Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Kronika

Nákupný vozík vymyslel drotár Obecná kronika posk

Nákupný vozík vymyslel drotár

Obecná kronika poskytuje veľa zaujímavého čítania. Nie je to inak ani v prípade Veľkého Rovného. Až donedávna tu chýbal zapisovateľ, alebo inak kronikár, aj keď kronika zo starších čias existovala. Medzeru v najnovšej histórii obce sa rozhodla zaplniť Emília Miklošíková, ktorú obecné zastupiteľstvo poverilo doplnením a písaním kroniky. Vďaka nej sme mohli nazrieť aj do dávnych tajomstiev Veľkého Rovného.

„História ma veľmi baví,“povedala nám pani Emília. „Kroniku bolo treba napísať spätne o niekoľko rokov, čo ju tu nikto neviedol.“

Skryť Vypnúť reklamu

Od pani Emílie sme sa dozvedeli veľa zaujímavého. Medzi iným aj to, že tunajší drotári uplietli drôtenú kolísku pre syna Márie Terézie Františka Jozefa, vďaka čomu im cisárovná na znak svojej zvláštnej priazne povolila slobodný pohyb po celej Rakúsko – Uhorskej monarchii. Kronika taktiež prezrádza, že veľkorovnianski drotári patrili v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia k slovenským milionárom. Kým inde zúrila veľká hospodárska kríza, oni stavali veľké továrne v Rusku a Gruzínsku. Drotárska dielňa v Tbilisi ponúkala v svojom ponukovom liste takmer 600 druhov tovaru. Ako nám pani kronikárka šibalsky prezradila, aj dnešné ženy majú byť za čo veľkorovnianskym drotárom vďačné. Na ich výrobu totiž naväzuje populárna talianska kúpeľňová výbava z poniklovaného chrómu, ktorá zdobí nejednu slovenskú domácnosť. Svetový prienik urobilo veľkorovnianske drotárstvo aj v modernizácii veľkoobchodov. Bol to práve jeden z tunajších drotárov, ktorý šiel za vandrovkou do Ameriky, zašiel do jedného z novootvorených nákupných centier a uvidel staršiu ženu, ako tlačí na kolieskach tašku s nákupom. Ten pohľad mu nedal spať. Vymyslel veľký drôtený štvorhranný kôš, pripevnil naň štyri kolesá – a vznikol prvý nákupný vozík. Tento nápad si dal patentovať. Vďaka tomu vidieť kumšt veľkorovnianskych drotárov vo všetkých veľkých nákupných centrách sveta. Aj takéto zaujímavosti nám prezrádza veľkorovnianska kronika… Emília Miklošíková začala písať kroniku v apríli tohto roku. Problematickým sa jej zdalo iba obdobie „socialistického budovania“, pretože z týchto čias chýbajú väčšie písomné zmienky o tom, čo sa v obci dialo. Chýbajúce roky v histórii obce stačila vpísať do kroniky do konca júla.

Skryť Vypnúť reklamu

Jednou z rarít, o ktorej hovorí obecná kronika, je prvý autobus, ktorý vo Veľkom Rovnom začal premávať. Kúpil ho jeden z „vandrovníkov“, ktorý šiel do Ameriky za prácou. Vodilo sa mu dobre a tak chcel za utŕžené peniaze otvoriť prvú autobusovú linku v Žilinskom kraji. Veľkorovňania sa však báli vstúpiť do autobusu. Odvážili sa až potom, keď novopečený majiteľ autobusu každému z nich kúpil poldeci.

Najstaršiu časť obce tvoria Rimanovice, ktoré sa môžu pochváliť tým, že tu žil jediný slovenský valašský vojvoda – Peter Medový. Podľa dobových záznamov z polovice sedemnásteho storočia bojoval za výsady a práva miestnych valachov, ktorým chcelo panstvo vziať výnosné pasienky a vyrúbiť im dane zo soli a vína. Kronika nehovorí, či sa Petrovi Medovému podarilo valašské práva ubrániť...

Skryť Vypnúť reklamu

Vzostup drotárstva a bohaté dielne v Rusku priniesli osoh aj pre rodnú obec drotárov. V tridsiatych rokoch minulého storočia, keď všade naokolo zúrila veľká svetová hospodárska kríza, drotári vo Veľkom Rovnom postavili budovu potravinového družstva.

ku opäť na návšteve

vo Veľkom Rovnom

Veľké Rovné patrí medzi tie obce, ktoré svojou bohatou drotárskou tradíciou písali nielen dejiny Žilinského kraja, ale celého Slovenska. Ako sa zdá, súčasná generácia Veľkorovniancov sa v ničom nechce dať zahanbiť pred svojími podnikavými a úspešnými predchodcami. Tí v ťažkých podmienkach, aké predstavoval koniec devätnásteho a začiatok dvadsiateho storočia, často len s palicou v ruke pochodili celý svet. Veľké Rovné však nie sú iba drotári, dôkazom je nielen pestrá podnikateľská sféra v obci, ale rôzne záujmy širokospektrálneho charakteru, ktoré našli v obci svoju živnú pôdu. Stačí spomenúť miestne združenie telesne postihnutých občanov, či rôzne akcie športového, prípadne občianskeho charakteru. Vo Veľkom Rovnom bola naša redakcia na začiatku tohto roku, kedy sme sľúbili, že sa do tejto zaujímavej a rázovitej obce vrátime. Prišiel čas, aby sme slovo dodržali a pozreli sa, čo sa tu deje nové.

Zmien sa netreba báť, ale ich podporovať

Hoci sa to ešte prednedávnom zdalo neuveriteľné, čoraz reálnejšou sa stáva vízia vstupu Slovenska do Európskej Únie. Aby táto vízia mohla prerásť v skutočnosť, musí sa na Slovensku ešte veľa stať. Na to, aké zmeny musí podstúpiť Veľké Rovné, aby sa organicky začlenilo do tohto procesu, sme sa išli spýtať starostu obce, Rudolfa Hammera, ktorému sme položili niekoľ-ko otázok.

Okolitá príroda naznačuje, že Veľké Rovné má nevyužité rezervy v turistike, prípadne agroturistike. Vidíte reálnu perspektívu, aby sa tieto rezervy naplnili?

Okrem niekoľkých jednotlivcov – podnikateľov, zatiaľ chýbajú ubytovacie kapacity. Ubytovanie však vyžaduje doplnkové služby, využiteľné v zlom počasí. Je tu priestor pre ďalších záujemcov. Obec sa zúčastňuje na turistickom programe Matúšovo kráľovstvo, v tomto roku prichádza prostredníctvom neho čoraz viac turistov, ktorí si pobyt dávajú vyznačiť do turistických „pasov“. Kupujú si naše turistické známky a spravidla sú prekvapení veľkosťou obce. Milé sú aj kontakty s rodákmi v ďalekom svete – Amerike, Austrálii ako odozvy na našu internetovú stránku www.velkerovne.sk V nasledujúcich rokoch príde, dúfajme, postupne k úplne novému riešeniu zásobovania vodou pre domácnosti a to od rekonštrukcie vodného zdroja cez rozvody až po domové prípojky s meraním tak, aby čo najväčší počet domácností mal tieto problémy nastrvalo vyriešené čo najlacnejšou, zaručene zdravou pitnou vodou a v dostatočnom množstve. Takéto riešenie očakávane prinesie finančné zdroje na výstavbu aj z mimoobecných zdrojov.

Ako to vyzerá s plynofikáciou obce?

Doterajší nosný program – zabezpečiť už terajšej generácii obyvateľov zlepšenie životných podmienok - možno v časti plynofikácia hodnotiť ako výrazne splnený. Zostáva dobudovať centrum, v čom očakávame investície plynárov. Obec môže začať túto výstavbu sama aj za predpokladu preplatenia v tomto roku odovzdaných stavieb za 2,3 milióna korún. Stavby Bieščare a Dolinky sú finančne podstatne nenáročnejšie, i keď veľmi záleží na ich rentabilite. Plynofikácia len v rozvodoch po obci je v súčasnosti bilancovaná na viac ako 27 miliónov Sk.

A čo miestne komunikácie? Kedy sa nimi bude dať „vojsť“ do Európskej únie?

V mnohých prípadoch nie v roku 2004. Pri dnešných cenách ide o milióny na bežnú obnovu, ale najmä na cesty, ktoré boli poškodené pri plynofikácii. Organizácie, prepravujúce drevo, mali by sa podieľať na oprave ďalších. Veľmi bude záležať na ochote a záujme. V tomto roku obec investovala do opráv viac ako 2 milióny Sk.

Prázdninový čas priniesol obciam balík plný prekvapení: prechod kompetencií ohľadne školstva a iných sociálnych inštitúcii pod samosprávu obcí.. Ako ste tento balík prevzali vy?

Zjednodušene povedané, len balíček na nápravu by mal mať viac ako 12 miliónov. Stav jednotlivých škôl je odborne zhodnotený ako havarijný v konštrukciách striech a vykurovaní. Postupne odstraňujeme najvýraznejšie ohrozenia prevádzky i zdravia. Aj v najlepšom prípade však pôjde o viacročný proces nápravy.

Akú úroveň má komunálne vybavenie obce a čo by bolo ešte treba dobudovať nielen pre uľahčenie životných podmienok obyvateľov, ale i zlepšenie vzhľadu obce?

V súčasnosti veľmi chýba riešenie odpadových vôd, hoci v roku 2015 je vyriešenie vzhľadom na európske požiadavky, ale hlavne kvalitu životného prostredia, nevyhnutnosťou. Riešením je odvoz odpadových vôd do čističiek vlastným vozidlom obce a podpora individuálnym a skupinovým čističkám.

Ako to vyzerá so zachovaním kultúrneho dedičstva obce? Vieme, že Veľké Rovné je preslávené nielen svojou drotárskou tradíciou, ale aj výrazným folklórom, podfarbeným valašskými prvkami.

Okrem dvoch folklórnych súborov, ktoré šíria dobré meno obce v čoraz väčšom priestore, dúfam, že dôjde ku vzniku ďalších záujmových združení, v čom by sa mali výrazne angažovať školy. Samozrejmosťou je dopĺňanie exponátov obecného múzea a hľadanie nových faktov v histórii obce. Šesťstoročnica v roku 2008 je už neďaleko. Aj to je vhodná príležitosť pre vydanie novej knihy o našej obci.

Tanečný súbor Rovňan dotancoval až do Terchovej

Folklórny súbor Rovňan má za sebou dlhoročnú tradíciu. Vznikol v roku 1976, no jeho činnosť bola po pätnástich rokoch prerušená a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a recesie celej spoločnosti v roku 1991. Dobré meno a tradície folklórneho súboru nedali niekoľkým nadšencom spávať. Vo februári 1991 začal v činnosti súboru pokračovať jejho bývalý vedúci spoločne so svojou manželkou a niekoľkými ďalšími členmi pôvodného súboru. Ako hovorí dnešná vedúca súboru, Anna Nekorancová, ktorá pochádza z miestnej časti Veľkého Rovného Rimanovice, ich základným cieľom bolo obnoviť a prehĺbiť kultúrne povedomie mladých ľudí v rodnej obci vo vzťahu k ľudovej tvorbe a ľudovým zvykom. Ďalším cieľom bolo oživiť činnosť tanečného súboru Rovňan a jeho speváckej skupiny so zameraním na zachovanie a rozvoj ľudových piesní a drotárskych zvykov. Variácie na ľudový tanec môžu byť naozaj rôzne, o čom nás presviedčajú aj rôzne tanečné pásma, ktoré súbor Rovňan od obnovenia svojej činnosti pripravil. Patria medzi ne napríklad tanečné pásma Východ, Terchová, Horehron, či Drotár. K vydareným projektom patrí aj pásmo zvykov a piesní pod názvom Drotárska svadba, kde je väčšie zameranie na herecký, ako tanečný výkon. Za dva roky obnovenej činnosti mal už súbor jedenásť vystúpení, najďalej zašiel do Terchovej. Ľudové kroje, v ktorých členovia súboru tancujú, patria Ľudovému družstvu, ktoré ich dalo do prenájmu obci, pod ktorú folklórny súbor patrí. Svoju históriu má aj harmonika, sprevádzajúca tanečné vystúpenia. Bola pokazená a jej oprava predstavovala nemalú finančnú čiastku. Vo vedení súboru padlo rozhodnutie: treba kúpiť novú. Kde však na ňu vziať peniaze? 20 000 Sk prišlo od sponzora, zostatok vyzbierali členovia súboru vďaka tombole na Štefánskom plese. Súboru pomáha viac sponzorov, od veľkých firiem cez súkromných podnikateľov, až po obyvateľov Veľkého Rovného. Folklórny súbor Rovňan sa im chce aj touto cestou poďakovať, pričom osobitná vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu-, ktorý pre súbor Rovňan každoročne schvaľuje príspevok. V tomto roku to bolo vo výške 50 000 Sk.

Zoznam kandidátov

pre voľbu starostu obce

Oľga Brezinová,

62 r., pedagpgička, nez. kandidátka

Jozef Bučko,

61 rokov, dôchodca, SDĽ

Ivan Frolo,

34 rokov, súk. podnikateľ, HZDS,

Mgr. Rudolf Hammer,

55 rokov, učiteľ, P SNS

MVDr. Milan Hrico,

46 rokov, veter. lekár, nez. kandidát

Ing. Jozef Slaziník,

49 rokov, podnikateľ, SDKÚ – ANO

Zoznam kandidátov pre voľbu poslancov do Obecného zastupiteľstva

Karol Bočej, 30 rokov, podnikateľ P SNS, Dana Bruncková, 31 rokov, fin. poradca, HZDS, Jozef Cudrák, 43 rokov, robotník, HZDS, Mária Cudráková, 39 rokov, robotníčka, HZDS, Miroslav Doložinski, 33 rokov, inval. dôchodca, HZDS, Ing. Alojz Džavík, 40 rokov, P SNS, Mária Fialová, 50 rokov, THP - prac., SDĽ, Mária Gabajová, 50 rokov, vedúca predajne, P SNS, Ing. Pavel Gabrík, 38 rokov, podnikateľ, KDH, Dušan Juranka, 25 rokov, súk.podnikateľ, SDĽ, František Kapaník, 41 rokov, vodič, HZDS, Peter Kianica, 33 rokov, robotník, HZDS, Mária Koniarová, 52 rokov, učiteľka, P SNS, Ondrej Kramárek, 45 rokov, robotník, HZDS, Jozef Kubolek, 41 rokov, technik, P SNS, Ing. Juraj Kulík, 41 rokov, technicko-hospodársky pracovník, SDĽ, František Lapúnik, 56 rokov, robotník, P SNS, Ladislav Litvík, 45 rokov, vodič, HZDS, Ing. Helena Marčišinová, 64 rokov, dôchodkyňa. SDKÚ-ANO, Peter Martikán, 59 rokov, inval. dôchodca, SDĽ, Jozef Martoš, 44 rokov, robotník, HZDS, Ing. Jozef Mičieta, 38 rokov, súk. podnikateľ, SDĽ, Ing. Elena Mičietová, 45 rokov, ekonómka, P SNS, Peter Milučký, 35 rokov, tech. pracovník, KDH, Jozef Nemčák, 39 rokov, THP – majster, SMER, Zuzana Ohrádková, 38 rokov, zdravotná sestra, P SNS, Mgr. Mária Papánková, 30 rokov, učiteľka, SDĽ, Eva Posluchová, 34 rokov, sekretárka, SMER, Ing. Magdaléna Remšíková, 35 rokov, ekonómka, P SNS, Ing. Vladimír Sako, 39 rokov, riaditeľ, SMER, Katarína Sapietová, 26 rokov, predajňa, HZDS, Michal Sedlák, 25 rokov, robotník, SDĽ, Jozef Slaziník, 57 rokov, SDĽ, Eva Slučíková, 44 rokov, súkromná podnikateľka, SOP, Jozef Šedivý, 49 rokov, súkromný podnikateľ, SDĽ, Miroslav Škero, 55 rokov, súk. podnikateľ, SDĽ, Ľudmila Škrkoňová, 42 rokov, podnikateľ, P SNS, JUDr. Jozef Škulavík, 47 rokov, právnik, SMER, Stanislav Šlégr, 60 rokov, dôchodca, SDĽ, Anna Valčuhová, 37 rokov, predavačka, SDKÚ-ANO, Anna Valíčková, 55 rokov, dôchodkyňa, HZDS

Rodí sa nový územný plán obce

Medzi obyvateľmi obce vidno v posledných dňoch zopár tvárí, ktoré sú pre občanov Veľkého Rovného cudzie. Je ich asi štyridsať a majú zaujímavú úlohu – zmapovať samotnú obec a jej okolie pre vytvorenie nového územného plánu. Túto skupinu vedie inžinier architekt Vladimír Barčiak, ktorý je poverený obecnou samosprávou zabezpečiť nový územný plán obce. Aby sa tak mohlo stať, musí najprv prejsť niekoľko fáz, tá prvá z nich je prípravná. Počas nej môžu obyvatelia obce pripomienkovať svoje návrhy na vytvorenie územného plánu. Všetky pripomienky sa prijímajú na obecnom úrade. Po prvých – a treba povedať, že viacerých vstupných rokovaniach a formalitách medzi architektom Vladimírom Barčiakom a vedením obce, ktoré sa uskutočnili viac ako pred pol druha rokom, vznikli prvé podklady pre vytvorenie nového územného plánu. Nachádzajú sa na obecnom úrade a sú k nahliadnutiu spolu s ďalšími materiálmi pre všetkých, čo majú záujem. Ani toto štádium však nie je konečné – prechádza filtrom názorov, prezentovaných obcou. Tento filter prináša množstvo rôznych pohľadov. Nie všetky sú reálne, ale mnohé z nich nájdu svoje stále miesto pri vytváraní konečného územného plánu. „Sformulované požiadavky prejdú oponentúrou,“ povedal nám architekt Vladimír Barčiak, „a až potom budú zverejnené. Neznámi ľudia, ktorých momentálne vo Veľkom Rovnom vidieť, sú projektanti, ktorí spracúvavajú projekty a rozbory. Hodnotia veci z hľadiska kvality pôdneho fondu. Je to proces, ktorý dlhšie trvá, treba zhodnotiť inžinierske siete, využitie elektrickej energie, vypočuť si pripomienky susedných obcí a dať veľký pozor na to, aby zmena územného plánu nebola príliš tvrdým zásahom do životného prostredia.“

Určiť časový horizont na dokončenie územného plánu je veľmi ťažké, ale ako nám architekt Vladimír Barčiak prezradil, mohlo by to byť do konca roku 2003.

O čom delimitačné protokoly nehovoria

Delimitácia je slovo, ktoré na začiatku školského roka, respektíve koncom prázdnin, strašilo mnohé obce a školy. Najčastejšie skloňovaným pojmom boli delimitačné protokoly. Niekoľko z nich sme našli aj na stole starostu obce Veľké Rovné, Rudolfa Hammera.

Ako inak, zvedavo sme do nich nahliadli, aby sme sa dozvedeli, čo čaká v najbližšom období veľkorovnianske školstvo.

Vo Veľkom Rovnom sú dve školy, jedna v miestnej časti Ústredie, druhá v miestnej časti Ivor. Pod samosprávu obce prešla aj Materská škola v Ústredí. Podľa rozhodnutia Krajského úradu v Žiline bol rozpočet pre ZŠ v Ústredí upravený do výšky 737 000 Sk

z dôvodu oddĺženia. Obec, ako preberajúci zriaďovateľ, nemá k dis-

pozícii údaje o pôvodnom rozpočte, ani o výške finančných prostriedkov, o ktorú bol pôvodný rozpočet upravený. Táto skutočnosť sa týka aj ZŠ v Ivore a MŠ v Ústredí. Po oddĺžení zostalo ZŠ v Ústredí na delimitáciu k 30. júlu 251 586,93 Sk. Pritom pre údržbu a prevádzku školy je potrebná ďaleko väčšia finančná injekcia. Rekonštrukciu napríklad potrebuje teplovodná kotolňa či komín, ktorý má prasklinu v dolnej časti. Na opravu čaká aj 18 hasiacich prístrojov. Riaditeľstvo školy vyčíslilo náklady na opravy a údržbu do výšky 3,9 milióna Sk, pričom len na plynofikáciu školy bude treba 1,5 milióna Sk. Materská škola v tej istej časti Veľkého Rovného, Ústredí, má odsúhlasený rozpočet vo výške 197 000 Sk. Pri preberaní organizácie a počas vykonávanej kontroly samospráva obce zistila, že strecha budovy potrebuje nevyhnutnú opravu. Náklady na jej rekonštrukciu predstavujú pri svojpomocnej realizácii 226 000 Sk. Podmienky bezpečnej a spoľahlivej prevádzky nespĺňa ani miestna kotolňa. Celkové vyčíslenie nákladov na havarijné opravy a údržbu spolu s opravou strechy a plynofikáciou predstavujú výšku 1,2 milióny Sk. Alarmujúca je informácia, že materská škola zatiaľ nemá na tohtoročnú zimnú sezónu žiadnu zásobu paliva, čo znamená, že pri dlhodobejšom a sústavnom poklesnutí teplôt, ktoré sa koncom októbra už dajú očakávať, by deti museli v škôlke niekoľko dní mrznúť alebo by ju bolo treba zatvoriť. Aj preto samospráva obce označila stav delimitovanej organizácie za zlý, v niektorých prípadoch až havarijný, ohrozujúci zdravie a život osôb. Lepšie neobišla ani Základná škola v miestnej časti Ivor, ktorej rozpočet dosiahol výšku 339 000 Sk. Okrem nedostatkov, ktoré sprevádzajú väčšinu škôl – zlého stavu budov a majetku - sa musí pri tejto škole nový zriaďovateľ boriť s ďalším problémom. Je ním majetkovo-právne vysporiadanie niektorých zastavaných plôch, ktoré nie je preukázané a geodeticky spracované, pričom parcely nemajú list vlastníctva. Prostriedky na vysporiadanie možno vo výške 900 000 Sk samospráve obce nikto neposkytol. V havarijnom stave je aj strecha hlavnej školskej budovy, cez ktorú tečie do miestností, pričom voda spôsobuje aj poruchy v elektorinštalácii. Tieto a množstvo iných závad signalizujú, že výška finančných prostriedkov, pridelená v delimitačných protokoloch, nijako nemôže postačiť na dôslednú a potrebnú rekonštrukciu školských budov. Keďže v momentálnej situácii je takmer bezvýchodiskové nájsť ďalšie finančné zdroje na nevyhnutné opravy a údržbu, ktoré by umožnili nepretržitú prevádzku vyučovacieho procesu, hrozí veľkorovnianskemu školstvu kolaps, ktorý môže skončiť až zatvorením školy. Aj takúto pravdu nájdete medzi riadkami delimitačných protokolov, hoci o nej nikto nepísal…

Cenu vody treba prispôsobiť možnostiam obyvateľov

Perspektíva vstupu do Európskej únie postavila mnohé obce pred požiadavku dobudovať infraštruktúru podľa požadovaných meradiel. Medzi takéto obce patrí aj Veľké Rovné.

Jednou z požiadaviek na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov je aj vybudovanie vlastného vodovodu. Každý projekt má prípravnú fázu. V prípade veľkorovnianskeho vodovodu bolo treba najprv pripraviť podklady pre návrh vodovovu. Hlavnou myšlienkou projektu bolo zabezpečiť vodu z vlastného vodného zdroja – inak povedané, vybudovať studňu pomocou vrtu. Tým by sa v budúcnosti mohla cena vody prispôsobiť finančným možnostiam obyvateľov Veľkého Rovného a stať sa pre nich únosnou a prijateľnou. Keď sa samosspráva obce bude rozhodovať o realizácii tejto myšlienky, bude iste vychádzať zo zásady, že má povinnosť urobiť všetko pre obyvateľov Veľkého Rovného podľa platných zákonov a predpisov, aby im vyšla v ústrety To znamená, aj v tvorbe ceny vody. Vybudovaním vodovodu z vlastných zdrojov by sa podarilo samospráve obce udržať cenu vody na prijateľnej úrovni. Schodnou cestou na zrealizovanie tejto myšlienky sa ukázalo vybudovanie vlastného vodného zdroja, čím sa zároveň dosiahlo, aby obec postupovala v súlade s požiadavkami Európskej únie. Starosta obce, Rudolf Hammer konzultoval návrh na vybudovanie vlastnej studne s vedeckými pracovníkmi z katedry geofyziky Univerzity Komenského v Bratislave, s profesorom Muchom, popredným hydrogeológom. Hoci sa geofyzikálne merania ešte neskončili, už teraz je zrejmé, že vodný zdroj bude dostatočne výdatný pre potreby celej obce. Nakoľko veda a technika rýchlo napredujú, mnohé súčasné riešenia zásobovania obyvateľov pitnou vodou sú lacnejšie pri zabezpečeníbezporuchovej prevádzky. V prípade dostatočnej výdatnosti vodného zdroja je možné navrhnúť také čerpadlá, ktoré čerpajú vodu z vrtu priamo do vodovodnej siete bez vodojemu. Takéto riešenie nielenže ušetrí peniaze, ale aj prírodu, nakoľko vybudovanie vodojemu si vyžaduje zásah do okolitej prírody a je cenovo náročné. Náklady na vybudovanie iných vodovodov aj v tomto roku hradil bývalý vodohospodársky fond Ministerstva hospodárstva. Podmienkou finančného príspevku zo štátnych fondov je stavebné povolenie. Pre stavebné povolenie je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu na základe požiadaviek investora. Túto časť prípravy budúcej stavby, ktorá je veľmi dôležitá, má už Veľké Rovné za sebou. Vďaka tomu nasledovné vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia stavby môžu rýchlo napredovať. V tejto súvislosti si treba uvedomiť aj ďalší fakt: s kompletným vybudovaním inžinierskych sietí, do ktorých patrí aj vybudovanie vodovodu, sa zvyšuje cena nehnuteľností v obci zlepšuje, sú hodnotnejšie.

EuroTel vo Veľkom Rovnom

Samospráva obce sa už od roku 1998 usilovala o rozšírenie pokrytia územia obce signálom mobilnej siete. Podľa informácie spoločnosti EuroTel má byť do konca tohto roka zriadený vysielací bod EuroTelu v lokalite Mraznica na rozhraní katastra Veľké Rovné a Kolárovice. Touto investičnou akciou EuroTelu sa má podstatne rozšíriť pokrytie severnej časti obce na Vrchoch. Nakoľko sa v poslednej dobe znovu zvýšili poplatky za pevnú telefónnu linku, viacerí užívatelia uvažujú o jej zrušení. Samospráva obce však odporúča občanom počkať do začiatku prevádzky vysielacieho bodu EuroTel na Mraznici, aby mohol každý užívateľ mobilného telefónu zistiť dostupnosť signálu a jeho kvalitu na konkrétnom mieste.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 2. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 3. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 4. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Budovanie zelenej značky
 9. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 10. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 120
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 21 030
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 17 541
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 731
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 334
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 073
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 490
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 377
 9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 7 293
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 217
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

25. jan
Tomáš Gerát

Finančné prostriedky, ktoré sa mladému snowboardistovi podarí vyzbierať, využije na nákup štyroch prekážok.

9 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

25. jan
Kapitán Strečna Jakub Beháň v zápase proti Višňovému (2:3). Trio bratov Beháňovcov nastrieľalo z dvadsiatich gólov FK Strečno v jesennej časti viac ako polovicu. Spomínaný Jakub ich dal päť, rovnako aj Marek. Tretí Patrik strelil jeden.

Futbalistom z obce na Váhu patrí až jedenáste miesto.

25. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

9 h

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

25. jan

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

25. jan

Podľa aktuálne nastavených parametrov a údajov len z MOM, zriadených rezortom zdravotníctva, by si v Banskobystrickom kraji zopakovali testovanie v šiestich okresoch.

25. jan

Už ste čítali?