3:2, Závodie – Nezb. Lúčka 0:0, Bánová B-Brezany – Višňové 3:3. II. trieda: Terchová – Divinka 3:2, Stránske – Súľov 2:1, Pov. Chlmec – Štiavnik 4:3, Kotrč. Lúčka – Kamenná Poruba 1:1, Podhorie – Horný Hričov 3:2, Krasňany – Fačkov 2:3. III. tr. sk.A: Zástranie – Dolná Tižina 1:2, Mojš – Nededza 5:5, Veľká Čierna – Kunerad 0:4, Brodno – Gbeľany 2:0.
III. tr. sk.B: Jablonové – Veľké Rovné 6:1, Kolárovice – Svederník 4:0, Hliník – Ovčiarsko 1:2, Petrovice – Divina 0:1.
26. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 16.00 h. z MFS I. kola III. tr. sk.A Zádubnie B - Bitarová HR Jaroslav Súkeník, AR Maroš Krupík, za Zádubnie B: Štefan Frátrik, 760901, kapitán Miroslav Hošták, 770202, za TJ Bitarová: kapitán Jozef Labuda, 790505. TJ Bitarová zabezpečí dostavenie sa svedkov na zasadnutie ŠTK. Účasť na zasadnutí je povinná, pod následkom disciplinárneho pokračovania. 27. ŠTK nariaďuje TJ Terchová zabezpečiť počas domácich MFS samostatnú kabínu pre rozhdcov – do 10. 9. 2004. 28. ŠTK nariaďuje TJ Hliník zabezpečiť súvislú ohradu okolo celého ihriska do 17. 9. 2004. 29. ŠTK nariaďuje TJ Zádubnie zabezpečiť umyváreň pre hráčov a čistotu kabíny pre rozhodcov a hráčov hostí – do 3. 9. 2004. 30. ŠTK - MFS Zádubnie B – Bitarová je v riešení. 31. ŠTK upozorňuje TJ Kunerad na skorý príchod na MFS. 32. ŠTK predvoláva na zasadnutie 2. 9. 2004 o 15.00 h. DZ p. Vladimíra Krajčího. 33. ŠTK nariaďuje R, aby v prípade neskorého začiatku MFS uviedli dôvod a mužstvo, ktoré neskorý príchod spôsobilo. 34. ŠTK nariaďuje DZ, aby v prípade zistených nedostatkov (chýbajúce oplotenie, nevyhovujúce kabíny pre R a pod.) tieto konzultovali s R a aby nedostatky boli uvedené jednak v zápise R, ako aj v správe DZ. 35. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 4. a 5. 9. 2004. 36. ŠTK nariaďuje TJ Štiavnik zabezpečiť funkčné tabuľky na striedanie, podľa Rozpisu súťaží. 37. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS II. triedy Lietava – Krasňany.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
26. 8. 2004, zápisnica č. 4
27. ĎURIŠ Peter, 760727, Bytčica, 3 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b. 28. GALIA Jozef, 660807, Fačkov, 3 MFS N 27. 8. 2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 29. BUŇO Peter, 681020, Zádubnie B, 3 MFS N od 27. 8.
2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 30. FRÁTRIK Štefan, 760901, Zádubnie B, 2 MFS N od 27 8. 2004, DP príl. 1 6-1/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 31. KAPER Michal. 841001, Divina, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 32. ŠEDIVÝ Tomáš, 816522, Veľké Rovné, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 1/a. 33. ŠEDIVÝ Pavol, 780419, Veľké Rovné, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6.
2005, DP čl. 11/1. Zaplatiť 200 Sk. 34. MORAVČÍK Milan, 861118, Trnové – dorast, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 5/a. 35. ŠELIGA Milan, 900207, Teplička – žiak, 2 MFS P od 27. 8. do 31. 12. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 36. MATÚŠ Matej, 861010, Horný Hričov – dorast, 1 MFS N od 27. 8. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 37. DK na návrh KM trestá FK Kunerad – dorast pokarhaním, DP príl. 2, bod 6. Zaplatiť 300 Sk. 38. DK trestá FK Bytčica – žiaci peňažnou pokutou 200 Sk, DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 39. DK na návrh KM trestá FK Trnové, Zádubnie, Divinka pokarhaním, podľa DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 40. DK trestá FK Hlboké pokarhaním a peňažnou pokutou 700 Sk. DK nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 25. 8. 2004 zápisnica č. 7
21. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných v dňoch 21. a 22. 8. 2004: Dorast I. trieda: Raj. Teplice-Konská – Mojš 0:2, Hôrky – Veľké Rovné 2:1, Kotešová – Turie 5:1, Terchová – Kunerad 14:0, Podhorie – Teplička 7:4, Dlhé Pole – Višňové 2:2, Hrabové – Trnové 6:1.
Dorast II. trieda: Zástranie – Dolná Tižina 0:6, Zádubnie – Petrovice 0:5, Krasňany – Horný Hričov 2:4, Nededza – Gbeľany 2:5. I. trieda SŽ a MŽ skupina A: Raj. Teplice – Stráňavy 1:2 a 1:2, Bytčica – Rosina 2:1 a 0:3 kont., MŠK Žilina D – Višňové 2:4, a 8:0, Bánová – Liet. Lúčka 3:0 a 2:0, Kamenná Poruba – Zbyňov 5:0 a 14:0. I. trieda SŽ a MŽ, skupina B: Belá B – Teplička 3:1 a 3:2, Dlhé Pole – Predmier 2:1 a neodohraté, Krasňany – Štiavnik 0:10 a 0:0. II. trieda skupina A: Babkov – Turie 6:3, Ďurčiná – Hôrky 4:2, Stránske – Jasenové 4:2,
Fačkov - Dolný Hričov 0:8, Lietava – Liet. Svinná 3:7. II. trieda skupina B: Mojš – Trnové 1:5, Zádubnie – Dolná Tižina 7:0 Nededza – Nezb. Lúčka 6:0,
Brodno – Gbeľany 0:12, Brezany – Kotrč. Lúčka 0:4. II. trieda skupina C: Jablonové – Súľov 0:0, Divinka – Rašov 1:2,
Kotešová – Hrič. Podhradie 6:0, Petrovice – Bitarová 13:1, Hrabové – Hlboké 1:1. 22. KM upresňuje bod č. 18, ÚS č. 6 – schvaľuje žiadosť TJ Tatran Bytčica a nariaďuje odohrať MFS 2.kola SŽ a MŽ I. trieda sk.A medzi Višňové – Bytčica dňa 8. 9. 2004 o 15.00 a 17.00 h. 23. KM schvaľuje žiadosť Iskra Liet. Svinná a nariaďuje odohrať MFS 2. kola žiakov II. tr. Turie – Liet. Svinná dňa 1. 9.
2004 o 17.00 h. a súčasne žiada KR o delegovanie R na toto stretnutie. 24. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS I. tr. MŽ sk. B: Belá B – Teplička, Dlhé Pole - Predmier a II. tr. sk.B: Mojš – Trnové a Brodno – Gbeľany. 25. KM žiada DK o potrestanie TJ Kunerad – dorast, za neskorý príchod na MFS 22. 8. 2004 (Terchová – Kunerad). 26. KM kontumuje MFS 3. kola I. tr. SŽ a MŽ sk. A Bytčica – Rosina na 0:3 a priznáva 3 body v prospech OŠK Rosina, podľa SP, čl. 100, bod b. 27. KM žiada DK o potrestanie TJ Tatran Bytčica za neospravedlnenú neúčasť na MFS. 28. KM žiada DK o potrestanie za neúčasť na zasadnutí KM TJ Trnové, Zádubnie, Divinka. 29. KM predvoláva na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 15.30 h. – TJ Trnové (dorast, žiaci), Zádubnie (žiaci), Divinka (žiaci) - menovaní predložia súpisky 2x a ŽP.
4. RMK ObFZ
*predseda Alexander Panáček,
zasadnutie 25. 8. 2004.
RMK upozorňuje FK na niektoré dôležité podmienky pri predkladaní prestupov, resp. HP: - poplatok za prestup, resp. hosťovanie musí byť uhradený výhradne poštovou poukážkou na účet ObFZ v termíne 1. - 6. v mesiaci,
- riadne podľa predtlače vyplnený prestupový lístok, s vyznačením, či sa jedná o prestup, alebo hosťovanie, potvrdený dvomi funkcionármi materského klubu ako aj nového klubu. Mená funkcionárov musia byť na prestupovom lístku napísané čitateľne, s uvedením funkcie + podpis. Pri hosťovaním je minimálna doba u mládeže 12 mesiacov, u dospelých 6 mesiacov. Ak sa prestup, resp. hosťovanie podáva bez súhlasu materského FK, jeden lístok sa posiela materskému klubu, druhý na RMK ObFZ spolu s podacím lístkom od doporučenej zásielky (novému klubu).
Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe je potrebné uhradiť do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Skryť Vypnúť reklamu

Zápisnica Komisie Rozhodcov
20. KR oznamuje, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje mimoriad-
ne školenie rozhodcov predovšetkým pre FK uvedené v bode 12, ale aj pre ostatných záujemcov v mesiaci septembri 2004. Vyzývame predovšetkým FK v okolí Bytče, aby prihlásili na školenie svojich kandidátov vzhľadom na nedostatočný počet rozhodcov z tejto oblasti.
21. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2. 9. 2004 o 16.30 rozhodcov: M. Chabada, K. Červená, T. Paňák, T. Wojčík. 22. KR prijala ospravedlnenie rozhodcu: Ľ. Sklenár. 23. KR prijala uzavreté zmluvy rozhodcov: Ľ. Sklenár (Strečno), I. Hruboš (V. Čierna). 24. KR žiada o predloženie podacích lístkov o odoslaní zápisov na zasadnutie dňa 2. 9. 2004 pod následkom disciplinárneho konania: V. Dubovec (Lietava – H. Podhradie), I. Krajíček (Belá – Teplička –Ž/), P. Beniač (D. Pole- Predmier – Ž), I. Krajíček (Mojš – Trnové – Ž), P. Beniač (Brodno – Gbeľany). 25. KR pozastavuje delegovanie M. Chabadovi.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 4. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 5. Aj matematika sa dá skrotiť
 6. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 7. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 679
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 793
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 618
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 258
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 400
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 230
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 071
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 990
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 720
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 615
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

V Žiline sa rozsvieti dvadsať vianočných stromčekov

Novinkou je vianočný stromček v Parku Ľudovíta Štúra.

Vianočný stromček priviezli na Mariánske námestie.
Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?