Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33 OBFZ V ŽILINE

1. ŠTK ObFZ *predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 3. 6. 2004, zápisnica č. 29

1. ŠTK ObFZ
*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie
3. 6. 2004, zápisnica č. 29
168. ŠTK schvaľuje výsledky MFS I.,II., III. tr. sk. A a B, odohraných v dňoch 29. a 30. 5. 2004: I. trieda: Bánová B-Brezany – Zbyňov
5:2, Hlboké – Dlhé Pole 0:0, Trnové – Bytčica 2:1, Višňové – Rajecké Teplice-Konská 3:0, Hrabové – Zádubnie 1:0, Kotešová – Turie 5:1.
II. trieda: Podhorie – Štiavnik 2:1, Považský Chlmec – Krasňany 1:2, Rašov – Terchová
4:1, Horný Hričov – Kotrčina Lúčka 1:0, Kamenná Poruba – Fačkov 3:0 kont., Závodie – Hričovské Podhradie 7:1. III. tr. sk. A: Jasenové – Bitarová 3:0, Stránske - Zástranie 1:1, Stráža – Dolná Tižina 3:3, Mojš – Kunerad 3:1, Nededza – Veľká Čierna 5:0. III. tr. sk. B: Brodno – Veľké Rovné 1:0, Jablonové – Súľov 0:1,
Kolárovice – Petrovice v riešení, Ovčiarsko – Divinka 1:2, Divina – Hôrky 2:2.
Najlepší strelci I. triedy po 23. kole: 17 gólov: Vladimír Dzúrik (Dlhé Pole), Pavol Belanec (Zádubnie), Ján Špagľa (Turie), Pavol Jánošík (Zbyňov), Peter Kendy (Kotešová). 169. ŠTK kontumuje MFS 23.kola II. triedy Kamenná Poruba – Fačkov 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Kamenná Poruba, podľa SP čl. 100 bod i. Súčasne žiada DK o potrestanie hráča Tomáša Hollého, 841128, kapitána mužstva Rastislava Galiu, 750908 a vedúceho mužstva Vladimíra Mišjaka pre neoprávnený štart hráča. 170. ŠTK kontumuje MFS II. triedy 22.kola Fačkov – Závodie 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Závodie, podľa SP čl. 100, bod d. Súčasne žiada DK o potrestanie hráča Pavla Baránka 751202, kapitána mužstva Rastislava Galiu 750908, vedúceho mužstva Vladimíra Mišiaka a Ľuboša Galiu 770103. Po skončení súťaže budú TJ Fačkov odpočítané 3 body. 171. ŠTK kontumuje MFS I. triedy 22. kola Dlhé Pole – Trnové 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Dlhé Pole, podľa SP, čl. 100, bod d. Súčasne žiada DK o potrestanie hráča Ľuboslava Malíka 800921, kapitána mužstva Jozefa Filu 760314, vedúceho mužstva Jaroslava Vrabca. Po skončení súťaže budú TJ Trnové odpočítané 3 body. 172. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 10. 6. 2004 o 15.45 h. z MFS III. tr. sk. B 17. kola: Kolárovice – Petrovice HR Petra Podhradského, AR 1 Andreja Gábriša, za TJ Kolárovice kapitána mužstva Romana Dorušinca 800304, vedúceho mužstva Petra Čadu AP 212115, za TJ Petrovice kapitána mužstva Petra Adamíka 751108, vedúceho Jána Adamíka SE 882143. Účasť na zasadnutí je povinná pod následkom disciplinárnych opatrení. 173. ŠTK žiada DK o potrestanie hráča TJ Dlhé Pole Vladimíra Dzúrika 740620, hl. usporiadateľa Miroslava Štrbánika za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí ŠTK dňa 3. 6. 2004. 174. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané v dňoch 17. a 18. 6. 2004.
2. DK ObFZ
*predseda Milan Meliš, zasadnutie
3. 6. 2004, zápisnica č. 28
340. CHODELKA Jakub, 890404 – žiak, Lietava, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 4/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 341. DUBOVEC Michal, 890814 – žiak, Turie, 3 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 3/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 342. KOZÁK David, 891227, Turie – žiak, 3 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 2/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 343. DK trestá TJ Turie- žiaci pokarhaním a peňažnou pokutou 400 Sk za nešportové správanie funkcionárov, svojvoľné opustenie hracej plochy družstvom žiakov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 344. OVČÍK Marek, 880820 – dorast, Veľké Rovné, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 5/a. 345. MANDÚCH Peter, 790611, Hôrky, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 346. KOVÁČ Peter, 840301, Stráža, 1 MFS N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 5/a, zaplatiť 200 + 200 Sk. 347. Zastavenie činnosti N od 4. 6. 2004 za 4 ŽK: LAŠ Michal, 810114, Višňové, zaplatiť 200 Sk, HLOŽNÝ Štefan, 811114, Divinka, zaplatiť 200 Sk. 348. Žiadosť o odpustenie trestu, resp. zmenu trestu: TRNOVEC Miroslav, 730717, Kotrčina Lúčka, zmena trestu na 1 MFS P od 4. 6. do 3. 9. 2004, DP, príl. 31/2. 349. GABRIŠ Andrej R, 1 mesiac P od 4. 6. do 31. 12. 2004, DP príl. 3, bod 5, zaplatiť 200 Sk. 350. BENKO Jakub, 910515 – žiak, Bytčica, 1 MFS N od 31. 5. 2004, DP príl. 1 4/a. 351. KRUTEK Andrej, 910303 – žiak, Kamenná Poruba, 2 MFS P od 31. 5. 2004, DP príl. 1 4/a, zaplatiť 200 Sk. 352. MALÍK Ľuboslav, Trnové, 800921, 10 mesiacov N od 28. 5. 2004, DP príl. 1 6 3/b, zaplatiť 200 Sk. 353. DK trestá TJ Trnové peňažnou pokutou 5 000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFS N (inzultácia R), za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 354. DK trestá FK Fačkov peňažnou pokutou 5 000 Sk a zastavením činnosti na 1 MFS N DP príl. 2 1/d, zaplatiť poplatok 300 Sk. 355. DK trestá FK Fačkov peňažnou pokutou 1 000 Sk a uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 4. 6. 2004, DP príl. 2 1/b, zaplatiť poplatok 300 Sk. DK nariaďuje odohrať MFS minimálne 15 km od vlastného ihriska, zvýšenie usporiadateľskej služby na 10 členov. 356. DK nariaďuje FK Fačkov nahlásiť na sekretariát ObFZ 4. 6. 2004 do 12.00 h. náhradnú hraciu plochu na NFS Fačkov – Horný Hričov. 357. SKOTNICKÝ Ľubomír, R, DK trestá zastavením výkonu funkcie na 2 MFS N od 4. 6. 2004. DP príl. 3, bod 2. Zaplatiť 200 Sk. 358. SEDLIAČEK Roman, R, DK trestá pokarhaním. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 359. CHABADA Miroslav, R, DK trestá zákazom výkonu funkcie na 1 mesiac N od 4. 6. 2004, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 360. FILO Jozef, Trnové, 760314, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 31. 12. 2004, DP príl. 1, bod 10. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 361. HOLLÝ Tomáš, Fačkov, 841128, 4 MFS P od 4. 6. do 3. 9. 2004, DP príl.1 9 1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 362. MIŠIAK Vladimír, Fačkov, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 363. GALIA Rastislav, Fačkov, 750908, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 364. GALIA Ľuboš, Fačkov, 770103, 3 MFS N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 365. BARÁNEK Pavol, Fačkov, 751202, 10 mesiacov N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 6 3/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 366. DK trestá FK Dlhé Pole peňažnou pokutou 600 Sk (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí ŠTK) DP príl. 2, bod 6. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk. 367. CHLEBEK Ján, Zástranie – dorast, 880518, 4 MFS P od 4. 6. do 3. 9. 2004, DP príl. 1 1/b, za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 368. BABULIAK Juraj, Zástranie – dorast, 870917, zákaz výkonu funkcie kapitána družstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 369. HRUŠKA Anton, Zástranie – dorast, zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 3 mesiace N od 4. 6. 2004, DP príl. 1 2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk. 370. DK na návrh KM trestá FK Turie – dorast peňažnou pokutou 400 Sk (neospravedlnená neúčasť na MFS), DP príl. 2 2/b. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.
3. KM ObFZ
*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 2. 6. 2004, zápisnica č. 29
267. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 26. 5., 29. 5. a 30. 5. 2004. 268. KM kontumuje MFS st. žiakov Turie – Bánová na 0:3 a priznáva 3 body v prospech TJ Bánová podľa SP čl. 100, bod c/. 269. KM žiada DK o potrestanie družstva st. žiakov TJ Turie. 270. KM kontumuje MFS dorastu II. tr. Považský Chlmec – Zástranie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech Považského Chlmca, podľa SP čl. 100, bod i/. 271. KM žiada DK o potrestanie kapitána družstva TJ Zástranie Babuliaka Juraja, 870917 a Antona Hrušku, Zástranie 92, za neoprávnený štart hráča Jána Chlebeka, 880518. 272. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy Kotešová – Turie na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Kotešová, podľa SP, čl.100, písm. b/. 273. KM žiada DK o potrestanie TJ Turie – dorast za neospravedlnenú neúčasť na MFS. 274. KM žiada TJ Bánová o nahlásenie výsledku MFS Bánová – Rajec (SŽ a MŽ). 275. KM nariaďuje odohrať MFS st. žiakov Turie – Predmier dňa 15. 8. 2004 o 17.00 h. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 276. KM odstupuje HK nevyplatené náležitosti R Romana Martinca (Turie – Predmier).
Sekretariát ObFZ
- upozorňujeme FK, že v týždni od 7. 6 do 11. 6. budú rozposielané prihlášky FK do futbalových súťaží ObFZ ročníka 2004/2005. Riadne vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o uhradení súťažného vkladu je potrebné poslať najneskôr do 30. júna 2004. Upozorňujeme FK, že po tomto termíne už nebudú prijaté žiadne prihlášky (týka sa to aj súťaží mládeže). Do tohto termínu musia mať FK vyrovnané všetky pohľadávky vzájomné, ako aj voči ObFZ.
- predpokladaný termín konania aktívu ŠTK – vyhodnotenie ročníka 2003/2004 ako aj žrebovanie ročníka 2004/2005 je 9. júl 2004. Miesto a presný termín budú zverejnené v úradnej správe.
Pokuty a poplatky uvedené v tejto úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!
Proti rozhodnutiam uvedeným v nej je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Magazín SME Ženy už v predaji
 2. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 5. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 6. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 782
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 24 057
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 449
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 265
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 609
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 515
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 304
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 325
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 303
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 10 677
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Putovanie plagátmi Jana Rajlicha ml

Výstava bude prístupná verejnosti aj v novembri.

Pätnásťgólový Jakub Baranovič ťahá Hôrky za postupom

Hoci počas jesene strelil takmer polovicu gólov svojho mužstva, za ťahúňa sa nepovažuje. Vyzdvihuje snahu a bojovnosť svojich spoluhráčov a prezrádza, že v kabíne občas zaznie aj slovíčko postup.

Jakub Baranovič (OFK Hôrky).

Prímestské autobusy budú jazdiť v obmedzenom režime

V krajských autobusoch nezaznamenali ani jeden prípad nákazy COVID-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie na Covid-19 v liptovských mestách.

Už ste čítali?